WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Islam, cultuur: voorbeelden

15 mrt.2009

In het tweelingartikel dat de cultuur van de islam uitdrukt in beelden tezamen met haar inspiratiebron: de koran , hieronder voornamelijk tekstuele beschrijvingen. Omdat je over particuliere opvattingen altijd kan discussiëren, en dat uitgebreid ook elders gebeurd, hier weer het vaste recept van deze website: kijk naar wat er in de werkelijkheid gebeurt. En dit alles genomen uit de meest voor de hand liggende bron voor die werkelijkheid: gewone, niet al te zeer vertekende, nieuwsberichten . Enigszins maar niet strak op deelonderwerp gesorteerd, te beginnen met één van de opvallendere aspecten: de positie van de vrouw (wie al deze, deels gruwelijke, details wel gelooft en meteen naar de kern toe wil, klikke hier uitleg of detail ) - specifiek naar onderwerp opgesplitste verzamelingen zijn er over deze onderwerpen: de houding ten opzichte van rationaliteit uitleg of detail , kunst uitleg of detail , ten opzichte van humor uitleg of detail , kritiek uitleg of detail , de vrijheid van meningsuiting uitleg of detail , de houding in de dialoog uitleg of detail , het gebruik van de gebiedende wijs uitleg of detail , de dominantie uitleg of detail , het superioriteitsgevoel uitleg of detail , het niet-speels zijn uitleg of detail , de homohaat uitleg of detail , het antisemitisme uitleg of detail , de wraakzucht uitleg of detail , de intolerantie uitleg of detail , geweld uitleg of detail , terrorisme uitleg of detail , de weerstand tegen onderwijs uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail , gevaar voor de democratie uitleg of detail , gevaar voor de meningsvrijheid uitleg of detail , en gevaar qua ideologie in het algemeen uitleg of detail .
    De rest dus hier:


Uit: De Volkskrant, 30-05-2009, van verslaggeefster Machteld van Hulten

Registratie tegen vrouwenbesnijdenis

... Verloskundige Beatrijs Smulders van het Geboortecentrum Amsterdam maakt het twee tot drie keer per jaar mee dat ze een bevalling doet van een vrouw die is besneden. 'Ik vind registratie goed, en misschien komt eruit dat het wel meevalt. Elke besnijdenis is er een te veel, maar, even ter relativering, vrouwen die op eigen verzoek hun schaamlippen laten wegsnijden, dat is een vorm van westerse verminking.'    ...


Red.:   En dit is hoe je dit soort zaken moet zien:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2009, column door Nausicaa Marbe

Meisjesbesnijdenis: zero tolerance

Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid wenst een ‘harde aanpak’ van vrouwenbesnijdenis, maar niet door verplichte controles. Op de televisie legde ze uit hoe leraren en artsen gedachten moeten lezen inzake aanstaande besnijdenissen. Verdachte ouders kunnen, vrijwillig, een contract ondertekenen dat ze hun dochters ertegen zullen beschermen.
Leven ze dat niet na, dan volgt gevangenisstraf.
   Kansloze vrijblijvendheid, aldus de Soedanese psychologe Amna Hassan, die zich al decennia inzet tegen vrouwenbesnijdenis. Zij pleit voor een reisverbod naar risicolanden tot meisjes meerderjarig zijn, maar erkent ook de feilen van zo’n systeem.
    Vrouwenbesnijdenis komt in zo’n vijfentwintig landen voor in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Zelfs in landen die allang een wettelijk verbod kennen, blijkt tot 90 procent van de vrouwen besneden, melden bijvoorbeeld Unicef en het Britse Centre for Social Cohesion. ...
    Vrouwenbesnijdenis is in Nederland bij wet verboden, maar van vervolging is nooit sprake geweest. ...
    Telkens als ik een politicus of deskundige dat ‘belastende’ onderzoek hoor honen, besef ik dat hier geen (beoogde) empathie, maar (onbewuste) misogynie speelt. Indien wereldwijd bij miljoenen mannen penis en balzak gedeeltelijk of volledig afgeknipt zouden worden, hadden we allang zero tolerance gekend. Bij meisjes speelt vermoedelijk de gedachte mee dat opstaan en verder gaan hun lijdzame lot binnen sommige culturen mag zijn.
    Een andere verklaring zie ik niet voor de laksheid van de Nederlandse politiek inzake genitale verminking van meisjes, want dat is de term. VGV (vrouwelijke genitale verminking) is meer dan kindermishandeling. Unicef laat zien hoeveel door internationale wetten beschermde rechten deze praktijk schendt. Het gaat om discriminatie, om de rechten van het kind, het recht op gelijke behandeling, op gezondheid, op afwezigheid van geweld; om letsel, misbruik, marteling en wrede of mensonwaardige behandeling en beslissingen aangaande voortplanting.
...
    De islamitische stemmen die VGV wél aanbevelen, komen dan ook uit die hoek. Zoals de beroemde spirituele leider van de Moslim Broederschap, Yusuf al-Qaradawi, die Milli Görüs en Ahmed Marcouch na de moord op Theo van Gogh naar Nederland wilden halen voor ‘dialoog’. Op de site islamonline.net verklaarde hij in 2002 over VGV: ‘Ik persoonlijk ondersteun het, gezien de huidige omstandigheden in de moderne wereld.’ Nu wil Bussemaker imams inzetten in de strijd tegen VGV. Als ze maar niet recruteert onder de adepten van Al-Qaradawi. Zulke blunders zijn inmiddels helaas waarschijnlijker dan een adequate aanpak.


Red.:   En uit het eerste artikel komen tevens voor het eerst de werkelijke cijfers:

  ...   Vier op de tien zwangere vrouwen uit risicolanden die in Nederland bevallen, zijn besneden. Dit zijn er minder dan verwacht, want in de landen van herkomst zijn dat vaak negen op de tien vrouwen.
    Uit een onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie naar de ervaringen van verloskundigen, bleek dat 470 van de 1.200 vrouwen uit risicolanden, (Somalië, Ethiopië en Egypte) waren besneden ...

Dat 4 op de 10 minder is dan verwacht, is een grove leugen, als het over de normale grote groep allochtonensteuners gaat - zie het eerste citaat. Vier op de 10 die slachtoffer worden van misdaad is een ramp. Waar allochtoon met meel in de mond wordt over gesproken omdat het cultuurbepaald is, en je mag niet iets negatiefs zeggen over de cultuur, als die cultuur een kleurtje heeft.
    Maar misschien is het een goed idee voor de door Marcouch voorgestelde moslimwijk in Amsterdam: vrijheid van besnijdenis.
    Dat het hier niet om een specifiek door de islam gepropageerde gewoonte gaat is irrelevant - waar het om gaat is dat deze barbaarse gewoonte optreedt tezamen met de islam. Dat wijst op een gemeenschappelijke oorzaak. En die gemeenschappelijke oorzaak is glashelder: achterlijkheid.
    Voor jongensbesnijdenis geldt natuurlijk precies hetzelfde:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2010, van verslaggever Marcel van Lieshout

KNMG: Besnijden jongens ontmoedigen

Het besnijden van minderjarige jongens zonder een medische reden moet worden ontmoedigd. Jongensbesnijdenis is in strijd met het recht op autonomie en het recht op lichamelijke integriteit van het kind. Bovendien wordt het gevaar op complicaties vaak ernstig onderschat.

Dat standpunt is woensdag door artsenfederatie KNMG en een aantal medisch-wetenschappelijke verenigingen naar buiten gebracht. De KNMG pleit niet voor een wettelijk verbod op jongensbesnijdenis, zoals dat sinds 2004 wel voor meisjes geldt. Een verbod zal leiden tot ‘ondergrondse’ besnijdenispraktijken, zo is de vrees. Bij een peiling binnen de KNMG sprak eenderde van de leden zich wel voor een wettelijk verbod uit.   ...
    Bij een op de vijf besneden jongens treden vroeg of laat complicaties op, zegt uroloog Tom de Jong, hoofd kinderurologie bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en het Amsterdamse Emma Kinderziekenhuis. ...
  De Jong beklemtoont dat ‘de vanzelfsprekendheid in bepaalde culturen’ ter discussie moet komen te staan. ‘Iedereen mag op latere leeftijd beslissen wat hij wil.’ Wereldwijd staat jongensbesnijdenis steeds meer ter discussie, zegt De Jong. ‘Nederland sluit met dit standpunt een beetje laat aan.’


Red.:   De voorzichtigheid van de taal is natuurlijk uitsluitend en alleen ingegeven door maatschappelijke taboes - de realiteit is overduidelijk: jongensbesnijdenis is even achterlijk als meisjesbesnijdenis. Maar dat mag natuurlijk niet duidelijk worden.
    De volgende zaak lijkt te gaan over een enkel ding: drinken:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2009, column door Nausicaa Marbe

Vrouw en bier

Voordat de zaak van Kartika Sari Dewi Shukarno ter sprake komt – de vrouw die door een Maleisische shariarechtbank tot zes stokslagen veroordeeld is omdat ze bier dronk – een bekentenis. ...
    Ze ging weer liggen en ik bleef tobben over haar in mijn ogen simpele standpunt. Maar wat had ze gelijk, weet ik nu. De ‘misdaad’ van Kartika Sari Dewi Shukarno is dat ze een glas bier dronk. Volgens de Maleisische shariarechtbank die er is voor moslims, maar niet voor de niet-islamitische bevolking, is dat een zwaar vergrijp. Dat is niet per se een islamitisch standpunt, want de zaak is door liberale moslims in haar land hoog opgenomen. Ze spreken schande van deze ‘talibanisering’ en reppen van een culture clash met de almaar groeiende orthodoxie.
    Nu zijn die stokslagen ook in de seculiere Maleisische rechtspraak gebruikelijk, al ontziet de niet-islamitische wet mannen van boven de vijftig jaar, vrouwen en kinderen. Dus worden slechts jonge mannen geslagen en fors ook: elke stokslag veroorzaakt een bloedende wond.
    De islamitische wet in Maleisië doet niet aan zulke genderdiscriminatie. Ook de vrouw moet pijn lijden. ... Ook buigen islamitische rechtsgeleerden zich thans over de vraag of die stokslagen voor Kartika wat milder kunnen. Het is tenslotte de eerste keer dat een vrouw zo gestraft wordt, de knowhow ontbreekt en het moet voorbeeldig.
    Hoogste tijd dus voor het verlossende woord van een bruggenbouwer. Voor de zaak Kartika wierp zich de illustere Feisal Abdul Rauf op, imam van de Masjid Al Farah moskee – om de hoek bij Ground Zero in Manhattan. Geen nobody. Rauf leidt het Cordoba Initiative, een beweging die het Westen en de islam wil verzoenen. In zijn New Yorkse biotoop is hij bekend als bruggenbouwer naar de joodse gemeenschap. Welnu, Rauf riep de Maleisische shariarechters op Kartika niet te straffen. Uit humanitaire overwegingen? Omwille van de mensenrechten? Vanuit een basaal moreel besef dat geweld niet deugt?
    Welnee. Waar het om ging, was een betere lezing van de Koran: daarin staat volgens Rauf dat varkensvlees verboden is en alcohol af te raden. Er bestaat in de islam geen straf op het eten van varkensvlees, redeneert Rauf, dus is het onterecht om dat mildere vergrijp rond alcohol te bestraffen.
    Zijn logica klopt. Maar op ethisch niveau blijft het een puinhoop. Ook deze bruggenbouwer die om vergiffenis voor Kartika vraagt, is niet in staat de letterlijke interpretatie van een heilig geschrift achter zich te laten en te appelleren aan het gezond verstand, dat zulke ridicule, disproportionele straffen meteen afwijst. Een vrouw tot pulp slaan om een glaasje bier – in 2009.
    Er is geen excuus voor lijfstraffen. Ook niet voor de orthodoxie of tribale wreedheid die zulke praktijken stimuleert. De ervaring leert dat waar fanatisme opbloeit, vrouwen het hardst gestraft worden voor ‘zedendelicten’. M’n moeder had gelijk en dit wist ze nog niet eens: stokslagen voor een glaasje bier, hoe achterlijk kun je zijn?

Webtitels:
Lijfstraffen zijn onaanvaardbaar

Stokslagen voor een glaasje bier, hoe achterlijk kun je zijn?


Red.:    De vraag stellen is hem beantwoorden.
    Maar het gaat hier ommeer zaken. Deze zaak wordt zo hoog opgespeeld door de moslims,  als middel om de rest onder de duim te houden. Dit is een demonstratie. Een demonstratie als methode van sociale dwang. Zoals in de foto uit Islam cultuurbeelden , beschreven in de bijbehorende tekst (NRC Handelsblad, 19-02-2006):

  Een vrouw in Banda Atjeh, die kussend is  betrapt met een vriendje, wordt gestraft bij de moskee. De straf blijft beperkt tot publieke vernedering; de beul doet alleen alsof hij slaat.

Dit gaat over de essentie van de islam: Onderwerping.
    Als de vrouw niet genoeg onderwerping vertoont, is er altijd nog een hulpmiddel - ook hier kiezen we iemand uit het islam-propagandakamp als bron:


Uit: De Volkskrant, 22-07-2009, column door Evelien Tonkens, hoogleraar burgerschap

Ambassades tegen eerwraak

De zomervakantie is niet alleen een tijd van romantische stranden en prachtig weer, maar ook van gedwongen huwelijken en andere vormen van eergerelateerd geweld. Sommige Turkse, Afghaanse, Marokkaanse en Pakistaanse Nederlanders verkeren die tijdens familiebezoek in het land van herkomst, niet in zonnige stemming, maar in doodsangst. Doodsbang dat ze niet meer als vrij Nederlands staatsburger kunnen terugkeren.
    Eerwraak komt niet alleen voor op het platteland, maar ook in moderne steden als Istanbul. Veel nieuwe Nederlanders vinden eerwraak niet langer vanzelfsprekend en soms ronduit verwerpelijk, maar ze voelen zich niet bij machte er iets tegen te doen. Wie in zijn eentje tegen de traditie ingaat, kan zelf immers slachtoffer van eerwraak worden. Als een meisje vrij gekleed gaat, met een jongen praat of chat op internet kan ze object van roddel worden: heeft ze een vriendje? Haar broer of vader moet haar dan straffen. Weigert hij dit, dan kan hij zelf slachtoffer worden. In het extreemste geval gaat het om moord, die steeds met wedermoord beantwoord moet worden. Dat kan soms decennialang doorgaan. Maar het kan ook gaan om verstoting uit de familie: alle contact wordt verbroken, je bestaat niet meer en je hoeft op geen enkele steun meer te rekenen.   ...
    Tijdens de zomervakantie is eerwraak extra actueel. Ook deze zomer zal een onbekende hoeveelheid jonge vrouwen en mannen zich in hun land van herkomst onder druk gezet voelen om een gedwongen huwelijk te sluiten en zo de familie-eer te redden. Ook iemand het Nederlands paspoort afnemen en hem of haar het zo onmogelijk maken naar Nederland terug te keren, kan een vorm van eerwraak zijn. ...


Red.:    Net als bij aanslagen speelt ook hier de hoeveelheid geen rol, boven een bepaald minimum. Het gaat om de afschrikwekkende werking voor de rest van de groep. Het gaat om de sociale dwang - de sociale dictatuur - de sociale terreur. Die kenmerkend is voor de islam. Hoe meer islam, hoe meer dit soort zaken:


Uit: Dagblad De Pers, 20-07-2009, door Arnold Karskens

Afghanistan | Vrouwenrechten zijn de laatste jaren niet bepaald verbeterd

Verkrachting brengt in Uruzgan nog steeds schande

In het oerconservatieve Uruzgan is na drie jaar Nederlandse aanwezigheid weinig veranderd aan de rechten voor vrouwen.

Op 25 juni rond elf uur in de morgen liepen vier vrouwen in Tarin Kowt naar hun cursus voor volwassenenonderwijs. Ze leren daar lezen en schrijven. De vrouwen zijn tussen de 25 en 30 jaar, twee van hen zijn getrouwd. Plots stopt er een politiewagen met zeven agenten. De mannen werken de vrouwen in de wagen en rijden weg. In de uren die volgen, worden de vrouwen geslagen, verkracht en uiteindelijk weer losgelaten.
    Deze ontvoering op klaarlichte dag in het centrum van de provinciehoofdstad leidt tot een spoedbijeenkomst, waar onder andere de VN-organisatie UNAMA, de politiechef, de vicegouverneur en vertegenwoordigers van hulporganisaties aanschuiven. Zij moeten bepalen hoe het beste te handelen.
    Besloten wordt geen aanklacht in te dienen tegen de agenten. Publiciteit zou de vrouwen namelijk het leven kosten. ‘De familie-eer schrijft voor dat de echtgenoot of de vader de verkrachte vrouw dan ombrengt’, zegt een deelnemer aan de bijeenkomst. ‘Verkrachting is in het oerconservatieve Uruzgan een grote schande.’ ...

De samenleving wil dat alles bij het oude blijft
‘Bewoners zien in zo’n verkrachting een bevestiging van de slechte invloed van onderwijs’, zegt iemand die bij de bijeenkomst aanwezig was. ‘Ze zouden denken dat vrouwen les krijgen in seks en daarom vrijwillig meegingen.’
    Zonder aanklacht kunnen de agenten niet worden vervolgd. Ze gaan dus vrijuit, terwijl hun betrokkenheid gewoon vaststaat. De plek van ontvoering ligt tweehonderd meter van het politiebureau.  ...


Red.:   En een van de ergste zaken die je kan begaan is natuurlijk onderwijs. Onderwijs leert mensen iets, een beetje denken, en er is, dat zien de moslims goed, geen groter gevaar voor religie dan denken:


Uit: De Volkskrant, 21-07-2009, door Thomas L. Friedman (The New York Times)

Belezen moeder heeft geen militante zonen

Ik moet eerlijk toegeven dat ik het moeilijk vind om naar Afghanistan te komen en me niet af te vragen wat wij, Amerikanen, hier eigenlijk doen. ...
    Maar elke keer als ik dat op wil schrijven, gebeurt er iets waardoor deze woorden toch niet komen. Deze week gebeurde dat weer, toen ik Greg Mortenson, de auteur van het boek Drie Kopjes Thee, ...
    Het is geen toeval, merkt Mortenson op, dat de Taliban sinds 2007 meer dan 640 scholen in Afghanistan en 350 in Pakistan hebben aangevallen, afgebrand of gesloten - waarvan 80 procent meisjesscholen waren.
    Dit is die oorlog van ideeën. De Taliban wil openbare moskeeën, geen open bare scholen.
Ze rekruteren onder analfabete en arme jongeren, en hoe me er er daarvan zijn, hoe liever ze het hebben, zegt Mortenson.   ...

    De meest zichtbare vorm van onderwerping en achterlijkheid is natuurlijk de hoofddoek. We passen hier de ongekeerde methode toe, en laten iemand aan het woord ter verdediging van de hoofddoek, om te demonstreren hoe leeg en fout de argumenten zijn:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 12-03-2009, column door Gauri van Gulik

Verbod op hoofddoekjes funest voor integratie

Mannen en vrouwen moeten zelf beslissingen nemen over hun leven. De staat moet zich daar niet mee bemoeien.

Tussentitel: Al de vrouwen die met ons spraken vertelden ons dat ze zelf hadden
                  gekozen om de hoofddoek te dragen

In heel Europa is de afgelopen tien jaar een luid - en soms openlijk xenofobisch - debat gevoerd over de vraag of een moslimvrouw met een publieke functie zoals lerares moet worden toegestaan om een hoofddoek te dragen. Verschillende soorten verboden zijn vastgesteld in enkele landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Turkije.
    Sommige feministen strijden voor deze verbodsbepalingen ...
    Maar deze argumenten zijn schadelijk voor zowel de rechten van de vrouw als vreedzame integratie, en de vrouwen de meeste kans hierdoor te worden getroffen worden zelden geraadpleegd.
    'Ik voelde me ineens als een vreemdeling in Duitsland', zei een basisschool lerares die haar reactie op een verbod in haar staat beschreef. 'Ik zal dat nooit vergeten.' ...
Het is absoluut waar dat sommige vrouwen en meisjes worden gedwongen tot het dragen van de hoofddoek in de naam van de islam, net zoals sommigen worden gedwongen tot het dragen van lange rokken, pruiken, of andere kleding in de naam van het jodendom, het christendom of andere religies.   ...
    Sterker nog, uit ons onderzoek in Duitsland blijkt dat deze wetten niets doen ter ondersteuning van de autonomie van de hoofddoek dragers. Al de vrouwen die met ons spraken vertelden ons dat ze zelf hadden gekozen om de hoofddoek te dragen.
    Maar het verbod werkt direct nadelig voor hen, waardoor ze niet kunnen werken in de banen die zij hadden gekozen, en doordat ze hun financiële onafhankelijkheid dreigen te verliezen, nog een speerpunt van de vrouwenrechten beweging.
    ...Ons onderzoek toont aan dat het verbod uitsluit, in plaats van binnenhaalt. Veel vrouwen die we gesproken hebben voelen zich vervreemd door het verbod, hoewel sommigen tientallen jaren of zelfs hun hele leven in Duitsland woonden.
    Sommigen hebben hun regio of zelfs Duitsland helemaal verlaten, sommige namen langdurig verlof, en een aantal zeer gekwalificeerde leraren zijn uit het beroep verdwenen. "Ze hebben nu een promotie programma voor allochtone vrouwen om te studeren en lerares te worden," zei een vrouw. 'Hier ben ik, neem mij!'
    Een van mijn leraren droeg een hoofddoek, net als sommige van de meisjes. Deze leraar zei openlijk dat het maken van eigen keuzes op basis van argumenten en overtuigingen van essentieel belang is.
    Ze maakte haar keuze met betrekking tot de hoofddoek en ze drong er bij de meisjes in de klas op aan om hetzelfde te doen. Ik studeerde af met een engagement voor de mensenrechten van vrouwen.
    Gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vreedzame integratie moeten voornaamste doelstellingen zijn voor iedereen die betrokken is bij de maatschappij. Deze doelstellingen worden niet gehaald door uitsluiting van vrouwen die de keuze maken hun haar te bedekken.

Gauri van Gulik is een in Brussel gevestigde advocaat en onderzoeker voor de Women's Rights Division van Human Rights Watch.


Red.:    De voortdurende herhaling van hetzelfde argument: "Ze zijn er vrij in en ze willen het zelf", is laten staan om te tonen dat er geen ander argument is. En het is uiterst simpel weerlegbaar: als het werkelijk zo vrij is, dan is er geen enkel, absoluut geen enkel probleem het voor werk of anderszins af te leggen.
    Maar wie dat voorstelt, krijgt te maken met een tegenargument: mijn geloof verplicht het mij - in diverse varianten van indringendheid. Oftewel: er bestaat absoluut geen vrijheid. Er bestaat een dringende plicht. En de oorsprong van die dringende plicht is een geloof. En dat dringende geloof heeft allerlei haatdragende opmerkingen over voor niet-gelovigen. Dus er is een bijzonder grondige reden om het te verbieden. Want iedere niet-moslim wordt potentieel gekwetst door die islamitische haatdragende opvattingen.
    En die haatdragende opmerkingen, net als die in de bijbel, om een bekend pandoer voor te zijn, zijn natuurlijk wat voor iedereen glashelder is: uitingen van achterlijkheid. Net als hoofddoeken die er symbool voor staan. Als je je ineens een vreemdeling voelt omdat een kleinigheid als een hoofddoekje niet mag dragen, dan ben je geen ontwikkeld persoon - een ontwikkeld persoon haalt over dat soort zaken zijn schouders op. Als je je een vreemdeling voelt omdat je zoiets simpels als een hoofddoekje niet kan dragen, dan ben je achterlijk.
    De overtreffende trap van hoofddoek is natuurlijk:


Uit: De Volkskrant, 27-08-2009, door Pauline Kleijer

Bijkomstig voordeel van boerka's

Kauli Kid. Regie Barmak Akram. Met Hadji Gul, Messi Gul, Leena Alam. In 3 zalen.

'Waarom draag je nog een boerka, ze zijn uit de mode', zegt taxichauffeur Khaled tegen zijn van top tot teen gesluierde passagier. Vloekend en mopperend rijdt hij door het chaotische verkeer van Kabul. Wanneer hij een nieuwe klant oppikt en de vrouw is uitgestapt, blijkt ze haar baby in zijn taxi te hebben achtergelaten.
    In Afghanistan is het niet uitzonderlijk dat baby's te vondeling worden gelegd. De moeders zijn verkracht, straatarm of gewoon wanhopig. ...
    Kabuli Kid gebruikt een weinig origineel gegeven om de tegenstrijdigheden in de Afghaanse samenleving zichtbaar te maken. ... Terwijl Khaled op zijn omzwervingen het moderne Kabul laat zien, komt zijn vrouw nauwelijks de deur uit.


Red.:    Dat is de reden voor een boerkaverbod: het is het symbool van een achterlijke en mismaakte maatschappij. Maar natuurlijk vinden alle multiculturalisten dat zo'n verbod overbodig is ...
    Volgende punt - een echt inkoppertje. Ook hier weer de omgekeerde methode:


 Uit: De Volkskrant, 07-08-2009, door Pjotr van Lenteren

Jeugdboeken

Fatima kijkt Ali verschrikt aan

Homoseksuelen spelen van jongs af aan met meisjes, make-up en jurken. En ze zijn altijd lief voor hun moeder. Met deze en andere cliché's probeert Mohamed Sahli in Blijf van me af! duidelijk te maken dat Marokkaanse homo's geen vieze griezels zijn. Hij slaat de plank volledig mis.
    Dit gebeurt uiteraard met de beste bedoelingen, wat te merken is aan de doordachte vormgeving van het boek. Die is strak en modern en doet helemaal niet denken aan de gebruikelijke wollige uitstraling van het genre probleemboeken met allochtonen erin. Ook de literaire constructie, een raamvertelling, is aardig gevonden. Het verhaal verloopt daardoor niet al vanaf de eerste bladzijde volgens een voorspelbaar patroon. Maar daarmee is alles wel gezegd.
    Aan het begin van Blijf van me af! komt Ali met een bloedneus thuis. De broer van Fatima heeft hem geslagen, omdat hij haar gekust heeft. Het is niet het eerste incident en zijn moeder wil nu wel eens weten wat er precies is gebeurd. Dan komt er een verhaal over een museumbezoek op de Veluwe en een ruzie met zijn vrienden omdat hij een van hen naakt heeft bekeken. Hoe hij vervolgens om zich te bewijzen Fatima kust en het daarna aan de stok krijgt met haar broer. En hoe ten slotte klasgenoot Amir, die ook op jongens valt, hem redt en thuis brengt. Eind goed, al goed.
    Geloofwaardig wil het verhaal maar niet worden. Dat komt omdat dit boek is geschreven als een lesplan voor in een VMBO-klas. Alsof die jongens en meisjes vol homovrees massaal van gedachten veranderen omdat Ali zo'n aardige jongen is. Wat een naïviteit. ...
    Er staat hier en daar heus een best mooie zin in Blijf van me af!, maar het grootste deel van het boek is geschreven in truttige kinderboekentaal die doet terugdenken aan het soort opvoedkundige lectuur dat we in de jaren zestig van de vorige eeuw definitief achter ons hoopten te laten. Fatima kijkt Ali 'verschrikt' aan en meer van dat soort werk.
    En moeder? Moeder heeft het natuurlijk al die tijd al geweten van Ali en vindt het niet erg. Sterker nog: ze vindt dat ze boft, want ze kreeg een zoon en een dochter in een. De manier van denken die Mohamed Sahli wil bestrijden, wordt dankzij dit soort uitspraken juist bevestigd.


Red.:   Ondertussen worden de aanvallen op homofielen op straat eerder erger, en kunnen homofielleraren in de grote steden met de allochtone leerlingen niet meer voor hun geaardheid uitkomen.
    Het land met de meeste moslims is Indonesië. Van aldaar een paar berichten:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2002.

'Moslims arresteren geen moslims'

Nato is de enige niet-moslim in de bus. Als je de kleine Andy niet meetelt, die wel moslim is maar op een christelijke school zit. Nato (32) komt uit Jayapura en zijn donkere, brede Papoea-gezicht steekt duidelijk af te midden van de Javanen. Hij kan daarom niet verbergen dat hij katholiek is, al zou hij het willen.
    Iedere Indonesiër weet dat Papoea's christenen zijn. 'Ik ben katholiek', zegt hij daarom maar meteen, om het gesprek te openen. Twee jaar geleden heeft Nato zijn geboortestad Jayapura verlaten om in Yogya zijn studie te vervolgen. In Yogya zijn de beste universiteiten van Indonesië. Daarom doet hij hier zijn promotie-onderzoek.    ...
    Dat Indonesië een islamitisch land is, waar moslims elkaar de hand boven het hoofd houden, daarover kan hij als katholiek echter meepraten: 'Twee jaar geleden, met Kerstmis, ontploften er bommen in onze christelijke kerken. De politie deed onderzoek, maar vond niets. Als het om een kerk gaat, vinden ze nooit iets.
    'Nu er op Bali Australiërs zijn gedood, moeten ze ineens iets vinden. Nu arresteren ze mensen. Maar alleen een paar kleintjes, niet de mensen om wie het echt gaat. Moslims arresteren geen moslims, daar komt het op neer.'


Uit: De Volkskrant, 14-03-2009, door Mischa de Vreede, schrijfster

Essay | In Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, vergt een interreligieuze dialoog behoedzaamheid en tact. ‘Praten met elkaar en luisteren naar elkaar, dat gebeurt hier te weinig.’

Moslims en christenen, het blijft schuren

‘Dé islam bestaat niet!’ – een stelling die ik van harte kan beamen. Want neem nou Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Verreweg de meeste moslims die ik daar heb leren kennen, doen hun best om goede mensen te zijn. Ze verrichten secuur hun rituele gebeden, vasten tijdens de ramadan, drinken geen alcohol en spreken over Mekka zoals hier over Lourdes of Compostella wordt gesproken: ‘Je bent helemaal weg van de wereld.’ Volgens de zakat, een van de zuilen van de islam, zijn ze verplicht om aalmoezen te geven, dus doen moslims veel aan charitatief werk. Kortom: ik begreep heel goed waarom ze het zo goed zouden kunnen vinden met de christenen in hun land.
    Maar ik zal nooit vergeten hoe ik op visite was bij een welgestelde weduwe, moslima maar zonder hoofddoek, die ik als vriendin beschouw. De thee was van de beste kwaliteit en ze had ‘Hollandse’ koekjes laten bakken. We keuvelden over haar bezigheden – maatschappelijk werk – en de mijne, en toen opeens kwam de fatwa tegen Salman Rushdie ter sprake. ‘Ja, natuurlijk’, zei zij, ‘natuurlijk moet die dood. Wie Allah beledigt verdient de doodstraf.’ Waarop ik haar aankeek en zij mij, en allebei bloosden we. Ook zij moet zich hebben gerealiseerd hoe groot de kloof tussen ons beiden was. We namen nog een koekje.   ...


Red.:   Kortom: ook bij de schijn van redelijkheid, zit de religieuze waanzin en de afkeer van andere geloven niet al de diep onder het oppervlak.
    Ander moslimland:


Uit: De Volkskrant, 20-09-2010, van correspondent Arjen van der Ziel

Een Armeense mis op Akdamar, voor het eerst sinds de slachtpartij van 1915

De Turkse regering wil de toenadering verbeteren tot buurland Armenië en tot de eigen Armeense minderheid. Een historische kerkdienst was zondag een eerste stap.

...   Architect Zakarya Mildanoglu behoort tot de kleine Armeense minderheid in Turkije. De christelijke Armeniërs waren hier in Oost-Turkije eeuwenlang een groot deel van de bevolking. Maar aan hun aanwezigheid kwam een kleine eeuw geleden een bloedig einde toen Turkse troepen, geholpen door Koerdische milities, honderdduizenden Armeniërs de dood in joegen.
Diaspora    ...

Tussenstuk:
Christelijke minderheid gediscrimineerd

Turkije telt ongeveer 100 duizend christenen, Op een totale bevolking van 75 miljoen. In veel grote steden in Turkije staan oude kerken, waar christenen zonder al te veel problemen samenkomen.
   Turkse christenen hebben officieel ook grotendeels dezelfde rechten als hun islamitische landgenoten. Maar in de praktijk worden de christenen gediscrimineerd door zowel de autoriteiten als de bevolking.
   Zo heeft de Turkse regering het een paar jaar geleden, onder druk van de Europese Unie, wettelijk gemakkelijker gemaakt kerken te bouwen. Maar in werkelijkheid is het, door tegenwerking van de autoriteiten, vrijwel onmogelijk een nieuwe kerk te openen.
    Uit een opinie-onderzoek blijkt bovendien dat 59 procent van de Turken vindt dat het niet-moslims niet mag worden toegestaan in het openbaar bijeen te komen om hun ideeën te bespreken. Daarnaast vindt 54 procent dat niet-moslims ook niet moet worden toegestaan religieuze literatuur te verspreiden.
    In hetzelfde onderzoek zegt 40 procent 'negatief' of 'zeer negatief' te den ken over christenen.


 Red.:   Nog een moslimland:


Uit: De Volkskrant, 02-11-2010, van de buitenlandredactie

Gijzeling in kerk Bagdad eindigt in bloedbad

Tussentitel: Vele christenen zijn Irak ontvlucht uit vrees voor hun leven

Een bevrijdingsactie van het Iraakse leger is zondag uitgelopen op een bloedbad. Tenminste 52 mensen kwamen in Bagdad om het leven toen Iraakse en Amerikaanse militairen een einde probeerden te maken aan een gijzeling in een katholieke kerk. Er vielen 67 gewonden.
   Eerder op de dag hadden tientallen gewapende mannen de 120 bezoekers van de Syrisch-christelijke Sayidat al-Nejatkerk in gijzeling genomen. Bij de bestorming brachten de militanten handgranaten en bomvesten tot ontploffing. Voorafgaand hadden zij al het Iraakse beursgebouw in dezelfde straat onder vuur genomen. Na gevechten met veiligheidstroepen vielen de militanten de kerk binnen waar op dat moment juist een dienst werd gehouden.
     De gijzelnemers maken deel uit van de soennitische militantenbeweging de Islamitische Staat van Irak (ISI), dat nauwe banden heeft met Al Qaida. De groep noemde de kerk in een verklaring een ‘smerig nest van afgoderij’. Volgens de Iraakse minister van Mensenrechten is de beweging erop uit het land te zuiveren van christenen.   ...
    De gijzelingsactie van zondag is de bloedigste aanval op de christelijke gemeenschap in Irak sinds de invasie van de VS in 2003.
    De afgelopen zeven jaar is het aantal brandstichtingen in kerken en moorden op priesters flink gestegen. Vele christenen zijn Irak ontvlucht uit vrees voor hun levens. Eens was 1,5 van de 30 miljoen inwoners christelijk. Nu zijn er naar schatting slechts 600 duizend christenen in Irak.


Red.:   De religieuze waanzin strekt zich uit tot alle vlakken van de maatschappij:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2009, column door Thomas L. Friedman (The New York Times)

Groene scheuten op de Westelijke Jordaanoever

In 2002 presenteerde het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) zijn allereerste Arab Human Development Report.
    Dit beschreef gedetailleerd de tekortkomingen in vrijheid, vrouwenemancipatie en kennisinnovatie die de ontwikkeling van de Arabische wereld belemmerden Het was een verontrustend beeld, moedig samengesteld door Arabische academici. En omdat het zo kort na de aanslagen van '11/9' verscheen, leek het rapport een diagnose van het wanbestuur van de Arabische wereld dat groepen woedende, werkloze jongeren creëert, die een gemakkelijke prooi voor extremisten worden.
    Nou, het goede nieuws is dat het UNDP en een nieuwe groep Arabische geleerden afgelopen week opnieuw met een Arab Human Development Report zijn gekomen. Het slechte nieuws is dat de situatie er slechter op is geworden - en veel Arabische regeringen willen er niks van weten.
    Het honderdtal Arabische auteurs van het nieuwe rapport is tot de conclusie gekomen dat 'te veel Arabische burgers een gebrek aan menselijke veiligheid hebben - voor de meesten het materiële en morele fundament voor leven, levensonderhoud en een aanvaardbare kwaliteit van leven'.
    De auteurs citeren een aantal factoren die de veiligheid in de Arabische regio ondermijnen - te beginnen met de giftige combinatie van toenemende verwoestijning, waterschaarste en een bevolkingsexplosie.
    Een andere bron is de hoge werkloosheid. Ondanks de aanwezigheid van oliegeld (of misschien juist daarom) is er een duidelijk gebrek aan investeringen in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling, kennis van industrieën en innovatie. In plaats daarvan zijn er overheidsbanen en -contracten.
    Veel heeft weer te maken met de derde bron van menselijke onveiligheid: autocratische en niet-representatieve Arabische regeringen, 'die vaak een bedreiging voor de veiligheid van de mens vormen, in plaats van haar hoofdbescherming'.   ...


Red.:   Nog een illustratie hiervan:


Uit: VARAgids, nr. 21-2009, door Mischa de Bruijn

Reisverslag/documentaire | Vlaams muzikant, filosoof en tv-maker Jan Leyers zocht diverse islamieten op in eigen land

Kuierend door de moslimwereld

De reeks De weg naar Mekka van Belg Jan Leyers, over zijn reis door de islamitische wereld, kreeg veel kritiek. Kan dat wel, zo'n delicaat onderwerp door een niet-journalist? Leyers zelf ziet het probleem niet: 'Leken hebben soms meer oog voor verbanden.'


De grijze en toch jongensachtige kop van Jan Leyers is in België al overbekend van tv.
Nederlandse kijkers zullen hem op de VPRO nu ook voorbij zien komen, in de reisdocumentaire De weg naar Mekka. Er zal ze iets opvallen aan het hoofd van de Bekende Vlaming: er staat tijdens deze verkenning van de islamitische wereld bijna permanent een uitdrukking van scepsis op.
    Bijvoorbeeld als hij in aflevering vier met een jonge Egyptische vrouw praat en haar hoort vertellen dat ze geen problemen heeft met polygamie en haar hoofddoek. Diezelfde gezichtstand van Leyers hebben we al eerder gezien. Bijvoorbeeld als een Spaanse moslimman Leyers ervan probeert te overtuigen dat Jezus ook een moslim was. Of als een functionaris van de universiteit in Fez stelt dat alle wetenschappelijke kennis in de Koran staat. Leyers is ook sceptisch. Over het optimisme dat de verschillen tussen de Arabische wereld en het Westen wel te overbruggen zijn en over de stelling dat de emancipatie van de islam een kwestie van tijd is. Zijn belangrijkste conclusie na de reis die hij in 2007 ondernam: 'Het is erger gesteld dan ik had verwacht.'
    Dat zei hij na zijn terugkomst ook in de Vlaamse media en op talloze debatten en lezingen. Hoewel de serie lovende recensies ontving en de prijs voor 'beste informatieprogramma' kreeg van de Vlaamse Televisieacademie, stuitte Leyers ook op kritiek. Hoe kon hij nu op basis van een reis tot zo'n standpunt komen? 'Maar kijk ernaar en wijs me op de feitelijke onjuistheden. De meeste allochtone kijkers knikken: jullie hebben het zo voorgesteld als het is. De kritiek komt vooral van autochtone welzijnswerkers. Dat zegt mij iets over hoe waarheidsgetrouw de inhoud is.'   ...


Red.:   Door een bericht in de Volkskrant kwam het volgende artikel in het nieuws - de betreffende krant is gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten (de golfstaten, Engels: UAE):


Uit: The National, 22-09-2009, door Rasha Elass

Arabs bear brunt of gene disorders

Arabs suffer from one of the highest rates of genetic disease in the world, according to a research institute.
    Some 906 genetic disorders have been identified in Arabs and their descendants, reports the Centre for Arab Genomic Studies (CAGS), and about 200 of those are prevalent among Arabs in the GCC alone.
   It warns that the problem will require research and collaboration among medical communities.
    In the UAE, 241 disorders have been identified in Arab citizens and expatriates combined, making the incidence in this country the second-highest in the Arab world after Oman; 119 genetic disorders are specific to Emiratis.   ...
    The centre, funded by the Sheikh Hamdan Award for Medical Sciences, has completed studies of Bahrain, Oman and the UAE.   ...
“Why build this database? It gives us a bird’s-eye view of each country on genetic diseases. Some are epidemic and some very rare,” said Dr Ghazi Tadmouri, the assistant director of the CAGS.
    Several common diseases in the UAE, Oman and Bahrain have reached epidemic levels – more than 100 cases per 100,000.
    They include thalassaemia (a blood disorder), diabetes, breast cancer and Down’s syndrome. Less common genetic disorders in the Emirates include muscular dystrophy and kidney disease.
    About 63 per cent of the genetic conditions in Arab populations are due mostly to marriage between close relatives such as first cousins, clinically known as consanguinity.
    Such marriages, deeply ingrained in Arab culture, are on the rise in the UAE, where the rate is the fifth-highest in the Arab world.
    In Dubai, 40 per cent of marriages are between relatives, according to the latest statistics. In Al Ain that figure reaches 54 per cent, and in Abu Dhabi 32 per cent.
    Across the Arab world, Sudan and Mauritania have the highest rates, amounting to two-thirds of all marriages. However, consanguinity is on the decline in, for example, Egypt and Tunisia.   ...


Red.:   Het feit dat dit in een Arabische krant gemeld wordt, is het enige lichtpuntje in iets dat staat voor een inktzwarte culturele duisternis.
   Een talloze malen herhaald argument is dat de hier verzamelde culturele achterlijkheden niet allemaal of per se als zodanig door de islam voorgeschreven worden. Dat kan deels zo zijn, moet doet niets af het het oorzakelijke verband tussen deze zaken en de islam. De verbindende factor is simpel: de verbindende factor is eer. Aanhangers van de islam hebben de absolute waarheid in pacht, en dien door de rest van de wereld als zodanig bejegend te worden. En dat geldt extern en intern: hoe meer moslim, hoe meer respect iemand verdient, en degenen die dat respect niet geven, die krijgen dus de behandeling die door de ontkenners afgedaan wordt als "cultuur". Maar dat is dus cultuur geschapen door de islam - de islamitische cultuur.
    Hier een extern voorbeeld:


Uit: DePers.nl, 23-10-2009.   

Ramadan naar rechter voor excuses

De in ongenade gevallen filosoof Tariq Ramadan stapt naar de rechter om excuses af te dwingen van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Ramadan was adviseur en bijzonder hoogleraar, maar werd ontslagen omdat hij banden zou onderhouden met het Iraanse regime. "Ik eis geen geld, ik wil dat ze hun excuses aanbieden", zegt hij in het opinieweekblad Vrij Nederland.   ...
    Ramadan stapt naar de rechter omdat hij vindt onheus behandeld te zijn. Naar eigen zeggen heeft zijn advocaat al geprobeerd te onderhandelen met de gemeente en de universiteit, wat op niets uitliep.
    Ramadan was door het stadsbestuur in Rotterdam aangesteld als integratieadviseur. Op de universiteit vervulde hij een bijzondere leerstoel. Hij kwam in opspraak doordat hij een programma op de zender Press TV presenteerde. De zender werd door de Iraanse overheid gefinancierd. Halverweg augustus werd hij ontslagen en moest hij zijn leerstoel opgeven.


Red.:   Ramadan is aangetast in zijn eer. Daar had hij al eerder blijk van gegeven bij ieder vorm van kritiek op zijn functioneren. Hij si moslim, en verdient met alle egards en respect behandeld te worden.
    Tolerantie is een moeilijk meetbaar begrip. In feite kan je alleen maar naar gedrag kijken, want als je mensen gaat vragen of ze tolerant zijn, roepen ze allemaal keihard "Ja!". Moslims, ook en dat hoeft in hun eigen ogen nog niet eens gelogen te zijn, want dan hebben ze het over dingen binnen de islam die ze tolereren. Tolereren daarbuiten ligt heel anders, maar dat valt in hun denksysteem niet onder tolereren. Dat is gewoon geestelijk vergif, en dat is iets heel anders. Dan is heel fout, haram, en praat je niet over:


Uit: NRC Handelsblad, 13-09-2002, rubriek Beeld door Maarten Huygen

Een moslim liep tierend weg

En als toegift had Rondom Tien op 12 september nog een uurtje botsing der beschavingen. Nou ja, botsing. Het was de bedoeling dat moslims in het discussieprogramma aan ,,zelfkritiek'' zouden doen. En dat is moeilijker dan botsen met anderen. Het werd een heftige discussie, waarbij er zelfs eentje boos wegliep. Nadat hij op de gang een beetje was uitgetierd, kwam hij tegen het einde van het programma weer terug.
    Dat moslims minder moeite hebben met kritiek van ongelovigen of christenen dan met aanvallen uit eigen gelederen, blijkt uit hun roemrijke verleden. ...
    Orthodoxe figuren waren gisteren zo verbouwereerd dat andere moslims zomaar hun eigen geloof durfden te bekritiseren dat ze een dreigende toon aansloegen. ...
    ... Eddaoudi, degene die eerst was weggelopen, ...Uit: Fok!frontpage.nl, 19-11-2006, door Rob

Meiden van Halal lopen weg bij Sonja

De 'Meiden van Halal' zijn weggelopen uit het VARA-programma 'Sonja' dat zaterdagavond werd uitgezonden. Ze waren geshockeerd door de expliciete beelden uit onder meer 'Spuiten & Slikken' die werden vertoond. De islamitische meiden waren door Sonja Barend uitgenodigd om te komen praten over de ontwikkeling van seks op tv.   ...
    De dames halal hadden kennelijk niet verwacht dat er zulke expliciete beelden van seks op tv waren vertoond in het Nederlandse omroeplandschap, en verlieten daarom de studio. Tot groot verdriet van Sonja Barend die juist in de uitzending ook de vraag wilde opwerpen of het grote aantal nieuwe Nederlanders na de seksuele revolutie weer nieuwe (of oude) taboes met zich meebrengen.
    Volgens diverse sprekers aan tafel bij Sonja is dit inderdaad het geval. Een aantal vrije (liberale) seksnormen die veel Nederlanders hebben, zouden absoluut niet te verenigen zijn met bijvoorbeeld het islamitische geloof van veel nieuwe Nederlanders.
    De Meiden van Halal wilden wel aan Sonja uitleg geven over hun wegloopactie, maar alleen zonder publiek. Sonja stemde daarmee in. Aan het eind van de uitzending waren de meiden dan ook te zien met een verklaring. Die kwam er op neer dat sommige principes volgens de meiden belangrijker zijn dan een tv-uitzending en dat ze niet geassocieerd wilden worden met de vertoonde beelden. Ook zeiden ze dat de vrije normen die veel Nederlanders hanteren, niet moeten worden opgedrongen aan moslimmeiden. Dat zou alleen maar averechts werken en ze vervreemden van de maatschappij.
    Faisal Mirza van de website Wij Blijven Hier, juicht in een column de actie van de meiden toe. Volgens hem begint het een sport te worden om een moslim het zo moeilijk mogelijk te maken in een programma.


Van: wikipedia.org uitleg of detail (25-10-2009)

Bimbo's en Boerka's, tegenstellingen in multicultureel Nederland

Bimbo's en Boerka's, tegenstellingen in multicultureel Nederland, meestal afgekort tot: Bimbo's en Boerka's, was een eenmalig Nederlands televisieprogramma van de NPS, dat gepresenteerd werd door Jeroen Pauw. In de titel slaat bimbo op doorgeslagen vrijheid en boerka op ingeperkte vrijheid.
    Tijdens deze speciale thema-uitzending werden diverse discussies gevoerd waarbij Nederlandse vrijheden werden bekeken vanuit een autochtoon en allochtoon perspectief. Het publiek speelde een actieve rol en kon stemmen over de stellingen en thema's:
    Zijn we te ver doorgeschoten, zijn we te losbandig?
    Hoe staat het met de vrije seksuele moraal in Nederland?
    Homoseksualiteit
    Vrijheid van meningsuiting
Tijdens de uitzending ging Suhayb Salam, de man die samen met zijn vader een moskee in Tilburg runt, voor een korte tijd weg uit de studio omdat hij niet naar een andere gast in minirok wilde kijken. ...
 

Red.:   Let op: twee van deze drie gevallen gaat over mensen die als het toppunt van integratie worden gezien - moslims die er helemaal bij horen. Dat wil zeggen: de multiculturele elite ziet het zo.
    De Meiden van Halal zijn op dit moment nog het meest bekend om hun rol in de discussie over de vrijheid van meningsuiting, waarin ze grandioos het onderspit dolven tegen cabaretier Hans Teeuwen uitleg of detail . Dit is slechts een enkel voorbeeld van een ander punt waarop de islam hopeloos de strijd tegen achterlijkheid in de weg zit: het totale gebrek aan vrijheid van meningsuiting:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2009, van correspondent Diederik van Hoogstraten

Vrijheid van meningsuiting ook in VS onder vuur

De vrije meningsuiting is in de VS een grondrecht, maar ligt via buitenlandse rechtszaken toch onder vuur. ‘Laten we ons in de VS afschermen.’

Tussentitel: 'Is kritiek op religies nog mogelijk? Jazeker. Zolang het niet op de islam is'

De onderzoeksjournalist Paul L. Williams is aangeklaagd in Canada, omdat hij de banden tussen een universiteit in Ontario en islamitische terroristen blootlegde. Columnist Joe Sharky van The New York Times is in Brazilië voor de rechter gebracht omdat hij ‘de waardigheid van Brazilië’ beledigde. Terreuronderzoeker Rachel Ehrenfeld is in Groot-Brittannië veroordeeld voor smaad, nadat ze had aangetoond dat Khalid Bin Mahfouz, een Saoedische sjeik, terreurgroepen financierde.
    Alle drie zijn het Amerikaanse auteurs, die in de VS publiceren. Daar wordt hun vrijheid van meningsuiting beschermd door de grondwet. Maar op een internationale conferentie in Washington over de ‘toenemende aanvallen op de vrijheid van expressie’ veroorzaakten hun ervaringen deze week rillingen bij de toehoorders.
    De bedreiging van de ‘fundamenteelste vrijheid’ komt met name van islamitische landen, groepen en personen. Die gebruiken de wetten van landen waar free speech minder verregaand wordt beschermd dan in de VS.
    Gekwetste personen vinden vooral soelaas in Groot-Brittannië, waar smaad niet bewezen hoeft te worden. De dit jaar overleden sjeik Bin Mahfouz woonde niet in Londen, maar klaagde er wel tientallen Amerikanen aan die iets hadden geschreven dat hem niet beviel. Vaak schikten de beklaagden, geïntimideerd door het idee van een rechtszaak tegenover een schatrijke sjeik. Er is zelfs sprake van een chilling effect: zelfcensuur onder uitgevers en auteurs.
    Vier staten in de VS hebben daarom de afgelopen maanden wetgeving aangenomen om burgers en hun vrijheid van meningsuiting te beschermen tegen de arresten uit Londen. ...
    ‘De Saoediërs misbruiken de zwakke wetgeving van andere landen als politiek wapen om mensen het zwijgen op te leggen’, zei Ehrenfeld, die haar veroordeling in Londen niet erkent en daardoor niet meer naar Engeland kan reizen. ...
    De bijeenkomst was ook georganiseerd door de International Free Speech Society, een oorspronkelijk Deense groep die werd opgericht nadat spotprenten van de profeet Mohammed in 2005 leidden tot woede onder moslims. Hoe urgent hun missie is, bleek dinsdag toen bekend werd dat twee Pakistaans-Amerikaanse mannen concrete plannen hadden bedacht om de tekenaar Kurt Westergaard in Denemarken te vermoorden.
    Wilders was niet in Washington, maar zijn naam klonk veelvuldig en op bewonderende toon. ‘Een moedige man’, zei het Hogerhuislid Malcolm Pearson, die Wilders in Engeland uitnodigde. ‘We zijn hem allen veel dank verschuldigd.’
    Tijdens een rede in New York wierp Wilders zich vorige week op als verdediger van de meningsuiting: ‘Waar de islam regeert, sterft de vrije expressie.’
    In Washington klonk dezelfde waarschuwing. ‘Is het bekritiseren van religie mogelijk? Jazeker’, aldus Sam Solomon, een Britse islamkenner en voormalige radicale imam. ‘Zolang het kritiek van moslims op andere religies betreft. Kritiek op de islam is ontoelaatbaar.’ De sharia die met name in Groot-Brittannië terrein wint, kent geen garantie op het recht om te zeggen wat je wilt, voegde hij toe.
    Solomon en andere conferentiegangers betoogden dat de ‘voortkruipende sharia’ niet langer een Europees probleem is. Zo heeft Yale University Press toegegeven aan islamitische druk. De uitgever besloot om alle spotprenten en afbeeldingen van Mohammed weg te laten uit een boek dat nota bene gaat over de Deense cartooncrisis.
    Onderzoeksjournaliste Diane West legde uit dat Yale en andere topuniversiteiten tientallen miljoenen dollars ontvangen van moslimlanden, doorgaans zonder dit openbaar te maken. Cultureel en moreel relativisme speelt het Westen parten, oordeelde West; academische instellingen en media durven geen stelling meer te nemen ‘wanneer fundamentele vrijheden onder vuur liggen’.
    Ook op internationaal gebied speelt de kwestie. De OIC, een coalitie van islamitische landen, tracht elk jaar een VN-resolutie tegen godslastering aangenomen te krijgen, om zo kritiek op de islam aan banden te leggen. Zo wordt ‘godslastering toegevoegd aan het internationale juridische woordenboek’, zei een van de panelleden, terwijl de VS en Europa dat internationaal recht een steeds grotere rol geven.
    Tegen de afkalving van de vrijheid van meningsuiting bestaat maar één remedie, zei de Noor Bjorn Larsen van de International Free Speech Society: het vrije woord zelf. ‘Use it or lose it’, adviseerde hij: spreek je uit, of deze vrijheid gaat verloren.


Red.:   En daarbij hoort natuurlijk ook zelfcensuur:


Uit: AD.nl, 09-09-2009.

ImHalal Google voor moslims

ImHalal is de gloednieuwe internetzoekmachine die beschermt tegen zoekresultaten die volgens de islam slecht zijn
.

Die waarschuwt bij zoektermen met mogelijk onwelkome resultaten. Als je bijvoorbeeld op 'pig' zoekt, krijg je een waarschuwing in plaats van resultaten. Vrij vertaald: Uw zoekterm heeft een Haram-niveau van 1 op 3. Ik adviseer u om een zoekterm te veranderen en het opnieuw te proberen.
    Zoeken op bijvoorbeeld 'prostitute' of 'gay' (homoseksueel) geeft zelfs een 3 op 3-waarschuwing.
    "We willen niet dat mensen per ongeluk op ongepaste sites terechtkomen", legt de in Nederland woonachtige initiatiefnemer Reza Sardeha (20) van de AZS Media Group uit in De Pers. Volgens Sardeha is de site een succes: hij trok in de eerste acht dagen meer dan 300.000 unieke bezoekers.
    De zoekmachine is beschikbaar in vijftien talen. ...


Red.:   In dezelfde Volkskrant twee citaten die eigenlijk alles samenvatten:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2009, column door Nazmiye Oral

Zie ons

...    Toch ben ik niet trots op de cultuur waarin ik ben opgevoed. Het is een hele warme cultuur voor diegenen die erin passen en zich aan de regels houden. Maar voor alles wat daarbuiten valt, is ze onverbiddelijk. De wreedheid voor alles wat anders is, is beschamend.  ...

 

Uit: De Volkskrant, 16-11-2009, column door Kader Abdolah

Europese president

... Bovendien is België een land met de meeste immigrantenproblematiek. De immigrantenpopulatie is in dat land schokkend achtergebleven. De Belgen hebben hun immigranten aan Allah overgelaten.   ...


Red.:   Eerst Oral. Zij spreekt in het kader van de relatie tussen de islamitische cultuur en homo's, maar wij herkennen hier meteen dat het naadloos bij de hele cultuur.
    En dan komt Abdolah,die de grootschaliger maatschappelijke gevolgen beschrijft. Zo'n cultuur kan natuurlijk nooit iets op grotere schaal klaarstomen, en vandaar dat als je ze alleen laat, met hun Allah,dat ze in de diepe shit terecht komen- ook al wonen ze in een welvarend land als België.
    Je zou hiermee eigenlijk de discussie kunnen sluiten. De islam is van een dermate bedroevend cultureel en sociaal niveau, dat iedereen die er niet in geboren is, zich vol walging  zou moeten afwenden.
    Maar dat zal waarschijnlijk pas gebeuren, voor de grote groep excuseerders en bewonderaars, na een nieuw drama, of na 100 jaar therapie van de werkelijkheid.


Red.:   Een belangrijk aspect van dit alles, de praktische kant van al die korancitaten:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2009, van correspondente Greta Riemersma

'Moslims zijn de haatpredikers zat'

Marokko ziet erop toe dat imams, ook in het buitenland, verdraagzaamheid preken. ‘Geweld versterkt alleen de achterlijkheid van moslims.’

Tien jaar geleden riep de Marokkaanse imam Mohammed Fizazi nog op de kelen van ongelovigen door te snijden, sinds kort zweert hij geweld af. ‘De kracht van het argument ligt niet in een kogel, in geweld of een bomgordel’, ontdekte hij. Dergelijke middelen ‘versterken alleen de achterlijkheid van moslims’.
    Fizazi schreef zijn woorden vanuit de gevangenis in Tanger aan zijn dochter in Hamburg, waarna het Duitse opinieblad Der Spiegel ze afdrukte. Na de aanslagen in Casablanca in 2003 werd hij veroordeeld tot 30 jaar cel omdat hij bommenleggers met zijn ideeën zou hebben gevoed.
    Fizazi staat bekend als een van de belangrijkste jihadistische ideologen van Noord-Afrika. Dat deze haatprediker nu oproept tot vreedzaam samenleven van moslims met niet-moslims baarde dan ook opzien.   ...
    Maar op datzelfde internet wisselen ook de kwaadwilligen informatie uit, benadrukt Mohammed Darif, in Marokko dé specialist op het gebied van islamisme en terrorisme. En wordt nu weer een andere oorlog uitgevochten: die tussen sjiieten en soennieten.
    ‘De ander niet accepteren, dat kun je zien als symbolisch geweld’, zegt hij. Daarom ook plaatst Darif kanttekeningen bij de tolerante koers van de Marokkaanse overheid. Het soennitische Marokko heeft het afgelopen jaar jacht gemaakt op alles wat riekt naar sjiisme en bovendien is het wettelijk nog altijd strafbaar een Marokkaanse moslim te bekeren tot een ander geloof.
    En de ommekeer van haatprediker Mohammed Fizazi? ‘Ik geloof niet dat hij zich richt tot de Duitsers, maar tot de Marokkaanse autoriteiten’, zegt Darif. ‘Hij hoopt dat hij vrij komt.’


Red.:   Kortom: hecht geen geloof aan de mooie woorden van de haatprediker die de gevangenis uit wil, en van de Marokkaanse regering, die alleen haar machtspositie probeert te beschermen en denkt aan het voorbeeld van nabuurland Algerije, waar de radicale moslims gruwelijk hebben huisgehouden.
    Wat je dan overhoudt, is één van de hoofdtrekken van de cultuur van de islam: het haten van anders- en niet-gelovigen.
    Dat ze toegeven dat ze er achterlijk van blijven, kan misschien op termijn van enkele honderden jaren wel gaan helpen.
    Dat het ongeveer wel zo lang zal duren, blijkt uit de houding van moslims tegenover wetenschap en techniek:


Uit: De Volkskrant, 11-12-2009, van verslaggeefster Sacha Kester

Turkije wil eigen zoekmachine

Er komt een Turkse zoekmachine die rekening houdt met Turkse gevoeligheden

Turkije werkt aan een eigen zoekmachine voor het internet die het Turkse alfabet ondersteunt en die rekening houdt met de gevoeligheden van de Turkse en de islamitische ziel.
    Dat meldt Tayfun Acarer, voorzitter van de Turkse Raad van Informatie en Technologie.
    Acarer is ervan overtuigd dat ook andere islamitische landen geïnteresseerd zullen zijn. Er zijn genoeg regimes die graag zien dat gevoelige informatie helemaal niet, of in elk geval gefilterd, zijn weg naar de burger vindt. ...
    Het is niet de eerste zoekmachine die rekening houdt met gevoeligheden. Zo lanceerde de Nederlandse Reza Sardeha onlangs de islamitische website I’m Halal, die de gebruiker waarschuwt als een zoekterm wordt gebruikt die niet rein, niet halal zou kunnen zijn.


Red.:   Meer soortgelijke voorbeelden hier uitleg of detail .
    Nu wat over de gezagscultuur binnen de islam:


Uit: BinnenlandsBestuur.nl, 22-05-2009, door Sjors van Beek

‘Islam mede oorzaak delinquent gedrag’

Het ministerie van Justitie onderzoekt welke aanpak van jeugdcriminaliteit werkt. Met die kennis wil het kabinet de problematiek van Marokkaanse jongeren te lijf.
    De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht die - samen met anderen - in opdracht van het ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht. Volgens De Ruiter hebben Marokkaanse (en Turkse) jongeren een ‘achterstand in hun morele ontwikkeling’.
    Zo’n achterstand is één van de factoren die crimineel gedrag kunnen veroorzaken: wetenschappelijk is aangetoond dat delinquenten vaak een verminderde gewetensfunctie, minder empathisch vermogen en minder agressiecontrole hebben. Dit minder goed ontwikkelde ‘moreel redeneren’ van Marokkaanse en Turkse jongeren is volgens De Ruiter en haar medewerkster Kim van Oorsouw te verklaren uit de islamitische achtergrond van deze minderheidsgroepen.
    ‘Binnen de islam ligt de nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor de ouders. Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden - en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen’, aldus de co-auteurs van het Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren.
    Kinderen in Nederlandse gezinnen groeien op met een ‘democratische onderhandelingsstijl’ en veel overleg met de ouders, waardoor ze leren meebeslissen. Islamitische kinderen groeien vaak op in een gezinsstructuur waarin ze ‘alleen maar bevelen moeten opvolgen’. Het empirische bewijs dat dit antisociaal of crimineel gedrag in de hand werkt, is er nog niet, maar de auteurs achten het ‘plausibel’ dat het zo werkt.   ...
    ‘In het signaleren is het aan te bevelen dat scholen (schoolartsen, jeugdgezondheidszorg, leerkrachten) een belangrijkere rol gaan spelen. Leerkrachten zouden bijvoorbeeld gestimuleerd kunnen worden om in hun klas te screenen op gedragsproblemen’. Er bestaat een test met eenvoudige vragen (‘Kan het kind stilzitten? Liegt het vaak?’) die probleemgedrag en gedragsstoornissen heel vroeg kan signaleren.


Red.:   De autoritaire opvoedingscultuur heeft natuurlijk direct te maken met de islam, want de islam is een autoritair denksysteem: Allah is de baas, daarna komt Mohammed enzovoort. En ze hebben allemaal de absolute waarheid in pacht.
    Het veelvoorkomen van liegen is daar direct aan gerelateerd. Wie een archaïsch en autoritair opvoedings- en denksysteem heeft, wordt vaak geconfronteerd met tegenstelling tussen die denkbeelden en de werkelijke wereld. En zal bij vasthouden aan de ideologie op één of andere manier moeten liegen. Zoals talloze moslims in het openbaar geen alcohol gebruiken, en achter de schermen wel zuipen - een vorm van liegen.
    Kortom: islam veroorzaaktop zichzelf stand geen criminaliteit, maar de gevolgen van islam doen dat wel. Een direct voorbeeld:
 

Uit: De Volkskrant, 12-08-2010, van verslaggever Peter Giesen

Straatgeweld | Agressieve jongens laten zien wie de baas is op straat

Niet iedereen is een Rambo

Een Amsterdammer die jongens in de tram aansprak op asociaal gedrag werd gemolesteerd. ‘Ingrijpen kan nooit een morele plicht zijn.’

Het is de nachtmerrie van menige burger. Je spreekt iemand aan op asociaal gedrag en je wordt in elkaar geslagen, of erger. Natuurlijk kun je ook de andere kant opkijken, maar dan heb je weer een hekel aan jezelf.

Jongens die bereid zijn om geweld te gebruiken, hebben op straat een enorme macht, omdat brave burgers niets durven te zeggen, laat staan fysiek ingrijpen. Het recente incident in een Amsterdamse tram versterkt die angst: het is levensgevaarlijk om je uit te spreken.
    ... Ook Nederland kent een straatcultuur, waarin jongens willen laten zien wie de baas is. Met machogedrag compenseren zij hun gebrek aan status in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Die straatcultuur is niet specifiek voor allochtonen, zeggen deskundigen, hoewel allochtonen wel sterk zijn oververtegenwoordigd.  ...


Red.:   Dat er ook autochtonen onder zitten, is natuurlijk irrelevant  - het gaat om de oververtegenwoordiging van allochtonen. Onder deze groep vallen ook moslims, met name Marokkanen. Die worden thuis, vanuit de islamcultuur, ook opgevoed in een macho-cultuur. En het bovenstaande is natuurlijk macho-cultuur.
    De tussenstap er tussenuit halend, is de islam dus wel degelijk een bron van toegenomen criminaliteit.
    En hoe autoritair de islam is, blijkt hier:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Den Haag doet aangifte van lijfstraf in moskeeën

49 gevallen van kindermishandeling tijdens koranlessen | ‘Hoog tijd voor actie.’

De gemeente Den Haag heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van 49 gevallen van kindermishandeling tijdens koranlessen in Haagse moskeeën. De mishandeling kwam aan het licht tijdens het reguliere onderzoek van 10-jarigen door de jeugdgezondheidszorg. Ondanks gesprekken met de moskeebesturen, die maatregelen hadden toegezegd, kreeg jeugdzorg nog ‘een aanzienlijk aantal’ gevallen van mishandeling onder ogen.
    ‘Het was hoog tijd om in actie te komen’, zegt een woordvoerder. De GGD, waar jeugdgezondheidszorg onder valt, heeft de politie en het OM een dossier met 49 ‘geregistreerde signalen’ gegeven.   ...


Red.:   En als u dacht dat dit slechts enkele individuen betrof:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Ouders zwijgen over slaan in moskee

Den Haag maakt werk van mishandeling tijdens koranlessen. Verhalen over lijfstraffen gaan al langer rond, maar ouders doen geen aangifte.

Afgelopen voorjaar voerde de gemeente Den Haag gesprekken met besturen van enkele koranscholen. Jeugdverpleegkundigen waren tijdens hun reguliere onderzoek van 10-jarigen op een verontrustend ‘patroon’ gestuit. Op kinderlijfjes werden blauwe plekken en striemen aangetroffen. De kinderen vertelden over klappen die ze kregen in de moskee.
    Moskeebesturen zegden toe maatregelen te treffen, maar jeugdzorg bleef signalen van mishandeling ontvangen. In een poging een einde te maken aan die misstanden is gesproken met ouders. Sommigen haalden hun kinderen van koranles. Maar veel ouders ontkenden dat in de moskee werd gemept. Niemand wilde aangifte doen.    ...
    Woordvoerder Ali Belhaj van El-Islam is hoogst verbaasd over de aantijgingen. ‘Wij zelf hebben geen enkele klacht van ouders gekregen.’ Hij heeft van de gemeente ‘nog geen concrete bewijzen’ gezien.
    Ouders die geen aangifte willen doen, moskeebesturen die ontkennen: het is een bekend patroon in de aanhoudende stroom verhalen over lijfstraffen in moskeeën. Vorig jaar zomer trok voorzitter Ahmed Marcouch van stadsdeel Slotervaart in Amsterdam aan de bel. Hij zei uit het hele land signalen te krijgen dat kinderen op koranscholen worden mishandeld en dat ze er leren een afkeer te hebben van de westerse maatschappij. Leerkrachten van basisscholen vertelden hem dat ze tijdens gym- of zwemlessen tekenen van mishandeling zien, maar machteloos zijn omdat ouders niet in actie willen komen tegen de moskee.   ...
    Vanwege de afwerende houding van de Marokkaanse gemeenschap is onderzoek naar kindermishandeling veelal tot mislukken gedoemd. ...
    Niet alleen Nederlandse gemeentebesturen worstelen met de aanpak van het fenomeen, ook andere Europese steden struikelen vaak over een gebrek aan bewijs. Toch slaagde een Antwerpse rechtbank er begin vorig jaar in twee islamleraren van een koranschool wegens kindermishandeling te veroordelen. Ze hadden zeventien kinderen tussen 8 en 11 jaar geslagen met een rubberen tuinslang en een ijzeren liniaal. Maar ook na de veroordeling bleven ze ontkennen. De kinderen, die getuigenissen hadden afgelegd, hadden volgens hen ‘een smoesje verzonnen’ om op hun vrije dagen niet naar koranles te hoeven.


Red.:    Kortom: het is de hele gemeenschap. Het is gewoon de islam.
    De band tussen islam en terreur is bekend genoeg. Toch zijn er nog altijd mensen die beweren dat het ligt " aan ons eleid". Maar sinds een jaar is  Barack Obama president van de Verenigde Staten, en die voert een heel ander beleid. En wat is er niet veranderd? De islamitische terreur:


Uit: De Volkskrant, 30-12-2009, door Diederik van Hoogstraten

De grenzen van Obama's handreikingenbeleid

Op 21 januari 2009 werd Barack Obama president van de Verenigde Staten. Sindsdien hebben terroristen twaalf maal geprobeerd om op Amerikaanse bodem toe te slaan, meldt de terreurexpert Brian Jenkins – meer pogingen dan tijdens elk jaar sinds 2001. De recentste kwam van de Nigeriaan Umar Farouk Abdulmutallab, op Eerste Kerstdag.
    Met causale verbanden moet je oppassen. Maar het is wel duidelijk wat de extremisten in elk geval niets zegt.
    Een weloverwogen Democraat in het Witte Huis? Zal wel. Guantánamo Bay dicht? Leuk. Wollig taalgebruik en een taboe op ‘oorlog tegen terreur’ en ‘moslimterrorist’? Hartelijk dank. Weg uit Irak? Prima. Nooit meer martelen? Oké. Een kritischer houding tegenover Israël? Fijn. Een respectvolle toespraak voor ‘de moslimwereld’ in Caïro? Laat maar horen. Een islamitische tweede naam? Whatever.
    Het moge duidelijk zijn: fundamentalisten in Nigeria, Jemen, Afghanistan, de VS en waar niet al, zijn tot alles bereid om Amerikanen te doden. Obama en zijn handreikingenbeleid hebben daaraan niets veranderd.
    Een van de talloze aardverschuivingen die de redder Obama teweeg zou brengen, was een einde aan dat overdreven, ‘rechtse’ gedoe over terreur. Tot zover de utopie. Binnenlands terrorisme ‘van eigen bodem’ nam juist een hoge vlucht. De FBI rolde in 2009 het ene terreurplan na het andere op. In november ging het mis op de legerbasis Fort Hood in Texas. Daar vermoordde de Amerikaanse moslim Malik Nadal Hasan dertien mensen, gevoed door een haat-spuwende imam in Jemen.
    Meteen begon weer het gesus. Was dit wel terreur? Gewoon een gek, toch? Hasan werd zelfs als slachtoffer neergezet. Gepest vanwege zijn religie, vandaar. Posttraumatische stress, dat kon ook, al had de majoor nooit aan het front gediend. Hoe dan ook, een zielige eenling. Zijn geloof? Niet relevant, moesten wij geloven.
    Het afgelopen weekeinde kwam de kloof tussen werkelijkheid en politiek-correcte wensdroom opnieuw in beeld. Hasan en Abdulmutallab zijn niet gek en niet zielig. Ze zijn hoogopgeleid, weloverwogen, verbonden met een internationaal netwerk, en ze vertellen zélf wat hun inspiratiebron is: de Koran. Maar daar verschenen op Tweede Kerstdag de minister en de regeringswoordvoerder. Bekende frasen klonken: eenling; op zichzelf staand incident. Ongezegd: Al Qaida, radicale moslim.   ...


Red.:   Oftewel: het is de islam, maar ook in Amerika is "men" zeer weinig bereid die conclusie te trekken.
    Een kleintje, maar in zijn kleinheid een sterk bewijs van achterlijkheid


Uit: Volkskrant.nl, 08-01-2010, AP.

Hockeyers Pakistan krijgen boete voor omhelzing met vrouw

Het Pakistaanse parlement heeft leden van het nationaal hockeyteam boetes gegeven van in totaal tweehonderdduizend roepie (ruim zestienhonderd euro). De boete werd opgelegd nadat er foto's waren opgedoken waarop leden van het hockeyteam te zien waren, terwijl ze een vrouw omhelzen op het Champions Challenge-toernooi in Argentinië.  ...


Red.:   En nu wat solidariteit betekent in de islam:


Uit: DePers.nl, 20-01-2010, door Eva Ludemann

Iedereen helpt, behalve de rijke Arabieren

‘Gecondoleerd en veel sterkte’, aldus de Saoedische koning Abdullah in een telegram aan René Préval, de Haïtiaanse president, vier dagen nadat diens land door een zware aardbeving werd getroffen. En daar bleef het tot nu toe bij.

De Saoedische regering, ofwel het Saoedische koningshuis, is één van de rijkste ter wereld. Als het gaat om het bouwen van islamitische scholen en moskeeën in landen als Pakistan, Indonesië en Palestina, is zij reuze gul. Maar Haïti ontving tot dusver nog geen cent van de in oliedollars badende Saoedi’s. Ook is geen hulp aangeboden in natura, zoals hulpgoederen of een team artsen.
    Andere golfstaten dragen wel bij aan de internationale noodhulp aan het door een zware aardbeving getroffen land. Qatar heeft een reddingsteam naar Haïti gevlogen en dinsdag landde een vliegtuig met een lading tenten uit de Verenigde Arabische Emiraten. In de rest van de Arabische wereld hebben de Libische, Libanese en de Jordaanse overheden vliegtuigen beschikbaar gesteld voor het vervoer van hulpgoederen naar Haïti. De niet-Arabische landen in de regio – Israël, Turkije en Iran – hebben respectievelijk een mobiel hospitaal, een reddingsteam en veertig ton hulpgoederen naar Haïti gestuurd.
    Het totaal aan financiële toezeggingen aan Haïti beslaat 116.772.897 dollar volgens de laatste gegevens van het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), ofwel het VN-kantoor dat humanitaire hulp ondersteunt en coördineert. Daarvan is slechts 636.000 euro afkomstig uit de Arabische landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, namelijk uit Marokko.   ...
    Alle beetjes helpen, maar al met al is het maar magertjes als je bedenkt dat een land als Polen meer geeft dan alle Arabische landen samen. Hoe anders was dat in 2004 toen Arabische landen massaal doneerden voor de slachtoffers van de tsunami, die onder andere de islamitische staten Indonesië en de Malediven trof. En toen het islamitische Pakistan in 2005 werd opgeschud door een zware aardbeving trok de Arabische Liga zonder aarzelen 250 miljoen dollar uit voor de slachtoffers.
    Vliegtuigen vol dekens en andere hulpgoederen werden direct naar Pakistan gevlogen, met name uit Saoedi-Arabië. De Saoedische International Islamic Relief Organisation, opgericht door het Saoedische koningshuis, hield grote inzamelingsacties voor de ontheemde Pakistanen.   ...


Red.:   Islamitische solidariteit is solidariteit met islamieten - en de rest kan stikken.
   Maar dat kenden we van de allochtone loyaliteit binnen Nederland uitleg of detail .
    Nog eens een bevestiging van het verband tussen islam en besnijdenis:


Uit: De Volkskrant, 24-02-2010, van verslaggever Rob Vreeken

Meerderheid van Koerdische vrouwen in Irak is besneden

Omvang probleem verrast onderzoekers | 'Stilte' rond genitale verminking doorbroken

Besnijdenis van meisjes komt op grote schaal voor onder de Koerden in het noorden van Irak. In het hele Koerdische gebied is gemiddeld 72 procent van de vrouwen genitaal besneden. Dit blijkt uit een rapport van de Duitse ontwikkelingsorganisatie WADI, die een anderhalf jaar durend onderzoek heeft gedaan. Ruim 1.400 vrouwen werden geïnterviewd.
    Sinds enkele jaren werd al vermoed dat besnijdenis voorkomt onder de Iraakse Koerden, maar de omvang ervan heeft de onderzoekers verrast. WADI zegt als eerste een dergelijk onderzoek te hebben verricht. Over het ‘taboeonderwerp’ heerst ook onder Koerden zelf grote stilte.
    ... De bevindingen bevestigen volgens de onderzoekers dat genitale verminking, anders dan de beeldvorming wil, geen ‘Afrikaanse kwaal’ is.
    Het zorgwekkendst is de situaties in de regio’s Garmyan en Nieuw-Kirkuk. De prevalentie is daar 81 procent. Ook worden er zwaardere vormen van besnijdenis beoefend. Van 84 procent van de getroffen meisjes en vrouwen waren clitoris en (kleine en/of grote) schaamlippen weggesneden. In de andere gebieden wordt bij de meeste meisjes alleen (een deel van) de clitoris afgesneden.   ...
    De meeste vrouwen zagen besnijdenis als een religieuze islamitische plicht, vooral in Garmyan en Nieuw-Kirkuk. In andere gebieden werd ook ‘de cultuur’ als drijfveer genoemd. ...
   ... Ook is er een verband met onderwijsniveau. Van de analfabeten is 84 procent besneden, van vrouwen met een universitaire opleiding 37 procent.
 

Red.:    En hoe het zit met islam en opleiding staat hier  .
    Over islam en vrijheid van meningsuiting kunnen we heel kort zijn: die is er niet. Althans niet in onze westerse,democratische, zin. Kijk eens hoe lang ze bezig blijven met een simpel gevalletje:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2010, AP.

Spotprent leidt tot ruzie onder Deense kranten

Dagblad verontschuldigt zich voor opnieuw plaatsen cartoon Mohammed | Andere media verontwaardigd over gebaar

De Deense krant Politiken heeft zich vrijdag verontschuldigd voor het beledigen van moslims door in 2008 opnieuw de omstreden cartoon af te drukken van de profeet Mohammed met een bom in zijn tulband. De excuses waren onderdeel van een schikking met een Saoedische advocaat van acht moslimgroepen in het Midden-Oosten en Australië.   ...


Red.:   De reacties zijn voorspelbaar:

  ‘Stompzinnig’ noemde Jørn Mikkelsen, hoofdredacteur van Jyllands-Posten, de krant die de spotprenten als eerste afdrukte, de verontschuldigingen. Hoofdredacteur Lisbeth Knudsen van de krant Berlingske Tidende vond het gebaar ‘vernederend en beschamend’. Volgens Mogens Blicher Bjerregaard, voorzitter van de Deense journalistenvakbond, knielt Politiken voor ‘de tegenstanders van de persvrijheid’.

Precies: ‘de tegenstanders van de persvrijheid’. De islamitische wereld.
    Over de tolerantie van de islam:


Uit: De Volkskrant, 11-03-2010, van correspondent Greta Riemersma  

Uitzetting van zestien christenen uit Marokko staat niet op zichzelf

‘Dit is nog nooit eerder gebeurd |’Regering mogelijk beducht voor groei van de kerk

De jacht op evangeliserende christenen in Marokko neemt toe. Dat zegt de Franse hervormde dominee Jean-Luc Blanc uit Casablanca naar aanleiding van de uitzetting van zestien christenen, onder wie zes Nederlanders, uit Marokko.
    Bovendien heeft de politie afgelopen zondag twee Afrikanen opgepakt in een kerk in Marrakech. Na verhoor werden ze weer vrijgelaten. De twee zouden contact hebben gehad met een Marokkaan die tot het christendom is bekeerd. ‘De kerk bestaat honderd jaar in Marokko, maar dit is nooit eerder gebeurd’, aldus Blanc.
    De zes Nederlanders werkten in een weeshuis, Village de l’Espérance, in het bergdorpje Aïn Leuh, vlakbij Fez, waar zij 33 kinderen onder hun hoede hadden. De Marokkaanse autoriteiten waren er al tien jaar van op de hoogte dat zij christelijk waren.
    Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verklaard dat zij onder de kinderen de christelijke boodschap verspreidden. In Marokko leven 25 duizend buitenlandse christenen die hun gang kunnen gaan zolang zij niet aan evangelisatie doen. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.
    In de actualiteitenrubriek Netwerk heeft Herman Boonstra, een van de medewerkers van het weeshuis, verklaard dat er geen sprake was van evangelisatie. De kinderen gingen naar een islamitische school. ‘Wij zijn onderdeel van een campagne’, aldus Boonstra.
    Hij doelde op de trend die ook dominee Blanc waarneemt. Het afgelopen jaar zijn meer buitenlandse christenen het land uitgezet: een groepje van zeven Spanjaarden en een Duitser, vervolgens een groepje van twee Afrikanen, een Guatemalteek en twee Zwitsers, en recentelijk is een Fransman opgepakt. De laatste kwam wekelijks het land binnen als buschauffeur. Bij elk station waar hij stopte, liet hij christelijke lectuur en dvd’s achter.
    De Marokkaanse overheid laat zich niet uit over de reden van het strengere optreden. Maar op de site van Arab World Ministries, een internationale organisatie die de boodschap van Jezus onder moslims in de Arabische wereld verspreidt, staat een aanwijzing: de kerk in Marokko groeit.
    In 2008 toonde Arab World Ministries zich al tevreden, omdat het aantal huiskerken in twee jaar tijd was toegenomen van 37 naar 52. Zo komen de Marokkanen samen die tot het christendom zijn bekeerd: stiekem bij elkaar thuis.
    Volgens het tijdschrift Maroc-Hebdo luidde het Marokkaanse ministerie van Islamitische Zaken toen al de noodklok. Intussen meldt Arab World Ministries dat in februari een christelijke bijeenkomst is verstoord door de politie, waarbij achttien Marokkanen werden ondervraagd en een Amerikaan het land werd uitgezet.  ...


Red.:   Het idee van een tolerante islam is volstrekte maar dan ook volstrekte onzin - als zo'n kleine minderheid al tot problemen leidt. Hoe fout dit is dit blijkt uit een vergelijking, die ook al in het stuk stond:

  Dominee Blanc zegt dat er geen wettelijke basis is voor het binnendringen van een kerk. ‘Moet je je voorstellen dat de politie in Europa een moskee binnengaat. Dan springen alle media en mensenrechtenorganisaties op de barricaden.’

Natuurlijk zou hierover ook net met de islamitische wereld over gepraat moeten worden - je moet gewoon precies hetzelfde terugdoen.
    En dat het alleen een minderheid of de top is die dit doet, is ook onzin, natuurlijk:
  In de cafés in Aïn Leuh is de uitzetting van de weeshuismedewerkers het gesprek van de dag, aldus een inwoner van het dorpje. De teneur: ze hebben het aan zichzelf te danken, omdat ze onder het mom van liefdadigheid wel degelijk de christelijke boodschap verspreidden.

Waraan de VK-correspondente, getrouwd met een Marokkaan, dan nog toevoegt:
  Maar er zijn ook steeds meer Marokkanen die de recente acties onbegrijpelijk vinden. Ze zien dat moslims in westerse landen hun gang kunnen gaan, maar christenen in moslimlanden niet.

Maar dat is natuurlijk het kleine groepje intellectuelen dat op zichzelf al nauwelijks het leven zeker is in zo'n land, en uit zelfcensuur volgende uit levensbehoud  meestal hun mond houdt.
    Een traditional:


Uit: de Volkskrant, 24-03-2010, van correspondente Natalie Righton

Meisje (15) wijst oom af en duikt onder

Jaarlijks worden in Pakistan honderden vrouwen vermoord uit eerwraak. In een opvanghuis zitten 57 bange meisjes.

Het pasgetrouwde stel Saba en Shafiq was net klaar met eten toen ze in koelen bloede werden vermoord door de broers van Saba. Het tweetal had een Pakistaanse doodzonde begaan. Ze waren getrouwd uit liefde, zonder toestemming van de broers.
    De moord was zorgvuldig voorbereid. De familie had Saba en Shafiq uitgenodigd voor een etentje om de ruzie over het zelfgekozen huwelijk bij te leggen. Een oom van Shafiq vertrouwde het niet en ging mee naar het verzoeningsdiner. Dat verliep echter in zo’n gezellige sfeer dat hij zich aan het eind van de avond liet overhalen om naar huis te gaan. De broers zouden Saba en haar echtgenote een half uur later thuisbrengen. Ze kwamen niet. De oom vond hun lichamen diezelfde avond in een plas bloed in de woonkamer waar hij ze achterliet. De resten van het familiediner stonden nog op tafel.
    Dit geval van eerwraak in Lahore is er slechts één uit het 250 pagina’s tellende boekwerk dat de Pakistaanse mensenrechtenorganisatie AGHS Legal Aid samenstelde over geweld tegen vrouwen tussen november 2008 en oktober 2009. ‘Vorig jaar werden 604 dochters van Pakistan vermoord uit de naam van eer’, concludeerde een andere organisatie, de Aurat Foundation, deze maand ook al. De vermoorde mannen zijn daarbij dus voor het gemak niet meegeteld.   ...


Red.:    Speciaal voor het plaatje:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2010, van correspondent Arnout Brouwers

Naam 'zwarte weduwe' bekend

Een van de aanslagen in de Moskouse metro is gepleegd door een 17-jarige weduwe van een onlangs gedode Kaukasische militant. Dat bevestigden vrijdag de Russische autoriteiten na een publicatie in de krant Kommersant. Ook de andere vrouw die zichzelf opblies, is waarschijnlijk een zogeheten ‘zwarte weduwe’.


De aanslagen hebben tot nu toe veertig levens geëist, tientallen gewonden verblijven nog in het ziekenhuis. Woensdag eiste de leider van de militanten, Doekoe Oemarov, de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op. De Russische president Medvedev zei vrijdag tegen het parlement dat bij het onderzoek ‘ vrij snel’ vooruitgang wordt geboekt.
   Kommersant publiceerde een foto waarop de in een zwarte hoofddoek gehulde jonge vrouw, Dzjennet Abdoerachmanova, te zien is met haar partner, Oemalat Magomedov, een militantenleider die vorig jaar bij een speciale operatie gedood is. Of het jonge stel werkelijk getrouwd was, is onzeker. Volgens Kommersant, die zich baseert op politiebronnen in Dagestan, ontmoette Dzjennet, wier achternaam Abdoerachmanova of Abdoelajeva zou zijn, haar vriend op 16-jarige leeftijd nadat ze via internet in contact was gekomen met de rebellen.  ...

Red.:   Wat een lief moslim-stelletje, hè. En wat lijken ze ook treffend op de overige geportretteerde moslim-types .
    Weer een treffende karakterisering erbij:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2010, door Robin Gerrits

Les in cultuur? Wees scherp

Scholen moeten leerlingen kritisch laten nadenken over hun eigen geloof, vindt pedagoog Hüseyin Susam.

... Volgens pedagoog Hüseyin Susam van de Ipabo in Amsterdam, moet je leraren de juiste instrumenten meegeven om maatwerk te kunnen bieden in een klas vol culturen. ...
    'Het geldt ook voor de gereedschappen van de leraar. Die moet kunnen inzien dat het bij kinderen uit een bevelshuishouding soms beter werkt als je hen heel rechtstreeks instrueert, anders dan leerlingen uit de westerse onderhandelingshuishoudens. ...


Red.:   Hartstikke logisch en voor ieder die het weten wilde ook allang bekend: onder een ideologie met een bevelsstructuur ontstaan mensen met een bevelsstructuur.
    Waarna de moslim zichzelf tegenspreekt:

  'Ouders doen het thuis ook: enerzijds beschermen ze hun kinderen door hun een thuisgevoel te geven, maar tegelijk stimuleren ze hen zelfstandig en onafhankelijk van hen te worden. Dat is de paradox van ontwikkeling.'

Dat is nu typisch iets niet van dit soort culturen, die erg aan de blijvende familieband hangen.
     Een klassieker islam en humor. Klassiek vanwege de reactie op diverse zaken als de Deense cartoonrellen. Hieronder wordt het wat algemenere termen uitgelegd:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2010, column door Peter Giesen

Geloof & humor

Tussentitel: Wie lacht om het geloof, maakt van het geloof iets menselijks

Boze moslims verstoorden onlangs een lezing van de schrijver Benno Barnard. Ze hadden zich gestoord aan de titel: Leve God, weg met Allah. De titel was ironisch bedoeld, zei Barnard. Dat lijkt me een leugentje om bestwil. Er viel weinig ironisch te ontdekken aan de tekst die vorige week in de Volkskrant werd afgedrukt. Maar interessant was de reactie van de protesterende moslims: om het geloof kan niet gelachen worden.
    Dat is natuurlijk niet waar. Er is heel wat afgelachen om het geloof, van de katholieke cabaretier Fons Jansen tot Monty Pythons Life of Brian.
    In de reeks Kleine Klassieken van uitgeverij Boom verscheen Lachen van de Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941). Hoewel hij niet over religie en humor schrijft, maakt zijn komische filosofie duidelijk waarom religieuze grappen onverteerbaar zijn voor vrome zeloten.
    We kunnen alleen lachen om het menselijke. ‘Een landschap kan mooi, sierlijk, verheven, onbetekenend of lelijk zijn; nooit is het lachwekkend’, schrijft Bergson. We kunnen lachen om dieren, maar alleen als we ze menselijke eigenschappen toeschrijven. We lachen om een dier dat iets doms doet, of zich voor de gek laat houden. Als we lachen om een raar hoedje, lachen we niet om het stuk stof, maar om de mens die voor schut loopt, aldus Bergson.   ...
    Wie lacht om het geloof, maakt van het geloof iets menselijks. Dat is tegen het zere been van de fanaten die menen dat zij beschikken over een absolute waarheid, die hun direct door God is ingefluisterd.
    Bij een religie hoort het geloof in de absolute waarheid. Daarvoor is het een religie. Een katholiek of moslim kan moeilijk zeggen dat zijn geloof ook maar een mening is. ...
    Wie vindt dat je om geloof niet kunt lachen, probeert zijn geloof aan het menselijke te onttrekken. Hij wil zich boven zijn feilbare medemensen verheffen door te suggereren dat hij over een absolute waarheid beschikt. Die is zo heilig, dat anderen niet eens een poging mogen doen om zijn pretenties te ontmaskeren.
    Daar valt inderdaad niet om te lachen.


Red.:   Dit stukje is afkomstig van een fanatieke multiculturalist, dus staat er een aperte leugen in, namelijk dat om geloof wél gelachen kan worden. Uit de voorbeelden valt al af te leiden: dat geldt alhier voornamelijk tot uitsluitend voor het christelijke geloof. En het geldt in ieder geval op geen enkele manier voor het islamitische geloof en haar aanhangers.
   Overigens: dat lachen over het christelijke geloof is ook in het Westen voornamelijk beperkt tot de atheïsten en de lichtere ietsisten. Gelovige christenen lachen ook niet echt om antichristelijke humor. Alleen hebben ze door langdurige blootstelling aan echte beschaving geleerd dat ze het moeten tolereren. Meerover islam en humor hier uitleg of detail .
     Uit het centrum van de islamitische cultuur:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2010, van verslaggever Rob Vreeken

'Dankzij internet ben ik te bekend om te arresteren'

Schrijfster en journaliste Al-Huwaider begon met andere Saoedische vrouwen een website over vrouwenrechten.

Internet als venster op de wereld: er zijn weinig mensen voor wie dat méér geldt dan de vrouwen van Saoedi-Arabië. ‘Voor de Saoedische vrouwen betekent het internet echt een revolutie’, zegt Wajeha Al-Huwaider. ‘Voor het eerst maken ze deel uit van de wereld. Voor het eerst weten ze dat er anderen zijn met dezelfde problemen.’
    Geen conservatiever moslimland dan Saoedi-Arabië. De meeste vrouwen slijten er hun leven thuis. Voor elke stap buitenshuis hebben ze toestemming nodig van hun man, plus een mannelijke begeleider, een wali. Autorijden mogen ze niet. De meeste beroepen zijn voorbehouden aan mannen.
    Het zijn praktijken die Al-Huwaider, schrijfster, journalist en mensenrechtenactivist, voortdurend aan de kaak stelt. Vroeger in kranten als Al-Watan en Arab News, sinds ze in 2003 een publicatieverbod kreeg, is het internet haar enige forum.
    Nergens is het verschil duidelijker dan in landen waar, zoals in Saoedi-Arabië, het opinieklimaat altijd een kale woestenij was. ...
    Al-Huwaider gebruikt het net ook om individuen te helpen tegen het systeem. Zoals het 8-jarig meisje dat door haar vader als bruidje was verkocht aan een man van 50. ...


Red.:    Weer een bericht uit het "gematigd islamitische" Indonesië - de titels zeggen al genoeg:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2010, van correspondent Michel Maas

 Moslimprotest bij Jakarta zet kerken aan de kant

In Indonesië heerst vrijheid van godsdienst. Maar waar in iedere buurt een moskee verrijst, is een kerk bouwen bijna onmogelijk.

Tussentitels: 'Als we niet mogen bouwen, dan bidden we in de berm'
                   'Als er één moslim protesteert, zal ik de bouw verbieden'

Zelfs om negen uur ’s ochtends is de hitte in de Filadelfiakerk in Bekasi al bijna ondraaglijk. Dat komt doordat de kerk geen dak heeft, en de zon er vrij naar binnen kan schijnen. Muren zijn er ook niet. De Filadelfiakerk is niet meer dan een plastic zeil op de kale grond, in de berm van de weg, en naast dat zeil staan een tafeltje en drie plastic stoeltjes voor de dominee en zijn hulpjes. ...
    Protesten van islamitische omwonenden hebben een einde gemaakt aan de bouw van de kerk. ‘Elke keer als wij een dienst hadden, kwamen zij om te protesteren’, vertelt dominee Palti Panjaitan.
    Week in week uit kwamen tientallen moslims naar de afgelegen landweg en schreeuwden en joelden naar de kerkgangers. Tot in januari de bupati (regent) van Bekasi opdracht gaf de bouw stop te zetten. Toen werd het stil. ‘De demonstraties hielden op toen zij hun zin kregen. Toen de kerk was verzegeld kwamen zij niet meer.’
    Vrijheid van godsdienst is vastgelegd in de Indonesische grondwet: iedereen heeft het recht zijn godsdienst te belijden. Maar in de praktijk valt dat niet altijd mee in dit land waar 80 procent van de 235 miljoen inwoners moslim is. Wordt in elk buurtje wel een moskee gebouwd, een kerk bouwen is bijna onmogelijk.
    De leden van de Filadelfiakerk hielden hun gebedsdiensten in woonhuizen, in eethuizen of in kleine zaaltjes, tot zij twee jaar geleden genoeg geld bij elkaar hadden gelegd om een stuk grond aan een landweg in het gehucht Jejalen Jaya te kopen. Vervolgens gingen zij aan de slag om de bouwvergunning te krijgen. Een ministerieel besluit uit 2006 bepaalt dat je toestemming moet hebben van minstens 60 procent van de andersdenkende omwonenden. De meeste moslims in het dorp hadden geen bezwaar, de kerk verzamelde de benodigde handtekeningen en kreeg de zegen van de dorpsautoriteiten.
    Maar de regent van Bekasi, Sa’duddin, weigert al twee jaar botweg zijn handtekening te zetten onder de vergunning. In plaats daarvan heeft hij op 12 januari het terrein verzegeld, op grond van de protesten en van de ‘sociale onrust’, die de bouw van de kerk volgens hem veroorzaakt.
    Niet alleen de Filadelfiakerk is getroffen. ‘Alle negentien kerken in Bekasi’, zegt dominee Palti, ‘is de bouwvergunning geweigerd.’ En kerken van andere denominaties kampen met hetzelfde probleem. ‘Ze willen maar één geloof hier in Bekasi’, zegt Tigor Tamubolon, een van de kerkgangers.
    Bekasi, een satellietstad even buiten de hoofdstad Jakarta, is ook niet de enige stad waar de kerken het moeilijk hebben. Het is een algemeen probleem, vooral op Java. In Depok, eveneens aan de rand van Jakarta, heeft de burgemeester vorig jaar zelfs een al afgegeven bouwvergunning weer ingetrokken nadat moslims tegen de bouw begonnen te protesteren. In een interview in een lokale krant zei hij: ‘Zolang er ook maar één moslim protesteert, zal ik de bouw van een kerk verbieden’.
    Ook met Pasen worden de christenen niet met rust gelaten. In de stad Bogor moesten duizend kerkgangers van de katholieke Johannes de Doperkerk uitwijken naar een restaurant, nadat moslims hadden gedreigd hun paasmis te verstoren.
    Dit zijn geen uitzonderingen. Het Indonesische Setara Instituut voor Democratie en Vrede heeft becijferd dat zich alleen al in 2009 meer dan tweehonderd gevallen van aanvallen op de godsdienstvrijheid hebben voorgedaan. In tweederde van die gevallen was de overheid actief betrokken. Volgens een onderzoek van een aantal instituten en mensenrechtenorganisaties zijn tussen 2004 en 2007 in Indonesië 110 kerken gesloten na protesten van radicale moslimgroepen.
    Niet alleen christenen worden het slachtoffer. De moslimsekte Ahmadiyah, die in Indonesië een half miljoen aanhangers heeft, wordt al jaren vervolgd en aangevallen zonder dat iemand daar iets aan doet. Moskeeën van Ahmadiyah zijn verwoest en aanhangers van de sekte zijn uit hun huizen verdreven en bivakkeren al jaren in vluchtelingenkampen.   ...


Red.:    Zoals gezegd: Indonesië wordt ons al jaren voorgehouden als bewijs dat de islam wel gematigd kan zijn, als er gepraat wordt over misstanden in de Arabische wereld. Hier is het bewijs dat het daar geen haar beter is. Zie ook het aanpalende artikel:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2010, van de buitenlandredactie

Hof Indonesië bekrachtigt wet tegen blasfemie

Het constitutionele hof van Indonesië heeft dinsdag een controversiële wet bekrachtigd die blasfemie verbiedt. Volgens mensenrechtengroepen vormt de wet een bedreiging voor de vrijheid van godsdienst en voor de rechten van religieuze minderheden.

De uit 1965 stammende wet maakt het mogelijk mensen of groepen te bestraffen die afwijken van de basisprincipes van de zes officieel erkende godsdiensten. Dat zijn naast de islam het katholieke en het protestantse christendom, het boeddhisme, het hindoeïsme en het confucianisme.
    De wet was aangevochten door een coalitie van mensenrechtenactivisten en groepen voor burgerrechten, die haar als discriminerend beschouwen. Ze vinden de wet vaag en stellen dat de autoriteiten haar willekeurig kunnen toepassen. Ze vrezen dat de wet zal worden gebruikt tegen religieuze groepen, waarvan fundamentalistische moslims een afkeer hebben.
    Het constitutionele hof verwierp de bezwaren. Volgens het hof is de blasfemiewet er om alle religies te vrijwaren van heiligschennis en om de harmonie tussen de geloofsgemeenschappen te garanderen.
    Tot nu toe is de wet vooral gebruikt tegen personen die ingingen tegen de hoofdstroom van de islam en tegen de vele traditionele geloofsgemeenschappen die Indonesië kent.
    De wet, die celstraffen tot vijf jaar mogelijk maakt, wordt met name gesteund door behoudende moslims, die willen voorkomen dat de deur wordt opgezet voor erkenning van liberale interpretaties van de islam.    ...


Red.:   En de "gewone moslim" is nog radicaler. Eerst de feiten:


Uit: De Volkskrant, 01-02-2011, van correspondent Michel Maas

Seksvideo Indonesische popster: 3,5 jaar cel

Tussentitel: De politie zal nu ook de gefilmde vrouwen gaan vervolgen

Als de rechter maandag na twee tergende uren eindelijk het vonnis velt, wordt binnen en buiten de rechtszaal met ontsteltenis gereageerd. Binnen spert Nazril Irham, beter bekend als 'Ariel', ongelovig zijn ogen open: 3,5 jaar! Achter hem beginnen fans te snikken. Zij hadden zo gehoopt dat hun pop-idool vandaag zou worden vrijgesproken.   ...
    Ariel (29) is de zanger van de popgroep Peter Pan, een van de populairste bands van Indonesië. Hij staat maandag terecht wegens het verspreiden van porno. Hij heeft video-opnamen gemaakt terwijl hij seks had met twee vrouwelijke selebritis: zijn ex-vriendin Cut Tari, en zijn huidige vriendin Luna Maya. Die filmpjes zette hij op zijn laptop, waar zij later door een medewerker van de band werden ontdekt. Die medewerker zette ze op internet.   ...


Red.:    Hier de mening erover van de gewone moslim:

  Buiten wordt de strafmaat ontvangen met boe-geroep. Drieënhalf jaar, Dat is zo goed als niks, in de ogen van honderden radicale moslims die daar met spandoeken, geschreeuw en talloze 'Allahu Akbars' protesteren tegen de popzanger die volgens hen de Indonesische jeugd vergiftigt.
    De officier van justitie had 5 jaar geëist, en dat vinden de demonstranten al aan de lage kant. ‘Dat zou het minimum moeten zijn’, zegt Anna, een van de gehoofddoekte demonstranten. Maar de doodstraf zou wat haar betreft ook mogen. ‘Op zina (overspel of buitenechtelijke seks) staat in de islam de dood door steniging’, zegt Anna, ‘en persoonlijk ben ik daar een voorstander van.’ Mild voegt zij eraan toe dat ‘levenslang of 12 jaar’ ook wel genoeg is. Zij herhaalt een van de slogans die een rijtje ophitsende sprekers de hele ochtend in de microfoon heeft staan schreeuwen: ‘Hij bederft de moraal van onze kinderen. Alleen met een goede moraal kan dit land vooruitkomen.’

Van dit soort mensen zijn er in Nederland ook een klein miljoen. Die in soortelijke ontwikkelingsfasen zitten.
     Als men al de fase van het uithuwelijken aan neven en nichten voorbij is, doemt er meteen weer een nieuwe horde op:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2010, van verslaggever Remco Meijer

Huwelijksdwang: zwaardere straf

Den Haag Minister van Justitie Hirsch Ballin bereidt wetgeving voor die het mogelijk maakt bij huwelijksdwang maximaal twee jaar celstraf op te leggen in plaats van negen maanden.

De CDA-bewindsman zei dat woensdag bij de presentatie van Sofia. Verhaal van een verboden liefde van journaliste Margalith Kleijwegt. Het boek portretteert het Marokkaans-Nederlandse meisje Sofia uit Rotterdam dat met de niet-moslim Maarten wil trouwen en daarvoor van haar familie geen toestemming krijgt. Als zij toch doorzet, wordt zij verstoten.
    Eerwraak (moord of doodslag) is vaak heel zichtbaar, maar op de ‘glijdende schaal’ daarachter van ‘psychische druk, isolement, bedreiging en mishandeling’ is veel minder zicht. ...

 

Red.:   Je reinste segregatie en wij-zij-denken - en in de terminologie van de multiculturalisten: racisme.
     Heldere taal uit Iran:


Uit: De Volkskrant, 06-05-2010, door Janny Groen

Interview | Journaliste Nooshabeh Amiri

'Iran wil de wereld overheersen'

Geen goed woord over de Iraanse ayatollahs komt er over Amiri’s lippen: ‘Het is islamitisch fascisme.’

Tussentitel: In Iran is de liefde een zonde en is de vrouw een reproductiemachine

Ayatollah Khomeini priemde zijn vinger in haar gezicht en eiste dat ze geen woord aan het interview zou toevoegen en ook geen woord zou schrappen. Huilend belde ze haar chef op de redactie van Irans grootste krant Kayhan. De toen 27-jarige journaliste Nooshabeh Amiri voelde zich hevig geïntimideerd.   ...
    Ruim dertig jaar later vertoont Irans islamitische revolutie ‘angstvallig veel gelijkenis’ met de dictatuur van het Derde Rijk, stelt Amiri. ‘Ahmadinejad is slechts het topje van de ijsberg. Het Iran van de ayatollahs wil de wereld overheersen, ook Hitler droomde daarvan.’
    Op de dag dat Nederland de 65ste Bevrijdingsdag viert, vraagt Amiri aandacht voor haar volk dat ‘snakt naar vrijheid’, maar al decennia lang zucht onder de dictatuur. Eerst onder die van de sjah. Nu onder die van Ahmadinejad. ‘Die is veel erger. Het is islamitisch fascisme. Wie meent directe bevelen te krijgen van God, vindt elke actie gelegitimeerd. Corruptie, moorden, martelingen, executies, verkrachtingen, ze zijn aan de orde van de dag.’
    Na de verkiezingen van 12 juni vorig jaar barstte ‘het intense gevoel van onbehagen’ als een vulkaaneruptie naar buiten. De hervormingsgezinde presidentskandidaat Mousavi, die de zedenpolitie wilde afschaffen, meer rechten voor vrouwen beloofde, vrije meningsuiting wilde toelaten en beloofde te onderhandelen met de Verenigde Staten, verloor de electorale slag.
     ... Vaak wordt haar gevraagd hoe groot nu de aanhang is van de Groene Revolutie, zoals de verkiezingsopstand wordt genoemd.
    Amiri: ‘Dat is moeilijk te meten. Het land kent geen onafhankelijke pers. Zangers, schrijvers, filmmakers zijn gemuilkorfd. Cinema staat gelijk aan prostitutie, muziek is verboden, de vrouw is een reproductiemachine en liefde is een zonde.’ In zo’n dictatoriale sfeer zijn miljoenen betogers op straat veel, vindt ze.
    Amiri weet zeker dat vele miljoenen meer in stilte sympathiseren met de burgerlijke opstand. ‘De meesten hebben geen prettig leven. Ze mogen zich niet kleden zoals ze willen, vrouwen mogen alleen met een chador (lange sluier) naar het strand, het land verkeert in financiële crisis, 30 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, onze boerderijen zijn zieltogend. Vroeger exporteerden we rijst en thee. Nu niet meer, de Iraanse markt wordt overspoeld met goedkope Chinese spullen.’
    Amiri observeert de ontwikkelingen als een journalist, zegt ze, niet als een revolutionair. ... 
   Ze ging schrijven voor een filmblad. Maar de teugels van de persvrijheid werden al snel weer aangehaald. ‘Journalisten werden geregeld gearresteerd, gecensureerd, opgepakt voor verhoor. Mijn man kreeg nachtmerries, voelde ’s nachts letterlijk de pijn onder de ballen van zijn voeten, die beurs waren geslagen. Een tweede periode in de cel zou hij niet overleven.’ Met slechts een tas, hun hondje en een Schengenvisum voor vier dagen, vluchtte het stel in 2003 naar Luxemburg.  ...
    ‘Het gaat daar van kwaad tot erger. De fundamentalistische islam staat geen beeltenissen toe. Twee weken geleden zijn in het holst van de nacht overal in het land standbeelden van bekende Iraanse figuren, van dichters en schrijvers, vernietigd.’ Amiri is ervan overtuigd dat Iran aan de atoombom werkt. ‘Thuis oefent het regime macht uit door te intimideren en terroriseren. Het heeft de atoombom nodig om dat ook buiten de grenzen te kunnen doen.’


Red.:   Ook daar ze een sterke minderheid vormen, probeert men de macht te veroveren:


Uit: De Volkskrant, 16-09-2010, The New York Times

Srinagar is spookstad geworden

In de zomerhoofdstad van Kashmir is een uitgaansverbod na straatprotesten van stenen gooiende moslims. Zelfs de ambulances komen nauwelijks langs de controle.

...   Sinds juni wordt het dagelijks leven in Kashmir beheerst door straatprotesten van stenen gooiende moslims en vaak dodelijke tegenmaatregelen van de Indiase veiligheidstroepen. In drie maanden vielen bijna negentig doden.    ...
    Een eind aan deze situatie is niet in zicht. Een groepering onder leiding van Syed Ali Shah, die streeft naar afscheiding van India, heeft nieuwe protesten aangekondigd. Zij roept burgers op hun protesten ook te richten tegen het Indiase leger, een oproep die kan leiden tot meer bloedvergieten.    ...


Tussenstuk:
Regering en oppositie overleggen vergeefs over aanhoudend geweld

De Indiase politie heeft woensdag in een stad bij Kashmir vier islamitische demonstranten doodgeschoten. Intussen probeerde de regering in New Delhi samen met oppositiepartijen tevergeefs een oplossing te vinden voor het aanhoudende geweld in het noorden van het land.  ...
    De onrust werd ingegeven door berichten over ontheiliging van de Koran in Amerika. Duizenden betogers verzamelden zich bij een christelijke kerk en riepen leuzen als ‘Dood aan de heiligschenners’. Toen de menigte niet reageerde op oproepen zich te verspreiden, opende de politie het vuur. Volgens de politie werden vier betogers gedood en dertig gewond. Vervolgens koelden demonstranten hun woede op overheidsgebouwen en een politiebureau.
    Premier Singh besprak de gewelddadigheden in Kashmir met de voornaamste politieke leiders van het land. Maar de bijeenkomst leverde weinig op. Er werd alleen besloten een delegatie van politici naar de onrustige deelstaat te sturen.


Red.:    En denk niet dat dat aan India ligt:


Uit: De Volkskrant, 21-09-2010, AFP, AP

Tadzjikistan vreest toenemende activiteit van moslimstrijders

Tadzjikistan is maandag een grote militaire operatie begonnen in het oosten van het land, nadat daar in het weekeinde 25 soldaten waren gedood. Volgens de autoriteiten in de voormalige Sovjetrepubliek werden ze door islamitische strijders in een hinderlaag gelokt.
    De Tadzjiekse regering maakt zich steeds meer zorgen over de activiteit van militante moslims in het land. Tadzjkistan heeft een ruim 1.300 kilometer lange en moeilijk te bewaken grens met Afghanistan.
    Sinds in de jaren negentig een einde kwam aan een bloedige burgeroorlog en de machthebbers een vredesakkoord sloten met moslimstrijders, heerst in het land een kwetsbare rust. De spanning is de laatste maanden opgelopen na een reeks bomaanslagen en massale ontsnappingen van gevangen moslimrebellen.    ...


Uit: De Volkskrant, 30-09-2010, ANP.

Moslimrebellen gedood in Dagestan

Bij een militaire operatie in de Zuid-Russische deelrepubliek Dagestan zijn woensdag veertien moslimrebellen gedood. ... Dagestan ligt in de noordelijke uitlopers van de Kaukasus. Islamitische rebellen strijden er tegen het Russische gezag.


Red.:   Ook in Afrika:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2010, van correspondent Kees Broere

Al Qaida rukt op in Afrika

De opmars van radicaal-islamitische bewegingen baart de Afrikaanse leiders zorgen. De VS zoeken naar bondgenoten om het tij te keren.

...    In het Algerijnse Tamanrasset kwamen legerleiders uit Mali, Niger, Mauritanië en Algerije afgelopen weekeinde bij elkaar om een ‘gezamenlijke strategie in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad’ te ontwerpen. Aanleiding is de ontvoering, in Niger, van vijf Fransen en twee Afrikanen die voor een Frans energiebedrijf werkten.
    Die ontvoering is opgeëist door Aqim, ‘Al Qaida in de Islamitische Maghreb’. De organisatie, die in Algerije is ontstaan, laat steeds vaker van zich horen. En het gebied waarbinnen de diverse facties van Aqim opereren, blijkt steeds groter te worden. Aqim dreigt inmiddels ook met aanslagen in Frankrijk.
    Wat Aqim is in de Sahara-landen van Afrika, is het in Somalië opgerichte Al-Shabaab in Oost-Afrika: een radicaal-islamitische beweging die zegt banden te hebben met het terreurnetwerk van Osama bin Laden, en die zich in haar activiteiten niet beperkt tot één land. Want Al-Shabaab heeft ook in Oeganda toegeslagen.
    Steeds meer Afrikaanse en westerse landen maken zich daarom zorgen over radicale moslims van binnen en buiten het continent. ...
    Het werkterrein van Aqim spreidt zich inmiddels uit van Mauritanië tot in Tsjaad. Dan is het nog slechts een relatief kleine stap naar Oost-Afrika. Bekend is dat Al-Shabaab niet alleen strijders rekruteert in Somalië zelf, maar ook in landen in de regio. Overigens hebben de twee groepen onderling nog geen enkele band.    ...


Red.:    Weer wat gewone religieuze gekkigheid:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2010, van correspondente Greta Riemersma

Bizarre instructies van imams

De gekste fatwa’s worden over de gelovigen in Marokko uitgestort.

Tussentitel: Zwangere vrouwen mogen best een glaasje wijn drinken

Mag een man zijn vrouw slaan, niet bont en blauw, maar een tikje? Mag een vader zijn dochter opsluiten als ze haar maagdelijkheid riskeert? Dat zijn zo wat kwesties waarover islamitische geleerden in Marokko de afgelopen tijd fatwa’s hebben doen uitgaan. En het antwoord was in beide gevallen: ja, het mag.
    Voor Ahmed Toufiq, de Marokkaanse minister van Islamitische Zaken, is de maat vol. Marokkanen krijgen dagelijks nieuwe fatwa’s voor de kiezen die elkaar soms ook nog tegenspreken. Het is een ‘chaos’, zegt Toufiq in de krant Al Massae. ‘Belachelijk dat iedereen tegenwoordig maar wat roept zonder kennis van zaken.’   ...
    Fatwa’s zijn even niet meer weg te denken uit de discussies in Marokko. Officieel zijn fatwa’s niet meer dan religieuze adviezen, maar plotseling lijkt het of ze de zwaarte van wetten hebben gekregen. Dat komt doordat er volgens liberale moslims vooral bizarre fatwa’s worden afgescheiden en ze volgen elkaar bovendien in een steeds hoger tempo op.
   De stroom van omstreden fatwa’s begon eind 2008, toen de wahabitische mufti Al-Maghraoui beweerde dat 9-jarige meisjes mogen trouwen. Ter verklaring zei hij dat ‘sommige meisjes van 9 het in bed beter doen dan vrouwen van 20 of ouder’. Groot was de verontwaardiging in Marokko. De overheid liet de koranscholen van de mufti sluiten en een advocaat deed aangifte tegen hem.
    ‘Deze fatwa behoort tot een totaal absurd universum’, sprak Abdelbari Zemzemi, parlementariër en islamitisch schriftgeleerde. Maar vervolgens kwam Zemzemi zelf met een fatwa die zwangere vrouwen toestaat wijn te drinken als ze daar zin in hebben. Dat vonden veel Marokkanen evenzeer absurd, en niet alleen omdat alcohol verboden is in de islam.   ...
    De mensenrechtenorganisatie AMDH viel over de fatwa waarin vrouwen wordt verboden naar een mannelijke arts te gaan als er een vrouwelijke arts in de buurt is. De AMDH vindt het hele systeem van fatwa’s onhoudbaar, omdat het tegen de vrijheid van het individu is.   ...
    Mourad Errarhib, coördinator van de Friedrich Ebert Stiftung, een Duitse discussieclub in Rabat, ziet het anders. Volgens hem ontstaat onder orthodoxe moslims in Marokko een nervositeit over de moderne tijd die oprukt. ‘Er komen steeds meer muziekfestivals, vrouwen lopen lichtelijk naakt op het strand. Met al die fatwa’s willen de islamisten druk uitoefenen op de voorstanders van dit soort ontwikkelingen.’   ...


Red.:
   Een klein berichtje:


Dagblad De Pers
, 18-05-2010

Vooruitgang

Blussen bij meisjes mag

Mannelijke hulpverleners in Saoedi-Arabië mogen van de overheid nu ook meisjesscholen binnen om meisjes te redden. De nieuwe regels komen veel te laat voor de vijftien leerlingen van een meisjesschool in Mekka, die in 2002 stierven door een brand. De religieuze politie weigerde ze toen uit het brandende gebouw te laten omdat ze geen hoofddoeken droegen. Vrouwen onder elkaar doen hoofddoeken namelijk af.


Red.:   Je zou bijna denken dat dat 'Vooruitgang' in de kop cynisch bedoeld is.
   Hoe moslims staan tegenover andersdenkenden is eigenlijk wel bekend genoeg - hoe klein het verschil maar hoeft te zijn blijkt hier:


Uit: De Volkskrant, 29-05-2010, AP, Reuters

Bloedige aanvallen op moskeeën in Pakistan

Bestorming gebedshuizen in Lahore komt na jaren van discriminatie en vervolging.

Extremistische moslims hebben vrijdag in de Pakistaanse stad Lahore twee moskeeën van een minderheidsstroming binnen de islam aangevallen. Daarbij zijn zeker tachtig doden en minstens evenveel gewonden gevallen.
    De aanvallers bestookten de moskeeën, die druk bezocht waren vanwege het vrijdaggebed, met automatische wapens en handgranaten. Ze namen gelovigen in gijzeling en leverden slag met de politie. Onder de aanvallers waren drie zelfmoordenaars. Zij bliezen zichzelf op te midden van een aantal gijzelaars.
    Doelwit van de terreurdaad waren de Ahmadi’s, een kleine islamitische gemeenschap die door orthodoxe moslims als afvallig wordt beschouwd. De sekte lijdt al jaren onder discriminatie en door de staat gesanctioneerd geweld, maar deze gecoördineerde bestorming was de zwaarste aanval die de beweging ooit in Pakistan heeft meegemaakt. Volgens de Pakistaanse wet zijn de Ahmadi’s een niet-islamitische minderheid.   ...
    ‘De aanvallen zijn een dieptepunt na jaren van ongehinderde vervolging. Deze aanval is de wreedste en meest barbaarse’, aldus een verklaring van de Ahmadi-gemeenschap in Groot-Brittannië. ...


Red.:   Wat achtergrond bij deze gemeenschap:


Uit: De Volkskrant, 29-05-2010, van de buitenlandredactie

Ahmadi's zijn heidenen in de ogen van orthodoxe moslims

De Ahmadiyya of Ahmadi’s zijn moslims die geloven dat de oprichter van hun gemeenschap, de in de 19de eeuw geboren Mirza Ghulam Ahmad, de messias en een profeet is. Ghulam Ahmad beschouwde zichzelf als een vernieuwer van de islam en was naar eigen zeggen door Allah uitgekozen.
    Orthodoxe moslims beschouwen de Ahmadi’s als heidenen omdat zij niet geloven – zoals in de Koran staat – dat Mohammed de laatste profeet was, door Allah gezonden om de mensheid te leiden.    ...
    Ghulam Ahmad werd in 1835 geboren in de stad Qadian in het noorden van India. In 1889 richtte hij de gemeenschap op die later Ahmadiyya zou gaan heten. Halverwege de vorige eeuw verplaatste de beweging haar religieuze hoofdkwartier in het Indiase Qadian naar Rabwah in Pakistan.   ...
    Het is inmiddels een van de meest onderdrukte gemeenschappen van Pakistan. ...
    De Ahmadi’s prediken geweldloosheid en religieuze tolerantie. ...


Red.:    Tja, dat doen echte moslims niet: het prediken van geweldloosheid en religieuze tolerantie ...
    Het volgende is ook typisch voor de hele islamitische wereld:


Uit: De Volkskrant, 05-06-2010, van verslaggeefster Greta Riemersma

Marokko heeft sinds afgelopen maart honderd buitenlandse christenen het land uitgezet

'De christenen bekeren altijd stiekem'

Tussentitel: Degenen die zijn uitgezet maakten misbruik van de armoede

In Marokko heeft voetbalclub Barcelona een speciaal logo. Op grote schaal worden in Marokko FC Barcelona-shirts en -prullaria nagemaakt, maar het kruis dat in het logo hoort, wordt soms weggelaten. Want een kruis is christelijk en verkopers zijn bang dat de logo’s met kruis minder goed verkopen.
    Staat deze ingreep symbool voor de jacht die in Marokko op de christenen is geopend? Sinds maart zijn rond honderd buitenlandse christenen het land uitgezet, in de Marokkaanse geschiedenis van de laatste decennia een ongekend aantal. Onder hen bevinden zich zes Nederlandse weeshuismedewerkers.
     De meesten werden binnen een paar uur op het vliegtuig gezet, zonder dat ze zich konden verdedigen. Volgens de Marokkaanse overheid hebben ze zich schuldig gemaakt aan evangelisatie, waarop een gevangenisstraf van maximaal drie jaar staat. Deze mensen, zo luidt de boodschap, hebben nog geluk dat ze het land zijn uitgezet. Het had erger met hen kunnen aflopen.   ...
     Niemand kan er in Marokko omheen dat het beleid ten aanzien van christenen dit jaar plotseling is veranderd. Marokko was altijd tolerant ten opzichte van andere geloven, het jodendom in de eerste plaats omdat zich dat al tweeduizend jaar geleden in dit land vestigde. Maar ook christenen konden hun gang gaan, zolang ze maar geen Marokkaan bekeerden.   ...
    Volgens de Marokkaanse overheid zijn in totaal ongeveer tweeduizend Marokkanen tot het christendom bekeerd. Maar volgens Zineb El Rhazoui, die dit onderwerp in Parijs heeft bestudeerd, klopt dat aantal niet. ‘Niemand kent de exacte cijfers’, zegt ze, maar zij denkt dat het er iets meer zijn. ‘Enkele duizenden in totaal.’
    Vlak voor de uitzettingen in maart begonnen, waren deze christelijke Marokkanen bezig zich beter te organiseren, aldus El Rhazoui. Hun geloof kunnen zij niet vrijuit uitdragen, maar in het geheim hielden zij een congres, onder andere over de vraag of zij een echte Marokkaanse kerk zouden moeten stichten. Dat zou voor de autoriteiten een stap te ver zijn geweest.   ...
    En wat zeggen gewone Marokkanen? Er zijn Marokkanen die een aversie hebben tegen alle christelijke symbolen. Als hun kind op een verjaardagsfeestje een engeltje krijgt, belandt dat in de prullenbak. Er zijn ook Marokkanen die beweren dat de islam het laatste monotheïstische geloof is en dus het beste. Iedereen had achter profeet Mohammed moeten aanlopen, ook de christenen.   ...
     Maar de ergernis van veel Marokkanen bestaat eruit dat de buitenlandse christenen volgens hen onder valse voorwendselen zieltjes proberen te winnen, zoals dat in de koloniale tijd in heel Afrika gebeurde. Degenen die zijn uitgezet, werkten vaak als weldoener. ‘Ze maken misbruik van de armoede, in ruil voor bekering’, zegt Arbi Abbas, een gemeenteambtenaar uit de buurt van Rabat.
     ‘De christenen bekeren altijd stiekem’, zegt ook Mohammed Benin, een leraar Arabisch vlak bij Rabat. Hij vindt dat christenen in Marokko alle vrijheid hebben. ‘Ze lopen hier in tanga’s op het strand, ze zoenen openlijk met elkaar. Wie ben ik om dat te verbieden?’ Maar zegt hij: ‘Is het niet vreemd dat de Europeanen wel de mond vol hebben over onze hoofddoeken en boerka’s?’
 

Red.:   En dat soort volk klaagt over Nederland ...
     De vorm van debilisering waar alle godsdiensten aan lijden geldt voor de islam, met zijn gestrengheid, natuurlijk in versterkte mate:
 

Uit: De Volkskrant, 24-10-2010, door Carlijne Vos

Een zorginstelling zonder bingo en bloemkool

...  Hulpverleners benaderen gezinnen thuis en onderzoeken of er behoefte is aan hulp. ‘Mensen worden direct met de juiste instantie in contact gebracht’, zegt directeur Helen Flören. ...
    Dichterbij heeft eerst laten onderzoeken waarom allochtonen de organisatie niet wisten te vinden. De belangrijkste conclusie van onderzoekster Saadet Büyükkaya: het begrip verstandelijke handicap of beperking is nauwelijks bekend bij de doelgroep, laat staan dat het als probleem wordt onderkend. ‘Ze zien het als een straf van Allah of herkennen de eigenschappen niet als een ziekte. Ze hebben gewoon een kind dat een beetje naïef is, of teruggetrokken, of anders’, zegt Büyükkaya.   ...
     Zorginstellingen raken zich ervan bewust dat standaardisering dit proces in de weg staat. Ze geven de ruimte aan enthousiaste initiatiefnemers als Koch bij ’s Heeren Loo ...
    Nederlanders zijn vaak heel direct, weet Koch nu. ... En dan is er godsdienst. ‘Ik weet nu bijvoorbeeld dat het geen zin heeft om met een behandelplan aan te komen bij moslims. In Nederland stellen we stapsgewijs doelen en zoeken we naar praktische oplossingen, maar in de islam geldt: insjallah, als God het wil.’


Red.:    Nog meer verlichting:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2010, door Anna van den Breemer

'Nou ben je een echte vent geworden'

Besnijdenis van jongetjes moet ontmoedigd worden, vinden de artsen. Maar voor moslims en joden is het een heilige plicht.

Ieder eerste weekend van de schoolvakantie loopt het storm in gezondheidscentrum Sanitas in Rotterdam. Turkse jongetjes van een jaar of vijf, gekleed in fluwelen pakjes, hoedjes en versierde staf zitten gespannen met hun familie in de wachtkamer. De Marokkaanse jongetjes, in kleurige djellaba en slofjes, zijn vaak iets jonger, twee of drie jaar. Het begin van de vakantie wordt gezien als het ideale moment om besneden te worden: de jongens kunnen herstellen zonder school te missen en er is genoeg tijd om een groot feest voor te bereiden.
    Want hoewel de jongens het op het moment suprême vaak op een brullen zetten, is het voor de familie vooral een feestelijk moment. Moeders, ooms en grootouders zijn allemaal meegekomen, gewapend met fotocamera’s en cadeautjes voor na de ingreep.
    Vorige maand riep de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) artsen op jongensbesnijdenis te ontmoedigen. Dit omdat de ingreep een schending van de integriteit van het kinderlichaam zou zijn en regelmatig tot ernstige complicaties leidt. ...
     Naar schatting worden er wereldwijd per jaar zo’n 13 miljoen jongens besneden, waarvan 10 tot 15 duizend in Nederland.
    ‘Ouders laten hun zonen niet besnijden om de medische voordelen. Het gaat hen vooral om de culturele en religieuze betekenis’, zegt huisarts Burhan Karademir (37) van het gezondheidscentrum Sanitas. Hij heeft de afgelopen drie jaar ruim vijfhonderd besnijdenissen bij moslimjongens uitgevoerd. Volgens hem geeft de KNMG zich onvoldoende rekenschap van de culturele en religieuze dimensie van deze ingreep en staart de organisatie zich blind op het medische aspect.   ...
    Het debat over jongensbesnijdenis laait om de zoveel tijd weer op, constateert socioloog en cultureel antropoloog Cor Hoffer, co-auteur van het boek Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme. ... Hij noemt het ontmoedigingsstandpunt van het KNMG ‘kort door de bocht’. Hoffer: ‘Het is gemakkelijk te zeggen: we moeten hier vanaf. Maar het gaat om ingewikkelde materie. Voorstanders beroepen zich op de vrijheid van godsdienst, tegenstanders op de rechten van het kind.’
    Een besnijdenis kan medisch gezien niet bewezen zinvol zijn, zij heeft op cultureel niveau veel betekenis, stelt huisarts Karademir. Bij moslims geldt de besnijdenis als het moment dat jongens officieel worden opgenomen in de gemeenschap. ‘Na de ingreep wordt er tegen het jongetje gezegd: nou ben je een echte vent geworden.’ Met de besnijdenistraditie gaan veel regels en gebruiken gepaard. ‘De jongens krijgen een speciaal besnijdenispakje aangemeten’, vertelt Chahrazad Hacene, die jarenlang deze speciale kleding verkocht in haar winkel Duizend-en-een-nacht in Rotterdam. De handen en voeten van de jongens worden vaak met henna versierd.
    Een paar dagen na de ingreep, wanneer het kind is bijgekomen, wordt er groots uitgepakt met een feest. In de winkel laat Hacene foto’s zien van de uitbundige aankleding waarvoor de winkel wordt ingeschakeld. De tafels en stoelen zijn ingepakt met glimmende blauwe of groene doeken, waardoor de zaal iets wegheeft van een huwelijksviering. ‘Met al die pracht en praal wordt er gezegd: ‘Wees blij, je bent nu een echte moslim’, vertelt Hacene.
    Volgens huisarts Karademir wordt besnijdenis in het Turks niet voor niets sünnet dügün genoemd. ‘Dügün is het woord voor bruiloft. Je hebt twee bruiloften: de eerste is de bruiloft van de besnijdenis, de tweede is het echte huwelijk.’ De rituele besnijdenis is dan ook niet vrijblijvend, het is een culturele verplichting. ‘Niet besneden zijn is voor veel moslims ondenkbaar. Je kunt dan bijvoorbeeld niet met een moslimvrouw trouwen.’
    De 43-jarige Marokkaanse Naima Abghour heeft haar drie zonen laten besnijden in Rotterdam. ‘Als je niet besneden bent, ben je een halve moslim. Je wilt niet dat je kind het gevoel heeft half te zijn.’ In de vrouwenstudio Cleo-patria in Rotterdam, waar ze iedere week met andere allochtone vrouwen bijeenkomt, wil ze best wel wat vertellen over jongensbesnijdenis. Ze snapt de ophef niet. ‘Het is mijn geloof, waarom zouden mensen zich daar mee bemoeien? Het is mijn kind, dan mag ik dat toch beslissen?’
    Fatiha Ettaher (43), die Nederlandse les geeft in de vrouwenstudio, valt haar bij. ‘Het draagt bij aan de mannelijkheid.’ Zelf heeft ze een schoonzoon die Nederlands is, maar moslim is geworden vanwege de relatie met haar dochter. ‘Hij zei: ik wil het juiste doen. Het wordt aangeraden door de profeet, dus wil ik ook besneden worden.’    ...


Red.:   En ondertussen maar blijven roepen dat het wel snel goed zal komen met die moslims en ze snel van de islam af zullen zijn ...
    Ook zo'n typisch islamitisch trekje:


Uit: GeenStijl.nl, 25-06-2010, door VanKoetsveld

Omgekeerde kopvoddentax wel succes

Geenstijl Rijdende Rechter door de bocht! De vraag: Wat is de uitspraak waar u het mee moet doen? De zaak: In 2007 gaat een groep moslima’s naar Speeltuin Linnaeushof. Lekker dagje met de meiden van de islamitische vrouwenvereniging de kartbaan onveilig maken. Letterlijk dan, want de zojuist geïmporteerde mevrouw Ouhris doet een Senna’tje nadat haar hoofddoek tussen de wielen komt. Super Ouhris vliegt met gierende banden de bocht uit en belandt in het ziekenhuis. ... haar echtgenoot volgens getuigen geen hulp haalt, maar gelijk bovenop zijn import-pitspoes springt om haar hoofd weer te bedekken. Eis: €10.978,90 exclusief rente. Eurootjes ... Want - briljante catch-22 - de verhuurder had haar moeten verbieden te karten vanwege die hoofddoek. Alleen had ze hem dan meteen aangeklaagd wegens discriminatie. ...
     ... de zaak is inmiddels onderling geschikt. Linnaeushof betaalt 500 euro aan giro 555. ...


Red.:   Dat moslimtrekje? Arrogantie!
    Een gouwe ouwe:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2010, van een verslaggever

Steniging van Iraanse vrouw gaat niet door na internationaal protest

De steniging van een Iraanse vrouw wegens buitenechtelijke seks gaat waarschijnlijk niet door. De Iraanse ambassade in Londen liet donderdagavond in een verklaring weten dat de juridische autoriteiten in Iran afzien van de straf, zo meldden Britse kranten vrijdag.
    Het is niet duidelijk of de doodstraf als zodanig is geschrapt, of dat er een andere methode zal worden gekozen, zoals ophanging. Terwijl steniging in Iran zelden wordt toegepast, wordt jaarlijks honderden malen de doodstraf uitgevoerd. De Iraanse ambassade reageerde niet op verzoeken tot toelichting.
    De dreigende steniging van de 43-jarige weduwe Sakineh Mohammadi Ashtiani heeft in Groot-Brittannië tot grote verontwaardiging geleid, vooral nadat dagblad The Times veel aandacht aan de zaak had besteed en een petitie tegen de straf in gang zette.   ...
    Ashtiani, moeder van twee kinderen van 22 en 17 jaar, werd in 2006 veroordeeld omdat ze in haar woning seks zou hebben gehad met twee mannen. De straf werd in hoger beroep bevestigd, verzoeken om clementie werden afgewezen.   ...


Red.:    Een beeld dat je normaliter vanuit hier niet kan krijgen:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2010, The New York Times

Reality show met religieus doel

Tussentitel: 'Ik voel me gelukkig en gezegend'

Felle studiolampen beschijnen de gezichten van vier nerveuze jonge mannen .... 'Imam Muda' oftewel 'de jonge imam' heet het programma, een Maleisische variant op de bekende reality tv-shows, maar dan met een religieuze inslag.
    Het programma mag dan de vorm hebben van een reality show, maar hier, in een auditorium in een van de grootste moskeeën van Kuala Lumpur, zie je meteen de afwijkingen van de oude, vertrouwde formule.
    Voor iedere aflevering komen de deelnemers bijeen om te bidden. Ook de opdrachten die zij moeten uitvoeren, zijn bijzonder. Zo worden ze beoordeeld op hoe ze een rituele lijkwassing doen of ervoor zorgen dat een dier volgens de islamitische voorschriften wordt geslacht. ...
    Het programma dat in mei begon met tien deelnemers - geselecteerd uit ruim duizend kandidaten - is razend populair geworden onder jonge Maleisiers.
    Verwacht wordt dat het aantal kijkers vanavond helemaal groot ,zal zijn, als de winnaar bekend wordt. In de finale moeten de deelnemers discussiëren over religieuze en politieke onderwerpen en passages uit de Koran voordragen.
    Volgens sommige waarnemers is de show een teken van de toenemende islamisering van dit land met 28 miljoen inwoners, ...
  Malina Ibrahim, een 32-jarige bankemployee die thuis Imam Muda kijkt met haar ouders, voorspelt dat de show jonge mensen zal aanmoedigen de islam nauwgezetter te volgen, ...
    Vandaag zullen de fans van het programma weten of Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi (27) dan wel Asyraf bin Mohammad Ridzuan (26) de eerste 'Imam Muda' van Maleisie wordt.
... Asyraf, die al vier maanden als imam heeft gewerkt, zegt dat hij aan het programma meedoet omdat hij meer mens en wil bereiken en om zijn kennis van de islam te vergroten. 'Ik voel me zo gelukkig en gezegend', zegt hij, nadat hij heeft gehoord dat hij is doorgedrongen tot de finale.


Red.:   De combinatie van moderne techniek en Middeleeuwen.
   Dit is wat moslims vinden van andere geloven - zelfs als ze erop lijken:


Uit: De Volkskrant, 03-07-2010, AP, Reuters, AFP

Dubbele zelfmoordaanslag treft soefiheiligdom in Lahore

Een dubbele zelfmoordaanslag op een drukbezocht islamitisch heiligdom in de Pakistaanse stad Lahore heeft donderdagavond aan zeker 42 mensen het leven gekost. Ongeveer 175 mensen raakten gewond. Dit heeft de Pakistaanse politie vrijdag bekendgemaakt.
    De aanslagen vonden plaats bij Data Darbar, de tombe van een bekende soefiheilige waar jaarlijks honderdduizenden bezoekers op af komen. Op het moment van de aanslagen waren er bijna 2.500 gelovigen, onder wie ook vrouwen en kinderen.   ...
    De verantwoordelijkheid voor de dubbele aanslag is niet opgeëist. De verdenking gaat echter uit naar moslimextremisten. Zij beschouwen de gematigde soefi’s als ketters. Soefi’s zijn in het verleden vaker het doelwit geweest van aanslagen.   ...


Red.:    Natuurlijk was dit geen reden voor de massa van de moslims om zich op te winden. Wat dan wel? Nou, dit:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2010, AP, Reuters, AFP

Afghanen: blijf af van de Koran

De gemoederen raken verhit, kort voor de herdenking van 11/9. Het plan van een kerk in Florida om de Koran te verbranden, valt slecht in Kabul.

Ongeveer vijfhonderd Afghanen hebben maandag in de Afghaanse hoofdstad Kabul gedemonstreerd tegen het voornemen van een Amerikaanse kerk om op 11 september exemplaren van de Koran te verbranden. Betogers riepen op president Barack Obama te doden en scandeerden leuzen als ‘Dood aan Amerika’ en ‘Leve de islam’.
    Het Dove World Outreach Center in Gainesville (Florida) had eerder plannen bekendgemaakt de Koran te verbranden ter herdenking van de terroristische aanslagen in de VS, negen jaar geleden, maar kreeg geen toestemming in het openbaar een vuur te maken. De leiding van de kerk wil de actie niettemin doorzetten, op eigen terrein.  ...


Uit: De Volkskrant, 16-09-2010, van correspondent Natalie Righton

Massademonstratie in Kabul om koranverbranding in VS

Duizenden Afghanen hebben woensdag in Kabul gedemonstreerd tegen de voorgenomen koranverbranding in de VS van vorige week. De demonstranten riepen leuzen als ‘Dood aan Amerika’, ‘Dood aan Obama’ en ‘Lang leve islam’.    ...
    De Afghaanse politie moest zo’n duizend agenten inzetten om de woedende mensenmassa in bedwang te houden en er is daarbij met scherp geschoten, aldus een woordvoerder van het hoofdbureau van de politie Kabul. Ooggetuigen telden ten minste twee dode demonstranten en elf gewonden. De politie heeft het over 44 gewonden, onder wie 35 agenten.
     Na een oproep van mullahs (islamitische geestelijken) gingen gisterochtend zo’n drieduizend Afghanen plotseling de straat op in West-Kabul en lieten een spoor van vernieling achter. Winkelruiten sneuvelden, verkiezingsposters van westers uitziende kandidaten (mannen met stropdas, vrouwen met make-up) werden verscheurd. Enkele demonstranten zouden vuurwapens hebben gedragen, stellen ooggetuigen.    ...
     Opvallend is dat vrijwel geen van de demonstranten lijkt te hebben geweten dat de koranverbranding in de VS, die was gepland voor afgelopen zaterdag (11 september), niet heeft plaatsgevonden. ‘Mullahs zeggen dat Amerikanen zeshonderd korans hebben verscheurd en daarna in brand hebben gestoken’, zegt de woedende 21-jarige Shah, een van de demonstranten. ‘Waarom zou ik daaraan twijfelen?’
    Riaz, een 38-jarige slager, die ‘slechts kijkt naar de demonstratie’, zegt: ‘Zelfs als ze geen korans hebben verbrand, het plan alleen al maakt moslims woedend.’    ...


Red.:
   Natuurlijk was er ook geen moslim in Afghanistan, of elders, boos toen twee enorme antieke Boeddhabeelden werden vernietigd in Afghanistan, door moslims uitleg of detail .


Uit: De Volkskrant, 16-09-2010, The New York Times

Srinagar is spookstad geworden

In de zomerhoofdstad van Kashmir is een uitgaansverbod na straatprotesten van stenen gooiende moslims. Zelfs de ambulances komen nauwelijks langs de controle.
...

Tussenstuk:
Regering en oppositie overleggen vergeefs over aanhoudend geweld

De Indiase politie heeft woensdag in een stad bij Kashmir vier islamitische demonstranten doodgeschoten. Intussen probeerde de regering in New Delhi samen met oppositiepartijen tevergeefs een oplossing te vinden voor het aanhoudende geweld in het noorden van het land.
    In de overwegend islamitische stad Mendhar braken woensdag onlusten uit nadat twee dagen eerder 18 doden waren gevallen bij botsingen tussen betogers en politie in Kashmir. Mendhar ligt in Jammu, onderdeel van de deelstaat Jammu en Kashmir.
    De onrust werd ingegeven door berichten over ontheiliging van de Koran in Amerika. Duizenden betogers verzamelden zich bij een christelijke kerk en riepen leuzen als ‘Dood aan de heiligschenners’. Toen de menigte niet reageerde op oproepen zich te verspreiden, opende de politie het vuur. Volgens de politie werden vier betogers gedood en dertig gewond. Vervolgens koelden demonstranten hun woede op overheidsgebouwen en een politiebureau.  ...


Red.:    In Nederland wordt tot vervelens toe gediscussieerd over de opmerkingen die Geert Wilders af en toe maakt. Hieronder wordt de islamitische inbreng geschetst:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2010, door Rolf Bos

Column | Ahmadinejad en Abbas

Het is nieuw, het is anders: Mahmoud vs. Mahmoud

Je kunt er de klok op gelijkzetten in het Midden-Oosten. Elke vrijdag, zeg maar de zondag voor de islamitische wereld, is het raak. Dan wordt wel weer vanaf een of ander spreekgestoelte een donderpreek gehouden waarbij de Israëli’s, de zionisten of de Joden in het algemeen het moeten ontgelden. Voor alles worden ze uitgemaakt, voor duivelsgebroed, voor kankergezwellen, voor varkens, voor veroorzakers van aids.
    Vijf jaar geleden stond ik op een vrijdag in het Pakistaanse Balakot in een door een aardbeving totaal verwoeste stad te luisteren naar een imam die preekte naast een moskee waarvan de minaretten geknakt ter aarde lagen. Overal hing de weeïge geur van de dood, achter mij werden levenloze meisjeslichamen uit een geplette school gehaald.
    De imam sprak en sprak, hij ging maar door. En ja hoor, wie waren er verantwoordelijk voor het vernietigende natuurgeweld? Daar waren ze weer: de zionisten.
    Je zou zeggen, het is een karikatuur, neem het niet serieus. Maar pas op. Elke week zijn er weer vele tienduizenden toehoorders die de woorden van de haat zaaiende imams tot zich nemen als, ja, Gods woord in een ouderling. Even later gaan deze moskeegangers de straat op om met hun voorgedrukte spandoeken (‘Crush Israel’) te protesteren tegen de aanwezigheid van de Joden in het bezette Palestina.  ...


Red.:    Het spreekt eigenlijk vanzelf, vandaar dat eerdere berichten hierover nog niet op deze plaats zijn opgenomen: de islam is tegen school en opleiding in het algemeen:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2010, AP

Scholen doelwit

In het zuiden van Thailand worden scholen in brand gestoken en leerkrachten vermoord, mede omdat militairen scholen gebruiken als bases. Zo worden schoolgebouwen doelwit voor islamitische opstandelingen, stelt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een dinsdag verschenen rapport. Sommige docenten beschermen zichzelf door wapens te dragen, en soms krijgen ze munitie van lokale autoriteiten. Leerkrachten op openbare scholen worden door moslimrebellen gezien als handlangers van de regering die de boeddhistische cultuur opdringen. ...


Red.:   De genoemde reden als oorzaak voor de aanvallen op scholen is vermoedelijk een leugen, omdat die de moslims in Afghanistan hetzelfde doen, terwijl het dar zeker is dat scholen niet bezet zijn door militairen. Hoogstwaarschijnlijk is het precies andersom: militairen verdedigen de scholen in verband met de aanvallen van de moslims. Dat een organisatie als HRW dit beweert versterkt het vermoeden, want HRW is, net als Amnesty International, sterk gecorrumpeerd door het kosmopolitisme, waardoor ze immigranten verdedigen, en westerse kosmopolieten stellen moslims gelijk aan immigranten.
    Overigens: de logica achter de haat van moslims voor scholen is simpel: op scholen leer je denken, en denken is de aartsvijand van geloven.
    Nog een bekend verhaal: islam en homo's:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2010, van correspondent Michel Maas

Woede om Nederlands gay festival

Radicale moslims hebben dinsdag gedemonstreerd bij het ‘Erasmushuis’, het Nederlands cultureel instituut in Jakarta. Zij protesteerden tegen het vertonen van homofilms in het instituut, waar tot zondag een gay film festival wordt gehouden.
    De demonstranten eisten dat het Erasmushuis daar binnen 24 uur mee op zou houden. De demonstranten dreigden met ‘harde maatregelen.’
    De demonstratie was maar klein, en werd door de politie nauwlettend in de gaten gehouden, maar de dreiging die er van uit ging was groot: de FPI is een radicale islamitische knokploeg die niet vies is van geweld en brandstichting. De groep staat bekend voor aanvallen op cafés en christelijke kerkdiensten. Tijdens de ‘cartoonrellen’ stonden de FPI’ers vooraan tijdens de bestorming van de Deense ambassade. Om die reden wordt de kleine demonstratie van dinsdag erg serieus genomen.   ...


Red.:    Een al eerder wetenschappelijk gelegd verband:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2010, door Sara Berkeljon

Interview | Rob Wijnberg, hoofdredacteur nrc.next

'Nieuwsjagen is niet iets dat me erg ligt'

De hoofdredacteur van nrc.next, de pas 28-jarige Rob Wijnberg, heeft grote plannen. Elke week een pagina over bevolkingsgroei, bijvoorbeeld. ‘Ik ben niet BNN-achtig, eerder het omgekeerde.’
...
Vraag je je te vaak af of bepaald nieuws wel nieuws is?
‘Ja, dat is een reflex. Volgens mij is het steeds minder relevant om de uitslag van elke presidentsverkiezing te weten. Problemen zijn grensoverschrijdend. Voor het klimaat maakt het geen fluit uit wie de president is van Frankrijk. Vanuit die optiek is het dus ook vrij zinloos om consequent verslag te doen van elke verkiezing, alleen maar omdat dat nou eenmaal nieuws wordt genoemd. Je zou veel beter elke week een pagina over bevolkingsgroei kunnen maken.’

Elke week?
‘Misschien wel drie keer per week, want het is een van de meest verklarende fenomenen ter wereld. Landen waar terrorisme een groot probleem is, zijn allemaal landen met een enorme bevolkingsgroei en een zeer jonge bevolking. De gemiddelde leeftijd in Nederland is 40, de gemiddelde leeftijd in Afghanistan is 17. Dat is veel fundamenteler dan dat ze daar de koran lezen. ...’   ...


Red.:   Maar dat is absoluut geen weerlegging: de bevolkingsgroei is hoog in een groot deel van de islamitische landen. Bijvoorbeeld ook Pakistan, waar de bevolking de laatste vijf decennia is toegenomen van rond 50 naar meer dan 200 miljoen.
    In Indonesië wordt de toestand kennelijk voortdurend erger:


Uit: De Volkskrant, 07-10-2010, van correspondent Michel Maas

Vrijheid van godsdienst in Indonesië zwaar onder vuur

Een christelijke dienst werd in het Javaanse gehucht Ciketing met geweld verstoord. Ook andere geloofsbewegingen worden aangevallen door radicale moslims.

Tussentitel: Alleen snelle, harde actie kan een einde maken aan het religieuze geweld

Het kost moeite de christelijke ‘kerk’ van de Batakse gemeente in het gehucht Ciketing te vinden. De kerk bestaat niet. Tot nu toe zijn er alleen nog maar een weiland en een bouwvergunning. Weinig mensen weten waar dat weiland ligt, en zelfs als je het weet, is het een moeizame tocht over een brokkelige smalle weg die nergens heen lijkt te gaan.
    En dat doet de weg. Hij eindigt ‘nergens’: het weiland is leeg. Tot voor kort hielden de gelovigen hier hun diensten, maar deze zondag is er niemand. Het weiland is afgezet met geel politietape. Een bord verklaart dat het terrein is verzegeld op last van de burgemeester van Bekasi. De bouwvergunning is ingetrokken en de kerkdiensten zijn voorlopig verhuisd naar een afgedankt verenigingsgebouwtje van de gemeente.
    De laatste keer dat er op het weiland een kerkdienst werd gehouden was drie weken geleden. Dat was de dag dat radicale moslims het verscholen weiland bezochten, de secretaris van de gemeente neerstaken en de vrouwelijke dominee het ziekenhuis insloegen. Niet voor het eerst, de christelijke gemeenschap is steeds vaker doelwit van radicale moslims.   ...
De radicalen kunnen elk moment terugkomen. Of de politie ze dan zal tegenhouden is de vraag. De dader van de steekpartij is nooit gepakt. ...
    ...De dictatoriale Soeharto hield de moslims in zijn land kort. De eenheid van Indonesië was belangrijker dan godsdienst.
    Maar sinds hij in 1998 uit de politiek stapte, treden moslimorganisaties meer op de voorgrond, en lijkt ‘de islam’ het te gaan winnen van ‘Pancasila’. Radicale groepen, zoals Hizbut Tahrir (in veel landen verboden als terroristische organisatie, maar in Indonesië deel van het islamitische establishment) en het ‘Front van de verdedigers van de Islam’ (FPI) gaan steeds driester tekeer, en krijgen nauwelijks meer tegenspel van de regering. De tiende verjaardag van het FPI, een notoire knokploeg, werd bijgewoond door de gouverneur en het hoofd van de politie van Jakarta.   ...
    ‘Ciketing’ staat niet op zichzelf. Honderden kerken zitten in soortgelijke problemen. En dan is er ook nog Ahmadiyah, een moslimsekte met zo’n 200 duizend aanhangers in Indonesië, en al jaren een doelwit van de radicalen. De Ahmadiyah geloven dat er na Mohammed nog een profeet is geweest, Mirza Ghulam Ahmad, en dat moet volgens de radicalen worden verboden.
...

Red.:   Een kleine samenvatting, en, wonder boven wonder, uit eigen kring:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 14-10-2010, door Mohammed Abdulrahman, medewerker van de Arabische afdeling van de Wereldomroep.

Moslims, kijk eens naar jezelf

Logisch dat Nederlanders met islamitische wortels zich zorgen maken over Geert Wilders. Maar laten ze ook eens kritisch kijken naar wat er gebeurt in de landen waar ze vandaan komen.

Immigranten uit de islamitische wereld wisten het vroeger allemaal: Nederland was het meest tolerante land van Europa. Maar in het post 9/11 tijdperk is hier een nieuwe wind gaan waaien. De PVV, de anti-islampartij van Geert Wilders, werd bij de laatste verkiezingen derde van het land en vormt nu de steunpilaar in het parlement van een nieuwe minderheidsregering van christenen en liberalen.   ...
    Als Nederlanders met islamitische wortels volgen we deze ontwikkelingen met een mengeling van schrik en verontwaardiging. We voelen ons minder welkom en verwijten de Nederlanders dat ze ons geen eerlijke kans geven. Maar voor we Nederland de les gaan lezen, dringt één vraag zich op: Hoe gaan we eigenlijk om met buitenlanders en minderheden in onze landen van herkomst?
    De feiten liegen er niet om: In de islamitische wereld gelden nauwelijks rechten voor buitenlanders en religieuze en etnische minderheden. In vrijwel alle islamitische landen staan ze bloot aan discriminatie die door (bijna) iedereen kritiekloos aanvaard wordt alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
    Denk bijvoorbeeld aan de situatie van gastarbeiders in de oliestaten. Die grenst aan slavernij. Ze hebben praktisch geen wettelijke status en van culturele en religieuze rechten is al helemaal geen sprake. In het hele Arabische schiereiland is maar één kerk: namelijk in het ministaatje Qatar dat zijn identiteit ontleent aan het irriteren van zijn grote buurman Saudi-Arabië.
    Dat de regeringen in de islamitische wereld de rechten van gewone burgers óók niet respecteren, is geen geldig argument om ons geweten te sussen. Want die gewone burgers zijn alleen verstoken van politieke rechten, terwijl buitenlanders en minderheden zich op geen enkel recht kunnen beroepen en te maken hebben met discriminatie door zowel de overheid als de gewone bevolking.   ...


Red.:   Van deze doodenkele uitzondering weer  terug naar het dominante ideologische deel van de islamitische cultuur:


De Volkskrant, 19-10-2010, AP

Ver. Arab. Emiraten

Vrouw slaan mag, zonder beschadigen

In de Verenigde Arabische Emiraten mag een man zijn vrouw en kinderen slaan zolang er geen sporen op het lichaam achterblijven. Dit heeft het Federale Hooggerechtshof bepaald. De man heeft volgens de islamitische wet het recht zijn vrouw en kinderen te ‘disciplineren’. Dat kan ook met een pak slaag. Wel zijn de islamitische geleerden het erover eens dat de afstraffing niet te hard mag zijn.


Red.:   Weer een Nederlands item:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2010, door Marcel van Lieshout en Jaap Stam

Interview | Eberhard van der Laan

Is dit normaal?

Zijn krachtdadig optreden is een trendbreuk met zijn voorganger. Niettemin zegt Eberhard van der Laan: ‘Amsterdammers zijn ontzettend lieve mensen, ze horen het liever niet, daar zijn ze natuurlijk te stoer voor.’

‘Tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor de vermoorde juwelier in West dacht ik: de volgende keer neem ik jullie mee! Een dag eerder had ik vergaderd met de raadscommissie Algemene Zaken over de openbare orde. Sommige gemeenteraadsleden spraken bijna ridiculiserend over preventief fouilleren dat ik heb ingevoerd in West. Alsof ik iets absurds had voorgesteld. Je mag je eigen standpunt hebben, maar dat zijn twee werelden.’   ...
    Dus krijgen raadsleden ervan langs als ze weer eens hun bezwaren tegen preventief fouilleren uiten. Een gevoelig onderwerp in Amsterdam, vooral omdat collegepartij GroenLinks principieel tegen is. Deze week sprak de deelraad van West zich er nog eens tegen uit.
    Van der Laan is niet onder de indruk, hij gaat erover, en de gemeenteraad stemde in: ‘De cijfers laten zien dat het helpt. Overal in de stad neemt het wapenbezit toe, behalve in de gebieden waar we fouilleren, daar neemt het af. Ik heb respect voor partijen die vanuit principes zeggen: nee, niet, nooit. Maar mijn voornaamste taak is de boel zo veilig mogelijk te maken.’
    Van mening verschillen mag best, beklemtoont hij. ‘Het is geen wondermiddel. Maar het is niet absurd om het in te voeren in een buurt die veel ellende heeft van overvallen.’ Daarbij: ‘Acht jaar preventief fouilleren, praktisch nul klachten. Omdat wij allemaal liever in onze privacy worden geschonden dan dat een van onze mede-Amsterdammers wordt neergeschoten.’
    In Amsterdam werd al preventief gefouilleerd in de binnenstad, Zuidoost en Oost. Niet in West. ‘De officiële uitleg was dat er andere dingen werden geprobeerd, zoals toezicht door straatcoaches. Maar er was ook een officieus verhaal: dat het stigmatiserend is. Mensen uit andere culturen (in West wonen veel Marokkanen, red.) worden niet graag gefouilleerd. ‘Nou zeg ik: sorry, in Zuidoost (waar veel Surinamers, Antillianen en ‘zwarte’ Afrikanen wonen, red.) wordt wel gefouilleerd, waarom daar dan wel?’   ...


Red.:    Maar Marokkanen zijn moslims. Die achten zich superieur, en reageren als door een wesp gestoken op iedere situatie waarin ze als iets minder dan dat benaderd worden. En die houding is zo pregnant, dat ze het aan hele politieke partijen hebben weten te slijten.
   Maar die andere onoverkomelijke probleem komt ook weer langs:

  Waar bent u tegenaan gelopen op het gebied van de openbare orde en veiligheid?
Van der Laan staat op, beent naar zijn boekenkast. Als ze maar van me afblijven heet het onderzoek uit 2008 naar geweld tegen homo’s in Amsterdam.
    Hij slaat bladzijde 6 op en leest hardop voor: ‘Verdachten van fysiek geweld zijn meestal jongens tussen de 17 en 25 jaar oud. De verdachten zijn even vaak van autochtoon-Nederlandse als van Marokkaanse afkomst (beide 36 procent). Aangezien van alle Amsterdamse jongeren tot en met 24 jaar 39 procent tot de eerste en 16 procent tot de tweede groep behoort, zijn Marokkanen oververtegenwoordigd als verdachten van de genoemde vorm van geweld.’
    Hij klapt het boekje dicht en vervolgt: ‘Je gelooft je ogen niet. Dit zou een normaal mens zo niet opschrijven. Eerst staat er dat het even vaak voor komt onder beide groepen, dan dat het slechts om oververtegenwoordiging gaat. Maar Marokkaanse Amsterdammers zijn tweeënhalf keer zo vaak betrokken bij homofoob geweld! Bij oververtegenwoordiging denk ik aan hooguit 130 procent. Dit onderzoek is 1 op 1 in de nota’s van de gemeente terechtgekomen. Als dat de basis is voor beleid missen we de ernst van de situatie.’

En wat betreft: we moeten aan voorlichting doen":
  Een tijdje geleden sprak Van der Laan in de Indische buurt een vrouw die aan de hand van gesprekken met schoolkinderen toneelstukken schrijft die worden opgevoerd op scholen. ‘Help mij het geweld tegen homo’s aan te pakken’, vroeg hij. ‘Dit is het moeilijkste probleem’, zei zij. ‘Dit zit zó diep, het is onbespreekbaar. Als ik doorzet, verlies ik de kinderen die ik juist wil helpen.’
   De burgemeester drong aan: ‘We zullen wel moeten. Kleine kinderen krijgen thuis een verhaal te horen wat niet spoort met hoe wij willen samenleven.’

    Wat observaties van een journalist die veel in de regio gereisd heeft:


Uit: De Volkskrant, 23-10-2010, door Rob Vreeken

Q & A 

Bondgenoten in de strijd tegen het extremisme

De Verenigde Staten verkopen voor 60 miljard dollar aan jachtvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. In voorgaande jaren ging al voor 80 miljard dollar aan Amerikaans militair materieel naar Saoedi-Arabië, hetzij als donaties, hetzij als verkopen. Waarom is dat allemaal?
...  Of het nu gaat om de strijd tegen terrorisme en islamitisch extremisme, om het beteugelen van Iran, om het bevorderen van mensenrechten of om het verspreiden van democratie in het Midden-Oosten: de Saoedi’s gelden als friends and allies.

Terecht?
Volstrekt niet. Saoedi-Arabië is de achterlijkste dictatuur in de hele regio. ‘s Werelds meest rigide vorm van sharia is er wet. Het is de kweekvijver van het internationale terrorisme. De daders van 11/9 kwamen uit Saoedi-Arabië. De Saoedi’s hebben de afgelopen 25 jaar 100 miljard dollar besteed om wereldwijd hun puriteinse, intolerante vorm van de islam, het wahabisme, te verspreiden. Van West-Afrika tot Bosnië en Indonesië worden oliedollars gepompt in moskeeën, madrassa’s, universiteiten, uitgeverijen en media. Lokale, gematigde varianten van de islam kwamen in de verdrukking. Ook in het Westen financieren Saoedi’s het islamitisch radicalisme.

Mooie boel. Hebben de Amerikanen meer van zulke vrienden?
Egypte. Een van de bruutste dictaturen in de regio. Donderdag werd bekend dat Mubarak verkiesbaar is voor een zesde termijn; hij is sinds 1981 aan de macht. ...

Verder?
Pakistan. Terwijl van Iran wordt vermoed dat het stiekem werkt aan een nucleair programma, hééft Pakistan al jaren een reeks kernwapens, om zo nodig te gebruiken tegen het democratische buurland India. De militairen in Pakistan zijn voor geen cent te vertrouwen. Ze maken gemene zaak met de Taliban en andere islamitische extremisten. Zodra ze tabak hebben van een gekozen regering plegen ze een coup, zo gaat dat al zestig jaar. ...


Red.:   Jordanië is één van de gematigdste islamitische landen:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2010, van verslaggever Rob Vreeken

Vooral stamoudsten gekozen in Jordanië

Alle kiezers zijn gelijk, maar sommige kiezers zijn in Jordanië gelijker dan andere kiezers. De bewoners van het platteland hadden dinsdag bij de parlementsverkiezingen in het koninkrijk een veel grotere stem dan de inwoners van de steden.
    Dat verschil bestond al, maar het werd nog eens versterkt door de wijziging van de kieswet die de regering van koning Abdullah II in mei liet doorvoeren. Een stem, uitgebracht in de hoofdstad Amman, had gisteren niet meer dan een kwart van het electorale gewicht van een stem, uitgebracht in de kleine zuidelijke stad Ma’an.   ...
    De wetswijziging had ongetwijfeld tot doel de invloed van de belangrijkste oppositiepartij, het Islamitisch Actiefront, verder terug te dringen. Het front is de politieke tak van de islamistische Moslimbroederschap en geniet grote steun in de volkswijken van de steden, waar veel Palestijnen wonen. ...
    Toen de vader van de huidige koning in 1989 besloot het politiek systeem opener en democratischer te maken, werd meteen zichtbaar hoe sterk de positie was van de Moslimbroeders. Leden van hun Islamitisch Actiefront bezetten na de eerste verkiezingen 30 procent van de zetels in het parlement.
    Sindsdien lijkt hun invloed alleen maar te zijn gegroeid. ...


Red.:   Nog een staaltje islamitische godsdienstvrijheid:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2010.

Kopten in Cairo botsen met politie om kerk

Honderden christenen zijn woensdag in Cairo slaags geraakt met de oproerpolitie bij protesten tegen het stopzetten van de bouw van een kerk. Bij de rellen werd een persoon gedood en raakten tientallen mensen gewond.
    Demonstraties van christenen komen maar weinig voor in Egypte, waar de meerderheid van de bevolking islamitisch is. De laatste tijd zijn de spanningen echter toegenomen. De kopten, zoals de Egyptische christenen worden genoemd, klagen dat overheidsregels meer ruimte bieden aan de bouw van moskeeën dan aan christelijke kerken. De kopten maken ongeveer 10 procent van de 79 miljoen inwoners van Egypte uit.
    Volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de politie zeker 112 betogers gearresteerd tijdens de rellen in het Giza-district van de hoofdstad. Daar hebben de autoriteiten de bouw van een koptische kerk stilgelegd, hoewel de kopten zeggen dat zij wel een vergunning voor de bouw hebben.    ...


Red.:   Pakistan is aan broedplaats van het meest zuivere islamisme:


Uit: De Volkskrant, 04-12-2010, Reuters.

Beloning voor moord

Een extremistische moslimgeestelijke in Pakistan heeft vrijdag een beloning uitgeloofd voor de moord op een christelijke vrouw. De vrouw werd onlangs ter dood veroordeeld voor het beledigen van de islam, maar ging in hoger beroep. De 45-jarige moeder van vier kinderen, Asia Bibi, zegt dat haar buren haar ten onrechte hebben beschuldigd vanwege een ruzie. ...


Red.:    De Arabische wereld heeft net zo goed als de westerse wereld een geschiedenis in de slavenhandel. Alleen is het in het westen over:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2010, van verslaggever Rob Vreeken

Hulp uit Indonesië als vuil behandeld

Armoede drijft Indonesische meisjes en vrouwen naar een slavenbestaan overzee. Als het goed gaat, brengen zij een aardige som geld mee naar huis. Maar soms gaat het fout, vooral in Saoedi-Arabië.

Tussentitel: Ik was verdrietig toen mijn moeder vertrok, maar ik begreep het

...    Armoede drijft steeds meer Indonesische vrouwen naar een slavenbestaan in het buitenland. Volgens officiële tellingen werken 4,3 miljoen vrouwen in landen als Maleisië, Hongkong, Taiwan en Singapore en in het Midden-Oosten. Die vrouwen brachten vorig jaar samen ongeveer 5 miljard euro aan buitenlandse deviezen mee terug naar Indonesië. ...
     Vaak gaat het goed, en veel vrouwen gaan voor een tweede termijn, een derde, en langer, als het kan. Maar vaak ook gaat het mis, en dan blijkt pas pijnlijk hoe weinig Indonesië eigenlijk om zijn 'heldinnen van de deviezen' geeft.
    '10 tot 15 procent van de vrouwen komt terug met een probleem', zegt 'Ibunda' Normawati, die een hulporganisatie voor de migrantenwerksters leidt. ...
    'Saoedi-Arabië is het ergste', zegt Normawati. 'De meisjes zitten daar bij de familie in huis en komen nooit buiten. De baas neemt hun paspoort in, zodat zij een soort gevangene zijn. Als zij weglopen omdat zij worden mishandeld, hebben zij dus geen papieren. Zij worden dan opgepakt als illegalen en gevangengezet. Meer dan vijfhonderd Indonesische vrouwen zitten in de gevangenis van Ryad te wachten op hun uitwijzing.'    ...


Red.:   Een lesje uit Afghanistan over de gematigde koranstudenten - vertaald: taliban:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2010, van verslaggeefster Natalie Righton

Koranschoolstudenten denken dat sommige zelfmoordterroristen toch in het paradijs komen

'Aanslag is soms enige manier'

Tussentitel: Wij horen dat westerlingen korans door de wc spoelen

Koranscholen in Afghanistan en Pakistan zijn broedplaatsen voor terroristen, wordt beweerd. We bezoeken de grootste koranschool in de Afghaanse hoofdstad Kabul en praten met studenten over hun ideeën. Wat vinden ze van zelfmoordaanslagen? Haten ze westerlingen echt?
    Het groepje studenten van de Abo Hanifa-koranschool kijkt verbaasd als de verslaggeefster het leslokaal binnenstapt. De meeste van de duizend islamstudenten hebben nog nooit een westerling - vrouw ook nog - van zo dichtbij gezien.
    'Bismillaahir Rahmaanir Rahiim' (In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige) prevelt een aantal van hen voor zich uit. Ze dragen islamitische keppeltjes. Korte baarden verraden hun jonge leeftijd: gemiddeld 20 jaar zijn ze.
    We zijn welkom, ook al is het bezoek onaangekondigd. 'Dank u voor uw komst', zegt de leraar met zijn rechterhand op zijn hart, terwijl hij licht buigt met zijn hoofd. 'Allah heeft ons vandaag twee buitenlanders gezonden zodat we hun kunnen uitleggen wat de islam is', zegt hij in het Perzisch tegen zijn leerlingen.
    Zo'n twintig jongens gaan gretig rechtop in hun schoolbanken zitten, dit is duidelijk een buitenkansje. Eerst moeten we hun vragen beantwoorden. Waarom zijn we in Afghanistan? Van welk geloof zijn we? Zijn er ook moslims in Nederland? Mogen zij een moskee bouwen? Is het waar dat veel westerlingen de islam een gewelddadige religie vinden? Vragende ogen, vriendelijke blikken.   ...


Red.:    Wat hier vertaald wordt als vriendelijkheid, moet in hetzelfde licht bezien worden als de Amerikaanse uitdrukking: "Please come by" - dat is beslist niet een uitnodiging om langs te komen, maar sociale fraseologie met dezelfde betekenis als "Hoe gaat het met u", waarop ook niet verwacht wordt dat u uw geestelijke toestand gaat bespreken. In die streken wordt de aanstaande moord op uw persoon op dezelfde vriendelijke manier besproken als de verwelkoming door de "studenten". Journaliste Joanie de Rijke: "Mijn [Taliban] verkrachter was een voorkomende man".

  De laatste vraag gebruiken we om ter zake te komen: wat leren zij op de islamschool over het gebruik van geweld? En hoe staan de koranstudenten tegenover de Taliban en het plegen van aanslagen? Eerst komt het politiek correcte anwoord: 'De islam is vreedzaam, we zijn tegen geweld en wreedheid tegen wie dan ook', zeggen de studenten. Er worden koranverzen geciteerd en gezongen.
    Allemaal vinden ze het vreselijk dat de islam en koranscholen (madrassa's) internationaal zo'n slechte naam hebben. 'Westerlingen hoeven niet bang voor ons te zijn, wij zijn geen terroristen, maar vrome religieuze studenten', zeggen ze. Een van hen, Qudratullah (22), staat op en voegt toe: 'We doen niemand kwaad, zolang wij niet worden aangevallen.'
    Precies in die laatste zin zit de crux. Zelfmoordterroristen in Afghanistan zien de rechtvaardiging van hun geweld in het feit dat onschuldige burgers - moeders en kinderen - worden gedood door buitenlandse militairen. Of dat nou per ongeluk is of niet, doet nauwelijks ter zake. Wraak, desnoods met geweld, is een logisch gevolg, vinden ook de koranstudenten in Kabul.

Helaas pindakaas: in Indonesië,de Filippijnen, Thailand, Nigeria en overal waar ze nog niet helemaal de baas zijn, plegen moslims geweld, terwijl er geen westerling te bekennen is. Met deze achtergrond:
  Een zelfmoordaanslag is niet altijd slecht, zeggen ze. 'Onder bepaalde omstandigheden kan een zelfmoordterrorist zelfs naar het paradijs (de hemel) gaan', denkt student Abdul Ahad (21).

En als je geen aanleiding hebt, verzin je er gewoon een:
  Er is volgens student Abdul nog een reden dat Afghanen westerlingen verafschuwen. 'Wij horen dat westerlingen korans door de wc spoelen of verbranden. Daarom haten mensen jullie.'

Islam is onderdrukking, en koranstudenten krijgen les  in geweld en onderdrukking. Oh, endit zijn dus de gematigde exemplaren:
  De Abo Hanifa is voor Afghaanse begrippen erg gematigd. Het is een van de vijf officiële madrassa's in Kabul, waar lessen onder toezicht staan van het ministerie van Onderwijs.
    Toezicht ontbreekt veelal bij de officieuze madrasssa's die op elke straathoek van Kabul in een moskee zijn gevestigd. Daar kunnen kinderen na schooltijd de Koran leren lezen en geeft de mullah (geestelijk leider) privéles. Als de mullah er extreme ideeën op nahoudt, kan hij die redelijk ongestoord overbrengen.

    Steeds sterker worden de leugenachtige klachten van moslims over hun behandeling in Europa. Dit is hoe ze zelf de christenen behandelen:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2010, door Philip Jenkins

Christelijk M-Oosten heeft zijn langste tijd wel gehad

Weldra zullen in de landen die wij associëren met het kerstverhaal geen christelijke gelovigen meer wonen.

Philip Jenkins is hoogleraar geesteswetenschappen aan de Pennsylvania State University. Hij publiceerde een reeks boeken over de geschiedenis van het christendom waaronder Gods werelddeel (uitg. Nieuw Amsterdam).

Tussentitel: Het Turkse geweld tegen christenen leidde tot een complete uitroeiing

In oktober van dit jaar vielen terroristen de kathedraal van de Syrisch-katholieke kerk in Bagdad aan, waarbij zestig kerkgangers werden vermoord. Het ergste was nog wel dat niemand daarvan opkeek. Sinds de VS Irak in 2003 binnenvielen, zijn er al duizenden christenen afgeslacht en zagen vele anderen zich gedwongen om te vluchten.
    Hoewel in 1980 christenen nog 4 procent vormden van de Iraakse bevolking, is de kans groot dat het christelijk geloof binnen een paar jaar volledig zal zijn uitgeroeid in Irak. ...
    In feite vormen de christenen in Irak en omliggende landen een zeer heldhaftig en tragisch hoofdstuk in de geschiedenis van hun religie en hun verhaal ondermijnt veel van de gebruikelijke vooronderstellingen over zowel christendom als islam.
    Deze Syrisch-katholieken zijn de rechtstreekse afstammelingen van de allereerste christelijke kerken, die nog door de apostelen zelf zouden zijn gesticht. ...
    In de 5de en 6de eeuw waren de christenen in het Midden-Oosten verdeeld in verschillende kerkgenootschappen - katholiek, orthodox, nestoriaans, jakobitisch - maar wel allemaal in de apostolische traditie. ...
    Deze groepen wisten zich niet alleen te handhaven, maar groeiden zelfs, en de Oud-Syrische kerken ondernamen een paar van de grootste zendingsinspanningen in de geschiedenis. In die tijd had de grootste christelijke kerk ter wereld zijn thuisbasis niet in Rome of Constantinopel, maar in Bagdad, en was het een nestoriaanse kerk. ...
    Als deze kerken ooit tot ver in Azië hebben gereikt, waarom bevinden ze zich dan nu in zo'n uitzichtloze toestand? Het voor de hand liggende antwoord is dat ze verstikt zijn door de opkomende macht van de islam, maar zo simpel ligt het niet. Nog lang nadat de moslims het Midden-Oosten in het midden van de 7de eeuw hadden veroverd, hielden christenen stand en ging het ze goed. Zelfs in het jaar 1000 - halverwege het verhaal van het christendom - waren er waarschijnlijk evenveel christenen in Azië als in Europa.    ...
     ... Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er nog steeds grote aantallen christenen in het Midden-Oosten, dat grotendeels onder de heerschappij van het Ottomaanse keizerrijk viel. Maar net als in vroeger tijden zag het keizerlijke regime deze minderheden als potentieel subversieve elementen die wellicht steun verleenden aan westerse mogendheden die de hele regio dreigden op te delen en in hun eigen invloedssfeer probeerden te brengen.
    Gedurende de 20ste eeuw is het Midden-Oosten onder invloed van nieuwe intellectuele stromingen veranderd: het Arabisch nationalisme, het sociaal-radicalisme en de islamitische wederopleving keerden zich allemaal tegen de wegkwijnende Europese mogendheden. In een dergelijke onrustige omgeving moesten de resterende christenen in de regio erg opletten om niet het slachtoffer te worden van onderdrukking door een overweldigende islamitische meerderheid.    ...
     Christenen maakten ook deel uit van de opkomende Arabische nationalistische Ba'ath-beweging. ... Je kunt Ba'ath-regimes van alles verwijten, zoals geweld en onderdrukking, maar deze staten boden christenen wel een veilig toevluchtsoord waar zij hun geloof konden belijden in een seculiere openbare omgeving, terwijl tegelijkertijd extremistisch-islamitische bewegingen met grof geweld werden onderdrukt.
     Pas in de afgelopen twintig jaar is het met die inschikkelijkheid rampzalig fout gegaan. De politieke verandering is voor een deel te verklaren uit demografische factoren, aangezien de moslimbevolking sterk is toegenomen en de christelijke minderheden kleiner zijn geworden door emigratie. Er is echter ook in de gehele moslimwereld sprake van een recent geradicaliseerd islamitisch bewustzijn.
    In Palestina hebben islamitische groeperingen als Hamas de seculiere en christelijke milities die vroeger de voorhoede vormden van het verzet tegen Israël vervangen. In Egypte vallen militante moslims koptisch-christelijke gemeenschappen aan die eeuwenlang zijn getolereerd. En het ergste is dat met de omverwerping van het regime van Saddam in Irak islamitische radicalen, zowel soennitische als sjiitische, hun woede nu op christenen richten. Alleen in Syrië - het land waarover weinig goeds wordt gezegd - worden christenen nog vergaand getolereerd, maar dat zou snel omslaan als het Ba'ath-regime ten val zou komen. In het grootste deel van de regio is de situatie voor christenen nu uiterst nijpend geworden.


Red.:   De oplossing is simpel: De Amerikanen uit Irak en Afghanistan, en de moslims uit Europa. Iedereen blij.
    Een nieuwe oxymoron gevonden:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, door Cor Speksnijder

Sporen 29 december 1930

Dromen van een vredig moslimland

Tachtig jaar geleden lanceerde Muhammad Iqbal het idee van een afzonderlijk thuisland voor Indiase moslims.

Zijn liederen worden nog steeds gezongen, zijn gedichten nog gelezen. In Pakistan, waar hij wordt geëerd als de ideologische grondlegger van de huidige staat, is zijn geboortedag een nationaal feest. De dichter, filosoof en politicus Muhammad Iqbal (1877-1938) wordt door menig Pakistaan beschouwd als de belangrijkste islamitische denker van de moderne tijd.
    De in Brits-Indië geboren Iqbal studeerde in Cambridge, München en Heidelberg. Het was een ervaring die hem ervan overtuigde dat moslims kennis dienden te nemen van Europese filosofen. Hij keerde terug in zijn land met kritiek op de islamitische politici van zijn tijd. Die waren volgens hem van het juiste morele pad afgeraakt, waren te machtsbelust en hadden het contact met het volk verloren. Hij predikte solidariteit tussen moslims. Alleen als moslims hun conflicten bijlegden, zouden ze na jaren van verval weer tot geestelijke bloei komen.
    Volgens Iqbal werden de cultuur en politieke invloed van moslims in Brits-Indië bedreigd door het getalsmatige overwicht van de hindoebevolking. Op een bijeenkomst van de Moslimliga in Allahabad lanceerde hij op 29 december 1930 het idee van een afzonderlijk thuisland voor Indiase moslims. ... Het fundament van wat later Pakistan zou worden, was gelegd.    ...
    Die moslimstaat kwam er toen het enorme subcontinent op 15 augustus 1947, de dag dat Groot-Brittannië afstand deed van zijn kolonie, in tweeën werd gesplitst. Maar wat een gelukkige geboorte had moeten worden werd een van de tragedies van de 20ste eeuw. De scheiding tussen India en Pakistan leidde tot volksverhuizingen, massale moordpartijen. Meer dan twaalf miljoen mensen raakten op drift, honderdduizenden werden gedood bij wraakacties tussen moslims en hindoes. De bloedige Partition is nog steeds een trauma, voor Indiërs en voor Pakistanen.
    In 1971 voltrok zich een nieuw drama. Het verlangen van Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh) zich los te maken van West-Pakistan (het huidige Pakistan) leidde tot een oorlog, waarin ruim een miljoen doden vielen.
    Pakistan werd niet de democratische staat waar Jinnah van had gedroomd of het vredige, zelfbewuste islamitische thuisland van Iqbal. Het liep uit op een aaneenschakeling van staatsgrepen en noodtoestanden. Burger- en militaire regeringen wisselden elkaar af. Eenheid is altijd ver te zoeken geweest. Het land is een verzameling van etnische groepen en culturen die, buiten de islam, weinig gemeen hebben. Het seculiere karakter van het land verbleekte, de rol van de islam werd sterker.   ...
    Van de door Muhammad Iqbal bezongen geestelijke wederopstanding van de islamitische cultuur is in het huidige Pakistan weinig terug te vinden.


Red.:    "De islam is het geloof van de vrede"... Hoe vaak hebben we dit al niet gehoord? Tja, wat moeten die moslims dan zeggen als antwoord op de vragen over de aanslagen en andere terreur: "De islam is het geloof van het geweld"? ...
    Je moet dus niet vragen, maar kijken naar wat ze doen:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2010, tekst door Alex  Burghoorn

Nu is het nog soldaatje spelen

Fotoredacteur Frank Schallmaier kijkt terug op 2010. Vandaag: oefenen de jongens voor later?

Fotobijschriften: Mogadishu, Somalië. Foto AP Afghaans vluchtelingenkamp, Rawalpindi, Pakistan. Kabul, Afghanistan. Foto AP Nabij Mogadishu, Somalië.
Basra, Irak. Foto AP


Het is in het Midden-Oosten hét suikerfeestcadeau voor jongens: een speelgoedpistool. ...
    De zorgelijke interpretatie van de foto's is dan ook: kijk hoe ze hun kinderen van jongs af aan aanmoedigen om naar de wapens te grijpen. Militieleiders schrikken er ook niet voor terug kinderen in te zetten. Opgetuigd als volleerde strijders laten ze de vijand zien dat er voldoende geestdrift en kanonnenvlees voorradig is voor een langdurige strijd. Wat ook helpt: als je vader, neef of oom steeds met een Kalasjnikov om de schouder rondloopt, wil je dat als kleine jongen zelf ook wel.
    Zo kan er lustig op los worden gefilosofeerd wat deze beelden betekenen. Maar het dichtst bij de waarheid zit waarschijnlijk de aloude wijsheid dat jongetjes, waar ook ter wereld, graag soldaatje spelen.


Red.:    Maar op de genoemde plaatsen in de wereld is er geen beschaving die ze er in de loop van hun opgroeien vanaf brengt.
    Bijvoorbeeld in Egypte:


Uit: De Volkskrant, 03-01-2011, van de buitenlandredactie.

Zware rellen in Alexandrië na aanslag koptische kerk

De Egyptische politie heeft 25 verdachten opgepakt in het onderzoek naar de aanslag tijdens nieuwjaarsnacht op een koptische kerk in Alexandrië. Zeven van hen zitten nog vast. Dat meldden persbureaus gisteren op basis van anonieme politiebronnen.

De politie denkt dat de zelfmoordaanslag het werk is van een lokale groep islamitische fundamentalisten, die mogelijk geïnspireerd is door Al Qaida, maar geen directe banden heeft met de terreurorganisatie. Egyptische politici hadden de aanslag in eerste instantie aan Al Qaida toegeschreven, in een poging de binnenlandse spanningen in te dammen.
    De aanslag voor de ingang van de Heiligenkerk in Alexandrië vond plaats tijdens nieuwjaarsnacht, net toen de middernachtmis geëindigd was en zo'n duizend koptische christenen de kerk verlieten. Er vielen 21 doden en 97 gewonden. De politie gaat uit van een zelfmoordaanslag. De bom was van lokale makelij en bevatte spijkers en kogellagers om zo veel mogelijk schade aan te richten.
    Na de aanslag braken zaterdag zware rellen uit tussen christenen enerzijds en politie en moslims anderzijds. De koptische christenen zijn boos omdat de politie te weinig zou hebben gedaan om hen te beveiligen, en omdat de moslims - 90 procent van de Egyptische bevolking - zich steeds meer antichristelijk zouden gedragen. Op het moment van de aanslag werd de kerk bewaakt door drie soldaten en één agent.
    Tijdens de rellen braken enkele koptische jongeren in in een moskee, waar ze de boeken op straat gooiden. Groepjes christenen en moslims gooiden met stenen en flessen naar elkaar. Politie probeerde de partijen met traangas en rubberkogels uit elkaar te krijgen.
Om de spanningen te verminderen, wezen Egyptische politici meteen na de aanslag met beschuldigende vinger naar 'buitenlandse elementen'. ...
    Maar die officiële reacties wekten de woede van veel kopten, die zich in Egypte gediscrimineerd en bedreigd voelen en vinden dat de Egyptische regering te weinig doet om hen te beschermen.    ...


Red.:   Weer een bericht uit de islamitische heilstaat Pakistan:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2011, van de buitenlandredactie

Levenslang wegens blasfemie

Een rechtbank in Pakistan heeft een islamitische geestelijke en zijn zoon wegens godslastering veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De twee zouden een poster hebben afgescheurd en vertrapt over een bijeenkomst ter ere van de geboortedag van de profeet Mohammed, zo meldt de BBC.   ...


Red.:   In Tunesië is de dictator afgezet, en heeft het volk (tijdelijk) de vrije hand:


Uit: De Volkskrant, 02-02-2011, Reuters

Synagoge in zuidelijke stad Gabes in brand gestoken

In Tunesië is maandagnacht een kleine synagoge in brand gestoken in de zuidelijke stad Gabes. Ook werden vier auto's van van joden beschadigd. ...
    In 2002 werd een terreuraanslag gepleegd op de synoge in Ghriba, die 21 mensen het leven kostte, onder wie 14 Duitse toeristen. ...


Red.:    Laten we dit nu even toeschrijven aan een kleinere groep. Hoe zit het dan met de grotere:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2011, door Rolf Bos

Zestien vragen over de onrust in Egypte

Mubarak weet dat de hele wereld meekijkt

Zal Mubarak het houden, en zo niet, wat kunnen we dan verwachten? Wordt Egypte een democratie of een Iran? Wat wil de bevolking eigenlijk?
...
De Egyptenaren die we de afgelopen dagen leuzen tegen Mubarak hebben horen roepen, wat voor staat hebben die voor ogen?
Dat weten we niet. Egypte is geen Tunesië, waar de 'Arabische Lente' begon. Tunesië heeft een vrij grote middenklasse en die staat traditioneel garant voor stabiliteit. In Egypte is zo'n klasse afwezig. Je hebt de hele rijken, rijk geworden door corruptie en nepotisme, en een grote, arme massa.

En van die mensen weten we niets?
Eigenlijk niets. Vergeet niet, we zagen de afgelopen dagen tienduizenden, wellicht honderdduizenden, mensen op straat. Dat lijkt veel, maar er zijn 85 miljoen Egyptenaren. Waar waren zij? Wat denken zij? Wat willen zij? Willen ze het Turkse model, of zien ze meer heil in het Iraanse voorbeeld?

Weten we dat niet?
O jawel, een groot deel van het volk staat een islamitische staat voor ogen, strenger dan Egypte nu is. Zo was er niet lang geleden een onderzoek van het Pew Research Center waaruit bleek dat 82 procent van de Egyptische ondervraagden voor steniging was bij overspel. 90 procent kan geen enkele sympathie opbrengen voor Joden, 77 procent is voor het afhakken van handen bij diefstal, 84 procent is voor de doodstraf voor een moslim die van godsdienst wenst te veranderen.

Wat kan dat betekenen voor de toekomst?
In dat licht is het goed te weten dat de enige beweging in Egypte die goed georganiseerd is, de Moslimbroederschap is. De kopstukken van deze beweging hebben we de afgelopen dagen nauwelijks op straat gezien, maar reken maar dat ze in de coulissen staan te wachten. Als er vrije verkiezingen worden gehouden, dan is de kans groot dat zij een groot deel van de stemmen zullen binnenhalen, al is het maar uit protest. Dat hebben we eerder gezien.

Waar dan?
Kijk naar de Palestijnse gebieden, waar in 2006 vrije verkiezingen werden gehouden - en ze waren eerlijk, daar was iedereen het over eens.

En wie won?
Hamas.


Red.:    Degenen die kerken in brand steken passen volkomen in deze bevolking.
    Rob Vreeken is correspondent in de regio geweest:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2011, rubriek Q & A door Rob Vreeken

Zorgen over de sharia

Waarom is het zorgwekkend als de Moslimbroederschap in Egypte te veel macht krijgt?
Als het aan de Moslimbroeders ligt, zal de sharia worden doorgevoerd in de Egyptische wetgeving.

Brrr. Wat houdt dat in? Gaan ze dan handen afhakken van dieven en overspelige vrouwen stenigen?
Waarschijnlijk niet. ...

Wat dan wel?
De Moslimbroederschap zal een grondwetsartikel invoeren dat luidt: 'De beginselen van de sharia zijn de belangrijkste bron van wetgeving.' Toetsing van wetten aan de sharia zal gebeuren door het Constitutioneel Hof en door een fatwa-raad, de Dar al-Ifta.
    De sharia zal overigens vooral vrouwen treffen. Bij huwelijk en echtscheiding zullen hun rechten worden beperkt. De man mag straks scheiden door gewoon drie keer 'talaq' te zeggen, zonder opgaaf van redenen. Als een vrouw wil scheiden, kan dat alleen in uitzonderlijke gevallen. Ze moet de rechter toestemming vragen en ze verliest al haar financiële rechten. Verder krijgen vrouwen minder rechten bij erfenis: hooguit de helft van het deel van mannen. Een moslimvrouw mag, als het aan de Moslimbroederschap ligt, niet met een niet-moslim trouwen, andersom mag het wel. Nou ja, het hele personen- en familierecht moet volgens worden gemodelleerd naar de sharia, om precies te zijn: de Hanafitische rechtsschool.
...
Maar..., dat is afschuwelijk! Kunnen we niet beter de militaire dictatuur handhaven?
Niet nodig. Q&A heeft een beetje gejokt. Wat hierboven allemaal staat, is niet wat de Moslimbroeders willen, het is de feitelijke stand van zaken in Egypte, al tientallen jaren. Voor het schenden van vrouwenrechten zijn die Moslimbroeders helemaal niet nodig. Eén Mubarak is genoeg.


Red.:    In Indonesië wordt het steeds erger:


Uit: De Volkskrant, 09-02-2011, van correspondent Michel Maas

Critici beschuldigen regering ervan geweld door moslimradicalen op zijn beloop te laten

Religieus geweld schokt Indonesië

Indonesië is de afgelopen dagen opgeschrikt door twee navrante gevallen van religieus geweld. Bij een aanval door radicale moslims op leden van een kleine moslimsekte zijn zondag drie sekteleden vermoord. Nog geen twee dagen later zijn dinsdag twee kerken in brand gestoken tijdens een nieuwe uitbarsting van islamitische volkswoede.
     Deze twee gevallen van 'massa-justitie' hebben de natie wakkergeschud. Moslimleiders, politici en mensenrechtenactivisten lopen te hoop tegen de regering, die het radicale geweld veel te lang op zijn beloop heeft gelaten.
    Zondag bestormde een menigte van meer dan duizend mannen in West-Java een huis waarin 25 leden van de Ahmadiyah-sekte zich hadden verschanst. Het huis werd gesloopt, en de sekteleden werden naar buiten gejaagd. Daar werden drie sekteleden met stenen en stokken gedood, vijf anderen raakten zwaar gewond. Filmbeelden van de aanval tonen hoe politiemannen toekeken bij het bloedbad.
    De schokkende filmbeelden leidden tot heftige reacties, commentaren en demonstraties tegen de halfhartige manier waarop president Susilo Bambang Yudhoyono het geweld veroordeelde. ...
    Toen dinsdag elders op hetzelfde eiland Java een tweede aanval volgde, werd pijnlijk duidelijk hoe krachteloos de overheid optreedt als het tot botsingen tussen moslims en andersdenkenden komt.
     Dinsdag maakte, in het stadje Temanggung in Midden-Java, een menigte moslims amok na een uitspraak van een lokale rechtbank. Die had een christen veroordeeld die pamfletten had uitgedeeld waarin 'de islam werd beledigd'. De man kreeg vijf jaar gevangenis, de maximum straf voor godslastering, maar dat was voor de menigte niet genoeg. Die wilde de veroordeelde lynchen. Toen dat niet lukte, leefde de massa zich uit op politieauto's, motoren en de twee kerken.   ...


Red.:   Barbaren.
     Een professor probeert iets te maken van de drie monotheïstisch godsdiensten:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2011, door Olaf Tempelman

Achter de rug van de olifant

Non-fictie | Drie hardnekkige ideeën wil godsdienstprofessor Stephen Prothero bestrijden: dat alle religies één zijn, dat alle religies slecht zijn, dat één bepaalde religie slecht is.

...    Het woord tolerantie an sich impliceert al het bestaan van verschillen. Prothero behandelt acht door hem arbitrair als religie geselecteerde stromingen in een door hem arbitrair vastgestelde volgorde van invloed. ...
    De islam ontmaskeren als bron van ellende is infantiel. Elke relatie ontkennen tussen aspecten van de religie en narigheid die bepaalde aanhangers veroorzaken, is wensdenken. Waar Prothero het christendom samenvat als 'de weg van de redding', het hindoeïsme als 'de weg van de verering', het boeddhisme als 'de weg van het ontwaken' ziet hij de islam, het woord islam zegt het, als 'de weg van de onderwerping'.
    De Koran is van de grote religieuze boeken een van de kortste. De religieprofessor was er in een dag doorheen. 'Ik raakte enthousiast over een religie die ontworpen leek om de trotsaard tot nederigheid te dwingen. Ook de gewoonte van de Koran om vragen te stellen beviel me heel goed. Maar een bron van ongenoegen was de wijze waarop in de Koran wraakzucht en mededogen zo nauw met elkaar zijn verknoopt dat de eerste de tweede lijkt te wurgen.' Ook het jodendom en christendom kennen flink wat 'teksten van angst'. Echter: de Koran is meer dan het Oude Testament met strijd en bloed doordrenkt. En bij het lezen wat onboetvaardigen te wachten staat werd Prothero echt een beetje bang.   ...


Red.:    En schiet in zijn eigen voet.
    Twee opmerkelijke soortgelijke berichten:
 

Uit: De Volkskrant, 05-02-2011, door Natalie Righton

Alleen tussen de Afghaanse mannen

Midden in de nacht sta ik alleen op het burgervliegveld van Talibanbolwerk Kandahar. 'Hoe ben ik hier toch verzeild geraakt?', scheld ik tegen mezelf. 'Stom, stom, stom!' Om mij heen staren twintig Afghanen verbaasd naar me. Een zegt in gebrekkig Engels: 'Niet hier staan! Hier zien te veel mensen je. Not safe, niet veilig.'
    Net op het moment dat ik denk dat het niet erger kan worden, valt de elektriciteit uit op het vliegveld. Nu sta ik echt in het pikdonker in m'n eentje in Kandahar. De zogenaamde bewakers en andere reizigers die hier zijn gestrand, omsingelen me. 'Wie is ze?', zeggen ze tegen elkaar. 'Wat doet ze hier?' Een man probeert mijn arm aan te raken. Ze lachen als ik fel uithaal: 'Opdonderen!'
    Ik was per vliegtuig op weg van Uruzgan naar de hoofdstad Kabul. In Uruzgan was ik op bezoek bij Amerikaanse militairen, die besloten mij niet direct naar Kabul, maar naar Kandahar te vliegen. ...
    Dus zo komt het dat ik alleen in het aardedonker in Kandahar sta. De twintig nieuwsgierige Kandahari komen steeds dichterbij. Meer mannen beginnen nu aan mijn mouw te trekken. Kennelijk vinden ze het een leuk spelletje om mij boos te zien worden.
    Ik bel de Amerikaanse militair die me komt ophalen: ‘Je moet nu echt opschieten.’Maar hij mag als militair niet het burgervliegveld op om mij op te halen.‘Het  maakt me niet uit wat je doet, maar jij komt mij halen: NU!’, schreeuw ik door de telefoon.
    Net als ik denk dat ik verloren ben, zie ik ineens een schim van een Amerikaanse militair op me afkomen. Mitrailleur over de schouder. De Kandahari's trekken zich terug en smeren hem. 'Good evening miss, ik begrijp dat u een probleempje heeft', zegt de soldaat. 'Please come with me.' Gered door een Amerikaanse militair, wie had dat ooit gedacht. John heet hij, hoor ik later in de auto. Meer weet ik niet van hem.


Red.:    En dit ligt niet aan Afghanistan:
 

Uit: Volkskrant.nl, 15-02-2011, ANP, AFP

Correspondente CBS zwaar mishandeld in Caïro


Een correspondente van de Amerikaanse omroep CBS is vrijdag in Caïro op brute wijze seksueel misbruikt en mishandeld. Dit heeft de omroep dinsdag bekendgemaakt.

De correspondente Lara Logan was met een cameraploeg en lijfwachten op het Tahrirplein op de dag dat de Egyptische president Hosni Mubarak bekendmaakte af te treden.
    Het hele CBS- team werd volgens de omroep plotseling omsingeld door circa tweehonderd joelende en agressieve mannen. In het gedrang werd Logan van het team en de beveiligers gescheiden. Ze werd seksueel misbruikt en ernstig mishandeld. Ze werd uiteindelijk ontzet door een groep vrouwen en circa twintig Egyptische militairen.   ...


Red.:    In Tunesië is een dictator weg ...


Uit: De Volkskrant, 19-02-2011, AFP, Reuters

Protest islamisten

In de Tunesische hoofdstad Tunis hebben honderden islamistische demonstranten de sluiting van alle bordelen geëist. Ze probeerden een van de grootste bordelen van Tunis, vlakbij de oude Medina, in brand te steken. Tunesië is het enige Arabische land waar prostitutie is toegestaan.
    Oproerpolitie sloot de straat af en joeg de demonstranten uiteen. Daarbij vielen drie gewonden. Volgens een getuige gingen de islamisten pas weg toen een militaire woordvoerder zei dat het bordeel zou worden gesloten. ...


Red.:   En de nieuwe dictator, de islam komt terug - of is gebleven en erger geworden. Merk ook op dat het er niet toe doet of de islamisten al dan niet aan de macht zijn - ze krijgen gewoon (bijna) altijd gelijk.
    De islamitische versie van multiculturalisme en tolerantie:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2011, door Arjen van der Ziel

De kleine wereld

Blote billen taboe in Turkse kleedkamer

Tussentitel: 'Waarom bedek je je niet?

Ik trek net mijn zwembroek uit als een man met een sporttas over zijn schouder de herenkleedkamer binnenkomt. De man staart naar mijn ontblote lendenen en begint te schreeuwen: 'Waarom bedek je je niet! Wat is dit!'
    Ik sla een handdoek om me heen en leg, ietwat bedremmeld, uit dat ik me aan het afdrogen ben. En dat ik over een paar seconden mijn onderbroek aan heb. Als hij er last van heeft, kan hij toch wel even een andere kant op kijken? De man draait zich om. 'Buitenlanders', briest hij hoofdschuddend, terwijl hij de kleedkamer uitloopt.
    Het overkomt me 's ochtends bij het zwembad van de Bilgi Universiteit in de Turkse stad Istanbul. Bilgi geldt als een van de beste en tolerantste universiteiten van Turkije. Toch ontsnapt ook dit prestigieuze onderwijsinstituut niet aan de strijd die in Turkije woedt tussen mensen met een vroom-islamitische levensstijl en hen met een meer westerse manier van leven.    ...
    Ik opper iets over tolerantie en vrijheid, maar dat komt mij op gesnuif te staan. 'Als u zich niet bedekt, ontneemt u ons onze vrijheid', zegt een man, terwijl hij zijn zwembroek uitknijpt. 'Want wanneer u zich niet bedekt, kunnen wij hier niet meer komen sporten.'
    Ik sputter voor de vorm nog wat tegen. Maar in stilte neem ik mij voor om voortaan, net als Turkse medezwemmers, mijn handdoek strak om de heupen te houden tijdens het omkleden. Integreren blijft lastig. Ook voor een Nederlander in Turkije.


Red.:   Natuurlijk heeft de hoofddoek in Nederland dezelfde waarde als naakt omkleden in Turkije.
     Van hoofddoek naar moordplannen:


Uit: De Volkskrant, 26-02-2011, van de buitenlandredactie

Moslims wilden paus doden wegens bekering

De Italiaanse politie heeft vrijdag in Brescia, in het noorden van het land, zes radicale moslims opgepakt. De zes mannen worden ervan verdacht aanslagen te hebben willen plegen op onder anderen paus Benedictus XVI.
    Volgens de politie zijn de zes mannen, allen afkomstig uit Marokko, lid van de fundamentalistische beweging Adl wal-Ihsane (Gerechtigheid en Liefdadigheid). De politie trof bij huiszoekingen in Brescia en in dorpjes in de buurt documenten aan waarin islamitische migranten werden gemaand niet te integreren in de Italiaanse samenleving. Ook werden teksten gevonden waarin werd aangezet tot discriminatie, haat tegen personen van een ander ras of godsdienst, geweld en een 'heilige oorlog' tegen christenen en joden.
    Bij een van de arrestanten werd een brief gevonden waarin werd opgeroepen tot wraak op paus Benedictus XVI. De Duitse kerkvorst moest worden gestraft omdat hij de centrum-rechtse Europarlementariër Magdi Allam, een Egyptenaar die tot Italiaan is genaturaliseerd, in 2008 heeft bekeerd tot het katholicisme.    ...


Red.:   Naar aanleiding van de revoluties in de islamitische landen tegen hun dictators, wordt er door de verdedigers van de islam beweerd dat de islam samengaat met democratie en vrijheid van godsdienst, en wijzen op landen als "gematigede landen"Turkije en Indonesië "waar de fundamentalisten geen kans krijgen". Aperte leugens:


Uit: De Volkskrant, 01-03-2011, van correspondent Michel Maas

Aanval op christenen licht gestraft

De milde straf voor het kopstuk van de radicale moslimorganisatie FPI, Murhali Barda,
belooft weinig goeds voor religieuze minderheden in Indonesië.


Tussentitels: Joelende massa’s die dreigen met jihad zijn alledaags verschijnsel
                   Niemand die zijn vingers aan het FPI durft te branden

Murhali Barda is sinds zondag weer een vrij man. Vrij om terug te keren naar zijn vrienden van het 'Front van de Verdedigers van de Islam' (FPI) in de stad Bekasi. Barda is voorzitter en inspirator van de afdeling Bekasi van het FPI, één van de radicale knokploegen van Java. Hij predikt haat, en geneert zich er niet voor zelfs in de rechtszaal openlijk te belijden dat hij elke christen eigenhandig Bekasi uit zal meppen, net zo lang tot daar alleen nog maar moslims wonen.
    Murhali Barda werd vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden en vijftien dagen. Met aftrek van zijn voorarrest hoefde hij nog maar drie dagen te zitten.
    Barda had zijn mannen opgehitst tot een aanval op één van de christelijke kerkgemeenschappen in Bekasi. Bij die aanval werd een lid van de gemeenschap met een mes in de buik gestoken. Een vrouwelijke dominee werd met een knuppel het ziekenhuis in geslagen. De kerkelingen hielden een mis op een weilandje aan de kant van de weg, op de plek waar zij een kerkje hadden willen bouwen. De bouw van dat kerkje wordt, ondanks eerder verstrekte vergunningen, permanent gedwarsboomd door het zwaar islamitische gemeentebestuur van Bekasi, en door de radicale moslims van het FPI die de bevolking tegen de christenen opzetten.
    De uiterst milde straf tegen Barda heeft geleid tot woedende reacties van mensenrechtenactivisten en tot vertwijfeling onder de vervolgde religieuze minderheden in het land.
    Volgens de activisten heeft de rechtbank zich laten intimideren door de radicalen, die elke zitting in grote getale hun leider kwamen steunen. Schreeuwende, joelende massa's die dreigen met jihad (heilige oorlog), hun vuisten in de lucht steken en Allah U'Akbar (God is groot) scanderen, zijn een alledaags verschijnsel geworden bij Indonesische rechtbanken. De afgelopen zes jaar is de organisatie steeds luidruchtiger en agressiever geworden. Omdat een tegenreactie van de overheid uitblijft, zijn zij ook steeds gewelddadiger geworden.
    De aanval in Bekasi in september was niet de eerste en zal volgens Barda ook niet de laatste zijn. Barda verklaarde voor de rechter: 'De christenen weten dat zij niet welkom zijn. Dus kunnen zij weten dat zij, als zij toch blijven komen, zullen worden ontvangen met knuppels en stenen.'
    Hij mag dat soort dingen ongestraft zeggen, want Indonesië kent vrijheid van meningsuiting. Bovendien is hij een kopstuk van het FPI, de radicale knokploeg die een verregaande mate van immuniteit lijkt te genieten.
    Niemand die zijn vingers aan het FPI durft te branden. De organisatie voelt zich zelfs zo sterk dat het vorige maand openlijk heeft gedreigd president Susilo Bambang Yudhoyono ten val te zullen brengen als hij probeert de beweging te verbieden.  ...
    Twee recente gevallen van religieus geweld, waarbij zelfs doden vielen, hebben duidelijk gemaakt dat de godsdienstvrijheid die in de Indonesische Grondwet is verankerd, onder zware druk staat. ...


Red.:   En ook in dat andere hoogtepunt van de verlichte islam: Pakistan, wordt het steeds "beter":


Uit: De Volkskrant, 03-03-2011, van de buitenlandredactie

Minister Pakistan vermoord

Poging blasfemiewet te hervormen wordt enige christelijke bewindsman noodlottig. Al Qaida en de Taliban eisen de aanslag op. Eerder werd al een gouverneur gedood.

Gewapende mannen hebben woensdag de Pakistaanse minister voor Religieuze Minderheden, Shahbaz Bhatti, doodgeschoten. Al Qaida en de Pakistaanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de moord op de enige christen in de Pakistaanse regering opgeëist.
    De 42-jarige rooms-katholieke Bhatti was herhaaldelijk bedreigd door islamitische militanten. Bhatti zette zich in voor de hervorming van de omstreden wet tegen godslastering (blasfemiewet) en voor de vrijlating van de christelijke vrouw Asia Bibi, die ter dood is veroordeeld omdat zij de profeet Mohammed zou hebben beledigd.    ...
    Eerder dit jaar werd de gouverneur van de provincie Punjab, Salman Taseer, door zijn lijfwacht vermoord. Die bewaker zei uit woede te hebben gehandeld, omdat de politicus zich tegen de blasfemiewet had uitgesproken.    ...
    De BBC en Al Jazeera berichtten woensdag over een videoboodschap die Bhatti ongeveer vier maanden geleden liet opnemen met instructies als hij zou worden vermoord. In het bericht zei Bhatti dat hij door Al Qaida en de Pakistaanse Taliban met de dood werd bedreigd, maar dat hij 'niet zal stoppen met spreken voor de onderdrukte, gemarginaliseerde en vervolgde christenen en andere minderheden'. Hij voegde eraan toe 'bereid te zijn te sterven voor de zaak'.
    De moord op Bhatti ondermijnt opnieuw het imago van Pakistan als gematigde islamitische staat en doet de politieke onrust in het land vermoedelijk verder toenemen. De Pakistaanse autoriteiten hebben de moord wel direct in harde bewoordingen veroordeeld, maar niets gezegd over de controverse rond de blasfemiewet die tot de moord heeft geleid. De blasfemiewet is een gevoelig onderwerp in Pakistan, waar de meeste burgers soennitische moslims zijn en waar strengere versies van de islam - gebruikelijker in het Midden-Oosten dan in Zuid-Azië - steeds gangbaarder worden.
    Mensenrechtenbewegingen waarschuwen al langer dat de blasfemiewet vaag is verwoord en gemakkelijk misbruikt kan worden om rivaliteiten te beslechten of religieuze minderheden te vervolgen. ...


Red.:   Mazar-i-Sharif is een toonbeeld van islam-beschaving:


Uit: de Volkskrant, 24-04-2010, van correspondente Natalie Righton):

In Mazar-i-Sharif wordt gepicknickt en gefeest

Afghanistan is niet alleen maar toneel van geweld. In het noorden wordt ook gelachen en geleefd. ‘Hier zitten geen agressieve Pashtun.’

Het is een beeld dat je niet associeert met een land in oorlog: In een groen park zitten honderden gezinnen gezellig te picknicken. Jongens voetballen, ouders maken foto’s met hun mobieltje. Roepende straatventers prijzen vers fruitsap en pistachenoten aan. De geur van gebraden kebab lokt bezoekers naar een van de vele terrasjes.
    Er zijn plekken in Afghanistan die zo rustig zijn, dat je je nauwelijks kunt voorstellen dat er in hetzelfde land een van de bloedigste oorlogen van de moderne tijd woedt. De Noord-Afghaanse stad Mazar-i-Sharif is zo’n een ‘oase van rust’. Er wordt gewandeld, gepicknickt en feestgevierd.   ...
    Nog geen 700 kilometer zuidwaarts van het rustige Mazar-i-Sharif worden Afghanen vrijwel dagelijks geplaagd door geweervuur en zelfmoordaanslagen. De meeste kinderen die daar opgroeien, kennen alleen maar oorlog; families worstelen om te overleven.   ...
    De hamvraag is: Waarom is het in Noord-Afghanistan relatief zoveel veiliger? Hoe kan het dat de oorlog en Talibanstrijders deze regio niet in hun greep hebben? Voor winkeliers op de Rasul Pahlawan markt in hartje Mazar-i-Sharif is de oorzaak glashelder.
    ‘Het komt doordat hier geen agressieve Pashtun zitten’, zeggen ze op fluistertoon. De Pashtun zijn de grootste etnische groep in Afghanistan, maar ook de grootste leverancier van Talibancommandanten.    ...


Red.:   We zijn geheel gerustgesteld. Hoewel ... :


Uit: De Volkskrant, 02-04-2011, Reuters, AP, AFP

Fundamentalistische dominee in VS verbrandt boek

Acht VN-medewerkers gedood om een koran

Tussentitel: Protest in doorgaans rustig Mazar-i-Sharif ontaardt in geweld

In de Noord-Afghaanse stad Mazar-i-Sharif zijn ten minste acht buitenlandse VN-medewerkers gedood tijdens gewelddadige protesten tegen de verbranding van een koran. Twee van hen zijn onthoofd. Dat hebben een lokale politiewoordvoerder en een woordvoerder van de VN gezegd.
    Duizenden gelovige Afghanen gingen vrijdag na het middaggebed de straat op uit protest tegen een koranverbranding in de Verenigde Staten. De fundamentalistische dominee Terry Jones, voorman van de kleine kerk Dove World Outreach Center in Gainesville in Florida, wilde vorig jaar op 11 september een koran verbranden.  ...
    Mazar-i-Sharif is normaal een van de rustigste steden in Afghanistan. ...


Red.:   Kijk, dat is nu ook één van de kenmerken van de islam: je weet nooit wanneer het tot een uitbarsting komt. En die uitbarsting kan altijd komen, hoe lang het en hoe nadrukkelijk het ook rustig is.
    Maleisie wordt altijd genoemd als één van de meest verlichte islamitische landen


Uit: De Volkskrant, 20-04-2011, AP.

Vrouwelijk gedrag

De Maleisische autoriteiten hebben 66 islamitische schooljongens naar een kamp gestuurd waar zij worden onderwezen in masculien gedrag. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat de tieners, die vrouwelijk gedrag zouden vertonen, homo of travestiet worden. ...
 

Red.:   De nasleep van een gebeurtenis van vele jaren terug:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2011, Reuters, AP.

Groepsverkrachters toch vrijuit

Het Hooggerechtshof in Pakistan heeft donderdag de vrijlating gelast van vijf mannen die vastzaten voor een beruchte groepsverkrachting. Slechts één van de oorspronkelijke veertien verdachten zit nog in de cel. Het slachtoffer, een vrouw die werd verkracht in opdracht van een dorpsraad, zegt na de vrijspraak voor haar leven te vrezen.
    Mukhtaran Mai werd in 2002 door de raad van haar dorp in de Pakistaanse provincie Punjab met verkrachting bestraft omdat haar destijds 12-jarige broer een verhouding zou hebben met een vrouw uit een hogere kaste. Daarmee zou de jongen de eer van een machtige clan hebben geschonden.
    Mai was een ongeletterde vrouw, maar desondanks doorbrak ze de taboes van haar dorpsgemeenschap. Ze sprak openlijk over de ellende die haar was aangedaan en diende een aanklacht in tegen de mannen die haar hadden misbruikt.
    De vrouw beschuldigde veertien mannen van de verkrachting. Een rechtbank veroordeelde zes van hen tot de doodstraf, de anderen werden vrijgesproken. In hoger beroep werden vijf van de zes doodstraffen ingetrokken. Eén doodstraf werd omgezet in levenslang.
    Mai ging in 2005 tegen deze uitspraak in beroep bij het Hooggerechtshof, maar dat besliste gisteren in haar nadeel. ...
    'Ik ben bang dat de verdachten mij en mijn familie vermoorden als ze terugkomen naar het dorp. Ik heb mijn vertrouwen in de rechtbanken verloren', zei ze.   ...


Red.:    Het gaat hierbij niet zozeer om de zes barbaren zelf, maar om de veel grotere groep die voor hen partij kiezen. Ook dit zijn in feite barbaren.
    Jordanië is naar algemene opinie zo'n beetje wel het meest gematigde islamitische land. In ieder geval in het Midden-Oosten:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2011, AFP.

Cartoons van profeet Mohammed

Proces Jordanië tegen tekenaar Westergaard

In Jordanië is maandag een proces begonnen tegen de Deense cartoonist Kurt Westergaard. Hij maakte in 2005 een omstreden tekening van de islamitische profeet Mohammed. Ook kranten die de cartoon publiceerden, worden in Jordanië vervolgd. Volgens de aanklagers hebben Westergaard en de kranten zich schuldig gemaakt aan godslastering. ...
    ... Op de cartoon van Westergaard is de profeet Mohammed afgebeeld met een bom in zijn tulband. Het was deel van een tekeningenreeks in de krant Jyllands-Posten. De spotprenten leidden tot woedende reacties in de islamitische wereld. Westergaard werd de afgelopen jaren geregeld met de dood bedreigd en overleefde begin 2010 een aanslag in zijn eigen huis.


Red.:   De Amerikanen hebben Osama bin Laden gedood. Een goede gelegenheid om te laten zien hoe ver zijn geweld staat van de gewone moslim en de islamitische cultuur:


Uit: De Volkskrant, 04-05-2011, van correspondente Natalie Righton

Reportage | Anti-Amerikanisme in Pakistan vlamt op na dood van Osama Bin Laden

'VS haten ons en daarom haat ik de VS'

In Pakistan is het niet moeilijk mensen te vinden die de VS haten en Bin Laden een ‘held’ vinden.

Rondom het huis waar Bin Laden is gedood, krioelen tot grote verbazing van de buurtbewoners honderden buitenlandse journalisten. Ze lachen de journalisten een beetje uit. 'U weet toch wel dat de dood van Bin Laden in scène is gezet door de VS?', zeggen ze.
    'Hij is niet dood. Amerika wil Pakistan in een kwaad daglicht stellen, door de wereld wijs te maken dat we onderdak hebben gegeven aan Bin Laden', zegt winkelier Daniel (18), op een steenworp afstand van de vermeende schuilplaats van de Al Qaida- leider. 'De VS willen alle Pakistanen afschilderen als terroristen. Ze haten ons en daarom haat ik de VS.'
    De mening van Daniel is niet uniek. Hij verwoordt de gedachten van de meeste inwoners van Abbottabad, de stad waar Bin Laden maandag door Amerikaanse militairen met een kogel in het linkeroog aan zijn eind zou zijn gekomen.    ...
In Abbottabad is het niet moeilijk mensen te vinden die er openlijk voor uitkomen dat ze de VS haten en Bin Laden een 'held' vonden die het durfde op te nemen tegen te Amerikanen.   ...
    Zowel in het nu wereldberoemde Abbottabad, als in steden als Islamabad en Lahore, kunnen Pakistanen hun haat voor de VS maar moeilijk verbergen. Hoog- en laagopgeleiden in arme en welgestelde buurten vertellen hetzelfde verhaal.
    'Mensen hier haten de VS elke dag een beetje meer', zegt Ramzan, een 30-jarige onopgeleide tassenverkoper in Aabpara, een van de drukste markten in Islamabad. 'De VS bombarderen Pakistanen in tribale gebieden, zogenaamd om terroristen uit te schakelen, maar er komen altijd burgers om. Oeps sorry, zeggen ze dan. Nou met sorry kom je er niet.'
    In de stad Lahore horen we soortgelijke haat-verhalen van hoogopgeleiden. 'Het doel van de VS is om Pakistan te overheersen. Ze willen onze meester zijn, geen vriend. Het zijn moderne kolonialisten', zegt een 60-jarige gepensioneerde bankier, die niet met naam in de krant wil. Hij draagt een net pak en stropdas. 'Pakistanen willen gerespecteerd worden door de VS. Maar ze verachten ons. Dus wij hen ook.'
    Het negatieve imago van de VS wordt breed gedragen. Bijna 60 procent van de Pakistanen beschouwt de VS als vijand, terwijl slechts 17 procent positief is over de VS, bleek afgelopen herfst uit onderzoek van het Amerikaanse PEW Research Center.
    In werkelijkheid wordt de VS waarschijnlijk nog meer gehaat. Voor het PEW-onderzoek werden namelijk geen respondenten ondervraagd in de Pakistaanse tribale gebieden, ook wel bekend als Jihadistan en tot voor kort de plek waar velen dachten dat Osama bin Laden zich schuilhield.   ...
    Een treffend voorbeeld van de afkeer van de VS in Pakistan is het wijdverspreid geloof dat niet Al Qaida en de Taliban, maar de VS achter zelfmoordaanslagen zitten in Pakistan.
    Jongemannen zouden door de VS betaald worden om zichzelf op te blazen. Ook geloven veel Pakistanen dat Osama bin Laden in werkelijkheid niet een Al Qaida-leider was, maar een spion voor de CIA. Waarom de VS hun eigen vijand zouden financieren? De VS zouden er op uit zijn om de islam te vernietigen en zouden daarvoor alle mogelijke middelen inzetten. 'Amerikanen zijn bereid daarvoor een paar van hun eigen soldaten te offeren. Zo slim zijn ze wel', zegt Ahmad, een 35-jarige stoffenhandelaar in Rawalpindi.
    Verderop in de winkelstraat ontmoeten we een beveiligingsbeambte Yasin, die het bondig samenvat: 'Die bomaanslagen in het land zijn niet het werk van moslims. Dat zijn de Amerikanen. Dat weet iedereen.'

 

Red.:   In een aantal islamitische landen zijn revoluties tegen de min of meer dictatoriale leiders geweest, waaronder het religieus gematigde Egypte. Nu zou alles beter worden, trompetterden de aanhangers van de islam en het multiculturalisme in Europa en Nederland:


Uit: De Volkskrant, 16-05-2011, van verslaggever Rob Vreeken

Kopten Egypte onder vuur van moslims

Salafisten trekken ten strijde tegen christenen. Een ‘boze koptische jeugd’ stelt eisen aan de regering.

Tussentitel: We hoopten na de revolutie rechten te krijgen, maar er is niets gebeurd. | Matthias Minkarios - Priester van de St Marcuskerk

Voor de Egyptische christenen heeft de revolutie een grimmige nasleep gekregen - als het al geen voorbode is. Op een plek waar velen van hen drieënhalve maand geleden samen met moslims demonstreerden voor het vertrek van president Mubarak, eisen ze nu opnieuw hun rechten op.
    Zondag likken de christenen bij de tv-toren van Caïro, op 200 meter van het Tahrirplein, opnieuw hun wonden. Een zalvende werking heeft alleen de beeltenis van Jezus, op een grote poster in het hart van de betoging. Peter Yakoub, een 23-jarige arts, doet verontwaardigd verslag van wat de voorgaande nacht gebeurde.
    Om negen uur 's avonds werden de honderden kopten die dit stukje boulevard langs de Nijl sinds acht dagen bezet houden, opeens aangevallen door een agressieve meute. 'Ze kwamen van de brug', wijst Yakoub. 'Ze schoten op ons, er werden twee mensen geraakt. Ze gooiden met stenen, sloegen met stokken.'    ...
    Over wie de belagers waren bestaat onder de deelnemers aan de christelijke sit-in weinig twijfel: salafisten. Deze meest radicale moslims zijn na de volksopstand als duvels uit een doosje gekomen. Discriminatie van en geweld tegen kopten is volstrekt niet nieuw in Egypte, maar sinds februari hebben de salafisten de spanning tussen christenen en moslims flink opgestookt.
    Voorlopige climax waren de rellen vorig weekend in de sloppenwijk Imbaba, waar honderden salafisten een koptische kerk belaagden. Aanleiding was een familieruzie rond een christelijke vrouw, de 25-jarige Abeer Fakhri, die was weggelopen van haar gewelddadige echtgenoot en wilde trouwen met haar minnaar, een moslim. Naar verluidt was ze in de koptische kerk opgesloten voor een stevig gesprek over haar overgang naar de islam.
    Hoe dan ook, de salafisten waren opgehitst en agressief. De balans van de gevechten: twaalf doden en honderden gewonden.   ...


Red.:   Nee, het gaat echt veel beter ...
    Veel beter:


Uit: De Volkskrant, 26-05-2011, van verslaggever Rob Vreeken

Reportage | Egyptische verkiezingen gaan nadrukkelijk niet over de sharia

Over secularisme wordt gezwegen

Liberale en linkse partijen in Egypte mijden het woord ‘secularisme’ als de duivel wijwater. Wie het onverhoopt toch laat vallen, verliest zeker de verkiezingen.

De sharia zal waarschijnlijk geen rol spelen in de campagne voor de parlementsverkiezingen in Egypte. Ook het woord 'secularisme' zal nauwelijks worden gehoord. De liberale en linkse partijen houden er wijselijk hun mond over. Wie de verdenking op zich laadt afbreuk te willen doen aan de islam, zo beseffen ze, heeft bij voorbaat de strijd om de kiezersgunst verloren.
    'We moeten niet in de val trappen en ons laten verleiden tot een keuze tussen een seculiere en een islamitische staat', zegt Alaa Shukrallah, bestuurder en medeoprichter van de Popular Socialist Alliance (PSA), de belangrijkste formatie op links. 'Als we dat doen, kunnen de fundamentalisten zeggen: 'Het is een keus tussen de islam en de ongelovigen.' Dan verliezen we de verkiezingen zeker.'    ...
 

Tusssenstuk
Volgens de grondwet is Egypte een 'civiele' staat

Artikel 2 van de Egyptische grondwet luidt: 'De islam is de godsdienst van de staat. Arabisch is de officiële taal, en de beginselen van de sharia zijn de belangrijkste bron van wetgeving.'
    De eerste zin wordt merkwaardig genoeg door niemand in Egypte - ook niet door seculier links en liberaal - als een probleem gezien. Het wordt opgevat als 'de meeste Egyptenaren zijn moslim'.


Red.:   De rest van het artikel bestaat uit pogingen om de hardheid van deze feiten te verdoezelen. Het zal niet helpen. Zolang deze mentaliteit, deze cultuur, er heerst, de cultuur dat je niet iets anders mag zeggen dan dat je moslim bent, kunnen ze honderdduizend keer verkiezingen houden, maar ze zullen nooit en te nimmer democratisch worden. En altijd achterlijk blijven. Het probleem is niet de afgezette president Hosni Mubarak. Het probleem is altijd aan de macht blijvende Mohammed Allah.
    Terug naar het centrum van de islamitische cultuur:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2011, van correspondent Michiel Maas

Executie: Indonesisch dienstmeisje leidt tot verbod op gastarbeid

Jakarta woedend op Saoedi's

De executie van het dienstmeisje Ruyati binti Sapubi is niet meer terug te draaien. Haar hoofd is er zaterdag in Saoedi Arabië al afgehakt, dus kan Indonesië alleen nog maar protesteren. ...


Red.:   Het zijn gewoon barbaren.
    Die natuurlijk ook tegen iedere vorm van vrijheid zijn:


Uit: De Volkskrant, 23-07-2011, Reuters

Amnesty bekritiseert nieuwe anti-terreurwet

Saoedi's beschuldigd van beknotten vrijheden

Tussentitel: Riyad: wet wel degelijk gericht tegen terroristen

Amnesty International heeft Saoedi-Arabië ervan beschuldigd dat het de oppositie monddood probeert te maken door middel van een nieuwe antiterreurwet. Volgens de mensenrechtenorganisatie lijkt die vooral bedoeld om demonstraties voor democratische hervormingen de kop in te drukken.
    De nieuwe ontwerpwet, waarop Amnesty de hand heeft weten te leggen, bevat onder meer een ruimere defintie van een 'terroristische misdaad'. Volgens de tekst valt daar alles onder wat de 'reputatie van de staat schaadt' of de 'nationale eenheid ondermijnt'. Iedereen die de integriteit van het koningshuis in twijfel trekt, loopt het risico tien jaar celstraf te krijgen.
    Verder kunnen gearresteerde terreurverdachten tot 120 dagen volledig van de buitenwereld worden afgeschermd, of zelfs langer wanneer de rechter daar toestemming voor geeft. Ook als ze toegang tot advocaten krijgen, gelden daar restricties voor.
    Volgens Amnesty betekent de ontwerpwet een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. 'Als de wet wordt aangenomen, maakt dat de weg vrij om zelfs de kleinste, vreedzame protestuitingen te bestempelen als terrorisme.'
    Anders dan de meeste Arabische landen heeft Saoedi-Arabië nauwelijks last gehad van de golf van onrust die sinds de opstand tegen de Tunesische president Zine al-Abidine Ben Ali over het Midden-Oosten sloeg. Het bleef beperkt tot enkele kleine betoginkjes in het oosten van het land.   ...


Red.:    En die zogenaamde anti-terreurwet is daar natuurlijk ook voor bedoeld.
    De islam is naast een het feit dat het mensen dom houdt, ook in directe zin een slechte invloed op de economie:


Uit: De Volkskrant, 27-07-2011, rubriek De kleine wereld, door Leen Vervaeke

Een tolk die vijf keer per dag moet bidden

Oei, dat kan nog vervelend worden. Een kwartier geleden heb ik mijn Tunesische tolk Lassaade ontmoet, en nu kondigt hij al aan dat hij naar de moskee moet. Om te bidden, en dat doet hij vijf keer per dag. Zo terug.
    Dat is toch even slikken. Godsdienstvrijheid, prima hoor, maar ik ben niet naar Tunesië gekomen om op mijn tolk te zitten wachten. Ik ben hier om vluchtelingen uit Libië op te zoeken en te interviewen. Dat betekent: hard werken, weinig rusten en flexibel zijn. ...
    Lange tijd gaat het goed. ...
    Alsof het zo gepland is, doet de muezzin zijn oproepen net op het moment dat ik me even wil opfrissen van het rondbanjeren bij 30 graden, net als ik een Franssprekende Tunesiër aan het interviewen ben, en net als ik een kwartiertje rust wil om mijn aantekeningen door te nemen.
    Eén keertje gaat het bijna mis: ik ga 's avonds in mijn eentje naar een interviewafspraak met een Tunesische hulpverlener. Die spreekt Frans, dus hoeft Lassaade niet mee te komen. Ik bel wel als ik hem nodig heb, is de afspraak. Plots heb ik hem nodig, en snel: er is een Libische vluchteling aangekomen, die allerlei gruwelen in Tripoli heeft gezien, maar zich niet verstaanbaar kan maken. Hij is onrustig, wil weggaan, ik moet hem even onder vier ogen - of zes, met tolk erbij - kunnen spreken.
    Ik bel Lassaade, één keer, twee keer, hij neemt niet op. Ik kijk op mijn klok: 21 uur, dat verdomde gebed alweer. Tien minuten later komt Lassaade aangehold, recht uit de moskee. ...


Red.:   Uiteindelijk komt de journalist tot de conclusie dat het wel meevalt met dit bezwaar. Een conclusie die natuurlijk alleen geldig is voor relatief vrije werk als journalistiek. In grotere organisatievormen is dit natuurlijk allemaal zeer bezwaarlijk tot onmogelijk.
   Niks aan het handje dus, met die moslims, vindt Leen Vervaeke, die ook een schotschrift tegen Wilders heeft geschreven na de aanslag van Anders Breivik. Hier daarom weer wat tegenvuur:


Uit: De Volkskrant, 15-08-2011, door Natalie Righton

Bibi zal hangen, alleen wanneer is nog de vraag

Ze zou de profeet hebben beledigd. Dus moet Aasia Bibi dood. Verslag van een moderne heksenjacht in Pakistan.

Aasia Bibi wordt vroeg of laat opgehangen, dat is zeker. Een groepje mannen dat een waterpijp rookt aan de rand van haar dorp beraamt een moordplan. Ondertussen drinken ze glazen oranje frisdrank. Alleen wannéér Bibi vermoord gaat worden, is nog de vraag.   ...


Red.:   Wat heeft Aasia Bibi dan gedaan, om de wraakgevoelens van haar dorpsgenoten op te wekken:

  Bibi was twee zomers geleden bessen aan het plukken in het veld met lokale moslimvrouwen, toen ze water dronk uit het glas van een van de moslimvrouwen, iets dat 'haram' (slecht) zou zijn. Er ontstond ruzie.

Dit klinkt al behoorlijk vergezocht. Als één van de andere dorpsgenoten dat had gedaan, zou er vermodelijk niest gebeurd zijn. Maar het ging dus nog verder:
  Vier dagen laten beweerden de moslimvrouwen dat Bibi de profeet had beledigd. Aasia Bibi werd achtervolgd door een woedende dorpsmenigte.

Het kan niet anders dat hier meer achter moet zitten. Doet het u ook niet in de verte denken aan de zaak van Lucia de Berk? Daar kwam al snel boven water dat de roddels een essentiële rol speelden. Roddels die gingen over uiterlijk en vermeend vreemd gedrag.
    Nu weten we hier op groet afstand niet van het eventuele opmerkleijke gedrag, maar van uiterlijk wel degelijk. Kijk eerst eens even, ter ijking, naar de beschrijving en foto van de dorpsbewoners:
  Een groepje mannen dat een waterpijp rookt aan de rand van haar dorp beraamt een moordplan. Ondertussen drinken ze glazen oranje frisdrank. Alleen wannéér Bibi vermoord gaat worden, is nog de vraag.
    Dit is Ittanwali, een streng islamitisch gehucht in Oost-Pakistan, waar geiten los rondlopen door stoffige straten en het woord van de geestelijk leider van de moskee wet is.

Nou, zo streng zien we er ook weer niet uit. Gewoon moslims zoals je ze overal ter wereld aantreft, als ze wat ouder worden.
   Nu dan over naar het uiterlijk van de beklaagde, zie rechts.
   Tja, zou je hier op zijn Martin Bril's kunnen opmerken, dat is meteen duidelijk. Hier staat een meer verlichte, zelfstandige vouw met een intelligente en niet-volgzame blik in haar ogen. En een aantrekkelijke - in onze westerse ogen. Geen spoortje islam te bekennen.
    Geen wonder dat de dorpsvrouwen geen water met haar wilden delen. Afgunst en jaloezie op vele terreinen zijn hier, zonder enig verder feit kennen, de redenen die je zo kan invullen.
    Maar misschien, schreef hij met de tong in de wang, kan het volgende ook een kleine rol gespeeld hebben:
  Aasia Bibi is lid van de enige christelijke familie in het dorp.

Gevolgd door nog een "Tja ...".
    Maar wat zou de vreedzame en vergevingsgezinde godsdienst genaamd islam nu van dit soort toestanden vinden? Hier is het antwoord:
  Bij de dorpsmoskee van Ittanwali vinden we ook geen genade voor het lot van Bibi en haar familie.
    Maqsood Ahmad Masum is een van de drie imams van Ittanwali én een van de drijvende krachten achter de aanklacht tegen Bibi. De circa 40-jarige imam draagt een lange baard en kijkt geërgerd. 'Aasia Bibi heeft bekend dat ze een godslasteraar is, dus ze moet dood.' Dat zijn collega-imam de bekentenis voor haar opschreef, doet er volgens hem niet toe.
    'Stel niet van die domme vragen', zegt hij daarover. De imam vertelt dat de dorpelingen van Ittanwali 'juichten van vreugde' toen ze Bibi's doodsvonnis hoorden. 'Het hele dorp vierde feest.'
    Volgens hem zal Bibi hoe dan ook boeten. Als ze in hoger beroep wordt vrijgesproken, zullen moslims het recht in eigen hand nemen, beweert de imam. 'Elke respectvolle moslim zal haar alsnog willen doden. Ook in dit dorp zou niemand daar een seconde over aarzelen.'
    Zou de imam de honneurs zelf waarnemen om Bibi te doden? 'Jazeker', zegt hij beslist. Genade voor godslasteraars hoort volgens hem niet tot de mogelijkheden. 'Dat staat niet in de Koran.'
    Dan excuseert de imam zich. Het is tijd voor het middaggebed. Hij loopt boos richting moskee. Even later horen we uit de luidsprekers. 'Allah Akbar!' - God is groot. 

Kijk, over deze islam, de islam van de meerderheid waar ook ter wereld, zouden we nu graag eens een open en redelijk debat voeren uitleg of detail . Met de daartoe oproepende Job Cohen, die vindt dat er niets aan de hand is met de islam en we haar in Nederland moeten bevorderen uitleg of detail . En met Nazmiye Oral die bij hoog en bij laag volhoudt dat de islam een vredelievende godsdienst is uitleg of detail .
    Een beknopte samenvatting van een ervaringsdeskundige:


Uit: HP/De Tijd, 18-03-2011, Boudewijn Geels

'Stop de bouw van moskeeën!'

Schrijver Hafid Bouazza (1970) bundelde zijn beste essays in 'Heidense vreugde'. Behalve bespiegelingen over zeer uiteenlopende onderwerpen als Nabokov, Wagner en Pinokkio bevat het felle opstellen over de Islam. 'Pechtold en Cohen laten zich om de tuin leiden.'

...
Stel dat de bevolking de Moslimbroederschap in het zadel hijst, hoe erg is dat dan?
... Wie probeert een seculiere partij op te richten, zal worden gelyncht door dezelfde demonstranten die op het Tahrirplein zo dapper tegen Mubarak in opstand kwamen. Want geloof staat in moslimlanden gelijk aan moraal - zonder geloof heb je geen moraal."

In Algerije stevenden de fundamentalisten van het FIS in 1991 af op een verkiezingsoverwinning. Het leger gelastte vervolgens de tweede ronde van de verkiezingen af. "Een slecht idee, want er volgde een burgeroorlog waarin honderdduizend mensen de keel werd afgesneden in naam van de islam. ..."

Laten we eens kijken naar Nederland. .. zijn we inmiddels elf jaar bezig met discussiëren over de multiculturele samenleving en de islam. Waar staan we nu?
"We zijn geen stap verder gekomen. Discussiëren blijkt belangrijker dan werkelijke verandering. Maar ja, mensen zijn nu eenmaal bang voor werkelijke verandering."


Red.:   Een enkele toevoeging: discussiëren met godsdienst heeft totaal geen enkele zin, en met de islam, de ergste van allemaal, al helemaal niet.

  Noem eens een voorbeeld?
"Vorige week las ik dat een Marokkaan via social media de Amsterdamse Hema kapot wil maken, en wel omdat de Hema begrip heeft getoond voor - haha - een vestiging in België die het uitzendcontract van een caissière niet wilde verlengen. Ze was opeens een hoofddoek gaan dragen. ..."

De dominantie en de bijpassende dreigingen.
  De Hema heeft inmiddels besloten de caissière wel in dienst te houden, maar niet meer achter de kassa te zetten.
"Is men toch weer gezwicht voor druk vanuit islamitische hoek. Zoals altijd. Maar ja, we hebben natuurlijk ook een religieuze overheid. Balkenende, Donner, Verhagen, Marcouch, Fatima Elatik; religie is helaas nog steeds de drijvende kracht achter de politiek."

Welke rol speelt de islam hierin?
"Er is geprobeerd van de islam de vijfde zuil te maken, maar de islam laat zich niet in een zuil vangen. De essentie van de islam is het polemische, het afzetten tegen joden, christenen en ongelovigen. Goed, elke godsdienst voelt zich verheven boven de andere, maar de islam heeft dat veel sterker en is veel agressiever."


Het superioriteitsgevoel.
  In uw boek maakt u zich kwaad over de plannen van moslims voor een islamitisch centrum vlak bij Ground Zero.
"Ik vind het zo ontzettend gevoelloos en tekenend voor de islam om daar, op die plek, een dergelijk centrum neer te zetten en dat dan te verkopen als handreiking. Een werkelijke handreiking zou zijn: we doen het niet. Want waarom zou je als moslim je medeleven alleen kunnen betuigen door een gebouw neer te zetten waar niet-moslims - ziehier de zogenaamde handreiking - dan 'óók in mogen'? Het is van zo'n brutaliteit, zo'n gevoelloosheid! Maar veel niet-moslims hebben totaal niet door dat het puur triomfalisme is. De minaretten van dat centrum zijn niets minder dan opgestoken middelvingers. Daarom juichte ik dat Zwitserse minarettenreferendum van eind 2009 ook toe. Zouden we hier ook moeten doen. De Zwitsers zeiden: we zijn niet tegen de bouw van nieuwe moskeeën, maar geen minaretten alstublieft, want we willen graag dat de omgeving er een beetje vertrouwd uit blijft zien. Riepen mensen als Yusuf al-Qaradawi (ideoloog van de Moslimbroederschap - BG) verontwaardigd: hoe zit het met de godsdienstvrijheid? De grootst denkbare gotspe! De godsdienstvrijheid wordt totaal niet beperkt, het gaat alleen om die minaretten. Als het geen triomfalisme was geweest, hadden de moslims gezegd: geen probleem, we hebben al minaretten genoeg. Dat zou ik een teken van een handreiking noemen."

De totale respectloosheid. En de brutaliteit.
  Uit politiek correcte hoek is de Zwitsers racisme verweten.
"Zwitserland is geen racistisch land en Europa geen racistisch continent. ... Er wordt vaak geroepen dat de mens en die kritiek hebben op en bang zijn voor de islam onwetend zijn. Onzin, ze zijn niet onwetend, ze horen en zien dingen. Nine eleven, de moord op Theo van Gogh, de cartoonrellen, agressie tegen homo's en vrouwen, het feit dat Hans Teeuwen geen grappen over de islam durft te maken: de islam is hoe hij zich manifesteert. Ken je The Devils Dictionary? Wat mij betreft komt daarin te staan: de islam is agressie op zoek naar een oorzaak."

De agressiviteit.

  Hebben mensen als Alexander Pechtold en Job Cohen, die zo vaak en graag voor de islam en zijn belijders in de bres springen, onvoldoende in de gaten wat de islam precies is?
"Ze hebben geen idee! ... De Pechtolds en Cohens laten zich door de moslims om de tuin leiden. Mensen die beweren dat het wel los zal lopen met de islam omdat het met de katholieken ook zo is gegaan, beseffen niet hoe diepgeworteld de islam is in mensen en welke consequenties dat heeft. Neem vrouwenrechten. Die zullen de vrouwen nooit krijgen. In de Koran staat immers dat mannen hoger zijn dan vrouwen, punt uit. Er staat ook dat gelovigen ver verheven zijn boven ongelovigen. Daarom denken jonge Marokkanen bijvoorbeeld het volste recht te hebben om Nederlandse vrouwen voor hoer uit te schelden. En wee je gebeente als je hun zus voor hoer uitscheldt."

De brutaliteit, agressiviteit, en respectloosheid.
  Maar is het wel de islam, of zijn het gewoon rotjochies met een teveel aan testosteron?
"Dat is met elkaar verstrengeld."

De eenheid van sociaal gedrag, cultuur en islam.
  Iemand als GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi zou zeggen: u generaliseert.
''Ach, Tofik Dibi moet eens uit de kast komen, maar hij durft niet. Hij is het voorbeeld van hoe de islam tot in je haarvaten kan zijn geworteld, door nóóit de islam zelf af te vallen. ..."

De vijfde-colonne houding.
  ... Voor ongelovigen is het moeilijk om je voor te stellen hoe vanaf je geboorte alles op de islam is gericht. Het is een totalitair systeem."

De eenheid van sociaal gedrag, cultuur en islam.
  Hoe ziet u de toekomst van moslimvrouwen?
"Daar ben ik heel pessimistisch over.Ze laten zich onderdrukken en dat zal, vrees ik, nooit veranderen. Je hebt vrouwen nodig die zeggen: we kunnen zelf de Koran wel lezen en interpreteren. Maar hoeveel mannen zullen dat accepteren, denk je? En juist in Europa, waar spot en afvalligheid vanzelfsprekend zijn, zijn vrijgevochten moslima's allemaal bezig met het rechtvaardigen van de islam. Ze zullen nooit zeggen: op dit punt deugt de islam van geen kant. Nee, ze rechtvaardigen en plaatsen alles in een zogenaamde 'historische context'. ..."

De hardnekkigheid.
    Het vervolg van een bericht dat over het hoofd gezien is:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2011, van correspondent Michel Maas

Onderhuids smeult het na in Ambon

De rust is teruggekeerd op Ambon, waar eerder deze maan de vlam in de pan sloeg, na een giftig gerucht.

Tussentitel: Christenen noch moslims willen een herhaling van het geweld uit 1999 met 9.000 doden

Batu Gantung Dalam is een fort. Met olievaten en zandzakken zijn twee meter hoge barricades gebouwd die 'de anderen' buiten de wijk moeten houden. Een zelfbenoemde 'brigade' van halfdronken jonge mannen houdt er de wacht. Buiten de barricaden rijdt het rommelige verkeer van Ambon-stad alweer voorbij alsof er niets is gebeurd, maar hier wordt nog steeds iedereen die naar binnen wil met argwanende blik van boven tot onder onderzocht.
    Batu Gantung Dalam is christelijk. 'De anderen', dat zijn de... Nee, niemand zegt moslims, zoals geen moslim het over 'de christenen' heeft. 'Het andere geloof', zegt een moslim aan de overkant, en hier, achter de zandzakken, hebben ze het over 'de jihads'.
    De gevechten van 11 september zijn al meer dan een week oud, maar hier aan de ingang van dit buurtje zijn ze nog springlevend. Net zo levend als de oorlog tussen christenen en moslims die hier van 1999 tot 2004 woedde. 'De mensen hier hebben nog een trauma', zegt een omstander. 'In 1999 werden mensen in de wijk doodgeschoten door sluipschutters.'
    Jarenlang leek het rustig, en iedereen dacht dat het eiland het ergste had gehad. Maar onderhuids blijkt het nog steeds te smeulen. Op 11 september bleek er maar één sms nodig om het kruitvat opnieuw te ontsteken.
    De sms ging rond onder de moslims: een moslim zou in christelijk gebied zijn vermoord. De man, een bestuurder van een bromfietstaxi, was dood gevonden naast zijn bromfiets. Volgens de politie was hij verongelukt, maar volgens de sms was hij vermoord.   ...


Red.:   En de moslims zijn dus de aanstichters - zoals bijna altijd. En zoals ze ook indien mogelijk onmiddellijk de hulptroepen uit de Ummah inschakelen:

  Tussen 1999 en 2004 trokken duizenden leden van de islamitische strijdgroep 'Laskar Jihad' van Java naar Ambon om zich in de strijd te mengen.

Op naar de volgende oorlog.
    Hier nog niet vaak genoemd, maar berucht genoeg:


Uit: De Volkskrant, 04-10-2011, van verslaggever Rob Vreeken

Doodstraf voor predikant in Iran

Een christelijke predikant in Iran loopt de kans binnenkort te worden opgehangen wegens geloofsafval. Westerse regeringen hebben vorige week de Iraanse regering opgeroepen de doodstraf voor de 33-jarige Youcef Nadarkhani niet uit te voeren, maar daar is vanuit Teheran nog geen reactie op gekomen. ...


Red.:   Waarna er nog een heleboel prietpraat volgt van de "De boerka is zo erg nog niet"-correspondent voor de Arabische wereld, met als boodschap dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Maar de dreiging is natuurlijk al genoeg.
    Alweer een weerlegging van de zoet broodjes van Rob Vreeken cum suis:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Paul Brill

Weg lentegevoel

Caïro leek afgelopen zondag wel de hoofdstad van Syrië. Is de term 'Arabische Lente' eigenlijk nog wel toepasselijk?

Menigeen in Caïro spreekt van een keerpunt. Acht maanden geleden werd het Egyptische leger alom geprezen voor de steun aan de volksbeweging die het aftreden van president Mubarak eiste. Die lof is geleidelijk verstomd vanwege de kennelijke onwil van de Militaire Raad om enige spoed te betrachten met de beloofde overdracht van de macht.
    Nu is er sprake van scherpe kritiek op de legertop. Ordetroepen, geholpen door gewapende groepen van duistere signatuur, zijn keihard opgetreden tegen een demonstratie van christelijke kopten. Resultaat: 25 doden en meer dan 300 gewonden. De beelden van pantserwagens die met grote vaart op een menigte inrijden, staan in schril contrast met de vreedzame sfeer die heerste tijdens de massale protesten in februari, en doen veeleer denken aan het Syrië van president Assad.
    Wat het bloedbad extra verontrustend maakt, is dat ook andere instanties een dubieuze rol speelden. Zo riep de Egyptische staatstelevisie 'deugdzame burgers' op om de soldaten te beschermen tegen een vermeende meute van gewapende christenen. Een oproep waaraan prompt gehoor werd gegeven. ...


Red.:    Dat is dus de werkelijkheid: er hoeft absoluut geen fundamentalistische of anderzinse islamitische partij aan de macht te zijn - de bewoners zijn als moslim van nature al "fundamentalistisch" genoeg om tot onderdrukking over te gaan. Zoals elders al vele malen betoogd: wie in geloof de zin van zijn leven ziet, heeft in ieder ander geloof een fundamentele bedreiging van de zin van zijn leven. En dan ligt geweld voor de hand. Het is het islamitische geloof zelf  dat het gevaar is. iets dat Rob Vreeken volledig ontgaat, en Paul Brill per ongeluk over struikelt:

  Klaarblijkelijk leven er anti-koptische sentimenten die gemakkelijk kunnen oplaaien.

 In zijn onbenullige formulering een lachopwekkende opmerking ... vooral dat 'Klaarblijkelijk'.
  Helaas krijgt de term 'Arabische Lente' steeds meer het karakter van een schone droom.

Gunst, en tot ieders verrassing blijkt vanmorgen de zon ook weer opgegaan te zijn ...
    Nog wat aanvullende informatie:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2011, door Gert-Jan Zegers, leidt wetenschappelijk instituut ChristenUnie en woonde 7 jaar in Caïro.

Leger doodt kopten om harten te winnen

De financiële hulp van de EU aan Egypte moet er alleen komen als er eerlijke verkiezingen komen, als onderzoeken naar de moordpartijen van dit jaar worden uitgevoerd en als moslims en christenen door de wet gelijk worden behandeld.

Tussentitel: Zondagavond stonden moslimgroepen al voor de escalatie klaar met stenen en wapentuig

Het waren misselijkmakende beelden en schokkende verhalen. Zondagavond boorden pantserwagens zich in een menigte van demonstrerende kopten en politiemannen bleven mensen aftuigen, zelfs als die al met hun rug op straat lagen. Verschillende ooggetuigen vertelden hoe groepen gewapende moslims die avond de straten van Caïro afstruinden op zoek naar christenen. Het nieuwe Egypte dreigt nog erger te worden dan het oude Egypte van Mubarak.
    Dit voor de Egyptische christenen annus horribilis begon op 1 januari met een bloedige bomaanslag op een kerk in Alexandrië. Mubarak zat nog fier in het zadel. Het is nog altijd onduidelijk wie er de hand had in die aanslag. Er zou een onderzoek komen, maar de families van de 21 doden hebben nog niets van hun overheid gehoord. Zondag werd er vreedzaam gedemonstreerd door kopten die de recente aanvallen op hun kerken zat waren. Dit keer vielen opnieuw ruim 20 doden en nu is de betrokkenheid van de nieuwe machthebbers zelfs evident.
    Terwijl zondagavond het leger op kopten inhakte, stookte de staatstelevisie het vuurtje nog op door - naar later bleek onterecht - te roepen dat kopten twee soldaten hadden gedood en het leger de hulp van moslims nodig had. Dat laten sommige moslims zich geen twee keer zeggen. Hani Sobhi, die blogt onder de naam 'The Big Pharaoh', zag dat leger en moslimgroepen samenwerkten in het belagen van christenen. De in Caïro woonachtige Nederlandse journalist Jielis van Baalen was er getuige van dat zondagavond de meute al vóór de escalatie klaar stond met stenen en wapentuig.   ...


Red.:   Informatie die je via de reguliere media niet bereikt. Dat wordt tegengehouden door Rob Vreeiken en zijn vrienden. "Dat stigmatiseert de moslims - ook in Nederland'. Want uiteindelijk zijn Nederlandse molsims natuurlijk altijd solidair met Egyptische moslims - en beslist niet met Egyptische christenen. En ook niet met de Nederlandse christenen. Moslim is solidair met moslim, en niet met niet-moslim Nederland.
    Het zootje ongeregeld dat tegen Kadhafi vocht heeft, toen ze hem in handen kregen, gehandeld naar de normen die ze kennen: ze hebben hem gelyncht. Net als zijn zoons, trouwens. De dochter zat al elders, dus die onstapte de barbaarse dans. Het verleidde de correspondent voor de Arabische wereld, Rob Vreeken, die man die betoogt dat een boerka niet ze erg is, tot openhartigheid:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2011, rubriek Q & A, door Rob Vreeken

Q&A

De dood van Kadhafi en het einde van de DDR

Wat betekent de dood van Kadhafi en het einde van de strijd in Libië voor de Arabische Lente? Betekent het dat die vooralsnog doorgaat? Of is de Lente mislukt? In Egypte gaat het ook niet echt lekker, en wat de verkiezingen in Tunesië morgen opleveren moeten we maar afwachten.
Klopt, dat is wel vaker zo met verkiezingen. ...

Dus?
De grote vergissing was om de opstanden in de Arabische wereld de Arabische Lente te noemen. Lente, dat is merels en koolmezen, viooltjes en dotterbloemen, lammetjes in de wei, rokjesdag en een sloot met eendenpulletjes. Daar is natuurlijk geen sprake van in Syrië, Jemen, Libië. Zelfs niet in Tunesië. Dat zijn rauwe, complexe, weerbarstige, sociaal gehandicapte samenlevingen die op zijn best nog maar net van hun dictator zijn verlost en midden in een ongewisse overgang zitten, met alle conflicten en ook geweld van dien. ...


Red.:   Wat een mooie term: 'sociaal gehandicapt'. Misschien wel een Amerikanisme, waar ze het nog mooier kunnen maken ... die zouden het "sociaal uitgedaagd" (socially challenged) noemen.
    Het gaat natuurlijk doorgewoon om sociale achterlijkheid. Iets dat ze bij migratie natuurlijk meenemen naar Europa.
    Een andere correspondent verschafte er een paar dagen later de passende beelden bij:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2011, van verslaggeefster Leen Vervaeke

Reportage | Tot hun vreugde, en die van de Tunesiërs, keren veel Libiërs terug naar hun vaderland

Op huis aan met de Libiëmobiel

Tussentitel: Alle Libiërs moeten nu terugkeren | Mohsen - 16-jarige gaat morgen naar huis in MisrataRed.:   De Libiërs. Gekleed in het uniform van de sociale gehandicaptheid. ...
    Een nieuwe - eentje die wel in het achterhoofd van de redactie zat maar nog niet bewust bij stil had gestaan:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2011, ingezonden brief van Margreet Elings, Amsterdam

Allah Hu Akhbar

Toen ik zo'n 35 jaar geleden kennismaakte met de islam, werd mij verteld dat Allah Hu Akhbar 'God is groot' betekende en werd mij uitgelegd dat 'Hu' stond voor de 99 prachtige namen van God, zoals 'de Barmhartige' en 'de Vergevingsgezinde'. Allah betekent God en Akhbar groot. Ik vond het zeer poëtisch. In die tijd sloeg men elkaar in het Midden-Oosten de kop in over politieke zaken. Daar werd de Koran niet bij geciteerd. Dat was een seculiere bezigheid.
    Tegenwoordig wordt in het Midden-Oosten en in andere islamitische landen deze prachtige, poëtische benaming van God voortdurend gebruikt bij het afmaken van tegenstanders. Bij ieder schot dat door de opstandelingen in Libië werd afgevuurd, werd dat in de naam van God gedaan. Geen reportage over de toestand in de Arabische landen zonder dat er 'God is groot' wordt geroepen terwijl er op mensen wordt geschoten, in de lucht wordt geschoten en andere oorlogshandelingen worden verricht. Ook bij activiteiten rond de dood van Kadhafi werd er voortdurend 'Allah Hu Akhbar' geroepen.   ...


Red.:   Grappig, dat 'activiteiten rond de dood van Kadhafi' - het was een ordinaire lynchpartij. Maar het gaat de auteur om de kreten:

  Wat is dit voor smakeloos, barbaars verschijnsel? Waarom wordt dit op zo'n grote schaal gedaan? Wat ik niet begrijp, is dat geen moslim hier tegen protesteert. Je hoeft als niet-moslim de naam van de profeet maar in de mond te nemen of je krijgt er flink van langs. Maar moslims zelf mogen blijkbaar de naam van God niet alleen ijdel gebruiken, maar ook misbruiken om hun gewelddaden een religieus randje te geven. Onbegrijpelijk!

Verdere vragen of opmerkingen zijn eigenlijk overbodig: het is een barbaars verschijnsel- paasemnd bij die lynchpartij. Maar de auteur geeft er een net randje aan:
  Ik zou wel willen weten hoe moslims hierover denken. Houden ze hun mond erover, omdat ze er niet de aandacht op willen vestigen, maar vinden ze het ook verschrikkelijk om te horen? Of vinden ze het heel normaal? Ik zou het graag horen, via deze rubriek in de Volkskrant.

Dat interesseert natuurlijk helemaal niet. Je krijgt natuurlijk toch niets anders dan politiek-correcte antwoorden. Zelfs de Hoofddoeken van Halal hebben inmiddels wel geleerd dat zelfs als je zegt dat het uit een Arabische mond veel minder erg klinkt dan een Europese uitleg of detail dat dat niet goed valt bij de autochtonen.
    Een voorbeeldje van hoe je de islamitisch cultuur moet aanpakken, uit een hoe die er ook heel veel overlast van ondervindt:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2011, van de buitenlandredactie

Levenslange straffen voor hindoes

Tussentitel: Indiase rechter acht 31 man schuldig aan moord op 33 moslims

Een rechtbank in India heeft woensdag 31 hindoes tot levenslang veroordeeld wegens het doden van tientallen moslims. Dat gebeurde tijdens een explosie van religieus geweld, negen jaar geleden in de westelijke deelstaat Gujarat.
    De mannen werden schuldig bevonden aan het in brand steken van een gebouw, waarin 33 moslims de dood vonden. Dat gebeurde in het dorp Sardarpura. ...
    In 2002 beleefde India een van de ernstigste uitbarstingen van religieus geweld sinds zijn onafhankelijkheid in 1947. Nadat tientallen hindoes, die terugkeerden van een pelgrimage, om het leven waren gekomen bij een brand in een trein, waren hevige rellen uitgebroken in Gujarat. 
    Wraakzuchtige hindoes, die moslims de schuld gaven van de treinbrand, trokken moordend en brandstichtend door islamitische dorpen en stadswijken. Meer dan duizend mensen, overwegend moslims, werden gedood.   ...


Red.:   Er is twijfel aan de oorzaak van deze treinbrand, maar dat doet er niet toe ... er zijn genoeg aanslagen waarvan het volkomen vaststaat dat ze gepleegd zijn door moslims. En dat er niet veel meer zijn in India, een land met heel veel moslims, met als buurland Pakistan, boordevol agressieve en fundamentalistische moslims, heeft een enkele reden: hindoes slaan keihard terug. Gebeurt er iets met een hindoetempel, gaan meerdere moskeen in de brand.
   

    Geert Wilders heeft iets dwars gezegd over een aanstaand Turks bezoek aan Nederland. Het verlokt Volkskrant-buitenlandcommentaar tot wat werkelijkheidszin:


Uit: De Volkskrant, 21-11-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Paul Brill

Schrijf Turkije niet af

Is Turkije een voorbeeldige rechtsstaat? Heeft het land een onberispelijke democratie? Zijn minderheden, zoals Koerden en christenen, vrij van dwang en discriminatie? Is de persvrijheid in orde? Het antwoord op al die vragen is een ondubbelzinnig nee. ...


Red.:    Er blijft niet veel over ... Oh ja toch, dit:

  Ondanks bedenkelijke autocratische tendensen binnen de huidige APK-regering ... steekt het Turkse politieke bestel gunstig af bij dat van bijna alle andere landen in het Nabije Oosten.

Islamitische landen ...
   Nog zo eentje:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2011, column door Peter Giesen

Het menselijk tekort

De 66-jarige Franse vrouw Marie Dedieu werd in oktober ontvoerd door islamistische strijders van Al-Shabaab. Ze herstelde van kanker, zat in een rolstoel en had dagelijks medicijnen nodig. Volgens de Franse autoriteiten overleed ze omdat de Somalische rebellen haar geen medicatie wilden geven.
    Met zulke barbaren doet Artsen zonder Grenzen zaken. ...


Red.:   Het commentaar is al gegeven ...
    Libië is misschien niet het meest ontwikkelde land in Noord-Afrika. Maar Marokko is nauwelijks beter:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2011, van correspondent  Steven Adolf

Reportage | Marokkanen zijn nauwelijks te porren voor de vervroegde verkiezingen van vandaag

'Stem op een Ezel stelt nooit teleur'

Fotobijschrift: Aanhangers van de islamistische Parti de la Justice et du Développement (PJD) zijn in Casablanca bijeen om te luisteren naar hun partijleider Abdelilah Benkirane. ‘Wie de sfeer op de straat proeft weet dat we gaan winnen.’


Dit keer kunnen ze de overwinning niet meer mislopen. Dat is althans de verwachting van de 'gematigde' islamistische partij van Marokko, de Parti de la Justice et du Développement (PJD) voor de vandaag te houden parlementsverkiezingen in Marokko. ...


Red.:   Op de foto (vergeet de lach): monocultuur, (culturele) inteelt, achterlijkheid.
    De zogenaamde Arabische lente was voor de hele pers en overige media reden om in de pen te klimmen en toespraken af te steken over hoe zeer dat allemaal wel niet bewees dat moslims net zulke gematigde mensen waren als u en ik, en er eigenlijk geen enkel verschil: ze willen allemaal vrijheid en democratie. Hier zijn de uitslagen van de verkiezingen in het, naar aller beweren, meest gematigde islamitische land:


Uit: DePers.nl, 04-12-2011.

Moslimbroederschap wint in Egypte

Islamitische partijen zijn de grote winnaars in de eerste ronde van de Egyptische parlementsverkiezingen. Gezamenlijk kregen ze 65 procent van de stemmen. Dat blijkt uit zondag gepubliceerde officiële cijfers.

De voorheen verboden Moslimbroederschap is de grootste partij met 36,6 procent van de stemmen. De fundamentalistische al-Nour kreeg 24,3 procent. ...
    De liberale coalitie Kotla Masriya of Egyptische Blok haalde een score van 13,3 procent. De liberalen speelden een sleutelrol in de volksopstand tegen president Hosni Mubarak eerder dit jaar.  ...


Red.:   Nou dat is toch niet gek, zult u zeggen, want die moslimbroeders zijn tegenwoordig toch gematigd ...? Dat laatste is het sprookje dat de moslimbroeders in samenspel met de multiculturalisten en islam-propagandisten die ook het ook zo over de Arabische lente hebben, u op de mouw hebben gepeld. Want er was wel een gematigde moslimpartij -  een andere partij. Hier is wat die partij aan stemmen kreeg:

  De gematigde moslimpartij Wasat kwam uit op 4,2 procent.

Het percentage gematigde moslims in het meest gematigde islamitische land bedraagt net geen 5. En tweederede van de bevolking in het meeste gematigde islamitische land steunt de radicale en de extreem-radicale islam.
    Een reden voor de Volkskrant om dat laatste percentage weg te laten uit hun gelijktijdige bericht.
    De schok is enorm. Zo groot, dat er in de dagen erna geen enkel commentaar of anderszins op violgde. Bijna een week later wijdde algemeen buitenlandcommentator Paul Brill er iets minder de helft van zijn wekelijkse column aan (Rusland is belangrijker, natuurlijk):


Uit: De Volkskrant, 10-12-2011. column door Paul Brill

Oude tijd herleeft in Caïro en Moskou

Tussentitel: We hebben ons verkeken op de werkelijke verhoudingen in Egypte

...    Maar voordat we feestelijk een Russische Lente uitroepen, is het nuttig ook op dit punt de ontwikkelingen in de Arabische wereld voor ogen te houden. Welbespraakte hervormers, die het meest voor de camera's verschijnen, onttrekken nogal eens het zicht op de orthodoxie en behoudzucht van de 'zwijgende meerderheid'.
    Die meerderheid heeft nu gesproken in de Egyptische parlementsverkiezingen en het resultaat is een ijskoude douche voor iedereen die geloofde of hoopte dat er na de succesrijke revolte tegen president Mubarak waarlijk een nieuwe tijd gloorde in het belangrijkste Arabische land. Volgens de voorlopige uitslag heeft de Moslimbroederschap zo'n 40 procent van de stemmen behaald en koos bijna een kwart van de kiezers voor de nog veel rigidere salafisten. In de resterende kiesdistricten (op het platteland) zullen deze cijfers eerder nog omhoog dan omlaag gaan.
    Is de score van de Moslimbroederschap al hoger dan verwacht, het succes van de salafisten komt als een donderslag bij heldere hemel. ...
    Het neemt allemaal niet weg dat we (ik ook) ons hebben verkeken op wat er in Egypte - 'het meest religieuze land ter wereld' volgens ex-correspondent Alexander Neissink in een actueel boek - aan de hand was. ...


Red.:    Het aanhalen van deze ene uitspraak is hetzelfde als een aperte leugen: tot nu toe werd door iedereen altijd stijf het omgekeerde beweerd. Het tekent de ernst van de schok en verwarring.
    Weer een gevalletje Saoedi-Arabië:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2011, van een verslaggever

Saoedische vrouw onthoofd vanwege hekserij

Het onthoofden van een vrouw in Saoedi-Arabië wegens 'hekserij en tovenarij' is 'diep schokkend' en bewijst de noodzaak van het beëindigen door de Saoedische regering van het toepassen van de doodstraf.
    Amnesty International schrijft dit ...
    Volgens het ministerie zijn hekserij en tovenarij verboden. Saoedi-Arabië heeft geen wetboek van strafrecht. Rechters spreken op grond van de, door hen geïnterpreteerde, islamitische wetgeving, de sharia.   ...
    De voltrekking van de doodstraf is de tweede in haar soort in de afgelopen maanden, volgens de mensenrechtenorganisatie. In september werd een Saoedische man ter dood gebracht wegens tovenarij. Hij zou zijn gemarteld en had mogelijk geen advocaat.
    Het aantal doodstraffen in Saoedi-Arabië is dit jaar verdrievoudigd. Tot nu zijn minstens 79 mensen ter dood gebracht, onder wie vijf vrouwen. Vorig jaar waren het er minstens 27. Niet alle gevallen worden bekendgemaakt. Amnesty noemt de stijging 'zeer verontrustend'.


Red.:    Waarna we de stand van de beschaving aldaar redelijk goed kunnen plaatsen: ergens rond of voor de Middeleeuwen.
    Andere berichten worden bijna belachelijk, na het vorige staaltje:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2011, AP

Indonesië | Politie op Sumatra herstelt islamitische waarden

Indopunkers verliezen wilde haren

Tussentitel: De punkfans worden nu tien dagen lang ‘gerehabiliteerd’ met koranlessen en training in militaire stijl

Een bezoek aan een punkconcert in Atjeh, de conservatiefste provincie van Indonesië, is 64 punkers duur komen te staan. Na een inval door de politie werden hun hanekammen afgeschoren en moesten de punkfans piercings, halsbanden en kettingen opgeven. Vervolgens werden ze in het water gegooid voor een 'spiritueel bad'.
    De opmerkelijke actie van politiechef Iskandar Hasan, die woensdag wereldwijd de aandacht trok, maakt onderdeel uit van het provinciale beleid om gevaren voor 'islamitische waarden' te bestrijden. Atjeh is de enige provincie in het seculiere Indonesië - waar het overgrote deel van de 240 miljoen inwoners moslim is -, die islamitische wetten heeft ingevoerd.   ...


Red.:   Waar islam is, is achterlijkheid.
    Kijk maar: want ook op het Euro-Aziatische continent is er her en der islam:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2011, door Afshin Ellian, rechtsgeleerde.

Laten wij rouwen om het tragische lot van Rafiq Taghi

Weer hebben de islamisten een ernstig misdrijf gepleegd tegen de vrijheid van meningsuiting. Een paar weken geleden werd de Azerische schrijver en arts Rafiq Taghi in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, met zeven messteken om het leven gebracht. Waarom wilde men een schrijver doden? In 2006 werd Taghi door groot-ayatollah Lankarani in een fatwa ter dood veroordeeld. Taghi zou in een artikel het islamitische Iran hebben bekritiseerd en ook de islam en de profeet Mohammed. Dat is te veel van het goede voor moslimfundamentalisten.
    Lankarani schreef in zijn fatwa: 'Zo'n persoon die, gezien zijn eigen bekentenis, in een moslimgezin is geboren, is een afvallige. Maar ook als hij een ongelovige is, valt hij onder de bepaling van het beledigen van de profeet Mohammed. Hoe dan ook, op grond van deze bekentenis is iedereen die hem tegenkomt, verplicht hem te doden. Dit vonnis geldt ook voor de persoon bij de krant die deze opvattingen in vol bewustzijn heeft gelegitimeerd en uitgegeven. Allah behoedde de islam en moslims voor hun vijanden.'
    De Azerische justitie kwam de fundamentalisten tegemoet door Rafiq Taghi te vervolgen. ...
    De seculiere rechter veroordeelde de schrijver, maar de fundamentalist die de schrijver vermoordde, deed dat op basis van het vonnis van de ayatollah gebaseerd op de leer van Mohammed. ...
    De dood van Rafig Taghi werd vrolijk verwelkomd door de zoon van ayatollah Lankarani, ook een ayatollah: 'Wij zijn de overheersende en gewelddadige Allah (Allah de Qahar) dankbaar dat Zijn hand van wraak uit de mouwen van dappere moslimmannen is verschenen om die kwaadaardige figuur die de islam en de profeet heeft beledigd te doden en naar de hel te sturen. Met het toepassen van dit bevel van Allah hebben zij moslims blij gemaakt, en zij zullen door Allah worden beloond.'    ...


Red.:   Ander continent, zelfde barbaren.
    Deze is heel illustratief en recht voor z'n raap:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2011, van correspondent Kees Broere

Nigeria arresteert 'leden Boko Haram'

De politie in Kano, de grootste stad in het noorden van Nigeria, zegt veertien leden van de islamitische terreurgroep Boko Haram te hebben gearresteerd. Onder hen zou een van de leiders zijn, maar de groep zelf spreekt dit tegen. Bij de actie van de politie kwamen drie agenten en vier verdachten om het leven.
    Boko Haram betekent zo veel als 'westerse scholing is verboden'. De groep begon als een vrij geïsoleerde beweging in de noordoostelijke stad Maiduguri. ... dit jaar is Boko Haram tot een nationale bedreiging uitgegroeid.   ...


Red.:   Natuurlijk is de hele islam "boko haram".
    Nieuwe berichten uit Saoedi-Arabië:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2011, van verslaggeefster Mariken Smit

Dienstbode in Arabië is een slavin 

De uitbuiting en mishandeling van buitenlandse dienstbodes in Saoedi-Arabië en de Emiraten is schrijnend. Zij zijn rechteloos, aldus een Nederlandse promovenda.

Tussentitel: Een dienstbode is formeel geen bezit, maar feitelijk wel - Antoinette Vlieger - Promovenda

'Als u haar van het vliegveld haalt is ze uw slaaf, de komende twee jaar', kreegt onderzoeker Antoinette Vlieger te horen toen ze zich bij een bemiddelingsbedrijf in Saoedi Arabië voordeed als expat die een dienstbode zocht. 'Pakt u haar paspoort af en sluit haar op in huis', luidde vervolgens het advies. 'Anders vertelt ze alle familiegeheimen aan de buren.' In de Verenigde Arabische Emiraten drukte een bureau haar op het hart om de hulp vooral niet naar buiten te laten gaan. 'Dan wordt ze zwanger.'
    Het bleek een adequate samenvatting van de werkomstandigheden van zo'n twee miljoen vrouwen uit Indonesië, de Filipijnen, India en andere landen twee jaar als dienstbode gaan werken in Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten. De buitenlandse vrouwen verwachten enkele duizenden euro's te verdienen en hopen daarmee hun kinderen naar school te sturen of een huis te kunnen bouwen. Maar het merendeel belandt in een regelrechte nachtmerrie. 'Ze worden geacht al het werk te doen in een gezin met opa, oma, vader, moeder en zes kinderen. Ze werken meestal 7 dagen per week en zijn 24 uur per dag oproepbaar. Vaak mogen ze het huis niet verlaten, wat soms ook geldt voor de vrouw des huizes. Ze vallen onder geen enkele rechtsbescherming en zijn zeer kwetsbaar voor misbruik', zegt Vlieger, die voor haar promotieonderzoek zeven maanden in Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten verbleef. De afgelopen jaren kwamen meerdere gevallen van extreme mishandeling naar buiten. Vorig jaar werd een 36-jarige Indonesische met doorgesneden keel teruggevonden in een vuilcontainer in Saoedi Arabië. Ze was verkracht, mishandeld en daarna vermoord door haar baas. Een paar weken eerder werd een andere 23-jarige hulp zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis. Ze was bewerkt met een strijkbout en een schaar. In 2010 kwamen volgens Indonesische cijfers in de golfstaten 120 Indonesische arbeidsmigranten om.
    De buitenlandse dienstbodes hebben wel een arbeidscontract, maar geen enkele rechtspositie. 'Ze vallen niet onder het arbeidsrecht, omdat ze in huis werken. De staat bemoeit zich niet met wat er thuis gebeurt, daar is van oudsher de patriarch de baas. Bovendien kan een dienstbode niet zomaar van werkgever wisselen. Als het arbeidscontract vervalt, vervalt ook het visum. Een hulp wordt gedeporteerd als de werkgever dat wil', zegt Vlieger. 'Dat geeft hem heel veel macht.' Ze spreken de taal niet, weten soms niet eens in welk land ze zijn. Formeel zijn de dienstbodes geen bezit, maar feitelijk wel, stelt Vlieger. 'Er is sprake van zo'n grote machtsongelijkheid dat dit toch slavernij kan worden genoemd.'    ...
    Het rechtssysteem in Saoedi-Arabië en de Emiraten zorgt ervoor dat dienstbodes nooit een zaak kunnen winnen, zelfs al zijn ze aantoonbaar gewond door mishandelingen of zijn er getuigen, aldus Vlieger. 'Saoedi-Arabië is een dictatuur, alles is gebaseerd op connecties met de Saoed-familie en de religieuze elite, of op geld. De sharia wordt naar believen toegepast - of niet, net wat er beter uitkomt.'    ...


Red.:    Duidelijker kan het niet geformuleerd worden. Oh ja. toch wel: dit zijn doodgewoon barbaren.
    En als u dacht dat de auteur bevooroordeeld was:

  Tussenstuk:
Promotie in abaya

Antoinette Vlieger promoveerde woensdag in een abaya, een traditioneel zwart gewaad dat vrouwen in Arabische landen dragen. ‘Het is een heel mooi kledingstuk, dat ik tijdens mijn onderzoek heb gedragen. Ik merk dat het hier een zeer beladen symbool van onderdrukking is. Maar kledingstukken onderdrukken niet: mensen doen dat. De abaya is in Saoedi- Arabië gewoon een kledingstuk dat vrouwen dragen, onderhevig aan allerlei modes. Feitelijk is het niets anders dan de toga die onze hoogleraren dragen.’


Natuurlijk is een swastika ook een heel mooi symbool, en niet de dader van de jodenjacht - dat doen de mensen.
    Een ander mooi symbool is het kerstfeest. De moslims kennen die traditie inmiddelss ook:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2011, AP, Reuters

 Weer bloedige Kerst in Nigeria

Voor het tweede jaar op rij stond Kerstmis in Nigeria in het teken van geweld. Bij aanslagen op drie kerken, opgeëist door de moslimsekte Boko Haram, vielen zeker 39 doden.

Nigeria's belangrijkste oppositieleider en voormalig militair heerser Muhammadu Buhari heeft de regering maandag beschuldigd van grote incompetentie vanwege het bloedige kerstweekeinde. Bij diverse terreuraanslagen tegen drie kerken vielen zeker 39 doden. De radicale moslimsekte Boko Haram heeft de aanslagen opgeëist.
    De aanslagen, door de grootste krant 'Nigeria's zwartste Kerstmis ooit' genoemd, hebben de vrees aangewakkerd voor sektarisch geweld tussen het voornamelijk islamitische noorden en het christelijke zuiden. Het is het tweede jaar op rij dat Nigeria een bloedige Kerst doormaakt.   ...


Red.:   En namens de islam, ook een prettig uiteinde.
    De Arabische of islamitische lente zet inmiddels in volle kracht door:


Uit: De Volkskrant, 28-12-2011, van de buitenlandredactie

'Geen steniging maar ophanging Iraanse'

De Iraanse Sakineh Mohammadi Ashtiani wordt mogelijk opgehangen in plaats van gestenigd. Gerechtelijke autoriteiten in Iran hebben meegedeeld de mogelijkheid van ophanging te onderzoeken. De gevangenis in de provincie Oost-Azerbeidzjan, waar Ashtiani gevangen zit, beschikt volgens hem niet over de 'noodzakelijke faciliteiten' om de vrouw op te hangen.
    Anderhalf jaar geleden ontstond internationaal ophef over het lot van de 44-jarige Ashtiani. Zij dreigde te worden gestenigd wegens overspel. Zij zou relaties hebben gehad met twee mannen.   ...
    Volgens Malek Ajdar Sharifi, hoofd justitie in Oost-Azerbeidzjan, buigt een groep islamitische experts zich over de straf. Ophanging is volgens de strikte interpretatie van de geschriften in de islam de straf voor buitenechtelijke seks, indien gepleegd door gehuwden.   ...


Red.:   Een reuzenstap richting islamitische democratie.
    Er was in of vanuit de Arabische wereld welgeteld één moslima die openlijk de kern van de islamitische cultuur aan de orde durft te stellen: Wafa Sultan, zie haar aan het werk in discussie met een geestelijk leider hier uitleg of detail . Er zijn wel vele anderen die diverse vormen van kritiek leveren, maat toch niet echt de kern raken. Maar heeft ze gezelschap gekregen, merkwaardigerwijs te lezen in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2012, door Hala Naoum Nehme, politicologe

Arabische toekomst kan nooit een democratische toekomst zijn

Arabische leiders vormen een weerspiegeling van hun volkeren, en iedere leider, gekozen of zelf benoemd, zal een dictator zijn.

Tussentitel: Verlammende positie Arabische vrouw komt ook door autoritaire imam, vader, broer en man

Toen ruim een jaar geleden de Tunesische president Ben Ali zichzelf genoodzaakt zag te vluchten na hevige rellen in Tunis, was de 'Arabische Lente' geboren. Wereldwijd leidden de volksopstanden tot grote vreugde. Eindelijk bevrijdden Arabieren zichzelf en bewezen ze het ongelijk van de 'Arabische uitzondering'. Zorgen over islamistische partijen waren onnodig. Hun intenties deugen en de gewenste sharia zou weinig voorstellen.
    De eigenaardige bloemen die de Lente heeft doen opbloeien, zoals maagdelijkheidstesten, legertanks die christelijke demonstranten doodrijden en sekseapartheid, zouden voorspelbare moeilijkheden zijn op weg naar een betere toekomst. En belangrijker: Arabieren eisten vrijheid en democratie en geen 'Iraanse toestanden'. Daarbij wordt vergeten dat het in Iran in 1979 ook seculiere communisten en socialisten waren die begonnen te protesteren tegen de sjah.
    Zal de Arabische wereld vrijer en democratischer zijn zonder haar dictators? George Orwell zei eens: 'wie het verleden meester is, zal de toekomst meester zijn'. Het relevante verleden gaat grotendeels over de islam die in dit diepreligieuze werelddeel identiteitsvormend is. De nostalgie naar het tijdperk van de 'ware islam' is vooral na 9/11 sterker geworden. Ze gold als compensatie voor het gevoel van malaise en vernedering dat het wereldwijde debat over de aanslagen veroorzaakte.
    Die nostalgie heeft zich na de volksopstanden vertaald in verkiezingsuitslagen waarbij partijen die de ware islam vertegenwoordigen de grote winnaars werden. In Egypte kregen islamisten en salafisten 70 procent van de stemmen.
    De demonstranten hadden waarschijnlijk een moderne samenleving voor ogen waarin iedereen vrij is om te denken. Maar theologisch is 'vrij denken' uitgesloten. ...


Red.:    En daar is die kern: religie gaat niet samen met denken - 'onvrij denken' is een oxymoron, van de soort "onderhoudsvrije tuin" uitleg of detail .

  Eén van de belangrijkste polemieken uit de islamitische geschiedenis is het debat in de 9de eeuw tussen de volgers van Ibn Hanbal en de Mutazilieten. Dat debat ging over de aard van de Koran en de verhouding van rede, wetenschap en filosofie tot de islam. Waar komt dé waarheid vandaan? En wat is de rol van de rede bij de interpretatie van de islam? Is de Koran het letterlijke woord van God dat eeuwig en onveranderlijk is en geen interpretatie behoeft (zoals Ibn Hanbal vond) of dient men Gods woord vooral vanuit de menselijke rede en historische context te begrijpen?
    Voor Ibn Hanbal, één van de vier belangrijkste imams en de inspirator van de wahhabieten, zijn de Koran en de soenna de oorsprong van alle wetgeving. 'Aardse' regels zijn verboden omdat alleen God de beste wetgever kan zijn. Het debat werd uiteindelijk gewonnen door de Hanbali's; het rationalisme werd sindsdien taboe verklaard.

De enig mogelijke positie voor een ware gelovige - "de maan is van groene kaas", of "de maan is van steen". Iedere poging tot een tussenweg is het zoeken naar "een beetje zwanger".  Dit zijn de onvermijdelijke gevolgen:
  De geslotenheid en 'complete desinteresse', in de woorden van islamkenner Bernard Lewis, duurt helaas nog voort. The Economist constateerde onlangs dat verwachtingen dat de islam zich net zo zal ontwikkelen als het liberale christendom, opdat religieuze teksten gerelativeerd kunnen worden, illusionair zijn. Fundamentele veranderingen ten opzichte van cultuur, wetenschap en filosofie zijn nog altijd niet te bespeuren. Volgens VN-statistieken werden tussen 1980 en 1985 in de hele Arabische wereld (22 landen) slechts 4,4 buitenlandse boeken vertaald per miljoen inwoners. In Hongarije was dat 519 boeken en in Spanje 920. De strenge staatscensuur heeft hieraan bijgedragen, maar de algemene desinteresse in lezen, kennis en andere culturen nog sterker.

En dat wordt des te sterker opgelegd aan degenen die een zwakkere positie hebben:
  ... eigen wil is er amper. En als ze er is, dan neigt ze ertoe andermans ontwikkeling en kansen te hinderen. Zo wordt de verlammende positie van Arabische vrouwen niet alleen veroorzaakt door een autoritaire dictator maar vooral door een autoritaire imam, vader, broer of echtgenoot die heilig geloven dat de vrouw is geboren om van haar ouderlijk huis via dat van haar echtgenoot naar het graf te gaan.
    Ook de hoge ongeletterdheidsgraad is grotendeels te danken aan achterlijke ouderlijke prioriteiten. Waarom anders is de ongeletterdheid onder Arabische vrouwen veel groter dan onder mannen? Tweederde van de 65 miljoen ongeletterde volwassenen is vrouw.

En gebrek aan meningsvrijheid is een ander automatisch gevolg:
  Een ander belangrijk punt betreft de uitingsvrijheid. Salman Rushdie, Naguib Mahfouz, Nasr Abu Zayd en vele anderen zijn gecriminaliseerd door invloedrijke islamitische gidsinstellingen die de volksopstanden hebben overleefd en zich nu als morele leiders opwerpen.

Ook horende bij de kern:
  De zoektocht naar de oorzaken voor deze achterstand heeft vele verklaringen opgeleverd. ...
    Denkers als de Tunesisch-Franse jurist Lafif Lakhdar gaan verder en wijzen naar het religieuze erfgoed dat Arabieren tot 'barbaren' maakt: stenigen, ledematen amputeren, zweepslagen, vrouwen achterstellen et cetera. 'In de islamitische geschiedenis kon alleen de dood een einde maken aan een regeerperiode. Waarom heet dat nu dictatuur, terwijl men destijds trots van een islamitische gouden tijd sprak?', aldus Lakhdar.

Dit zit volkomen automatisch vast aan het aanhagen van een enkele alles over- en beheersende godheid. Dat is een onoverkomelijk model voor de aardse verhoudingen.
    Nehme noemt ook nog wat andere remmende factoren:
  Tot slot het etnische aspect. Eén beproefde aanname in de sociale wetenschappen is dat etnisch-taalkundige fragmentatie slecht is voor de vervulling van democratische aspiraties. Alleen al in Soedan zijn er 572 stammen en 56 etnische groeperingen. De Arabische wereld is een etnisch mozaïek ('stammen met vlaggen', zoals de Amerikaanse columnist Thomas L. Friedman het noemde) waar loyaliteiten sektarisch, etnisch, religieus en tribaal zijn georganiseerd, waar geen echt burgerschap bestaat en de meeste staten kunstmatig zijn gecreëerd.

Waarvan op het moment vans schrijven de voorbeelden gegeven worden in Libië en Syrië:    
  De Arabische Lente zal dit mozaïek uiteen doen vallen met grote geopolitieke gevolgen. De Koerden willen Groot Koerdistan, de christenen moeten naar Libanon (een leuze die Syrische rebellen roepen is: alevieten naar het graf en christenen naar Beiroet), sjiieten naar Iran, Turkije en Saoedi-Arabië zullen zich ontfermen over de soennieten, Zuid-Jemen scheidt zich af, en Irak en Syrië vallen uiteen.

De conclusie heeft zichzelf al geschreven.
    Nog een enkele illustratie:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2012, door Janny Groen

Worstelen met de Hollandse hokjesgeest

In 1990 worstelt de jonge, zeer slechtziende Iraniër Ahmad Qeleich Khany zich letterlijk naar de vrijheid. Als landskampioen in de gewichtklasse tot 57 kilo maakt hij deel uit van het Iraanse worstelteam dat in Assen meedoet aan de Wereldkampioenschappen voor Gehandicapten. Qeleich Khany vlucht, duikt onder om uit handen te blijven van Iraanse veiligheidsagenten en vraagt in Nederland asiel aan.   ...
    'Ik zie met mijn rechteroog 6 procent en met mijn linkeroog 1 procent. Dat is vanaf mijn geboorte zo. Mijn moeder had rode hond. Ik groeide op met die beperking. Je handicap wordt in Iran weggekeken. De lieve God doet zoiets de mensheid niet aan en dan ga je je bijna schuldig voelen. Vreselijk, die discussies die ik daarover had in de familie. Ik wilde niet worden weggekeken. Om weerbaarder te worden, ben ik op mijn 11de gaan worstelen.'   ...


Red.:   Absolute weerzinwekkendheid. En laat geen mens ooit nog beweren dat er maar weinig verschil is tussen islam en christendom.
    Een voorbeeldje uit Marokko dat in diverse vormen ook elders in de islamitische wereld van toepassing is:

 
Uit: De Volkskrant, 15-03-2012, AP.

Zelfmoord na huwelijk met verkrachter

In Marokko is ophef ontstaan over de zelfmoord van de 16-jarige Amina Filali. Het Marokkaanse meisje werd vijf maanden geleden gedwongen te trouwen met een man die haar een jaar eerder had verkracht. Filali beroofde zich afgelopen zaterdag met rattengif van het leven. Volgens de Marokkaanse wet kan een verkrachter zijn straf ontlopen en de eer van de familie van het slachtoffer redden door met zijn slachtoffer te trouwen. Volgens Filali's vader heeft een Marokkaanse rechtbank zijn dochter onder druk gezet met haar verkrachter te trouwen. ...


Red.:    En tussen dit soort extremen en de rest zit natuurlijk een continue reeks van achterlijkheden in diverse gradaties.
    Nog meer beschaving:


Uit: De Volkskrant, 28-03-2012, AP, Reuters, AFP

Meer executies uitgevoerd in 2011

Een forse stijging van het aantal executies in Iran, Irak en Saoedi-Arabië heeft ertoe geleid dat in 2011 meer mensen werden terechtgesteld dan in 2010. Dat heeft Amnesty International maandag bekendgemaakt.

Wereldwijd werden vorig jaar 676 mensen ter dood gebracht in 20 landen; in 2010 waren dat er 527 in 23 landen. ...


Red.:   Uit de illustratie:
1e:  Pakistan (313)
2e:  Irak (291)
3e:  Iran (156)
4e:  Egypte (123)
Islam ... Het toppunt van beschaving.
    De Nederlandse historie in de slavenhandel is iets dat met graagte wordt opgehaald, in Nederland. De Arabische en islamitische rol in dit gebeuren, veel langduriger en veel ernstiger, spreekt men nooit over. Zelfs als het in het heden gebeurt, lees je er alleen een enkele keer over en dan alleen als het ertoe dient om een andere gekleurde zaak te steunen:


Uit: De Volkskrant, 30-03-2012, column door Sheila Sitalsing

Wegkijken

Dit is het verhaal van Europese landen die te boek staan als nette naties, die in hun gretigheid om aan de goede zijde van de geschiedenis te eindigen veel papier vullen met teksten over mensenrechten, en die niettemin 63 mensen lieten creperen in een bootje op zee. ...
    ... stapten 50 mannen, 20 vrouwen en 2 baby's in een bootje op een Libisch strand. Ze kwamen uit onder meer Eritrea en Ethiopië, ze wilden weg uit Libië, waar rebellen zwarte Afrikanen terroriseerden. ...


Red.:    Waar rel-columniste Sheila Sitalsing dus verder met geen woord over rept. Wel over de schurkachtigheid van al diegenen die het bootje niet geholpen hebben omdat ze er niet van wisten of  elders besognes hadden of doodgewoon slordig waren, maar niet over degenen die die die mensen het bootje in gejaagd hebben: de moslims van Libië.
    Uit een nog niet genoemd islamitisch land:


Uit: De Volkskrant, 01-05-2012, van correspondent Remco Andersen

Regime geeft protesten Bahrein met opzet sektarische lading

Elke dag protesteren Bahreiners tegen hun regering. Wat begon als bevolkingsbrede roep om democratie, dreigt uit te lopen op een conflict tussen sjiieten en soennieten.

BahreinElke avond is het raak. Buiten de Costa Coffee aan de rand van de hoofdstad zit iedereen maar een beetje te wachten. 'Over een half uur zie je hier de repressie in Bahrein', zegt de jonge activist Mohammed al-Maskati. ...
    De pro-democratische opstanden zijn nu vijftien maanden aan de gang. Terwijl de wereld haar aandacht vestigt op bloediger opstanden elders in het Arabisch gebied, dreigt in Bahrein een langdurig, sektarisch conflict. De sjiitische meerderheid van de bevolking eist meer rechten onder het ondemocratische soennitische regime en geweld tussen betogers en oproerpolitie is onderdeel van het dagelijks leven geworden.   ...


Red.:   En hoe ziet die islamitische democratische massa er nu eigenlijk uit? De begeleidende illustratie geeft het antwoord.
    Een van de mantra's van de cultuurrelativisten en multiculturalisten is dat de islam steeds verlichter wordt. Het tegendeel is waar:


Uit: De Volkskrant, 29-05-2012, door Michel Maas

Interview | Irshad Manji,  schrijfster over de groeiende invloed van militante moslims

'Indonesië wordt zo een tweede Pakistan'

Na dreigementen van militante moslims heeft popster Lady Gaga dit weekeinde haar geplande concert in Jakarta afgelast. De radicale islam drukt steeds zwaarder op Indonesië, stelt de Canadese schrijfster Irshad Manji.

De Indonesische overheid lijkt steeds meer geneigd te zwichten voor de druk van militante moslims. Niet alleen Lady Gaga is daarvan het slachtoffer, ook de Canadese islamitische schrijfster Irshad Manji ervoer aan den lijve dat het Indonesië dat zij kende van een eerder bezoek, vier jaar geleden, niet meer zo tolerant is als voorheen.
    Wanneer je je boek Allah, Vrijheid en Liefde noemt, kun je weten dat je sommige moslims tegen je in het harnas jaagt. ...


Red.:   Precies: de islam heeft niets met vrijheid en liefde. Volgens de correspondent.

 

Spreekbeurten in Jakarta, Solo en Yogya werden afgelast, verplaatst of verstoord door radicale moslims. De politie verleende de radicalen alle medewerking.
    Uitgerekend in haar nieuwe boek wijdt zij nog een jubelend hoofdstuk aan Indonesië, op grond van haar eerdere ervaringen in het land. Manji: 'De woorden die ik gebruik in het boek zijn: als jullie een voorbeeld willen van betekenisvolle gematigdheid, dan moet je naar Indonesië komen.'
    In het bewuste hoofdstuk beschrijft Manji hoe zij vier jaar geleden haar vorige boek ten doop hield in Indonesië. 'Er kwam er een heel divers scala aan mensen op af. Een transseksueel vertelde over haar gevecht om een hoofddoek te mogen dragen. Tegelijk waren in diezelfde zaal zeer conservatieve moslims, die haar niet bedreigden of aanvielen. Daartussenin: Javaanse dansers, gitaarmuziek en poëzie.
    'En dan nu, vier jaar later... Mijn hart breekt. Eerlijk.'
    Radicale moslims maken haar het spreken onmogelijk. Waar zij ook komt in Indonesië, overal duiken mannen in witte gewaden op. Het zijn leden van de islamitische knokploeg FPI (Front van de Verdedigers van de Islam).
    Manji heeft net weer zo'n ervaring achter de rug in het vrijzinnige cultureel centrum Salihara in Jakarta. Ook deze bijeenkomst werd verstoord door mannen die Allah U Akbar (God is groot) riepen - alsof dat een verwensing is - de aanwezigen bedreigden en hekken vernielden. 'De ruiten op de tweede verdieping begonnen te rammelen...'
    De politie was aanwezig en maakte een einde aan de bijeenkomst. Niet de gewelddadige FPI'ers, maar Irshad Manji moest mee naar het bureau.


En Manji wijst ook nog de ware schuldigen aan:
  Het zijn de voorzichtigen, de gematigden die problemen laten doorzieken, zegt ze. Ook in Indonesië.
    'De zogenaamde gematigde moslims zijn een deel van het probleem. Alle moslims die denken dat zij de islam en de mensheid een dienst bewijzen door gematigd te zijn in deze tijd van morele crisis... Mensen denken dat zij de vrede kunnen bewaren door alles maar toe te dekken, en verder te zwijgen. Dat maakt alles alleen maar erger!'

En zo is het niet alleen in Indonesië, maar over de hele wereld waar er moslims verkeren. Meerderheid of minderheid.
    Er is een nieuw islamitisch land bij gekomen: Noord-Soedan:

 
De Volkskrant, 01-06-2012, Reuters

Vrouw veroordeeld tot steniging

Een Soedanese vrouw van vermoedelijk 20 jaar is veroordeeld tot steniging wegens overspel en wordt samen met haar baby vastgehouden in een gevangenis in Khartoum, zo melden mensenrechtenorganisaties en -advocaten.
    Actievoerders spraken de vrees uit dat Soedan de sharia, islamitische wetgeving, strenger wil toepassen nu het afgescheiden is van het zuiden.


Red.:   Nieuw land, oude islamitische gewoontes.
    Ook in Syrië proberen de radicale moslims de macht te grijpen - met het bekende gevolg:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2012, van correspondent Remco Andersen

Interview | Monnik Paolo Dall'Ogglio over de christenen in Syrie

'Uitroeiing is een reëel gevaar'

Veel christenen in Syrië klampen zich vast aan het regime-Assad. Ze zijn bang voor de oppositie.

Veel Syrische christenen zijn bang dat fundamentalistische moslims hun land overnemen als het seculiere regime van president Assad valt. De jezuïtische monnik Paolo Dall'Ogglio, dertig jaar lang leider van het Syrische klooster Deir Mar Musa, probeert sinds het begin van de opstanden Syrische christenen te laten inzien dat zij hun islamitische landgenoten niet moeten vrezen. Afgelopen week werd de Italiaanse priester het land uitgezet.   ...


Red.:   De zelfislamiseerders in politiek en media noemen de radicalen natuurlijk "de oppositie", "de rebellen", of zelfs "vrijheidstrijders" - 'vrijheidstrijders" met de hartelijke steun van Saoedi-Arabië. Met het bekende gevolg dus: christenen worden vervolgd. Net als gebeurd na deze bevrijding:

 

Uit Irak is de helft tot tweederde van de christelijke gemeenschap vertrokken. Vreest u hetzelfde in Syrië?
'Wie het zich kan veroorloven, of familie in het buitenland heeft, zal vertrekken. Alleen de armsten blijven dan achter. Uit Homs zijn al 150 duizend christenen vertrokken, sommigen naar andere delen van Syrië, anderen naar het buitenland.


Barbaren.
    Zeer zeldzaam: een spijtoptant klapt uit de school:


Uit: De Volkskrant, 26-06-2012, ingezonden brief van Hajad Zeroual, Amsterdam

'Het wordt allemaal veel erger'

Mohammed Morsi wordt langs democratische weg de president van Egypte. Dit bevestigt wat ik altijd al heb gedacht: de 'Arabische Lente' laat enkel het ware gezicht van de moslims in de betreffende landen zien.
    Het naïeve Westen heeft altijd een zwak gehad voor volken die onder een dictatuur leven, maar bij sommige volken heb je een dictatuur nodig om te voorkomen dat ze hun gevaarlijke gedachtengoed teveel uitdragen.
    In Egypte bestond al een grote rechtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen, werden islamkritische journalisten en schrijvers vervolgd en gemarteld en werden niet-moslims systematisch weggepest en zelfs vermoord. Nog niet zo lang geleden maakten lynchende menigtes jacht op Kopten en verstoorde de overheid straalverbindingen van onafhankelijke zenders om de moslimbevolking op te roepen 'het leger te beschermen tegen de Kopten'.
    Nu de Moslimbroederschap de macht in Egypte heeft overgenomen zal de situatie op alle fronten alleen maar erger worden. Morsi zal bijvoorbeeld alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de mensonterende sharia-rechtspraak in te voeren. En het Westen?
    De regeringsleiders struikelen over elkaar om Morsi te feliciteren en de gewone westerling blijft vakantie vieren in een land waar de meerderheid van de bevolking aangeeft z'n reet af te vegen met de universele rechten van de mens. Nu snap ik sowieso niet waarom vrouwen naar een land willen waar je constant wordt lastiggevallen door handtastelijke, oversekste mannen.
    Maar ja, als moslima die in zo'n verziekte samenleving is opgegroeid, heb ik nooit geleerd hoe je alles met een roze bril kunt bagatelliseren. Misschien heb ik toch een inburgeringscursus nodig.


Red.:   Ter illustratie van hoe dit er allemaal uitziet:


Precies zoals je zou verwachten van de vrouwelijke tak van de woestijn-Ku Klux Klan ...
    Hier de mannelijk tak:


Uit: Volkskrant.nl, 27-06-2012, redactie. uitleg of detail

Journaliste 'als stuk vlees voor uitgehongerde leeuwen' aangerand op Tahrirplein

Opnieuw is een journaliste aangerand op het Tahrirplein in Caïro. Duizenden Egyptenaren hadden zich daar verzameld om de uitslag van de verkiezingen te vieren.


De 22-jarige Natasha Smith beschrijft in detail hoe een 'groep beesten' haar volledig uitkleedde en naar haar borsten greep. Uiteindelijk kon ze via een medische post toch ontsnappen. 'Het enige wat ik zag, waren vuile grijnzen', aldus Smith op haar blog. 'Ik werd heen en weer geslingerd, als een vers stuk vlees voor uitgehongerde leeuwen. Om nog te zwijgen van het gejoel, dat alsmaar dreigender werd.'
    Afgelopen zondag in Caïro: het bericht dat Mohammed Morsi de eerste democratisch verkozen leider wordt, wordt met gejuich onthaald. Smith, die als journaliste zal afstuderen aan de 'university college' van Falmouth, was op het bewuste plein om een documentaire over vrouwenrechten te draaien.
    De uitgelaten sfeer in haar omgeving sloeg echter snel om. 'Ik merkte dat de menigte toenam naarmate ik het einde van de brug bereikte. Ik besloot om rechtsomkeer te maken, om het Tahrirplein te vermijden. Ik probeerde mijn camera terug in mijn rugzak te stoppen en samen met mijn vrienden te vertrekken. In één seconde veranderde alles echter. Ik werd al een tijdje betast, maar plots werd ik weggetrokken van mijn vriend en met steeds meer geweld aangepakt. Ik schreeuwde. Ik zag wat er aan het gebeuren was, maar kon er niets tegen doen. Ik kon niet geloven dat ik in deze situatie verzeild geraakt was.'
    De machteloze studente werd vervolgens helemaal uitgekleed. 'Ik dacht dat het met mij gedaan was. Zo zou ik dus sterven. Maar ach, ik had een goed leven gehad. Wat er ook gebeurde, het zou snel voorbij zijn.'   ...
    Smith is niet de eerste persvrouw die het in Egypte zwaar te verduren kreeg. Tijdens de plaatselijke revolutie vorig jaar overkwam CBS-correspondent Lara Logan hetzelfde. Zij verklaarde toen dat mannen haar 'verkracht hadden met hun handen'. In november onderging de Egyptische journaliste Mona Eltahawy hetzelfde lot.   ...


Red.:   Barbaren. Net als de vrouwen boven met hun barbaren-uniform.
    Zie ook dit:

De Volkskrant, 28-06-2012, AP

Taliban tonen hoofden van Pakistaanse militairen

De Taliban hebben woensdag een video vrijgegeven waarop naar hun zeggen de hoofden van zeventien gedode Pakistaanse militairen te zien zijn. De soldaten werden zondag gevangengenomen bij een aanval op hun post langs de Afghaans-Pakistaanse grens, aldus de Taliban.    ...
    Op de beelden zijn zeventien afgehakte hoofden te zien, neergelegd op een wit laken. Gemaskerde militanten poseerden rond de hoofden met de wapens van de gedode militairen in de hand.

Red.:   Het is allemaal één continu spectrum, waarvan slechts de intensiteit varieert.
    Waarvan een voorbeeld in drie berichten van één en dezelfde dag:
   

Uit: De Volkskrant, 02-07-2012, van correspondent Kees Broere

Terreuraanvallen op kerken in Kenia: zeker zeventien doden

Bij aanslagen op twee kerken in Kenia zijn zondag zeker zeventien mensen om het leven gekomen. Dit meldt het Keniaanse Rode Kruis. De aanslagen vonden plaats in de oostelijke, voornamelijk islamitische stad Garissa, niet ver van de grens met Somalië.
    Onder de doden zijn drie kinderen. ...


Red.:    Barbaren.


Uit: De Volkskrant, 02-07-2012, van correspondent Steven Adolf

Marokko weert gay-cruiseschip

Het bezoek van een eerste gay-cruiseschip aan een islamitisch land is van de baan. Marokko weigerde gisteren toestemming aan de MS Nieuw Amsterdam van de Holland America Line om aan te meren voor een stop in Casablanca. De 1.564 homoseksuele opvarenden moesten genoegen nemen met een onvoorziene stop in de haven van Málaga.
    Het verbod lijkt mede ingegeven door de nieuwe islamistische wind die door Marokko waait sinds het aantreden begin dit jaar van het kabinet onder leiding van de fundamentalistische PJD.    ...
    ... de Marokkaanse premier Benkirane, die leiding geeft aan de eerste islamitische regering van het land. De fundamentalistische PJD vaart geregeld uit tegen buitenlandse homo's die Marokko komen 'bezoedelen'.    ...


Red.:    Barbaren.  

Uit: De Volkskrant, 02-07-2012, van correspondent Kees Broere

Unieke architectuur verwoest

In Timboektoe, een stad van eeuwenoude islamitische geschiedenis in het noorden van Mali, voltrekt zich een culturele ramp. Gewapende strijders van de islamistische beweging Ansar Dine zijn dit weekeinde begonnen met het vernietigen van alle erfschatten die zij als 'afgoderij' beschouwen..
    Niemand blijkt in staat deze fundamentalisten tegen te houden. Tot nu toe zouden drie mausolea van lokale islamitische heiligen en zeven islamitische graven zijn verwoest. Ansar Dine dreigt ook de beroemde moskeeën van Timboektoe met de grond gelijk te maken. ...


Red.:    Door deze uiterst politiek-correcte en multiculturalistische correspondent wordt om de andere zin beweerd dat het hier om islamitische schatten zou gaan. Nou, niet in de zin van de huidige islam. Zoals overduidelijk blijkt uit de daden van deze moderne moslims.

  Al sinds de 12de eeuw geldt de vroegere handelsstad Timboektoe als een belangrijk knooppunt van Afrikaanse culturen. Voor de Afrikaanse geschiedenis is Timboektoe van onschatbare waarde. ...
    Onlangs plaatste de VN-cultuurorganisatie Unesco Timboektoe op de lijst van cultureel werelderfgoed dat in direct gevaar is. Ansar Dine zegt erop uit te zijn in heel Mali de islamitische wetgeving in te voeren.

Deze beweging behoort tot de moderne, reëel bestaande, echte islam. Een islam waarvan de aanhangers al zijn beschreven: barbaren.
    Overigens zijn de echte daders van deze cultuur-misdaad de multiculturalisme in het westen, die de enige manier hebben tegengehouden waarop dit voorkomen had kunnen worde. En dat is door het tegengehouden van de juiste reactie op de vorige, soortgelijke, cultuurmisdaad van moslims: de vernietiging van de Boeddhabeelden in Bamyan, Afghanistan, in 2001 uitleg of detail . Natuurlijk was er op deze daad slechts één zinvolle reactie, de enige reactie die verder daden van dit soort voorkomt: de vernietiging van moskeeën over de hele wereld. In Nederland te beginnen met de twee grootste, staande in Rotterdam. Die moskeeën hadden, net als de Boeddhabeelden, voorzien moeten worden van springladingen, en in een grote stofwolk tot puin moeten worden geblazen. De beelden waarvan over de wereld uitgezonden hadden moeten, en vrij toegankelijk op het internet gezet, met de waarschuwing dat een volgende culturele misdaad van moslims nog veel meer moskeeën zou treffen. Vergezeld van het uitzetten van islam-geestelijken uit de westerse landen.
    Dat zijn de enige maatregelen die de vernietiging van de schatten van Timboektoe hadden voorkomen. En daarom absoluut en volkomen gerechtvaardigd waren. En daarom, na de vernietiging van de schatten van Timboektoe, alsnog uitgevoerd moeten worden.
    Een aspect van de weerzinwekkendheid van de islamitische cultuur wordt nu ook toegegeven:


Uit: De Volkskrant, 17-07-2012, van verslaggever Rob Vreeken

Roze verf voor seksistisch geteisem

Vrouwen in Egypte pikken het niet meer dat ze dagelijks worden lastiggevallen. Op straat, in de bus, in de rij voor het loket. Mannen knijpen en betasten, maken vunzige opmerkingen en obscene gebaren. Actiegroepen gaan in de tegenaanval.


Egypte wordt geteisterd door een plaag: vrouwen lastigvallen. Mannen en jongens die knijpen, betasten, seksueel getinte gebaren maken, fluiten, vunzige opmerkingen roepen - veel vrouwen krijgen er dagelijks mee te maken. Vrouwengroepen pikken het niet meer en voeren actie. ...

Tussenstuk:
Sluier heeft geen invloed

Van de Egyptische vrouwen zegt 83 procent seksueel te zijn lastiggevallen door mannen. Van de mannen geeft 62 procent toe vrouwen te hebben lastiggevallen. Een groot deel doet dit zelfs dagelijks. De helft van de vrouwen meldt dagelijks last te hebben.
    Dit blijkt uit Clouds in Egypt's Sky, een rapport uit 2008 van het Egyptian Center for Women's Rights. Ondervraagd werden 1.010 vrouwen, 1.010 mannen en 109 buitenlands vrouwen. Van de laatsten was 98 procent lastig gevallen.
    'Uitkleden met de ogen' werd door de mannen het vaakst gemeld (50 procent) als pesterij. Verder fluiten en roepen (28 procent), aanraken (14 procent), seksueel expliciete opmerkingen, achtervolgen, penis laten zien.
    De meeste daders zijn jonge mannen van 19-24 jaar. Veel bus- en taxichauffeurs en politieagenten vallen vrouwen lastig. Het onderzoek maakt korte metten met het idee dat kleding invloed heeft op het lastigvallen. Gesluierde vrouwen zijn net zo vaak slachtoffer.
    Niettemin zeiden de meeste geïnterviewde mannen én vrouwen dat vrouwen met 'gewaagde' kleding er zelf om vragen lastiggevallen te worden. Ook vonden de meeste vrouwen dat vrouwen na acht uur 's avonds binnen moeten blijven. De meeste vrouwen vonden het verkeerd om er met anderen over te praten of aangifte te doen bij de politie.    ... 


Red.:    Tjonge...  Taal van goed-prater "De boerka is geen teken van onderdrukking" Rob Vreeken. Jammer dat die groepshysterie zich op zo'n specifieke manier uit. Het is dus geen groeps-hysterie maar "Ik heb macht en ik ben de baas"-hysterie. Het is islam-hysterie.
    Een andere emotie die dicht onder de oppervlakte van de islamitisch cultuur ligt, is die van de haat. Logisch, want als ze in aanraking komen met zaken die de islam tegenspreken, wordt niet een idee tegengesproken, maar de wezen van hun bestaan. En aangaande het wezen van zijn bestaan koesteren de meeste mensen sterke emoties. Die meestal onder de oppervlakte blijven sluimeren, maar soms naar buiten komen:


Uit: De Volkskrant, 18-07-2012,van correspondent Natalie Righton

Doodstraf voor Afghaan die Fransen doodde

Een Afghaanse soldaat die in januari vier Franse militairen doodschoot, is dinsdag ter dood veroordeeld door een militaire rechtbank in Kabul. ...
    Sabors viervoudige moord is ook memorabel omdat dit incident de moraal en het vertrouwen van westerse militairen in Afghanen verder ondermijnde. Het was de zoveelste aanval van Afghaanse militairen op hun zogenaamde 'bondgenoten'. Dit jaar alleen al zijn tenminste 26 westerse militairen omgekomen bij 18 van dit soort incidenten. Het is de Afghaanse overheid tot nu toe niet gelukt met een oplossing of strategie te komen om het groeiende aantal aanvallen op bondgenoten te voorkomen.
    Officieel zegt de internationale troepenmacht ISAF dat het 'incidenten' zijn wanneer westerlingen door Afghaanse militairen of agenten worden vermoord. Een geheim rapport van het Amerikaanse leger, waar zowel The Wall Street Journal als The New York Times de hand op wisten te leggen in juni 2011 en in januari 2012, schetst een heel ander beeld.
    De moorden op westerse soldaten door Afghaanse veiligheidstroepen zijn een 'snel groeiende bedreiging' die de hele investering in de oorlog kunnen ondermijnen, valt in de geheime militaire studie A Crisis of Trust and Cultural Incompatibility te lezen. Haat of een 'diepgewortelde vijandigheid' van Afghanen tegen westerlingen, lijkt de oorzaak. ...


Red.:    Bingo. Maar dat past niet in de strategie, en er wordt dus stevig over gelogen:

  Officiële NAVO-uitspraken die het tegendeel beweren 'lijken onoprecht, zo niet diep oneerlijk', staat ook in de studie.

Net zoals er in Nederland gelogen wordt over de gematigdheid van de moslims alhier.
    Een bericht uit een nog apart te maken categorie:


Uit: De Volkskrant, 31-10-2012, door Michel Maas

'Die arme kinderen met hun zware tassen'

Tussentitel: Het beetje Engels dat er nog is op school wordt afgeschaft

Het schooltje om de hoek dendert elke ochtend van het gedreun van woordjes en de tafels van 1 tot en met 10. En daar blijft het niet bij: dit is hoe ze álles leren. Zolang ze op school zitten, leren de Indonesische kinderen slaafs herhalen wat de onderwijzers ze voorkauwen, en dat gaat zo tot en met de universiteit. Vraag eens aan een universitair student in Indonesië: 'Wat denk je zelf?' en het wordt doodstil.
    Veel leren ze doorgaans ook niet. Geschiedenisboeken zijn hier een halve centimeter dik, literatuur wordt geleerd aan de hand van flapteksten en geboortedata. Een echt boek komt er niet aan te pas. En met Engels komen de schoolkinderen nooit veel verder dan: 'Hello Mister. What's your name? Where you from?' Als je terugvraagt hoe het met ze gaat, beginnen ze besmuikt te lachen. Die vraag hebben ze nog niet behandeld.    ...
    En nu heeft de onderminister van Onderwijs besloten het beetje Engels dat er is op de lagere school, maar helemáál af te schaffen. En meteen ook natuurkunde, biologie en sociale vakken. Want dat is een veel te zware belasting voor die arme kinderen, die immers ook nog eens gewoon Indonesisch moeten leren, aldus de onderminister. 'Ik heb medelijden met die kinderen', zegt hij, 'die elke dag die loodzware tassen mee naar school moeten slepen'.
    Hij heeft nu een nieuw curriculum ontworpen dat volgend schooljaar ingaat: zonder Engels en natuurkunde, maar mét (meer) godsdienst, Indonesisch, burgerschapskunde, kunst, sport en 'algemene kennis'. Vakken die de 'karakters van de kinderen moeten vormen', aldus de onderminister.
    Misschien heeft hij andere motieven dan alleen zorg over overbelasting van de arme kindertjes. Hij gebruikt het woord 'haram' (onrein) als hij het over Engels heeft, en met dat woord brengt hij de godsdienst in het spel. Engels is te weinig islamitisch, is een onreine taal (de taal van internet en porno).    ...
Ik kijk naar de top-400 van universiteiten van de wereld van dit jaar, en zie dat daar niet één Indonesische universiteit meer in staat (tegen 13 Nederlandse universiteiten). Het verbaast mij niets.


Red.:   En van eerder gepubliceerde cijfers is al geruime tijd bekend dat islamitische landen op al dit soort cognitieve zaken hopeloos onderpresteren.
    Religie is verdwazing, en een extreme religie als de islam is extreme verdwazing. Een extreem voorbeeld:


De Volkskrant., 09-01-2013.

Moeder doodt zoon om laksheid bij Koranlessen

Een Britse moeder die haar zeven jaar oude zoon heeft vermoord omdat hij de Koran niet grondig genoeg bestudeerde, is veroordeeld tot levenslang, met een minimum van 17 jaar. De 33-jarige moslima Sara Ege uit Cardiff had het jongetje, Yaseen, maandenlang mishandeld. Om de sporen van haar misdaad te verbergen, verbrandde ze het lijk. 'Een toegewijde en zorgzame moeder, die veel dingen heeft gedaan om haar zoontje goed op te voeden', zo werd ze omschreven door de rechter. Er was echter één obsessie die haar had gebracht tot de gruwelijke daad: de hoop dat de jongen een hafiz zou worden, iemand die de Koran uit zijn hoofd kan opdreunen. Om dat te bereiken hadden de moeder, wiskundige, en haar echtgenoot, taxichauffeur, hun zoontje voor Koranlessen naar de moskee gestuurd. Volgens zijn moeder deed Yaseen niet genoeg zijn best, waarna ze geweld begon te gebruiken. Ze sloeg hem met een stok en een hamer.


Red.:   En dat heeft een glijdende schaal richting rest van de populatie.
    Een bericht uit het archief:


Uit: Volkskrant.nl, 10-08-2012, door Sacha Kester uitleg of detail

Zoveel misbruik in de Golf, dat Nepal vrouwen onder de 30 verbiedt er te werken

Nepal verbiedt vrouwen jonger dan 30 jaar nog langer te werken in de Golfstaten omdat personeel in deze regio veelvuldig wordt misbruikt en uitgebuit.


Fotobijschrift: Een Srilankaanse vrouw die in Saoedi-Arabië heeft gewerkt, ligt in het ziekenhuis nadat haar werkgever 24 spijkers in haar lichaam heeft geslagen.

Duizenden Aziaten trekken jaarlijks vrijwillig naar het Midden-Oosten om werk te zoeken, en komen daar in een nachtmerrie terecht. Paspoorten worden afgepakt en jonge vrouwen worden opgesloten. Ze krijgen nauwelijks of zelfs helemaal niet betaald, krijgen te weinig voedsel en slaap en worden regelmatig seksueel misbruikt of mishandeld.
    Het leed blijft vaak verborgen, maar soms zijn de martelingen zo gruwelijk, dat ze ook aandacht krijgen in de internationale media. Zo zorgde het lot van een 23-jarig Indonesisch meisje in 2010 voor veel opschudding. Haar bazin had haar lippen met een schaar afgeknipt en haar rug met een strijkijzer bewerkt.
    Een vrouw uit Sri Lanka kreeg spijkers in haar handen, voeten en benen geslagen als haar Saoedische bazen boos waren omdat ze de instructies in het Arabisch niet direct begreep.    ...


Red.:   Het is echt heel simpel: deze lieden zijn gewoon barbaren. Met een ongelovige mogen ze alles doen.
    Een nieuw teken van van de waarde van de cultuur van de islam:


Uit: De Volkskrant, 23-08-2013, van verslaggeefster Wieteke van Zeil

Erfgoed Egypte geplunderd

Terwijl het leger de pro-Morsi-demonstraties neersloeg, werd het Mallawi National Museum leeggehaald. De roof van cultureel erfgoed is al sinds de val van Mubarak gaande.


Een beeldenstorm, maar wel een met troebele motieven. Niemand weet precies waarom op woensdag 15 augustus 1.050 objecten werden gestolen uit het Mallawi National Museum in de provincie Minya, een museum met archeologische schatten in het zuiden van Egypte.
    Het is de omvangrijkste cultuurroof in de recente geschiedenis van Egypte. En bruut: de kaartjesverkoper kwam om het leven. Wat er niet kon worden meegedragen, werd kapotgeslagen door de daders. Koningsbeelden van kalksteen werden onthoofd, eeuwenoude gezichten werden weggehakt van grafbeelden. Brons en juwelen uit de tijd van de farao's werden meegenomen.
    Een dag na de roof woedde bovendien een brand die nog meer van het Egyptisch cultureel verleden in rook liet opgaan. Er verdween voor duizenden jaren en miljoenen euro's aan erfgoed.    ...


Red.:   In de islam zit het barbarisme inbesloten.
    Weer een voorbeeld daarvan:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2013, van correspondent Remco Andersen

Geweldsuitbarsting in Saoedi-Arabië leidt tot exodus migranten

Vele duizenden buitenlandse arbeiders in Saoedi-Arabië maken zich op het land te verlaten. Directe aanleiding is een botsing tussen arbeidsmigranten en overheidstroepen in het afgelopen weekeinde. Bij die rellen vielen twee doden en bijna zeventig gewonden. .
    De vertrekkende arbeiders komen boven op een eerdere, vrijwillige exodus van bijna een miljoen arbeidsmigranten. Zij vertrokken als uitvloeisel van de Saoedische pogingen om het aantal buitenlandse arbeiders in het land terug te dringen.
    Zaterdagnacht raakten veiligheidstroepen slaags met honderden Afrikaanse migranten die zich hadden verschanst in Manfuhah, een arme buitenwijk van de hoofdstad Riyad. Zij weigerden gehoor te geven aan de oproep om het land te verlaten, vernielden auto's en gooiden stenen. Een Saoediër en een migrant werden gedood. Meer dan vijfhonderd mensen werden gearresteerd.
    Ethiopië zegt dat de gedode migrant waarschijnlijk een van zijn staatsburgers is. Een Ethiopische woordvoerder sprak tegenover de BBC van drie dode Ethiopiërs afgelopen week. De botsingen kwamen nadat Riyad vorige week een arrestatiecampagne begon tegen illegale arbeidsmigranten.    ...
    De campagne volgt op het einde van een zeven maanden durende amnestieperiode waarbij illegale arbeiders de kans kregen hun papieren in orde te maken of vrijwillig te vertrekken. Een miljoen migranten verliet daarop het land.
    Saoedi-Arabië hoopt met dit beleid de werkloosheid van 12,5 procent onder zijn eigen beroepsbevolking te reduceren. Het land is een van de rijkste ter wereld. Toch telt het een aanzienlijke laag van relatief arme onderdanen, wat te maken heeft met de enorme bevolkingsgroei, de corruptie en het mismanagement.    ...


Red.:   Waarmee dit beleid jegens de moslims in Europa meteen volledig is gerechtvaardigd. Alleen is het beter het zonder geweld te doen.
    In de tussentijd zijn de verworvenheden van de islam in het inmiddels ook sterk gegroeide aantal gspecialiseerde subrubrieken terecht gekomen, maar het volgende past daar niet het best:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2015, van verslaggever Jeroen Visser

Praten over seksuele diversiteit levert geen begrip op

De dialoog aangaan, het 'bespreekbaar' maken. Het zijn termen die je vaak tegenkomt bij projecten die begrip willen kweken voor homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's). Maar werkt het ook?    ...


Red.:   Maar ntuurlijk gaat dit over moslims, en negers trouwens ook, maar dat laat men pas op tweederde van het artikel blijken:

  COC-directeur Koen van Dijk herkent de conclusie dat dialoogsessies weinig opleveren. Het COC organiseerde ze jaren geleden, vooral voor migrantengroepen, maar is daarmee gestopt.

Met tegelijk het volkomen voorspelbare resultaat: het werkt niet. En dat heeft niet zozeer met het onderhavige specifieke geval, LHBT's te maken, als met de islam zelf: totaal niet bereid of in staat over de eigen ideeën te praten anders dan in bevelen aan anderen hoe de zaak ligt.  Hun ideeën zijn namelijk de zin van hun leven. Hetgeen dit "verbazingwekkende" ... :
  Zo blijkt dat een 'dialoog waarbij elke mening telt' vaker geen of zelfs een negatieve uitwerking heeft. De gedachte is dat deelnemers door het horen van positieve meningen gunstiger gaan denken over homo's. Het blijkt dat dat alleen opgaat voor meningen van iemand met wie de deelnemers zich identificeren.

... volkomen begrijpelijk maakt.


Naar Islam, cultuurbeelden , Islamdebat , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .