WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Islam, cultuur: superioriteit

23 jan.2011

Onder wat voorbeelden van het denken in superioriteit door de islam. Grotendeels ten overvloede, want iedere religie denkt dat zij superieur is, in ieder geval de joodse, christelijke en mohammedaanse . Wat geen reden is om één van dit drietal te verontschuldigen, aangezien superioriteitsgevoel in alle omstandigheden een bijzonder naargeestige zaak is, zoals blijkt als je de voorbeelden leest (nog wat aanverwante zaken staan onder noemer "dominantie" hier uitleg of detail ):


Uit Dagblad De Pers, 18-05-2009, door Kustaw Bessems

Be in it to win it!

Zo'n duizend toehoorders waren zondag aanwezig bij het eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollo Hal. Buitenlandse prekers voorzien een machtige islam, vooral hier in het westen.

‘De islam zal de overhand krijgen’, voorspelt sjeik Khalid Yasin. ‘Ook al haten de ongelovigen, afgodendienaars en hypocriete moslims dat.’ ‘Het is’, weet Yasin, ‘eigenlijk de bedoeling dat de islam de wereld bestuurt, maar omdat moslims zwak zijn geweest, heeft Allah de uitvoerende macht aan een ander volk gegeven.’ Dat kan elk moment worden teruggedraaid. Als de moslims maar ‘concurreren om de macht’.
    ... Khalid Yasin, geboren New Yorker opererend uit Manchester, was een van de publiekstrekkers.   ...
    ‘De islam’, denkt Yasin, ‘is geplant in het westen als een zaadje. Hier is de beste aarde om in te groeien. Als het westen dat toestaat, zal het zich de komende honderd jaar beschermd weten, maar als het dit geschenk weigert, heeft het zichzelf daarmee. De opgang van de islam zal uit het westen komen. Niet met haat en terrorisme. Als wij bewijzen dat de islam superieur is, zal de meerderheid, zo die niet moslim wordt, de islam omarmen, accepteren of tolereren.’  ...


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 18-09-2008, door Liz Brower

Slaven van Allah moeten trots zijn

‘Islam is submission.’ Dit is niet een quote van Ayaan Hirsi Ali, maar van Mahmoud Atiyya, de spreker tijdens het iftar van de islamitische studentenvereniging Sabr en het islamitische theologie dispuut El-Hilal. ...
    Khadija en Wahiba zitten samen aan een tafeltje. Ze zijn hier voor de eerste keer, meegenomen door twee vriendinnen die in de keuken staan. Beiden zijn actief bezig met hun geloof. Wahiba: ‘Ik bid vijf keer per dag.’ Tijdens de Ramadan doen ze nog eens extra moeite. ‘Vrouwen hoeven niet naar de moskee, maar tijdens de Ramadan ga ik wel’, zegt Khadija. Ze zijn trots op hun geloof. ‘Ik ben blij om erin te zijn geboren. We hebben een soort voorsprong’, vind Wahiba.   ...


Uit: De Volkskrant, 11-01-2005, door Kim van Keken

'Zonder islam heeft iemand geen inhoud'

Godsdienst heeft de geschiedenis van Nederland in sterke mate bepaald. Elke religie heeft haar geestelijk leiders. Wie zijn zij en door wie of wat laten zij zich inspireren?
Deel 9 van een serie.


Ieder persoon zoekt rust in het hart. Door Allah te gedenken heb ik dat gevonden. Als havo-scholier zag ik televisiebeelden van een islamgeleerde, omringd door mensen die hem wilden aanraken. ...
    Voor de studie islamologie was ik een oudere puber met een grote vriendenkring. Ik sportte fanatiek. Tijdens de islamstudie heb ik mezelf afgesloten van de buitenwereld. Het zoeken naar antwoorden gaf mij voldoende lol in het leven. Er bestaat een wereld die wij zien, een spirituele wereld waarin je ontzettend veel kunt meemaken. Die ging voor me open. Na studie in Pakistan was ik een andere Mohammed Tahier. ...
   ... Elke dag smeek ik de Heer mijn kinderen een sterk geloof in de islam te schenken. Want zonder islam heeft iemand naar mijn gevoel geen inhoud.   ...


Red.:   Kortom: wij ongelovigen zijn allemaal mensen zonder inhoud. Minderwaardige mensen, als je dit maar een klein beetje doortrekt.
     Die minderwaardige mensen mag je natuurlijk ook jouw regels opleggen:


Uit: De Volkskrant, 06-12-2010, door Martin Janssen

Mensenrechten dreigen te worden uitgehold

De organisatie van islamitische landen meent dat universele mensenrechten op de schop moeten.

Martin Janssen | De auteur is Arabist en woont en werkt in Damascus. Hij waarschuwt ervoor dat er steeds openlijker wordt getwijfeld aan de universele mensenrechten. De islamitische wereld acht de sharia hoger.

Tien december 1948 mag gerust een mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis der mensheid. Op deze dag werd door de Verenigde Naties de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens ( AVRM) afgekondigd ...
     Artikel 1 van deze verklaring onderstreept het fundamentele uitgangspunt, dat alle mensen vrij zijn geboren en gelijk qua rechten en waardigheid. Deze gelijkheid qua rechten wordt in artikel zeven juridisch gespecificeerd in de bevestiging dat alle mensen zonder onderscheid recht hebben op gelijke bescherming door de wet.   ...
     Deze Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens stond los van iedere religieuze of culturele context omdat de menselijke natuur, ondanks alle aanwezige religieuze en culturele verschillen, één werd geacht. ...
    Sinds 1980 werd de aanval op de mensenrechten van twee zijden ingezet: enerzijds door de vergadering van de zogenaamde niet gebonden landen en anderzijds door de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), die 57 islamitische landen vertegenwoordigt. ...
    Uitgangspunt hierbij is dat de universele geldigheid van de mensenrechten, zoals verwoord in de AVMR wordt verworpen en wordt geïnterpreteerd als een westers seculier concept van joods-christelijke origine, dat op gespannen voet zou staan met eigen islamitische traditie.
    Het Westen zou hierbij misbruik maken van haar hegemonie om dit concept andere culturen dwingend op te leggen. Hiermee werd een proces in gang gezet om de verklaring over de mensenrechten stelselmatig te reviseren in het licht van de islamitische wet oftewel de sharia.
    De aftrap hiervoor werd op 19 september 1981 gegeven door de Islamraad Europa die met een algemene verklaring over de rechten van de mens in de islam naar buiten kwam. Deze verklaring begon met de bewering 'dat de islam de mensenrechten veertien eeuwen geleden bij wet (sharia) heeft gecodificeerd'. De islam heeft de mensenrechten dus feitelijk uitgevonden.
     Vervolgens werkten de 57 landen van de OIC dit principe in 1990 verder uit in hun 'Verklaring van Caïro over de mensenrechten in de islam'. De verklaring van Caïro maakt duidelijk, dat ze bedoelt is als leidraad voor de 57 islamitische lidstaten, die de sharia als belangrijkste of enige bron van hun wetgeving hebben.
     De verklaring van Caïro stelt in haar preambule dat God de islamitische oemma (gemeenschap) geschapen heeft als de beste der naties, geleid door Gods perfecte wet ( de sharia) en dat deze perfectie de islamitische oemma verplicht om de mensheid te leiden.
     Deze perfectie betekent anderzijds natuurlijk ook dat ze niets kan ontlenen aan andere culturen omdat deze per definitie minder perfect zijn. Gods perfectie, zoals gevonden in de sharia kan uiteraard niet vergeleken worden met zoiets als de AVRM die slechts mensenwerk is. ...


Red.:   Allemaal hartstikke logisch: de islam is superieur - daar volgt de rest uit.
    En de symbolen ervan zijn symbolen van superioriteit:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2010, van verslaggever Noël van Bemmel

De gewraakte boerka is geen boerka

Europese politici buigen zich over een boerkaverbod, kranten drukken bijna dagelijks foto’s af van Afghaanse vrouwen in lichtblauwe boerka’s en een theater in Boekelo weigerde vorige week nog een toeschouwer in boerka. Opvallend detail: het gewraakte kledingsstuk is helemaal geen boerka.
    ‘Er wordt ontzettend veel onzin geschreven’, zegt dr. Gillian Vogelsang-Eastwood. Als directeur van het Textile Research Centre (TRC) in Leiden richtte zij een expositie in over traditionele Afghaanse kledij. Wat blijkt: in Afghanistan dragen vrouwen geen boerka; dat is een sjiek en relatief zeldzaam kledingsstuk uit Pakistan. ‘De lichtblauwe gewaden met plooien zijn echter chadari’s. Dat is echt iets anders.’    ...
    Vogelsang Eastwood: ‘Er wordt veel gesproken over de boerka en er is zelfs wetgeving in de maak om het te verbieden. Maar iedereen gebruikt het verkeerde woord. Dat is toch raar?!’ Ook over de functie van het kledingsstuk wordt volgens haar te simpel geschreven. ‘Sommige Afghaanse vrouwen dragen een chadari om hun superioriteit te benadrukken.’ ...


Red.:   Oftewel: al diegenen die het vrijwillig dragen. Dus zo'n beetje al degenen die in het westen wonen. Een uitstekende reden voor een verbod, want het is dus een sociaal-agressief symbool, dat op den duur altijd ook sociaal-agressieve reacties zal oproepen.
    De superioriteit van de islam is vanzelfsprekend. De koran legt dat heel duidelijk uit. En iedereen die niet van de islam is, wordt op alle mogelijke manieren uitgesloten. Van alles behalve het slechte: ongeluk, marteling, dood, eeuwig branden. En in ieder geval een volkomen minderwaardig persoon:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2011, column door Nazmiye Oral, schrijfster

Niet de streekbus, maar het schoolplein

Ik ben niet verontwaardigd. Gelukkig. Want dat impliceert morele superioriteit. Niet dat ik me niet beter voel. Echt wel. Zonder schaamrood op mijn kaken kan ik zeggen dat ik me beter voel dan een ieder die heeft gestemd op de PVV. Omdat ik hierdoor weet uit welk hout ik ben gesneden. Ik vind het moreel verwerpelijk om anderen uit te sluiten, een groep te isoleren en haat te zaaien.   ...


Red.:   "Ik ben niet verontwaardigd. Ik schijf alleen maar een verontwaardigd stukje. En ik ben niet moreel superieur. Alleen ben ik moreel superieur aan PVV-stemmers. En alle anderen die de islam niet aanvaarden".
    De aanhanger van de islam is van nature superieur aan de ongelovigen - en als een topplaats wegvalt, is de moslim de natuurlijke opvolger:


Uit: DePers.nl, 16-03-2011, door MSM

Kader Abdolah claimt Mulisch-plek

Wie mag zich de nieuwe Harry Mulisch noemen en op het boekenbal audiëntie houden op zijn plekje op de trap? "Mensen die dit claimen zijn wannabe's."

Succesauteur Kader Abdolah heeft tegen de zin van collega's dinsdag de plaats opgeëist van Harry Mulisch tijdens het boekenbal in de Schouwburg. ‘Ik neem het over’, zei de boekenweekgeschenkschrijver van dit jaar tegen DePers.nl in deze video.
    De vorig jaar overleden Mulisch zat elk jaar op een trap in de Amsterdamse Schouwburg en hield daar audiëntie. De poging van Abdolah viel niet bij iedereen goed. Youp van ‘t Hek, Joost Prinsen, NRC-columnist Bas Heijne zien nog niet meteen een opvolger in hem. Heijne: ‘Als er de eerste tien jaar iemand gaat zitten, is dat een wannabee.’   ...


Red.:   Zelfs voor de multiculturalisten die kunstzinnigen vrijwel allemaal zijn, is dit kennelijk een stap te ver.
   De observatie wordt, vanuit een wat andere zichtspunt, ook door anderen gedaan:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2011, door Daniëlle Sardijn

Nazaat van de Perzische grootvizier

Fictie | Kader Abdolah eert Perzië's grote dichter en vernieuwer in zijn roman De koning. Die dichter was zijn betovergrootvader.

'Ik heb alleen de staart van de koe in mijn handen, de rest van de macht ligt bij anderen.' Dit is een van de fraaiste regels uit De koning van Kader Abdolah (1954), die behalve het Boekenweekgeschenk ook een nieuwe roman schreef. Opnieuw liet Abdolah zich inspireren door zijn land van herkomst, Iran, waaruit hij in de tweede helft van de jaren tachtig moest vluchten. Deze keer richt de schrijver zich op de geschiedenis van zijn Perzische betovergrootvader, die een voorname rol vervulde als grootvizier, raadsman in de tijd van sjah Nasser-al-Din (1831-1896).
    De periode waarover Abdolah vertelt, is een boeiende. Perzië bevindt zich op een keerpunt in de tijd ...
    ... . Wat Abdolah toevoegt, is dat de omwenteling in Perzië veroorzaakt werd door intellectuelen - een 'Europese' manier om de macht in handen te krijgen.
    De voornaamste van deze groep was, het laat zich raden, Abdolahs betovergrootvader. De schrijver laat geen misverstand bestaan over diens rol. Die was groots. Onmetelijk. ... Zoals hij was er geen een. Hoewel, Abdollah zelf misschien, die stamt er immers in rechte lijn vanaf.
    Die zweem van opschepperij is niet prettig, maar vooral overbodig. De koning bevat mooie fragmenten en bijzondere details. ... Daarover is het goed lezen. Maar het voetstuk voor betovergrootvader, dat deze roman ook wil zijn, is verreweg het leukst voor Abdolahs familie.


Red.:   De moslim is van nature superieur, en wil dat graag laten zien ...
    En een van de manieren waarop is deze:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2011, door Simon Admiraal

Voer een echt hoofddoekendebat

De enorme opgang van het hoofddoekje in de laatste decennia rechtvaardigt de vraag of we te maken hebben met een religieuze of een politiek-ideologische symboliek.

Simon Admiraal | De auteur is arabist. Hij betoogt dat er een breed maatschappelijk debat moet komen om een antwoord te geven op de fundamentele vraag naar wat de grenzen van neutraliteit zijn in de openbare ruimte.

...   Als ik in de jaren tachtig voor mijn werk Libië bezocht, of Irak, zag ik vrouwen in meerderheid met onbedekt hoofd op straat lopen. Arabische commentatoren van seculiere gezindte wijten bijna allemaal deze verandering aan het succesvolle missiewerk door de fundamentalisten van verschillende pluimage. De vraag is dus gerechtvaardigd of we te maken hebben met religieuze of een politiek-ideologische symboliek.
    In discussies over de hoofddoek wordt door voorstanders graag beweerd dat die onlosmakelijk verbonden is met de identiteit van de draagster. En dus zeggen anderen als oplossing voor de maatschappelijke spanning die de hoofddoek oproept: verbied maar alle religieuze symbolen in openbare functies: hoofddoeken, kettingen en kettinkjes, kapjes en keppeltjes. Ook over deze kwestie zou een wetenschappelijk verantwoorde hoorzitting duidelijkheid kunnen verschaffen.   ...
    Publicist en wetenschapper Sayed Al-Qimeny bijvoorbeeld zegt: als westerlingen zouden begrijpen waarom vrouwen zich sluieren, zouden zij weten dat dit niet alleen maar een teken (symbool) is. Al-Qimeny legt uit welke woorden de vrouwen in de mond gelegd worden door de fundamentalisten: 'Ik ben een moslimvrouw, beter dan jij, naakte westerse vrouw, jij bent een volgelinge van de Satan en ik van de machtige God.' (ana imra'a muslima afdal minnik ayyatuhaa mar'a gharbiyya il-'aariyya, inti taabi'a ash-shaytaan wa ana taabi'a allaahi al-'aziim).   ...


Red.:   Laat aan helderheid niets te wensen over.
    Eén uiting van die superioriteit is dat ze natuurlijk nooit iets fout doen:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Joden 'aan het gas' wensen? 50 uur straf

De politierechter in Utrecht heeft maandag de 18-jarige Ayoub A. uit Zeist veroordeeld tot 50 uur werkstraf wegens het beledigen van Joden bij de dodenherdenking van 4 mei in Utrecht, en het beledigen van agenten.
    Ongeveer tachtig personen herdachten die avond aan de Utrechtse Lomanlaan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, toen een Renault met drie mannen langsreed. Net na de twee minuten stilte schreeuwde een man uit het autoraam 'Alle Joden aan het gas' en maakte een armgebaar dat sommige getuigen deed denken aan de Hitlergroet.
    De politie hield de auto even later aan. De verdachte bood verzet bij zijn aanhouding. Hij zei: 'Fuck the police', maakte de agenten uit voor racisten en wenste ze dodelijke ziekten toe. De agenten werkten hem tegen de grond.
    Ayoub A. ontkende dat hij iets heeft geroepen naar degenen die de bijeenkomst bijwoonden. Ook zei hij niets beledigends tegen de agenten te hebben gezegd. 'We waren gewoon aan het chillen in de auto. Ik werd boos omdat ik valselijk werd beschuldigd. De agenten hebben mijn arm gekneusd bij een wurggreep.' Hij heeft een klacht ingediend over het politieoptreden.   ...


Red.:   En wie superieur is, hoeft ook nergens spijt van de te hebben:


Uit: De Volkskrant, 24-08-2001, van correspondent Arjen van der Ziel

Turkse moslimextremist vraagt asiel in Nederland

Een gezochte Turkse moslimextremist heeft asiel aangevraagd in Nederland. Het gaat om Abdulvahap E., een verondersteld kopstuk van de Turkse Hezbollah, een radicale moslimbeweging die in de jaren negentig op grote schaal aanslagen pleegde in Turkije.   ...
    ... Begin dit jaar ontstond ophef in Turkije toen justitie een groep Hezbollah-verdachten vrijliet. Zij deed dat op grond van een nieuwe wet, die op aandringen van de Europese Unie is ingevoerd. Die wet bepaalt dat verdachten niet langer dan tien jaar vast mogen zitten zonder dat zij definitief veroordeeld zijn. Tot woede van nabestaanden van slachtoffers werden de moslimextremisten bij het verlaten van de gevangenis onthaald door juichende sympathisanten. De mannen toonden bovendien geen enkel berouw. ‘Waarom zouden we spijt hebben?’, zei een van hen. ‘De islam kent geen spijt.’   ...


Red.:    En wie superieur is, hoeft problemen niet bij zichzelf te zoeken:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2011, door Greta Reimersma

Je slag slaan in het mortuarium

Roman | Rachida Lamrabet weet de twijfels van haar Belgisch-Marokkaanse hoofdpersoon aanstekelijk te beschrijven.

Moncif heeft zich verstopt onder een bureau in een mortuarium. Het is avond, hij wacht tot de bewaker het pand verlaat en hij zijn slag kan slaan. Wat hij gaat doen? Je hebt zo'n idee: iets met een lijk, maar wat blijft lang onduidelijk. En dat is natuurlijk precies de bedoeling van de Marokkaans-Belgische schrijfster Rachida Lamrabet (1970), die dit gegeven gebruikt als motor die haar nieuwe roman De man die niet begraven wilde worden op gang brengt.   ...
    Wie is Moncif? Zelf heeft hij nooit geworsteld met zijn identiteit, het was de omgeving die hem deed twijfelen ...


Red.:    Een eindeloos terugkerend thema in de omgang met moslims: er is totaal reden om de oorzaak van iets dat mis gaat op wat voor terrein dan ook bij hemzelf te zoeken. Zij hebben tenslotte het perfecte geloof ...
    En wie het perfecte geloof heeft, mag zelf alles wat hij anderen verbiedt;


Uit: De Volkskrant, 16-04-2012, van correspondent Merlijn Schoonenboom

'Waar in de Koran staat dat een vrouw een sluier moet dragen?'

Even is er dan toch nog wat opwinding op de Potsdamer Platz in Berlijn, waar salafisten op deze zaterdagmiddag gratis Korans uitdelen aan het publiek. Een van de uitdelers begint luidkeels een gebed te zingen, terwijl achter hem een tegendemonstrant een van de borden omhooghoudt waarop met viltstift kritische teksten over de Koran en het islamitische geloof staan geschreven.   ...


Red.:   Een vorm superioriteitsdenken, want wie ook maar een enkele bijbel openlijk importeert in een islamitisch land, heeft gevangenisstraf wel als minste te vrezen ...
    Een andere moslim kreeg een aanval van eerlijkheid:

Uit: De Volkskrant, 08-06-2012, van correspondente Leen Vervaeke

Haat prediker gezien als aanstoker rellen na arrestatie vrouw in nikab

Leider Sharia4Belgium weer vast

Fouad Belkacem, de leider van de radicale moslimbeweging Sharia4Belgium, is donderdag in België gearresteerd. De Marokkaanse Belg wordt verdacht van het aanzetten tot haat tegen niet-moslims..
    In videoboodschappen prees Belkacem vorige week de rellen in de Brusselse gemeente Molenbeek, die uitbraken na de arrestatie van een vrouw in nikab.    ...
    De dag erna noemde hij de politie 'dienaren van de duivel'. 'Wij hebben geen gram respect voor jullie, ongelovigen, en ook niet voor jullie manier van leven', besloot hij. 'Onze religie en onze levenswijze zijn superieur aan die van jullie.' ...
 

Red.:   Helaas trekken Belkacem en de rest van de moslims, die in stilte precies hetzelfde vinden, bijna allemaal, zo niet allemaal, niet de conclusie dat die superioriteit het best verwerkelijkt en uitgeleefd kan worden in de islamitische landen waar ze onuitgenodigd vandaan zijn gekomen.
    Turken hebben er bezwaar tegen dat ze net als alle andere mensen worden behandeld:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2012, ANP uitleg of detail

'Turkse zanger op Schiphol correct behandeld'

De marechaussee op Schiphol heeft correct gehandeld in de zaak van de Turkse zanger Arif Sag. De man kwam in mei van dit jaar naar Nederland voor een concert, maar vertrok omdat hij naar zijn mening te lang was ondervraagd. .
    ...De gebruikelijke procedure is volgens de regels gevolgd en de artiest is correct behandeld en uiteindelijk toegelaten. Het kabinet kan de reactie van de kunstenaar dan ook niet verklaren.


Red.:   Die verklaring is dat moslims arrogant zijn zodra ze denken zich dat ook maar enigszins te kunnen veroorloven.
    Janny Groen denkt weer een stukje over gematigde moslims, die niet aan de ramadan doen, kwijt te kunnen. Maar er slipt wat door de mazen:


Uit: De Volkskrant, 19-07-2012, door Janny Groen

Ook lastig tijdens ramadan: vasten ter discussie stellen

...    Vasters voelen zich moreel verheven boven de eters, denkt Zihni Ozdil (30), een Turkse Nederlander die tot zijn 18de 'formeel gelovig' was. Ozdil, docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, werd in de universiteitskantine aangevallen door een meisje met hoofddoek uit zijn projectteam. 'Zonder maar gedag te zeggen bitste ze: waarom eet jij? Omdat ik honger heb, zei ik in een cynische bui.' Daarna kreeg hij te horen dat hij, de afvallige, bang moest zijn voor zijn lot in het hiernamaals.    ...


Red.:   'Vasters voelen zich moreel verheven boven de eters, denkt Zihni Ozdil...' Nou, laat dat denken maar weg: al die hoofddoekers, en vrijwel alle andere moslims, voelen zich mijlenver moreel verheven. En wie beweert dat hij dat niet aan de arrogante koppen en de blikken in hun ogen, zie de illustraties , die liegt dat hij barst.
    P.S. En waag het niet aan dat gribus te vragen waarom zij een hoofddoek dragen ... dan doen ze dit soort dingen:

  PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti (41) (...) 'Ik vast dit jaar niet, ik ben zwanger. Iedereen kan dat zien, dus mij laten ze met rust. Maar als je ziek bent en eet, is het toch verschrikkelijk dat je het risico loopt te worden uitgescholden, bespuugd of verstoten?'

Dat soort mensen ...
    Dat het geïnternaliseerd is, een obsessie, blijkt eruit dat het ook met enige regelmaat met de haren erbij wordt gesleept. Zo gaat de discussie over een verbod van de boerka natuurlijk uitsluitend en alleen erover of wij vinden dat zo veel afkeer en vijandschap past, bij mensen die te gast zijn. Hier is zo'n gast: Abdelkarim El-Fassi, student Nieuwe Media (Joop.nl, 28-1-2012) uitleg of detail :
  Het niqaabverbod, een zorgwekkende ontwikkeling

Waarom dat wetsvoorstel er toch is gekomen, is omdat we al jaren gegijzeld worden door een onzuiver discours – dat gebaseerd is op buitenlandse associaties – en kant noch wal raakt met de realiteit waar u en ik deel van uitmaken

In het geval van de 'boerka' is er zonder grote politieke en maatschappelijke weerstand ingestemd met het verbod. De associaties met dit kledingstuk zijn namelijk ingeburgerd en vastgenageld; vastgeroest door herhalingen en bevestigingen. Dé boerka en alles wat daarbij hoort, is, als we Sarkozy, Wilders en vele anderen mogen geloven, de ultieme vijand van onze 'superieure' beschaving. ...


Een glaszuiver geval van "Hoe de waard is ..": Abdelkarim El-Fassi ziet zichzelf als lid van een superieure islamitische beschaving.
    Nog meer superieure moslima's:


De Volkskrant, 08-08-2012, AFP.

Gesluierde moslima slaat agenten

Een moslima uit Roubaix is aangeklaagd voor het aanvallen zaterdag van agenten. Die wilden haar identiteit controleren omdat ze volledig gesluierd op straat liep, wat verboden is. De vrouw weigerde haar gezicht en legitimatie te tonen en liep weg. Toen de agenten haar wilden meenemen, zou ze zijn gaan schoppen, slaan, bijten en krabben. Eind juli was er een vergelijkbaar incident in Marseille.


Red.:   Die heidense ongelovigen hebben helemaal niets te zeggen over gelovigen ...
    Op Joop.nl waren meer superieure geesten rond - bij het onderstaande gaat het om de reacties:


Uit: Joop.nl, 30-01-2013, door Jelmer Renema - Natuurkundige uitleg of detail

Neem Wilders' moskeemeldpunt serieus

Door zich op zijn sterktes terug te trekken maakt hij zich klaar voor zijn zoveelste comeback. De strategie van doodzwijgen die op dit moment gevoerd wordt tegen Wilders, is uiteindelijk tot mislukken gedoemd


Afgelopen vrijdag presenteerde de PVV zijn moskeeënmeldpunt 'Mosknee'. Op de site kun je informatie vinden over hoe je het verzet tegen de komst van een moskee in je buurt organiseert. De meeste media negeerden deze gebeurtenis: zowel de sites van de Volkskrant als de NRC besteedden er niet of nauwelijks aandacht aan. Geenstijl vond het nodig om zich af te vragen of de krukkige naam soms door Dion Graus bedacht was. Volgens een breed gedeelde mening was dit een stuiptrekking van een partij die op zijn laatste benen liep. Niets is minder waar.    ...

Reacties:
Koos Werkeloos, wo 30 januari 2013 16:55
Dit artikel bevestigt wat ik al heel lang vind. Namelijk dat Wilders een Provo is: Iemand die zich op een provocerende manier tegen de gevestigde orde verzet. Wilders is een beetje de opvolger van de legendarische Roel van Duijn.
.
Jelmer Renema, wo 30 januari 2013 17:48 in reactie op Koos Werkeloos
Dank, heer Werkeloos, u brengt mijn punt in een notendop. De Provo's waren zeer effectief in het brengen van politieke verandering, terwijl ze nooit macht gehad hebben.

Mostafa Mouktafi, wo 30 januari 2013 21:05 in reactie op Jelmer Renema
Kijk in de spiegel monsieur, hij bijt niet en blaft u ook niet uit. Hij heeft zeker een hele andere boodschap voor u dan wat u denkt. Ik kan ook discussies en discussies ''rekken'', maar dan moet ik gaan schofferen en beledigen en denigreren en dus de Grondwet overtreden?? de hele gemeenschap aan de kant van de maatschappij zetten zoals Wilders doet. Dat zijn mijn principes niet en laat dat ge'rek'' mar zitten hoor. Niet alleen u en Wilders, maar wij zijn ook Nederlanders. Wakker worden monsieur, super en beter mensen bestaan niet, alleen bij mensen die nooit in de spiegel kijken.


Red.:   Waar het hart van vol is, loopt de mond van over ... Niemand had het over 'super en beter mensen'. Mostafa Mouktafi heeft het in zijn hoofd zitten als zijn manier van denken. Met welke houding hij als langdurig webtrol onder andere het voormalige Volkskrant-weblog onveilig maakte met 'schofferen en beledigen en denigreren'. 
    Het voorgaande gaat allemaal over mannen. Bij vrouwen is het natuurlijk net zo erg. Alleen merk er, oppervlakkig gezien minder van. Hier is het ebwijs, in de vorm van een terloopse opmerking in het kader van een heel andere onderwerp, natuurlijk:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2013, door Charlotte Huisman

Verboden vruchten

Marokkaanse jongens krijgen veel aandacht. Nu beginnen hun zussen zich ook te roeren. Anoniem vertellen ze over hun stiekeme leven.


...    De twintig tieners zijn in een jongerencentrum in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, onder de hoede van de Marokkaanse vrouwenorganisatie Al Amal en het Utrechtse jongerenwerk. Eén middag per week zijn jongens hier niet welkom.    ...
    Hun verhalen gaan niet over de ijverige Marokkaanse meisjes over wie zo vaak lovend wordt gesproken, die hun broers ver achter zich laten op de havo en het vwo. Op de schoolpleinen in de grote steden is te zien dat veel van hun leeftijdsgenotes niet meer zo bedeesd en braaf zijn. Het gaat om meisjes zoals zij, die het vaak nauwelijks lukt hun vmbo-diploma te halen.
    Dat tieners de grenzen opzoeken, is niet zo opmerkelijk. Hun Nederlandse leeftijdsgenotes gaan ook uit. Het grote verschil is dat die onderhandelen over hoe laat ze thuis moeten zijn. Veel Marokkaanse meisjes gaan al snel tegen de regels van hun ouders in, soms al als ze 's middags ergens een kop thee drinken met een vriendin.
    Jasmina, een stevig meisje van bijna 17, vindt het achteraf bezien doodzonde dat ze door haar 'nieuwsgierigheid naar spanning' is afgegleden van het vwo naar het vmbo. Op haar 13de rookte ze haar eerste sigaret. Veel meisjes doen zowat alles stiekem. ...
    De meisjes kennen de afschrikwekkende voorbeelden. ...
    'Sommigen zijn erger dan ongelovigen, het loopt echt uit de hand', zegt Jasmina over dit meisje. ...


Red.:   En daar staat het: het laagste van het allerlaagste waartoe je als moslima kan afzakken, is het niveau van een ongelovige. Iets dat iedereen had kunnen zien, en nog steeds kan zien. Kijk naar de beelden , haal de vrouwen eruit, en zoek naar iets met in de je achterhoofd de term "arrogantie". Het druipt er aan alle kanten van af. Die hoofddoek is niets meer en niets minder dan een "Ik ben meer oneindig veel dan jij ongelovige"-doek. Wat helemaal niet verwonderlijk is, want zij hebben het "Ware Geloof".
   Over het superioriteitsgevoel van de moslims wordt in alle talen gezwegen. Toch weten ze het allemaal, in de maatschappelijke top:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2013, column door Aleid Truijens

Het vluchtige effect van een nieuwe jas

... Het is hypocriet om nieuwkomers in een 'participatiecontact' plechtig te laten beloven dat ze vrouwen en homoseksuelen als volwaardige medeburgers beschouwen, als je weet dat velen van hen dat niet menen. Niet mógen menen van hun God, die ver boven minister Asscher staat. ...


Red.:   Allemaal.
    Ook degenen die beweren dat ze iets Nederlands hebben:


Uit: Joop.nl, 14-03-2013, door Abdelkarim El-Fassi - Journalist uitleg of detail

Anoniem solliciteren: waarom zou ik me moeten schamen voor mijn identiteit?

Mijn 'biculturele' achtergrond komt terug in vrijwel alles wat ik doe, het is een verrijking


Red.:   Wat de Marokkaan extra heeft is vrouwen-lastigvallen vrouwenonderdrukking, eerwraak, overlast, criminaliteit, uithuwelijken, inteelt, extre schizofrenie en andere geestesziekten, interne sociale repressie, enzovoort. Ken je nagaan hoe ernstig zijn superioriteitsgevoel is.
    Bij Turken is het minstens net zo erg:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2013, van correspondent Arjen van der Ziel

Reportage | Zaak Yunus veroorzaakt woede in Turkije

'Je kind wordt gemarteld of aan de drugs gebracht'

In Turkije groeit de ergernis over Turkse kinderen in Nederland die worden ondergebracht bij niet-islamitische pleegouders. 'Ze vervreemden ze van me en geven ze varkensvlees.'


...    In Turkije bemoeit de mensenrechtencommissie van het parlement zich met de zaak. Volgens de commissie plaatsen Nederland en andere Europese landen Turkse kinderen te makkelijk uit huis en doen ze te weinig moeite om islamitische pleegouders te vinden. De mensenrechtencommissie schat dat in Nederland, België en Duitsland vijf- tot achtduizend Turkse kinderen bij christelijke pleegouders zijn ondergebracht. Het verweer van Jeugdzorg dat er onvoldoende Turkse pleegouders zijn, gaat er bij de parlementariërs niet in. 'Ik geloof niet dat er te weinig Turken zijn die voor die kinderen willen zorgen', zegt commissievoorzitter Ayhan Sefer Üstün.    ...


Red.:   Dat kan niet, dat moslims en Turken iets minder zouden doen dan de ongelovigen.
    Superioriteit betekent natuurlijk dat je altijd wint. En als je niet wint, dan trap je rotzooi:
 

Uit: De Volkskrant, 20-03-2013, van verslaggevers Pieter Smit en Elsbeth Stoker

'Scheids' heeft bij Türk Spor niet altijd gelijk


...    Bij Zaanstad Türk Spor voetballen behalve Turken ook Marokkanen en Antillianen. ...  
    'Ik dacht: hè, hè, eindelijk treedt de KNVB op tegen misstanden', zegt Edwin Veenstra. Hij is hoofdtrainer van HSV Heiloo, zijn teams speelden afgelopen jaren geregeld tegen ZTS. 'We hadden er nooit zin in. Je kon het beste verliezen. Dat hebben we één keer gedaan en toen werd het heel gezellig na de wedstrijd.' Maar de keren dat ze wonnen deden ze dat met een rotgevoel: zijn spelers kregen opmerkingen naar hun hoofd en er werd gespeeld met zwaaiende ellebogen.    ...
    De berichtgeving in het Noordhollands Dagblad over de club toont strubbelingen van ZTS over de jaren. ...


Red.:   Maar natuurlijk.is het allemaal de schuld van anderen. Hier de scheidsrechters:

  Aanvoerder Mustafa Unaldi van het eerste team is een van de drie spelers die rood kreeg tijdens de laatste wedstrijd tegen Hercules. Hij kreeg vlak voor het eindsignaal zijn tweede gele kaart voor commentaar op de leiding. Onderling wordt er volgens hem besproken dat spelers rustig moeten blijven tegen de scheidsrechter. 'Dat is lastig vol te houden met scheidsrechters die ons vaak benadelen. Dat zorgt voor veel emoties.'

Waarna je de behoefte krijgt om die lui met hun collectieve superioriteitsgevoel en bijbehorende narigheid collectief de zee in te trappen.
    De Volkskrant probeert met grote regelmaat op de goede kanten van de Marokkaanse cultuur te wijzen. Maar laat wat woorden en zinnen weg ...:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2014, van verslaggeefster Janny Groen

... digitale schandpaal

Tussentitel: Facebookpagina's als 'Marokkaanse hoeren' verspreiden vileine roddels

... de verstikkende sociale controle op internet. ... virtuele vileine roddels, met Facebookpagina's als 'Marokkaanse Hoeren' ...


Red.:   Nederlanders gebruiken Facebook om hun cultuur te verspreiden ... Marokkanen ook. Dus.

  ... een filmpje dat afkomstig was van een bewakingscamera van Rijkswaterstaat, die is opgesteld langs de A12 bij Utrecht. Te zien is hoe een meisje met een hoofddoek op een muurtje voor het gebouw van Rijkswaterstaat een jongen zoent. Zalen: 'Het lijkt erop dat een beveiliger met de bewakingscamera heeft ingezoomd op het stelletje. En dat hij het filmpje vervolgens op de gewraakte Facebookpagina heeft gezet.'
    ... Het bewuste meisje, hoorde hij van haar tante, heeft een zelfmoordpoging gedaan. Ook de jongen is ten einde raad. ... 'We zijn zelfs niet veilig voor overheidscamera's.' ...
    Facebook gaat in principe uit van het zelfregulerend vermogen van de gebruikers. ...
    Uiteindelijk heeft Facebook 'Marokkaanse Hoeren' offline gehaald. Maar er zijn meer van dergelijke schandpalen. ... 'al die valse moraalridders die denken dat ze de goede eer van de gemeenschap moeten beschermen'. ...
    Wat het Marokkaanse schandpalenfenomeen onderscheidt van het gemiddelde cyperpesten is de religieus-culturele component. Marcouch: 'Het gaat niet alleen om blootfoto's of beelden van vrijende stelletjes. Een meisje dat op de foto staat met een jongen die er niet Marokkaans uitziet, wordt al uitgescholden voor hoer, een vrouw die te veel plezier heeft is verkeerd bezig.'    ...

Kijk, een niet-Marokkaan is een niet-moslim. En dus inferieur. Want moslims en Marokkanen zijn superieur.
    De ontwikkelingen in Islamië in 2014 met de opkomst van de barbarij van ISIS en de algemene steun hieraan van moslims in Europa heeft panelen doen schuiven. Hier een resultaat daarvan - voor de volledigheid: auteur Afshin Ellian, hoogleraar rechten in Leiden, is zelf afkomstig uit Iran:


Uit: Elsevier.nl, 15-08-2014, column door Afshin Ellian

Yasmina Haifi gelooft halsstarrig in islamitische superioriteit

Volgens Yasmina Haifi is IS een zionistisch complot - een nogal typische omkering van zaken. Dat iemand met zulke denkbeelden bij het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt, is niet erg vertrouwenwekkend.


...    PvdA'er en ambtenaar Yasmina Haifi bracht de PvdA in verlegenheid door te beweren: 'ISIS heeft niets met Islam te maken..is vooropgezet plan van zionisten die bewust Islam willen zwart maken.'
    Na alle commotie over haar tweet verklaarde zij op Radio 1: 'Ik blijf bij wat ik heb getwitterd en weet niet waarom ik afstand moet nemen van mijn ISIS-tweet. Ik heb het niet zelf verzonnen, ik heb er artikelen over gelezen. Er zijn genoeg bewijzen voor een link tussen ISIS en Israël.'
    Inderdaad mevrouw Haifi, u hebt het niet zelf verzonnen. In de meeste islamitische landen hoor en lees je uitgebreide verhalen over 'het vooropgezette plan van zionisten om bewust islam zwart te maken'.
    ISIS of de Islamitische Staat (IS) is de nieuwste smerige samenzwering van Israël tegen de vreedzame islam en moslims. Voor alle duidelijkheid: met 'zionisten' wordt de Joodse staat bedoeld. Ook niet zelden wordt met zionisten 'de Joden' bedoeld, vooral als dat in de context van de islam wordt uitgesproken.    ...
    Mevrouw Haifi, waarom zou de islamitische cultuur geen ISIS of Al'Qa'ida kunnen voortbrengen? Moslims die zich schamen voor de islamitische terreurgroepen vertellen elkaar en hun kinderen dat deze terroristen geen moslims zijn. En omdat de Joden al sinds de profeet Mohammed bezig zijn om de islam te bestrijden, moeten zij wel achter de islamitische terreurorganisaties zitten.
    Welk principieel uitgangspunt schuilt achter deze levenshouding?
    De islam is de perfectie van alles wat er is gedacht en bedacht. Dit is het uitgangspunt van de islam. De islam is het reinste - dus nooit bevuild door onreine en valse elementen – in de geschiedenis van de mensheid.
    Wat de islam voortbrengt, is dan noodzakelijkerwijs het beste op aarde: het volk van de islam (ummah), de wetten van de islam (sharia), en de oprichter van de islam (Mohammed). Dit geheel overtuigt de moslims ervan dat ze superieur zijn.
    Derhalve kunnen nooit ernstige, wereldschokkende misdaden worden begaan door moslims in naam van de islam.
    Yasmina Haifi lijdt aan een wijdverbreide ziekte onder moslims die het vermogen tot zelfreflectie uitdooft. De ziekte heet: het islamitische superioriteitsgeloof.
    Het islamitische superioriteitsgeloof is absoluut van aard. Het is niet tijdelijk en heeft geen relatieve betrekking op bepaalde aspecten van het leven zoals cultuur, techniek of recht. De islamitische superioriteit is absoluut en eeuwig.
    De Koran is het letterlijke woord van het Opperwezen.  Het is zonneklaar wat deze aandoening kan aanrichten in de islamitische landen zelf.    ...


Red.:    Inderdaad: oorlog en barbarij.
    Ellian is hier wat slordig met zijn volgorde van aspecten - het gedeelte gelicht uit het laatste citaat volgt nu, met het vervolg ervan:
  Dit superioriteitsgeloof kan zelfs de ontwikkeling van een tweede of derde generatie van moslimimmigranten in een vrij land belemmeren.  ...
    Haifi heeft culturele antropologie gestudeerd.

Oftewel: opleiding erna doet er dus helemaal niet toe uitleg of detail - zoals allang veel eerder gezien bij moslim-terroristen: ze zijn eerder hoger- dan laagopgeleid. Het is juist de hogere opleiding die ze bewust maakt van de culturele nederlaag : de botsing tussen meegekregen en ingekankerde superioriteit, en de werkelijkheid van het leven in een beter functionerende westerse cultuur.
    En die ingekankerde superioriteit maakt dat ze alle achterstand van de eigen groep vertalen in onderdrukking door westerlingen:
  We konden al eerder kennismaken met mevrouw Haifi. Zij is ook woordvoerder van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen, dat namens bewoners van de Schilderswijk in Den Haag klachten verzamelde over de politie.
    Deze cultureel antropoloog was van mening dat de politie in de Schilderswijk discriminerend te werk gaat. Zij verscheen bij Pauw en Witteman en beschuldigde de Haagse politie van discriminatie.
    Kort geleden kwam de waarnemend Nationale Ombudsman met een rapport over politie in Schilderswijk. De conclusie was niet verrassend: er waren geen aanwijzingen voor structurele misstanden bij politie Schilderswijk Den Haag. Dit onderzoek was verricht naar aanleiding van uitlatingen van mevrouw Haifi.

Waar als versterkeden factor, maar dat is niet eigen schuld, bij komt dat ze gesteund worden door multiculturalisten en nomadisten al aanwezig in de Nederlandse samenleving:

  De PvdA heeft een moeizame relatie met Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst. Van beide kanten bestaat een sterke wil tot liefde, daar twijfelt niemand aan.

Een belangrijke oorzaak van die sterke wil tot liefde binnen de PvdA, met name de leiding ervan, is omdat ze even hard uit zijn op de ondergang van die Nederlandse samenleving uitleg of detail . De 500 moskeeën staan er al.
    En ter bevestiging:


De Volkskrant, 23-08-2014, ingezonden brief van Wilbert van Rijen, Holthees

Hoofddoek

In haar zeer lezenswaardige bijdrage 'Modern feminisme is laf en apologetisch' (O&D, 19 augustus) schudt Sophie Merle de Europeanen wakker die de hoofddoek afdoen als 'het is niets meer dan een lapje stof'. In discussies hoor je ook vaak dat 'de hoofddoek onlosmakelijk is verbonden met de identiteit van de draagster' of, ter verdediging: 'in de jaren vijftig en zestig liepen grote groepen vrouwen met een hoofddoek'. Dit zijn echter gratuite opmerkingen. Er zijn culturen waarin de vrouwen die 'dat lapje' niet dragen vermoord worden. Die vrouwen roepen hun zusters in het vrije Westen op om in de vrijheid waarin zij mogen leven het symbool van onderdrukking en onder- werping af te werpen.
    Maar met weinig resultaat. In de grote steden zie je de hoofddoek in steeds groteren getale oprukken. De wetenschapper Sayyed al-Qimeny schrijft: 'Als westerlingen in Europa zouden weten waarom vrouwen zich sluieren,zouden zij weten dat dit niet zo maar een symbool is! De islamitische fundamentalisten leggen de vrouw de volgende woorden in de mond: ik ben een moslimvrouw, beter dan jij naakte westerse vrouw, jij die de volgeling bent van de Satan en ik van de machtige God!'
    In een tijd waarin wij iedere dag opnieuw geconfronteerd worden met onthoofdingen, ontvoeringen, verkrachtingen, allemaal uit naam van Allah, die machtige God, wordt het steeds moeilijker tolerantie op te brengen voor het ostentatief uitdragen van dat mooie geloof middels een hoofddoek.


Red.:   Bij Pauw uitleg of detail (opvolger van Pauw & Witteman) mochten drie exemplaren met hijab, uiterlijk type Ku Klux Klan, uitleggen hoe mooi die hoofddoek/hijab/boerka en het bijpassende leven van de koppensnellende jihadi's wel niet is ... Jeroen Pauw kwam er op klaar ...
    Superioriteit komt zleden alleen, mar gaat dus meetsal gepaard met een sleep nadere weerzinwekkendheden:


Uit: Volkskrant.nl, 15-11-2014, door Jan Hoedeman en Remco Meijer

Die Allah-verwensing in de kamer van de fractie: toen was het klaar

Reconstructie Was de breuk met de Kamerleden Kuzu en Öztürk niet te voorkomen? Een reconstructie op basis van vele gesprekken. Kuzu en Öztürk deden niet mee.


...    De twee PvdA'ers van Turkse komaf, die vrijdag aankondigden hun eigen beweging te beginnen, zijn al langer niet geliefd in de fractie. Hun daden, zeggen collega's, zijn aanmerkelijk kleiner dan hun ego's, die vaak botsen met die van de fractieleiding. Ze zitten vaak stoïcijns op de achterste Kamerbankjes naast elkaar, zijn nauwelijks deel van de fractie. Wel lopen ze vaak samen sigaren rokend buiten op het Plein en spreken met andere Turkse Nederlanders.
    Een anoniem bestaan op het Binnenhof. Maar dan, op woensdag 12 november, krijgt het AD lucht van gedonder. Kuzu en Öztürk hebben zich op een website negatief uitgelaten over het integratiebeleid van de eigen minister Lodewijk Asscher. Die zou aan 'uitsluitingspolitiek' doen met zijn onderzoek naar vier conservatief-religieuze Turkse organisaties. Asscher vreest dat die de integratie van Turken in Nederland belemmeren.
    Voor het tweetal is dat een zeer gevoelig punt. Zij gaan prat op hun voorkeurstemmen uit Turkse kring. ... Als Ahmed Marcouch in oktober de nieuwe integratiewoordvoerder wordt, koesteren de twee nieuwe hoop om de fractielijn bij te stellen. Maar Marcouch is een sterk karakter. Ze botsen meteen.
    In het online-interview gaan Kuzu en Öztürk voor het eerst openlijk de strijd aan. Het valt volstrekt verkeerd in de fractie. ...
    Op donderdag volgt een nieuwe verzoeningspoging. Samsom en Arib willen dat de twee een persverklaring tekenen: 'Wij hebben vertrouwen in de opstelling van de fractie en minister Asscher in het integratiedebat.' Ze weigeren en vragen een variant waarin de mogelijkheid van 'discussie' wordt benoemd.
    Een tweede gesprek die middag wordt door ingewijden 'surrealistisch' genoemd. Soms lijkt iedereen het eens, maar de twee blijven weigeren expliciet vertrouwen uit te spreken. 'Dat zou lijken op door het stof gaan', sputteren zij. Er blijft maar één mogelijkheid over: een beslissende extra fractievergadering. Daar krijgen de twee gelegenheid hun standpunt te verdedigen. Ze doen dat 'zonder een greintje respect of empathie', zegt een aanwezige. Een ander fractielid: 'Terwijl wij ze altijd de helpende hand hebben geboden als er wat was.'
    De hele fractie mag wat zeggen. Rode draad is dat het pijnlijk is voor Marcouch om zonder voltallige instemming van de fractie een integratiedebat te moeten voeren. Waarop Samsom tot vijf keer toe probeert tot een vergelijk te komen. ...
    'Dus we moeten weg?', zegt Öztürk op zeker moment. Een groep verzoeners doet zijn best de twee erbij te houden. Maar alles kantelt als tegen het einde Kuzu tegen Marcouch zegt dat hij een 'leugenaar' is. Öztürk valt hem bij met een plotse verwensing: 'Ik hoop dat Allah je straft.' Het is het beslissende moment. De groep verzoeners ontploft. Een van hen: 'We stonden gewoon voor lul. Eerst vragen ze hoe de fractie erin staat en vervolgens doen ze niets met wat we zeggen. En dan die Allah-verwensing, in de fractiekamer van de PvdA!'    ...


Red.:   "Gegeten en gedronken", luidt de uitdrukking. Dit is de Ware Islam. Al het andere is verdunning. De Ware Islam is superieur, en dat maakt al haar Ware Volgers superieur in wat voor omstandigheden dan ook. "De medemens" kan hierin geen rol spelen.
    Superiorirteit houdt vele andere dingen in, waaronder het tweetal dat iedere vorm van kritiek een dodelijke belediging is, en je total geen aandacht hoeft te hebben voor de andere kant van bij een eventuele interactie - jij bent superieur dus zij inferieur en niet de moeite waard om naar te luisteren. Wat de meer handige exemplaren doen door eerst te stellen dat ze zelf reuze tolerant zijn, om vervolgens de argumenten van de andere kant als "intolerant" af te doen. Hier is een exemplaar van de laatste soort, waarbij het eigenlijk gaat om de reacties erop:


Uit: Joop.nl, 22-11-2014, door Qader Shafiq - Beleidsmedewerker uitleg of detail

Aarden aan de Waal

Ruim 20 jaar geleden kwam ik als asielzoeker naar Nijmegen. Hier woonde ik samen met een kleine groep lotgenoten in een tijdelijke woning. Anderhalf jaar lang wist ik niet of ik in Nederland mocht blijven. Ik wist niet of mijn dierbaren in mijn geboortestad, die in de vlammen van oorlog brandde, nog leefden. ...


Red.:   De geboortestand die in brand was gestoken door mede-moslims. Waarop andere moslims de stad van de eerste moslims in brand ging steken, en er nog meer vluchtelingen naar Nederland kwamen. Beide uit steden die in brand gestoken waren. Beide uit groepen die steden in brand steken.
  Met lezen en wandelen schudde ik de gevoelens van angst en onzekerheid van me af. Mijn nieuwsgierigheid hielp mij deze nieuwe wereld te ontdekken. ...
    Ik werd een kind van de stad aan de Waal.
    Laatst hing een groep vluchtelingen aan mijn lippen ... Ze zijn Nederland dankbaar voor het veilige nest. Ze willen hier graag aan de slag.

Met elkaar. Zoals die vechtpartijen tussen Koerden en Turken in Duitsland. En de diepliggende afkeer en haat van de soennieten tegen de sjiieten ook in Nederland, resultereende in massale steun voor ISIS en honderden jihadi-gangers. En dan heb je ook nog lieden die alhier aanslagen plegen. De Mohammed Atta's en Mohammed Bouyeri's.
  Een paar dagen later zat ik aan een kroegtafel met een groep vrienden en kennissen. Ongeveer na elk nieuwe drankje, wisselden we van onderwerp. Toen de dreigende wereldellende ISIS ter sprake kwam, barstte een aanwezige vrouw in tranen uit: "Ik heb twee zonen en wil niet dat zij de ellende van de oorlog meemaken. Ik ben bang voor jullie moslims. Jullie hebben hier niets te zoeken…" Ze keek mij, de enige niet autochtoon aan. Ik schrok want zij kon een werkgever, een collega, arts of docente zijn.

Juist ja ... Na duizenden contacten met Nederlanders en het verwerven van een baatje als beleidsmedewerker oftewel het profiteren van de arbeid van werkende Nederlanders is er hier iemand die zoiets zegt, en meteen is het hartstikke fout in Nederland. Moeten er columns naar Joop.nl gestuurd te worden om de rest van Nederland te waarschuwen. Nee, Mohammed Atta en Mohammed Bouyeri, dat zijn incidenten. Die ene mevrouw, dat is pas erg. Die is intolerant.
    Deze zogenaamd aangepaste moslim is een even erge superieur-denker als alle andere.
    Maar de activiteiten van ISIS hebben wel wat bereikt. Men is in Nederland toch enigszins wakker geschoten. Dus de volgende reactie mocht bij Joop.nl geplaatst worden:
  Andre Steensel, za 22 november 2014 19:49
Dit is naar schatting column 1.267 op de site waarin door een moslim beschreven wordt dat (of hoe) autochtone Nederlanders de Islam vrezen of discrimineren. ...

Dit is column 1267 omdat er de eerste 1266 niet op de toepasselijke manier op gereageerd mocht worden, namelijk met constateringen van de soort: "Je eigen rotzooi is veel groter en als het je hier niet bevalt ga je er maar naar terug". Dat mag alleen bij GeenStijl.
  ... Ik wacht met smart op de eerste column waarin er ook maar íets van begrip wordt opgebracht voor deze angst.    ...

Dat is dus onmogelijk, want moslims zijn superieur.
   Daarbij: angst is een emotie, ongewenst vaak bovendien dus hier (uiteraard weer in de favoriete slachtofferrol) badinerend over schrijven getuigd van een onwaarschijnlijke kortzichtigheid.

Iemand die superieur en kritiek krijgt, is per definitie een slachtoffer.
   Denkt Qader werkelijk sympathie te verkrijgen met dit stuk? 

Jawel. Alle 1266 eerdere keren is hij met sympathie ontvangen, zoals ook nu weer door een aantal "sympathie met koppensnellers"-figuren:
  Tess x, za 22 november 2014 19:18
Wat doet ISIS waar een vrouw in Nijmegen bang voor moet zijn?
Kom op zeg. Er gebeuren daar verschrikkelijke dingen. Maar dat is duizenden kilometers ver weg.
    Het zijn de media, gecombineerd met volkshsterie, die moslims hier in Nederland verdacht maken. Die het voorstellen alsof iedere man in een djellaba met een bomgordel om op de Dam wil gaan staan, en iedere jongen die Mohamed heet een potentiele Syrie-ganger is.

Gepaard gaande met de bekende leugens, want de media doen alles om het voor stellen alsof iedere man in een djellaba een teddybeertje in teensandalen is:
  Mark Gh, za 22 november 2014 21:56 in reactie op Tess x
Dat de media niet vrij van schuld zijn, zeker, maar ze hebben er ook erg lang over gedaan om over moslimgeweld te beginnen, dus wat dat betreft mag men niet klagen.

De schuld van de media dus zijnde dat men over de moordparijnen bericht. Het zijn de gewone burgers die de conclusie trekken: "Ze moorden elkaar uit in Islamië over geloofs- en stamkwesties, aan ons als ongelovigen hebben ze nog veel meer een hekel, dus wat zullen ze met ons doen?" Joop.nl en de rest van de media zijn (vrijwel) volledig bezet door types met de mentaliteit van Tess x, die de boodschap van Tess x afgeven.
    En dat 'volledig' is pas recent veranderd in 'vrijwel volledig', waar het Joop.nl betreft - in de reactieruimtes. Moslims zijn superieur, Joop.nl heeft twee moslim-redacteuren, Hasna El Maroudi en Samira Ahli, dus alle moslims en verraders mogen vrijelijk Nederlanders belasteren en verbaal aftuigen, maar moslims zijn superieure wezens waar je niets kwaads over mag zeggen. Al 1267 keer.
     Een van de reageerders refereert naar een ander voorbeeld van een superieure moslim (Arena, 19-11-2014, uitleg of detail voor de ongeduldigen, ergens vanaf 11:50 min. kan de moslim-meneer zich niet langer inhouden en begint te interrumperen):
  Mark Gh, za 22 november 2014 21:56 in reactie op Tess x
Het zijn ook de moslims die dat zo maken. Een moslim-CDA-politicus die zich live op TV in vele bochten wringt om maar niet te hoeven antwoorden op de vraag "wilt u een kalifaat in Nederland?" helpt ook niet.    ...

Dat was naast deze redactie ook bij GeenStijl opgevallen:


Uit: geenstijl.nl, 21-11-2014, door Van Rossem uitleg of detail

Moslims zijn te dom voor een debat

Keer op keer bewijzen allochtonen van de islamitische persusasie 1 ding: ze zijn te dom om te debatteren. Gooi een argument hun kant op en ze koppen 'm terug met een jij-bak. Stel een kritische vraag over ongelijkheid tussen man en vrouw en ze verstoppen zich achter een even arrogant als volkomen nietszeggend "Dit is te laag voor mij, hier ga ik niet op reageren", zoals domme Turk Mustafa Emili deze week in EO Arena deed. ...


Red.:   Domheid is hier een gevolg. Geloof en superioreit van dat geloof is de oorzaak. Met dat laatste kan je niet anders dan beledigd zijn en ontkennen bij het aanhoren van kritiek - zoals deze meneer beweerde dat vrouwen precies dezelfde rechten hebben onder de islam.
  En als je oprechte zorgen uitspreekt en een discussie aan wil gaan over de steeds opzichtiger aanwezigheid van de bekrompen denkbeelden van het islamitische geloof in politiek en openbare ruimte, krijsen ze "ISLAMOFOBIE!" en is de kous voor hen daarmee af. Alles is geoorloofd om maar te verhullen dat de meeste moslims niet in staat zijn om een kritische blik op zichzelf en hun eigen religieus gedreven cultuur te werpen. Laat staan dat ze de geestelijke vermogens bezitten om te begrijpen wat democratie, een vrije open samenleving of debat & polemiek inhouden. Eer en Allah boven alles!

Precies. Dus:
  ... vragen over vrouwengelijkheid, homorechten of het 'bestaansrecht' van een ISIS-kalifaat lekker wegwapperen onder de vlag van 'racisme'.

Wat de beleidsmeneer dus doet in wat netter klinkende woorden. Maar waar dus dezelfde motivatie achter steekt: Eer en Allah boven alles!
    Uit het hart van de islam:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2015, door Peter Giesen

Er zit een diepe wreedheid in de Arabische wereld

Bijna twee jaar werd de Amerikaan Theo Padnos door de islamitische strijdgroep Al Nusra vastgehouden. Waar landgenoten als James Foley, Steven Sotloff en Kayla Mueller hun gevangenschap niet overleefden, kwam Padnos vorig jaar vrij. 'Jihadi's willen een westers leven, maar dat kunnen ze niet krijgen.'


De bewakers van Theo Padnos waren dol op onthoofdingsvideo's. De meesten hadden de executie van de Amerikaanse journalist James Foley op hun telefoon. Ze vonden het leuk om die aan Padnos te laten zien: 'Hé Amerikaan, wat zou je ervan vinden als dat jou ook zou gebeuren? Zou je dat leuk vinden?'
    'Ach, ze waren niet allemaal even verschrikkelijk', zegt Padnos. 'Maar ze zouden allemaal blij zijn geweest me te vermoorden. Daarvoor zouden ze gezegend worden door God. In Syrië heeft niemand het gevoel dat het doden van westerlingen slecht is.'
    Maar Padnos ging niet dood. Dankzij interventie van Qatar kwam hij in augustus 2014 vrij, na 22 maanden te zijn vastgehouden door Al Nusra, een aan Al Qaida gelieerde strijdgroep. In die tijd werd hij geslagen, geschopt, vernederd en gemarteld. Niet alleen door geharde jihadi's, maar ook door kinderen die qua leeftijd in Nederland naar de basisschool zouden gaan.
    'Die kinderen hadden van die stroomstokken waarmee je beesten in het gareel houdt. Daarmee prikten ze me. Ik moest 'sjeik' zeggen tegen jochies van een jaar of 8. Ze waren superieur aan mij, want ik was een ongelovige', zegt hij. ...
 

Red.:   Meer over de bijbehorende gewelddadigheid hier uitleg of detail .
    Over één stam:

Uit: De Volkskrant, 02-05-2015, door Jan Tromp

Code mondje dicht

Iedereen kent wel een Turk in de familie of de straat die iets met drugs doet, zegt schrijfster Hülya Cigdem. 'Zeg tegen je buren: genoeg is genoeg, stop met crimineel geld.'


...    Hülya Cigdem ...
    Uit haar roman De val van Mehmet: Fred was gepromoveerd tot hoofdagent, dat was voor Muhammed het bewijs dat hij werd overgeslagen. [...] Muhammed leed aan het calimerocomplex, maar ook aan zelfoverschatting. Paradoxaal genoeg grepen beide kwalen in elkaar.
    'Ja, die zelfoverschatting', zegt ze berustend. Ze heeft een breed gezicht dat kan stralen en een volgend moment volmaakt gesloten is. 'Die zelfoverschatting komt van onze voorouders, denk ik, van de Ottomanen. Die voelden zichzelf de heersers van de wereld. Drie continenten, zes eeuwen lang. En dan word je gereduceerd tot Turkije. Dat is niet goed voor je zelfbeeld. '


Red.:   Dat laatste is weinig van te merken De heren voelen zich nog steeds de heersers van de wereld. Zo blijkt uit hun gedrag. In thuisland en erbuiten.
    Uit zeer goed ingelichte bron:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2016, door Chris Rutenfrans en Janita Naaijer

Bestrijdt islamisten nu het nog kan

Rechtsfilosoof Afshin Ellian hekelt de houding van de politiek, veiligheidsdiensten én de moslimgemeenschap in de strijd tegen terreur. 'Als moslims het willen, kunnen alle terroristen worden aangehouden.'
...
'Alle moslims krijgen met de pap-lepel ingegoten dat ze superieur zijn en het voorbeeld van Mohammed moeten volgen. ...


Red.:   Juist. Kan iedereen ook zien. Die arrogante blik in hun ogen.


Naar Islam, cultuurbeelden , Islamdebat , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .