WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Islam, cultuur: democratie

11 jul.2013

Eťn van de belangrijkste redenen die geleid hebben tot de opkomst van een anti-allochtone en een anti-islam houding bij een groeiend deel van de autochtone Nederlandse bevolking zijn de zichtbare en onzichtbare maar wel merkbare vormen van onderlinge solidariteit binnen die groep(en). Hoewel misschien begrijpelijk vanuit hun immigrantenpositie, is dan de reactie erop even begrijpelijk, aangezien het gaat over hetzelfde proces: groepsbinding. Die algemene onderlinge allochtone loyaliteit is elders uitgebreid gedocumenteerd uitleg of detail . De zichtbare vormen van loyaliteit zijn zaken als hoofddoeken en moskeeŽn - dit is de hoofdaanleiding voor de autochtone reactie. De onzichtbare maar wel merkbare zaken, waar het hier over gaat, zijn mogelijk gevaarlijker, want onder hen valt het gedrag bij verkiezingen, van welke soort dan ook.
    De tweede, parallelle kwestie is van principiŽle en fundamentele aard. De kern van de islam is haar geloof in Allah, en zijn rol als bestierder van alles. Alles. Het hele heelal. En de mens leeft in dit rijkdom van Allah. En zijn rol daarin is volkomen helder, en verwoord in de naam voor het geloof in Allah: "islam" betekent "onderwerping". En dat is onderwerping aan Allah.
    Aan de andere kant: democratie is bestuur door de mens. En niet niet eentje die spreekt namens Allah, of een andere vorm van godheid die gezien kan worden als een andere vorm van "Allah", maar een gewone, ordinaire, "vrijwel rechtstreeks van de straat" mens.
    Deze twee zienswijzen zijn zo contradictoir al enige twee zaken in de werkelijke wereld maar contradictoir kan zijn - het is net zo duidelijk als de spreekwoordelijke kwestie rond zwangerschap: je bent het een of het ander. Als je gelooft dat je onderworpen bent aan Allah, kan je nooit en te nimmer geloven dat een mens een hogere autoriteit heeft. Islam en democratie zijn fundamentele onverenigbaar. En dat geldt voor iedere moslims, aangezien de onderworpen aan Allah zoals het woord "islam" al zegt, de basis is van het moslim-zijn. Voor letterlijk alle moslims geldt dat er een fundamentele verschil bestaat tussen hun geloof en democratie.
    Er zijn dus iets van 800 duizend individuen die ieder voor zich al een gevaar vormen voor de democratie. En tezamen met hun samenhang in een sterk loyale groep, is dat een existentieel gevaar voor de democratie in het algemeen. Een gevaar dat versterkt wordt bij ieder tiende-procentpunt toename in aantal, en acuut wordt lang voor de altijd gehanteerde 50 procent.
    De onderstaande verzameling geeft voorbeelden van dit gevaar.
    Uit die verzameling berichten die wijzen op gevaren, kan je een conclusie trekken - dat is gedaan aan het einde van het artikel. Wie het na een aantal voorbeelden wel gelooft, kan direct naar de conclusie doorscrollen uitleg of detail .
    Die conclusie bevat een paar harde overkomende termen. het besef dat zo'n soort conclusie zou volgen, heeft de start van het maken van deze verzameling een aantal jaren vertraagd. De druppel die de emmer deed overlopen was het trekken van soortgelijke conclusies aangaande de reacties van Nederlandse kant, zie ook aan het einde.
    Hier de eerste berichten, waarvan en aantal al in andere context waren opgeslagen:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2006, ANP

Rotterdammers kiezen moskee als mooiste gebouw

De inwoners van Rotterdam hebben de Mevlana-moskee als mooiste gebouw van hun stad gekozen. Dat is de uitkomst van een publieksverkiezing georganiseerd door het City Informatiecentrum. De Erasmusbrug werd met een miniem verschil tweede. ...


Red.:    Natuurlijk kiezen autochtone Rotterdammers niet voor een moskee - althans, maar heel weinig. Hoe kan deze uitslag dan tot stand komen? Het antwoord blijkt niet zo moeilijk te vinden:


TV Nederland 2, 23-05-2006.

Eurovisie songfestival

... Uitslagen: de Nederlandse telefoonjury geeft het maximale aantal van 12 punten aan Turkije.


Red.:  
In beide gevallen is het natuurlijk zo dat zonder een Turkse of moslim minderheid in Rotterdam respectievelijk Nederland er een heel andere uitslag was geweest. En zelfs met die Turkse minderheid is het toch eigenaardig dat de Turkse kandidaat wint, want Turken zijn wel een grote groep, maar toch relatief klein ten opzichte van het geheel van de bevolking. De verklaring daarvan is simpel: autochtone Rotterdammers hebben op verschillende gebouwen gestemd, en autochtone Nederlanders hebben op verschillende songfestivallanden gestemd. Maar de Turken hebben allemaal op de moskee, en allemaal op Turkije gestemd - een zogenaamde blokstem.
    De uitslag van 2006, in het voorbijgaan genoteerd, was aanleiding om het Songfestival  in 2007 nauwkeurig te volgen - hier volgt die uitslag wat betreft de Turkse deelnemer, met de aantekening dat 12 punten de hoogste plaats is en 10 punten de op ťťn  na hoogste:

  BelgiŽ 12 punten
  Denemarken 10 punten
  Duitsland 12 punten
  Engeland 12 punten
  Frankrijk 12 punten
  Nederland 12 punten
  Oostenrijk 10 punten
  Zwitserland 10 punten

In al deze landen zijn aanzienlijke Turkse minderheden (rond de 10 procent), die de uitslag dus domineren, omdat de overige, blanke, stemmers verspreid stemmen over alle andere deelnemers/landen. Zoals ťťn deelnemer na afloop (van de voorronde) constateerde: "Ze hadden net zo goed de nationale vlag op het podium kunnen leggen, dan was de uitslag hetzelfde geweest". Marokko doet niet mee, maar men kan veilig aannemen dat dat dit anders precies hetzelfde was gegaan.
    En, later in dit artikel ingevoegd: in 2011 is het al zodanig consistent, dat het ook anderen begint op te vallen:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2011, ingezonden brief van Tonja van Lieshout (Hegelsom)

Songfestival

Weet u waarom Azerbeidzjan, dat slechts 3 keer op het Songfestival heeft meegedaan en altijd in de top-10 eindigde, nu heeft gewonnen?
    Azerbeidzjaans is een Turkse taal. Het volk dat het meest verspreid over Europa woont, de Turken, stemmen graag op een land dat dicht bij hen staat in taal en cultuur.   ...


Red.:    Bij het stemmen van Turken en andere immigrantengroepen is het dus zo dat kwaliteit totaal onbelangrijk is - het gaat maar om ťťn ding: etniciteit en/of geloof en de loyaliteit daaraan.
    In songfestivalverband heeft het stemmen op eigen cultuur de laatste jaren, met de uitbreiding naar Oost-Europa, dusdanige vormen aangenomen dat er al sprake van is om het festival maar in halve finales naar regio in te delen, zodat er in ieder geval in de finale niet meer op de buren maar weer op het beste liedje gestemd gaat worden.
    Vertaald in meer algemene termen betekent dit dat het culturele cliŽntilisme van de minder ontwikkelde landen de democratie van de stemprocedure dusdanig heeft ondermijnd dat uit hoofde van de bewaking van de kwaliteit het samenwerkingsverband opgesplitst zou moeten worden.
   Het optreden van de etnische en culturele blokstem is dus al een gevaar geleken voor een simpele zaak een een liedjesfestival. Dan is het rechtreeks vooruit naar de conclusie dat het echte en reusachtige gevaar natuurlijk schuilt daar waar de blokstem optreedt in het politieke domein. Een van de eerste gevallen die openlijk als zodanig esproken werd deed zich voor in Rotterdam:


Uit: AD.nl, 04-05-2006.

Turkse opstand in deelraad Rotterdamse wijk Feijenoord

’Toch etnische rel in Rotterdamse PvdA’


De totale vertrouwensbreuk binnen de PvdA in de Rotterdamse wijk Feijenoord is wel degelijk gevolg van conflicten tussen Nederlanders en Turken.
    PvdA-prominent Johan Henderson doorbrak gisteravond, op een bijeenkomst aan het Afrikaanderplein, het stilzwijgen over de bestuurlijke crisis: ,,Je moet debiel zijn om de etnische problemen niet zien aan te komen als je ze keer-op-keer buiten het bestuur houdt.’’
    Henderson, zelf zes jaar voorzitter van de deelgemeente, doelt op de grote Turkse achterban die de PvdA in Feijenoord heeft. Zes van veertien PvdA-fractieleden zijn van Turkse afkomst, bij de verkiezingen was hun aanhang goed voor meer dan de helft van de enorme zetelwinst.
    Toch koos de PvdA geen enkele Turk als dagelijks bestuurder van de deelgemeente. Lokaal PvdA-leider Dagmar Oudshoorn vormde het bestuur met twee (blanke) Nederlanders van buitenaf: Robbert Baruch en Renť Kronenberg.
    Hoewel de voltallige PvdA-fractie vantevoren hiermee akkoord ging, kozen afgelopen donderdag minstens drie PvdA’ers tijdens de beslissende anonieme stemming onverwacht tťgen de eigen bestuurders. Oudshoorn en co kregen geen meerderheid en werden zo publiekelijk ten val gebracht. Al snel deden verhalen de ronde over ’Turkse opstand’, maar ieder PvdA-fractielid ontkent tot nu toe de tegenstem te hebben uitgebracht. ...


Red.:   Wat dus wel degelijk het geval bleek te zijn. Waar het hier om gaat is dat op kwaliteit geselecteerde bestuurders (aanvankelijk) werden afgewezen door een Turkse blokstem. Omdat er een etnische vertegenwoordiging werd gewenst.
    Maar ook als raadsleden zelf, in de laagste functie dus, gaat er al veel mis. Het werd altijd met de mnatel der politieke-correctheid ontdekt, maar PvdA-leidenr Wouter Bos heeft uit de school geklapt - wat reacties:
 

Uit: Trouw.nl, 10-03-2009, column door Cilay ÷zdemir

Het allochtone raadslid verdient een eerlijke kans

De economische crisis treft de samenleving diep in het hart. Segregatie neemt toe. Radicalisering ligt nog steeds op de loer. De PVV-opmars lijkt de kloof tussen allochtonen en autochtonen alleen maar te vergroten. En dan Trouw afgelopen zaterdag: ’Allochtone raadsleden in de clinch met de PvdA’. Vergeleken met de hierboven beschreven ’rampspoed’, is dat minder schokkend dan het lijkt. Toch is hier sprake van een ontwikkeling die gevolgen kan hebben voor de politieke participatie van allochtonen.

Volgens Trouw is van de veertig raadsleden die zich in de afgelopen tijd van de PvdA hebben afgescheiden, twintig procent van niet-Nederlandse afkomst.
    Wouter Bos waarschuwde in 2006 dat nieuwe raadsleden, onder wie veel allochtonen, voor ongelukken zouden kunnen zorgen, gezien hun gebrek aan ervaring. De vraag is of het vertrek van allochtone raadsleden bij de PvdA – bij andere partijen zal het niet anders zijn – komt door hun geringe ervaring met de Nederlandse politieke mores of juist met het onvermogen van partijen om verandering van de samenstelling van de fractie door te laten klinken in hun politiek.
    Voor politieke partijen zijn allochtone kandidaten interessant omdat zij in staat zijn om nieuwe kiezers aan te trekken. De meeste allochtone raadsleden zijn met voorkeurstemmen gekozen.   ...


Red.:   Het bekende motto bij allochtoon disfunctioneren: de Nederlanders hebben het gedaan. Bovendien komt een groeiend aantal van de allochtone  raadsleden niet via de partij-selctie, maar via de allochtonen voorkeursstem in de raad: de allochtonen kandidaat is niet zo goed maar wordt uit hoofde van "diversitiet" op een onverkiesbare plak op d elijst gezet, en de allochtonen kiezer kruist het vakje met de juiste etnie aan:

  De meeste allochtone raadsleden zijn met voorkeurstemmen gekozen. En daar wringt meteen de schoen: deze raadsleden vertegenwoordigen een belangrijke achterban die verwacht dat die raadsleden voor hun belangen opkomen. Maar eenmaal in de raad gekozen moeten zij zich conformeren aan de partijcultuur en -standpunten, ook als die soms indruisen tegen de belangen van de achterban. In een tijd waarin gepleit wordt voor het dichten van de kloof tussen politiek en kiezer, is het juist goed dat een volksvertegenwoordiger opkomt voor de belangen van zijn achterban.

Een pleidooi dus voor cliŽntilisme: steun aan de etnie vanwege de etnie. De bom onder de democratie.
    Maar mevrouw ÷zdemir weet ook dat cliŽntilisme een slechte naam heeft, dus heeft ze nog een voorstel:
  Allochtone raadsleden krijgen vaak het verwijt dat zij zich schuldig maken aan cliŽntelisme. Merkwaardig genoeg klinkt dat verwijt niet als het gaat om autochtone politici die voortkomen uit het bedrijfsleven, de agrarische sector of een bepaalde geloofsstroming in de samenleving.

Klinkt in eerste instantie aardig, maar bij nadere beschouwing zijn er toch een paar essentiŽle verschillen: de genoemde inhoudelijke vormen van belangenvertegenwoordiging gaan over functionele verbanden, en waar het (mede) persoonlijk belangen betreft, wordt het ook in deze gevallen bestreden. Wat mevrouw ÷zdemir over het hoofd ziet, is het verschil tussen functionele verbanden en belangen, en etnische verbanden en belangen. Dat laatste is zelf al discriminatie en racisme, en het invoeren ervan in de politiek is dus politieke discriminatie en racisme -hetgeen normaliter wordt afgekort tot "cliŽntilisme". Het voorstel van mevrouw ÷zdenir om de term "clientilisme" af te schaffen, is discriminatie en racisme.
    Meer over de hoogst belangrijke verschillen tussen de functionele en de etnische maatschappij-inrichting hier .
    Zoals gebruikelijk vanuit allochtone kring wordt ook hier met de vinger gewezen:
  Daarnaast worden allochtone raadsleden door partijgenoten met de nek aangekeken omdat ze met voorkeurstemmen zijn gekozen, niet zelden ten koste van autochtone kandidaten.

En natuurlijk moet alle inspanning van de autochtone kant komen
  Nederland heeft diverse instrumenten om de kloof tussen allochtonen en autochtonen te dichten. Allochtone politici zijn daar een belangrijk onderdeel van. Laten we de mensen die hun tijd, energie en motivatie daarin willen steken niet verkwanselen door verkeerde verwachtingen en gebrekkige begeleiding.

Die kloof waar mevrouw ÷zdemir het over heeft ziet zij waarschijnlijk aan de autochtone kant, maar in werkelijkheid ligt die natuurlijk aan de allochtone kant. Zie de hoofddoeken, moskeeŽn, en talloze andere vormen van achterstand en wantoestand. En zij verwacht dat Nederlanders dat repareren, door allochtonen in de politiek te bevorderen. Zaken die onverenigbaar zijn met een betrouwbaar en deskundig bestuur.
    Waarmee de fundamentele problemen zo'n beetje wel over het voetlicht zijn gekomen. De rest van de verzameling gaat voornamelijk over de frequentie waarmee de bommen afgaan.
    Overigens is er dus een enkel exemplaar dat enig besef heeft van democratie
 

Uit: De Volkskrant, 14-03-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

‘PvdA-raadsleden strenger selecteren’

Raadsleden El Haji en Mohandis: betere begeleiding nodig van allochtonen kandidaten | 'Niet dezelfde fouten maken als bij verkiezing 2006'

De PvdA moet haar kandidaat-raadsleden strenger selecteren en beter begeleiden. De partij moet niet alleen oog hebben voor de stemmen die kandidaten kunnen trekken, bijvoorbeeld die met een etnische achterban. ‘Het gaat bovenal om kwaliteit.’ Dat zeggen de PvdA-raadsleden Fouad el Haji (40) uit Rotterdam en Mohammed Mohandis (23) uit Gouda.
    Ze vrezen dat de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 dezelfde fouten maakt als in 2006. Door de daverende electorale zege kwamen veel allochtone kandidaten met voorkeurstemmen in de raad. Dat zou tot ‘ongelukken’ kunnen leiden, waarschuwde PvdA-leider Wouter Bos. Hij vroeg zich af of ze even gekwalificeerd waren als de mensen die hoger op de lijst stonden.
    Bos had, lijkt het, een vooruitziende blik. Sinds 2009 scheidden zo’n tien allochtone raadsleden zich af van de fractie, aldus Jos Kuijs van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Relatief is dat veel: van alle opstappers is circa 20 procent allochtoon, bijna twee keer zoveel als het totale percentage PvdA-raadsleden van niet-westerse afkomst.
    Vaak gaat er in het begin al iets mis, zegt Kuijs. ‘Afdelingen willen allochtonen op de lijst omdat ze een achterban vertegenwoordigen. Ze willen de kiezers wel hebben, terwijl ze de persoon niet geschikt vinden. Als die dan met voorkeurstemmen in de raad komt, krijg je scheve ogen.’   ...


Red.:   Stel dat je dit doet ... dan blijft er hoogstens een enkele allochtone bestuurder over.
    Vervolg - een kleintje:


Uit: Volkskrant weblog 31-10-2009,door PeterV

Moslima Elsa vd Loo vertegenwoordigt de jeugd in de VN

Elsa van de Loo, Hollandser kan een naam haast niet klinken. (Akkoord, als ze Els had geheten, dan was het helemŗŗl af geweest.) En Elsa is dan ook Nederlandse. Haar vader is Nederlander en haar moeder komt uit de Dominicaanse Republiek. ...
    En toch heb ik moeite met Elsa. Zij gaat namelijk de Nederlandse jongeren vertegenwoordigen bij de VN. Ze is daarvoor gekozen in een soort van verkiezingen waar in debatten gestreden werd tegen andere kandidaten. .... Ze won de finale dankzij 1064 stemmen, tegen 938 voor de andere finalist (bericht in bijv. Volkskrant). Ik spreek bewust over 'een soort van' verkiezingen, want er kon gestemd worden per sms of via een website. Het is de vraag of alle jongeren van Nederland daarvan op de hoogte waren en/of het belang ervan inzagen. Er was overigens een paar dagen vÚÚr de finale wel een uitgebreid interview met de kandidaten in de Volkskrant. En ook Llink besteedde er op tv aandacht aan. Verder is het de vraag of degenen die wŤl gestemd hebben dat gedaan hebben na een objectieve beoordeling van alle kandidaten, of dat er toch sprake is geweest van mobilisering van vrienden, vriendinnen en misschien zelfs wel groeperingen. Hoe de andere kandidaten hun PR hebben aangepakt is mij even onbekend, want niet door me uitgezocht. Wel weet ik nu dat Elsa in elk geval hulp heeft gezocht op de wijblijvenhier (WBH) website.
    Www.wijblijvenhier.nl is een website van moslims. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat Elsa daar wel heel veel vrienden en vriendinnen heeft en slechts om die reden aldaar haar pleit hield en hen verzocht om allemaal op haar te gaan stemmen. Maar het is voor mij onvermijdelijk om te vermoeden dat zij vooral de stem zocht van 'de Nederlandse moslims'. Door haar oproep nou juist daar te plaatsen, heeft zij haar moslima-zijn als wapen in de strijd met de medekandidaten ingezet. En dan kan er hetzelfde gebeuren als we al jarenlang zien bij het Eurovisiesongfestival. De vraag is dan ook of zij wel echt de beste kandidaat was.   ...


Red.:   Hetgeen natuurlijk leidt tot onoverkomelijke belangentegenstellingen:
 

Uit: De Volkskrant, 30-10-2009, ingezonden brief van Wilbert van Rijen (Holthees)

Tweederangs

In dictatoriaal geregeerde moslimlanden zoals Iran en Afghanistan roepen vrouwen, die vechten voor hun bevrijding, hun `zusters` in het vrije Westen op het ultieme symbool van de vrouwenonderdrukking uit solidariteit af te gooien. Tegelijkertijd kiezen wij, om de Nederlandse jeugd binnen de VN te representeren, voor een zwaar gesluierde vrouw.
    Elsa van de Loo zegt in een interview (Binnenland, 26 oktober) op te willen komen voor kinderen in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen omdat zij grote afstanden moeten afleggen om water te halen.
    Een gigantische groep meisjes kan niet naar school omdat de islamitische ideologie waaronder zij geboren zijn hen dat recht ontneemt. Zij zijn tweederangsburger en middels hun hoofddoek moeten zij dat vanuit cultureel en religieus bepaalde motieven uitdragen. Ik ben benieuwd hoe Elsa van de Loo onbevooroordeeld luistert naar `de Nederlandse jeugd` die zij vertegenwoordigt wanneer het gaat om abortus, seks voor het huwelijk, homofilie, scheiding van kerk en staat, en godsdienst als een zuiver particuliere aangelegenheid die je niet in de openbare ruimte uitdraagt.
 

Red.:   En in de uitvoering leidt dit soort belangenverstrengeling natuurlijk van gemakkelijk tot vanzelfsprekend tot diverse vormen van wanbestuur en corruptie.
    Zo leidt de allochtone blokstem al tot de tweede plaats van allochtone haatzaaien bij de verkiezing tot tolerantste website:


Uit: De Volkskrant, 06-11-2009, door Christjan Knijff

Nuttige kijk op de onderbuik

Marokko.nl wordt dagelijks overstelpt met berichten. 'Je kunt je wel blindstaren op de radicale uitingen, maar dat heeft geen zin.'

De populairste website onder allochtone jongeren heeft een omstreden reputatie. ...
    Op Marokko.nl stonden in 2008 enthousiaste reacties op de aanslagen in Mumbai. ...
    ...  op Marokko.nl zijn haatzaaiende en discriminerende berichten aangetroffen. De beheerders beloven beterschap. ...
    Volgens socioloog Albert Benschop van de Universiteit van Amsterdam, ...
    ... Volledig modereren is niet te doen.’ Hij noemt dat de Wet van Behoud van Bagger. ‘Als een vuilnisman mijn straat in Amsterdam-Centrum opruimt en aan het einde is beland, dan ligt het begin weer vol met rotzooi. Zo is het ook met zo’n forum dat 24 uur per dag en zeven dagen in de week toegankelijk is.’
    Bovendien bereikt de site 70 tot 75 procent van de Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Alle soorten meningen komen aan bod. Benschop: ‘Je kan je wel blindstaren op de radicale uitlatingen, maar dat heeft geen zin. ...
    Ruim 15 duizend berichten per week zitten tegen het toelaatbare aan of erover, meent Mahdaoui. ’

Tussenstuk:
Nominatie tolerantieprijs

Marokko.nl is door jongeren genomineerd voor de RU4Real-trofee, een prijs voor de meest tolerante  jongerenwebsite. De wedstrijd is een initiatief van Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) en de Nationale Jeugd Raad. Onder meer het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie financiert het project.   ...
    In de tussenstand staat de website door de publieksstemmen op de tweede plaats. Sille Jansen van MDI: 'Marokko.nl is voor jongeren en populair. ...'


Red.:   Door de islamitische blokstem wordt een haatzaai-site gekozen tot meest tolerante site. Dus de aislamtische jongeren zijn collectief regelrechte haatzaaiers. Vervolgens krijgen ze de goedkeuring van degenen die werken onder het uithangbord van bestrijding van discriminatie, die dus in feite ook haatzaaiers zijn.
    De signalen worden snel duidelijker en erger:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Marcouch is steun achterban kwijt

De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch mag geliefd zijn bij de PvdA-partijtop, zijn allochtone kiezers zijn in hem teleurgesteld.

Waar zijn ze in godsnaam mee bezig. Dat was een veelgehoorde reactie in autochtone kring toen maandag het nieuws uitlekte dat het lokale PvdA-bestuur van het nieuwe Amsterdamse stadsdeel Nieuw West Abmed Marcouch wilde lozen. Waarom weigert een lokale afdeling van een partij die toch al in een crisis verkeert, een landelijk bekend kopstuk als lijsttrekker te accepteren? Een man die bovendien de steun heeft van partijleider Wouter Bos.
    De Marokkaanse gemeenschap in en buiten Amsterdam begrijpt heel goed wat het lokale bestuur bezielt. Marcouch, die Slotervaart op de kaart heeft gezet als 'proeftuin voor een harde integratieaanpak', wordt als een electoraal risico beschouwd. De 'burgemeester van Slotervaart' heeft immers de steun verloren van een groot deel van zijn allochtone achterban.
De onvrede over Marcouch sluimert al maanden in de Marokkaanse gemeenschap. De steun van zijn 'theehuizendoelgroep', zoals een criticus het uitdrukt, verspeelde Marcouch met zijn progressieve homonota. Hij wilde een homocafť en de Gay Pride naar Slotervaart halen: drie stappen te ver voor de behoudende islamitische stadsdeelbewoners.
    De seculieren ergeren zich daarentegen aan het voortdurend hameren van Marcouch op het belang van de islam, die hij naar hun zin te centraal stelt in het integratiebeleid. Zijn voorstel om islamlessen te geven op openbare scholen, zijn begrip voor orthodoxe moslims die geen handen willen schudden van de andere sekse, zijn samenwerking met imams en salafisten (ultra-orthodoxe stroming), is hen een doorn in het oog. ...  
    Trotse Berbers stoorden zich aan zijn bewering dat de sociale ontsporing van Marokkaanse probleemjongeren voor een deel wortelt in de cultuur.  ...
    Daar komt nog bij dat een deel van zijn achterban 'de Nederlandse democratische spelregels niet heeft begrepen'. In de zin dat nog altijd, zoals in het land van herkomst gewoon is, op een persoon wordt gestemd in plaats van op een partij. En dat van die persoon wordt verwacht dat hij zich louter inzet voor zijn specifieke achterban. Marcouch heeft ook die groep allochtone kiezers teleurgesteld.   ...

Tussenstuk:
Alsnog lijsttrekker in Amsterdams stadsdeel
Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam-Slotervaart .... Over zijn lijsttrekkerschap was een conflict ontstaan, nadat een meerderheid van het afdelingsbestuur had gekozen voor een andere kandidaat, Achmed Baadoud uit stadsdeel Osdorp.  ...


Red.:   De cruciale punten, vanaf de tweede alinea: Marcouch is een allochtone achterbanvertegenwoordiger, zie de foto hiernaast. De achterban is deels nog minder aangepast dan Marcouch, met als gegeven voorbeelden homohaat en het niet-accepteren van sociale correctie, en een ander deel accepteert weer niet zijn islamgerichte oplossingen - hoewel van dat laatste nooit iets in de openbaarheid is geleken,en wel een toevoeging of oplazen door de  zeer pro-multiculti verslaggevers kan zijn (die ook een radicaal islamcongres zagen als een theetuintje, link volgt).
    Maar gezien dat laatste zeer significant: de constatering dat de achterban het democratisch proces ziet als etnische belangen vertegenwoordiging - de bijl aan de wortels van de democratie, en een groot gevaar als dit langduriger gaat duren en duidelijker naar voren komt. De noodzakelijke tegenmaatregelen zullen namelijk pas echt vijanden maken, en als je die maatregel niet neemt, eindigt de democratie in grote delen delen van het land op de kortere termijn (wat in Amsterdam Zuidoost al grotendeels gebeurt is uitleg of detail uitleg of detail .
    En als glashelder teken van dat laatste: het voorgestelde alternatief voor Marcouch was Baadoud, een andere Marokkaan - kennelijk is het Marokkaan-zijn een essentieel deel van de selectiecriteria.
    Racisme.
    Een voorbeeld van een kleintje, maar met het gevaar van het hellende vlak:


Uit: De Volkskrant, 17-11-2009, door Raoul du Prť

'Kom zelf maar eens ruiken'

De Volkskrant is op zoek naar het humeur van het land. Waarover maken we ons druk in de aanloop naar de lokale verkiezingen? Deze week om te beginnen in Blerick (Venlo) dat morgen al naar de stembus mag.

... Hassan Akbulut vindt dat geweldig, al die plotselinge aandacht voor zijn buurt van krant, televisie en politiek. Maar als de burgemeester nu toch zijn oren en ogen wijd open heeft staan voor het humeur van Blerick, laat hem binnenkort dan maar eens langskomen in Akbuluts flat aan de Meidoornstraat. En dan moet hij vooral zijn neus open zetten.   ...
    Morgen zal hij kiezen voor de VVD. De Turkse kandidaat van de liberalen kent hij persoonlijk. En die helpt hem altijd bij het invullen van zijn belastingformulier.


Red.:   Nu een extra gevaarlijke - alleen de kop is voldoende:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2009, door Ali Durmus en Ejder KŲse, beide advocaat in Rotterdam

Tien keer ja tegen Turkije

De tien argumenten van Geert Wilders om Turkije niet toe te laten tot de Europese Unie zijn allen ondeugdelijk, betogen Ali Durmus en Ejder KŲse


Red.:   De vijfde-colonne die er al is, probeert meer vijfde colonne binnen te krijgen. En dat via een blokstem ook via de stembus.
    De volgende bron laat zien hoe diep het democratisch bederf is in Amsterdam-Zuidoost:
 

Uit: DePers.nl, 18-11-2009, door Marcel van Engelen

De Zwarte Wilders

PvdA-stadsdeelbestuurder Jude Kehla stopte in de Bijlmer subsidies voor etnische clubjes. Nu wordt hij uitgekotst door zijn eigen partij. De Surinamers voelen zich bedreigd door de opmars der Afrikanen.

...   Op een congres over armoede, waar hij sinds drie jaar als stadsdeelbestuurder over gaat, zegt hij dingen als: ‘De schuldhulpverlening is een wassen neus. We pompen mensen rond van de ene instantie naar de andere.’ In stadskrant Het Parool schrijft hij opiniestukken waarin hij aandacht vraagt voor de smerigheid in de metro of wijst op de hoge werkloosheid in de Bijlmer, de lage Citoscores.
    Op zichzelf niet zo bijzonder, maar voor een bestuurder uit Amsterdam-Zuidoost, zeker van PvdA-huize, is het dat wel. Het stadsdeel wordt sinds mensenheugenis gedomineerd door de sociaal-democraten (in 2006 behaalde de PvdA 16 van de 29 zetels) die er een gewoonte van hebben gemaakt om, als defensieve reactie op de publieke opinie, te verkondigen dat het juist heel goed gaat met de Bijlmer. Elvira Sweet, stadsdeelvoorzitter sinds 2002, is zelden waargenomen zonder big smile en opgestoken duimen: van dat imago van de Bijlmer klopt helemaal niks. Nu is Amsterdam-Zuidoost de afgelopen jaren inderdaad enorm veranderd – flats verdwenen, nieuwbouwwijken kwamen – maar veel sociale problemen bleven. Sweet wist dan ook nauwelijks wat ze moest zeggen toen Gumbs werd doodgeknald en de Bijlmer weer eens negatief in het nieuws was.
    Op een zelfde manier trok politiek Zuidoost in het defensief toen de Amsterdamse Rekenkamer tweeŽnhalf jaar geleden tot de conclusie kwam dat de stadsdeelraad stijf stond van de dubbele belangen. Deelraadsleden beslisten over subsidies die werden toegekend aan etnische organisaties (Afro-Surinaams, Hindoestaans, Ghanees, Antilliaans) waaraan ze zelf verbonden waren. De teneur van de reactie: zo doen we dat nu eenmaal in de Bijlmer, bemoei je er niet mee. Als je Jude Kehla boos wilt maken, moet je dat zeggen. Dat Zuidoost nu eenmaal anders is. Dat er andere regels gelden. ‘Dit is toch Nederland!? Als je zelf volwassen, volwaardig wilt zijn, moet je je ook zo opstellen.’
    Toevallig gaat Kehla over een deel van die subsidies. Na het Rekenkamer- rapport moesten de deelraadsleden hun officiŽle functies beŽindigen bij de subsidieontvangende organisaties. Dat deden ze, al veranderde in de praktijk weinig, want de banden bleven bestaan. Maar bestaan informele relaties niet overal in de politiek? Het bijzondere aan Zuidoost is dat die banden meestal langs etnische lijnen lopen. Het Afro-Surinaamse deelraadslid maakt zich sterk voor het Afro-Surinaamse festival of podium, de hindoestaanse politicus wil meer geld voor het hindoestaanse cultuurhuis en de Ghanezen komen weer op voor de twee Ghanese organisaties.
    Zolang iedereen zijn deel krijgt, is iedereen tevreden. Hoe groter de groep, hoe meer subsidie. Toen Jude Kehla als nieuwe verantwoordelijke voor armoedebestrijding en ‘participatie’ inventariseerde waar zijn subsidies naartoe gingen, schrok hij. De acht etnische organisaties (vijf Surinaamse, twee Ghanese, een Antilliaanse) konden vaak niet duidelijk maken waaraan het geld (samen een miljoen euro per jaar) werd besteed. Als ze dat wel konden, hielden hun activiteiten volgens Kehla vaak geen verband met de problemen in de wijk.
    Hij ging de strijd aan met clubs die een vaste positie in de Bijlmer hadden veroverd en hun jarenlange subsidie als vanzelfsprekendheid beschouwden. ‘Een subsidie is geen godgegeven recht. Het is een lening voor een specifieke activiteit. Pas als die activiteit heeft plaatsgevonden wordt het een gift.’ ‘Biersubsidies’, noemt oude rot Henk de Boer het. Hij is deelraadslid van het CDA en zegt: ‘Wij prijzen Jude de hemel in. Hij durft en houdt zijn rug recht.’
    Stichting Bolletrie, in de woorden van De Boer ‘een hangcafť voor Surinaamse mannen’, ontving zestigduizend euro subsidie terwijl ze zelf een veelvoud omzette aan bier en rum. Ook de voornaamste debater in de stadsdeelraad, Mart van de Wiel van de Onafhankelijke partij Zuidoost, is opvallend positief over Kehla’s beleid. Normaliter valt hij de PvdA hard aan. ‘Maar Jude is helder in zijn uitlatingen en gaat met open vizier het debat aan. Een verademing. Hij is onafhankelijk en laat zich niet leiden door het partijkader. Goed voor het stadsdeel, maar misschien niet handig voor zijn carriŤre binnen de PvdA.’
    Van de Wiel dreigt gelijk te krijgen nu dezer dagen de kieslijsten worden vastgesteld voor de gemeente- en stadsdeelverkiezingen in maart. Kehla kreeg pas onlangs zijn zin, na veel hangen en wurgen: de subsidies worden niet meer aan de bekende etnische organisaties verstrekt, maar gekoppeld aan activiteiten, waarvoor in beginsel iedereen een voorstel kan doen. De hele oppositie was ervoor en Kehla opereerde slim. Maar hij tartte er wel de gevestigde orde van zijn eigen partij mee. Want de PvdA was aanvankelijk faliekant tegen.
    Fractievoorzitter MuriŽl Dalgliesh schreef een open brief tegen de aanpassing van het subsidiesysteem (‘Deze organisaties vervullen ook een zeer belangrijke rol voor de emancipatie en de empowerment van groepen’). In zijn column in Het Parool maakte Bijlmerprominent en PvdA-ingewijde Prem Radhakishun opzichtig gehakt van Kehla (een ‘mislukte politicus’ die ‘uit Zuidoost in 2010 zal worden weggetrapt’).
    En Kehla ontving scheldbrieven in zijn postvakje op het stadsdeelkantoor waar alleen deelraadsleden kunnen komen. Hij zou wegens zijn nietsontziende werkwijze ‘de zwarte Wilders van Amsterdam-Zuidoost’ zijn. Er speelt nog iets anders mee. De ongeschreven regel in Zuidoost is sinds meer dan tien jaar dat de stadsdeelvoorzitter (lees: PvdA-lijsttrekker) zwart moet zijn. Daar is lang voor gevochten in de door Surinamers beheerste Bijlmer. Maar inmiddels is er een tweede migrantengroep die groot is en stevig aan de weg timmert: de Ghanezen. Zij bedreigen de Surinamers in hun dominantie, in elk geval binnen de PvdA, en de groepen delen ook nog eens een gevoelig verleden. Simpel gezegd: het waren de voorouders van de Ghanezen die Afrikaanse slaven leverden aan de Nederlanders, voordat ze naar Suriname werden verscheept.
    ‘Jullie hebben ons verkocht’, is het diepgewortelde gevoel bij Surinamers over Ghanezen. En nu dreigen jullie in onze Bijlmer ook nog eens de boel over te nemen. Het wordt niet snel openlijk gezegd, maar breed ervaren. Klus afmaken Ja, Jude Kehla wil graag PvdA-lijsttrekker worden, in elk geval terugkeren als stadsdeelbestuurder. ‘Ik heb me jarenlang suf gewerkt, al mijn creativiteit gebruikt om een stevig armoedebeleid op poten te krijgen. Ik wil mijn klus afmaken.’
    Hij is weliswaar geen Ghanees, maar kan wel rekenen op een Ghanese achterban. En ja, de andere twee kandidaten zijn Surinaams: fractieleider MuriŽl Dalgliesh en Marcel La Rose, oud-directeur van de lokale bedrijvenvereniging. Ze hebben allebei een deel van de PvdA-beslissers in Zuidoost achter zich. Met die lastige Afrikaan Jude Kehla zitten ze in hun maag. Waarschijnlijk krijgt hij binnenkort een lage plek op de kieslijst, waarmee hij voorgoed lijkt afgeserveerd.
    Maar de definitieve beslissing valt in december, als de PvdA-leden in meerderheid beslissen over de lijst die de kiescommissie momenteel vaststelt. De PvdA telt in Zuidoost ongeveer vijfhonderd leden en de verschillende (etnische) achterbannen worden al in stelling gebracht. Landelijk partijvoorzitter Lilianne Ploumen en Amsterdams PvdA-leider Lodewijk Asscher spanden zich onlangs in voor Ahmed Marcouch, toen Marcouch in een andere geplaagde wijk, Nieuw-West, geen lijsttrekker dreigde te worden. Marcouch is alsnog op de eerste plek gekomen. Voorlopig, want ook daar vellen de lokale PvdA-leden het laatste oordeel.


Red.:   En even later:


Uit: DePers.nl, 07-12-2009, door Marcel van Engelen

Surinaamse strijd in PvdA Amsterdam-Zuidoost

Terwijl alle ogen gericht zijn op Nieuw West, is ook de PvdA in het Amsterdamse Zuidoost uiteengevallen. PotentiŽle lijsttrekkers mogen er niet met elkaar in debat.

Ook in Zuidoost draait het om de vraag wie bij de verkiezingen in maart de PvdA-lijst mag aanvoeren. In het verleden was dat steeds een opstapje naar de post van stadsdeelvoorzitter. Of: ‘burgemeester van de Bijlmer’. De PvdA in Zuidoost won vier jaar geleden 16 van de 29 zetels.
    In Nieuw West ging de strijd op de PvdA-ledenvergadering gisteravond tussen twee Marokkaanse kandidaten (Marcouch en Ba‚doud). In Zuidoost staan woensdag twee Surinaamse kandidaten tegenover elkaar: Muriel Dalgliesh en Marcel La Rose. Met als outsider Jude Kehla, een Afrikaan. Etniciteit speelt bij de samenstelling van de lijst een grote rol.
    Aan de vooravond van de allesbepalende en traditioneel roerige ledenvergadering is het bestuur van de lokale PvdA alvast uiteengevallen. Vier van de acht bestuursleden keren zich tegen de voorzitter. ‘Wij vinden het spijtig dat de pogingen tot debat zijn tegengewerkt’, aldus de secretaris, penningmeester en twee anderen in een mail die zondagavond is verstuurd aan partijleden.
    De kiescommissie, gesteund door partijvoorzitter Nick Bolte, heeft gekozen voor huidig fractievoorzitter en vakbondsvrouw Dalgliesh. Andere invloedrijke PvdA’ers in de Bijlmer zien graag Marcel La Rose als stadsdeelvoorzitter, voormalig voorzitter van de bedrijvenvereniging in Zuidoost. Ook Kehla, die als wethouder de subsidiecultuur aanpakte, heeft aanhang.
    Zowel La Rose als Kehla werd op een lage plaats gezet en ervaarde dat als belediging. La Rose wilde toen in het openbaar debatteren met zijn twee tegenstrevers, maar partijvoorzitter Bolte stak daar een stokje voor. Volgens hem passen lijsttrekkersdebatten niet in de officiŽle procedure.
    De vier bestuursleden bestrijden dat: ‘Wij geloven dat het noodzakelijk is dat leden kunnen horen wat mogelijke lijsttrekkers vinden over allerlei onderwerpen die spelen in Zuidoost.’ Ze lijken op de hand van La Rose te zijn. ...


Red.:    Er zijn gemeenteraadsverkiezingen op komst, met in herinnering de tweede plaats voor de PVV bij de Europese verkiezingen, en hoge scores in de huidige peilingen. Dus staat de zaak op scherp en komen er meer dingen naar buiten:
 

Uit: Volkskrant.nl, 15-02-2010, ANP

PvdA Rotterdam trekt poster in het Turks in

De PvdA in Rotterdam heeft verkiezingsposters waarop uitsluitend in het Turks een kandidaat werd aangeprezen, weggehaald. ...

Foto: Deel van de poster. (PvdA)


‘Posters met leuzen in een vreemde taal zijn strijdig met de interne partijlijn’, aldus Schrijer. ‘Het is een incident, ik betreur dat.’
    De posters hingen in de deelgemeente Delfshaven. Schrijer benadrukt dat het maken en ophangen van de posters een solo-actie was van een deelraadslid.
    Juist de Nederlandse taal is van groot belang voor de integratie, stelt de VVD. De PvdA deelt die opvatting.   ...


Red.:   Maar voor u zich meteen tot de VVD bekeert:


Uit: Volkskrant.nl, 18-02-2010, van de redactie

VVD Amsterdam trekt Chinese en Turkse flyers terug

De Amsterdamse VVD heeft alle verkiezingsflyers met Turkse en Chinese teksten teruggetrokken. Fractievoorzitter Eric van der Burg bevestigde donderdag een bericht hierover in De Telegraaf.

In het stadsdeel Amsterdam Oost bleken deze week folders van de VVD in het Turks te circuleren, in een ander stadsdeel folders in het Chinees. Volgens Van der Burg was de lijn van het centrale campagneteam van de VVD in Amsterdam al dat teksten op flyers in het Nederlands moeten zijn. Dat was echter nog niet doorgedrongen tot enkele afdelingen in de verschillende stadsdelen.
    Ook de PvdA in Amsterdam voert campagne met flyers in andere talen dan het Nederlands, maar is niet van plan dit te veranderen.
    De Amsterdamse PvdA-lijstrekker Lodewijk Asscher zegt in een filmpje op zijn website dat verkiezingsmateriaal in een andere taal gewoon moet kunnen. 'Het is de realiteit dat niet iedereen in Amsterdam goed Nederlands spreekt. Ook deze mensen moeten kunnen stemmen'. Volgens Asscher is de ophef hypocriet en is het een voorbeeld van de 'Wilderskramp' die heerst in Nederland.   ...


Red.:   Lodewijk Asscher heeft er dus ook helemaal niets van begrepen: het gaat er niet omdat die mensen geen Nederlands kunnen lezen, maar daardoor noodzakelijkerwijs buiten een groot deel van de Nederlandse maatschappij staan. En dat die mensen dan maar ťťn gids hebben om hun keuze te bepalen: de etnische.
    Mar het bleef niet beperkt tot posters:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2010.

Prrrrimeur! Ruzie om debat in het Turks

De VVD-lijsttrekker en tevens wethouder in Deventer Marco Swart is fel gekant tegen het verkiezingsdebat dat vanavond in het Turks bij voetbalvereniging Turkse Kracht wordt gehouden. ‘De politieke discussies die gaan over de Deventer gemeenschap moeten in ťťn taal worden gehouden: het Nederlands.’

Met het argument van de deelnemende partijen (CDA, GroenLinks, PvdA en Algemeen Deventer Belang) dat deze groep kiezers, eerste generatie Turken, anders niet wordt bereikt, wordt volgens Swart een verkeerd signaal afgegeven. ‘Als wij dit soort zaken in hun eigen taal blijven aanbieden, is er voor hen geen noodzaak om de taal te leren.’
    Het is fantastisch dat Deventer allochtone raadsleden heeft die zich inzetten voor de hele stad, vindt Swart, maar zij stellen zich nu op als contactpersonen voor hun eigen gemeenschap. ‘Juist zij moeten uitdragen dat de taal de basis is voor contact in Deventer.’
    Bovendien sluit de bijeenkomst autochtonen buiten. ‘Het omgekeerde zou ondenkbaar zijn.’ ...
    GŁliz Tomruk-Kisi van GroenLinks zegt dat het vanavond helemaal niet gaat om een debat. ‘Dat is de VVD al meermalen verteld, maar de VVD wil niet luisteren. Het is een uit de hand gelopen verkiezingsstunt van deze partij.’
    Het gaat om een ontmoetingsavond met oudere Turken die de taal niet machtig zijn, zegt ze. Turkse raadsleden zijn daarvoor uitgenodigd en Tomruk-Kisi vindt het dan normaal dat de avond in het Turks is. ‘Als ik voor een internationale bijeenkomst zou worden gevraagd waar de voertaal Engels is, spreek ik Engels.’   ...


Red.:   Tja, vanuit die hoek is die leugen te verwachten: ze spreekt misschien Engels, maar ook Nederlands - en die Turken uit haar groep niet. Die leven voor minstens de helft nog in AnatoliŽ, en maar ťťn enkele loyaliteit: Turkije.
   Overigens zijn de leugens en het onbenul niet beperkt tot de politieke werkvloer. Ook de meer intellectuele waarnemer stapt met open ogen in de val van het tweetaligheids-argument, zie hier uitleg of detail - een bewijs van de debiliserende werking van geloof en ideologie, zelfs op afstand.
    Maar het toppunt is wel de volgende reportage van de vaste (pro-)islamverslaggeefsters van de Volkskrant, die er in hun onbenul geen (hoofd)doek om winden: het gaat hier om de etnische blokstem:
 

Uit: De Volkskrant, 20-02-2010, door Janny Groen en Annieke Kranenberg

De etnische stem verkleurt

Vroeger was het overzichtelijk: allochtonen stemden altijd links. Nu is de etnische stem aan het emanciperen. Er is onvrede over de linkse partijen, en vooral jongeren oriŽnteren zich politiek breed. Maar de allochtone kiezer wordt alweer gemobiliseerd: ‘Alleen een grote PvdA kan de PVV afschudden.’

Kan zij beloven – ‘nee garanderen’ – dat zij onder geen beding in een coalitie stapt met de PVV? De argwaan slaat de Haagse PvdA-lijsttrekker Jeltje van Nieuwenhoven tegemoet. Ze is op een koude zondagmiddag, een krappe maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, naar het Berberse cultuurcentrum Le Papillon in Den Haag gekomen voor een besloten beraad met elf vertegenwoordigers van Marokkaanse organisaties en moskeeŽn. Op tafel staan dampende glazen muntthee en een grote schaal zoete koekjes.
    De Nederlandse Marokkanen willen Van Nieuwenhovens nieren proeven. Ze zijn de PvdA niet op voorhand gunstig gestemd. Haar partij heeft hen hevig teleurgesteld. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stemden allochtone kiezers massaal op de PvdA.
    Als stank voor dank begon PvdA-leider Wouter Bos aan de kwaliteit van de nieuwkomers te twijfelen. De PvdA telde landelijk 183 allochtone raadsleden, ruim vijf keer zoveel als de nummer twee GroenLinks (34). Velen waren met voorkeurstemmen binnengekomen. Dat zou tot ‘ongelukken’ kunnen leiden, waarschuwde Bos. Hij vroeg zich af of ze even gekwalificeerd waren als de mensen die hoger op de lijst stonden. Die ‘trap op de ziel’ zijn de Marokkaanse Nederlanders niet vergeten. Daar kwam in de jaren erna nog bij de oproep van Bos bij tot confrontatie en polarisatie, de ‘eigenlijk rechtse’ integratienota en de ‘laffe houding’ tegenover Geert Wilders.
    Oud-GroenLinks-Kamerlid Mohamed Rabbae, een van de Marokkaanse vertegenwoordigers die deze zondag naar Den Haag is gekomen, zegt alom bitterheid te proeven. ‘Het imago van de PvdA bij de moslimgemeenschappen, en overigens ook bij mijn eigen partij, is niet al te best. Uit onvrede dreigen allochtone kiezers nu op andere partijen te stemmen. Of, erger nog, de stembus te mijden, omdat ook linkse partijen het op moslims hebben voorzien. Zo noemde Femke Halsema van GroenLinks de islam ‘een probleem’.
    Rabbae’s vrees lijkt te worden bewaarheid. Volgens het woensdag door het multiculturele instituut Forum gepubliceerd onderzoek ‘Opkomst- en stemgedrag van nieuwe Nederlanders’ gaan naar verwachting 10 procent minder allochtone kiezers op 3 maart naar de stembus dan in 2006. ...
   ... gevoel van urgentie moet dringend worden aangewakkerd. Want volgens recente peilingen dreigt de PVV lokaal en landelijk de grootste partij te worden. ... Daarom zijn de Haagse organisaties bereid zich opnieuw voor de sociaal-democraten in te spannen. Rabbae: ‘We moeten een versplintering van de moslimstem voorkomen. Alleen een grote PvdA kan de PVV afschudden. Maar dan moeten ze wel voor 100 procent op Van Nieuwenhovens woord kunnen vertrouwen.’
    Dat kunnen ze, reageert de lijsttrekker. Ze wil wel kwijt dat ze niet bereid is sommige problemen die Wilders benoemt, zoals illegale bewoning en het hoge percentage Marokkaanse jongeren in de criminaliteit, te verdoezelen. ‘Maar het gaat niet aan ťťn bevolkingsgroep voor alle problemen verantwoordelijk te stellen.’ ...
    De rest van het uur gaat over reŽle problemen: vroegtijdige uitval in het onderwijs, het gebrek aan stageplekken, eenzaamheid van ouderen, een ‘te witte ambtenarij’ voor zo’n multiculturele stad. ...
    De Marokkaanse vertegenwoordigers zijn zich er terdege van bewust dat – anders dan landelijk – de etnische stem op gemeenteraadsniveau een machtsfactor is. Die is er in 2006 immers in geslaagd Leefbaar Rotterdam in de oppositie te dwingen. ‘De Turkse en Marokkaanse gemeenschappen hebben toen strategisch gestemd. ... uit onvrede met de PvdA-lijn – de afgelopen jaren ‘gaan schuiven’ of weggezakt in onverschilligheid.
    Maar sinds Wilders een stemadvies heeft gegeven voor Leefbaar Rotterdam lijkt die houding te veranderen. ‘Dat stemadvies was een kantelpunt. Leefbaar, dat al met de botte bijl hakte, is nu synoniem voor de PVV.’ Dus hebben op 14 februari ook Rotterdamse Marokkaanse organisaties besloten opnieuw te gaan voor de sociaal-democraten. Vaak tegen heug en meug, meent Rabbae: ‘We moeten kiezen tussen slechtziendheid of blindheid.’
    PvdA-raadslid Fouad el Haji, die de ‘doelgroepencampagne’ in Rotterdam leidt, ontkent de onvrede niet. ‘Ik ben ook geregeld boos op mijn eigen partij. Toch, bij ons manifesteert de emancipatie van de etnische kiezer zich het duidelijkst. Wij hebben de meeste allochtone raadsleden, wethouders, Kamerleden. Een burgemeester en staatssecretaris.’
    Zeker, er worden fouten gemaakt, zegt El Haji. Nieuwe allochtone raadsleden zijn veelal onvoldoende begeleid. De kandidaatstelling is niet overal vlekkeloos verlopen. Soms was er frictie tussen allochtone en autochtone kandidaten. In de deelgemeente Feijenoord slaagde een grote groep tot dan toe onbekende Turkse PvdA-leden erin de voorgestelde kandidatenlijst van het bestuur te wijzigen. Er kwamen zeven Turkse PvdA’ers bij de eerste vijftien van de lijst ten koste van autochtonen en vrouwen. ...
    Op bijeenkomsten in wijken, buurthuizen en moskeeŽn merkt El Haji dat in Rotterdam een momentum is ontstaan om de allochtone kiezers te mobiliseren tegen Leefbaar/PVV. ‘Een ferme opstelling is cruciaal. ‘Pak Geert Wilders, dat hoor ik overal.’
    In Amsterdam zijn ook allerlei organisaties actief bezig de allochtone kiezer te mobiliseren.
    ... begint het belang van een strategische PvdA-stem steeds meer rond te zoemen in de moslimgemeenschappen. Vooral nu na de peiling van Maurice de Hond – PVV wordt de grootste – deze week ook TNS-Nipo meldde dat de PVV de PvdA op de hielen zit. Moslims zijn bang dat islamitische scholen worden gesloten, halal-voedsel wordt geweerd uit schoolkantines, dat projecten voor migrantengroepen worden afgeschaft en lokaal de kopvoddentax wordt ingevoerd.
    Actieve moslima’s in de Schilderswijk benaderen vrouwen in supermarkten en tijdens taallessen. Degenen die nog nooit naar de stembus zijn geweest, wordt het ABC van het stemmen bijgebracht. Ze krijgen een duidelijke boodschap mee. Stem op 3 maart en neem je man mee. Want straks mag een moslim niets meer in deze stad.


Red.:   Nou, is dat niet duidelijk: het is een complete overval op ons democratische systeem, even effectief als de overval die de uitslag van her Eurovisie songfestival heeft gekaapt:de allochtonen bepalen de gang van zaken. Voor de uitbreiding van moskeeŽn, islamitische scholen, halah-eten, halal-van-alles, en onbeperkte hoeveelheden geld en steun. Islam-van-alles. De moslimmaatschappij. En uiteindelijk de sharia.
     Nog meer democraten:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2010.

D66 scoort hoog bij ambitieuze allochtoon

Atakan Bilecen (31), druk met zijn eigen consultancybedrijf op het gebied van ICT, heeft een huis gekocht in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. In die wijk is hij opgegroeid. Zeven jaar geleden had hij zijn eerste eigen huis gekocht in Maarssen-Dorp. Maar al snel kwam hij er achter dat dat ‘dorpse gevoel’ niet bij hem paste. Dus keerde hij terug naar de wijk waar hij een ‘topjeugd’ heeft gehad en zich altijd ‘zeer prettig’ voelde, en nu met veel plezier woont met zijn vrouw en twee kinderen.
    Bilecen, van Turkse afkomst, ziet zichzelf als een van de vele ambitieuze jonge allochtonen van de tweede generatie. ‘Ik weet wat ik wil en ik weet wat ik kan.’ Hij is teleurgesteld geraakt in de PvdA. ‘Die partij laat ons links liggen, komt niet goed voor ons op. In de Tweede Kamer worden alle allochtonen over ťťn kam geschoren. Ook al beheers ik de Nederlandse taal beter dan veel Nederlanders, ik houd een stempel. D66 is er veel duidelijker voor ons. Veel Turken en Marokkanen gaan op die partij stemmen.’    ...


Red.:    Het Eurovisie songfestival: de Turk stemt op de Turk (D66 is inmiddels bijna hetzelfde als Turken en Marokkanen).
    Soms is er gemor te horen:


Uit: Volkskrant.nl, 09-10-2010, van verslaggeefster Anja Sligter

Allochtone PvdA’ers stoten witte raadsleden van hun zetel

De PvdA-fractie in Enschede bestaat bijna voor de helft uit allochtonen. Vier leden komen met stip de gemeenteraad binnen – door voorkeurstemmen.
    Autochtone raadsleden moesten noodgedwongen het veld ruimen, omdat de PvdA in de stad zes zetels verloor.
    Raadslid Andrť Boersma kon dat eerst niet verkroppen. ‘De PvdA is de Partij van de Allochtonen geworden’, verzuchtte hij in de lokale media. Daarvoor heeft hij inmiddels zijn excuses aangeboden.   ...


Red.:   Natuurlijk zouden het de allochtonen moeten zijn die met hun etnische voorkeurstem de democratie ondermijnen die hun excuses zouden moeten aanbieden. Maar arrogantie is daar een dominante emotie:

  Voorkeurstemmen brachten ook in Helmond, Utrecht, Eindhoven en Amsterdam allochtonen hoger op de lijst. In Helmond overheersten zij de fractie zelfs zo – met vijf van de zes zetels – dat Mohammed Chamin (256 stemmen) dinsdag plaats maakte voor een autochtone kandidaat

Bezetting door een vijfde colonne.
  Meestal wordt de trouw van de achterban als verklaring voor de voorkeurstemmen gegeven. Maar de inspanning die de individuele kandidaat zich getroost om zieltjes te winnen, kan ook meespelen. Zo ging Halima El Karouni (1211 stemmen) in Nijmegen van deur tot deur.

Alsof blanke kandidaten niet van deur tot deur gaan. maar een PvdA'er die langs de deur van een blanke VVD'er loopt wint daar echt geen stem mee. De Marokkaan die langs een Marokkaanse loopt wint en stem ongeacht de politieke voorkeur, in vele gevallen omdat ze die niet hebben, wegens gebrek aan kennis van Nederland: de televisie staat vastgepind op de Marokkaanse schotelzender (idem voor Turks). En het wordt alleen maar erger:
  Voetballerij
Volgens Shridath Salikram ... ‘In andere sectoren zoals de voetballerij en bij muziek en dans is het al langer geaccepteerd dat we ook aanvoerders zijn. De politiek loopt wat dat betreft achter.’

Het is zoals de wereld er vandaag de dag uitziet, vindt de bestuurkundige. ‘Wen er vast aan, zou ik zeggen, want er zitten grote aantallen aan te komen.’

Dat van voetbal is een leugen, want de clubs worden georganiseerd door blanke vrijwilligers waarop de allochtonen parasiteren  . Maar dat over de aantallen is waar.
    Ook tracht men als een ware vijfde colonne de Nederlandse democratie te gebruiken voor buitenlandse politieke doeleinden:


Uit: De Volkskrant, 15-07-2010, van verslaggever Raoul du Prť

Weert blaast bezoek aan Marokko af na negatief advies van griffier

Rond de trip ontstond deze week commotie omdat die door de Marokkaanse overheid wordt betaald en deels bedoeld zou zijn ter promotie van de Westelijke Sahara als het rechtmatig grondgebied van Marokko. De plaatselijke bewoners daar strijden al decennia voor onafhankelijkheid.   ...
    De uitnodiging voor de Weertse reis belandde via het Marokkaanse consulaat bij het PvdA-raadslid Malika Za‚boul. Zij vroeg enkele raadsleden van andere fracties om haar te vergezellen. Het CDA-raadslid Marianne Op den Kamp legde het reisschema echter voor toestemming voor aan de griffier. ...
    Griffier Wolfs greep vervolgens in. ‘Reizen als deze vereisen een gemeentelijk belang. Dat kon ik niet ontdekken. Er wonen ook in Weert natuurlijk mensen uit Marokko, maar dat is niet voldoende. De reis voert bovendien naar een regio die internationaal omstreden is. En het was duidelijk de bedoeling dat de deelnemers aan de reis zich achteraf zouden gaan inzetten om het Marokkaanse standpunt te verspreiden. De genodigden werden daarvoor specifiek benaderd. Ik vond het al met al een erg politiek bezoek.’   ...


Red.:   Om een nieuwe uitdrukking te gebruiken (Cohen: "Wilders schuurt tegen de rechtsstaat aan"): het schuurt tegen landverraad aan ...
    Natuurlijk steunen de islamitische gekozen bestuurders alle vormen van islamisering en zelf-islamisering:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2010, door Charlotte Huisman

Protest leerlingen tegen regel hoofddoeken

Tussentitel:  Eerst gingen de meiden blij naar school. Nu zie ik ze soms huilen

Op het Gerrit Rietveld College in Utrecht is onrust ontstaan over de schoolregel voor hoofddoeken.
    Het voorschrift verbiedt leerlingen een hoofddoek te dragen tot vlak boven of over de wenkbrauwen. De hoofddoek mag van de schoolleiding alleen het hoofdhaar bedekken. Leerlingen van de interconfessionele scholengemeenschap voor vmbo-tl, havo en vwo zijn een handtekeningenactie begonnen om de regel van tafel te krijgen.
    In juni stelde de school nieuwe regels in, de zogeheten IJzeren Vijf, waarin naast de verscherpte regel voor de hoofddoek een verbod geldt voor petjes op en jassen aan in de les. ...

Red.:    Zelf-islamisering - natuurlijk behoren naast petjes ook alle vormen van hoofddoeken verboden te worden. Als je het niet doet, en probeert gewone hoofddoeken toe te staan, loop je in de praktijk altijd een groot risico van een race naar de boerka, door de onderlinge naijver van wie het meest deugdzaam en vroom is, zie het geval in Antwerpen. Het resultaat is of een hoofddoekenterreur, of een algeheel verbod als ze er allemaal mee lopen. Beide stukken ongewenster dan een verbod vooraf.
    De ernst van de vroomheidsdrift wordt ook in dit stuk geÔllustreerd:

  ‘Een belachelijke regel’, reageert een leerlinge met een laag gedragen hoofddoek uit 6vwo. ... Een Marokkaanse havo-leerling zegt: ‘Eerst gingen de meiden blij naar school, nu zie ik ze soms huilen. Sommige meiden durven niet meer naar school. Het wordt hun zo moeilijk gemaakt om aan hun toekomst te werken, terwijl juist deze meiden ijverig zijn. Ze voelen zich weggepest.’   ...
     Rector Tjeerd Talsma ... Eťn meisje uit de brugklas zit nu thuis en gaat naar een andere school. ‘Zij mocht van haar ouders niet mee op schoolkamp. ...

Deze religieuze radicalisering komt uit het islamitische veld. De gekozen islamitische bestuurder steunt de religieuze radicalisering:
  Gemeenteraadslid Gadiza Bouazani (PvdA) wil dat de school ‘deze meiden met rust laat’. Zij gaat de kwestie aanzwengelen in de raad.

De gekozen islamitische bestuurder is dus een gevaar voor de seculiere democratie.
    Een bevestiging uit eigen kring dat het inderdaad zo werkt:


Uit: De Volkskrant 12-01-2011, door Zihni Ozdil

Ons leven moet niet om Turkije draaien

Turkse jongeren moeten hun 'leiders' niet meer volgen, maar zich eindelijk eens gaan richten op Nederland.

Zihni Ozdil | Zihni Ozdil is universitair docent aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de jongerenredactie van De Unie/Confetti in Rotterdam. Specifieke activiteiten voor Turkse jongeren staan integratie juist in de weg.

'Turks-Nederlandse studenten gaan bijna nooit op kamers wonen. Als er activiteiten worden ontplooid, is het vaak in een Turkse vereniging. Er wordt wel in grote aantallen gedemonstreerd tegen 'de vermeende Armeense genocide', maar we ontbreken als de studentenvakbond actie voert tegen de uitholling van de studiefinanciering. Kortom we zijn aan het verzuilen.' Dit zei ik in 2006 op een druk bezochte bijeenkomst vol querulantisme aan de Erasmus Universiteit. En: 'Als Nederlandse jongeren moeten we ons ook maatschappelijk betrokken voelen bij het land waar we leven en boven onze etniciteit uitstijgen. Waar zijn jullie als het Studium Generale een bijeenkomst over de gezondheidszorg of over Afrikaanse kunst organiseert?'
    De stelling van die dag was dat Turks-Nederlandse hoogopgeleiden hun heil in Turkije zoeken vanwege het harde klimaat in Nederland. Het panel en de hele zaal vonden dat het allemaal de schuld is van 'de autochtone' samenleving. De reacties op mijn ontnuchterende commentaar waren dan ook niet mals. 'Jij bent een landverrader' en 'volgens mij ben jij gewoon een ArmeniŽr' waren enkele van de vele verwijten die ik kreeg tijdens de, uiteraard alcoholvrije, borrel na afloop.
    Sindsdien is er weinig veranderd. Zoals al jarenlang blijkt uit cijfers van CBS en SCP leven de meeste Turkse Nederlanders in een verzuilde toestand van segregatie, waarin het land van de (groot)ouders het belangrijkste oriŽntatiepunt is. Ze hebben vooral vrienden uit de eigen etnische groep, kijken primair naar de Turkse tv, bezoeken vooral op Turkije gerichte websites, spreken en chatten in het Turks en hebben weinig belangstelling voor de Nederlandse politiek. De ontelbare Turkse stichtingen, scholen, studentenverenigingen en netwerkorganisaties in Nederland zijn vrijwel zonder uitzondering ideologisch verbonden aan religieus-politieke verhoudingen in Turkije. Terwijl de top van al die organisaties onderling contact heeft en af en toe mag overleggen met de Nederlandse overheid, bemoeit de 'achterban' zich weinig met de Nederlandse maatschappij.
    Veel Nederlandse politieke partijen maken hier handig gebruik van en rekruteren graag Turken die stemvee kunnen trekken gebaseerd op hun etniciteit. Een standpunt over een kwestie in Turkije of een achtergrond in een op Turkije gerichte organisatie kan genoeg zijn om met voorkeurstemmen in het parlement te belanden.   ...
 

Red.:    Het betrouwbaarheidsgehalte van deze uitspraken die zich uitspreekt tegen de eigen groep richten is volgens de Informatieregels erg hoog.
    Het CDA is ťťn van de doelwitten van de moslims. Een eerste schot:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2010, van verslaggever Jonathan Witteman

CDA-moslims zitten met gedoogsteun in hun maag

CDA-politici van moslimhuize voelen zich in een onmogelijke positie gebracht. Zij willen weten hoe zij de gedoogsteun van de PVV moeten ‘verkopen’ aan hun achterban. Een groep van vijftien islamitische raadsleden en lokale bestuurders trad gisterochtend aan op het partijbureau om hun situatie te bespreken met CDA-voorzitter Henk Bleker.
    ‘We staan onder enorme druk van onze gemeenschap’, zegt het Eindhovense raadslid Ibrahim Wijbenga. ‘Ik vrees dat niemand meer op ons gaat stemmen. Diegenen die met voorkeurstemmen zijn gekozen, zien hun steun onder islamitische kiezers als sneeuw onder de zon verdwijnen.’   ...


Red.:   Met als eerste de bevestiging dat moslim-politici daar zitten gerelateerd aan de moslim-achterban. Geen politieke keuze dus, maar een etnische. De gigantische landmijn onder de democratie. Vervolgens wordt die etnische stem ingebracht om politieke druk uit te oefenen.
    En een aantal maanden later wordt de druk opgevoerd:


Uit: De Volkskrant, 24-03-2011, van verslaggever Ron Meerhof

Allochtone CDA'ers waarschuwen voor uittocht moslims

Tussentitel: Partijkoers moet CDA-moslims voldoende ruimte en armslag bieden - Allochtone raadslieden in een open brief

Het CDA brengt de eigen toekomst in gevaar als de partij de uittocht van moslims en allochtonen niet weet te stoppen. Anderhalve week voor de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter richt een groep islamitische CDA-raadsleden zich met die waarschuwing tot de partijtop.
    In een open brief schrijven de raadsleden, actief in onder meer Eindhoven, Schiedam, Arnhem en de IJsselstreek, dat ze het gevoel hebben dat ze in de eerste plaats worden bekeken als moslims en niet als CDA-leden. ...


Red.:    Eerst zich afficheren als moslims, en dan boos-zijn dat anderen ze afficheren als moslims. De bekende haatdragendheid van moslims.

  'Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat we met een gedoogpartner regeren die van de strijd tegen de islam een kernpunt maakt.'

Gevolgd door een staaltje paranoia.
    Een deel van het zeer zit hier:
  Het CDA voer in de jaren negentig een multiculturele koers en haalde veel moslims binnen.

Die multiculturele koers is verhullende taal voor het systematisch bevoordelen van moslims, en het even systematisch onder het tapijt vegen van de nadelen van de moslim-immigratie. De massale aanwezigheid van moslims en hun etnische blokstem oefent dus een druk uit om hun racistische bevoordeling te continueren.
    Laten we ons eens verplaatsen naar een situatie in het buitenland, en de beschrijvingen van iemand anders gebruiken:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2011, door Thomas L. Friedman, columnist van The New York Times

Column | Tribale samenlevingen

Democratie lastig voor landen vol stammen

Is de slag om LibiŽ een gevecht tussen een wrede dictator en de democratische oppositie of is het eigenlijk een stammenstrijd?
    Dat is de vraag waarom het draait in LibiŽ. Er zijn immers twee soorten landen in het Midden-Oosten: echte landen met een lange geschiedenis en een sterke nationale identiteit, zoals Egypte, TunesiŽ en Marokko, en landen die je 'stammen met vlaggen' zou kunnen noemen. Dat zijn kunstmatige staten waarvan de grenzen zijn getrokken door de koloniale machten. Binnen die grenzen zitten allerlei stammen en sekten gevangen die nooit de aspiratie hadden om met elkaar samen te leven en die ook nooit zijn opgegaan in ťťn familie van burgers.   ...
     Tot die laatste landen behoren LibiŽ, Irak, JordaniŽ, Saoedi-ArabiŽ, SyriŽ, Bahrein, Jemen, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. De stammen in deze meer kunstmatige staten zijn lang bijeengehouden door de ijzeren vuist van de koloniale mogendheden, vorsten of militaire dictators. Ze kennen geen echte burgers in de moderne zin van het begrip.   ...
 

Red.:   Een beschrijving die dus niet slaat op landen, maar op degenen die die landen bewonen. En iets is dat ze meenemen als ze naar een ander land gaan. En zoals de allochtone immigrante die naar Europa zijn gekomen inmiddels uitvoerig hebben bewezen: ze denken en leven als stamleden. En zijn niet opgegaan in de Europese familie van burgers. Oftewel: zijn geen burgers van de Europese landen.

  We moeten heel voorzichtig zijn met ingrijpen in landen die net als Irak uiteen kunnen vallen, zeker als we niet weten wie de oppositiegroepen werkelijk zijn: democratische bewegingen geleid door stammen of stammen die slechts gebruik maken van de taal van de democratie?

Precies wat we gezien hebben: de stamleden gebruiken de democratie om stambelangen na te streven. En zijn daarmee vijanden van de democratie van burgers.  met het gevaar van dit soort verschijnselen:
  Tot die laatste landen ... Ze kennen geen echte burgers in de moderne zin van het begrip. Democratische machtswisselingen zijn hier onmogelijk omdat iedere stam volgens het principe 'heers of sterf' leeft: je eigen stam is aan de macht of anders ben je dood.

    Een tussentijdse melding van de gevolgen van de allochtone blokstem:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2011, ANP.

Lui raadslid berispt

De gemeenteraad van Delfzijl heeft een motie van afkeuring aangenomen tegen raadslid Ihsan Samanci van Sociaal Delfzijl, omdat die te weinig werk verzet. Het raadslid was afwezig bij 8 van de 15 gemeenteraadsvergaderingen. ...


Red.:    Hoe erg het was, blijkt uit het volgende:

  De motie is een initiatief van de PvdA.

    Maar nu ondervinden ze ook zelf hoe het islamitische cliŽntilisme werkt. Aanleiding is een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om de uitzondering voor de regels van slacht voor religieuzen, die onverdoofd mogen slachten, op te heffen. De PvdA heeft uitgesproken dat ze daar ook voor zullen stemmen:


Uit: De Volkskrant, 04-05-2011, van verslaggeefster Maartje Bakker

Ritueel slachtverbod | Voor- en tegenstanders zijn verspreid over de partijen

Dierenliefde kan PvdA zetel kosten

De groeiende coalitie tegen onverdoofd slachten zaait tweedracht binnen de PvdA: menig moslim is boos. In Zweden verzetten juist de joden zich tegen een slachtverbod.

Het verbod op het ritueel slachten zonder verdoving dreigt de PvdA parten te gaan spelen bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer op 23 mei. Enkele islamitische PvdA-statenleden, die vrezen dat de vrijheid van godsdienst wordt aangetast, weten nog niet of ze op hun eigen partij zullen stemmen. Dat is riskant voor de PvdA: een paar stemmen minder kan de partij een zetel in de Eerste Kamer kosten.


Red.:   Ook hier maar: het verbod op ritueel, onverdoofd, slachten heeft niet met de vrijheid van godsdienst te maken. Die vrijheid is even groot als altijd. Wat niet meer mag, is anderen nodeloos benadelen, maar dat mag sowieso niet - in deze moderne tijden ook als het dieren betreft.

  Sommige joden en moslims zijn fel tegen het slachtverbod, omdat ze vinden dat onverdoofd slachten in strijd is met wat over het slachtritueel in hun heilige boeken staat.

Een volkomen onzin-argument, want die boeken staan boordevol met zaken die niet mee gepraktiseerd worden, en sommige niet meer gepraktiseerd mogen worden.
     Maar het gaat om de etnische machtsuitoefening:
  De eerste die aan de bel trok, was SelÁuk ÷ztŁrk, statenlid uit Limburg. Hij dreigde blanco te stemmen als niemand op de kandidatenlijst van zijn partij zijn kritiek op het verbod op onverdoofd slachten deelde. Die mededeling schudde de PvdA wakker, vertelt ÷ztŁrk. 'Er is veel op gang gekomen. Bijeenkomsten, gelobby.'
    Het heeft er evenwel nog niet tot geleid dat ÷ztŁrk van gedachten is veranderd. Hij blijft erbij dat theologen bepalen hoe dieren geslacht moeten worden binnen de islam. Alleen als de PvdA zich voegt naar de islamitische regels, en ritueel slachten onder bepaalde omstandigheden geoorloofd blijft, brengt ÷ztŁrk zijn stem uit op zijn eigen partij. 'Of er moet een kandidaat zijn die ook tegen het verbod op ritueel slachten is. Ik ga alle kandidaat-Kamerleden bellen om te horen hoe ze over deze maatregel denken.'
    Dikke kans dat ÷ztŁrk iemand vindt die er hetzelfde over denkt als hij: de nummer 26 op de lijst is Alper Tekin Erdogan, advocaat te Amsterdam. Kwade tongen beweren dat de kwestie met het rituele slachten voor ÷ztŁrk een smoesje is om op een Turk te stemmen. Dat is tegen de regels; Statenleden van de Partij van de Arbeid worden geacht te stemmen op iemand die hoog op de lijst staat.

Juist ja. En het is kennelijk een algemeen gevoel, want ook de zogenaamd gematigden staan erachter:
  Na ÷ztŁrk roerde NaÔma Ajouaau zich vorige week bij een Amsterdamse partijbijeenkomst over onverdoofd ritueel slachten. Ze zit in de Provinciale Staten van Noord-Holland, en zei zich 'geflest' te voelen door de partij. ...
Gohdar Massom, collega-statenlid in Noord-Holland en eveneens moslim ... 'Ik ben tegen het verbod; als het doorgaat, word ik vegetariŽr. Maar ... Ik zal mijn partij niet verraden.'
    Zulke onvoorwaardelijke trouw is schaars onder islamitische PvdA-statenleden. Ook Dursun KilliÁ uit Utrecht geeft zijn stem mogelijk aan iemand laag op de lijst. Bahattin Erbas, statenlid in Zuid-Holland, ... Zelf overweegt hij voorlopig niet om zijn stem aan een andere partij te geven of om blanco te stemmen. 'Ik heb goede hoop dat er een oplossing komt.' Welke oplossing? 'Dat de PvdA tegen het wetsvoorstel voor verdoofd slachten stemt.'

De wortel van al het kwaad wat hier achter zit is natuurlijk de etnische blokstem:  
  Na ÷ztŁrk roerde NaÔma Ajouaau ... 'Tijdens de campagne moest ik mijn islamitische achterban overhalen om op de PvdA te stemmen. ...
    Bahattin Erbas, statenlid in Zuid-Holland, ... vertelt dat statenleden met een Turkse achtergrond proberen gezamenlijk te opereren. 'We overleggen veel met elkaar.'

En uit die etnische blokstem volgen de bijpassende weerzinwekkende houdingen:
  Ajouaau zei uit wraak op de PVV te zullen stemmen. ...
    ... Bahattin Erbas, statenlid in Zuid-Holland, ... Zelf overweegt hij voorlopig niet om zijn stem aan een andere partij te geven of om blanco te stemmen. ...

    Overigens geldt dit gevaar natuurlijk voor alle godsdiensten en bijpassende etnieŽn:
  Ed van Thijn, oud-minister en -senator, is 'geschokt' dat zijn partij 'op een achternamiddag zonder raadpleging van de joodse achterban zo'n besluit neemt'. Van Thijn, geen kosjere eter maar wel actief in de liberaal-joodse gemeente, hoopt dat de Kamerfractie haar besluit heroverweegt. 'Het is erg strijdig met de vrijheid van godsdienst die wij als doorbraakpartij in het hart sluiten.'

    Een van de weinige dissidenten in  de PvdA, die veel publiceert o het internet, kan of durft nu eindelijk ook iets in de gewone media te zeggen:


Uit: De Volkskrant, 13-05-2011, door Marcel Duyvestijn

Wie denkt dat Allah alles beter weet, moet niet bij de PvdA zijn

Marcel Duyvestijn | De auteur is, in zijn eigen omschrijving, liefdevol lid van de PvdA. Zijn partij bekommert zich volgens hem te veel om de gelovigen.

... soms heb ik het gevoel dat wij de vierde religieuze partij van Nederland zijn. Zeker als ik al die PvdA'ers zie die, op de rituele barricade, de partijtop erop wijzen dat ze rekening moet houden met haar religieuze achterban. Het zou goed zijn als wij tegen al die voorstanders van ritueel slachten zeggen: wij zijn een progressieve partij die altijd de nieuwste inzichten hanteert. Wij zijn de partij van vooruitgang. 'Sterf, gij oude vormen en gedachten!' Wij gaan uit van nieuwe woorden. Niet van oude. Dat maakt ons progressief.
    Toch zijn er nogal wat conservatieve PvdA'ers. Ertan Isik van de PvdA Eindhoven bijvoorbeeld. Hij zegt zelfs dat Allah het altijd beter weet: 'Het ritueel (slachten) bestaat al 1.400 jaar en wordt voorgeschreven door Allah. Hij weet beter dan mevrouw Thieme of dieren al dan niet lijden.' Waarvan akte.
    Allah heeft van alles voorgeschreven. Hij is alwetend. Dus waarom zou je nog een partijprogramma schrijven, denk ik dan. Als je de Koran hebt, heb je geen beginselprogramma meer nodig, zei een jonge PvdA' er een keer tegen me. Een volksvertegenwoordiger van de PvdA liet ooit weten dat ze haar eigen kind zou verstoten als ze wist dat hij homo was. 'Het mag gewoon niet van ons geloof.' Maar wel van de PvdA, zei ik. Daarover haalde ze haar schouders op.   ...


Red.:    Binnen de PvdA zijn de moslims dus een vijfde colonne voor de islam. Iets waarvan de PvdA zich, gezien haar voorgeschiedenis als voortrekker van de maatschappelijke vooruitgang en de seculiere maatschappij, onmiddellijk zou moeten zuiveren. Iets wat tegenover een partij als het CDA en de bijbehorende ideeŽn ook altijd gedaan is:

  'We hebben geen goede ervaringen met regeren met de PvdA. Dat gaat heel ver terug.' Dat zei Gerda Verburg vorige week in een interview met Nu.nl.   ...
    ... Toen Jan Peter Balkenende later in Pauw en Witteman allerlei PvdA'ers de schuld gaf van het mislukken van zijn christelijke kabinet wist ik het zeker. We moeten iets duidelijk maken: dat we geen enkele partij meer buitensluiten, behalve het CDA. Het CDA is een partij van God. Wij zijn van de mensen. Laten we het eens zo simpel uitdrukken.

Het multiculturalisme en het hulpverlenerscomplex heeft deze houding ernstig ondergraven. Maar de conclusie uit het voorgaande is overduidelijk: tegenover moslims moet precies dezelfde houding worden ingenomen:
  God en de PvdA. Het is een moeizame combinatie. Of het nu over de hoofddoek gaat, over handen schudden of over ritueel slachten: er is altijd lawaai. ...
    Ik zal wat duidelijkheid scheppen: voor God gaat u rechtsaf. Daar staan Maxime, Arie en Kees met open armen te wachten. Zij hebben God aan hun zijde. Kiest u voor vooruitgang: dan moet u bij de PvdA zijn.

Amen. En ieder houding is, naast het bestaande gevaar van de grotendeels getemde christenen, een dodelijk gevaar voor democratie. Duyvestijn vertaalt de keuze in links en rechts. Het is de keuze tussen democratie en theocratie en etnocratie.
    En ook de Volkskrant is van het gevaar op de hoogte:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Prť

Schimmenspel

De redenen stapelen zich op om zo snel mogelijk te stoppen met de senaatsverkiezingen zoals we die nu houden.

De oppositiepartijen die in een achterkamertje bijeen komen om geheime afspraken te maken over de manier waarop ze de restzetels verdelen.   ...
Statenleden van de PvdA die dreigen niet op hun eigen partij te stemmen als die het verbod op de rituele slacht blijft steunen.   ...

Red.:   Zonder het expliciet te vermelden, natuurlijk.
    De ophef over de kwestie wordt groter. En diverse maskers vallen. De volgende citaten staan niet allemaal in originele volgorde:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2011, column door Martin Sommer

De god van de kerklozen

Tussentitel: Geen flauw benul van religie en geschiedenis

Met dat verbod op onverdoofd ritueel slachten zijn we nog niet klaar. Na het Kamerdebat in april brak tumult uit. Er bleek een meerderheid voor het idee van Marianne Thieme ...
    Het is een mirakel te zien hoe Thieme erin is geslaagd de politiek te splijten met haar dierenliefde. ...


Red.:   Onzin. Het is helemaal de bedoeling van Thieme niet om de politiek te splijten. Ze wil doodgewoon haar ideeŽn en beleid uitgevoerd krijgen. Dat splijten doen die andere partijen volkomen vrijwillig en op eigen houtje.

  Scheurmaken was tot voor kort het monopolie van Wilders,

Net als dat geldt voor Wilders. Waaruit je meteen ook de reden voor de huidige scheuringen kan vermoeden: hypocrisie en cultuurverraad, aan de moslims:
  ... Wilders, die alle drie de middenpartijen in het ongerede wist te brengen met de immigratie. Nu is de beurt aan Thieme. En eigenlijk gaat het toch weer over immigratie.

 Bingo.
    Eerste in het rijtje hypocrieten: de PvdA. Daarvan waren boven al berichten, die verder aangescherpt worden:
  Er bleek een meerderheid voor het idee van Marianne Thieme omdat de PvdA om ging. ...
    De nieuwbakken woordvoerder Tjeerd van Dekken stelde vast dat islamitische deskundigen 'geen enkel bezwaar' hadden tegen verdoofde slacht. Opstand volgde, niet alleen bij de baarden en de hoofddoeken, maar ook bij de keppels en de hoeden. Zich niet helemaal verdiept in de emoties bij de achterban, was het excuus bij de PvdA. Geen flauw benul van religie en geschiedenis, is mijn idee.

Natuurlijk wel. Althans, degenen die voor de opheffing van de vrijstelling waren. Geen flauw benul van de ware aard van de moslims - dat is waar. Maar zoals Sommer stelt, de PvdA bevindt zich in goed gezelschap:
  Neem de VVD. Daar vindt men dat er ruimte moet zijn voor godsdienstvrijheid, en zeker een kleine club als de orthodoxe joden moet op zijn eigen wijze zalig kunnen worden. Frits Bolkestein verwoordde dit standpunt op televisie.
    Maar die vrijheid wordt nu bedreigd door de komst van een miljoen moslims. Orthodoxie in het klein is voor het openluchtmuseum. Orthodoxie bedreven door een miljoen mensen is een bedreiging voor vrouwenrechten of dierenwelzijn.
    De VVD-fractie is radicaal gespleten. ...

Een illustratie van het sociologische begrip van de drempelwaarde: de effecten van de eigenschappen van  een sociologische groep kunnen radicaal anders worden boven (of onder) een bepaalde grenswaarde, in zowel de sterkte van de eigenschap als de omvang van de groep . In dit geval door Sommer letterlijk uitgeschreven: het is iets heel anders als een klein groepje er een radicaal idee als rituele slacht op na houdt, of een aanzienlijke minderheid. Overigens: men heeft het weer foutief over godsdienstvrijheid - het gaat over godsdienstuitoefening. Ongetwijfeld voor een groot deel uit opzet.
  Ook de PVV worstelt. Daar houden ze van joden, maar niet van moslims. Het PVV-geploeter heeft iets geestigs, aangezien ze meestal van hun hart geen moordkuil maken. Ja ,de fractie is verdeeld, zoveel krijg ik te horen. Daarna gaat de telefoon er gauw op. Kamerlid Martin Bosma, verklaard IsraŽl-liefhebber, vlag met davidster voor zijn raam, zegt dat dit onderwerp hem niet raakt aangezien hij streng vegetariŽr is. En loopt snel door.
    Maar het staat zwart op wit in het PVV-verkiezingsprogramma: verbod op ritueel slachten. Bij de PVV hebben ze net als bij de PvdA slecht opgelet, allemaal moderne seculieren die het lam Gods hebben verruild voor de god van de kerklozen, het onschuldige dier.

Nou nee, het is geen god. het gaat doodgewoon om een regel: slechten dient verdoofd te gebeuren. En voor een uitzonderingen voor gelovigen is geen goede reden te bedenken. Want traditie is, zoals gezien beslist geen goede reden. - eerwraak is ook traditie.
    Overigens werd dat aardig verwoord door de dierenliefhebber onder de PVV'ers:
  Liefhebber Dion Graus gaat er niet zachtzinnig tegenaan. Esmťe Wiegman van de ChristenUnie, die zei de vrijheid van godsdienst te willen respecteren, voegde hij in de Kamer toe: 'Slaat dat respecteren op het vierenhalve minuut laten spartelen en stikken van een rund in zijn eigen bloed?'
    Het laat niet heel veel ruimte voor gesprek. ...

Nee, vast niet. Maar de opvattingen van een religieus laten nog veel minder ruimte voor een gesprek. Dus waarom dit Dion Graus verweten moet worden is geheel duister, Martin.
     Volgende club:
  De gereformeerden van de SGP maakten een omgekeerde beweging. Ooit stond voorman dominee Van Dis vooraan in de dierenliefde (tegen vivisectie). Van rituele slacht wilde hij niet weten. Nederland was in SGP-ogen een protestants-christelijke natie, waar geen plaats was voor andersgezinde fratsen. Nu zijn de gereformeerden een bedreigde minderheid en voelen ze met de joden mee. Joden hebben hun koosjere slacht, de SGP het vrouwenstandpunt.
    De SGP heeft het in de Kamer opgenomen voor de joden. Nooit (nou ja) was rituele slacht een probleem. Nu zijn er een miljoen moslims en komt dat dierenwelzijn uit de mouw.

En allemaal omdat er aan religie geen mouw te passen valt. Het is een gedrocht zonder rede. Dat tot heel rare bochten dwingt:
  De SGP suggereert een uitzondering op het verbod voor orthodoxe joden. Joden hebben betere slagersopleidingen dan moslims, beter geslepen messen en het gaat om niet meer dan 2.500 koeien.

Dat wil zeggen: een bocht voor de gelovigen. neem je een strikt wetenschappelijk sociologisch standpunt in, dan is dit de uitkomst: het probleem zit boven de drempelwaarde, en niet eronder. Dus de joden kan het dus toegestaan worden , maar niet de moslims.
  Begrijpelijke wens, die zeker niet zal worden gehonoreerd. Want: gelijke monniken, gelijke kappen.

Wat de standaardopvatting is. En een onjuiste, qua uitkomst. Want inderdaad: gelijke monniken, gelijke kappen. Maar de joodse monnik is beslist niet gelijk aan de islamitische monnik. Die laats is tien keer zo groot. En daarom een gevaar voor de democratie, met zijn van de democratie afwijkende standpunten en houdingen. In welke richting Sommer ook gaat:
  Begrip voor orthodoxie is uit, de staat als grote gelijkmaker is in. Wordt beslist vervolgd.

Dat laatste is zeker. Het eerste beslist niet. Want wie hadden we nog niet gehad...:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2011, ANP

D66-congres: geen verbod onverdoofd slachten

D66-leden willen niet dat onverdoofd ritueel slachten wordt verboden. Dat spraken zij zaterdag in meerderheid uit tijdens een congres van hun partij in het Utrechtse Beatrixtheater.

Tijdens het congres werd een motie aangenomen waarin aan de D66-fractie in de Tweede Kamer wordt gevraagd om tegen een voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) te stemmen. Dat voorstel vraagt om het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. ...
    Eerder was de Kamerfractie positief over het PvdD-voorstel, maar de liberale partij vindt een verbod neerkomen op inperking van godsdienstuitoefening.


Red.:   Dus vrouwenonderdrukking, vrouwenbesnijdenis, eerwraak, het lastig-vallen van homo's en het vervolgen van Joden kunnen we ook weer op de lijst van toegestane cultuuruitingen zetten, want het verbieden daarvan is ook een inperking van de godsdienstuitoefening. Volgens de liberalen van D66.
    En nog maar eens een keer: dit alles toont aan dat de pure aanwezigheid van moslims al een dodelijk gevaar voor de democratie vormt.
    De omvang van het gevaar wordt steeds duidelijker. Nu is de rot ook al toegeslagen in de VVD:


Uit: De Volkskrant, 09-06-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Steun voor verbod onverdoofd slachten kalft steeds verder af

Het verzet groeit bij de achterban van partijen die het initiatiefwetsvoorstel steunen van de Partij voor de Dieren (PvdD) voor een verbod op de onbedwelmde slacht. Dinsdag keerde ook de VVD-fractie van de Provinciale Staten Noord-Holland zich tegen het wetsvoorstel.   ...
    Eerder al verzetten VVD-prominent Frits Bolkestein en de liberale senator Eduard Asscher zich tegen het verbod. Zij willen de aloude traditie van vooral het kosjere slachten in Nederland beschermen. ...


Red.:   Frits Bolkestein heeft expliciet gesproken namens het Joodse smaldeel, en Eduard Asscher hoort er bij geboorte toe. In het opzicht van ritueel slachten en dat soort zaken zijn moslims en Joden natuurlijk ťťn pot nat. Zoals er nog veel meer overeenkomsten zijn tussen de stromingen en deels de volken - zo veel, besnijdende, weerzinwekkende godsdiensten aanhangende semitische woestijnvolken, dat er soms wel verondersteld wordt dat dat een reden is voor de hardnekkigheid van hun conflicten.
    En de weerzinwekkende goddiensten hebben nog steeds veel te veel invloed in de beschaafdere streken:

  De VVD-fractie in Amsterdam is verdeeld, evenals die van de PvdA in de hoofdstad en in tal van andere steden. Eind mei sprak het ledencongres van D66 zich uit tegen het verbod. Bij de achterban van GroenLinks rommelt het.
    'Dit onderwerp is te groot en te beladen om daarin geen positie in te nemen', zegt Cees Loggen, voorzitter VVD-fractie van de Provinciale Staten Noord-Holland. Het raakt aan zowel de religieuze vrijheid als aan de keuzevrijheid van het individu.

Niks keuzevrijheid van het individu - het raakt aan de regel: "Gelijke rechten voor iedereen": geen uitzonderingen op grond van traditionele weerzinwekkende opvattingen en gewoontes.
  ... Cees Loggen, voorzitter VVD-fractie van de Provinciale Staten Noord-Holland ... Bovendien vindt zijn fractie dat met twee maten wordt gemeten.

 Inderdaad: de huidige bevoordeling van religies. Maar dat is niet wat deze cultuurverrader bedoelt:
  Op grond van wetenschappelijke rapporten rekent Loggen voor dat het bij ongeveer 10 procent van de bedwelmingen in de vleesindustrie mis gaat. 'Deze 10 procent staat alleen al in Nederland gelijk aan 20 miljoen dieren en is daarmee vele malen groter dan het aantal dieren dat door onbedwelmde slacht wordt gedood. Waarom dan slechts ingrijpen bij de rituele sector?'

Het bekende argument: omdat er ook moordenaars zijn, heeft het geen zin achter de dieven aan te gaan.
    En ook de volgende judassen dienen zich al aan:
  Op verzoek van verontruste partijleden hield GroenLinks eind mei in Utrecht een bijeenkomst. De algemene opinie was dat het verbod disproportioneel is en daarmee een stap te ver gaat. 'Je tornt aan de godsdienstvrijheid ten behoeve van enkele seconden winst in de pijnbeleving van dieren', zeggen de critici.

Het was te verwachten ...
    Natuurlijk gaat dit de moslims nog lang niet snel en ver genoeg:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2011, ingezonden brief van Ibrahim Wijbenga, CDA-raadslid in Eindhoven (Eindhoven)

Het stilzwijgen

Op donderdag 16 juni vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over het onverdoofd slachten van offerdieren door joden en moslims. ... De door de Partij voor de Dieren ingediende motie heeft veel emoties losgemaakt.
    Met name in joodse- en moslimkringen die het verbod van rituele slacht als een beperking van de vrijheid van godsdienst beschouwen.   ...


Red.:   Dezelfde beperking van de vrijheid van godsdienst als die geldt voor rituele kindermoord. Maar zoals Martin Sommer opmerkte, dat soort opmerkingen slaat de discussie helemaal dood. Inderdaad. Want na zo'n opmerking valt er niets meer te discussiŽren. Want de uitkomst staat vast.
    Behalve voor degenen met een ondoordringbaar bord voor de kop:

  ...  het verbod van rituele slacht als een beperking van de vrijheid van godsdienst beschouwen. ...
    Een stellingname die overigens wordt gedeeld door de Raad van State die in zijn advies van 20 oktober 2008 tot dezelfde conclusie komt.

Of bijzonder stompzinnig of kwaadaardig cultuurverraderlijk zijn. De leden van de Raad van State uitleg of detail mogen zelf kiezen.
    Maar Ibrahim is nog niet klaar:
  Opvallend in de discussie is de afwezigheid van joodse- en moslim Tweede Kamer leden. Je hoort en ziet ze niet. In tegenstelling tot hun achterban hullen ze zich in stilzwijgen. Een onbegrijpelijke opstelling.

Het is totaal niet nodig om nog meer te doen - dat blijkt boven. Waarschijnlijker is zelfs is dat ze druk bezig zijn, maar achter de schermen. Zelfs de multiculturalisten beseffen tegenwoordig dat openlijke acties in die richting in ieder geval ťťn neven-effect hebben: meer stemmen voor de PVV.
    Maar bij Ibrahim is dat kwartje nog niet gevallen:
  Juist joodse- en moslimparlementariŽrs zouden stelling moeten nemen tegen een verbod van de rituele slacht. Het gaat hier om een rite die een belangrijke rol in hun godsdienst speelt.

Het soort van cliŽntilisme en culturele corruptie dat niet-westerse culturen onbestuurbaar maakt. Ibrahim is er helemaal voor.
    Maar zijn blikveld blijkt dus beperkt tot een zeer nauwe koker:
  Daarnaast zou een verbod een onacceptabele inbreuk op de vrijheid van godsdienstbeleving betekenen. Tot slot heeft de door de Partij voor de Dieren ingediende motie het imago van de rituele slacht ernstig beschadigd. Voor dit stilzwijgen heb ik geen goed woord over.

Een koker nauwkeurig gericht op Mekka.
    Waarna er nog een volledige herhaling van het gebed volgt:
  Als het om een voor hun godsdienst zo'n essentiŽle zaak als de rituele slacht gaat, zouden joodse- en moslim Tweede Kamerleden maar ook Eerste Kamer-, Staten- en gemeenteraadsleden hun standpunt duidelijk over het voetlicht moeten brengen. En als dat tegen hun fractie ingaat, zouden ze een beroep moeten doen op de clausule van het gewetensbezwaar. De opstelling van de fractie doet er dan niet toe.
    Het gaat hier om de vrijheid van godsdienst. En dan niet alleen die van joden en moslims maar van alle religies in onze samenleving. Een zwaarder wegend argument om je geweten te laten spreken, kun je nauwelijks bedenken.

Een glasheldere illustratie van de stelling dat de godsdienst in het algemeen niet in de politiek hoort, en de islam al helemaal niet. De dragers ervan staan morgen de rituele kindermoord te verdedigen. Ze zijn volledig ontoerekeningsvatbaar.
   In Marokko is een referendum gehouden over een nieuwe grondwet. De koning is en blijft de baas (naast Allah, natuurlijk). De correspondent over islamitische landen maakt er een grapje over:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2011, rubriek Q & A, door Rob Vreeken

Rondshoppen in de oudste democratieŽn

Wat is de uitslag van het Marokkaanse referendum?
De stemmen zijn nog niet allemaal geteld, maar zonder twijfel heeft een ruime meerderheid 'ja' gestemd.
...
Maar de koning blijft volgens de nieuwe tekst het hoofd der gelovigen?
... Bovendien is het niet onverstandig dat de teugels voorlopig nog een beetje strak worden gehouden. Als je ziet hoeveel problemen we in Nederland al hebben met 350 duizend Marokkanen, 2 procent van de bevolking, hoe vreselijk moet het dan wel niet zijn in een land met 35 miljoen Marokkanen? Bijna honderd procent van de bevolking is daar Marokkaan! Dat is echt ťťn groot Amsterdam-West. Was er gisteren in Slotervaart een referendum gehouden, dan zou Mohammed VI met overgrote meerderheid zijn gekozen tot voorzitter van de stadsdeelraad.


Red.:   Het grapje van Rob Vreeken. Want was er gisteren in Slotervaart een referendum gehouden, zou Mohammed VI beslist niet met overgrote meerderheid zijn gekozen tot voorzitter van de stadsdeelraad. Die eer zou ten beurt vallen aan Fatima Elatik. Ook iemand het een autocratisch aanhang met hoofddoeken en baarden.
    En weer terug naar de Turken:


Elsevier, 30-07-2011, door Liesbeth Wytzes

Fatma Koser Kaya | Tweede Kamerlid D66

'De coalitie is alleen met lastenverzwaring bezig'


...    Koser Kaya kwam op haar zesde naar Nederland in het kader van de gezinshereniging. ...
    Koser Kaya kwam in 2004 met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer. Haar gezicht betrekt bij de suggestie dat die misschien van de Turkse gemeenschap kwamen. 'Ze wil niet bij een groep horen. Maar: 'Als er in de krant staat dat de Turkse gemeenschap op mij heeft gestemd, denk ik: nou, die zijn toch ook onderdeel van de Nederlandse gemeenschap. Ik heb een Turkse achtergrond, prima toch. ...'    ...


Red.:    Nee hoor, de Nederlandse gemeenschap maakt alleen deel uit van de Nederlandse gemeenschap en niet van de Turkse, en de Turkse gemeenschap maakt dus alleen deel uit van de Turkse, en niet van de Nederlandse. Mevrouw is gekozen door een niet-Nederlandse gemeenschap - een groot gevaar voor de Nederlandse democratie.
    Nog zo'n mevrouw:


Van: wikipedia.org, opgeslagen 21-11-2011.

Emine Bozkur

Emine Bozkurt (Zaandam, 9 augustus 1967) is een Nederlandse politica. Zij is sinds 2004 namens de Partij van de Arbeid (PvdA) lid van het Europees Parlement.
    Bozkurt studeerde Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werd bij de verkiezingen van juni 2004 met voorkeursstemmen gekozen in het Europees Parlement.   ...


Red.:   Waarbij aan te tekenen valt dat Emine Bozkurt een Nederlandse moeder heeft, dus dat Turkse is behalve in de naam ook in de rest volstrekt dominant.
    Na een tijd verzamelen van aanwijzingen hier een definitief bewijs:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2011, ANP, DPA.

Toespraak voor Duitse Bondsdag

Paus: in ethiek beslist de meerderheid niet
 
Het principe dat in een democratie de meerderheid beslist, gaat niet op voor ethische kwesties die op de waardigheid van mens en de mensheid betrekking hebben. Dat betoogde paus Benedictus XVI donderdag in zijn rede tot het Duitse parlement. ...


Red.:   Het is dus waar voor de christelijke godsdienst dat ze anti-democratisch is - en dat de islam altijd erger is, wordt eigenlijk nergens serieus bestreden.
    Een ernstig geval dat nauwelijks in de openbaarheid is getreden:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2011, column door Renť Cuperus, cultuurhistoricus

Kom maar door met die linkse vernieuwing
 
Eindelijk is er dan een vernieuwingsbeweging in de PvdA opgestaan. Geen dag te laat. ...
    Maar het gaat ook goed mis in andere registers. De vervreemding van het electoraat ten opzichte van de PvdA is ook hierop terug te voeren: op een bestuurderskaste die de ongeschreven codes van een sociaal-democratische lifestyle aan zijn laars lapt, en aan moslim-migranten die de PvdA denken te kunnen misbruiken als een uitgewoonde moskeevereniging. Ik noem twee gevallen.   ...
    Een ander geval van partijbeschadiging betreft een lid van het landelijk PvdA-bestuur die in al zijn wijsheid gemeend heeft zich te moeten opwerpen als bestrijder van het boerkaverbod. Ik ken de man niet. Het zal best een prettige kerel zijn. Maar dit Marokkaans-Nederlandse partijbestuurslid liet zich bij wijze van protest uitdossen in een boerka-achtige niqaab, waarmee hij interviews aan kranten geeft. Het verdedigen van de boerka lijkt me de slechtste dienst die je het beeld van een gematigde, westers-inpasbare islam kunt bewijzen, maar mij gaat het om iets anders. Hoe komt een lid van het landelijk bestuur erbij om, tegen de sociaal-democratische traditie in, de PvdA te misbruiken als voertuig voor een godsdienstdebat? Wie haalt het in zijn hoofd om in de principieel anti-confessionele PvdA - de partij bovendien van feministe Joke Smit - een begripvol boerkadebat te willen voeren?
    Raar hŤ, dat de PvdA-aanhang door dit soort kwesties totaal de weg is kwijtgeraakt en vervreemd is van zijn partij. Te veel PvdA'ers bevestigen het beeld van een partij als baantjesmachine; te veel PvdA'ers houden volstrekt onvoldoende afstand van godsdienst.   ...


Red.:    Waarbij het leeuwendeel van het gevaar dus schuilt in het feit dat zijn omgeving deze ernstige overtreding niet opmerkt en/of tolereert. De man zelf valt ook veel maar minder te verwijten - de meeste moslims zijn wat betreft hun eigen godsdienst natuurlijk niet bij zinne. De mate van vermindering hangt af van de mate waarin je moslims als normale mensen wilt zien.
   Een moslim-politicus legt zelf haarfijn uit waarom moslim-politici een gevaar voor de democratie zijn:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2010, door Latif Hasnaoui, PvdA-raadslid in Den Bosch uitleg of detail

Islamitische politici komen niet op voor hun achterban

Moslim-Kamerleden moeten anti-islamretoriek streng weerspreken omdat die de beeldvorming over hun kiezers negatief beÔnvloedt.

Zeki Baran (O&D, 1 oktober) betoogt in zijn reactie op het artikel van Wasif Shadid (O&D, 27 september) dat je politici moet beoordelen op hun daden en niet op hun afkomst. Hij zegt dat het inhoudelijk weerspreken van anti-islamretoriek niet voorbehouden is aan allochtone politici of politici van islamitische afkomst, maar een taak is van alle politici.   ...


Red.:   Ook al onzin, natuurlijk, want wat hier wordt aangeduid als 'anti-moslimretoriek' is de vertaling in moslim-termen van islam-kritiek. En niemand is verplicht tot het weerspreken daarvan en dat geldt in overtreffende trap voor niet-moslims.

  Ten eerste is een Kamerlid een volksvertegenwoordiger. Hij of zij vertegenwoordigt dat deel van het electoraat dat op hem of haar heeft gestemd. Politieke partijen zetten niet voor niets moslims, allochtonen, vrouwen of katholieken op de kieslijst.

De politieke partijen die dat doen gaan er volgens Latif Hasnaoui, PvdA-raadslid in Den Bosch, dus van uit dat moslims, allochtonen, vrouwen en katholieken stemmen op respectievelijk moslims, allochtonen, vrouwen en katholieken. Of dat voor alle politieke partijen geldt is maar de vraag, maar in ieder geval geldt het dus voor Latif Hasnaoui.
    En dan is de volgende vraag of het inderdaad zo is. Wat voor het geval van katholieken en vrouwen maar heel beperkt waar lijkt. De lijsttrekkers van de politiek partijen krijgen meer dan het overgrote deel der stemmen - voorkeurstemmen zijn relatief zeldzaam, en dan nog vaak het gevolg van richtingenvoorkeur als in het geval van Rita Verdonk binnen de VVD.
   Wie wel met voorkeurstemmen gekozen worden, zijn allochtone kandidaten. In het parlement, zoals gezien van Fatma Koser Kaya, en in de (deel)gemeenteraden. Wat alleen bekend wordt als er een of andere vorm van ophef over is. En wat door Latif Hasnaoui eerst wordt geÔmpliceerd:
  Menig politicus van een bepaald geslacht, afkomst of religie is door voorkeurstemmen in een gemeenteraad of in de Tweede Kamer gekomen.

Wat dus voornamelijk geldt voor afkomst en religie, en dat laatste weer voornamelijk de islam. Hoewel iedere vorm van stemmen op religie natuurlijk tegen het beginsel van de democratie ingaat, omdat religie zijn waarden ontleent aan machten die volgens haar hoger staan dan de democratie.
    En daarna geeft hij het ook nog doodgewoon toe:
  Kiezers stemmen op een bepaald persoon omdat ze verwachten dat hij of zij opkomt voor hun sociaaleconomische belangen en groepsrechten. Dit geldt ook voor allochtonen met een islamitische achtergrond. Het feit dat ze moslim zijn, heeft er in veel gevallen voor gezorgd dat ze op de kandidatenlijst zijn gekomen. Want ook moslims kiezen voor een kandidaat omdat zij zich met hem of haar identificeren.

Het geven van voorkeur, voorrang of voorrecht op grond van familieband, ras, of religie is, afhankelijk van de omstandigheden, clientilisme, fraude of corruptie of racisme. Het een van de hoofdredenen of misschien wel de hoofdreden dat armen landen arm zijn. En dus de reden dat allochtonen en met name moslims in Nederland zitten. En dus is het bijzonder fout dat ze methodieken van de arme landen, de sociaal-culturele achterstand, in ons democratisch systeem gaan lopen invoeren.
    En om ieder misverstand uit te sluiten, herhaalt Hasnaoui het nog eens:
  In de politiek hoef je je niet te schamen voor je afkomst of waar je voor staat. Het maakt een politicus juist sterker en geloofwaardiger.

Kortom: "Neger: stem op neger!" , "Chinees: stem op Chinees!", "Moslim: stem op moslim!",  en Blanke: stem op blanke!". Oh nee, dat laatste mag niet. Want dat is discriminatie, achter-de-dijken denken, xenofobie en racisme ... Volgens de multiculturalisten. Wat bij moslims dus zeer veel meer voorkomt. Waardoor ze een gevaar voor de democratie vormen.
    De laatste conclusie wordt overigens volledig onderschreven door vrijwel alle reacties onder de webversie van het artikel uitleg of detail . In dit geval ook nauwelijks protestaties van multiculturalisten dat die allochtonen en moslims zo zielig zijn en het zo goed bedoelen. Kennelijk wordt het belang van dit punt volledig ingezien. Het zal. bij voortgaande trends, een van de hoofdoorzaken voor verdere verwijdering tussen moslims en de rest van de bevolking worden.
    Natuurlijk werd het gebracht als een normaal iets, maar in de volgende NOS Journaal uitzending uitleg of detail (22-10-2011, na 4:25 min.) blijkt hoe de islamitisch vijfde colonne in de politiek probeert om de Nederlandse wet te perverteren, door voor hun barbaarse gewoonte van onverdoofde slacht steun te krijgen.
    Natuurlijk ook heel erg is het als de Nederlandse burger de allochtone criminelen gaat bestrijden. De allochtone volksvertegenwoordiger spring voor hen in de bres:


Uit: De Volkskrant, 13-12-2011, van verslaggeefster Wil Thijssen

Burger helpt politie vaker en effectiever

Opsporingsberichten via telefoon, sms, Twitter en e-mail zijn populair. De politie is hier blij mee. Het werkt.

De inzet van burgers bij het opsporen van verdachten neemt een hoge vlucht. De opsporingsberichten via telefoon, sms, Twitter en e-mail zijn populair en effectief, blijkt uit een inventarisatie van de politie.
    Het belsysteem Burgernet, waarbij de politie burgers met tekst- en gesproken berichten oproept verdachten te helpen opsporen, wordt maandelijks ruim 400 keer door de 25 politiemeldkamers ingezet. Dat leidt ongeveer 40 keer per maand rechtstreeks tot de aanhouding van een verdachte.
    Gemiddeld 160 bel-acties dragen maandelijks indirect bij aan de oplossing van een misdrijf. 'Elke dag wordt minstens ťťn verdachte opgepakt na de inzet van het belsysteem', zegt waarnemend manager Gonne Schras van Burgernet.
    Het systeem is vergelijkbaar met tv-programma Opsporing Verzocht, maar werkt veel sneller. ...


Red.:   Kijk naar een enkele uitvinding van Opspring Verzocht, en je ziet de cijfers uitleg of detail bevestigd in beelden: de meerderheid van de overvallers is allochtoon. Dus:

  Inzet van burgers bij de opsporing oogst ook kritiek. 'Je loopt het risico van persoonsverwisseling', stelt GroenLinks-Kamerlid Arjan El Fassed, die vreest voor privacyschendingen. 'Het inschakelen van burgers zou een laatste redmiddel moeten zijn, niet iets waarmee je begint.'

Natuurlijk is een eventuele persoonsverwisseling niet het probleem van El Fassed, want dat is al verwerkt in de evaluatie - die dus luidt:

  ... De politie is hier blij mee. Het werkt.

En dat is het probleem: dat het werkt. De allochtone crimineel wordt gepakt. Daar is allochtoon El Fassed solidair mee. En de Volkskrant versterkt het gevaar, want die is weer solidair met El Fassed en geeft zijn opmerkingen een ereplaats in de betiteling van het artikel:

  Tussentitel: ‘De inzet van burgers zou pas een laatste middel moeten zijn’

En zo is het democratie-bedreigende cirkeltje van immigranten-belangen weer rond.
    Het gevaar is weer gestegen naar een hoger niveau:


Uit: De Volkskrant, 29-02-2012, door Maartje Bakker en Remco Meijer

Wie moet PvdA nieuw leven inblazen?

Nog een week moeten de ruim 50.000 leden van de Partij van de Arbeid geduld hebben. Dan mogen ze, tussen 7 en 14 maart, stemmen voor hun nieuwe politiek leider, tevens fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Nu Lutz Jacobi zich dinsdag op de valreep heeft gemeld, gaat de strijd tussen vijf kandidaten.
...

Nebahat Albayrak

Geboren 10 april 1968, Sirkisla (Turkije)
Is nu Voorzitter vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken
Was hiervoor De nummer 2 op de PvdA-lijst bij de Kamerverkiezingen van 2006 en 2010. Van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Justitie. Daarvoor al 9 jaar Kamerlid.
Wapenfeiten Verdedigde in 2007 met succes het kabinetsbesluit voor een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Regelde dat Belgische gevangenen ook in Nederland (Tilburg) kunnen worden opgesloten. Scherpte toelatingsprocedure voor vreemdelingen aan.
Valkuilen Te zeer een voortzetting van Job Cohen, zowel qua ideeŽn als gespannen presentatie. Albayrak overwoog na haar staatssecretariaat niet meer op de PvdA-lijst te gaan staan, maar bleef toen Cohen politiek leider werd. Voelt zich geestverwant.
Ander risico is geliefd doelwit van Wilders. Vanwege dubbele nationaliteit en onduidelijk standpunt over Armeense genocide. Zelf zegt Albayrak die confrontatie aan te kunnen. Zij vindt het veel erger dat premier Rutte zo weinig afstand neemt van Wilders.
Opvallend aan kandidaatstelling Aarzelde tot vrijdagmiddag 13 uur, hakte toen de knoop door. Net die ochtend deed PvdA-coryfee Ed van Thijn in de media een oproep aan haar zich te kandideren. Hij vond dat de nummer 2 van de lijst daartoe moreel verplicht was. En ook omdat tot dan toe nog geen vrouw zich had gemeld. Albayrak maakte haar kandidatuur zaterdagochtend op de PvdA-ledenraad bekend. Dat gaf opluchting bij MariŽtte Hamer: als zich geen vrouw had aangediend, zou zij zich kandidaat hebben gesteld. Nu zag ze daarvan af.
Slogan 'Ik kan luisteren, samenwerken, keuzes maken en doorpakken'
Beste citaat 'Ik ben kennelijk een rolmodel.' Gezegd in een interview met de Volkskrant van maart 2010.
Kansen Is behalve slim ook vrouw en allochtoon. Voor PvdA-leden die aan die laatste twee eigenschappen hechten, is zij de kandidaat bij uitstek. Kan dus op eigen kracht de ledenraadpleging winnen, of door veel tweede plaatsen te halen.   ...


Red.:   Doordat de Volkskrant het ziet als een positief punt, staat het hier volkomen helder: Nebahat Albayrak is een belangendraagster van de allochtone immigranten. Een ernstig gevaar in een tijd dat immigratie een dodelijk gevaar is voor de sociale maatschappij - voor het Rijnlandmodel. En een bijna even groot gevaar voor onze cultuur.
    En dan heb je natuurlijk ook nog altijd de fysieke dreiging:


De Volkskrant, 24-03-2012, ingezonden brief van  Joost Eerdmans, Capelle aan den IJssel

Dreigen

Justitie meldde deze week dat het bedreigen van politici uit de mode raakt, het aantal meldingen in 2010 lag aanzienlijk lager dan die in de jaren ervoor. Het Team Bedreigde Politici signaleert een trendbreuk: nog maar 107 ernstige zaken. Dat zijn er 107 te veel natuurlijk.
    Wordt het klimaat beter, is er geleerd van de moorden op Pim en Theo en zijn de bedreigers gaan nadenken, of zijn politici gewoon voorzichter geworden, bang om met een kromzwaard tussen de ribben op het trottoir te eindigen? Ik denk dat laatste. Hetzelfde geldt denk ik voor kunstenaars, columnisten en tv-makers.
    De AVRO heeft een sketch van een bokswedstrijd tussen Allah en God op het allerlaatste moment uit het satirische programma Neonletters geschrapt.
    Men vond de grap toch niet zo leuk en het was niet de bedoeling om mensen te kwetsen. Daar gaan we weer. We zijn nog steeds bang voor onze mening.


Red.:   Tja ...
    Het onderwerp was een geheel andere, anders was het volgende bericht vast niet door de censuur gekomen:

Uit: De Volkskrant, 04-04-2012, correspondent Patrick van IJzendoorn

'Pasteitjesgate' toont zwakte Britse leiders

'Premier, wanneer heeft u voor het laatst een opgewarmd pasteitje gegeten?'
    Jarenlang heeft hij allerlei lastige vragen met gemak weten te beantwoorden, maar bij deze simpele vraag over de Engelse variant op het saucijzenbroodje blunderde de Britse premier David Cameron. 'Dat was bij West Cornwall Pasty op het station van Leeds,' antwoordde hij.
    Verslaggevers haastten zich naar de stad in Yorkshire om tot de ontdekking te komen dat treinreizigers het daar sinds 2007 zonder Cornish-pasteitjes moeten stellen.
    De schandaalpers zag bevestigd wat veel lezers al vermoedden: de Conservatieve premier probeert krampachtig te doen alsof hij een 'man van het volk' is.
    De populariteit van de drie voornaamste politieke leiders in Groot-BrittanniŽ heeft een historisch dieptepunt bereikt, leert kiezersonderzoek in een week waarin premier David Cameron zich verslikte in een snack en Ed Miliband een electorale motie van wantrouwen kreeg.   ...


Red.:    Dat was dus het onderwerp: de zwakte van de Britse politieke leiders zich uitende in het oneerlijk antwoorden op banale vragen. En in dat klimaat gebeurt ook het volgende:

  De dag erna liep Miliband klappen op bij tussentijdse verkiezingen in Bradford, nabij Leeds. Met een opzienbarende meerderheid veroverde de sigaren rokende volksmenner George Galloway dit van oudsher rode district, profiterend van de moslimstem. Miliband en zijn partijgenoten reageerden geschokt.

Vermoedelijk is die geschoktheid gebaseerd op het verlies van een zetel. Maar de echte schok zit er natuurlijk in dat het bedienen van een raciale en religieuze groep op raciale en religieuze gronden een stem krijgt. Separatisme. Het uiteenvallen van de maatschappij. Mede veroorzaakt door de zwakte van politici.
    Nog een Engels voorbeeld

 
Uit: De Volkskrant, 17-04-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn

'Hogerhuislid zette prijs op hoofden Bush en Obama'

De Britse Labourpartij heeft een van haar Hogerhuisleden geschorst die een prijs van 10 miljoen pond (12,1 miljoen euro) zou hebben gezet op de hoofden van de Amerikaanse president Barack Obama en zijn voorganger George Bush.
    Volgens een Pakistaanse krant had Nazir Ahmed vrijdag tijdens een politieke bijeenkomst in Haripur gezegd dat hij alles zou opgeven om dat geld bijeen te brengen, inclusief zijn huis en bezittingen. De 53-jarige politicus ontkent dit te hebben beweerd.
    De in Pakistan geboren Ahmed zou met zijn oproep hebben gereageerd op de 10 miljoen dollar die de Amerikaanse overheid heeft uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar Hafiz Mohammed Saeed. Deze Pakistaanse extremist wordt ervan verdacht achter de terreuraanslagen in Bombay te zitten waarbij in 2008 166 mensen om het leven kwamen.   ...
    Ahmed, een voormalige vishandelaar, trad in 1998 als eerste moslim toe tot het Hogerhuis. Van Tony Blair kreeg hij de titel Baron Ahmed of Rotherham. ...


Red.:   Natuurlijk vertelt hij voor eigen parochie totaal andere verhalen dan tegen de multiculturalisten die zijn leugens voor zoete koek slikken. Dit volgens het allerwegen als niet-bestaand begrepen begrip van taqqiyah.
    De arrogantie ten top gedreven.
    Weer een cliŽntilist in de nieuwe Kamer:


Uit: De Volkskrant, 18-09-2012, van verslaggeefsters Irene de Pous

Maar ťťn 'onverkiesbare' haalt het


...    Opvallend onder de stemkanonnen waren een aantal nieuwkomers. Zo wist de Rotterdamse PvdA'er Tunahan Kuzu met meer dan 23.000 stemmen van plek 27 naar plek 5 te stijgen. Kuzu: 'Ik heb me geprofileerd als Rotterdammer, Turk en me op jongeren gericht. Daar komen die voorkeurstemmen vandaan.'    ...


Red.:   En alle andere kandidaten hadden zich ook gericht op jongeren, en kwamen ook uit een stad. Maar waren geen Turk.
     Een voorbeeld uit het complex van opvattingen van de islam:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2012, filmrecensie, door Bor Beekman

Toevalstreffer

IDFA opent met een film van John Appel, over de slachtpartij die Anders Breivik aanrichtte op het eiland UtÝya. De documentairemaker ging op zoek naar de rol van toeval bij zo'n grote ramp.


...    Veel interessanter vond hij de rol van een jonge vrachtwagenchauffeur, die op de dag van de aanslagen tegen een vangrails reed en over de kop sloeg, en zo een lange file veroorzaakte. 'Breivik was verlaat door die file. Daardoor zijn er bij zijn bomaanslag in Oslo vermoedelijk minder slachtoffers gevallen. Hij wilde eigenlijk ook al veel eerder op het eiland arriveren, maar nam noodgedwongen de laatste boot.' De chauffeur, een Noor van Marokkaanse afkomst, wist niet van zijn aandeel in de loop der dingen, tot Appel hem benaderde. 'Toen ik zei dat ik met mijn film de rol van het toeval onderzocht, wilde hij niet meer meedoen, helaas. Het was de wil van God, zei hij, van Allah. Geen toeval. Ik heb alles geprobeerd om hem over te halen, maar het lukte niet.'    ...


Red.:   Het hele geloof staat haaks op de westerse maatschappij. En daarmee ook haaks op de democratie. Want bij dit complex hoort dat er maar ťťn enkel persoon de baas kan zijn: Allah. En bij zijn tijdelijke afwezigheid, zijn aanhangers: de moslims.
    Een standaardgevalletje - in alle opzichten.. Opzicht 1:


Uit: De Volkskrant, 28-11-2012, van verslaggever Ron Meerhof

Kamerlid Kuzu was 'even onhandig'

Tunahan Kuzu, Tweede Kamerlid voor de PvdA, voert niet langer het woord over de geestelijke gezondheidszorg. De Rotterdammer van Turkse afkomst bleek deze week als Kamerlid te figureren in een reclamespot van een Turkse zorgverzekeraar.    ...


Red.:    Opzicht 1: belangenverstrengeling. Door de allochtoon
    Van belangen van een etnische groep. Dus, opzicht 2: racisme. Door de allochtoon.

  Kuzu heeft (...) als nummer 27 op de PvdA-kandidatenlijst (...) vele spotjes ingesproken voor een intensieve persoonlijke campagne gericht op de Turkse gemeenschap. Met succes: hij sleepte 23.067 stemmen binnen.

Opzicht 3: cliŽntilisme. Door de allochtoon.
  fractievoorlichter Erwin Buter ...
    Volgens Buter was Kuzu vorige maand op een multiculturele manifestatie gevraagd 'een paar vriendelijke woorden' te spreken over de Turkse zorgverzekeraar Benimsigortam.
    Op PowNews, dat het nieuws maandag naar buiten bracht, en op enkele andere sites was de reclamespot dinsdag verwijderd. 'Mooi zo', aldus Buter, 'Tunahan wist niet dat zijn tekst gebruikt zou worden in een reclame.'
    Maar wat heeft Kuzu nou gezegd? Buter: 'Ik vind de dienstverlening van die site goed. Zoiets. En het is belangrijk te weten dat hij hiervoor niet beloond is.'
    Een nadere zoektocht op internet naar bewaard gebleven links levert toch net een ander beeld op. Kuzu sluit de reclamespot, staande voor het logo van de verzekeraar, af met de woorden: 'Ook ik kies Benimsigortam, vanwege de uitstekende service.'

Opzicht 4: Leugens door betrokken autochtonen ter verhulling.
  Kuzu mocht dinsdag zelf geen commentaar meer geven op de kwestie. Maar volgens fractievoorlichter Erwin Buter gaat de partij er wel 'heel open' mee om.
    Kamerleden die om commentaar werden gevraagd, gaven dinsdag nagenoeg identieke antwoorden. Mei Li Vos: 'Hij heeft iets vriendelijks gezegd en dat is toen gebruikt.' Ahmed Marcouch: 'Hij is gewoon even niet zo handig geweest.'

Opzicht 4, herhaald: nog meer leugens en hypocrsiie door betrokken autochtonen ter verhulling.
  Het besluit om zijn woordvoerderschap geestelijke gezondheidszorg neer te leggen, werd genomen na overleg met partijleider Diederik Samsom. Het is tijdelijk. Kuzu zal wel het woord blijven voeren over maatschappelijk opvang en verslavingszorg, armoede en schuldhulpverlening.

Opzicht 5: een vrijwel totaal gebrek aan correctie op de flagrante schendingen van de principes van de democratie.
    Kort op elkaar twee berichten die laten zien dat het gevaar steeds actueler wordt:


Uit: De Volkskrant, 14-02-2013, van verslaggeefster Jaap Stam

In Amsterdam wonen geen allochtonen meer

Ambtenaren van de gemeente Amsterdam mogen de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon' niet meer gebruiken. ...


Red.:   Niet vermeld in dit artikel, noch de meeste andere, van wie het initiatief van dit voorstel kwam: raadsleden Iman Akel en Ahmed Olgun. Alleen in een column was dit te vinden:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2013, door Jonathan van het Reve, schrijver en ontleedt wekelijks een redenering in het nieuws.

Logisch

'Vermijd de woorden allochtoon en autochtoon' - Gemeente Amsterdam 12 februari 2013


Dankzij een initiatief van de raadsleden Iman Akel en Ahmet Olgun (PvdA) ...


Red.:   Dankzij allochtonen, dus. Want wat is de definitie van allochtoon: een immigrant die zich niet wil aanpassen. En wat is het voorstel om een Nederlands begrip af te schaffen: een bewijs dat je je niet wilt aanpassen.
    Waarvoor twee hoofdoorzaken zijn: ras en religie. Dit zijn duidelijk twee gevallen van "niet willen aanpassen door religie". Ook zichtbaar aan de redenaties die ze gebruiken:

   'De termen allochtoon en autochtoon scheppen een tegenstelling die er niet is.'

Om je krom te lachen: als dit waar was, was er geen multiculturele samenleving nodig. Dat laatste preekt men uitvoerig, dus, dķs, DŕS zijn er tegenstellingen. Zoals die gaan naar een kerk of een moskee. Een glasharde tegenstelling.
  Het idee allochtoon en autochtoon niet meer te gebruiken, is een voorstel van de Amsterdamse afdeling van de PvdA

Een keiharde leugen: het komt van twee religieuze allochtonen. Die expliciet of impliciet de overigen hebben bedreigd met klachten over xenofobie en racisme enzovoort. Zulke leugens gaan bijna altijd samen met morele verdorvenheid.
  Het idee allochtoon en autochtoon niet meer te gebruiken, is een voorstel van de Amsterdamse afdeling van de PvdA

En bijna ten bewijze van deze analyse, wordt ook nog over de grens gekeken:
  Ook de Vlaamse stad Gent ziet voortaan af van de term allochtoon, zo maakt verantwoordelijk schepen (wethouder) Resul Tapmaz bekend. 'De noemer allochtoon verbindt niet, maar sluit uit', zegt hij in dagblad De Morgen.

Waarom is het in Nederland een Iman Akel en een Ahmed Olgun die tegen de term "allochtoon" zijn, en in BelgiŽ, een heel ander land, een Resul Tapmaz: omdat het alledrie "allochtonen" zijn. Een begrip dat zo reŽel is, dat het zelfs over de grens gaat. Omdat het overal hetzelfde betekent: allochtonen zijn immigranten die zich niet willen aanpassen. En wel loyaal zijn aan elkaar. Ook over de grenzen. En dat is een enorm gevaar voor de democratie.
    Het tweede artikel strijdt met het eerste om de ernst van geval:


Uit: Telegraaf.nl, 16-02-2013. uitleg of detail

Rotterdamse bestuurders onder druk gezet

Bestuurders uit de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord zijn door politici van Turkse komaf onder druk gezet om de achterban te begunstigen.


Dat schrijft NRC Handelsblad. De krant baseert zich op verklaringen van deelraadsleden en oud-bestuurders.    ...


Red.:   Daarover was de redactie al meerdere verhalen bekend, van jaren terug - door tijdgebrek is er geen vervolg aan gegeven. Het duikt nu weer op. Met toegenomen ernst:

  De druk uit de Turkse gemeenschap is „rot en onaangenaam” en er valt „niet aan te ontkomen”, stellen politici die in de deelgemeente actief zijn en waren.

In feite dus een etnische en religieuze maffia.
    Nog wat uitingsvormen:
  Volgens de krant werd onder meer de gebouwendienst tegengehouden toen deze wilde ingrijpen bij een illegaal meisjesinternaat in een moskee waar de brandveiligheid niet op orde was. Bovendien werd de dienst onder druk gezet: de brandveiligheid zou pas op orde komen als een vergunning voor een nieuw te bouwen moskee 'geregeld' kan worden, laat een een ambtenaar weten.

Aanzetten tot ambtelijke corruptie. maffia
  Ook krijgt een reÔntegratiebureau, met PvdA-deelraadslid Ertegul GŁltekin op de loonlijst, jaarlijks een half miljoen subsidie terwijl het bedrijf volgens een interne evaluatie slecht presteert en jobhunters in dienst heeft die „niet of nauwelijks Nederlands spreken”, aldus NRC.

CliŽntilisme. Maffia.
    Deze etnische en religieuze maffia zou op dezelfde manier bestreden zou moeten worden als de originele maffia: uitroeien, met wortel en tak. Het liefst natuurlijk met al die andere problemen die ze veroorzaken: remigratie.
    Natuurlijk niets over gevonden in de Volkskrant. En op Joop.nl stond een stuk met de boodschap dat het allemaal gewoon Nederlands gedrag is uitleg of detail . Net als couscous, de koran, moskeeŽn, enzovoort. Allemaal heel Nederlandse dingen.
    Overigens bevestigt de nomadist dus migrantofiel zowel de Turkse terreur als zijn eigen verraad:


Uit: Joop.nl, 17-02-2013, door Robbert Baruch uitleg of detail

Nepotisme en cliŽntelisme in Feijenoord

Het cliŽntelisme in Feijenoord bestond al voor mijn tijd, en na mijn tijd daar zal het ongetwijfeld door zijn gegaan.


Eťn van de aardige verhalen die ik wel eens vertel over mijn tijd in Feijenoord is het volgende: na de oplevering van het Afrikaanderplein hadden we met de omwonenden afgesproken dat er geen auto's geparkeerd zouden worden. Het gaf teveel onrust, het kan makkelijk een zootje worden, en omdat er allemaal paaltjes en hekjes enzo staan, is de kans op beschadigingen groot.
    Toen de naburige moskee naar me toekwam met het voorstel om daar auto's te laten parkeren, heb ik dat verzoek dan ook afgewezen. Toen er steviger argumenten werden gebruikt (overigens niet door het moskeebestuur zelf) die potentieel ook mijn politieke en persoonlijke toekomst raakten, motiveerde me dat niet extra om aan de wensen van de moskee tegemoet te komen. ...


Red.:   Schrijft hij - in de ene zin.

  Uiteindelijk zijn we onder strikte voorwaarden akkoord gegaan met het verlenen van een ontheffing.

Doet hij in werkelijkheid. Het lijkt nomadist Diederik Samsom wel (dat 'strikte voorwaarden' kent echt iedereen als volkomen "wassen neus")
    En de reden voor het "hernieuwde" besluit:
  Ik was met mijn gezin onderweg naar Bordeaux, en nog voor Antwerpen werd ik gebeld met het verzoek akkoord te gaan met de ontheffing op het parkeerverbod. Een stevig gesprek volgde. Pas na Parijs zei de stem aan de andere kant van de lijn "en als je het niet doet, ben je gewoon een (...)", en verbrak de verbinding, waarop direct een stemmetje van de achterbank zei "waarom zegt die mijnheer dat, papa?"

En nomadisten en immigranten zijn prima bereid om als ze hun zin niet krijgen, het stadhuis in de brand te steken (zie Waalre uitleg of detail ). Nomadisten hebben geen enkele voeling met de bouwwerken en de maatschappij en de democratie van de residente bevolking.
    En om die sloop te bespoedigen, zijn zo veel mogelijk sloperstroepen nodig, natuurlijk:


Uit: Joop.nl, 28-03-2013, door Fouad el Haji - PvdA-raadslid in Rotterdam uitleg of detail  

De illegalenjacht

Natuurlijk is illegaliteit strafbaar, maar moet de jacht op illegalen prioriteit zijn?Red.:   Van de soort: "natuurlijk is moord strafbaar, maar moet de jacht op moordenaars daarom prioriteit zijn?". Natuurlijk weet deze verrader als bestuurder donders goed dat als je een verbod niet handhaaft, dat het dan totaal geen waarde heeft.
    Overigens: die term "verrader" is onterecht. Zoals laatst opgemerkt: allochtonen hebben geen dubbele loyaliteit. Ze hebben een enkele loyaliteit. En voor 99 en meer procenten is dat de loyaliteit aan de niet-Nederlandse cultuur. Zoals deze meneer weer eens bewijst. Hij is geen verrader. Hij is vijfde colonne.
   En er zijn er veel meer:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Petitie tegen coalitieafspraak gooit hoge ogen

Strafbaarstelling illegaliteit zit achterban PvdA dwars


Tussentitel: Al tientallen PvdA'ers zouden overwegen hun lidmaatschap op te zeggen

De Iraanse vluchteling Sander Terphuis heeft duidelijk een gevoelige snaar geraakt bij de achterban van de PvdA met zijn petitie tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Binnen enkele dagen had Terphuis - actief PvdA-lid - ruim duizend handtekeningen verzameld. .
    Het doel van zijn actie is dat pijnpunt uit het regeerakkoord te wrikken. 'Als er voldoende reuring ontstaat in de partij, moet dat mogelijk zijn', zegt Terphuis, die zijn petitie 29 maart online zette. ...
    Hij is van plan op het partijcongres van 27 april vier moties in te dienen om de partijtop ertoe te bewegen het illegalenthema bij coalitiepartner VVD opnieuw aan te kaarten.    ...
    Twee leden van het hoofdbestuur, Fouad Sidali ...
    Vooral bij de allochtone achterban is de onvrede groot over het regeerakkoord. Volgens veel Marokkaanse en Turkse PvdA'ers zit de partij door de VVD in een integratiekramp. Er wordt niet alleen gemord over de illegalenparagraaf. Onaanvaardbaar is voor velen ook dat de termijn voor migranten om te mogen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, voor naturalisatie en toegang tot de bijstand, wordt verlengd van vijf naar zeven jaar. Dat het kabinet-Rutte II zich in Europees verband gaat inzetten voor de aanscherping van de richtlijn Gezinshereniging, valt ook verkeerd.
 

Red.:   Natuurlijk willen ze Nederland laten volstromen met nog meer achterlijke, cultuur- en beschavingsvijandige immigranten, ten einde het land helemaal te kunnen overnemen. De PVV wordt verboden, Geert Wilders in het gevang gezet of verbannen, en islamkritiek verboden onder het motto dat het "islamofobie" is.
    Overigens is de werkelijke naam van die "Terphuis" een Iraanse immigrant genaamd Ahmad Qeliech Khaniy, die dit pseudoniem gebruikt om effectiever anti-Nederlandse propaganda rond te strooien, voornamelijk bij de haatzaaierssite Joop.nl.
    Een geval dat zich eerder heeft afgespeeld:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2013, door Elise Steilberg, vormgeefster.

Van Asscher hebben Turkse organisaties niets te vrezen
 
Het onderzoek dat minister Asscher laat doen naar Turks-islamitische organisaties omvat niet de GŁlenbeweging en zal niet al te diep graven.

Tussentitel: Politiek heeft enclaves laten ontstaan waar onze wetten niet gelden

Minister Assscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kondigde eind maart een onderzoek aan naar 'parallelle gemeenschappen' in Nederland. Hij doelt onder andere op Turks-islamitische groeperingen waarvan hij er drie noemt, maar geeft niet aan wat hij precies beoogt. De aanleiding vormt een recent SCP-rapport, maar de ophef rond de Rotterdamse islaminternaten speelt ook een rol.    ...
    Het eerste Turkse internaat is in 1989 opgericht en werd toen ook in PvdA-kringen lovend besproken. Waarschuwingen over religieuze achtergronden of dubbele agenda's werden weggewuifd. Toch doken steeds weer twijfels op, en wisten lokale overheden niet goed hoe ermee om te gaan. Mede op initiatief van Tweede Kamer-lid Khadija Arib (PvdA) kregen deze internaten in 2002 nog eenmalige subsidies van in totaal meer dan twee miljoen euro. ...


Red.:   Haar dochter heeft jarenlang gestookt tegen Nederland in de Volkskrant uitleg of detail .
    Overigens laat dit voorbeeld zien dat er nog heel veel moet zijn dat aan de aandacht van deze redactie ontsnapt.
    Voor de volgende reeks berichten moet er eerst teruggegaan worden naar het begin van deze verzameling en terug naar het jaar 2006, en naar de Rotterdams wijk Feijenoord. De plaats van de eerste Turkse coup:


Uit: AD.nl, 04-05-2006.

Turkse opstand in deelraad Rotterdamse wijk Feijenoord

De totale vertrouwensbreuk binnen de PvdA in de Rotterdamse wijk Feijenoord is wel degelijk gevolg van conflicten tussen Nederlanders en Turken.
    PvdA-prominent Johan Henderson doorbrak gisteravond, op een bijeenkomst aan het Afrikaanderplein, het stilzwijgen over de bestuurlijke crisis: ...
    Henderson, zelf zes jaar voorzitter van de deelgemeente, doelt op de grote Turkse achterban die de PvdA in Feijenoord heeft. Zes van veertien PvdA-fractieleden zijn van Turkse afkomst, bij de verkiezingen was hun aanhang goed voor meer dan de helft van de enorme zetelwinst.
    Toch koos de PvdA geen enkele Turk als dagelijks bestuurder van de deelgemeente. Lokaal PvdA-leider Dagmar Oudshoorn vormde het bestuur met twee (blanke) Nederlanders  ...
    Hoewel de voltallige PvdA-fractie vantevoren hiermee akkoord ging, kozen afgelopen donderdag minstens drie PvdA’ers tijdens de beslissende anonieme stemming onverwacht tťgen de eigen bestuurders. Oudshoorn en co kregen geen meerderheid en werden zo publiekelijk ten val gebracht. Al snel deden verhalen de ronde over ’Turkse opstand’, maar ieder PvdA-fractielid ontkent tot nu toe de tegenstem te hebben uitgebracht. ...


Red.:   De Turken kozen tegen de blanke Nederlanders niet omdat ze slechte bestuurders waren, maar vanwege hun kleur. Hun etnie. Racisme van het zuiverste water dus, dat had moeten leiden tot verwijdering van alle Turkse bestuurders uit de Nederlandse partij. Minder stemmen is een goedkope prijs te betalen voor behoud van de democratie.
    Gedurende de jaren hierna waren er toenemende geluiden te horen van het gevolg van het besluit om de Turken in het  bestuur toe te laten. Vriendjespolitiek, corruptie, en vijandschap jegens de Nederlanders. Berichtgeving hierover bleef beperkt tot rechtse websites en fora. Maar het laatste jaar is het tij enigszins gekeerd, door een stroom allochtonen misstanden, en onderzoeken die aantonen dat er een minimale hoeveelheid integratie is - tegen alle hoop van de multiculturalisten in. Dus er kwam een onderzoek in Feijenoord. Hier is het eerste bericht over de uitkomst:


Uit: Volkskrant.nl, 28-06-2013, ANP, redactie

Rapport: vriendjespolitiek in Rotterdamse deelgemeente Feijenoord

Vriendjespolitiek en machtsbederf speelden een rol binnen het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Dat blijkt uit een lijvig rapport dat vrijdagmiddag na twee maanden onderzoek is gepresenteerd. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderzocht in opdracht van de deelraad acht onderwerpen waar mogelijk een luchtje aan zat.


Voorzitter Seyit Yeyden (PvdA) van de deelgemeente heeft volgens de onderzoekers oneigenlijke druk uitgeoefend op de manager van een bouwbedrijf dat een project in de deelgemeente wilde uitvoeren. Ook raadsleden hebben niet altijd integer gehandeld.
    Een deelraadslid dat werkte bij een re-integratiebureau stemde mee over de financiering van datzelfde bureau.
    ... Deelraadsleden die bij de presentatie van de onderzoeksresultaten aanwezig waren, zeggen geschrokken te zijn van de conclusies. Dinsdag en donderdag vergadert de deelraad erover. ...
    De onderzoekers adviseren het 'beperkt aantal personen dat zich schuldig maakt aan ongewenste gedragingen' kritisch naar zijn eigen rol te kijken. ...
    De PvdA in Rotterdam is flink geschrokken van het rapport. Dat zegt de gemeentelijke fractievoorzitter Marco Heijmen vrijdag op de website....
    De Rotterdamse PvdA zal volgens Heijmen 'een indringend gesprek' voeren met de deelraadsleden en bestuurders van de partij in Feijenoord. .


Red.:   Een ANP-bericht van gemiddelde lengte, overngeeomen op de website van de Volkskrant. Gevpolgd door het bericht op paaier:


De Volkskrant, 29-06-2013, ANP.

Vriendjespolitiek in deelgemeente

Vriendjespolitiek en machtsbederf speelden een rol in het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Dat blijkt uit een rapport van het Bureau Integriteit (BING) dat vrijdag is gepresenteerd. Zo heeft voorzitter Seyit Yeyden (PvdA) van de deelgemeente volgens de onderzoekers oneigenlijke druk uitgeoefend op de manager van een bouwbedrijf.


Red.:   het volledige bericht. Formaat postzegel. geplaatst i n de kantlijn.
    Ere volgde al snel maatregelen. Reden voor voor nieuwe berichten van het ANP 


Uit: Volkskrant.nl, 30-06-2013, ANP.

Rapport vriendjespolitiek Rotterdam eist tol

Het rapport dat vrijdag verscheen over vriendjespolitiek door PvdA'ers in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord eist zijn tol. Plaatsvervangend voorzitter Renť Kronenberg (PvdA) beraadt zich op zijn positie. De NOS en de regionale omroep RTV Rijnmond meldden zondagavond bovendien dat PvdA-deelraadslid Serdar «iÁek aftreedt vanwege de affaire. ...
    In het rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) concluderen de onderzoekers onder meer dat de voorzitter van de deelgemeente, PvdA'er Seyit Yeyden, oneigenlijke druk heeft uitgeoefend op een ambtenaar. ...
  Gemeentelijke fractievoorzitter Marco Heijmen liet vrijdag na de presentatie van het BING-rapportweten flink geschrokken te zijn. ...
   'Ik beraad mij de komende dagen op mijn functie', aldus Kronenberg. ...
    BING onderzocht in opdracht van de deelraad acht zaken waar mogelijk een luchtje aan zat. .


Red.:   En weer sloeg de Volkskrant vol alarm. Over wat gebleken was een ernstige ondermijning van onze democratie:


De Volkskrant, 02-07-2013, ANP.

Bestuur deelraad Feijenoord stapt op

Het dagelijks bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord is maandagmiddag opgestapt. De aanleiding is het vrijdag verschenen rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Zondag trok deelraadslid Serdar «iÁek zich terug uit de fractie van de PvdA. Uit het onderzoek van BING bleek dat bestuurders van de deelgemeente zich schuldig hebben gemaakt aan vriendjespolitiek en machtsmisbruik. Er was sprake van belangenverstrengeling en er werd oneigenlijke politieke druk uitgeoefend.


Red.:   Natuurlijk vormen de moslims de ziekelijke besmetting. of de kanker, als men dat passender vindt. Maar het lichaam is nog steeds in staat tot voldoende afweer. Tenzij kwakzalverij van de polittiek-correcten en multiculturalisten aan de macht blijft. Dan gaan we ten onder aan de morele corruptie, net zoals de Romeinen.
    In de rechts media stond wel normale berichtgeving. Zonder de noodzakelijk urgentie, maar in ieder geval stond er wat. Op ťťn plaats was die urgentie wel te vinden


    Conclusie: zolang de groepen allochtone immigranten aanzienlijke sociale achterstanden hebben, en zolang ze gevangen zitten in een cultuur die elkaar steunt, zullen die groepen dus per definitie een ernstige bedreiging vormen voor het Nederlandse bestuur, en voor de Nederlandse democratie in het algemeen. Op alle lagen van de maatschappij.
    Met deze waarschuwing in de hand moet dus het volgend afgewogen worden: wat is de kans dat de ondermijning van ons bestuur en onze maatschappij zo groot wordt dat we er aan ten onder gaan, en hoe is de kans dat als we dit gaan bestrijden, de allochtonen in opstand komen en onze steden afbranden, zoals in Parijs 2005, Londen 2011, en Stockholm 2013? Versus de kans dat de allochtonen zich dusdanig snel aanpassen, dat deze potentiŽle gevaren zich niet zullen realiseren.
    het natwoord daarop kan noot met zekerheid gegeven worden, maar de zichtbare ontwikkeling van de allochtonen en met name de moslims is dusdanig langzaam dat de kans op realisering van het potentiŽle gevaar reŽel is. de conclusie die daaruit getrokken moet worden is dat een remigratiebeleid, uit te voeren middels denaturalisatie, veruit de verstandigste optie is. met de verwachting dat een gedeeltelijke uitvoering van dit beleid een sterke verbetering in de houding van de allochtone immigranten zal veroorzaken, en leiden tot snelle aanpassing aan de Nederlands maatschappij. Zoals het stoppen met stemmen op allochtone kandidaten, zodat Nederland weer fatsoenlijk bestuurd kan worden.
    Dit zijn harde conclusies, maar voorzienbaar als je de moeite neemt om de berichtgeving over dit soort zaken te volgen. Om de op te schrijven was er een concrete reden. die reden was dat men bereid was een onderzoek te doen naar dit soort mogelijke gevaren. Maar dan natuurlijk niet van allochtone, maar van autochtone kant. Dat is een onderzoek gedaan in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst, en uitgevoerd door onderzoekers van de Anne Frank stichting en terrorismeonderzoeksinstituten bij universiteiten: Jaap van Donselaar, Hans Moors, en Bob de Graaff. De conclusies van deze onderzoekers luidt dat Geert Wilders de democratie ondermijnt en potentieel zelfs staatsgevaarlijk is. Een conclusie gedeeld door anderen die niet met hun naam in de krant willen.
    Laten we eens de mogelijke criteria voor zo'n oordeel doorlopen: Beledigingen jegens andersdenkenden? Moslims hebben er veel erger en veel meer uitleg of detail . Groepsdenken, discriminatie en racisme? Moslims doen het veel erger en veel meer uitleg of detail . Radicalisering? Moslims hebben veel meer en veel erger radicalen uitleg of detail . Geweld? PVV'ers plegen geen geweld - moslims in Nederland bedreigen hele wijken, moslims in het buitenland dreigen overal met aanslagen uitleg of detail .
    Dit kan men afdoen als incidenten. Maar het belangrijkste probleem met moslims is de al eerder genoemde tegenstelling tussen de functioneel ingerichte maatschappij en cultuur van het Westen, en dus ook Nederland, en de archaÔsche op familie- en etnische groepen ingerichte cultuur van de moslims. Die archaÔsche cultuur die ze doet afscheiden van de Nederlandse cultuur, een afscheiding zichtbaar in hoofddoeken, moskeeŽn, enzovoort . Die archaÔsche cultuur die in het Westen door de Verlichting en eropvolgende ontwikkelingen is afgeschaft. Ontwikkelingen die ons ook de democratische maatschappij-inrichting heeft gebracht.
    Kortom: als Geert Wilders beschreven mag worden als ondermijner van de democratie en staatsgevaarlijk, is dat tien- en meervoudig van toepassing op moslims, leidende tot de conclusie waarvan boven dus ťťn aspect precies is uitgewerkt:

  Moslims zijn een gevaar voor de democratie, en potentieel staatsgevaarlijk

Bij Geert Wilders en aanhangers van de PVV is het niet mogelijk, ook al zou de beschuldiging juist zijn, maar staatsgevaarlijke mensen moet je eigenlijk het land uit zetten. Bij de moslims, met hun dubbele paspoorten, kan dat wel. De multiculturalisten hebben in feite aangetoond dat de remigratie van moslims een noodzakelijk stap is, ter voorkoming van ondermijning van de staat.


Naar Allochtonen, cultuurbedreiging  , Allochtonen lijst , Allochtonen, overzicht  , of site home .