WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Islam, cultuur: leugens

31 mrt.2013

Op het moment van het starten van dit artikel al enige jaren terug werd in Nederland het begrip "takiyyah" (of taqiyyah) geïntroduceerd, staande voor de opvatting dat moslims mogen liegen over hun ware opvattingen indien ze zich in andere culturen bevinden uitleg of detail (Wikipedia). In die tijd was de politieke-correctheid nog volstrekt dominant, en de gebruikers van het begrip "takiyyah", "aanhangers van de PVV", werden als uiterst onfatsoenlijk en minderwaardige personen neergezet.
    Nu is de ontkenning van het begrip "takiyyah" op voorhand al een leugen, daar vrijwel iedereen aan "takiyyah" doet, gegeven de juiste situatie. In die meer algemene zin is takkiyah namelijk "sociaal wenselijk antwoorden", en als zodanig een alom bekend verschijnsel. De vraag is dus alleen in welke zin en welke mate doen moslims aan takiyyah, en is het voldoende om het gebruik van de term de rechtvaardigen. Of anders geformuleerd, en onder gebruik van misschien wat "kwetsende" terminologie: "Liegen moslims over hun cultuur?".
    Ook die vraag is eigenlijk al op voorhand te beantwoorden. Zo is er een continue stroom lieden die beweert dat de term "islam" "vrede" betekent, terwijl de enig juiste vertaling "onderwerping" is. Al degenen die beweren "Islam is vrede" liegen over de basis van de islam en zijn dus tot alle en de meest abjecte leugens over hun cultuur in staat, en plegen ze zodra het ze ook maar enigszins uitkomt.
    Het tweede generieke geval is dat van de "superioriteit". Moslims zien zichzelf als superieur, door het enkele feit dat ze tot de islam behoren uitleg of detail . Alle ontkenningen uitleg of detail hiervan zijn leugens van dezelfde soort als "islam is vrede".
    Dit was allemaal allang bekend bij iedereen met enig gezond verstand en waarnemingsvermogen. Maar eind 2012 is er ook antwoord gekomen vanuit de hoek van de wetenschap, in het kader van een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de stand van integratie van allochtone immigranten. De uitslag was dat die integratie stokt. Wat een enorme schok was voor de multiculturalisten en politiek-correcten, en wel zodanig dat er zowaar meer dan in kleine berichtjes over werd gecommuniceerd in de media. Waarbij natuurlijk meteen de schuld geschoven werd in de schoenen van de autochtonen. Ondanks die stroom positieve berichten in de media over allochtone, het voortdurende in het zonnetje zetten als ze een beetje kunnen acteren (de "Nasrdin Dchar"s) of een beetje schrijven (de "Abdelkadr Benali"s en "Özcan Akyol"s) -  ze mogen te pas en te onpas opdraven. En "onze verslaggeefster" Janny Groen, de vrouw van "Een hoofddoekje is een teken van integratie" vulde een hele pagina om het rapport te ontkrachten. Te beginnen met de kop:


Uit:De Volkskrant, 21-12-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Allochtonen voelen zich nog niet geaccepteerd


Red.:
    Dit alles volgens het multiculturalistische adagium: Wat er ook gebeurt met allochtonen (als het geen succes is): het is de schuld van de Nederlanders.Hoe kan het ook anders: "Allochtonen zijn volkomen gelijkwaardig - het gaat ze minder dan autochtonen - ergo, dus, q.e.d.: het is de schuld van de autochtonen"
    Hetgeen nog eens, enigszins verborgen, terugkomt in de onderkop:
  Kinderen van migranten zijn beter geïntegreerd, maar trekken zich ook meer terug in de eigen groep

Een uitspraak van de soort: "De maan is van steen, maar de maan is ook van groene kaas". Wat de Volkskrant natuurlijk suggereert is dit: "de kinderen van migranten hebben zichzelf beter geïntegreerd, maar omdat ze geweigerd worden door de Nederlanders, trekken ze zich terug in eigen kring".
    Wat nog eens bevestigd wordt door de tussentitel:
  'Samenleving is geobsedeerd door verschillen'

En natuurlijk zijn deze migrantenkinderen daar zelf het hardst van overtuigd:
  Hoogopgeleide Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de tweede en derde generatie hebben de indruk dat ze niet worden geaccepteerd, wat ze ook doen. Verbittering klinkt door tijdens een rondgang van de Volkskrant langs veertig hoogopgeleide, niet-westerse Nederlanders.

En dat zijn dan de hogeropgeleiden - bij de rest zal het nog veel slechter liggen. En als je de versterkende trap gaat losgelaten op 'verbittering', kom je al snel op "afkeer", en nog wat verder op "haat". 
    En natuurlijk is dat allemaal gebaseerd op hetzelfde argument:
  In allerlei varianten komen dezelfde conclusies terug: autochtoon Nederland moet ophouden met 'navelstaren'; omdat ze in de ogen van autochtone Nederlanders 'buitenlanders' zijn, gaan ze zich meer Marokkaan of Turk voelen; de samenleving is geobsedeerd door de verschillen tussen groepen mensen en heeft geen oog voor de overeenkomsten; door het verharde maatschappelijke klimaat gaan mensen liever om met 'hun eigen soort'.

Het komt allemaal neer op deze grofstoffelijke leugen.
    Dat dus zijnde "het verhaal". Maar bij het artikel stonden ook wat grafieken uit het rapport.

Deze illustratie moet kolom-voor-kolom gelezen worden. Te beginnen met de meest algemene, zijnde de middelste. Slechts een ruime 20 procent van de moslims denkt dat dat niet kan - autochtonen hebben daar een aanzienlijk andere opvatting over.
   De ietwat minder algemene vraag over respect, in kolom één, geeft al een genuanceerde beeld: moslims denken dat een kleine 40 procent van de Nederlanders geen respectt hebben voor hun cultuur - iets dat bijna hetzelfde is als "niet kunnen samenleven".
    Kolom drie is niet algemeen maar specifiek: het gaat over een specifieke maatschappelijke opvatting: de man-vrouwverhouding. Slechts een ruime 30 procent van d moslims vindt de Nederlandse cultuur dienaangaande samengaat met de hunne, en slechts 10 procent van de Nederlanders denkt dat.
    En hierin is nog niet verrekend dat in de antwoorden op dit soort enquêtes een grote hoeveelheid sociale gewenstheid zit. Gemiddeld geldt voor dit soort enquêtes die over de eigen persoon of groep gaan dat je de score op voor de eigen persoon of groep gunstige antwoorden ongeveer moet halveren.
    Wat hier dus geïllustreerd wordt, is dat niet alleen de multiculturalisten en politiek-correcten liegen, maar dat de moslims nog veel harder liegen.
    Dit wat betreft het algemene geval. Onderstaand zijn nog een aantal deels eerder opgeslagen specifieke voorbeelden die de algemene conclusie bevestigen:


Uit: Quest Special nr. 10: Historie, 2008, door Philip Dröge

In naam van Allah

De islam heet het geloof van de vrede te zijn. Toch grepen in 1979 gewapende strijders met de koran in de hand de macht in Iran. Islamitische revolutionairen hebben geprobeerd in andere landen hetzelfde te doen. Tot nu toe zonder succes. Wat was precies het geheim van de Iraanse revolutie?


Het is 1 februari 1979. Een Boeing 747 van Air France landt op het vliegveld van de Iraanse hoofdstad Teheran. ... Ayatollah Khomeini, de hoogste geestelijk leider van de sjiitische moslims, is weer thuis na ballingschap in Frankrijk.
    ... Veel mensen hopen dat met de terugkeer van de alom gerespecteerde Khomeini de rust zal weerkeren. Het is de bedoeling dat de 'marja al-taqlid' (de hoogste spirituele leider) in de heilige stad Qom een soort islamitisch Vaticaan zal stichten en het bestuur van Iran aan politici zal overlaten. In zijn interviews heeft de ayatollah meer dan eens aangegeven geen macht na te streven: hij is alleen geïnteresseerd in het bestuderen van de koran.
    Zijn desinteresse blijkt een list: Khomeini wil niets minder dan de absolute macht. Al tijdens zijn ballingschap heeft hij een comité samengesteld, bestaande uit conservatieve moslims. Zij zijn van plan om samen met de ayatollah Iran te gaan regeren volgens de strikte regels van de sharia, wetten die afgeleid zijn van de leer van de profeet Mohammed.  ....


Red.:   Advocaat Raza en andere vervolgers van Geert Wilders, Ahmed Marchouch, moslim-voorman Tariq Ramadan, enzovoort: zij allen beweren gematigde moslims te zijn, net als vrijwel alle moslims dat zullen beweren als je ze ernaar vraagt. Het is een leugen. Want er hoeft er maar eentje onder hen te zijn die liegt, als ayatollah Khomeini, en het overgrote deel van de rest loopt met hem mee. Hetgeen in de praktijk neerkomt op: er bestaan geen gematigde moslims - als afkorting van: er bestaan geen gematigde moslims, want het kleine groepje dat het wel echt is, doet er niet toe.
    En dat zie je des te duidelijker als je gaat vergelijken:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2007, column door Thomas L. Friedman

Column | Pakistan en aanslagen

Waar blijft protest tegen slachting in Mumbai?

Op 6 februari 2006 kwamen in Peshawar en Lahore drie Pakistanen om het leven bij straatprotesten tegen de Deense Mohammed-cartoons. Later waren er opnieuw massale demonstraties. Als Pakistanen en andere moslims bereid zijn de straat op te gaan, zelfs om te sterven, uit protest tegen een beledigende cartoon die in Denemarken werd gepubliceerd, is het redelijk om de vraag te stellen: Wie in de moslimwereld, wie in Pakistan, is bereid de straat op te gaan om te protesteren tegen de moordenaars van levende mensen, niet van cartoonfiguren, bij hen in de buurt, in Mumbai?
    Want, als tien jonge Indiërs van een afsplitsing van de nationalistische hindoe-partij BJP naar Pakistan zouden zijn gevaren, in Karachi een bloedbad hadden aangericht in twee hotels en het centraal station, en – om hun werk te completeren – een imam en zijn vrouw hadden vermoord terwijl ze hun tweejarig zoontje in de wieg legden – alleen omdat ze soennitische moslims waren – wat zou er dan gebeuren? De hele moslimwereld zou in brand staan, de straten zouden volstromen met demonstranten. ...
    ... Maar uiteindelijk denken terroristen dat ze iets doen dat wordt gesteund door een meerderheid, die dit niet durft toe te geven. Daarom wordt hun gedrag het effectiefst tegengegaan als de hele gemeenschap zegt: ‘Genoeg. Door weerloze mannen, vrouwen en kinderen te vermoorden, hebben jullie ons en jezelf te schande gemaakt.’
    Waarom zouden Pakistanen zoiets doen? Omdat een samenleving niet gezond is als ze toestaat dat haar eigen zonen naar een moderne stad gaan en daar iedereen vermoorden die ze tegenkomen– inclusief veertig moslims – zonder zelfs maar een boodschap achter te laten.
    De daad was hun boodschap, vernietigen was hun doel. Als je dat doet met vijanden in het buitenland, doe je dat ook met vijanden in eigen land en verwoest je je eigen samenleving.
    De Deense cartooncrisis heeft bewezen dat Pakistanen en andere moslims weten hoe ze als collectief uiting moeten geven aan hun gevoelens. Dat is nu ook nodig.
    Dit moorden eindigt alleen als het goedwillende deel van de Pakistaanse bevolking, inclusief de lokale en de geestelijk leiders die een behoorlijke toekomst voor hun land willen, als collectief uitspreekt dat degenen die deze moorden begaan ongelovigen zijn die niet met maagden zullen dansen in de hemel, maar zullen branden in de hel. En als ze dat met dezelfde heftigheid doen als bij de cartooncrisis.


Red.:   En dat ze het niet doen laat één ding duidelijk zien: er bestaat, ook als je de hele groep van moslims erbij neemt, geen gematigde islam. Want uiteindelijk zijn ze toch altijd solidair met de "goede", fundamentalistische moslim, en niet met de slachtoffers - en al zeker niet de niet-moslims - zie ook onderstaande cartoon:Red.:   En daarover liegen ze ook naar believen:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 14-05-2009, door Vincent Bongers

‘Waarom moskees er zo uitzien? Daar hebben bestuurders en architecten geen benul van’

Een koepeltje hier, een minaretje daar

Tussen kitsch en de ware opvatting van de islam. Architectuurhistoricus Eric Roose onderzocht de bouw van moskeeën in Nederland. ‘Beleidsmakers kijken er met een verkeerde blik naar.’


 De gebedsruimte van de Taibahmoskee in de Bijlmermeer is voorzien van veel ramen en is sober ingericht. Als de verlichting aan gaat, verandert de sfeer echter. De vele led-lampjes in de koepel flonkeren als een veelkleurige sterrenhemel. En de lichtbakken bij de ramen verspreiden een groen licht. Zet er een redelijke geluidsinstallatie neer en je hebt een danstempel.
    ‘Het komt bij ons heel kitscherig over’, zegt de Eric Roose die onlangs promoveerde op het ontwerpproces van twaalf moskeeën in Nederland.. ‘Maar het is een visie van een diepreligieuze man die over alle details heel goed heeft nagedacht. En veel moeite heeft gedaan om zijn visie te realiseren.’
    De lampjes, de lichtbakken en de vele ramen hebben een symbolische waarde. ‘De voorzitter van de moskee, Mohammed Junus Gaffar, is een aanhanger van de brelwi-stroming’, zegt Roose. ‘Bij deze stroming is het licht van Allah dat door zijn profeet Mohammed en later overleden heiligen wordt verspreid over de wereld, heel belangrijk.’   ...
    De Taibahmoskee past heel goed in het clichébeeld dat we in het Westen van een moskeeontwerp hebben: Een koepeltje hier en wat minaretjes daar. ‘Het debat over de vorm en de bouw van moskeeën wordt in Nederland gevoerd zonder enig besef van de gedachten die schuilgaan achter bepaalde ontwerpen’, zegt Roose. ‘Beleidsmakers, bestuurders maar ook architecten kijken met een blik naar moskeeën die naar mijn inzicht niet juist is. Er wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat Marokkaanse en Turkse gebedshuizen een bepaalde vormgeving hebben die verbonden is met de architectuurtraditie van die landen. Dat is lang niet altijd het geval. Of het idee bestaat dat als er een moskee gebouwd wordt die niet is voorzien is van koepels en minaretten, dit wel een gebedshuis is voor jonge, moderne liberale moslims. Maar zo simpel is het niet. Aanhangers van puristische stromingen in de islam, die vaak juist als conservatief worden gezien, zijn eerder geneigd om een gebouw zonder toeters en bellen te laten ontwerpen.’
    Gemeenten zijn volgens Roose vooral geïnteresseerd in twee dingen: Past het ontwerp in het bestemmingsplan en op welke wijze draagt een moskee bij aan de integratie van moslims. De betrokken architect heeft kennis van de islamitische architectuurtraditie en een visie over hoe een moskee er volgens hen in Nederland uit moet gaan zien. ‘De poldermoskee bestaat echter niet en zal er hoogstwaarschijnlijk nooit komen’, aldus Roose. ‘Misschien wel in de ogen van sommige architecten, vooral als er geen koepels en minaretten op zitten. Maar hun opdrachtgevers zouden dan wel eens Marokkaanse puriteinen blijken te zijn die eigenlijk terug willen naar de tijd van Mohammed.’   ...
    Opvallend is dat de opdrachtgevers vaak geen blijk geven van de specifieke achtergrond die hun ideeën hebben. ‘Ze proberen op een andere manier te sturen’, zegt Roose. Dus door bijvoorbeeld iets te zeggen over de functionaliteit van het gebouw. Of ze beroepen zich op de wens om een gebouw te realiseren dat sociale integratie bevordert of een moderne uitstraling heeft. Terwijl ze juist om religieuze redenen iets in het ontwerp willen veranderen. De opdrachtgevers leggen liever niet de nadruk op hun interpretatie van de islam. Die voor hen overigens geen interpretatie is maar de enige waarheid.’
    Buitenstaanders die een rondleiding krijgen van voorzitter Gaffar in de Taibahmoskee krijgen ook elke keer een ander verhaal te horen over bepaalde elementen van het ontwerp. ‘Bij de lichtjes in de koepel verwees hij een zelfs een keer naar Las Vegas’, zegt Roose. ‘Maar hij vertelde een andere groep dat de lampjes de sterrenhemel in Medina moeten voorstellen. Dat laatste ligt natuurlijk een stuk dichter bij de waarheid.’


Red.:   Inderdaad. Kijk maar hier:


Uit: De Volkskrant, 05-06-2009, van correspondent Ferry Biederman

President Obama krijgt in Cairo applaus voor zijn verzoenende woorden aan het adres van moslims

‘Dit had veel eerder moeten klinken’

De VS hebben er alles aan gedaan om de toespraak van president Obama in Caïro in goede aarde te laten vallen. Met succes. ‘Hij is een groot man.’

De grote hal van het conferentiecentrum van de universiteit van Caïro en de weelderige tuin voor de deur zijn de eerste plekken waar de toespraak van president Obama wordt geanalyseerd door de mensen die erbij aanwezig waren. ...
    Obama vindt de meeste weerklank waar hij de islam prijst en waar hij citeert uit de Koran, wat hij verschillende keren doet. Dichtbij het begin van de speech oogst zijn ‘zoals de heilige Koran ons vertelt, wees je bewust van God en spreek de waarheid’ veel applaus. Sommige andere punten, zoals zijn aanvallen op extremisme, krijgen veel aarzelender bijval van het publiek. ...


Red.:   Er bestaat geen gematigde islam, er bestaat alleen een minder-activistische islam - ze zij uiteindelijk namelijk altijd solidair met elkaar - ook met de extremisten. De gematigde islam is een uitvinding van de multiculturalisten.
    De sociale gewenstheid dwing soms tot de meest eigenaardige dingen:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2011, van verslaggever Alex Burghoorn

Reportage | Een interreligieuze tocht langs de gebedshuizen in Amsterdam-West

Van moskee, via kerk naar de sjoel

Tolerantie en verdraagzaamheid zijn geen vervlogen begrippen. Omdat te bewijzen lopen geestelijken van de islam, het christendom en het jodendom samen een blokje om.

Zet een gesprek op tussen joden, christenen en moslims en de kans is groot dat het uitloopt op een ruzie rond de stelling 'Onze God is de beste'. Imam Ali Iftekhar Chisti zegt het daarom liever met bloemen.
    'Een boeket met dezelfde bloemen is mooi', zegt hij met zachte stem voor de deur van de An Nour-moskee (Licht) in Amsterdam-West. 'Maar een boeket met verschillende bloemen is mooier.'
    Samen met bekende geestelijken van joodse en christelijke huize wandelen imam Chisti en nog een handvol moslims woensdag demonstratief een blokje om. Van de moskee gaat het naar de protestantse Jeruzalemkerk en uiteindelijk belanden ze aan tafels met joodse hapjes in de kleine sjoel van de wijk De Baarsjes. Onderweg maken ze een praatje, over hoe goed het is dat ze elkaar eens ontmoeten en bij elkaar over de vloer komen.   ...
De 'interreligieuze wandeling' moet onderstrepen dat tolerantie en verdraagzaamheid geen begrippen zijn uit vervlogen jaren.


Red.:   Er is iets georganiseerd en de moslim-leiders konden natuurlijk niet weigeren - dat zou groot in de krant komen. Maar de gewone moslim heeft die beperking niet:

  Dan, op weg naar de synagoge, is er een schreeuw: 'Kankerjoden!' De joodse beveiliger is alert. Maar de schreeuwlelijk van islamitische komaf maakt zich uit de voeten. Van een afstandje maakt hij nog de Hitlergroet.

De islam-beschaving heeft weer gesproken.
    Overigens reageerde ook de imam op het incident. Met leugens natuurlijk: Als de jongen naar een islamschool was gegaan was dit zeker niet gebeurt  - zie Buitenhof 13-02-2011, column Max Pam uitleg of detail (na 19:15 min.).
    Moslims willen dolgraag integreren, beweren ze voortdurend. Hier is de werkelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2011, van verslaggeefsters Janny Groen en Ianthe Sahadat

Islamitische ouders boos en onverzoenlijk tegenover onderwijswethouder Asscher

'Angst voor kinderen die religieus zijn'

Heftig was de confrontatie donderdagavond tussen de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (Onderwijs en Jeugd) en een aantal islamitische ouders dat thuisonderwijs eist. 'U moet uw strijd niet over de rug van uw kinderen uitvechten', reageerde de wethouder, nadat hij de ene na de andere beschuldiging naar zijn hoofd geslingerd kreeg.
    Boos en onverzoenlijk waren de ouders die op verzoek van Asscher waren samengekomen in de aula van het Islamitisch College Amsterdam (ICA), dat in augustus de deuren moet sluiten. Hij had hen gestigmatiseerd met de opmerking dat zij 'orthodoxie boven kwalitatief onderwijs stelden'. Hoe durfde hij. Nota bene boven de deur van hun geliefde ICA prijkt de Koranische vers: 'Oh heer, schenk mij meer kennis.' Goed onderwijs is geïntegreerd in de islam, benadrukten ze.    ...


Red.:    Een keiharde leugen, zie hier uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
    Bij de naam van de volgende auteur zal de associatie zijn dat het over een moslim gaat. Daar denken de moslims zelf heel anders over, want deze mevrouw is een alewiet, de stroming die in Syrië aan de macht is onder leiding van huidig president Assad, en waar tegen de "echte" moslims, de soennieten, een bloedige burgeroorlog zijn begonnen, met steun van de grote meerderheid van de overige moslims:


Uit: De Volkskrant, 14-02-2011, door Hala Naoum Nehme

Broeders willen geen vrijheid maar sharia

De shariavrijheid van de Moslimbroederschap brengt de Arabische droom van volwaardige vrijheid in gevaar.

Hala Naoum Nehme | Hala Naoum Nehme is politicologe. Ze volgt een master in de politieke economie aan de Parijse SciencesPo. De Moslimbroederschap is veel gevaarlijker dan sommige Nederlandse deskundigen haar voorstellen.

Tussentitel: Islam centraal in alle aspecten van het leven

Het is verbazingwekkend hoe weinig deskundigen Nederland telt die, zonder de ogen te sluiten voor de feiten, een objectieve schets kunnen geven van de situatie in de Arabische wereld. Deze dagen zijn twee deskundigen gevraagd hun licht te laten schijnen op de Egyptische volksopstanden.
     De eerste is Bertus Hendriks die in Nieuwsuur (1 februari), op de vraag of de Moslimbroederschap een wolf in schaapskleren is, antwoordde 'absoluut niet'. ..
    De tweede deskundige is Ruud Peters die er min of meer dezelfde opvatting op nahoudt. Volgens hem is de Broederschap 'een groepering van Egyptenaren die proberen een islamitische staat te stichten (...) dat zegt op zichzelf niet zoveel want die islamitische staat, daar bestaat geen blauwdruk van'.    ...
    Ook de Arabische website van de Broederschap (ikhwanonline.com) onderschrijft Hendriks' en Peters' romantische beeld van de beweging niet. Haar logo wijst geenszins op secularisme of democratie. Het is groen van kleur, net als de vlaggen van Saoedi-Arabië en Hezbollah, bevat twee zwaarden met de Koran ertussen en onderaan staat Wa-aidou, Arabisch voor 'Wees voorbereid'. Dit woord verwijst naar Koransoera 8.60 waar wordt gesproken over de strijd tegen Allah's vijanden.    ...
    De Engelse versie van de website ziet er heel anders uit en bevat een aanpaste inhoud die de westerse wereld als muziek in de oren moet klinken. Geen groen logo met zwaarden, geen bloedige foto's van demonstranten, maar het woord freedom in hoofdletters.   ...


Red.:   Letterlijk het verschijnsel van takiyyah.
    Lange tijd één van de boegbeelden van de islam in Nederland en dan ook vooral het lachende en aangename gezicht ervan, waren de de zussen van de Meiden van Halal, onder aanvoering van oudste zus Esmaa Alariachi. Hier één van haar verschijningen in de media:
 

Uit: De Volkskrant, 17-08-2011, door Haroon Ali
...

Hoofddoek

Esmaa Alariachi is een graag geziene gast bij actualiteitenprogramma's. Aan tafel is ze duidelijk te herkennen aan haar hoofddoek. 'Ik wil daarmee niemand beledigen', zei Alariachi in een interview met Viva. 'Ik wil ook helemaal niet laten zien dat ik onderdrukt word. Ik kleed me graag soberder dan de norm die nu heerst. Het is niet zo van: kijk mij eens moslim wezen.' ...


Red.:   En hier is de waarheid, uit hetzelfde artikel:
 

Interview | Presentatrice Esmaa Alariachi

Vaste prik

'Meid van Halal' Esmaa Alariachi presenteert Het Ramadan-journaal. ...


Red.:   Maar eigenlijk was dit overbodig, want mevrouw Alariachi heeft niets anders gedaan dan het promoten van de islam en "Kijk mij eens moslim wezen".
    De volgende gaat over wat culturele kleinigheden:


De Volkskrant, 12-02-2013, ingezonden brief van Hans Dijkhuis, Bergen (N-H)

Halikarnassos

Het mausoleum van Halikarnassos werd niet gebouwd voor een 'Perzische heerser' ('Turkije eist kunstschatten terug', Buitenland, 9 februari). Het werd opgericht voor de Carische vorst Mausolos, die satraap (een soort onderkoning) was van Carië, dat destijds deel uitmaakte van het Perzische rijk. De naburige Grieken noemden dit beroemde praalgraf mausoleion, een naam die in gelatiniseerde vorm nog steeds wordt gebruikt voor vergelijkbare bouwwerken.


De Volkskrant, 12-02-2013, ingezonden brief van Wim van Hoorn, Heemstede

Halikarnassos 2

Turkije wil restanten van het mausoleum van Halikarnassos terug. Dat kunstwerk is echter geschapen door de Grieken die in de 4de eeuw v. Chr. deze kuststreek bewoonden. Het zou nog bijna twee millennia duren voor de Turken, afkomstig uit Centraal-Azië, deze streek in bezit namen. Er is dus geen reden de beeldengroep van Halikarnassos naar Turkije te zenden. Ze hoort eerder in Griekenland.

 

Red.:   Maar ook culturele kleinigheden zijn voor moslims belangrijk genoeg om over te liegen.
    Toen de PVV de loyaliteit van toenmalig staatssecretaris Nebahat Albayrak aan de orde stelde in verband met haar dubbele paspoort, was de verontwaardiging groot, en betuigde Albayrak haar eeuwige loyaliteit aan Nederland en haar cultuur. Hier is de waarheid:
 

Uit: De Volkskrant, 08-02-2013, column door Nausicaa Marbe

Excellente segregatie

Tussentitel: Al Qalam en El Habib schitteren in Dekkers eregalerij

Bij de scholen die van staatssecretaris Dekker het predikaat 'excellent' kregen, zitten twee islamitische basisscholen. ...
    Hoe minder zo'n school vertelt, hoe meer vragen. Als de kinderen unieke individuen moeten worden, waarom moeten ze dan vanaf groep vijf een hoofddoek dragen? Waarom wordt binnen die vrijheid dan een 'godsdienstige identiteit' bevorderd? Als het kind zich veilig moet voelen, waarom linkt de school naar sites met smeekbeden waarin het hellevuur sinister figureert? Hoe levert dit een leven op zonder angsten, trauma's, godsdienstwaanzin en wantrouwen jegens andersdenkenden? En wat te doen met zonden waar Allah geen vergeving voor kent?
    In deze context is het lastig praten over afvalligheid, kritisch denken of respect voor het areligieuze kind. Ook hoorde ik op een schoolfilmpje een ouder meisje beweren dat 'als je naar een school gaat van niet je eigen geloof, dan word je buitengesloten, dan ga je iets doen waar je je niet prettig bij voelt'. Adieu, training actief burgerschap: als een toefje niet-islamitisch Nederland direct onprettig aanvoelt. Toch heb ik meer sympathie voor de eerlijkheid van zo'n meisje, dan voor de geaccepteerde leugen dat je op dezelfde school én religieus kunt indoctrineren én kritisch denken en tolerantie kunt stimuleren.    ...


Red.:   Het is helder: deze scholen leiden op tot religieuze achterlijkheid. Daar komen halfopgeleiden vanaf, die zullen bemerken dat ze door zeer foute culturele houdingen ondanks beheersing van taal en rekenen niet mee kunnen komen. Dat brengt nog vele grotere gevaren met zich mee dan de echte analfabeten. Hieronder zitten de toekomstige Mohammed Atta's, die vliegtuigterrorisme kunnen plannen. En wat vindt ex-staatssecreatris Nehabat Albayrak hiervan:

  Zo blijkt PvdA'er Nebahat Albayrak, aldus de site van Al Qalam, een gezellig bezoek aan de school te hebben gebracht waarbij ze iedereen op het hart drukte te blijven vechten voor behoud van islamitisch onderwijs. En om te gaan stemmen. Waarna de ouders aangaven PvdA te stemmen.

Toenmalig staatsecretaris Nebahat Albayrak blijkt dus een liegende vijfde-colonnist.
    Nog een archetypisch geval:
 

De Volkskrant, 13-02-2013, ingezonden brief van Henk van Loon, Den Haag

Moslims en carnaval

Volgens het Roermondse raadslid Khalid Ramdani stond vrijdagochtend een leerplichtambtenaar aan de deur omdat hij zijn 4-jarig dochtertje had ziek gemeld. Want moslims zouden geen carnaval mogen vieren. De leerplicht begint echter bij 5 jaar. Zou die ambtenaar daar werkelijk gestaan hebben?


Red.:   In al dit soort situaties waar sprake is van de confrontatie van culturele belangen, kan er geen enkel betrouwbaarheid  toegekend worden aan de beweringen van moslims. De absolute waarheid van hun religie en het feit dat die religie de zin van hun leven is, gaat boven iedere mogelijke achting voor de waarheid die ze ook maar mochten hebben. Maar dat is al niet zo groot, is al de eeuwenlange ervaring. Het zijn niet voor niets van zulke armoedige landen en culturen.
    En nu volgt de aanleiding voor het aanmaken van deze verzameling, met weer een archetypisch geval, en weer aangebracht door één van de weinige publicisten die de moslims kritisch volgt: Nausicaa Marbe. Ze leidt zelf de aanleiding in:


Uit: De Volkskrant, 29-03-2013, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

Hersenspoeling

Tussentitel: Zijn patat-jihadisten 'slachtoffer van hun eigen ideeen'?  Maak dat de kat maar wijs

De aantrekkingskracht van de jihad in Syrië neemt toe. Niet alleen Nederland levert 'patat-jihadisten', maar ook Duitsland. In het Egyptische Alexandrië woont een cel bekeerde Duitse salafisten. Ze worden er klaargestoomd voor de heilige oorlog in Mali en Syrië. Der Spiegel bericht daar ontluisterend over. Redacteur Takis Würger vertrok voor drie weken naar Egypte, maar keerde na drie dagen terug. Op bevel van zijn hoofdredacteur die een executiewaarschuwing voor hem ontving. Blijkt dat de salafistische entourage van de twee bekeerlingen die de journalist bezocht, hem wilde liquideren. Ze hadden nog gewaarschuwd: 'Wij staan achter hen die je iets willen aandoen.'
    Ook uit Nederland vertrekken jongeren naar de jihad in Syrië. ...


Red.:   Dit kon nog veel minder stil gehouden worden dan het SCP-rapport waar deze verzameling mee begon, omdat het naar buiten gebracht werd, een week of twee terug, door de coördinator terrorismebestrijding, die, terecht, dacht: "Als het misgaat met één van die teruggekeerde jihadisten en ik heb niets gezegd, dan krijg ik de zwarte piet.
    Maar net als dat rapport is de impact aanzienlijk. Want nog meer dan dat rapport toont het iets heel ongeriefelijks aan: er is geen sprake van integratie, maar van verwijdering. Ziet ook Marbe:

  De verwarring is groot. De islam was toch geen issue meer, de integratiediscussie toch voorbij? Maar nu vallen er doden. Anderen verdwijnen: pubers die steevast als 'lieve, stille jongens' worden bestempeld door wanhopig huilende moeders. Hoe is het mogelijk?

Een eerste poging tot "damage control": de huilende behoofddoekte moeder. Terwijl die lui al maanden weg zijn, en niemand, met of zonder hoofddoek, aan de bel heeft getrokken. Die huilende hoofddoek was vermoedelijk een staaltje sociaal gewenst toneelspel. Zijn ze erg goed uit, die lieden vanuit die contreien.
    En, zoals altijd, niemand heeft het gedaan, natuurlijk. Constateert ook Marbe:
  Niemand heeft het gedaan hoor, het indoctrineren van jongeren zodat ze gaan sterven in burgeroorlogen ver van huis. De Amsterdamse jongerenimam en woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid Yassin Elforkani weet het ook niet. Elforkani, twee jaar geleden tot BN'er gepromoveerd door Felix Rottenberg, die met deze 'swingende soulmachine' de Koran ging lezen en een integratiefilm maakte, is een man van vage antwoorden. Toen PowNews hem vorig jaar vroeg te reageren op de Egyptische president Morsi die ging bidden met een imam die om de vernietiging van de joden riep, zei Elforkani: 'Vernietiging is heftig natuurlijk, dat wil je voor niemand.' Maar verder begréép hij die 'emoties'.
    Deze week zat Elforkani bij Pauw & Witteman. Schouderophalend beweerde hij dat die jongens niet door de moskee, niet door de imam, niet door de islam naar Syrië gingen. Nee, niet direct. Maar hij maakt mij niet wijs dat ze helemaal los van de radicale islam in Nederland op het idee gebracht zijn dat het de plicht van elke goede moslim is om de moslimgemeenschap wereldwijd bij te staan in de jihad. Dat de jihadidealen er door internet ingeramd zijn en niets te maken hebben met orthodoxie en haatpredikers in Nederland. Aan de stamtafel van de publieke omroep zei Elforkani nu dat de Koran niets over de jihad zegt. Niemand vroeg door.

Nee, doorvragen is beperkt tot mensen waar de heren het niet mee eens zijn: Geert Wilders, Emile Roemer, en Henk Krol. De rest, van graaiende bankier tot psychopate minister, kan rekenen op warm begrip.
  Maar gelukkig is daar SalafiMedia en die filmden en plaatsten op YouTube een gesprek na een Syriëgangersdebat deze week in de Amsterdamse Al Kabir-moskee. En wie staat daar na afloop met de fanatieke broeders te debatteren, en houdt een verhaal over islamgeleerden, de profeet en de jihad? Juist, Rottenbergs swingende soulmachine. Daar zegt hij wél dat alle geleerden (hij dreunt namen op) en alle geloofsscholen het met elkaar eens zijn: als een gemeenschap zelf de jihad niet kan voeren, dan moet 'de omgeving' dat komen doen. Er zijn echter twee eisen, doceert Elforkani. Dat je ertoe in staat bent. En dat je toestemming van je ouders hebt.
    Vraagje: verwerpt Elforkani nu de jihad principieel als een catastrofale verspilling van levens? Of verwerpt hij enkel het ondoordachte vertrek naar Syrië?
    De jongeren die toch gaan, zijn 'slachtoffer van hun eigen ideeën', zei Elforkani op tv. Maak dat de kat maar wijs. Deze jongens zijn slachtoffer van een cultuur die hun bestaan onderwerpt en beheerst, die onmenselijke verboden oplegt, absolute toewijding aan offers vereist - voor de islam. Daarbinnen en niet daarbuiten zijn ze geradicaliseerd.

Die Elforkani is aangaande dit soort zaken een leugenaar, en hoogstvermoedelijk een habituele leugenaar.
    En nog een tweede in dit verband. Eerst de verzekeringen van eeuwige en volledige trouw, in Allochtonen, woordvoerders al uitgebreider besproken uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 01-06-2011, door Lamyae Aharouay

Ik voel me bedrogen door mijn eigen land

Lamyae Aharouay is studente. Ze voelt zich door en door Nederlandse, maar er komen scheurtjes in haar liefde voor dit land. Ze raakt in de ban van de angst. Maar ze gaat niet weg. Dat zou laf zijn.

Tussentitel: Ik ben hier verdomme geboren

Ik ben Nederlander. Tot op het bot. ...


Red.:   En hier de werkelijkheid als er gekozen moet worden:


Uit: De Volkskrant, 30-03-2013, column door Jonathan van het Reve, schrijver en ontleedt wekelijks een redenering in het nieuws

'Niet de islam heeft die jongens naar Syrië gestuurd, maar domme naïviteit.'

Lamyae Aharouay, redactrice BNR Twitter, 27 maart 2013

Honderd Nederlandse jongens laten hun moeders huilend achter om te gaan vechten in Syrië, een land waar ze nog nooit zijn geweest. Waarom? Volgens de jongens zelf is het hun plicht als moslim. Ook een enkele achtergebleven fanaticus bevestigt dat de strijd in Syrië een 'jihad' is en dat de Koran zegt dat je dan moet meevechten.
    Maar imam Yassin Elforkani, die woensdag aan tafel zat bij Pauw & Witteman, ziet het juist andersom: ...
    Na de uitzending verwoordde BNR-redactrice Lamyae Aharouay het op Twitter nog bondiger: 'Even kijken. Ga ik de moeite nemen om uit te leggen dat de islam die jonge gastjes niet naar Syrië heeft gestuurd, maar domme naïviteit?' Het antwoord op haar retorische vraag was nee: het idee dat de islam het vertrek van deze jongens zou hebben veroorzaakt, vindt zij te ridicuul om serieus op in te gaan.    ...


Red.:    Natuurlijk is die vraag inderdaad te ridicuul om op in te gaan. Het spreekt namelijk voor zich. Even natuurlijk bedoelt Lamyae Aharouay het tegenovergestelde. Zij draagt namelijk een hoofddoek, en die hoofddoek is de zin van haar leven. En op haar eerdere verzekeringen van trouw kan je nu als volgt reageren: Je bent een leugenaar, tot op het bot! En rot onmiddellijk op naar je culturele geboorteland: Syrië.
    Een geval dat qua inhoudelijk zaak over antisemitisme gaat:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2013, van verslaggeefster Janny Groen

'Verketterd omdat ik de vinger op de zere plek heb gelegd'

Mehmet Sahin, die op tv het antisemitisme onder Turkse jongeren aan de orde stelde en daarna een maand moest onderduiken, wordt nog steeds geïsoleerd en geïntimideerd.


Tussentitel: Ik werd uitgescholden voor 'jij komt voort uit het sperma van een Jood die een Turkse moeder heeft verkracht'

...    Sahin, die promotieonderzoek doet aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, moest onderduiken na een aflevering van de NTR-serie Onbevoegd gezag, waarin hij wordt gefilmd tijdens zijn activiteiten als buurtvrijwilliger en huiswerkbegeleider. In beeld komen vier Turkse jongens, met wie hij het Dagboek van Anne Frank bespreekt. De jongens zeggen de vreselijkste dingen over Joden. Bijvoorbeeld dat iedereen Hitler op een dag dankbaar zal zijn dat hij alle Joden probeerde te vermoorden.    ...


Red.:   Een uitstekende gelegenheid voor de Turks-islamitische gemeenschap om te laten zien wat waar is over al die mooie woorden als ze gevraagd wordt hoe verlicht, aangepast aan de Nederlandse maatschappij, Nederlandse normen en waarden, open, en beschaafd ze wel niet zijn. Talloze onderzoeken waar daar de meest veelbelovende cijfers uit komen.
    Hier is de kille werkelijkheid - eerst de gemeenschap wat verder af:

  Na de tv-uitzending werd Sahin dermate bedreigd, dat burgemeester Krikke het gezin adviseerde enkele dagen in een hotel door te brengen. Sahin werd gezien als een grote verrader die weerloze kinderen moedwillig te kijk zette voor de hele natie.
    Op Turkstalige sites werd de aanval fors op hem ingezet. In Son Haber (Laatste Nieuws) bijvoorbeeld zegt Veysel Eroglu dat 'onze jongens het slachtoffer zijn geworden van provocatie'. Eroglu, al 12 jaar voorzitter van de Turkiyem Moskee in Arnhem, is een invloedrijk figuur in de lokale Turkse gemeenschap.
    Eroglu zegt verder dat een 'smerig spelletje' wordt gespeeld. Dat 'de persoon genaamd Mehmet Sahin met plezier onderdeel is geworden van dit spelletje'. En dat Sahin 'de Turken overal en bij elke gelegenheid tracht weg te zetten en af te schilderen als achterlijk, ongeschoold, onwetend en primitief. Ik denk dat Mehmet Sahin behoefte heeft aan psychische behandeling.'

En dan de reactie van de gemeenschap wat dichterbij:
  ... Steun heeft hij de afgelopen twee maanden slechts ondervonden van het PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch ...
    Voor het eerst vertelt Sahin zijn verhaal. Hij zweeg in de hoop dat de spanningen in zijn wijk zouden wegvloeien en hij zijn normale leven weer zou kunnen oppakken.
    Maar dat blijkt ijdele hoop. De Turkse gemeenschap intimideert en isoleert zijn gezin. Niet alleen de bewoners van zijn wijk 't Broek lopen in een boog om hem heen, ook Turkse organisaties en sleutelfiguren buiten Arnhem zetten hem weg als 'Joodse agent', 'psychologisch ziek' en 'collaborateur'. Sahin: 'Mijn vrouw en ik zijn praktiserende moslims. We zijn verdrietig, omdat we met onze kinderen al weken niet veilig naar de moskee kunnen.'

Dat is er dus waar van al die mooie worden in antwoord op de vragen van de Nederlandse onderzoekers. Constateert ook Sahin:
  Sahin heeft geen aangifte gedaan tegen wijkbewoners. 'Wat moet ik in mijn eentje tegen al die anderen die elkaar steunen met hun getuigenissen.' De groep deed wel aangifte tegen hem.

Aartsleugenaars, zodra dit soort belangen in het spel komen. En als je het eenmaal doet, dan is dat heel moeilijk stoppen. Vandaar ook het al eerdere gesignaleerde ingekankerde wantrouwen: behalve de islam en de Turkse of Marokkaanse nationaliteit is niets heilig of van waarde.
    Over hun islamitische drijfveren liegen moslims even makkelijk als boter smelt in de zon:


Uit: Volkskrant.nl, 10-05-2013, AFP, redactie

Turkish Airlines heft verbod op dragen rode lippenstift op

Stewardessen die werken voor de Turkse luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines, mogen weer rode lippenstift dragen tijdens hun werk. De luchtvaartmaatschappij is teruggekomen op haar verbod voor stewardessen om felle lippenstift te dragen. De controversiële maatregel had heel wat opschudding veroorzaakt.
    In de Turkse pers zegt de algemeen directeur van Turkish Airlines, Temel Kotil, dat de beslissing was genomen door 'overijverige' lagere kaderleden.    ...


Red.:   Een aparte islamitische leugen Kijk maar:
  In de loop van de laatste maanden hebben ook andere interne maatregelen van Turkish Airlines, zoals het verbod op alcohol op binnenlandse vluchten, tot protesten geleid binnen seculiere kringen.

Ook dat was vast het beleid van "overijverige lagere managers" ...
    Een grappig geval:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2013, van verslaggever Toine Heijmans

Circus Wilders gaat aan de bewoners voorbij
 
De Schilderswijk kwam dit weekend in het nieuws als een enclave voor orthodoxe moslims. Politici van Ascher (PvdA) tot Wilders (PVV) spoedden zich erheen. Is het echt zo erg?

... Geert Wilders ... Het is de vraag of hij de jongens met baarden ziet, op de stoep van de Ter Borchstraat. ...
    Naast hen, verborgen onder een blauw baseballpetje, staat het gemeenteraadslid Arnoud van Doorn. Hij is de radicale PVV'er die zich kortgeleden tot de islam bekeerde. Sindsdien kijkt hij anders tegen de wereld aan. 'Je weet wat islam betekent hè', zegt hij. 'Islam betekent vrede.'


Red.:   Moslim geworden, en meteen begonnen met liegen uitleg of detail .
    En naar aanleiding van een ander, vrijwel gelijktijdig, "incident":


Uit: De Volkskrant, 23-05-2013, van verslaggeefster Irene de Pous

Politiekogel doodt man: rellen in Stockholm

Rellen in Stockholm hebben zich verder over de stad verspreid na drie nachten van onrust. In meer dan tien buitenwijken staken relschoppers in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen auto's in brand. Het oproer heeft het debat over de gebrekkige integratie van immigranten op de spits gedreven.    ...
    Zondag raakte de ordepolitie slaags met demonstrerende jongeren. In de nachten erop ontstonden ook rellen in andere buitenwijken waar veel immigranten wonen. 'Mensen zijn het brute optreden van de politie zat,' verklaarde Megafonen, een organisatie die zich inzet voor sociale verandering in de migrantenwijken. ...


Red.:   Gore leugen nummer 1. De rellen konden plaatsvinden en zich verspreiden door het veel te softe optreden van de politie. met de ervaringen van Londen 2011 achter de rug, hadden ze de tweede nacht al met rubberkogels moten schieten, en de derde nacht met scherp. Maar er werden zelfs geen arrestaties verricht.
    De tweede, even archetypische, leugen:


Uit: De Volkskrant, 27-05-2013, van verslaggeefster Sterre Lindhout

In naam van God helpen in Husby

... staan op het pleintje voor het metrostation van Husby rond middernacht vijftien jonge mensen met dezelfde woestijnkleurige windjacks, tot boven dichtgeritst tegen de avondwind. Ze zijn van integratieorganisatie 'Lugna Gatan' ...
    'Ik weet niet of de regering iets verkeerd doet' , zegt Malin (21) van Lugna Gatan. 'Maar ik begrijp de jongeren wel. Als je een baan zoekt en je zegt dat je uit Husby komt, kun je het meteen vergeten.' ...


Red.:   Een gore leugen. Want het gaat hier dus over discriminatie. En stel dat de Zweden echt zouden discrimineren. Dan gebeurt dat al bij fase één: het lezen van de naam. En is dat toevallig gemist, bij fase twee: het zien van het gezicht. En dan pas komt eventueel de vraag naar "Waar kom je vandaan?" aan de orde.
    Natuurlijk is fraude ook een vorm van liegen, maar het kwam in het geval van de massale examenfraude bij islamitische school Ibn Ghaldoun ook nog in expliciete vorm meerdere keren langs:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2013, van verslaggever Bart Dirks   

Examendieven Ibn Ghaldoun braken in onder schooltijd

De examendieven van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam hebben een aantal keren onder schooltijd via het dak ingebroken in de kluiskamer.
    De leerlingen boden de examens te koop aan in bibliotheken in Amsterdam, Amersfoort, Den Haag en Utrecht, voor bedragen tussen 20 en 250 euro.
    Dat blijkt volgens het Algemeen Dagblad uit het politiedossier dat de krant heeft ingezien.    ...
    Als op 28 mei uitlekt dat het vwo-eindexamen Frans is gestolen, stuurt Safae K. onder valse naam een berichtje naar het College van Examens: 'Calvijn is een school die Frans heeft uitgelekt.' ...


Red.:   "Een intelligente leerlinge", volgens getuigenissen. Maar de goede zaak van de islam maakt het ligen voor alle moslims tot een toegestane zaak. Zo werden voor de televisie leerlingen uit de betreffende klassen geïnterviewd, die allemaal zeiden dat ze van niets wisten.


Uit: Volkskrant.nl, 20-06-2013, ANP, redactie uitleg of detail

Heel 6 vwo Ibn Ghaldoun wist van examendiefstal

Alle vwo-examenkandidaten van de Ibn Ghaldounschool in Rotterdam waren op enig moment op de hoogte van het feit dat er examens op straat lagen.


Red.:   Allemaal gore leugenaars, dus.
   Zelfs als ze zeer verlicht lijken:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2013, door Greta Riemersma

De buik vol vooruit

Hoogleraar Kaouthar Darmoni maakt zich energiek kwaad over Arabische vrouwenonderdrukking. Zondag voert ze actie. En als we toch bezig zijn: Nederlandse vrouwen zijn vaak ook maar sukkels.


Kaouthar Darmoni (44), momenteel vooral actievoerster voor vrouwenrechten,  ...

Kunnen we dan wel wat leren van de echte gesluierde vrouwen, zoals u zegt?
'Ik snap dat Nederlandse vrouwen denken dat ze niets te leren hebben van Arabische vrouwen. Toch is er iets: Arabische vrouwen voelen geen schaamte voor hun lijf. Toen ik hier eind jaren negentig kwam en Nederlandse vrouwen voor het eerst zag buikdansen, dacht ik: er is iets niet goed, die heupen zitten op slot. Het is de schaamte. Ze vinden zichzelf nooit goed zoals ze zijn. Ik vind het bijna zielig, zo hard als ze voor zichzelf zijn. Ik zeg tijdens het dansen altijd: ik wil geen brave kutjes zien.'

Waarom zijn wij zo? Calvinisme?
'Dat is het probleem. Buikdansen doe je met je bekken-bodem-spieren. Gosh, het kostte me twee maanden voor ik dat woord goed kon uitspreken! Daarna leerde ik andere woorden: schaamhaar, schaambeen, schaamlippen. Ik dacht: wat is dat toch met deze cultuur?' Ze doet haar benen wijd en wijst naar haar kruis, schaterend: 'Wij noemen dat bab al jana, de deur naar het paradijs.'    ...


Red.:   Eindelijk iets gevonden ... Tot ... :


De Volkskrant, 01-07-2013, ingezonden brief van Riekje de Haan, Amsterdam.

Nederlandse doet onderbroek wel uit

De van origine Tunesische Kaouthar Darmoni heeft pas in Nederland ervaren dat vrouwen zich schamen voor hun lijf (V, 27 juni).
    Alleen al de woorden schaamstreek en schaamhaar verwijzen daar volgens haar naar. 'Arabische vrouwen voelen geen schaamte voor hun lijf', stelt ze bovendien.
    Hoe komt het dan dat op de sportschool voor vrouwen waar ik train, het merendeel van de Marokkaanse vrouwen of niet doucht na het sporten, of tijdens het douchen de onderbroek aanhoudt? Dat heb ik nog geen enkele Nederlandse vrouw zien doen.


Red.:   Ook dit weer een leugen blijkt.
   Via de kwestie van Turken die de democratie ondermijnen in Rotterdam-Feijenoord, kwam dit artikel onder ogen:


GeenStijl.nl, 24-01-2013, door A. Nanninga uitleg of detail

Karakus LIEGT over veiligheid moskeeinternaten

Wethouder Karakus van Rotterdam zat dus gewoon te liegen over de ontvlambaarheid van de moskee-internaten in zijn stad. "Nee hoor, die voldoen aan alle eisen" aldus de wethouder eind vorig jaar. Gelogen. Met een beroep op de WOB (Wet Openbaarheid Brandveiligheid) kwam boven water dat iedereen zich zorgen maakt over de onveilige situatie waarin kinderen wonen. Het bestaan van deze internaten was tot voor kort niet eens bekend en niemand weet hoeveel er precies zijn in Nederland. Karakus praatte peop. ...


Red.:   Ten gunste van de islam zijn alle leugens toegestaan. Ook aan een wethouder.

  Een andere niks-aan-de-hand jokkebrok was het Utrechtse raadslid Gadiza Bouazani, die beweerde na een bliksembezoekje dat alles hunky-dory was bij Allah's brainwashacademies.

Land van afkomst heeft er dus niets mee te maken, want dit is ongetwijfeld een Marokkaan (-se).
    De lezers van GeenStijl krijgen natuurlijk wel de hele werkelijkheid onder ogen, in tegenstelling tot degenen die zich bepreken tot de reguliere media, en wisten het allang:
  moslims liegen.. ik weet niet beter
(c)ZWITSUL | 24-01-13 | 15:07

Moslim liegt
Water nat
Feyenoord verliest
En dan de weersverwachting: vanacht wordt het donker!
Godsammekraken | 24-01-13 | 15:11

Als ik zou zeggen dat ik het niet verwachtte, zou ik ook liegen...
ZKH EénOog | 24-01-13 | 15:11

moslims die liegen voor extra westers geld?
beleidsbepalende moslims die het vervolgens verdoezelen?
allemaal toegestaan als je de koran met een scheef oog leest.
dus liegen al die middeleeuwers maar alles bij elkaar voor centen en 70 maagden bij allah
de beer van de meer | 24-01-13 | 15:15

Politici liegen
Moslims ook
...
is dit dan Liegen in het Kwadraat?
TeeJee | 24-01-13 | 15:24

moslim = liegen + Turks = clientelisme + PvdA ? = veel ellende
denoorman | 24-01-13 | 15:39

moslim = liegen = cultuur = ze met de paplepel ingegeven
denoorman | 24-01-13 | 15:40

Na die laatste is maar niet meer verder gezocht ...
    Weer een paar voorbelden achter elkaar - de eerste naar aanleiding van een column van de politiek-correcte kwezel Asha ten Broeke uitleg of detail over dat wie iets zegt over de vrouwonvriendelijkheid van de islam uitleg of detail , een islamofoob is:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2014, door Sheily Belhaj, masterstudent religies in hedendaagse samenlevingen aan de UU

Feminisme en islam

Islam is in wezen feministischRed.:   Harder liegen kan je niet.
   Oh ja, toch:


Uit: De Volkskrant, 14-02-2014, door Greta Riemersma

Meldingsdrang

Ze twijfelt tussen Turkije en Nederland, en tussen cabaret en boeken. Nilgün Yerli ( 44 ) woont sinds 2009 opnieuw hier en staat nu in het theater met 'Onbeperkt genieten.'.

... De islam heeft, net als alle geloven, maar één doel en dat is liefde voor alles wat leeft. ...


Red.:   De "De islam is vrede"-leugen. Die is inderdaad het allerergste.
    Een kleintje:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2014, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Moskee ziet af van beladen herdenking op 4 mei

De bestuurders van de Al Amalmoskee in Hilversum waren zich, zeggen ze, van geen kwaad bewust, toen er een herdenking van 'de schaduwholocaust' van de Palestijnen in hun gebedshuis werd gepland op de eerste zondag van mei. Het Platform Bewustmoslim wilde er op de dag van Dodenherdenking een lezing houden over 'de etnische zuivering van Palestina', met de bekende fundamentalistische moslim Abdul-Jabbar van de Ven als een van de sprekers. .
    'De datum 4 mei was geen provocatie maar puur toeval', zegt moskeebestuurslid Said Chabbi. ...


Red.:   Een glasharde leugen, natuurlijk.
    Kijk, en een paar dagen de bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2014, van verslaggeefster Janny Groen

Omstreden lezing in Hilversum gaat door

De omstreden lezing over de 'schaduwholocaust' op 4 mei in Hilversum gaat toch door. Organisator Platform Bewustmoslim wijkt uit naar een andere, nog geheime locatie in Hilversum. Het platform houdt ook vast aan de datum, de dag van de dodenherdenking. ...


Red.:   De regel is deze, in dit soort zaken: de moslims liegt, tot het tegendeel is bewezen.
    Eentje in beelden - uit Syrië, met aan het woord één van de soennitische terroristen, in Homs:

 

Gezonde kop, blozende wangen ... Die knaap heeft al die tijd prima gegeten.
    Het vorige kan je nog een "praktische" leugen noemen - het volgende is weer een voorbeeld op het vlak van religie en cultuur - eerst de werkelijkheid


Uit: Volkskrant.nl, 17-10-2013. uitleg of detail

Rector IUR: dialoog met niet-moslims onmogelijk

Volgens de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) is het niet mogelijk om een dialoog aan te gaan met iemand die geen soennitische moslim is. Dat schrijft dagblad Trouw.
    In een artikel op zijn website stelt rector Ahmed Akgündüz dat dialoog alleen mogelijk is met mensen die 'de zes principes van het geloof en de vijf voorwaarden van de islam' accepteren. Kortom: alleen met iemand die de soennitische islam aanhangt.    ...


Red.:   De rector beseft natuurlijk in het geheel niet dat hij hiermee zegt dat het omgekeerd dus ook geldt (dialoog is per definitie een tweeweg-proces): het is onmogelijk om een dialoog aan te gaan met iemand die soennitisch moslim is. En dat 'soennitisch' geldt voor circa 90 procent van de moslims in Nederland en ook wereldwijd.
    Het weigeren een dialoog aan te gaan is het tegenovergestelde van verdraagzaamheid, maar dat "verdraagzaamheid" als term kan je makkelijk uiten omdat het abstract is, terwijl dialoog dat een stuk minder is. Ga je nog concreter kijken:

  Voor veel alevitische moslims (een islamitische stroming) geldt wat hem betreft hetzelfde. 'Wat zij slachten kan men niet eten', waarschuwt hij. 'Onze dochters kunnen wij niet aan hen ten huwelijk geven.'

... dan wordt het allemaal nog erger: hier is sprake van een dermate vorm van intolerantie dat geweld en wreedheid om de hoek schuilen - zoals "dagelijks" blijkt zelfs binnen de islamitische wereld tussen de stromingen, zie Syrië en Irak.
    Dit soort dingen, die natuurlijk de pure waarheid zijn, wordt nooit openlijk gezegd. Om precies te zijn: men zegt in het openbaar het tegenovergestelde:
  ’Rector presenteert zich als verdraagzame moslim’

Oftewel: dit is er eentje van de soort "Islam betekent 'vrede' ".
    Een volkomen dodelijke kwestie. Eerst de waarheid, die gepubliceerd werd voordat de ISIS-bom echt barstte:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Vechten in Syrië | Kloof moslims en niet-moslims

Moslim begrijpt de Syrië-ganger


Bijna driekwart van de Nederlandse moslims vindt het prima dat Nederlanders naar Syrië vertrekken om mee te strijden tegen het regime van Assad. Die jongens doen wat de Verenigde Naties nalaten: actief steun verlenen aan de opstandelingen, vinden zij.
    Door een overgrote meerderheid (73 procent) van de moslims worden de Syrië-gangers zelfs gezien als helden. Autochtone Nederlanders zijn het met deze visie absoluut niet eens. 70 procent kan zich niet vinden in dergelijk heldendom.
    Dit blijkt uit een onderzoek dat Motivaction in opdracht van het NCRV-televisieprogramma Altijd Wat heeft uitgevoerd. Motivaction heeft alleen de grootste en het meest bij het conflict betrokken groepen moslims, Marokkaanse en Turkse Nederlanders, gepeild - dus geen islamitische Surinamers of Indonesiërs. Om een zuivere vergelijking te kunnen maken, zijn autochtone bekeerlingen uit de representatieve steekproef gefilterd.    ...


Red.:   En dan de leugen:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2014, van verslaggeefster Nina Schuyffel

Reportage | In de Schilderswijk

'Stuur ze terug naar Marokko, dat helpt'

De arrestatie van drie mogelijke ronselaars voor de jihad is goed nieuws voor Nederland, vinden moslims in Den Haag.


Islamitische bewoners van de Haagse Schilderswijk reageren gelaten op de arrestatie van Azzedine C. en Rudolph H., die volgens burgemeester Jozias van Aartsen een belangrijke rol speelden bij het ronselen voor de jihad. 'Wij hebben niets met deze radicaliserende jongeren te maken', benadrukken zij consequent. 'Opgeruimd staat netjes.'
    In het Marokkaanse koffiehuis Taza, kort geleden nog het decor van gewelddadige pro-Gaza- en IS-betogingen, buigen enkele mannen zich over een spelletje Rummikub. Ze zuchten bij het horen van het woord 'IS'. De Schilderswijk heeft de afgelopen weken onterecht in een negatief daglicht gestaan, vinden zij. Abdul (39): 'Het zijn altijd een paar eenlingen die het verpesten voor de rest. We worden er moe van om dat telkens maar weer uit te moeten leggen.'    ...
    Ook bij de nabijgelegen moskeeën, waar bezoekers zich klaarmaken voor het middaggebed, schudden moslims hun hoofd bij het zien van de foto's. Volgens Hassan (24) zijn het vooral de 'stille jongetjes' die worden geronseld. 'Jonge ventjes die er altijd een beetje buiten vallen en die makkelijk gehersenspoeld kunnen worden.'
    De bewoners zijn tevreden met de aanpak van de gemeente, al had het voor Abdul (39) allemaal wel wat feller gemogen. 'Eigenlijk is er maar één oplossing voor dit soort mensen: terug naar eigen land.' ...


Red.:    Allemaal leugens natuurlijk. Misschien op uitnodiging van de nomadistische Volkskrant die bang is voor de slechte reputatie van immigranten  en dit sprookje al meerdere malen heeft gebracht de laatste weken - net als de elektronische media die al stromen "gematigde moslims" hebben doen langskomen.
    Een stukje discussie onder een artikel bij Joop.nl, het artikel zijn de na aanleiding van een oproep van de Marokkaaanse-moslim-burgemeester van Rotterdam aan moslims om zich van de barbaren van ISIS te distantieren:


Uit: Joop.nl, 12-09-2014, door Nourdine Tighadouini - Consultant en blogger uitleg of detail

Aboutaleb zondert islamitische- en Marokkaanse Rotterdammers uit

Moslims zouden zich luidkeels moeten distantiëren van IS, het liefst met een megafoon in de hand. Doen we dat met de KKK ook?

 

Red.:   Onderstaande reageerder, ene Mostafa Mouktafi, is een frequent reageerder bij Joop.nl, gespecialiseerd in het de les leren aan Nederlanders, het wijzen op de schoonheid der islam, en iedereen te verzekeren dat alle moslims en met name hijzelf echte Nederlanders zijn en volledig geïntegreerd. Hier is de discussie:

  Mostafa Mouktafi, vr 12 september 2014 12:48
Het woord Aboutaleb betekend in het Arabisch: de vader van de student.
Of van deze vader iets valt te leren ? Niets, nienten, rien, nada.
Deze man heeft zijn eigen bagage verkocht: zijn Marokkaniteit, zijn cultuur, principes.....ect....alles wat hij had als bagage heeft hij laten vallen, alles voor de macht en de glimmende pakken en schoenen. Maar voor het gemak vergeet hij dat juist door Marokkanen zit hij nu daar. Overal was hij geweest om de Marokkaanse stemmen te jatten, in moskeeën, Marokkaanse koffiehuizen, shoarma tenten......ect...overal.
Aboutaleb, laat het strijd tegen die terroristen Is- bende aan Nederlanders en gezonde en verstandige moslims in dit land. Neem jij maar een broodje bal en een patatje met, in een bakje. Ga zitten en niets zeggen alstublieft.
Stank voor dank.

Bert van Ingen, vr 12 september 2014 13:29 in reactie op Mostafa Mouktafi
Mostafa, je geeft exact aan waar de schoen wrint. Je spreekt over marrokanen, het woord Nederlander komt in je hele betoog niet voor.

Mostafa Mouktafi, vr 12 september 2014 14:08 in reactie op Bert van Ingen
Maar wel met hoofdletter ''M'' en niet zoals jij het schijft.
Was jij zo lui om bij de ''M'' even langs de ''schift'' te komen en te drukken?
Jij kent mij niet of doe je als of, ik zeg hier vaak, jaar in jaar uit, bij Joop.NL: ''wij hebben hier geen Marokkanen maar Nederlanders van Marokkaanse afkomst.
Jij let op de minuscule dingetjes.

Jan Willem de Boer, vr 12 september 2014 14:33 in reactie op Mostafa Mouktafi
Ik hoop dat de familie Mouktafi gezegend is met vele kinderen en klein kinderen. Hoop ook dat het leven hun zal brengen wat ze ervan verwachten en dat ze gaan voor hun kansen en mogelijkheden hun idealen te realiseren. Maar vooral hoop ik dat deze zich Nederlanders onder de Nederlanders voelen.
    Het integratietraject van Mouftaki Sr. is echter na al die jaren nog in volle gang, indien al niet volledig mislukt.

Mostafa Mouktafi, vr 12 september 2014 15:14 in reactie op Jan Willem de Boer
Wat jij doet is geen discussie, maar puur rotzooi van roddels.
Met jouw valt niet te praten, meneer van Integraties keuringdienst ?

Jan Willem de Boer, vr 12 september 2014 16:02 in reactie op Mostafa Mouktafi
Met mij valt uitstekend te praten, echter ik ben het niet met u eens.
U bent m.i. volledig door het ijs gezakt met uw post over Aboutaleb.

Het kenmerk van de zich in dit soort zaken uitende moslim: keihard liegen ("Islam betekent Vrede"), en wild om zich heen slaan als iemand het constateert.
    Moslims hebben weer een massamoord gepleegd, en dus komt de leugentrommel weer wijd opngetrokken. We zullen ons hier niet bezighouden met de "Islam is Vrede"-varianten - dat kost te veel serverruimte. Hier de achterban van de daders - oh ja, van de vrijwel gelijktijdige aanslag in België:


Uit: De Volkskrant, 17-01-2015, door Ben van Raaij

Postuum | Belgische terreurverdachten

Wie zijn de gedode Syriëgangers van Verviers?

De twee terreurverdachten die donderdag in Verviers door de politie werden doodgeschoten zijn volgens Belgische media de oud-Syriëstrijders Redouane Hagaoui (Abu Khalid al-Maghribi) en Tarik Jadaoun (Abu Hamza al-Beljiki). Hun identiteit is nog niet officieel bevestigd. Wat weten we van hen?


Hij zou een jaar geleden voor vakantie naar zijn grootouders in Marokko gaan, maar daar is Redouane Hagaoui (Redwane Hajaoui) nooit aangekomen. Begin januari 2014 bleek de toen 22-jarige restaurantkok uit Verviers in Turkije zitten, op weg om zich aan te sluiten bij IS. Donderdag werd de Syriëganger met zijn strijdmakker Tarik Jadaoun door de politie doodgeschoten in Verviers.
    Hagaoui's omgeving begreep er destijds niets van dat hij naar Syrië was afgereisd. Ze verkeren collectief in shock, aldus de regionale krant Sudpresse. Hij moet in een van de moskeeën van de Ardense provinciestad zijn geradicaliseerd, maar niemand heeft het zien aankomen. Er is nog nooit een Verviétois naar Syrië gegaan. Hij spreekt niet eens goed Arabisch, zegt iemand.    ...


Red.:   Habituele leugens. Habitueel niet weerlegd door de media. De waarheid moet je zelf achterhalen, indirect uit de wel beschikbare informatie. Iets dat de media zouden moeten doen. Om te laten zien: daar ligt het probleem: bij die massa van de moslims en niet bij die paar terroristen. De massa die haar kinderen vergiftigt. De informatie staat hier uitleg of detail .
    Er is nu zelfs een "Partij voor het Liegen" opgericht:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2015, van verslaggever Ariejan Korteweg

Denk wil eind aan 'allochtoon' en 'integratie'


...    Partijleiders Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, Kamerleden van Nederlands-Turkse komaf die een paar maanden geleden de PvdA vaarwel zeiden, hielden maandagmiddag hun politieke beweging ten doop.    ...
    Een moslimpartij wil Denk ... niet zijn. ...


Red.:   En daarom bestaat het programma uit:
  ... een minister voor Acceptatie; afschaffing van het woord allochtoon; een racismeregister; een monument ter nagedachtenis van arbeidsmigratie in elke gemeente; een museum voor koloniale geschiedenis; Chinees, Arabisch en Turks als keuzevak in het basis- en voortgezet onderwijs; erkenning van de staat Palestina; bijzondere aandacht voor de positie van islamitisch onderwijs.    ...
    ... de achterstelling in het onderwijs en op de arbeidsmarkt [moet, red.] ongedaan worden gemaakt. Met de islam heeft dat volgens hen niets te maken.

In andere woorden: de invoering van kalifaat en sharia. Met een speciaal ministerie daaraan gewijd, net zoals ze in Iran hebben.
    Een voorbeeld dat, zoals vele, voorkomt in de combinatie het "haat". Het komt van de enige plek in de media waar het gedachtengoed van de moslim in zijn volledigheid de ruimte krijgt: GeenStijl. Omdat ook GeenStijl graag de journalistieke volgorde hanteert, eerst de bekend veronderstelde relevante voorkennis eruit gelicht - dit is het gedeelte dat gaat over "haat":


Uit: GeenStijl.nl, 25-02-2015, door Spartacus

Video. Chef islamgala doet bijdehand tegen agente

Youness Ouaali, de moslim-Gru achter haatgala 030, ...


Red.:   De persoon waarom het gaat. De organisator van een benefiet-bijeenkomst voor "zielige moslimkinderen" ergens in Islamië, dat (saracame volgt) volkomen onterecht in een negatief daglicht werd gesteld door GeenStijl als een gala van haatimams, een bericht dat overgenomen werd door De Telegraaf, waarna er voor het eerst en volkomen onterecht over dit soort zaken genoeg ophef ontstond voor de politiek om in te grijpen. Voorheen werd dit altijd afgedaan met sussende woorden, zodat de beruchte haatimam Haitham al-Haddad vrij in en uit kon vliegen .
    Maar de reeks van aanslagen in Parijs en Kopenhagen in 2015 heeft het veld wel degelijk doen schuiven. "Er moet meer gedaan worden tegen radicalisering", werd er alom geroepen door de multiculturalistische PC-meute (de meer neutrale waarnemers zijn op het punt of bijna om te weten dat er maar één echte oplossing is: remigratie), en zo kort op de genoemde gebeurtenissen kon men eigenlijk niet anders dan ingrijpen, hoe graag men dat ook ongetwijfeld niet wilde doen. Van drie van de uitgenodigde imams werd het al afgegeven visum (natuurlijk was dat op voorhand al verstrekt) ingetrokken, vanwege te veel bewijs van haatuitspraken op het internet:

  ... Tuurlijk Youness. Het uitnodigen van imams die onomwonden stellen dat het doden van 12 willekeurige mensen veel minder erg is dan het beledigen van de islam ...

En daarvan was er al meer gepubliceerd. Men kon er niet omheen.
    Goed, we hebben dus kennisgemaakt met iemand die haatimams uitnodigt in het kader van een benefietbijeenkomst. Voor en door moslims. Hoe staat zo'n persoon nu tegenover Nederland? Die vraag was het onderwerp van dit artikel van GeenStijl. Dit is de aanvang ervan:
  Youness Ouaali ... [doet, red.]  nu weer huilie op Facebook omdat een politiemevrouw kamlpjes z'n nummer vroeg: "Begin er een beetje moe van te worden en tegelijkertijd verdrietig omdat ik de (sic) Nederland mis van voor 2001 hoe dan ook, wij laten ons door niemand intimideren, ook niet door de gevreesde haatpolitie in dienst van de politiestaat anno 2015. Eenheid is de sleutel tot succes maar daar is wel wederzijds respect voor nodig al zijn er onderling verschillen. Dat is het enige wat zou kunnen leiden tot een mooie samenleving vol harmonie en vrede. Zij die fundamentele vrijheden opgeven voor een beetje tijdelijke veiligheid verdienen vrijheid nog (sic) veiligheid. - Benjamin Franklin."

Bekijk het filmpje zelf, en let vooral op de manier waarop dit alles uitgesproken wordt: onverdunde en onversneden haat jegens Nederland. Natuurlijk werd hij aangehouden omdat hij als twee druppels water lijkt op de gewelddadige overvallers die gisteren (dinsdag 24-02-2015) in beeld waren bij Opsporing verzocht. Een stel uit een schier oneindig lange rij van dit soort figuren, met allemaal diezelfde uitstraling ook als ze niets doen: "Ik haat jullie". De politiemensen gaan af op dit soort kenmerken: "Haatmoslim? Dan mogelijke crimineel". De "politieneus" heet dat. Vandaar dat ze meer aanghouden worden. Ze "doen" meer. Voor de haatmoslims alleen maar aanleiding om meer te laten blijken dat hij haatmoslim is. Natuurlijk. Waarvan hier dus een demonstratie.
    GeenStijl pikt er nog iets uit, hetgeen datgene is waar het hier om gaat: de kerel is dus een haatmoslim. Maar het beeld dat hij oproept van zichzelf en zijn stichting en zijn liefdadigeidsbijeenkomst is heel anders:
  Youness Ouaali deed eerder al huilie toen hij aan de NOS spinde onthulde dat de haatimams alleen maar als lokkertje op de poster stonden.

Kortom: Youness Ouaali is een gore leugenaar, en de vermoedelijke reden dat hij haatimans uitnodigt voor zijn benefiet is dat hij de zaak van haatimams wil financieren. Natuurlijk. Hetgeen ook GeenStijl denkt:
  Jij liegt. En nee, Taqiyya is geen obscuur woord uit de zionistische koker van Wilders. Dat woordje staat gewoon heel netjes in het glossarium van het braafste en allereerste boek dat studenten tijdens "Inleiding in de islamologie" te lezen krijgen. Pagina 436.

Over welk laatste dus ook weer door alle moslims uitgebreid gelogen wordt: "Nee, er bstaat niet zoiets als Taqiyya". De les zijnde: "Moslims liegen over dit soort zaken, tenzij het tegendeel bewezen is".
    Een zaak uit het verleden wordt opgerakeld door de dader zelf:


Uit: Volkskrant.nl, Brieven, 04-04-2015, door Hatice Can-Engin, oud-wethouder Gilze en Rijen  uitleg of detail

Burgemeester beschadigt mij en de Turkse gemeenschap

Met verbijstering heb ik kennis genomen van het interview van burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen in de Volkskrant d.d. 28 maart 2015. Boelhouwer vertelt over de ondermijning van de rechtsstaat door criminelen die hij een halt wenst toe te roepen. Tot zover niets aan de hand. Dat geldt echter niet voor de uitlatingen die Boelhouwer doet over onder meer bewoners van woonwagenkampen, de Turkse gemeenschap in het algemeen en mij in het bijzonder.    ...
   Alsof het nog niet erg genoeg is om een hele bevolkingsgroep impliciet te beschuldigen van medeplichtigheid aan zaken die het daglicht niet kunnen verdragen vindt Boelhouwer het blijkbaar ook nodig om zijn pijlen op mij persoonlijk te richten. Hoewel Boelhouwer mijn naam niet noemt, ben ik de enige die in het door hem geschetste profiel past ('We hadden hier een Turkse wethouder, ze viel na de verkiezingen van 2010 buiten de boot. In 2013 probeerde ze voor haar partij, de PvdA, lijsttrekker te worden'). Hij beschuldigt mij van corruptie en zegt: 'Zo koopt de onderwereld toegang tot de bovenwereld, via iemand die lijsttrekker wordt gemaakt en misschien straks opnieuw wethouder is. Zoiets gaat niet zonder beloning, mag je aannemen'. Zelden ben ik zo door iemand beledigd en beschadigd.    ...


Red.:   En hier de de reden dat de Turkse wethouden buiten de boot viel :


Uit: BNDeStem.nl, 29-01-2008.  uitleg of detail

Can-Engin: 'spijt ondertekenen islampetitie'

PvdA-wethouder Hatice Can-Engin van Gilze Rijen heeft de radicale moslimorganistie Hizb Ut Tahrir gevraagd om haar handtekeningen te schrappen.


Die handtekeningen staan onder een petitie tegen het belasteren van de islam. De van oorsprong Turkse wethouder ondertekende die petitie begin januari.    ...
    De petitie www.haltlasterenvanislam.nl van de HUT is door veel mensen ondertekend op internet. Toen iemand ontdekte dat ook Hatice Can-Engin haar naam eronder had gezet en dit op internet aan de kaak stelde, kwam de zaak aan het rollen. Can-Engin ontkende aanvankelijk tegenover een journalist van de gratis krant De Pers de ondertekening. ...


Red.:   Een leugen, dus. Maar waarom zou je dit ontkennen? Dit is een goede islamitische instelling, toch, en waarom zou je het steunen van een goede islamitische instelling ontkennen? Mischien daarom:

  De HUT is een wereldwijd actieve radicaal-islamitische beweging die streeft naar de stichting van een kalifaat, een islamitische wereldstaat. De Nederlandse voorman van de HUT woont in Breda. In veel islamitische landen maar ook in Duitsland is de organisatie verboden. Volgens de AIVD bestaat de HUT in Nederland uit een kleine club goed opgeleide Turkse jongeren die werken met geheime cellen, waarbij uiteindelijk geweld niet wordt uitgesloten om het doel te bereiken.

Er was dus een goede reden om het te ontkennen: Hizb Ut Tahrir is een radicale organisatie. Maar wat zegt de Turkse moslima hierover:
  Can-Engin, eerder directeur van het Inspraakorgaan Turken in Nederland, zou zich ... niet bewust zijn geweest van de achtergrond van Hizb ut Tahir, die op Tweede Kerstdag nog in heel het land islamitische pamfletten uitdeelde

Ook dat is dus een leugen, want zonder deze kennis had ze niet spontaan hoeven te ontkennen dat ze getekend had.
    Moslims liegen habitueel over hun cultuur en hun radicalisme. De petitie van de radicale kalifaat-nastrevers van Hizb ut Tahir, ideologische voorlopers van ISIS, is ondertekend door een kleine vijfduizend mensen, voor het overgrote deel moslims. Woordvoerder is ene Okay Pala, bij toeval door de redactie aangetroffen als eerste ondertekenaar en een naam die bekend in de oren klonk. Dat laatste klopte: Okay Pala wordt door de media gezien als een representatieve moslim uitleg of detail . Maar die politiek-correcte media liegen over de islam zo mogelijk nog harder dan de moslims zelf: "De koppensnellers van ISIS zijn geen moslims". Vandaar dat het habituele liegen van de moslims zelf zo (relatief) weinig opvalt.
    Nog een truks gevalletje. De Volkskrant doet weer volledig mee in de wedstrijd wie het hardste liegt: de moslims of de politiek-correcten? Mar met wat terugdraaien van haar knip- en plakwerk, is er toch mooi de waarheid uit de halen:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2015, column door Toine Heijmans

Turk/Nederlander

Op 17 december 2014 schrijft Durmus Dogan een brief aan Zijne Excellentie M. Rutte, 'betreft: negatieve politieke ontwikkelingen'. Hij schrijft namens vijf organisaties van Turks-Nederlandse industriëlen en zakenlui. Ze willen kwijt dat de integratie van Turken in Nederland helemaal niet is mislukt. 'Wij, Turkse Nederlanders, beschouwen Nederland inmiddels als ons thuisland'.    ...
    Een paar uur later zit ik tegenover hem in het kantoor van Aktie Reizen, zijn reisbureau in de binnenstad van Leiden. ... Op zijn bureau een Nederlandse en een Turkse vlag, een goudvis in een kom, een rekenmachine en een foto van zijn dochter. Hij zegt: 'Ik noem mezelf ook Nederlander. ...'
    ... Hij is getrouwd met Anthonia, een Nederlandse. ...
    ... Tarik Saki, dertiger, Rotterdammer en jurist ...
    ... Tarik ... Ik ben meer geïntegreerd dan sommige Nederlanders. ...'
    Inderdaad: waar doen we moeilijk over. Met z'n allen.


Red.:   Nog Nederlandser dan alle Nederlanders, al die Turken. Op een kleinigheidje na:
  ... onderwijl is Durmus Dogan ook kandidaat voor de Turkse verkiezingen in juni, en hij is niet de enige. Elf Nederlandse Turken voeren campagne voor een zetel in het parlement in Ankara.
    ...Tarik Saki ... die uitkomt voor de regerende AK-partij in zijn Oost-Turkse geboortestad Kars.

Die Turken die vanuit het buitenland in de Turkse politiek gaan zitten, zijn nog Turkser dan de Turken zelf. Natuurlijk. Op zijn minst in één eigenschap: ze liegen zo hartgrondig dat het bestaan van het begrip "waarheid" hen volkomen onbekend moet zijn.
    Eerst het bericht:


Uit: De Volkskrant, 28-03-2015, door Jan Tromp

Hoe onder- en bovenwereld versmelten

Intimidatie door criminelen: heel weinig burgemeesters durven erover te praten. Enkelen doen het toch, omdat ze de ondermijning van de rechtsstaat een halt willen toeroepen.


Jan Boelhouwer, burgemeester van Gilze en Rijen: 'Ik denk dat de ondermijning ver reikt. We hebben hier mensen in het dorp die rondrijden in vreselijk dikke auto's, arm vorstelijk buiten het raam. Ze willen maar één ding laten zien: wij zijn hier de baas, wij hebben het hier voor het zeggen.
    'Ik heb een Turkse meneer sluiting van een van zijn panden aangezegd. Als hij hier op het gemeentehuis komt, doet hij alleen maar zo (de burgemeester buigt zich nu diep voorover en kijkt de verslaggever strak aan). Hij zegt niks, maar zijn ogen zeggen: je durft het toch niet.'    ...
    Hij heeft veel te stellen, zegt hij, met het Turkse deel van zijn bevolking. In Rijen wonen 2.400 Turken. Boelhouwer: 'En ze weten allemaal, van één tot 2.400 hoe ze aan hun geld komen. Legaal of illegaal. Dat weten ze alle 2.400 van elkaar.'

Er wordt gezegd dat er een perfecte zwijgcultuur bestaat.
'Juist, dat is het punt. Perfecte zwijgcultuur. En ze zijn allemaal aan elkaar verplicht. Er zijn verkiezingen geweest waarbij iemand met een Turkse achtergrond voor anderhalve zetel voorkeursstemmen kreeg. Men stemt collectief op die ene. Dat werkt verplichtend. Dat kan niet anders.'

Komt zo de onderwereld de bovenwereld binnen?
'We hadden hier een Turkse wethouder, ze viel na de verkiezingen van 2010 buiten de boot. In 2013 probeerde ze voor haar partij, de PvdA, lijsttrekker te worden. Tot zover niks aan de hand. Maar op de vergadering waarop de lijst moest worden samengesteld, bracht ze een aantal Turkse mannen mee die zich zojuist hadden aangemeld als lid van de Partij van de Arbeid. Ook nog tot daaraantoe, maar er zaten een paar bekende drugscriminelen uit het dorp bij.
    'Ik heb na die vergadering direct naar het partijbureau in Amsterdam gebeld en gezegd: vrienden, dit gaat wat mij betreft niet door. Deze mensen moeten direct van de ledenlijst af. Want zo koopt de onderwereld toegang tot de bovenwereld, via iemand die lijsttrekker wordt gemaakt en misschien straks opnieuw wethouder is. Zoiets gaat niet zonder beloning, mag je aannemen. Daar zal ik mij ten koste van alles tegen verzetten.'    ...


Red.:   Dan de uitspraken van de moslims:


Uit: Telegraaf.nl, 30-03-2015, door Jan Tromp

Turken boos op burgemeester Gilze-Rijen

Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze-Rijen heeft zich de woede op de hals gehaald van het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT). De organisatie eist dat de burgemeester afstand neemt van zijn uitspraken over Turken en criminaliteit, die zaterdag in de Volkskrant werden gepubliceerd. In een brief aan de burgemeester dreigt het IOT dreigt naar de rechter te stappen als Boelhouwer dat niet doet.
    „In het interview stelt de burgemeester dat alle Turkse inwoners van zijn gemeente op de hoogte zijn van illegale praktijken en daarover zwijgen”, aldus het IOT, dat vindt dat de burgemeester „een onheus beeld” schetst van de Turkse gemeenschap in Gilze-Rijen. Het IOT wil dat Boelhouwer een verklaring in de landelijke media publiceert, „waarin wordt rechtgezet dat alle Turken betrokken zijn bij of wetenschap hebben van criminele praktijken en daarover zwijgen”.    ...


Red.:   En dan het bewijs:


Uit: Volkskrant.nl, 01-05-2015, door  Dirk-Jacob Nieuwboer

Turkse Tilburgers starten actie: stop met hennepzolders

Onder Tilburgse Turken is een burgerinitiatief ontstaan tegen de vanzelfsprekendheid van wietproductie onder Turken. ...


Het oogmerk is dat vijfduizend mensen, overwegend Turkse Tilburgers, zich aansluiten bij het initiatief. ...
    Initiatiefneemster Hülya Cigdem: 'De bedoeling is dat men zich verbindt, zich uitspreekt en niet langer wegkijkt. We moeten niet accepteren dat er een staat binnen de staat ontstaat. Zeg tegen je buren: genoeg is genoeg, stop met crimineel vergaard geld.'
    Er wonen ongeveer 8000 Turken in Tilburg. De hennepproductie in de stad is voor een groot deel in Turkse handen. ... De jaarlijkse omzet ligt naar schatting op 800 miljoen euro. Het is een bedrag dat de totale begroting van de stad ruimschoots overstijgt.
    Onder Turken in Tilburg is het aanhouden van een hennepzolder een vanzelfsprekendheid geworden. De risico's zijn beperkt. Doorgaans weet men in familiekring of in de buurt wie zich bezighouden met de wietteelt. Hülya Cigdem: 'Maar de code is: mondje dicht.' ... Hülya Cigdem en haar man weigerden mee te doen. 'We zijn voor gek verklaard', zegt ze.


Red.:   Het bewijs dat moslims obligate en habituele en leugenaars zijn.
    En ovr hun geloof zulle ze nooit en te nimmer de waarheid vertellen:


Uit: Elsvier.nl, 10-08-2015, door Servaas van der Laan uitleg of detail

PVV plaatst Koran-tekst op billboards in Utrecht 

De

...    'De beste zijn degene die het beste zijn naar hun vrouwen - Profeet Mohammed,' luidt de tekst die sinds kort is te lezen op billboards in de stad Utrecht. De tekst is afkomstig van stichting Tasmim die graag 'positieve boodschappen van de profeet Mohammed' wil verspreiden onder niet-moslims.
    Sinds maandag krijgen inwoners van Utrecht nog een andere tekst van de profeet Mohammed te zien op billboards. Maar deze keer is de tekst niet afkomstig van stichting Tasmim.
    'Maar de vrouw van wie jullie ongehoorzaamheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in haar rustplaatsen en slaat haar,' is te lezen op de billboards. Deze tekst is afkomstig van de PVV in de provincie Utrecht. ...


Red.:   Een leugen van de haatmoslims ontmaskeerd. Wat is de reactie van de haatmoslims:

  Op de Facebookpagina van het project 'De Boodschapper' van de stichting is te lezen: 'PVV Utrecht heeft als tegenreactie (haatreactie) op onze borden, nu eigen posters door de stad laten hangen in Utrecht om de Islam in een kwaad daglicht te zetten.'

Typisch een haatreactie van de haatmoslims.

De kerel genaamd Salaheddine maakte een paar jaar terug veel rumoer van de Nederlandhaat soort, maar is wat rustiger geworden. Hier toont hij zich een goede moslim, even iets vergetend:


Uit: De Volkskrant, 17-09-2015, door Robert Vuijsje

Man van 32 miljoen

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Robert Vuijsje onderzoekt het in een reeks interviews. Comedian Salaheddine (35): 'De televisie is een wittemanswereld.'Red.:    Maar hier is weer een mooi staaltje: hij wil Nederlanders van de televisie en vervangen door moslims. Echt kalifaat-denken. En hij doet nog een onvoorzichtige uitspraak:
  De televisie is een wittemanswereld. ... En ze zien niet in dat wij ook televisie kijken en met meer dan een miljoen mensen zijn.

Juist ja ... "Wij", de aanhangers van het kalifaat, zijn al met een miljoen. Dat nadert de kritische limiet: rond de 10 procent neemt het risico op islamatische opstand en burgeroorlog toe van matig tot zeer groot .
    Maar hier gaat het om nog wat anders:
  Tussenstuk:
Nederlands
'Altijd. Ik ben hier, dit is het land waar ik werk.'    ...

Wat een gore leugen.Eén die trouwens (bijna) alle moslims debiteren, ten einde te kunnen klagen over Nederlanders die in één oogopslag de waarheid zien (ze zien een vreemd beest met rare bulten genaamd "kmeel' in plaats van de lokale bekende koe). Oftewel: het bekende gezegde: "Wanneer liegt een politicus? Antwoord: als hij zijn mond open doet" kan uitgebreid worden tot: "Wanneer liegt een moslim? Antwoord: als hij zijn mond open doet".
    Er was in ieder geval één persoon die het ook opmerkte:


De Volkskrant, 19-09-2015, ingezonden brief van T. Goedings, Amsterdam

Meer dan een miljoen

In het interview met Robert Vuijsje zegt Salaheddine Benchikhi dat 'wij met meer dan een miljoen mensen zijn'. Daarin vergist hij zich. Wij zijn hier met ruim 16 miljoen mensen, en daar is hij er één van.


Red.:   Maar de Volkskrant zal het nooit bemerken, want die staat, hier vertegenwoordigd door een oud-testamentisch vertegenwoodiger, zo sterk aan de kant van semieten, Turken, negers, enzovoort, dat ze raszuivere gevallen van anti-Nederlands racisme en Nederlandhaat niet zullen opmerken zelfs als ze er over doodvallen.
    En prominent  geval:


Uit: Telegraaf.nl, 19-09-2015, door John van den Heuvel

Wéér leugen Badr Hari

 
Badr Hari heeft het gerechtshof en mogelijk ook zijn eigen advocaat mr. Ficq misleid om te voorkomen dat hij opnieuw achter de tralies belandt. Ficq stapte, nadat ze vanmiddag door deze krant met de leugens van Hari werd geconfronteerd, onmiddellijk op als zijn advocaat.
    De van mishandelingen beschuldigde kickbokser, die afgelopen week in Amsterdam terecht stond, liet zijn advocaat mr. Bénédicte Ficq vrijdag tegenover de rechter bepleiten dat hij dit weekeinde in Marokko aan een prestigieus vechtsportgala deelneemt. Dit werd door Ficq als belangrijk argument aangedragen om Hari niet opnieuw in hechtenis te nemen.
    Hari doet dit weekeinde echter helemaal niet mee aan het kickbokstoernooi. Amper enkele minuten nadat het Hof vrijdag het verzoek van zijn advocate honoreerde, maakte de organisatie van het toernooi bekend dat Badr Hari verstek laat gaan. Badr Hari liet luttele minuten later via Instagram weten de show in Marrakech om meerdere redenen uit te stellen tot volgend jaar. “We willen in topvorm zijn en dat is niet mogelijk vanwege de rechtszaak,” aldus het bericht.    ...


Red.:   En de hoeveelheid verstrekte details is volkomen irrelevant. Datr betekent namelijk slechts een toename in het aantal leugens:
  Op de zitting van afgelopen vrijdag deed Ficq het gerechtshof voorkomen dat Hari zeker zou vechten. Het ging volgens de strafpleiter om een toernooi waar 35.000 mensen werden verwacht, met Hari als hoofdact. Ze deelde brochures uit aan de leden van het hof en de aanklager om hen te overtuigen en hield ze voor dat enorme schade zou ontstaan als haar cliënt er niet zou zijn. “U kunt zich voorstellen op wie die schade dan wordt verhaald,” stelde Ficq als retorische vraag aan het Hof.

Tj... Als je een foliant vol leugens als leidraad voor het leven hebt ... En die niet-moslims die er instinken ...
    Een enkel geval uit een lange reeks:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2016, door Maud Effting, Anneke Stoffelen

De agent, de automobilist en de schietpartij

Ali Ouaalit moest blazen en reed weg. Een agent dacht dat hij vluchtte en schoot hem, zou later blijken, een dwarslaesie. De rechter gaf hiervoor 1 maand cel, maar vandaag zal justitie andermaal betogen dat de agent geen straf verdient.

...    Op 10 december 2014 veroordeelt de rechtbank Rotterdam Deddy S. tot celstraf, tegen de zin van het OM. Op de publieke tribune balt Ali Ouaalit zijn vuist. In zijn ogen springen tranen van ontlading. 'Het gaat mij er niet om dat die agent de gevangenis in moet', zegt Ouaalit. 'Daar krijg ik mijn benen niet mee terug. Het gaat erom dat hij schuldig wordt bevonden, dat het niet kán wat hij heeft gedaan.'


Red.:   En een maand later de waarheid:


Uit: De Volkskrant, 04-10-2016, van verslaggeefsters Maud Effting, Anneke Stoffelen

Rotterdamse agent weer veroordeeld

De Rotterdamse politieagent die een automobilist bij een alcoholcontrole door zijn rug schoot en zo een dwarslaesie veroorzaakte, is door de rechter opnieuw veroordeeld tot een maand onvoorwaardelijke celstraf. ...
    Advocaat Van denkt dat deze uitspraak van pas komt in de procedure voor een schadevergoeding voor Ouaalit. ...


Red.:   Het gaat om het geld. En de wraak, natuurlijk.

Een weergave op schrift van iets dat een paar weken terug live op televisie viel te bewonderen (de Volkskrant, 11-10-2016, door Joost de Vries):

  Turkse Nederlanders tot op het bot verdeeld

...    Aanleiding voor het gesprek waren de zorgen in de Kamer over de gevolgen van de mislukte Turkse coup voor Turkse Nederlanders. ...
    Zo dacht Ayhan Tonça van de Islamitische Stichting Nederland (de religieuze tak van Diyanet) er ook over. 'Hou een keer op met die Erdoganofobie', sneerde hij naar de Kamerleden. Nederlandse politici hadden empathie moeten tonen toen Turkije werd getroffen door een gewelddadige couppoging, in plaats van 'het vingertje'. Ja, zijn organisatie krijgt haar imams uit Turkije, maar van politieke inmenging is volgens hem geen sprake. 'De Turkse gemeenschap in Nederland is volwassen genoeg om haar eigen problemen op te lossen.'

Net zo iemand stond dat voor de Nieuwsuur-microfoon te verkondigen, terwijl er tegelijkertijd beelden te zien waren, voortdurend wisselend tussen twee imams in verschillende steden in Nederland, die precies dezelfde preek voorlazen, hen kennelijk verschaft door de club van meneer Tonça (misschien was hij het zelf wel die sprak). Hij srond gewooon glashard in de camera te liegen. Net als hier op schrift, dus.

Zodra ze papier gaan gebruiken, gaat het eigenlijk altijd hopeloos mis - wat betreft betrapbaarheid. Hier nog een voorbeeld (GeenStijl.nl, 05-02-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Ironie = dood. Integratiefeestje alleen voor mannenHet wil maar niet he, met dat achterlijke kleedjesvolk? Nu is er weer een islamitisch centrum (MIV Assalam, Gouda) dat een bijeenkomst houdt over integratie, bedoeld voor moskeebestuurders in de regio Rijn en Gouwe. Alleen voor mannen. Laat dat even tot u doordringen: we moeten dus met z'n allen fijn en gezellig samenleven, maar de helft van de bevolking is bij voorbaat al uitgesloten van deelname want piemelvrij. Het blijft zo verschrikkelijk hilarisch, die pogingen van moslinks om de archaïsche en uiterst patriarchale islam te verenigen met de Klaverboodschap van "verbinding". Het gaat niet, het kan niet, het is fundamenteel onmogelijk, maar mensen met een enorme linkse plaat/ka'aba voor hun hoofd blijven het maar proberen. ...

Terwijl iedereen weet: praten met ideologische leugenaars is totaal zinloos.

Een nieuw hoogtepuntje - en alweer een papier-gevalletje (omroepwest.nl, 26-06-2017. uitleg of detail ):
  Haagse as-Soennah moskee bedreigd met aanslagDe Haagse as-Soennah moskee heeft zaterdag een brief ontvangen waarin gedreigd wordt met een aanslag met een vrachtauto. 'Bij elke laffe aanslag op onze burgers en kinderen .... kan zomaar een tegenaanval volgen op jullie onschuldige bezoekers van moskeeën of wat dan ook.' Bij de brief zat ook een miniatuurvrachtwagen.
    De brief is binnengekomen voor het Suikerfeest, dat afgelopen zondag door veel moslims werd gevierd. 'We hebben het stilgehouden tot na het feest om geen onrust te creëren', zegt bestuursvoorzitter Abdelhamid Taheri. 'Maar er was wel extra politie bij de moskee.' ...

Natuurlijk niet de vorm waarin het bericht deze redactie bereikte, want "Omroep West". Maar het bericht verscheen ook op de social media, mede verspreid door de moskee. Dat ging goed mis (GeenStijl.nl, 26-06-2017, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  BEWIJS. Dreigbrief moskee nu met frisse vouwKlik foto voor full HD ANP superkwaliteit foto, en oordeel zelluf. Er zitten *simsalabim* WEL DEGELIJK vouwen in de haatbrief die de As Soenna-moskee heeft ontvangen (Omroep West). Op sociale media was alu-ophef ontstaan over het ontbreken van "vouwen" in de dreigbrief, die ter gebedshuis bezorgd werd in een allesbehalve A4-envelop. Maar nu ziet u het zelf. Echt wel vouwen in brief, twee keer zelfs. Speculaties dat dit vouwen op het politiebureau is gedaan danwel door de plotse afname van bloedsuikers in het papier in 3, 2, 1...

Maar het werd nog leuker ... Want dit bericht verscheen na het verstrijken van 0,1 seconde natuurlijk ook bij Joop.nl (bij moslimaanslagen duurt dat circa drie en een halve dag). En sinds je bij de kranten nergens meer kan reageren ("het volk" prikte door de Koude Oorlogshetze heen) zijn er ook wat gewone mensen bij Joop.nl terecht gekomen - het bericht (oop.nl, 26-06-2017. uitleg of detail ):
  Haagse as-Soennah moskee bedreigd met aanslag

De as-Soennahmoskee in Den Haag heeft afgelopen weekeinde een dreigbrief ontvangen. De anonieme afzender schrijft in de brief aan de stichting dat een tegenaanval op moskeebezoekers niet is uitgesloten. “Een vrachtauto die een school of moskee raakt! Vergeet dat niet!”, staat in de brief geschreven. De schrijver heeft een speelgoedvrachtwagen bij de brief gestuurd. ...

Maar het ging dus om de reacties. Hier is nummer één:
  Bruggenbouwer 26 juni 2017 at 15:26
Vreemd dat die brief ongevouwen in de envelop paste.

> Bruggenbouwer 26 juni 2017 at 15:28
Voor de duidelijkheid, de brief heeft geen vouwrand.

> GeenSJW 26 juni 2017 at 15:48
Sterker nog, hij gaat van geen enkele vouw (zie de foto bij dit artikel) naar 1 vouw: https://www.anpfoto.nl/search.pp?page=1&showpicture=52079798&pos=3 naar 2 vouwen: https://www.anpfoto.nl/search.pp?page=1&ShowPicture=52079800&pos=1 Je zou toch verwachten dat als je een brief wilt laten onderzoeken je daar zo min mogelijk aankomt en hem al helemaal niet nog even voor het politiebureau gaat staan te vouwen.

En als u bijgekomen bent van de lach, dan nog deze:
  Jim Jones 26 juni 2017 at 13:53
Buiten het knullige Nederlands vind ik het vreemd dat de schrijver de moskeebezoekers met ‘onschuldig’ aanduidt en de ‘eigen’ burgers en kinderen weer niet. Iemand die mensen met vrachtwagens aan gort wil rijden zal deze mensen nooit als onschuldig zien. Dit lijkt mij een knutselwerkje van eigen makelij, ter cultivatie van de slachtofferrol.

Kijk, dat "onschuldig" dat moet er natuurlijk in - dat is een sine qua non in dit soort correspondentie. Dat hadden de moslims goed opgepikt. Alleen zit het natuurlijk in hun hoofdjes vastgeklonken dat "onschuldig" ook ergens aan vastzit ... Aan "moslims". Of "moskeebezoekers", in dit geval. En zo kwam het dat het "onschuldig" verdwaalde van bij ("blanke") 'burgers en kinderen' waar het had moeten staan indien geschreven door een "blanke", naar staande bij 'moskeegangers' ...
    Gevolgd door een langdurig lachen en de hele dag een nog beter humeur.
    P.S. Download de afbeeldingen van de brief - eentje is er zo groot dat je de vezels in het papier kan zien zitten, tevens weerleggende wat de moslims en hun excusanten meenden te moeten opmerken: "Dat ding zonder vouwen was een kopie" - ook in de kopie had je haarscherp de vouwen gezien.

Naar aanleiding van dit ... (GeenStijl.nl, 27-06-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  Rotterdams raadslid Mo Anfal switcht van Leefbaar naar moslimpartij NIDA

... besloot GeenStijl  om even de doopceel van de heer El Ouali te lichten:
  ... stapt er nu een raadslid over van Leefbaar Rotterdam naar NIDA. NIDA is de partij van Nourdin el Ouali die zich encanailleert met de Moslimbroeders, jongens en meisjes gescheiden laat zitten en bedreigingen confabuleert. Of, zoals hij het zelf samenvat: iemand die 'verbinding' zoekt. ...

Waarbij het hier gaat om die link met als trefwoord 'confabuleert' (GeenStijl.nl, 13-02-2014, door VanLeeuwen uitleg of detail ):
  Nourdin el Ouali (NIDA) liegt over bedreigingen

'Lijsttrekker moslimpartij Nida is mikpunt bedreigers', zo kopt Metro vandaag hierrr. Bedreigingen, daar zijn wij ook niet zo van hier bij De GeenStijl. Aangifte doen, roepen wij altijd. ... gaf hij een interview met eerdergenoemde kop aan de Metro, waarin hij ondermeer zegt: 'Het zijn gefrustreerde sukkeltjes achter hun toetsenbord. Vooral op websites als geenstijl.nl, powned.nl en bij Rijnmond word je voor alles en nog wat uitgemaakt. Het is een open riool. Het is in dit land helaas zo dat het controversieel is om moslim te zijn.' Gefrustreerde sukkeltjes? Open riool? Dat hebben we nou nog nooit eerder gehoord. Super origineel. Maar hoezo 'vooral op websites als De GeenStijl'? Tot vanmorgen werd Ouali één (1) keer genoemd in een bijzin in dit topic, en hierrr vindt u alle comments waarin 'Ouali' staat. Als u goed telt ziet u dat hij lang geleden, in april 2013, maar liefst twee (2) keer werd genoemd. En bedreigingen? Voor van alles uitgemaakt? Ammehoela. Je krijgt vandaag zelfs een compliment voor je manier van argumenteren, nondeju. Je zit te liegen dat je barst, Ouali. Je zuigt bedreigingen uit je dikke duim. Zeg zelf, hoe serieus moeten we je andere claims dan nog nemen?

Een serieus als de claims van Allah de wereld bestiert, en dat de islam een godsdienst van rede is ... Moslims liegen niet habitueel ... Ze zijn gewoon omgekeerd bedraad in hun geest ...

Nog een puik exemplaar: haatcabaretzaaier Soundos El Jihadi, pardon: Ahmadi, zeer populair bij DWDD en de Volkskrant ():
  Pas op of ik schiet

Wat betekent het om nu vrouw te zijn? Komiek en actrice Soundos El Ahmadi ...

Verrek ... Het is ook nog vrouw...
    Maar hier is de moslim in het geheel:
  Zou u in uw shows grappen maken over het hoofddoekje?
'Dat wordt al genoeg gedaan ...'.

De glasharde, nee: diamantharde, leugen.

"Schrijver" Abdelkader Benali doet een poging het wereldrecord langebaanliegen te verbeteren. De aanleiding: er is uitgekomen dat de bestuurlijke dwazen op het Amsterdamse stadhuis zich hebben laten adviseren door haatmoslima Fatima Elatik uitleg of detail en een zeer verwarde man genaamd David Kenning die ook iets over Spinoza heeft geschreen (veeg teken! - dit in verband met de kop, zo meteen) om anti-radicaliseringsfilmpjes te produceren en die op het internet te zetten als zijnde "uit eigen jihadi-kring". Het kan niet absurder, zou je denken. Abdelkader doet zijn best om het te verbeteren met beelden vanuit zijn eigen spiegeluniversum (trouw.nl, 31-10-2017, door Abdelkader Benali uitleg of detail ):
  De 'Ethica' van Spinoza als tegengif tegen het radicalisme onder moslims

Wanneer je in Amsterdam woont, dan woon je tussen de moslims. Inmiddels heeft tenminste één op de vijf Amsterdammers een moslimachtergrond.


Er is niet veel voor ze geregeld. ...

Enzovoort. In het hoekje van Abdelkader uitleg of detail staat wat meer commentaar van deze redactie, maar alhier volstaat dat van GeenStijl (GeenStijl.nl, 31-10-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Abdelkader Benali is een liegebeest

Abelkader Benali heeft ook een mening over het hele "Grijze Project" van Van der Laan. ... In de inleiding van zijn column komt een dusdanige hoeveelheid Mohammedaanse slachtofferkak voorbij dat we het niet kunnen laten lopen. In wat voor wereld woont deze zalvende kleautzak die met zijn leugens? Laten we het per zin even doornemen. KLOOSRIED!

Wanneer je in Amsterdam woont, dan woon je tussen de moslims.
Daarom verdwijnt de witte middenklasse al decennia naar Purra en in de hipsterenclaves waar het Goede Volk woont valt het reuze mee. Ja, in Bolo is het wel klein Marrakech maar that's the price you have to pay voor een markt met lekkere hoemmoes.

Inmiddels heeft tenminste één op de vijf Amsterdammers een moslimachtergrond.

Dat 'Purra' is ermodelijk Purmerend, maar dat 'Bolo' is duister voor niet 020-gers. Anyway: dat van 1 op 5 is dus eigenlijk onzin: het is een stukje 1 op 1 en voor de rest 1 op 10 of minder. Waar je dus totaal geen rkening hoeft te houden met die mocro's. Die maar in hun eigen sop gaan gaarkoken.
  Er is niet veel voor ze geregeld.

Behalve dan een miljoenmiljard professionals, deradicaliseringscoaches, "sleutelfiguren", islamitisch onderwijs, fietscursussen voor mocromoekes, moskeeën die met bizar veel half-fraudulente overheidssteun gebouwd worden... Op de UvA zitten hele afdelingen de godganse dag uit te pluizen hoe het verschrikkelijke spook van de "islamofobie" kan worden aangepakt. Het gaat maar door. De bidmat wordt juist disproportioneel veel uitgerold voor het kleedjesvolk. De hele zaak kwam juist aan het rollen omdat het gigantische moslimnetwerk knijterveel duurgeld kost, maar alleen maar baantjes lijkt op te leveren voor moslims maar niet veel doet tegen krimmenelen en ploflims.

Er is geen museum voor de islamitische beschavingen; er is geen aanspreekpunt voor moslimgerelateerde zaken op het gemeentehuis.

Dat museum is er niet en dat is best jammer, puntje voor Abdel. Mossels en mooie dingetjes maken gaat immers prima: wat de hoogstaande, urbane islamitische culturen van doen hebben met getransplanteerde, onontwikkelde heikneuters uit een berggebiedje aan de rand van de Islamitische wereld die niet zo lekker aarden in 020 is een raadsel, however. En een "aanspreekpunt voor moslimgerelateerde zaken?" Het hele fokking gemeentehuis is één groot aanspreekpunt voor soepsidie, moskeeknuffelarij, scholenstichtershobby en fietscurssussen voor berggeitmoeders. Wat te denken van al die goedwillende vrijwilligers? Oh, en dan zijn er nog de stadsdelen, waar elke muppet in een jurk aan kan kloppen voor tonnen diversiteitssubsidie. Hoi Faatje! In wat voor wereld leeft die Abdel?

De grote theaters van de stad houden geen rekening met dit publiek, laat staan de culturele centra. Wie naar de Uitladder kijkt, zou denken dat er geen moslims in deze stad wonen.

Oh, dat is heel gek. Als blanke kunstminnende redacteur weet schrijver dezes dat de kunstwereld over zichzelf heen buitelt om overal maar moslims in te verwerken voor de "maatschappelijke relevantie" en dat je als instelling geen subsidie meer krijgt als je niet jaarlijks een paar klassen nafferkids door je museum laat rausen. Zie de imposante loopbaan van Abdel: die meneer wordt overal voor uitgenodigd voor het Islamitische/Riffijnse Perspectief. Trouwens, de enige goeie grap van Peter Breedveld ooit ging over Abdelkader Benali: "Ik heb geprobeerd een literair evenement te organiseren zonder Abdelkader Benali. Het lukte niet." Niet erg en niet raar hoor, maar het is vreempt om te doen alsof het niet zo is. Anyway, laten we de Uitladder voor dit weekend er even bijpakken en daar zomaar wat moslimgerelateerde dingies in aankruisen. Het is een aardig lijstje geworden.

-Iswanto Hartono. Kunstenaar uit het grootste moslimland ter wereld (vml. Ons Indië) die dekoloniale kunst maakt.
-Hiwa K. Koerdische kunstenaar met werk over "conflict en geweld". Aktueel en vast niet moslimvrij, want die hebbie nogal veel daar in de buurt van Koerdistan.
-Mounira al Solh. Libanese videokunstenaar, tijdelijk in de Bijlmerbajes. Zaten vroeger trouwens ook veel moslims in, die bajes, maar daar zeurt nooit iemand over diversiteit.
-Musicians for Palestine. Heeeeee! Het favoriete fetisj-onderwerp voor de moezelmannen. Zeiken over een postzegeltje land ver weg met antisemitische ondertonen=moezelhobby nr. uno.
-Anthony Hüseyin. Turks-Nederlandse protestzanger, onder meer bekend van zijn project tegen eerwraak omdat zijn broers hem een hosmo vonden. Of is dat dan weer antimoslim, want eerwraak=koeltoer? Trouwens ook geen fan van Ome Erdo, nog zoiets.Prachtige zanger, wel.
-Mehmet Polat Trio. Ook al folk/jazz/fusion/tokkeldeuntjes uit Kebabistan. Je ken venalles segge over die mossels maar zonder hun hadde we nooit de gitaar gehept. Luistertippie voor Spotify.
-Showtime Marrakech Editie. We laten hier de blurb voor zichzelf spreken. "
Zaterdag 4 November keert SHOWTIME terug naar THE BOX, Amsterdam, maar dit keer een MARRAKECH EDITION GROTER DAN OOIT! Met maar liefst 8 MEGA LIVE ACTS, De Beste DeeJays en Exclusieve Entertainment belooft dit een waar spektakel te worden! Dus dit mag je ABSOLUUT NIET missen! LINE UP: L'ALGERINO, DJ HAMIDA, MARWALOUD, TIIW TIIW, BOEF, TWIN n TWICE, F1RSTMAN, EQUALZ And many more...... VIP Voor info, prijzen of reserveringen van VIP arrangementen, gelieve contact op te nemen via: (06)-15482261". Prima avondje om met je sahbi's naartoe te gaan dus.
-Aleppo. Voor en door moslims kapotgeschoten, nu een expositie in 020.
-Woestijnjasmijntjes. Hey, deugtheater over vluchtelingen voor de allerkleinsten.
-Marokkanen huilen niet. Hey, storytelling over Migratie. Zegmaar alles wat Abdelkader Benali al jarenlang uitmelkt. Staat gewoon op de Uitladder. Nouja, zal Abdel wegens boosheid maar over het hoofd hebben gezien: stel je voor, een andere Mocro dan de gezegende Abdel die het monopolie op migratieverhalen breekt!

Een indrukwekkende lijst, in zijn geheel gereproduceerd ter ondesteuning van het door deze redactie gestelde: "Ze worden gepamperd tot je er misselijk van wordt".
    De rest van de leugens:
  Want waar moslims zijn, daar zijn mogelijk problemen.
Uitstekende conclusie. We roepen het al jaren. Kijk ook eens naar hoe lekker het gaat als het kleedjesvolk in de meerderheid is! Pakistan en Libië zijn echt superleuke landen en nicht, vrouw of vrijdenker zijn is echt overal van de Noordelijke Filipijnen tot het Westpuntje van Afrika een hel wegens mensen met profeethobbies.
...
Een groep met een 'hoog risico'. De extreme hooligans van het beruchte Ajax-vak 410 worden met minder argwaan benaderd.
Haha. Nee. Wanneer is de laatste keer dat een 410-hooligan voor het AD mocht schrijven? Wanneer is de laatste keer geweest dat er tonnen werden uitgetrokken om 410-hooligans naar het Concertgebouw te krijgen? Wanneer is er een woning/werk/wijfprogramma opgezet voor 410-hooligans?

Kortom, de altijd van subsidie en white guilt afhankelijke Abdel houdt hier het beeld in stand van de zielige moslimgemeenschap dat in 1993 misschien nog werkte bij de theedrinkers in de Stopera, maar dat inmiddels al lang is ingehaald door de realiteit. De Berberse waarheidsbeleving slaat ook weer keihard toe, waarbij "eer" en een grote tribale testosteronbek belangrijker zijn dan de feiten.

Kortom, de claim dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan moslims en dat moslims niet extreem hard worden gepusht in de culturele wereld beoordelen wij daarom als ONWAAR.

Waarna de conclusie alleen nog maar hoeft te bestaan uit beeld:
 

Kotsmisselijk wordt je van die lui ...Naar Religie en ratio , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .