WERELD & DENKEN
 
 

Het incidentenargument

Het incidentenargument aangaande overlast van allochtonen is direct weerlegbaar. In het verkeer is het ook zo dat de meerderheid der mensen zich fatsoenlijk gedraagt. Zou iedereen zich fatsoenlijk gedragen dan waren stoplichten waarschijnlijk niet nodig, en verkeersdrempels waren zeker niet nodig. Die verkeersdrempels zijn er omdat een vrij klein deel van de weggebruikers niet fatsoenlijk is. En verkeersdrempels zijn voor iedere weggebruiker onaangenaam. Er is dus maar een klein deel afwijkend gedrag nodig om maatschappelijke onaangename maatregelen als verkeersdrempels te moeten treffen.

Ook binnen de allochtonendiscussie is daarvan een voorbeeld: verschillende zwembaden in de grote steden hebben een pasjessysteem moeten invoeren als gevolg van de misdragingen van voornamelijk allochtone jongens.

Een ander voorbeeld is het toelatingsbeleid: de overlast veroorzaakt door allochtonen heeft een scherp toelatingsbeleid voor buitenlanders ten gevolg gehad. daarvan zijn ook alle goedwillende Nederlanders de dupe .

Het afwijkende gedrag van een beperkte groep kan dus overlast veroorzaakt voor iedereen, en het incidentenargument is in zijn algemeenheid dus onjuist. (14-04-2004)

P.S. november 2004:
Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh en het daarop volgend herhaald gebruik van het incidentenargument, is een incidentenverzameling gestart, zie hier .

P.S. februari 2005:
De na de moord op Theo van Gogh toegenomen vrijheid om de problemen met betrekking to de moslims in Nederland te bespreken, heeft de gemeente Amersfoort gebruikt om een onderzoek te doen naar het verband tussen etniciteit en criminaliteit. De uitkomst bevestigt de ernstigste vermoedens, zo is van alle Marokkaanse jongens al ca. 20 procent bekend bij de politie, en bij de jongste onder hen ca. 40 procent. Aangezien dat de ernstigere gevallen zijn, mag men aannemen dat daar nog een veelvoud aan minder ernstige gevallen onder zit. Daarmee is de bewering dat met betrekking tot Marokkanen en (klein)crimineel gedrag sprake is van incidenten of selectieve verslaggeving ontkracht. Men kan zelfs zeggen dat er bewezen is dat er sprake is van een etnische bepaald groepsprobleem. Deze gegevens zijn bekend geworden middels een uitzending van Netwerk (TV Nederland 1, 24-02-2005) . Ook opmerkelijk een uitspraak van een van de genterviewde Marokkaanse jongens: "Het is toch logisch dat we dat soort dingen gaan doen, want we krijgen toch geen werk". Deze jongen was 15, 16 of 17 jaar, en heeft dus nog nooit met die situatie te maken gehad, laat staat zijn nog veel jongere kameraden. Dit soort uitspraken heeft dus niets met feitelijkheden te maken, maar met impressies. Het is natuurlijk precies omgekeerd: het gedrag van Marokkaanse jongens maakt ze onaantrekkelijk om in dienst te nemen.


Terug naar Allochtonen problematiek , Allochtonendebat, update 1 , Allochtonen hirarchisch , of naar site home .