WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Islam, cultuur: niet-speels

27 nov.2010

Soms worden zaken scherper gekarakteriseerd door wat ze niet zijn dan door wel bestaande eigenschappen te noemen. Het onderstaande artikel bracht zo'n soort kenmerk in gedachten aangaande de islam (uit de Volkskrant, 27-11-2010, door Jos de Mul):
 
  Essay | Nederland wordt steeds speelser

Homo Ludens 2.0

De Homo ludens van Johann Huizinga beleeft een opmerkelijke revival in het tijdperk van Twitter en iPad.

Tussentitels: Het spel verschaft de speler niet alleen veel genot, maar het
                   sticht ook gemeenschapszin
                   In onze postmoderne cultuur is speelsheid een levenslange
                    houding geworden

Door de dagelijkse onheilstijdingen over de economische crisis en de vermeende islamisering zou je het bijna over het hoofd zien, maar Nederland is de afgelopen decennia steeds speelser geworden. Ons land staat daarin niet alleen. De mondiale 'ludificering van de cultuur' is het zichtbaarst in de immense populariteit van computerspellen, die qua verkoop de speelfilm zijn voorbijgestreefd. De ludificering raakt de hele cultuur. In de hedendaagse 'experience economy' staat niet alleen de vrijetijdsbesteding - sport, funshopping, pretparkbezoek, talentenjachtprogramma's op tv - in het teken van het spel, ook serieuze zaken als werk dienen vooral 'fun' te zijn. De markteconomie had natuurlijk altijd al iets van een wedstrijd, maar de kredietcrisis heeft geleerd dat handel in het casinokapitalisme een verslavend gokspel is geworden. Spel is voor de huidige belevingseconomie even belangrijk als werk dat was voor de industriële economie.
    Ook kennis ludificeert zienderogen; door de inzet van 'serious games' en 'edutainment' om de aandacht bij de les te houden, door het gebruik van speltheorie om biologische, economische en culturele processen te verklaren, of door de onderlinge ratrace van wetenschappers om als hoogste op de citatie-index te belanden.   ...

Want als  je één ding van de islam kan zeggen,dan is dat dat het in ieder geval niet speels is. Om precies te zijn is de islam even speels als de zwaarste zwarte-kousenkerk op de hoogste Veluwe. Natuurlijk zit dit ook inbesloten in de combinatie van niet kunnen omgaan met kritiek, weinig of geen gevoel voor humor hebben, een superioriteitsidee koesteren,en veel vande andere eigenschappen van de islam. Maar in niet-speels zit zoveel daarvan samengevat, dat je je gaat afvragen of dat niet-speels zijn niet een fundamentele eigenschap is.

Als dat zo is, is er ook weinig fantasie voor nodig om te bedenken waar dat vandaan komt: het koesteren van het idee van een almachtige jouw leven beschouwende en bestierende godheid. Die ook nog eens bestraffend en meer dan een beetje wraakzuchtig is.

Ook deze eigenschap is trouwens zeer goed aan het uiterlijk van moslims af te lezen uitleg of detail - als je gedwongen zou worden te kiezen tussen "grimmig" of "speels" als kenmerk van een persoon, dan liggen het voor een grotere groep moslims genomen waarschijnlijk ergens in de buurt van 70-30 en erger - in ieder geval veel slechter dan de westerse mens.


Naar Religie en ratio , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .