WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Islam, cultuur: geweld, criminaliteit en dergelijke

5 sep.2012

Dat de islam een zeer nauwe band heeft met geweld, is voor objectieve waarnemers nauwelijks omstreden. Aangaande historische tijden wordt het wat meer erkend, omdat bijvoorbeeld ook de christelijke godsdienst een periode van geweld heeft gekend, met name tijdens de kruistochten. Waarbij het essentiële punt is dat het christendom door deze fase (grotendeels) heen is, en de islam niet.
    In moderne tijden is er dus nog steeds die band tussen islam en geweld. Er is een sterke correlatie tussen de aanwezigheid van sterkere minderheden van moslims waar ze niet de baas zijn, en plaatsen waar er geweld is. En dit staat dus volledig los van de meest besproken vorm van islamitisch geweld: de ideologisch versie, in de vorm van het terrorisme tegen het westen.
    Dat deze basale werkelijkheid niet erkend en zelfs ontkent wordt, en nog sterker: verboden, is het gevolg van de immigratie van moslims naar westerse landen, en het daardoor ontstane multiculturalisme. De standaardhouding van multiculturalisten als het gaat over alle negatieve aspecten van de allochtone immigratie is die van ontkenning - vroeger hardnekkige ontkenning, maar door de niet-aflatende overlast en criminaliteit en andere vormen van geweld lopende tot aan terrorisme, en de licht toegenomen mogelijkheden daarop te wijzen, moet ze soms toch erkennen "dat er een probleem is". Criminaliteit wordt gewoonlijk niet beschouwd als een vorm van geweld in deze context, maar dat is het, zodra het significant afwijkt van de normale criminaliteitscijfers, natuurlijk wel: het is geweld tegen de sociale omgeving. Die sociale omgeving zijnde de westerse cultuur waartegen men zich verzet om diverse redenen - voor sommigen omdat ze rijker dan zichzelf, of succesvoller, en voor anderen omdat ze rationeler is en dus wezensvijandig tegenover een religieuze cultuur. Maar de specifieke invulling van de reden is hier minder van belang - het resultaat is hetzelfde: geweld tegen de sociale omgeving. Geweld.
    Hier concentreren we ons op de meer letterlijke vormen van geweld. En met behulp van de methode die het nog meest werkt indien geconfronteerd met ideologen: direct aanwijzen en confronteren.
    We beginnen met een wat apart voorbeeld, omdat het in eerste instantie gaat over geweld van anderen:


Uit: Volkskrant.nl, 17-07-2011, door de redactie

'Uitspraken Wilders dragen bij aan bedreigen moskeeën'

De uitlatingen van PVV-leider Geert Wilders over de islam dragen mede bij aan bekladdingen en bedreigingen van moskeeën. Dat zegt voorzitter Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders in een interview met het ANP. 'Ik zie daar absoluut een link.'

Azarkan: 'Je ziet wat het doet met mensen als hun denkbeelden vertegenwoordigd worden in de politiek. Ze voelen zich gesterkt door wat de PVV roept. Dat uit zich in het roepen op straat tot het bekladden van moskeeën met leuzen die exact uit Wilders' mond komen.'   ...


Red.:   Want dit is niet alleen een analogie, het zelfs een directe spiegeling. Kijk maar:

  Je ziet wat het doet met mensen als hun denkbeelden vertegenwoordigd worden in de politiek. Ze voelen zich gesterkt door wat de koran roept. Dat uit zich in het roepen op straat tot het bekladden van moskeeën met leuzen die exact uit de Mohammed's mond komen.

Want hier nog een kleine selectie van die woorden van de profeet (in afgekorte vorm, want het wordt in het origineel ook nog eens breed uitgemeten) - een uitgebreide lijst staat hier uitleg of detail :
  2:7.  God straft de ongelovigen
2:8.  Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:39.  Wie niet gelooft zal branden!
2:90.  Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61.  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.  God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:114.  Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120.  Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:162.  Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165.  Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171.  Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175.  Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178.  Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190.  Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:221.  Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.

Woorden vergeleken waarbij de "provocaties" en "beledigingen" van Wilders maar kinderspel zijn. Wat is "kopvoddentaks" vergeleken met "Joden zijn apen" - en al die andere uitspraken vol met joden- en ongelovigenhaat.
    Dit is dus een vertegenwoordiger van moslims, die zelf het verband legt tussen culturele uitingen en agressieve daden. Merk op: de woorden van Wilders zijn net als de woorden in de koran culturele uitingen - er is daarin geen verschil. En door het verband te leggen in het geval van Wilders, legt de moslims-vertegenwoordiger ook het verband voor de islam. Overigens zijn op dit punt in discussies gebruikelijke tegenwerpingen als: "Niet alle moslims zijn gelijk" en "Er is niet één islam" irrelevant: wie zich vrijwillig als "moslim" afficheert, accepteert daarmee alle onderdelen ervan ten opzichte van de buitenwacht - wie wil selecteren, moet zijn eigen religie beginnen, zoals dat in het protestantse denken gebeurt.
    "Maar dit is slechts een enkel geval van een nieuwe Nederlander die misschien wat overgevoelig is in dit soort zaken" - zou hier een tegenwerping kunnen zijn. Voor iedereen met enig gezond verstand was het al duidelijk dat dit niet zo is, af te leiden uit een aantal minder opvallende redenaties van gelijke soort. Een verzameling daarvan stond op het programma van deze redactie.
    Maar dat voornemen is overbodig geworden door het geval van de Noorse aanslagpleger, of terrorist, Anders Breivik. Ook in dit geval waren er enkele commentatoren die beweerden dat dit een individueel, losstaand geval was, waar geen enkele conclusie over sociale toestanden, politiek, maatschappij, cultuur of religie konden worden getrokken. Net als de stroom soortgelijke commentaren na ieder van de moslim-aanslagen, in Parijs, Bali, Londen, New York, Mumbai, enzovoort - in beide gevallen uit multiculturalistische hoek. Mogelijkerwijs omdat deze commentatoren, bewust of onbewuste, de bui al zagen hangen: als er een relatie is tussen denkbeelden en daad in het geval Breivik, is er ook een mogelijke relatie tussen denkbeelden en daad in het gebal Bouyeri - en dan meteen dus de hele stroom moslim-aanslagen in zijn geheel, wat het geval meteen veel sterker maakt dan dat van Breivik.
    Maar het aantal al dan niet multiculturalistische commentatoren dat dit zag aan komen was zeer beperkt. De grote stroom, de overgrote meerderheid van alle commentaren, let wel: alle: "links" en (oud)-"rechts", hakte er vrolijk op los: "Wilders heeft het gedaan!". Dit allemaal in diverse toonaard, waarvan vele in die van de bekende retorische truc "Ja, maar ..." uitleg of detail - in dit geval: "Wilders is wel niet direct verantwoordelijk, maar ...". En alles tezamen leidende tot de genoemde samenvatting in vier woorden. Een uitgebreidere verzameling van dit soort commentaren staat elders uitleg of detail - in dit artikel zullen we ons beperken tot enkele kenmerkende voorbeelden, wat verderop
    Waar het hier om gaat is dat daar waar "men" een relatie ziet tussen uitspraken van "ideologen" en de praktische daad van de extremist voor het geval van Breivik, moet men dus accepteren dat een soortgelijke relatie ook geldig voor de daden gepleegd door extremsitische moslims. En dat zo'n relatie tussen ideeën en daad dan ook bestaat voor andere, lichtere, vormen van geweld: overlast, criminaliteit enzovoort: de denkbeelden hebben het gedaan - en of die denkbeelden nu vallen onder cultuur, religie, of nog iets anders maakt niet uit: het gaat om de relatie tussen denkbeelden en daad.
    Met als bonus voor het geval van de moslims: dit gaat niet over een enkele aanslag, maar over een reeks aanslagen. En het gaat bij criminaliteit niet over een enkele dader, maar over aanzienlijke percentages van de hele culturele groep.
    Bovendien kan de gelegde relatie tussen Wilders en Breivik uitgebreid worden tot andere en eerdere soortgelijke redenaties gedaan met betrekking tot Wilders - ook toen al in termen als "hij is verantwoordelijk voor ...'. Waarbij men in feite zegt: de door Wilders geuite denkbeelden zijn verantwoordelijk voor .... Zoals het denkbeeld "kopvoddentaks", dat verantwoordelijk werd gehouden voor eindeloos veel.
    Hier wat voorbeelden uit het Breivik-debat, beginnende met twee vertegenwoordigers van de pers:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, door Leen Vervaeke

Of Breivik gek is, valt nog te bezien

Het zou islamcritici sieren als ze hun aanhangers wat minder bestoken met manipulatieve halfwaarheden.

Leen Vervaeke | De auteur is redacteur van de Volkskrant

Zodra duidelijk werd dat de dubbele aanslag in Noorwegen niet het werk was van een moslim maar van een moslimhater, barstte in de media een fel debat los over de medeverantwoordelijkheid van extreem-rechts voor dit bloedbad.
    Het blijft voorlopig bij een welles-nietesspel: sommigen beweren dat Anders Breivik een eenzame gek is, voor wiens aanslag niemand verantwoordelijk is behalve hijzelf. Anderen beweren al even stellig dat extreem-rechtse politici en opinieleiders een klimaat hebben geschapen dat onvermijdelijk tot geweld leidt.
    De waarheid ligt - zoals zo vaak - in het midden. Extreem-rechts is niet verantwoordelijk, maar kan evenmin volledig worden vrijgepleit.   ...


Red.:   Het zekerste signaal dat iemand in zijn retina een blinde vlek heeft, is als je hem of haar direct iets voorhoudt, en hij/zij het toch niet ziet. Want na deze inleidingen zou het simpel moeten zijn. Maak maar de analogie met het groeien van het gras en het opengaan van de bloemetjes. Het is niet zo dat de bloemetjes open gaan omdat het gras gaat groeien. Het is ook niet zo dat het gras gaat groeien omdat de bloemetjes open gaan. En de conclusie daaruit is zeker niet dat de waarheid ergens in het midden van die twee ligt. De waarheid is natuurlijk dat er een gemeenschappelijke oorzaak is. De benoeming en bespreking van welke oorzaak we ook, net als de reden van de fout van Malou van Hintum, even zullen uitstellen.
     Maar dat plaatsen van de "waarheid in het midden", waar die waarheid dus zelden echt ligt , is om deze boodschap te kunnen brengen:

  Wat dan met de omgekeerde bewering? De bewering dat islamofobe politici en commentatoren Breiviks wereldbeeld hebben bepaald, en dus medeverantwoordelijk zijn voor zijn daad? 'Er staat niets op mijn website dat Breivik kon lezen als rechtvaardiging om iemand te vermoorden', reageerde Robert Spencer van de website Jihad Watch. 'De Partij voor de Vrijheid heeft nooit en te nimmer opgeroepen tot geweld en zal dat ook nooit doen', verklaarde Geert Wilders.
    Dat is waar. Spencer en zijn medestanders balanceren regelmatig op het randje, maar roepen niet op tot geweld. Pamela Geller, oprichtster van Stop de Islamisering van Amerika (SIOA), heeft op haar website zelfs een expliciete waarschuwing gezet: 'Overtreed de wet niet'.
    Maar de anti-islambloggers maken zich wel schuldig aan iets anders: in hun pogingen de islam te bestrijden, halen ze voortdurend feiten uit hun context, verdraaien ze de waarheid en negeren ze onwelgevallige informatie. Ze schrijven hun websites vol met halve waarheden, die passen in hun wereldbeeld van een oorlogszuchtige islam.

En hierop is het antwoord iets dat ook misbruikt kan worden maar nu zeker geldig is: "Bewijs het". Als je iemand beschuldigt van een leugen, moet je dat kunnen aantonen. Doe je of kan je het niet, ben je zelf de leugenaar. Het wordt hier niet gedaan, dus de auteur is de leugenaar.
    En zo gaat het nog even door:
  Zo suggereren ze, door selectief in de geschiedenis te shoppen, dat moslims al sinds de vroege Middeleeuwen bezig zijn Europa te veroveren en te islamiseren. Toegegeven, objectiviteit bestaat niet. Maar er zijn wel regels om tot een zo objectief mogelijk beeld te komen, en die regels worden door de islamofoben consequent met voeten getreden.
    Geert Wilders is minder uitgesproken, maar hij werkt samen met deze jihadbestrijders en tapt uit hetzelfde vaatje. Ook hij gaat flexibel om met de feiten. Neem zijn befaamde uitspraak over de 'tsunami van de islamisering'. Al tien jaar schommelt het aandeel van de moslims in de Nederlandse bevolking tussen de 5 en 6 procent. Dat is verre van een tsunami, het is met moeite een golf.

Dat is de boodschap van het artikel: de islambestrijders, de "islamofoben", hebben het gedaan. En aangezien iedereen tegen massamoorden is, moeten de islamofoben dus hun mond houden.
 

Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Wilders' dure plicht

Wilders is niet medeschuldig aan het drama in Noorwegen. Wel moet hij beseffen dat zijn woorden zwaar wegen.

Om te beginnen complimenten aan Geert Wilders. Zijn verklaring over het Noorse drama kwam wat laat, maar bevat precies die woorden die iedereen nu even van hem wilde horen ...
    Was dat nodig? Ja, toch wel. Al was het maar om aan de extreme smaldelen van zijn achterban - die op internet begrip tonen voor Anders Breiviks daden - duidelijk te maken hoe hun aanvoerder erover denkt. Bovendien wordt de moslimgemeenschap na elk incident ook steeds door politici als Wilders opgeroepen kleur te bekennen, dus waarom Wilders zelf nu niet?    ...


Red.:   Deze auteur pleegt ook nog de truc van de verdraaiing: hij gaat natuurlijk niet om Wilders oproepen, maar om het uitblijven van die van hemzelf en de rest van zijn courant, in het geval van de moslim-aanslagen.
    En deze houding geldt ook voor de rest van de "kwaliteitsbladen":


Uit: DePers.nl, 02-08-2011, column door Hans Wiegel, oud-VVD-leider.

Column: De moordpartij en Wilders

De moorddadige aanslagen in Noorwegen hebben in ons land tot enkele bijzondere reacties geleid.

Eerst dit: de advocaat van de dader noemt de man ‘krankzinnig’, maar misschien is hij eerder een terrorist à la Osama bin Laden dan een psychopaat.
    Nogal wat opiniemakers probeerden de ramp voor hun eigen politieke kar te spannen. Advocaat Spong zei dat Wilders ‘het Noorse bloed op zijn lippen heeft’. En journalisten als Elsbeth Etty, Bas Heijne en Bert Vuijsje deden ook mee aan de vervuiling van de meningsvorming door Wilders medeverantwoordelijk te stellen: ‘Na tien straffeloze jaren van bloeddorstige demagogie en vergiftiging van het publieke debat’.   ...


Red.:   Dit zijnde bekende figuren uit NRC Handelsblad.
    Dan nu een selectie aangaande de houding van de politici:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, van verslaggeefster Kim van Keken

Geniale strategie van schaarste keert zich nu keihard tegen Wilders

Geert Wilders reageert 'als een kat in het nauw'. Tofik Dibi (GroenLinks) ... Dibi vroeg dinsdag een debat aan over 'het kanaliseren van de woede'. 'Ik zal de PVV nooit de schuld geven. Nederland en de PVV kwamen wel vaak voor in Breiviks manifest. Dat kun je niet weggummen.'


Red.:   Tofik is alom bekend als relmaker, die rondgelopen heeft met een sandwich-boord met teksten neerkomende op "Wilders is een terrorist". Sinds heeft hij een aspect aan dat repertoire toegevoegd: "Ik ben heel redelijk, maar Wilders is een terrorist" - of termen van gelijke strekking - hier dus: 'Ik zal de PVV nooit de schuld geven.' Als iemand geen schuld heeft, hoeft hij ook niets uit te leggen.
    En natuurlijk:

  PvdA-leider Job Cohen.
   Cohen noemde het 'heel verstandig' als politici hun woorden matigen. Ook hij benadrukte dat Wilders niet verantwoordelijk is.

Dezelfde smerige truc. Als het onverstandig is dat Wilders zijn woorden niet matigt, is hij natuurlijk verantwoordelijk voor die onverstandigheid en wat er daardoor gebeurt.
    Maar de informele leider van deze beweging is Alexander Pechtold, op wiens vlot uitgesproken leugens we wat nader ingaan ter illustratie van regel dat een fout op een principieel punt: in  dit geval het eenzijdig leggen van verantwoordelijkheden, meestal samengaat met vele fouten op detailpunten:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, van verslaggever Raoul du Pré

Interview |  Alexander Pechtold, leider van D66

'Wilders voedt de frustraties'


Red.:   Meteen al in de kop is het mis: Pechtold voedt de frustraties, door aan zijn multiculturalisme en migratiefundamentalisme vast te houden, wat circa tweederde van Nederland niet wil.

  De aanslagen in Noorwegen drijven het islamdebat in Nederland steeds verder op de spits. PVV-leider Geert Wilders reageerde maandag via De Telegraaf woedend op zijn politieke tegenstanders.

Eerste hulp van de medestander: de auteur van het artikel pleegt de bekende truc van de omkering: de verwijten zijn gestart richting Wilders.
    Tweede truc van de auteur: de reactie van Wilders: "Ze kunnen de boom in", was niet woedend, maar minachtend. Een leugen, dus. 
  Wilders , als door een wesp gestoken ...

Derde truc: de herhaling.
  Wilders ...'Links grijpt dit aan om te proberen af te rekenen met de PVV en demoniseert er flink op los met een bijna ziekelijke gretigheid. ...

Het eerste deel van Wilders reactie - een accurate beschrijving van de gang van zaken. Daarna volgt de "de boom in" opmerking.
  Verbaasde, meewarige reacties waren maandag zijn deel.

Dat is kenmerkend voor ideologen met een lachspiegel voor hun kop: ze zien hun eigen verwrongen beeld aan voor de werkelijkheid, en ervaren het werkelijke beeld als verwrongen.
  'Er is een brute aanslag gepleegd op 70 linkse jongeren, maar de PVV komt niet verder dan links kan de boom in, aldus het Kamerlid Sadet Karabulut (SP). En VVD-hoofdbestuurslid Mark Verheijen: 'Ach arme Geertje. Wat nou 77 doden? Waren we toch bijna vergeten dat HIJ natuurlijk het grootste slachtoffer is van Breivik.'

En vanwege deze mislukkingen springt de clown uit het doosje:
  D66-leider Alexander Pechtold hield zich tot nu toe op de vlakte, maar wil zijn verbazing niet langer voor zich houden. 'Wilders probeert zich een slachtofferrol aan te meten die hem niet past. Het is nu bijna vijf jaar geleden dat hij de tsunami van islamisering aankondigde. Sindsdien heeft hij aan de lopende band oorlogsretoriek en doemscenario's over ons uitgestort.

Gunst, en laat zo'n doemscenario nu nog uitkomen ook... Kennelijk heeft Wilders op zijn minst iets goed gezien.
  'Hij wil schieten op de benen van hooligans ...

Heeft er niets mee te maken.
   heeft het over de multiculturalistische elite die een totale oorlog uitvecht met de bevolking,

Is correct. Tweederde van de bevolking is tegen het multiculturalisme, de Europeanisering, de globalisering, het kosmopolitisme en het graaien van de elite. En dat alles wat de elite doet is inderdaad het verklaren van een oorlog.
  Natuurlijk hoeft hij zich niet te verantwoorden voor Breiviks daden, maar wel voor het klimaat waaraan hij zijn steentje heeft bijgedragen.

En de bekende Ja, maar ...". Wilders hoeft zich niet te verantwoorden omdat hij heeft gewaarschuwd, maar Pechtold wel, omdat hij eindeloos heeft gesust, en er nu wel degelijk veel aan de hand blijkt. Zoals hij zelf toegeeft door het gebruik van de term 'de frustraties', in de kop, waar hij overigens in het hele interview niet op terugkomt. Want de aard van die frustraties hebben we net gezien, en schijten in het gezicht van Alexander Pechtold.
  'Hij moet beseffen wat hij aanricht met het eeuwige doemdenken en de zwart-witbeelden. Als je voortdurend een apocalyptische sfeer schept, draag je bij aan een wereld zonder toekomstbeeld, zonder perspectief. Hij voedt de frustraties bij zijn aanhang. Dát is zijn verantwoordelijkheid.'

Het is natuurlijk precies andersom: Pechtold voedt de frustraties, met zijn ontkenningen van het probleem.
  Wat verwacht u van hem?
'Dat hij zijn rol erkent en open staat voor het debat daarover.

Wilders erkent zijn rol: als aanklager van de islam en de multiculturalisten. Pechtold is echter doof daarvoor, vanwege die lachspiegel in zijn geest.
  Een politicus heeft in Nederland een enorm bereik. Dan kun je niet alleen wat bommetjes plaatsen en daarna weglopen voor elke vorm van uitleg en argumentatie.

Er is nauwelijks uitleg nodig: de islam deugt niet, en moet weg. en dat de islam niet deugt,ziet iedereen: vrouwenonderdrukking, uithuwelijken, inteelt, eerwraak, intolerantie, jodenhaat, homohaat, geweld, enzovoort
  Dat wil ik tegen Wilders zeggen: vertel nou ook eens hoe jij de samenleving voor je ziet.

Zonder islam! Het bord van Pechtold is gigantisch dik.
  Hij is degene die iedereen met een moslimachtergrond steeds betrekt bij de aanslagen van Al Qaida. En hij houdt mij nota bene verantwoordelijk voor het klimaat waarin hij wordt bedreigd.'

Dat mag. Want al die mensen sluiten zich vrijwillig aan bij de club waar ook Al Qaida toe behoort. Wilders heeft zich niet bij Breivik aangesloten. Wat Breivik doet, is zijn eigen zaak.
  'Je moet er als politicus ook voor zorgen dat mensen als Breivik je niet kunnen misbruiken, bijvoorbeeld door het achterwege laten van die geweldsretoriek.

Wilders heeft geen geweldsretoriek gebruikt. Wilders heeft sterke taal gebruikt. Richting de islam, omdat de islam nog veel sterkere taal gebruikt. Maar die laatste gedachtensprong is voor Alexander Pechtold even bereikbaar als de vierde dimensie.
  Pechtold: 'Maar hij wil zelf nergens op worden aangesproken! Sterker nog: hij doet er nu nog een schepje bovenop. In zijn reactie spreekt hij over moskeeën als haatpaleizen.

Ook hier dan maar even een uittreksel van afkortingen uit de koran uitleg of detail :
  2:7.  God straft de ongelovigen
2:8.  Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:39.  Wie niet gelooft zal branden!
2:90.  Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.  God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:114.  Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120.  Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:162.  Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165.  Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171.  Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175.  Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178.  Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190.  Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:221.  Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.

Woorden vergeleken waarbij de "provocaties" en "beledigingen" van Wilders maar kinderspel zijn. Want wat is "kopvoddentaks" vergeleken met "Joden zijn apen" - en al die andere uitspraken van joden- en ongelovigenhaat. En de ruimtes waarin dit soort zaken systematisch geuit worden zijn dus volstrekt accuraat te omschrijven als "haatpaleizen". Waar Pechtold dus Wilders beschuldigt van "geweldretoriek" (zie ook Nieuwsuur, 02-08-2011 uitleg of detail , na 11:40 min. - let op: geen kritische vragen van de interviewer, alleen maar stimulansen), kan hij dat alleen stand houden, door te erkennen dat de koran, de islam en de moslims zich bedienen van geweldsretoriek, en dat als er sprake is van geweld in de retoriek van Wilders, dit tegengeweld is, en dus gerechtvaardigd, zeker passend, en mogelijk zelfs noodzakelijk om het geweld van buiten, het geweld van de indringer genaamd islam, te weren.
    We hebben nu representanten van de reguliere media, de politici en de "intellectuelen" gehad. De praktijk wijst echter uit dat de meest duidelijke taal komt van het internet. Bloggers en reageerders hoeven geen rekening ten houden met een diverse achterban en beleefdheidsfrasen, en gooien er vaak recht voor zijn raap uit wat al die anderen ook hadden willen zeggen en ieder geval bedoelden. Een fraai voorbeeld voor de relatie tussen denkbeelden en geweld was te vinden op het Volkskrant-weblog, waar de linksistische denkafwijkingen de norm zijn, en het demonieren van iedereen en alles dat ook maar enigszins een kanttekeningen plaats bij de geneugtes van de multiculturele samenleving, internationale solidariteit en het ideaal van het kosmopolitisme de dagelijkse praktijk is. Of beter was, want de redactie heeft aldaar uiteindelijk iedereen met zo'n duidelijk fascistische mening weggejaagd. Het soort mensen dat dan overblijft is als deze, die zich afficheert als gematigd:


Uit: Volkskrant weblog, 07-08-2011, door DeKoeleAnalyticus

Een wijdse kijk op politiek en ideologie

Wilders' morele verantwoordelijkheid

Tags: wilders, extreem rechts, islamofobie, racisme, breivik, terreur

Wilders is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de daden van Anders Breivik, maar hij heeft wel een bepaalde morele verantwoordelijkheid. ...

Wilders' ideeën
zijn veel gevaarlijker
dan zijn toon

Vergeleken met zijn ideeën is Wilders' toon gematigd te noemen. Net als Breivik ziet hij de Islam als een existentiële dreiging voor de Westerse cultuur. Dat idee draagt op zich al een rechtvaardiging van geweld in zich. Het is dus niet vreemd dat Breivik op basis van dit idee tot geweld overging. Wilders beweert dat hij tegen geweld is, maar als puntje ooit bij paaltje komt dan zal blijken dat de rechtvaardiging voor het gebruik van geweld, een existentiële dreiging, er al is.   ...
Wilders' ideeën
rechtvaardigen het
gebruik van geweld

De terreurdaden van Anders Breivik kunnen Wilders wat mij betreft niet aangerekend worden. Wel kan gesteld worden dat hun beider overtuiging dat de Islam een existentiële dreiging vormt het gebruik van geweld "ter verdediging" rechtvaardigt. Of Wilders het er nu mee eens is of niet: zijn ideeën rechtvaardigen het gebruik van geweld. ...


Red.:   Dat is wat steekt achter alle oproepen die stellen dat Wilders zijn toon moet matigen. Van Cohen tot Heijne: "Je ideeën rechtvaardigen geweld". Ze durven het niet hardop te zeggen, omdat ze in het diepst van hun hart wel weten dat ze op drijfzand staan, maar dat is wat ze willen zeggen.
    Nog twee mensen die het wel hardop durven zeggen. De eerste een gekende moslim-woordvoerder, met als kenmerk dat zijn afstamming van origine slechts half-islamitisch is. Het is een essentieel kenmerk dat van de islam dat in dit soort relaties de islam volkomen dominant is - de partner wordt vrijwel altijd islamiet, en de kinderen krijgen altijd een islamitische naam en een islamitische opvoeding. Op deze laatste regel heeft de redactie nog geen uitzondering gezien. Hier de opvattingen van zo'n geval:


Van: Joop.nl, 07-08-2011, door Ibrahim Wijbenga, CDA-raadslid

Wilders' PR machine

Vanuit de stigmatisering waaraan de PVV haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet


Red.:   Met welke tussenkop de zaak hier verder gesloten zou kunnen worden. Maar de manier waarop Mohammed, pardon, Ibrahim, het uitwerkt is ook interessant:

  Wel kan Wilders worden verweten dat hij met zijn ongenuanceerde uitspraken over moslims en allochtonen een klimaat schept waarin zij als tweederangsburgers worden neergezet die een gevaar voor de samenleving zijn. Vanuit deze stigmatisering waaraan de PVV haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet.
    Geert Wilders zorgt er met zijn onderbuik-demagogie voor dat er ook in ons land een rechtsextremistische gek kan opstaan die uit haat tegen moslims en allochtonen een aanslag begaat.

Weer even vertalen:
  Wel kan de moslim worden verweten dat hij met zijn ongenuanceerde uitspraken over Joden en ongelovigen een klimaat schept waarin zij als tweederangsburgers worden neergezet die een gevaar voor de samenleving zijn. Vanuit deze stigmatisering waaraan de islam haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet.
    De moslim zorgt er met zijn onderbuik-demagogie voor dat er ook in ons land een religieusextremistische gek kan opstaan die uit haat tegen Joden en ongelovigen een aanslag begaat.

Ook dit is weer een tekst die overal geweerd zou worden. Ibrahim kan hem zonder probleem kwijt, op wat dus niet anders kan worden omschreven als een haat-forum.
  De reacties van een aantal PVV-aanhangers die de gruweldaad van Anders Breivik goedkeuren, spreken boekdelen. Als Geert Wilders het echt meent met de democratie, zou hij om te beginnen publiekelijk moeten laten weten dat de PVV met zulke fanaten in zijn eigen achterban niets te maken wil hebben.

Overigens is 'de reacties van een aantal PVV-aanhangers die de gruweldaad van Anders Breivik goedkeuren' in grof stuk leugen, want dit suggereert een significant aantal. Als dit criterium ook toegepast mag worden op moslims, mag je van moslims veel harder zeggen dat "een aantal de gruweldaden van de islam goedkeurt".  Een dusdanig groot aantal dat je rustig van "de moslims"  mag spreken.
    Mssr waar het hier om gaat, is dat er volgens Ibrahim Wijbenmga een relatie is tussen denkbeelden en geweld. De relatie die keihard geldt voor de islam: er is een relatie tussen de denkbeelden van de islam, en het geweld gepleegd door de moslims. Alle geweld. Het grote, het terrorisme, en het kleine: de aanvallen op ongelovigen  onder het mom criminaliteit of gewoon direct door stenen te gooien naar symbolen van de ongelovige overheersers als autobussen die door de islamitische wijk rijden. Het is de gewelddadige theorie van de islam die gelovige tot meer maakt, tot superieur maakt, die de oorzaak is van het geweld tegen de ongelovigen. Een geweld dat alleen ingetoomd wordt door het besef dat ze een minderheid zijn, die nog op ieder moment het land uitgezet kan worden. Misschien niet door de politiek, maar wel door de meerderheid van de ongelovigen, op het moment dat ze zich te ernstig gaan misdragen jegens die ongelovigen.
    Mensen die wat intiemer omgaan met moslims, weten dat ook:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2012, column door Arnon Grunberg

Arabier

Op zondagavond dronk ik thee met een Nederlandse vrouw. Haar moeder is Nederlandse, haar vader Irakees. Hij is eind jaren tachtig uit Mosul naar Nederland gekomen.
    'Weet je wat zo grappig is', zei ze. 'Mijn vader is een Arabier en hij stemt op de PVV.'
    'Grappig', zei ik.
    'Daarom vind ik het ook zo leuk om te vertellen', zei ze. 'Mijn vader is een christelijke Arabier. Hij is doodsbang voor moslimoverheersing. Vroeger stemde hij op het CDA, maar zijn angst voor moslims is groter dan zijn geloof. ... '


Red.:   Tjonge ... Dat een multiculturalist, kosmopoliet, en nomade dat zomaar opschrijft.
    Een briefschrijver licht hem nog wat bij:   


De Volkskrant, 05-04-2012, ingezonden brief van Harold van Heck, Amsterdam, trainer/docent NT2

PVV

Vermakelijke column van Arnon Grunberg (Voorpagina, 3 april). Enigszins verward liep Grunberg naar huis omdat een Irakees op de PVV stemde. Zie hier de naïviteit van Grunberg.
    Als docent inburgering kan ik hem zeggen dat ik christelijke Palestijnen, Syriërs, Iraniërs, Nigerianen, Ghanezen en Koerden in de klas heb gehad die, gevlucht voor de gewelddadige activiteiten van de islam in hun land, ook zeiden op de PVV te stemmen.
    Ik ben geen fan van Wilders, maar ik kan hun keuze goed begrijpen. Wellicht zou Grunberg zich eens in de geschiedenis van de islam moeten verdiepen.


Red.:    Ach, Arnon Grunberg gaat het maar om één enkel ding: Hoe kan ik Nederland zo veel mogelijk schade berokkenen ... uitleg of detail .
     Uit Afrika:


Uit: De Volkskrant, 01-09-2012, van correspondent Kees Broere

Vrees voor het vrijdagsgebed

De moord op een radicale moslimgeestelijke leidde deze week tot onlusten in Kenia. ...


...    De ongekend felle rellen na de dood van Rogo hebben de zaak op scherp gezet. En dus zijn deze vrijdag speciale eenheden van de politie massaal ingezet in wijken als Majengo en op andere plaatsen waar na het gebed mogelijk opnieuw rellen zullen losbreken. ...


Red.:   De politiek-correcte correspondent citeert natuurlijk weer imams die zeggen dat er niets aan de hand is. Maar tegelijkertijd houdt in Noord-Nigeria Boko Haram huis, en in Mali weer een andere groep, Ansar Dine. Overal waar er grotere groepen moslims zitten en ze niet de baas zijn, is er geweld. Of de onmiddellijke dreiging daarvan. Logisch, want de islam kent maar één wenselijke toestand: de baas zijn.
    Nog wat verderop in de wereld:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2012, van correspondent Michel Maas

Een nieuwe generatie terroristen

Vandaag wordt de aanslag op Bali, precies tien jaar geleden, herdacht. Er vielen 202 doden. De terroristen kwamen uit Oost-Java, nog steeds de broedplaats van het moslimextremisme.


Het is al twee weken geleden, maar het buurtje Griyan in Solo dendert nog na van wat er die ochtend gebeurde. Gemaskerde soldaten in kogelvrije vesten van de anti-terreur brigade 'Densus 88' vielen het huisje van de oude Budinyah binnen en grepen haar neef 'Midi', die bij haar inwoonde, in zijn kraag. In een kamertje bleek die neef vijf kant-en-klare bommen te hebben en materiaal om nog meer bommen te maken.    ...
    Als Midi niet door een handlanger was verraden, zou niemand hem ooit op het spoor zijn gekomen, zo onopvallend leefde hij in zijn eigen kleine gemeenschap. Midi is een van de tien terroristen die de afgelopen maanden in Solo (Surakarta) zijn opgepakt. Zij waren betrokken bij aanslagen op politieagenten, en waren klaarblijkelijk nog veel meer van plan. Ook elders in het land worden voortdurend nieuwe terroristen opgepakt.
    Vandaag wordt de bloedige aanslag op Bali herdacht, die precies tien jaar geleden het leven kostte aan 202 mensen, voornamelijk buitenlandse toeristen. De daders van toen zijn dood of zitten gevangen, maar steeds weer duiken nieuwe terroristen op. Sommige van die terroristen hebben nog banden met de groep die verantwoordelijk was voor de grote aanslagen op Bali en in Jakarta tussen 2000 en 2009.
    Maar de meesten zijn nieuw, zegt ex-terrorist Nasir Abbas. Hij was zelf lid van de terreurorganisatie Jemaah Islamiyah, waartoe ook de bommenleggers van Bali behoorden. ...
    Abbas: 'Het probleem met de nieuwe terroristen is, dat zij niet zijn georganiseerd . Zij maken geen deel uit van een groep. ...
    Sommige terroristen halen hun kennis van het internet, maar de belangrijkste bron voor terroristisch gedachtengoed zijn volgens de Indonesische terreurbestrijders nog steeds de moskeeën en de islamitische kostscholen, de pesantren, waar straffeloos haat kan worden gepredikt.
    De bekendste, of beruchtste, pesantren is Al Mukmin in Solo. Deze school is gesticht door Abu Bakar Baashir, die ook oprichter was van Jemaah Islamiyah. Volgens Abbas was hij de onbetwiste leider van de beweging, de amir. Baashir zit een straf uit van vijftien jaar voor zijn betrokkenheid bij de terreuraanslagen. Vanuit de gevangenis gaat hij overigens gewoon door met zijn haat-preken tegen Israël, de Verenigde Staten, de CIA en de duivel.    ...


Red.:    De begeleidende foto laat de rekruten in uniform zien ...
    En hier het trotse resultaat van al die rekruten in uniform:


Uit: De Volkskrant, 29-01-2014.

Dreiging neemt af

De risico's van politiek geweld, civiele onlusten en terroristische aanslagen voor het internationale bedrijfsleven zijn het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit de Terrorism & Political Violence Map 2014, een analyse van tweehonderd landen die jaarlijks wordt gepresenteerd door verzekeringsmakelaar Aon. ...


Red.:   Fijn, die rode en zwarte gebieden ... de islamitische wereld, plus flink wat creolen. Vergeet dat rode gebied in Brazilië en dat grote gele van Rusland - dat laatste slaat natuurlijk alleen op het kleine zuidelijke gedeelte ervan. Het islamitische zuiden (u dacht toch niet dat die samojeden en jakoeten in Siberië aan terrorisme doen ... veel te nuchtere mensen).
    Kijk er eens ... Steun uit de politieke-correctheid. De bewijzen worden nu echt met wagonladingen tegelijk aangereden, maar de erkenning blijft toch beperkt tot een enkele column. Maar dus wel van Max Pam, één van de weinige Joden in Nederland die af en toe een kritisch geluid laat horen richting het semitische broedervolk: De culturele aard eigen, komt het in de vorm van zware ironie:


Uit: De Volkskrant, 18-06-2014, column door Max Pam

Met de islam heeft het allemaal niets te maken

Tussentitel: Omgebracht werden mensen die Zwitserland-Ecuador zaten te kijken

In Noord-Irak voert ISIS standrechtelijke executies uit, die sterk doen denken aan de pogroms die door Duitse troepen destijds zijn uitgevoerd aan het Oostfront. Zij die uitverkoren waren om geëxecuteerd te worden, moesten in een kuil gaan liggen. Daarna werden zij met mitrailleurvuur doodgeschoten. ...
    Eigenlijk heeft het optreden van ISIS niets met religie te maken. Het gaat hier om culturele en etnische tegenstellingen. De soennieten tegen de sjiieten. Door het rampzalige optreden van de Verenigde Staten en het treuzelende Westen is een vacuüm ontstaan, waarin deze groepen zijn opgekomen.
    In Nigeria pleegt Boko Haram op grote schaal oorlogsmisdaden. Zo worden schoolmeisjes ontvoerd om verkracht en vermoord te worden. Dat doet denken aan wat schoolklassen Jood-se meisjes in de concentratiekampen overkwam. ...
    Eigenlijk heeft het optreden van Boko Haram niets met religie te maken. Het gaat hier om culturele en etnische tegenstellingen: tegen onderwijs voor meisjes, tegen het dragen van spijkerbroeken en tegen wat zij als 'buitenlanders' beschouwen. Door het rampzalige optreden van de VS en het treuzelende Westen is een vacuüm ontstaan, waarin deze groepen zijn opgekomen.
    In Kenia heeft Al Shabaab de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanslagen, waarbij tientallen doden zijn gevallen. Daarbij werden burgers naar voren geroepen om verzen uit de Koran op te zeggen. Als zij dat niet konden, werden zij doodgeschoten. ...
    Eigenlijk heeft het optreden van Al Shabaab niets met religie te maken. Het gaat hier om culturele en etnische tegenstellingen. Omgebracht werden voetballiefhebbers die naar Zwitserland-Ecuador zaten te kijken. Door het rampzalige optreden van de VS en het treuzelende Westen is een vacuüm ontstaan, waarin deze groepen zijn opgekomen.
    Door aanslagen van de Taliban zijn in Afghanistan honderden doden gevallen bij recente verkiezingen. Verschillende kiezers werden de vingers afgehakt. Bovendien is een recordaantal kinderen omgekomen. ...
    Eigenlijk heeft het optreden van de Taliban niets met religie te maken. Het gaat hier om culturele en etnische tegenstellingen. De steden tegen het platteland. Door het rampzalige optreden van de VS en het treuzelende Westen is een vacuüm ontstaan, waarin deze groepen zijn opgekomen.
    In Pakistan, Syrië, Mali, Libanon, de Filipijnen, Tsjaad, Jemen en binnenkort ook in Europa, zijn moslimstrijders in naam van de islam actief. Deze jihad heeft al heel wat levens gekost, maar vergis u niet. Al die vermoorde mensen, al die verkrachte vrouwen, al die kinderen die met een bomgordel naar de vijand zijn gestuurd, die hebben helemaal niets met de islam te maken. Zij vertegenwoordigen in geen enkel opzicht de islam.
    Heus, ik zeg het u, als je al die strijders buiten beschouwing laat en je denkt ook even niet aan al die gelovigen door wie zij worden gesteund, dan is de islam - op zichzelf, ja, an sich - een geweldige religie.


Red.:    De reageerders zijn zo volkomen getraind in de afwezigheid van moslims-kritiek in de Volkskrant, dat het merendeel op deze column reageerde alsof Pam serieus meende dat al dat geweld niet met de islam te maken heeft.
    De reeks aanslagen in 2014-2015 (Brussel, Charlie Hebdo, Kopenhagen) heeft niet wat meer openheid geleid:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2015, door Peter Giesen

Er zit een diepe wreedheid in de Arabische wereld

Bijna twee jaar werd de Amerikaan Theo Padnos door de islamitische strijdgroep Al Nusra vastgehouden. Waar landgenoten als James Foley, Steven Sotloff en Kayla Mueller hun gevangenschap niet overleefden, kwam Padnos vorig jaar vrij. 'Jihadi's willen een westers leven, maar dat kunnen ze niet krijgen.'


De bewakers van Theo Padnos waren dol op onthoofdingsvideo's. De meesten hadden de executie van de Amerikaanse journalist James Foley op hun telefoon. Ze vonden het leuk om die aan Padnos te laten zien: 'Hé Amerikaan, wat zou je ervan vinden als dat jou ook zou gebeuren? Zou je dat leuk vinden?'
    'Ach, ze waren niet allemaal even verschrikkelijk', zegt Padnos. 'Maar ze zouden allemaal blij zijn geweest me te vermoorden. Daarvoor zouden ze gezegend worden door God. In Syrië heeft niemand het gevoel dat het doden van westerlingen slecht is.'
    Maar Padnos ging niet dood. Dankzij interventie van Qatar kwam hij in augustus 2014 vrij, na 22 maanden te zijn vastgehouden door Al Nusra, een aan Al Qaida gelieerde strijdgroep. In die tijd werd hij geslagen, geschopt, vernederd en gemarteld. Niet alleen door geharde jihadi's, maar ook door kinderen die qua leeftijd in Nederland naar de basisschool zouden gaan.
    'Die kinderen hadden van die stroomstokken waarmee je beesten in het gareel houdt. Daarmee prikten ze me. Ik moest 'sjeik' zeggen tegen jochies van een jaar of 8. Ze waren superieur aan mij, want ik was een ongelovige', zegt hij. De kinderen hadden kleine kalasjnikovs, speciaal voor hen gemaakt, en liepen rond in zelfmoordvesten om ze voor te bereiden op de strijd en de dood. 'De wereld is waardeloos, dat wordt ze geleerd. Schoonheid en rijkdom zul je pas in het paradijs vinden', aldus Padnos.    ...
    Theo Padnos was poëziedocent in een gevangenis in Vermont. Hij droomde van een ander leven, ver weg van de benauwde kleine stad waar hij woonde. Op zoek naar een nieuw bestaan kwam hij in Jemen en Syrië terecht, waar hij Arabisch leerde en de islam bestudeerde. ...
    De studie van de Koran heeft hem niet erg optimistisch gestemd. 'Islam is liefde, zeiden Franse imams na de aanslagen in Parijs. Maar ze kennen hun eigen fucking religie niet. Ik wel.'

U heeft het op een hardhandige manier geleerd.
'Nee, daarvoor wist ik het al. Sommige verzen zeggen: wees vreedzaam. Andere verzen zeggen: kill. Maar de verzen die kill zeggen, zijn in de meerderheid. Bovendien is de Koran een obscuur boek uit de 7de eeuw. Daarom richten jihadi's zich op de verzen die over geweld gaan. Die zijn het gemakkelijkst te interpreteren. Mijn idee van de islam is niet erg veranderd door mijn gevangenschap.'

Toch was u zo naïef om in uw eentje met drie strijders naar Syrië te gaan.
'Naïef is niet het goede woord. Ik was overmoedig. Ik dacht: wat er ook gebeurt, ze vinden me aardig en ik praat mezelf er wel uit. Ik geloofde niet dat mensen agressief zouden worden tegen me, ik had altijd goede relaties met Arabieren gehad.
    'Maar er zit een diepe wreedheid in de Arabische wereld. Ik heb heel lang in een cel gezeten die zo groot was als deze twee café-tafeltjes. Ik mocht maar vijf minuten per dag naar de wc. Ik werd geslagen met kabels en slangen, terwijl ik geboeid was. Er zaten misschien een paar sadisten onder mijn bewakers, maar voor de meesten was het gewoon werk. Als iemand tijdens het martelen gestoord werd, zei hij: sorry, ik ben nu even druk.
    'Ik geloof wel dat ze genot ontleenden aan controle, aan complete onderwerping. Zoals de paardenfluisteraar: jij doet wat ik zeg. Ze zouden het liefst de hele westerse wereld onder controle hebben. Ze denken ook dat het zal gebeuren, omdat God de wereld zo heeft ontworpen.'    ...
 

Red.:   Nog meer informatie lijkt volstrekt overbodig.
    Oh ja, dit nog: "En er loopt een continuüm van de leiden in het IS-gebied naar de moslims in de verste uithoek van het wetsen". Hier een deel van dit continuüm:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2015, column door Paul Brill, buitenlandcommentator van de Volkskrant.

IS is niet onislamitisch, maar hyperislamitisch

...    Bij alle ontzetting over de onthoofding van 21 Egyptische kopten in Libië is er in het Westen een beetje lacherig gereageerd op de toespeling die een IS-beul maakte op de naderende verovering van Rome. Gezien het ontbreken van een zee- en luchtmacht is een IS-aanval vooralsnog alleen denkbaar als Abu Bakr al-Baghdadi erin slaagt de wateren van de Middellandse Zee te splijten.
    Staaltje bluf dus. Maar wat we voortdurend onderschatten, is hoe serieus de bluf is. Zoals ook steeds de verbinding tussen Islamitische Staat en de islam wordt gebagatelliseerd. Dat is natuurlijk het sterkst in de Arabische wereld, waar ofwel achter IS een duister complot van de CIA en de Mossad wordt vermoed, ofwel het parool luidt dat Islamitische Staat eigenlijk beter kan worden herdoopt in Non-Islamitische Staat.
    Maar ook in het Westen wordt de islam het liefst buiten beeld gehouden. Dat was nog eens goed te merken op de anti-radicaliseringsconferentie in Washington, waar de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb een gewaardeerde gast was (en misschien wel de meest onbevangen spreker), maar waar zijn Amerikaanse gastheren om het hardst betoogden dat jihadistische bewegingen als IS niets met de (ware) islam te maken hebben.
    ... het is misleidend om IS af te doen als onislamitisch. Dat is niet het geval, net zo min als Opus Dei onkatholiek is of dominee Paisley een totaal vreemde eend in de protestantse bijt is.
    IS is veeleer hyperislamitisch dan onislamitisch. De leerstelligheid is geen vreemd virus. We kunnen dat maar beter onder ogen zien, omdat een verkeerde perceptie leidt tot verkeerde beslissingen in de strijd tegen het kalifaat.
    Ik ben in deze mening gesterkt door een doorwrocht artikel van Graeme Wood in The Atlantic, waarin de ontstaansgeschiedenis en denkwereld van IS onder de loep worden genomen. Wood maakt korte metten met het idee dat IS een nog extremer neefje van Al Qaida is. Ze is er in feite een revolte tegen, die is geënt op de overtuiging dat de vestiging - en maximale expansie - van het kalifaat een heilige islamitische plicht is.
    De jihad trekt weliswaar avonturiers en verwarde geesten aan, maar de IS-leiders opereren vanuit een uitgesproken theologische visie en volgen de profetieën en voorschriften van Mohammed met ijzingwekkende punctualiteit. De oorlog met het ongelovige Westen is totaal, de vervolging van afvalligen kent geen genade. Onthoofding is een legitiem strafmiddel, slavernij een gerechtvaardigde vorm van onderwerping. En dat alles is overgoten met apocalyptische noties over het naderende einde der tijden.    ...


Red.:   IS is de ultieme consequentie van het gedachtengoed van de islam. De rest gedraagt zich alleen opportuun.
    Zie maar:


Uit: Elsevier.nl , 17-04-2015, door Servaas van der Laan

Hoe religieuze haat 12 christelijke bootvluchtelingen fataal werd

Een religieuze discussie tussen moslims en christenen aan boord van een migrantenboot op de Middellandse Zee kreeg dinsdagnacht een dramatische ontknoping. Twaalf christelijke vluchtelingen werden overboord gegooid vanwege hun geloof.


Met meer dan honderd zaten ze dinsdagnacht in een rubberen bootje: Ivorianen, Malinezen, Senegalezen, Nigerianen en Ghanezen. Allen hadden ze het doel om het Italiaanse vasteland te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa, maar ondanks de gedeelde smart ontstond er verdeeldheid in het bootje.  
    Volgens getuigen brak er een religieuze discussie uit tussen christelijke Nigerianen en Ghanezen en islamitische Ivorianen, Malinezen en Senegalezen. ...
    ... Twaalf christenen werden door hun islamitische reisgenoten over boord gegooid. De overige christenen wisten te voorkomen dat ze in het water terechtkwamen door zich stevig vast te houden en een menselijke ketting te vormen.   ...


Red.:   Moslims ... Het is gajes. Waar moslims, daar is onrust, onvrede, geweld, oorlog.
    Geinig ...Hier iemand van diep in de politieke-correctheid die voor ons een lijstje maakt ter illustratie van de gewelddadigheid van moslims:


Uit: De Volkskrant, 12-09-2015, column door Peter Middendorp

Vaders

Tussentitel: Je hoeft maar even te internetten om te weten: achter elke smeerlap staat een afwezige vader

Over de doodsoorzaak van vader Kouachi las ik niets, de moeder pleegde zelfmoord toen Saïd en Chérif nog nauwelijks tieners waren. Twee jaar woonden ze in een pleeggezin en zes jaar in een weeshuis voordat ze terugkeerden naar Parijs. Daar bestormden zij de redactie van Charlie Hebdo en richtten er een bloedbad aan.
    Volgens de Franse politie werd Amedy Coulibaly, die tezelfdertijd een agent vermoordde en mensen gijzelde in een Joodse supermarkt, waarbij vier doden vielen, geholpen door Hayat Boumedienne. Toen haar vader een pasfoto van zijn dochter op de televisie zag, vertelde hij de politie dat Hayat in 1994 het ouderlijk huis had verlaten en dat hij haar daarna nooit meer had gezien.    ...
    Mohammed Merah was 6 toen zijn ouders scheidden. Zijn vader heeft hij daarna nooit meer gezien. Begin 2012 vermoordde hij in Toulouse drie militairen en vier mensen bij een Joodse school, onder wie drie kinderen.
    De aanslag op het Joodse Museum in Brussel werd gepleegd door Mehdi Nemmouche. Hij werd op jonge leeftijd uit huis geplaatst en bij grootouders ondergebracht. Een tijdlang zat hij in de gevangenis voor gewapende overvallen. Na zijn vrijlating, zei de familie, hadden ze 'hem niet meer gezien'.    ...
    Wilders was net vertrokken toen twee mannen begonnen te schieten bij een Mohammed-expositie in Texas. Een van de daders was Nadir Soofi, die als kind met zijn moeder naar de VS kwam, nadat ze in Pakistan van zijn vader was gescheiden.
    Yassin Salhi werd geboren uit een Algerijnse vader en een Marokkaanse moeder. Vader stierf vroeg, moeder verhuisde naar Marokko. Vorig jaar onthoofdde Yassin zijn baas, maakte selfies met het hoofd en plaatste het aan een hek van een chemische fabriek, waarna hij probeerde zichzelf met de fabriek op te blazen.    ...
    De vader van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, had geen tijd voor de kinderen. De vader van 'de blinde jihadist' bleef achter in Somalië, toen moeder en kind vluchtten. Het zijn trouwens niet alleen terroristen die het zonder vaderliefde moesten doen. Het boek Mocro Maffia is ook een wemeling van jongens die door vaders zijn weggestuurd, verloochend en verlaten.    ...


Red.:    Afgekort:

  Niet alle daders hebben eenzelfde geschiedenis, geschiedenis pakt ook geen wapens op, toch hoef je maar even te internetten om te weten: achter elke smeerlap staat een afwezige vader.

Juist ja ... Met al die vaders in het theehuis en al die andere plekken behalve thuis want dat is het rijk van de vrouw, is de algemene gewelddigheid van moslims en alle branden in het Midden-Oosten volkomen begrijpelijk.
    Een samenvatting van de ontwikkelingen van de laatste twee jaar:


Uit: De Volkskrant, 17-09-2016, door  Huib Modderkolk

Interview Rob Bertholee, hoofd van veiligheidsdienst AIVD

'De dreiging is in jaren nog niet zo groot geweest'

Dit gaat een ongemakkelijk gesprek worden. Aan tafel Rob Bertholee, de belangrijkste man van de veiligheidsdienst AIVD. En zijn boodschap is: in de strijd tegen terreur moet de burger niet zeuren over privacy. Dus moeten we de AIVD gewoon vertrouwen en zomaar in onze laptop, smartphone en privéleven laten rondneuzen?
Red.:   Conclusie: het is genoeg geweest ...  Die moslims moet er allemaal uit.


Naar Islam, cultuurbeelden , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .