WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Islam, cultuurbeelden: tolerantie

Weer een nieuwe categorie in de reeks "Goede eigenschappen van de islam": tolerantie. Zoals altijd, spreken de voorbeelden voor zich (de Volkskrant, 12-05-2012, ingezonden brief van Rien van der Toorn, niet-westers socioloog en adviseur intercultureel werk):
  De stilte van moslims die christen worden

Er zijn nog maar weinig mensen die uit angst in een kast blijven zitten. Toch is er nog een grotendeels verborgen groep, van wie we denken dat ze klein is doordat we er weinig van horen. Christenen met een moslimachtergrond zijn echter niet onopvallend doordat hun aantal zo klein is, maar doordat ze nog steeds veel reden hebben om te vrezen. Dus blijven ze in de kast. Exacte cijfers zijn er niet, want de overheid registreert je religieuze overtuiging niet, laat staan het wijzigen ervan. Toch kan met bestaand onderzoek een schatting gemaakt worden van het aantal van een zo'n groep moslims die christen is geworden. Uit SCP-onderzoek uit 2011 naar de integratie van de vier belangrijkste vluchtelingengroepen in Nederland, blijkt dat van de Iraniërs met verblijfsvergunning zich bijna de helft ongelovig noemt, en van de andere helft 21 procent christen. Dat betekent dat van de 31.000 Iraniërs in Nederland, er ruim 3.100 christen zijn. Als we daar de enkele Iraanse christenen van Armeense of Assyrische afkomst afhalen, dan hebben we het over vele honderden Iraanse ex-moslims die christen zijn geworden en veel bewuster gelovig blijken te zijn (34 procent bezoekt elke week de kerk) dan hun moslimlandgenoten (5 procent bezoekt wekelijks een moskee).
    Als we beseffen dat er vele etnische groepen in Nederland zijn met moslims die hebben besloten christen te worden, dan moet het totale aantal christenen met moslimachtergrond wel enkele duizenden zijn.
    Waarom is deze groep dan toch zo weinig zichtbaar? Afvalligheid onder moslims, ook in Nederland, wordt door velen gezien als een doodzonde en anders wel als een grote schande voor familie en volk. Zowel de islam als de cultuur kunnen erg slecht tegen het verlies van gelovigen. Veel Turkse en Marokkaanse christenen stuiten op een muur van verzet en uitsluiting als ze uitkomen voor hun overtuiging. ...

Tolerantie nul. Zelfs hier:
  Een onafhankelijk onderzoek van Deloitte naar bedreiging en mishandeling van christenen met moslimachtergrond in asielzoekerscentra laat een onthutsend beeld zien van de redenen waarom ex-moslims zo stil zijn, variërend van pesterijen tot lijfelijk geweld.

Welk feit de redactie al ene tiental jaren eerder bekend was, middels een bekende die gewerkt heeft in een asielzoekerscentrum. 

Welke schandalige feit verder nauwelijks doorgedrongen is - dit is de enige andere referentie die de redactie kon vinden: (eo.nl, 16-04-2012. uitleg of detail ):
  Minister Leers: COA moet veiligheid christelijke asielzoekers verbeteren

Op 19 oktober 2010 zond de EO een reportage uit waaruit bleek dat christelijke asielzoekers in asielzoekerscentra (AZC’s) vanwege hun geloof bedreigd en aangevallen worden. Op de reportage volgden Kamervragen van de ChristenUnie.
    Vandaag heeft minister Leers een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij stelt dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de veiligheid van bedreigde of aangevallen (christelijke en homoseksuele) asielzoekers moet verbeteren en de meldingsbereidheid bij incidenten moet vergroten.
    Leers heeft naar aanleiding van het nieuws en de daarop volgende Kamervragen onderzoek laten verrichten door Deloitte naar de veiligheid en de meldingsbereidheid van bewoners van opvanglokaties van het COA bij incidenten op het gebied van geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat een hoog percentage van de ondervraagde bewoners een gevoel van onveiligheid ervaart.    ...

Onveiligheid veroorzaakt door het intolerante gribus dat zich moslim noemt, en reeds in grote getale in Nederland gevestigd, voor een flink deel via deze route.
    Daarbij geholpen door deze lieden:
  Een onafhankelijk onderzoek van Deloitte naar bedreiging en mishandeling van christenen met moslimachtergrond in asielzoekerscentra laat een onthutsend beeld zien van de redenen waarom ex-moslims zo stil zijn, variërend van pesterijen tot lijfelijk geweld. Hun klachten werden slecht afgehandeld door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Het gribus van dit soort instellingen dat het gribus-gedrag van moslims tolereert en toedekt, en het gribus van de media, dat dit zeer onthullende gedrag van het gribus buiten de berichtgeving houdt.

Janny Groen denkt weer een stukje over gematigde moslims, die niet aan de ramadan doen, kwijt te kunnen. Maar er slipt wat door de mazen (de Volkskrant, 19-07-2012, door Janny Groen):
  Ook lastig tijdens ramadan: vasten ter discussie stellen

...    Vasters voelen zich moreel verheven boven de eters, denkt Zihni Ozdil (30), een Turkse Nederlander die tot zijn 18de 'formeel gelovig' was. Ozdil, docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, werd in de universiteitskantine aangevallen door een meisje met hoofddoek uit zijn projectteam. 'Zonder maar gedag te zeggen bitste ze: waarom eet jij? Omdat ik honger heb, zei ik in een cynische bui.' Daarna kreeg hij te horen dat hij, de afvallige, bang moest zijn voor zijn lot in het hiernamaals.    ...

'Vasters voelen zich moreel verheven boven de eters, denkt Zihni Ozdil...' Nou, laat dat denken maar weg: al die hoofddoekers, en vrijwel alle andere moslims, voelen zich mijlenver moreel verheven. En wie beweert dat hij dat niet aan de arrogante koppen en de blikken in hun ogen, zie de illustraties , die liegt dat hij barst.
    P.S. En waag het niet aan dat gribus te vragen waarom zij een hoofddoek dragen ... dan doen ze dit soort dingen:
  PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti (41) (...) 'Ik vast dit jaar niet, ik ben zwanger. Iedereen kan dat zien, dus mij laten ze met rust. Maar als je ziek bent en eet, is het toch verschrikkelijk dat je het risico loopt te worden uitgescholden, bespuugd of verstoten?'

Dat soort mensen ... Volkomen intolerante mensen.

Dit soort mensen (de Volkskrant, 09-08-2012, ANP):
  Turkse homo's na parade bedreigd

Opvarenden van de Turkse boot op de botenparade van de Gay Pride zijn bedreigd. De politie heeft een aantal meldingen ontvangen over bedreigingen, vooral op internetfora en persoonlijke Facebookpagina's. Onderzocht wordt of de uitingen strafbaar zijn. Er zijn nog geen aangiften binnengekomen. Het was de eerste keer dat een Turkse boot deelnam aan de botenparade van homo's en lesbiennes door de Amsterdamse grachten. ...

Zoals we ze al heel lang kennen.

Ook in Libië is de vrijheid uitgebroken (de Volkskrant, 30-08-2012, AP, door Bouazza ben Bouazza):
  Woede richt zich tegen godslasterlijke kunst

Dankzij de Arabische Lente krijgen ook de radicaalste moslims, de salafisten, nu volop kans. In Libië vernielden ze 'foute' heiligdommen; in Tunesië moeten kunstenaars het ontgelden.


Duizenden radicale moslims roepen anti-joodse leuzen. Jongeren gaan 's nachts in Tunesische steden als een dolle tekeer tegen 'godslasterlijke' kunst. Een protestactie van religieuze studenten loopt uit op knokpartijen.
    De overgang van dictatuur naar democratie is in Tunesië, de geboorteplaats van de Arabische Lente, soepeler verlopen dan in de omringende landen. Er zijn geen op macht beluste militairen of gewapende milities om de opstand te onderdrukken. Maar terwijl een gematigde islamitische partij er met steun van seculiere krachten regeert, doemt een onverwachte dreiging op: de toenemende assertiviteit van ultraconservatieve, salafistische moslims die van het land een streng- islamitische staat willen maken.
    Het aantal salafisten in Tunesië loopt volgens schattingen slechts in de tienduizenden. Toch hebben hun aanhoudende protesten tegen wat zij als beledigingen van de islam beschouwen het land geschokt. Zij weten de ontevreden jeugd beter te mobiliseren dan de seculiere oppositiepartijen.    ...
    De salafisten profiteren van de verworven vrijheid van meningsuiting, die zij vervolgens verwerpen als in hun ogen de islam wordt belasterd. Hun voornaamste doelwit zijn kunstenaars die de Arabische Lente hebben aangegrepen om vragen - vaak provocerende vragen - te stellen over de invloed van religie op de Tunesische samenleving.
     In juni veroorzaakte de tentoonstelling De Lente van de Kunst in een voorstad van Tunis rellen, waarbij een dode viel en honderd mensen gewond raakten. Op de expositie waren onder meer beelden te zien van onder stenen bedolven gesluierde vrouwen en schilderijen met demonisch bebaarde gezichten. Salafisten waren ook woedend over een film waarin god te zien was als oude man.    ...
    In mei kreeg de groep Ansar-al-Shariah vierduizend salafisten bijeen voor de belangrijkste moskee in de stad Kairouan. Ze riepen om een Islamitische staat, scandeerden leuzen tegen de joden en voerden zamaqtel op, een soort islamitische kungfu.    ...

De bekende islamitische vrijheid.

Dit soort vrijheid (de Volkskrant, 30-08-2012, van de buitenlandredactie):
  Soefi-heiligdommen Libië zijn vogelvrij

Tussentitel: Minister zegt weinig te kunnen doen tegen vernielingen door extremisten. 'Die groepen hebben heel veel wapens.'

De Libische minister van Binnenlandse Zaken Fazwi Abdel A'al heeft toegegeven weinig te kunnen doen om een einde te maken aan het vernielen van soefi-heiligdommen door gewapende extremisten. Twee dagen nadat hij zijn ontslag had ingediend, liet hij weten toch aan te blijven als minister..
    De bewindsman was onder vuur komen te liggen nadat afgelopen weekend groepen salafisten - ultra-puriteinse soennieten - heiligdommen en graven van soefi-geleerden hadden vernield. Volgens ooggetuigen waren onder de aanvallers ook leden van de Libische veiligheidsdiensten.    ...

En van deze denominatie zitten er een ruime 800 duizend in Nederland. Die ook in Nederland zich verzetten tegen kunstvrijheid uitleg of detail . En alleen niet verder gaan, omdat ze nog met te weinig zijn. Maar zodra ze in de buurt komen ...

Islamitisch land, islamitische tolerantie (de Volkskrant, 04-09-2012, van verslaggever Cor Speksnijder):
  Christelijk Pakistaans meisje nog zeker tot vrijdag vast

Wie van blasfemie is verdacht, is vogelvrij


Tussentitels: Er wordt nu echt gepoogd de zaak te onderzoeken

Zal ze ooit veilig naar huis kunnen terugkeren? Het Pakistaanse meisje dat is beschuldigd van ontheiliging van de Koran zal daar waarschijnlijk gevaar blijven lopen. Ook na de arrestatie van een imam die bewijsmateriaal tegen haar zou hebben vervalst en zelf heilige teksten zou hebben verbrand..
    Wie in Pakistan eenmaal van blasfemie is verdacht, blijft vaak achtervolgd door wraakzucht. De zaak tegen de minderjarige en geestelijk gehandicapte Rimsha Masih, die in de cel zit omdat zij pagina's uit de Koran zou hebben verbrand, kreeg afgelopen weekeinde een onverwachte wending met de arrestatie van de imam. Toch blijft Masih nog zeker tot vrijdag vastzitten. Een hoorzitting over een borgtocht werd gisteren uitgesteld.
    Volgens getuigen heeft de imam zelf pagina's uit het heilige boek gescheurd en die in een tas van het meisje gestopt. Deze islamitische voorganger was degene die bewoners van een buitenwijk in Islamabad had opgezweept om luidruchtig de zwaarste straf voor het meisje te eisen.
    Nadat de 14-jarige Rimsha, dochter van arme christelijke ouders, vorige maand was gearresteerd werd vanaf de minaretten het bericht van haar godslastering verspreid. Vervolgens sloegen honderden christenen op de vlucht, uit vrees voor geweld. Inmiddels zijn sommigen naar huis teruggekeerd, maar nog steeds durven de meeste christelijke ouders hun kinderen niet naar school te laten gaan. De roep om bestraffing van het meisje is nog niet verstomd.
    De affaire heeft in Pakistan en daarbuiten een golf van kritiek losgemaakt over de strikte Pakistaanse blasfemiewetten, die vooral worden gebruikt tegen religieuze minderheden en voor het uitvechten van onderlinge vetes. Toch wagen weinig Pakistaanse politici zich aan het openlijk ter discussie stellen van de wetgeving, vanwege hun eigen veiligheid. Twee vooraanstaande critici moesten hun mening met de dood bekopen: gouverneur Salman Taseer van Punjab en minister Shahbaz Bhatti van Minderheden werden vorig jaar doodgeschoten.    ...
    ... dat christenen, die 4 procent van de Pakistaanse bevolking uitmaken, en andere religieuze minderheden zich onveilig voelen. Voor een aanklacht wegens godslastering, die kan leiden tot de doodstraf, is weinig concreet bewijs nodig. Zo werd de christelijke Asia Bini, moeder van vijf kinderen, twee jaar geleden ter dood veroordeeld nadat ze ruzie had gekregen met islamitische vrouwen, die weigerden het 'onreine' water te drinken dat zij had gehaald.
    Lagere rechters komen gewoonlijk tot een veroordeling van de verdachte. Daarna halen hogere rechtscolleges vaak een streep door het vonnis omdat er juridische fouten zijn gemaakt of omdat de klagers al te opzichtig verkeerde motieven hadden. Een hoger beroep kan jaren duren. ...
    Vrijspraak betekent zelden dat verdachten van de problemen af zijn. De rest van hun leven lopen ze het gevaar slachtoffer te worden van fanatici die het recht in eigen hand nemen. In juli van dit jaar werd in het district Bahawalpur (Punjab) een beschuldigde man door een opgehitste menigte uit een politiebureau gesleept, doodgeslagen en in brand gestoken. Een maand eerder was de politie van Karachi er ternauwernood in geslaagd een slachtoffer uit handen van een groep moslims te redden. In 2009 werden in de stad Gojra (Punjab) tientallen huizen en een kerk in brand gestoken door een menigte woedende moslims. Zeven christenen vonden de dood in de vlammen.    ...

Er is geen betere tolerantie, dan islamitische tolerantie.

En ook deze stroom gaat maar door (de Volkskrant, 01-10-2012):
  Tomeloze furie over foto van verbrande koranEen beeld van Boeddha is het enige dat nog overeind staat tussen de rokende restanten van een boeddhistische tempel in de Bengaalse plaats Ramu. Duizenden moslims vielen zondag tempels en woningen van boeddhisten aan in het zuidoosten van Bangladesh, niet ver van de grens met Birma. Ze waren boos over een in hun ogen beledigende foto van de Koran op Facebook. De rellen, waarbij ten minste tien tempels en tientallen huizen in de as werden gelegd, begonnen zaterdag. Ze werden zondag gesmoord nadat de regering extra politiemensen had gestuurd en openbare bijeenkomsten in de omgeving had verboden. Volgens de politie zijn zeker twintig personen gewond geraakt. Een foto van een verbrande koran was aanleiding voor de onrust. Moslims verdachten een boeddhistische jongen ervan de foto op Facebook te hebben geplaatst. Onduidelijk is of de jongen daar werkelijk bij betrokken was. Volgens hem is de foto buiten zijn schuld op zijn Facebook-profiel terechtgekomen. ...

Vrijwel zeker, net als bij een recent geval in Pakistan, daar geplaatst door radicale moslims.
    Dit in aansluiting op een zaak waar we hier nog op terugkomen:
  Het geweld in Bangladesh komt na eerdere gewelddadige protesten in verscheidene moslimlanden tegen het filmpje Innocence of Muslims (Onschuld der moslims), waarin de profeet Mohammed wordt afgeschilderd als een zwendelende vrouwenversierder die kinderen mishandelt.

Met wereldwijde rellen tot gevolg.

Niemand is gespaard van de intolerantie van de islam (de Volkskrant, 19-10-2012, AP, AFP):
  Turkse pianist Fazil Say voor rechter om tweets

De Turkse pianist Fazil Say is donderdag voor de rechter verschenen vanwege de beschuldiging de islam te hebben beledigd in een aantal tweets op Twitter. Een aangeslagen Say (42) zei alle beschuldigingen te verwerpen. De rechtbank weigerde een verzoek tot vrijspraak van Says advocaat en verdaagde de zaak naar februari. Als de pianist schuldig wordt bevonden, kan hij 18 maanden cel krijgen. ...

Ach ja ...

Nog wat over homo's (de Volkskrant, 06-11-2012, van verslaggever Rob Vreeken):
  Reportage | Homos en lesbiennes hebben het loodzwaar in Egypte

'Als homo bel je nooit de politie'

Homo's die in Egypte worden afgetuigd staan er goeddeels alleen voor. Van de politie valt geen begrip te verwachten. Zelfs activisten voor de mensenrechten kijken liever de andere kant uit.


Tussentitels: De politieman vond crème in mijn tas en riep woeden: je bent homo! - Salam (26), medebestuurslid van de enige homo-organisatie in Egypte

Dat Azza Sultan haar naam in de krant wil hebben is bijzonder, en bijzonder moedig. Zij is oprichtster en voorzitter van de eerste en enige homo-organisatie van Egypte, Bedayaa. Homo's en lesbiennes hebben het zwaar in de Arabische wereld, en Egypte is daarop geen uitzondering.
    Sultan en de 26-jarige Salam, een mannelijk medebestuurslid van Bedayaa, zitten nog na te huiveren van wat zich een paar dagen eerder afspeelde in het huis van een vriendin in Caïro. Een bijeenkomst van zes Bedayaa-leden - drie vrouwen, drie mannen - werd wreed verstoord door een groep mannen uit de buurt die (terecht) het vermoeden hadden dat de bewoonster een lesbienne was.
    Lurkend aan een waterpijp vertellen ze op een terras in het oude centrum van de hoofdstad over de overval. Hoe de mannen de woning binnendrongen. Hoe de aanwezigen werden beroofd van waardevolle spullen. Hoe ze 45 minuten lang werden geslagen en bedreigd met een mes. Sultan moest naar het ziekenhuis en heeft nog steeds een pijnlijke schedel. Zij wist zich in een kamer op te sluiten en belde vrienden, die hen kwamen ontzetten.
    'De politie waarschuwen was uitgesloten, want die zou de kant van de aanvallers hebben gekozen', zegt Sultan.    ...
    De hoop bij sommigen dat het einde van de dictatuur meer vrijheid voor homo's in Egypte met zich mee zou brengen, vervloog spoedig na de val van het Mubarak-regime. Bijna nergens in de Arabische wereld worden homo's zo actief vervolgd als in Egypte.
    Niettemin bestaat er geen wettelijk verbod op homoseksualiteit. ...

Maar elders is het nauwelijks beter, onder de islam.

Ook heel tolerant zijn moslims tegenover hindoes(de Volkskrant, 06-11-2012, van correspondent Michel Maas):
  Hindoes en moslims raken slaags

Op Java vielen deze week 14 doden bij gevechten tussen twee dorpen. Autochtone moslims en 'import'-hindoes uit Bali staan tegenover elkaar en verzoening ligt niet in het verschiet.


De gevechten in de provincie Lampung, op het eiland Java, begonnen zondag zoals ze de laatste tijd overal in Indonesië zo vaak beginnen: met een kleinigheid. Jongens van het dorp Balinuraga hadden twee meisjes uit het buurdorp Agom geplaagd toen die voorbijreden op een brommer. De meisjes vielen en raakten licht gewond.
    Voor Agom was dat genoeg om Balinuraga te bestormen: een woeste meute brandde huizen plat en ging de bewoners te lijf. In twee dagen vielen er veertien doden en brandden 166 huizen af. Honderden mensen raakten gewond.
    De oorzaak van de gevechten is complex. De inwoners van Balinuraga zijn etnische Balinezen en dus hindoes. Zij zijn tientallen jaren geleden van het overvolle, arme Bali verhuisd naar de provincie Lampung. Hun verhuizing was onderdeel van het zogeheten transmigratie-programma van president Soeharto: transmigranten kregen een stukje grond en een startkapitaaltje om een nieuw bestaan op te bouwen. De meesten werkten hard en hadden het daardoor al gauw beter dan de lokale bevolking.
    Dat heeft op veel plaatsen geleid tot jaloezie. Daar komen de cultuurverschillen nog bij. Balinezen zijn in alle opzichten anders dan Javanen: zij komen van andere eilanden. En het feit dat de eersten hindoes zijn en de laatsten moslims is nog een derde bron van groeiend ongemak.    ...

Overal hebben moslims last van dit 'ongemak' ...

En anders gaan ze wel op zoek naar het ongemak(de Volkskrant, 06-02-2013, van de buitenlandredactie):
  Aanslag op islamcriticus schokt Denen

In Denemarken is geschokt gereageerd op de aanslag op historicus en islamcriticus Lars Hedegaard (70). Dinsdagochtend probeerde een nog onbekende man hem bij zijn huis neer te schieten. Hedegaard bleef ongedeerd. De schutter was gisteravond nog voortvluchtig.
    In een interview met de Deense krant Politiken vertelt Hedegaard dat er om elf uur 's ochtends bij hem werd aangebeld door een man die zich als postbode voordeed. Nadat de man Hedegaard een postpakketje had overhandigd, trok hij een vuurwapen en schoot langs Hedegaards hoofd. Bij een tweede poging haperde het pistool en ontstond een vechtpartij. Daarop rende de man weg.    ...
    Hoewel de details van de aanslag en de motieven nog niet bekend zijn, wordt de daad in Denemarken gezien als een aanslag op het vrije woord. De Deense premier Helle Thorning-Schmidt noemde de aanval weerzinwekkend. 'Het is helemaal erg als het een poging was om hem te beletten van zijn vrijheid van meningsuiting gebruik te maken.' ...

Natuurlijk is dit een aanslag op het vrije woord. In naam van alle moslims. De zoveelste. Die niet gestopt zijn, omdat de rest van de moslims het er mee eens is. Waren ze dat niet, waren ze geen moslim meer. Want dit is ruim meer dan genoeg keren voorgevallen.

Een voorbeeld: auteur van het volgende stuk, Nordeen Wildeman is een cultureel halfbloed, en doet zich met enige regelmaat voor "de gematigde moslim". Hier demonstreert hij wat "gematigde moslim" betekent (Joop.nl, 04-02-2013, door Nourdeen Wildeman - Nederlander en Moslim uitleg of detail ):
  Schorsing na respectloze anti-islamtweet niet onjuist

Het is gezond dat er juridische kaders kunnen worden gesteld aan de al dan niet kwetsende of respectloze vorm waarin argumenten worden uitgewisseld.


Het College voor de Rechten van de Mens is na onderzoek tot het oordeel gekomen dat 'docent maatschappijleer' Anand Soekhoe niet onrechtmatig door zijn voormalige werkgever is geschorst, met het verlies van zijn baan tot gevolg. Afgelopen donderdag werd Soekhoe hierover door het college geïnformeerd, zo blijkt uit stukken die op de site hoeiboei.nl zijn geplaatst. Het is niet zozeer het eindoordeel zelf maar vooral de onderbouwing hiervan die erg interessante aanknopingspunten biedt voor toekomstige soortgelijke (arbeids)conflicten.  
    Het verhaal start op zondag 20 mei 2012, wanneer Soekhoe op Twitter schrijft dat Islam geen geloof is maar, quote: "een barbaarse achterlijkheid". Op dat moment is hij nog geen jaar in dienst bij het Katholieke Fioretti College, raadslid van Leefbaar Leiden en uitgesproken aanhanger van de PVV. Nadat er een flinke hoeveelheid media-aandacht komt voor de bewuste tweet waarbij regelmatig de naam van de school werd genoemd, besluit de algemeen-directeur om over te gaan tot 'schorsing met betaling tot expiratie'; Soekhoe hoeft niet meer terug te komen en verliest na het aflopen van zijn contract zijn aanstelling. ...
    De reden dat het College tot dit oordeel is gekomen is niet omdat kritiek op de islam ansich als respectloos wordt beschouwd, maar omdat de specifieke bewoording niet getuigde van respect. ...

Om je krom te lachen. De godsdienst die Joden betitelt als apen, andersgelovigen als honden, en ongelovigen als varkens uitleg of detail , voert aan dat 'kritiek niet getuigde van respect'. En de gelovige hond Wildeman is het daar mee eens:
  Persoonlijk ben ik zeer te spreken over het oordeel van het College van de Rechten van de Mens. Ook als moslim – sterker nog: juist als moslim – vind ik dat mensen het recht hebben om hun mening te uitten, ook wanneer dat inhoudelijk indruist tegen mijn religieuze beleving. Tegelijkertijd is het gezond dat er juridische kaders kunnen worden gesteld aan de al dan niet kwetsende of respectloze vorm waarin argumenten worden uitgewisseld. Dit geldt overigens zowel voor uitspraken die niet-moslims doen over islam als over uitspraken die moslims doen over andersgelovigen. In de Koran wordt hierover gezegd: "Roep op tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goede aansporing en twist met hen op de beste manier" (16:125).

Wat een perfide leugenaar.
    Het verschil met de aanslagplegers is de facto minimaal. De effectiviteit van de woorden die dit soort lieden gebruiken bestaat er alleen in dat ze weten dat er anderen zijn die voor dezelfde doeleinden als waar die woorden van getuigen, aanslagen willen plegen. En vandaar dat Nederlandse instanties met de dreigende woorden van dit soort lieden meegaan.

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld worden de moslims steeds toleranter (de Volkskrant, 26-02-2013, van correspondent Remco Andersen):
  Hof in Qatar verlaagt celstraf voor kritische dichter tot 15 jaar

Het gerechtshof in Qatar heeft maandag de gevangenisstraf van Mohammed al-Ajami verminderd tot 15 jaar. De dichter zit vast vanwege kritiek op het regime. Een rechtbank veroordeelde hem vorig jaar tot levenslang wegens 'belediging van de emir', de leider van Qatar, en het 'aanzetten tot het omverwerpen van het regime'. ...

Misschien gaan ze in Iran homo's wel op een meer tolerante manier executeren ...

Ondertussen in het gematigde Egypte, na de "Arabische Lente" (de Volkskrant, 02-04-2013, van correspondent Remco Andersen):
  Televisiekomiek zou president Morsi en de islam hebben beledigd

Egyptische 'Jon Stewart' verhoord


Tussentitel: Sinds Morsi aan de macht is, zien we een toename van arrestaties vanwege kritiek op de president of rechters - Heba Morayef - Human Rights Watch

Egyptische autoriteiten hebben afgelopen weekend 's lands populairste televisiekomiek verhoord wegens vermeende kritiek op de islam en president Mohammed Morsi. Na vijf uur ondervraging werd Bassem Youssef op borgtocht vrijgelaten.
    Het arrestatiebevel tegen Youssef voedt de vrees voor inperking van de vrijheid van meningsuiting in Egypte. Eerder vorige week vaardigden aanklagers arrestatiebevelen uit voor vijf andere critici van Morsi en zijn partij.
    Youssef - opgeleid als hartchirurg - verlegt de grenzen van Egyptische politieke humor met een satirisch nieuwsprogramma naar het voorbeeld van de Amerikaanse Daily Show van Jon Stewart. In de wekelijkse show steekt hij genadeloos de draak met regeringsbeambten, oppositieleden, islamitische figuren en andere televisiepresentatoren, waar nodig voorzien van pruik, baard of onnozele grijns.
    Een geliefd doelwit is de Egyptische president Mohammed Morsi. Diens veelvuldige gebruik van het woord 'liefde' nam Youssef ooit op de hak door een liefdeslied te zingen voor een portret van Morsi op een rood kussen. Toen Youssef zich zondag bij de politie meldde, droeg hij een uitvergrote karikatuur van de hoed die Morsi ophad bij de uitreiking van een eredoctoraat in Pakistan vorige maand.    ...

Een "Arabische Lente" is een "Islamitische Lente", en een "Beschavings IJstijd".

In Syrië zijn er nieuwe strijders voor de islam opgestaan. Dus ook strijders voor dit (de Volkskrant, 02-04-2013, AP):
  Historische synagoge geplunderd bij strijd

Een van de oudste synagoges ter wereld, het 2000 jaar oude Jobar-complex in een buitenwijk van Damascus, is geplunderd en zwaar beschadigd. Dat meldden maandag de regering en de rebellen. De synagoge was al eerder beschadigd door de strijd. ..

Hoe meer islam, hoe meer tolerantie ...

Een kleintje(de Volkskrant, 16-04-2013, van correspondent Arjen van der Ziel):
  Turkse pianist veroordeeld om tweets die islam 'beledigen'

De beroemde Turkse pianist Fazil Say is maandag in Istanbul veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden voor godslastering. Say kreeg de straf voor enkele tweets waarin hij moslims op de hak nam. ... Fazil Say (43) is de bekendste pianist van Turkije en treedt geregeld op in wereldsteden als Berlijn, New York en Tokyo. De muzikant komt er publiekelijk voor uit dat hij atheïst is, iets dat gevoelig ligt in Turkije, en is kritisch over de regeringspartij AKP van de vroom-islamitische premier Erdogan.    ...

Ach ...

Nog één van die islamitische landen die altijd omschreven wordt als "verlicht" (de Volkskrant, 17-04-2013, AP):
  Tunesische feministe ondergedoken

De Tunesische Amina Tyler, die op Facebook als feministisch protest haar borsten toonde met 'Mijn lichaam is van mij' erop geschreven, is ondergedoken en probeert het land te verlaten, volgens haar ex-advocaat. De actie wekte woede bij conservatieve moslims. Tyler (19) werd met de dood bedreigd. ...

Ach ...

Ook heel tolerant zijn moslims ten opzichte van Joden (Telegraaf.nl, 24-05-2013, door Vincent Lengkeek. uitleg of detail ):
  Gedenkteken wijkt voor haatzaaiers

Een Joods herdenkingsteken aan de Paul Krugerschool aan de Fisherstraat in Den Haag wordt uit angst voor vernieling door moslims niet geplaatst. Islamitische buurtbewoners zouden bezwaar hebben gemaakt tegen een gedenksteen.


Dit blijkt uit een brief van de 55-jarige Debbie Zoutendijk uit Wassenaar die zij aan de Haagse gemeenteraad heeft gestuurd. Aanleiding voor het schrijven van de verontwaardigde Zoutendijk is een incident dat op 4 mei zou hebben plaatsgevonden in de voormalig Joodse school in Den Haag, waar een aantal lezingen over de oorlogstijd van het lyceum werd gehouden.
    Zoutendijk bezocht het project Open Joodse Huizen. De vrouw merkte na de voorstelling op dat er helemaal geen gedenkplaat aanwezig was bij de Paul Krugerschool, waar in de oorlog Joden zijn weggevoerd. Ze vroeg uitleg aan een docente, die haar vertelde dat ’de school wel met een ontwerp bezig was geweest, maar dat zij toch van de gedenksteen afzagen’. Dat besluit is genomen nadat men uit ’de buurt’ geluiden had vernomen dat zo’n plaquette door de overwegend islamitische buurtbewoners niet geaccepteerd zou worden.
    Bovendien bleek die dag dat het aankondigingsbord van het project in de hal moest staan. Het kon niet buiten worden gezet, uit angst dat dan de ramen van de basisschool zouden worden ingegooid. ...

Het wordt tijd om zowel dat bord als de moslims buiten te zetten.

Dit gebeurd er als je de moslims niet buitenzet (de Volkskrant, 26-07-2013, ANP):
  'Christenen dreigen uit Syrië te verdwijnen'

Vijftien orthodoxe kerken uit de hele wereld slaan alarm over het verdwijnen van christenen uit Syrië. Donderdag verstuurden zij een verklaring waarin zij waarschuwen dat 'de christelijke aanwezigheid in Syrië dreigt te verdwijnen'.  ...

Overal waar moslims opkomen of domineren, staan niet-moslims potentieel of daadwerkelijk onder bedreiging.

Dus ook in "gematigd islamitisch" Egypte (de Volkskrant, 19-08-2013, van correspondent Remco Andersen):
  'Ik herkende iedereen, het zijn buren'

Kerken in Egypte zijn sinds vorige week doelwit van islamisten. 'Ze braken de poort open en stalen alles.'


In de Sint Mariakerk vallen grijze lichtstralen op gebroken paarse glasscherven en een verschroeid stuk van een Arabischtalige bijbel. ...
    De aanval hing al langer in de lucht. ...
    De explosie kwam vorige week woensdag. Toen de militaire machthebbers in Egypte met bruut geweld de demonstraties van Morsi's aanhangers in Caïro lieten ontruimen, rolde een golf van demonstraties en geweld over Egypte. In Nazla - zoals ook op andere plaatsen - ging eerst het politiebureau in vlammen op en toen trokken de menigten naar de drie kerken van de christelijke gemeenschap: klein, kwetsbaar en een makkelijke bliksemafleider.
    'Ze kwamen met wagens vol benzine, braken de poorten open en stroomden met honderden naar binnen', zegt Sami Awad, een 35-jarige handelaar in pluimvee. 'Ze stalen alles van waarde, gooiden explosieven in de kapel en bekladden de muren. Ik herkende ieders gezicht: het zijn onze eigen buren, vrienden, zakenpartners.'
    Volgens de christenen hier gaven horden islamisten gehoor aan een oproep van Moslimbroeders in twee lokale moskeeën om wraak te nemen voor de ontruiming in Rabaa al-Adawiya, de demonstratie van Morsi's aanhang in Caïro.
    'Ze riepen: 'Christenen en joden vermoorden onze broeders in Rabaa'', zegt Sami, die zich opwerpt als woordvoerder van de christelijke gemeenschap in Nazla. 'We moeten wraak nemen! Neem wraak! De hele dag ging het door, in golven. Zeven- tot achthonderd man deed eraan mee.'    ...
    Elders in het land eiste de golf van geweld zeker zeven levens, zegt Ishaq Ibrahim, een onderzoeker van de vooraanstaande mensenrechtenorganisatie Egyptian Initiative for Personal Rights die toevallig aanwezig is in Nazla. Hij trekt een A4'tje uit zijn zak, het resultaat van dagen onderzoek.
    'In Alexandrië hebben ze een christelijke man doodgeschoten', somt Ibrahim op. 'In Suhaig werd een echtpaar bij een checkpoint om hun ID gevraagd (noemt religie, red.) en vervolgens neergeschoten - man dood, vrouw gewond. In de Nijldelta hebben ze een christen de keel afgesneden. Zeven vermoord totaal. Tot nu toe.'
    'Verder: 23 kerken sinds afgelopen woensdag geheel of gedeeltelijk afgebrand. Zes beroofd maar niet verbrand, 5 beschadigd, tien met molotovcocktails of stenen bekogeld. Plus twee kloosters, vier scholen, twee bibliotheken en vier andere christelijke gebouwen in brand gestoken.'    ...

En ook hebben ze daarbij altijd dezelfde twee tongen:
  Tijdens de vrijdagpreek veroordeelden de imams van Nazla de aanval vurig - 'vanuit dezelfde moskeeën als waaruit twee dagen eerder de oproep tot wraak kwam', sneert Sami.

Essentiële les: het doet er niet toe dat er ook een paar anderen zijn: het nettoresultaat van de aanwezigheid van islam voor andersgelovigen is plundering, brandstichting en moord.

Een kleinigheidje (de Volkskrant, 31-08-2013, van correspondent Michel Maas):
  Zelfs de sarongs zijn de moslimlobby nog veel te bloot

Ongekend: een Miss World-verkiezing zonder bikini- parade. In Indonesië gebeurt het. Maar die concessie is de conservatieven niet genoeg: geweld dreigt.


Tussentitel: Het is onze plicht de verkiezingen te verstoren - Habib Rizieq - Leider knokploeg FPI

De bikini's zullen worden vervangen door sarongs, maar nog is het de moslimlobby in Indonesië te bloot. De hele gemeenschap van conservatieve en radicale moslims loopt te hoop tegen de Miss World-verkiezingen die komende maand in Indonesië worden gehouden. De moslims eisen dat de verkiezingen worden afgelast. Een notoir militante groep heeft zelfs al gedreigd geweld te gebruiken als de competitie doorgaat.    ...
    Woedende radicalen sloten een expositie in Jakarta omdat daar twee naakten hingen: 'Adam en Eva'. De schilderijen werden verwijderd, de maker gearresteerd, en de man en de vrouw die model hadden gestaan verhoord door de politie. Ruim een jaar geleden werd Lady Gaga door moslimprotesten gedwongen een concert in Jakarta af te zeggen.    ...

En in Nederland is ook ieder schilderij met een beetje bloot er één te veel. Conclusie: iedere moslim is er één te veel.

Weer maar eens een berichtje uit de stroom gevist (de Volkskrant, 23-09-2013, Reuters, AP, NYT, AFP):
  Zware aanslag op christenen in Peshawar

Bij een aanslag op een anglicaanse kerk in de Pakistaanse stad Peshawar zijn zondag ten minste 78 mensen om het leven gekomen, onder wie 34 vrouwen en zeven kinderen. Niet eerder waren christenen in het islamitische land het doelwit van zo'n omvangrijke terreurdaad. Een aan de Taliban gelieerde groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

De sterk politiek-correcte, voornamelijk Angelsaksische, persbureaus hebben een kleinigheid in dit citaat weggelaten - vollediger luidt het: "Niet eerder deze maand waren christenen in het islamitische land het doelwit van zo'n omvangrijke terreurdaad".

In 2015 stromen honderdduizenden moslims onder andere uit Syrië Europa binnen. Met natuurlijk alom verzekeringen van de elite over hun tolerantie en vredelievendheid. Hier de werkelijkheid (de Volkskrant, 12-12-2015, boekrecensie door Joost Pollmann):
  Haat, angst en heel soms een lichtpuntje

Een striptitel waarvan er in Frankrijk 500 duizend worden verkocht ... het gaat om het eerste deel van De Arabier van de toekomst - Een jeugd in het Midden-Oosten (1978-1984), getekend door Riad Sattouf, zoon van een Franse moeder en een Syrische vader. ...
    De somber stemmende conclusie na het lezen van het nu uitgekomen tweede deel, over de jaren 1984-1985, is dat wreedheid centraal stond in het land van toenmalig dictator Hafez al-Assad: kinderen slaan elkaar of martelen kikkers, de juf slaat haar leerlingen, echtgenoten schelden elkaar de tent uit, iedereen vervloekt de Joden. Haat, angst, en heel soms een lichtpuntje. ...

Wat natuurlijk iedereen had kunnen waarnemen in de nieuwsjournaals. Maar ja, heel veel mensen geloven nu eenmaal graag in sprookjes, en de keiharde propagandaleugens van de door andere Midden-Oostiërs gedomineerde media .

Hier een omschrijving van het proces door een ervaringsdeskudige (Elsevier.nl, 24-07-2015, column door Afshin Ellian):
  De islamitische intolerantie verhuist naar de Europese steden

In de islamitische landen in het Midden-Oosten worden de minderheden bedreigd met uitroeiing. Wat in de asielzoekerscentra gebeurt, is gewoon de voortzetting van de Midden-Oosterse islamitische cultuur en traditie: dreigend, intimiderend en soms gewelddadig.


Al na de bevrijding van Irak vielen de islamitische terroristen de christelijke minderheden aan. Daarom vluchtten indertijd duizenden Iraakse christenen naar het Westen, naar onder meer Frankrijk, die bereid was om een deel op te nemen.
    De positie van de Joden kwam al eerder onder druk te staan. Dat gebeurde na de oprichting van de staat Israël. Dat leidde tot een ware exodus uit de islamitische landen.
    Een uitzondering was het Iran van de Sjah. Onder zijn heerschappij woonden en werkten duizenden joden. Kort na de islamitische revolutie van 1979 werd in Teheran een beroemde Iraanse joodse zakenman geëxecuteerd.
    De boodschap was duidelijk: de Joden moeten wegwezen of zich volledig onderwerpen aan het islamitische bewind. De meeste Joden besloten te vertrekken.
    In Egypte werden de Kopten tijdens en na de revolutie van 2011 het mikpunt van aanslagen en aanvallen van de zijde van radicale moslims. De situatie in het Midden-Oosten werd verergerd door de komst van Islamitische Staat (IS).
    Christenen en jezidi's werden massaal afgeslacht. In Libië is weer een aantal christenen ontvoerd. En tijdje geleden werd een groep ontvoerde christenen aan de stranden van de Middellandse zee onthoofd. In Syrië zijn de christenen doodsbang voor alle oprukkende radicale moslims, zoals IS en Al-Nusra, gelieerd aan Al-Qa'ida.
    Links wil het niet horen, maar ik zeg het toch: de islamitische meerderheid heeft nog nooit van tolerantie gehoord. Anders zouden de soennieten zich in Syrië niet massaal aansluiten bij radicale moslims, terwijl de sjiieten zich hebben aangesloten bij andere radicale moslims uit Iran en Libanon. Het spijt me, maar dit is de werkelijkheid.
    Toen oorlogsvluchtelingen uit Syrië in Europa aankwamen, waren er zorgen: zouden radicale moslims van de gelegenheid gebruikmaken om met deze stroom naar ons continent te komen? Er is niemand die hier een vijfde colonne van islamitische terroristen wil hebben. Maar ook al wil niemand dat, het kan nog altijd gebeuren.    ...
    In de meeste asielzoekerscentra bestaat de meerderheid uit moslims. Ze komen uit diverse islamitische landen, maar toch vooral uit Syrië. Het gaat voornamelijk om soennieten. De Alevieten vechten immers aan de zijde van de Syrische president Bashar al-Assad. Daardoor lijkt nu ook een Nederlands asielzoekerscentrum op een doorsnee islamitisch land. U kunt wel raden hoe de islamitische meerderheid in de Nederlandse asielzoekerscentra om gaat met minderheden.
    Volgens NRC-Handelsblad nam de intimidatie van fundamentalisten in ramadan in het bijzonder toe: Christenen in asielzoekerscentra klagen over intimidaties door medebewoners met een islamitische achtergrond.
    Syrische christenen vertelden de krant over incidenten waarbij moslims gedeelde ruimtes in verschillende centra in gebruik nemen om te bidden.
    Ook spraken ze over individuele conflicten die escaleren tot een handgemeen tussen christelijke en islamitische asielzoekers. In Dronten moest de politie eraan te pas komen om 'een massaal gevecht' tussen Syrische moslims en Christenen uit Eritrea te beëindigen. Er klonk 'Allahu Akbar'.    ...
    Wat in de asielzoekerscentra gebeurt, is gewoon de voortzetting van de Midden-Oosterse islamitische cultuur en traditie in Europa: dreigend, intimiderend en soms gewelddadig. Er is zelfs iemand die al is ondergedoken. Is dat niet ironisch?
    Een christelijke vluchteling ontvlucht de gewelddadige islamisten, maar ook in het tolerante Nederland moet hij vrezen voor de fundamentalistische moslims. Van profeet Mohammed hebben ze geleerd te intimideren en daarbij een beetje geweld gebruiken tot ze machtig genoeg zijn.
    Een moslimfundamentalist eist altijd de ruimte op voor gebed, voor de gebedsoproep, voor een grote moskee, voor halal-eten, voor het dragen van een hoofddoek en het respect voor de profeet. In Budel, in Gilze-Rijen, dan wel in Bagdad, in Teheran, of in Raqqa blijft een moslimfundamentalist een ernstige dreiging voor andersdenkenden.
    Welke bijdrage gaat dit soort oorlogsvluchtelingen leveren aan Nederland? We laten de mensenrechtenschenders in naam van mensheid toe. Dit draagt bij aan de vorming van een intolerant blok. Als deze lieden in de samenleving worden losgelaten, moeten andersdenkenden, andersgelovigen, ongelovigen, cartoonisten, homo's, islamcritici en afvalligen voor hun leven vrezen.
    De vijfde colonne van intolerantie en terrorisme verhuist naar de Europese steden. Terwijl de regering het jihadisme wil bestrijden, kunnen deze radicale moslims ongehinderd als oorlogsvluchteling Europa binnenkomen. Het is echt dweilen met de kraan open.

Amen.

Nog meer concrete moslim-liefde voor anders-denkenden - ter ere van de feestdagen (GeenStijl.nl, 24-12-2015, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Turkse moslima: "Kerstmis is kut en lame"


Nog een paar uurtjes werken. En dan is het Kerstavond. Best wel een belangrijk feest, op aard. Ooit een tof heidens gebruik om het einde van de langste nacht te vieren (en de terugkeer van het licht). Maar toen ingepikt door oervervelende christenen die er een kletsverhaal over de geboorte van een of andere wonderkoter met een gourmetstel bij verzonnen. ... Alles prachtig 88. Maar dit jaar ligt ons feestje meer onder vuur alsdan ooit. Na oliestaatje Brunei, en subsidieland Somalië beginnen ze nu ook in Turkije (NATO-partner, EU-kandidaat) ongelofelijk te zeikstralen over kerstmis. Ons Turks is tamelijk beroerd. Maar uit dat spandoek van die hoofddoek mevrouw hierboven maken wij op dat er "een piemel moet" in onze traditie. Mocht u denken: Ja, laat ze lekker. Dat Land is Hun Land & Nouja, het komt nu tenminste niet dichtbij. Think again... Fijne kerstdagen!


...

Hetgeen deze redactie inspiratie gaf voor het volgende addendum bij In het kort :
  De enige zinnige reactie op allochtone klachten is "Rot op!", en de enige zinnige reactie op allochtone eisen is ze op te laten rotten.

Tja, van intolerantie wordt je zelf ook automatisch intoleranter.

Indonië is niet Arabisch en kent (daarom) volgens velen de meest gematigde en tolerante vorm van islam. Hier is de waarheid (de titels zijn van de webversie) (de Volkskrant, 03-02-2016, van correspondent Michel Maas):
  Religieuze minderheden beschimpt, bedreigd en verjaagd

Knokploegen vallen in Indonesië al jaren religieuze minderheden aan. ...


...    Mishandeling en vervolging van minderheden zijn een groeiend probleem in Indonesië. Hoewel de grondwet vrijheid van godsdienst garandeert, is intimidatie aan de orde van de dag, vooral door radicale moslimgroepen. Opgehitste massa's vallen al jaren leden van religieuze minderheden aan.
    Terwijl de overheid toekijkt, worden huizen, moskeeën en kerken verbrand. Als het om godsdienst gaat, geldt het hukum Jalan, het recht van de straat. Knokploegen kunnen ongestoord hun gang gaan.    ...

Omdat dit de Volkskrant is, is de boodschap van het artikle dat de regrig er iets probeertte do, met als aanleiding deze groep:
  ... De kinderen behoren tot 'ex-Gafatar', de jongste religieuze minderheid die zich vervolgd weet in Indonesië. ...
    Met de opvang van de ex-Gafatar lijkt de regering iets goed te willen maken.

Maar dat is volstrekt zinloos, omdat moslims als groep zo zijn:
  ... Hun commune in Kalimantan is aangevallen en platgebrand door boze moslims die geen zin hadden in 'ketters' in de buurt. ...
    De commune bestond pas vier maanden en de meeste bewoners waren van Java gekomen. Zij volgden, zegt Gunawan, hun 'messias', Ahmad Musadeq. Zij wilden op Kalimantan een 'voorbeeldgemeenschap' stichten waar iedereen gelukkig zou zijn en niemand honger zou hebben.
    De rest van Indonesië kijkt daar, na een haatcampagne van moslim-organisaties en media, anders tegenaan. De 'messias' is in de berichten een 'valse profeet' en een onverbeterlijke ketter, voor wie jodendom, christendom en islam kanten van één en dezelfde religie zijn. In 2008 is hij daarvoor tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn toenmalige beweging Al Quiyadah Al Islamiyah werd verboden. Na zijn vrijlating stichtte hij 'Gafatar' (de 'Beweging van de Dageraad van de Archipel'), die al snel eveneens verboden werd.

De islam is een diep intolerante godsdienst.

En nog erger is het in dit ook niet-Arabische land (de Volkskrant, 12-03-2016, van verslaggever Ben van Raaij):
  Blasfemiewet verlamt Pakistan

De lijfwacht die zijn baas vermoordde omdat deze een iets soepeler optreden tegen blasfemie voorstond, werd een volksheld. Het illustreert hoezeer Pakistan in de ban is van de eer van de Profeet.


Tussentitel: Honderden Pakistani zijn veroordeeld wegens godslastering en zitten in een dodencel

Radicaal-islamitische juristen regisseren de beweging tegen godslastering die Pakistan al 25 jaar in zijn greep heeft. Een actiegroep van honderden advocaten fabriceert aanklachten wegens blasfemie, een vergrijp waarop in Pakistan de doodstraf staat. Het verhoogt de spanningen in een maatschappij waar de kloof tussen hardliners en liberalen toch al groot is.
    Hoe groot bleek vorige week weer na het ophangen van Mumtaz al-Qadri, een lijfwacht die in 2011 de gouverneur van Punjab doodschoot omdat deze de draconische blasfemiewet had willen versoepelen. De moord maakte van Qadri een volksheld in een land waar fanatici vermeende godslasteraars al lynchen omdat die bijvoorbeeld een Koran uit hun handen hebben laten vallen.
    Tienduizenden gingen bij zijn begrafenis in Rawalpindi de straat op. Qadri leeft, riepen ze, terwijl ze rozenblaadjes over zijn kist strooiden. 'Jouw bloed brengt de revolutie voort!' Sommigen droegen T-shirts met 'Ik ben Mumtaz Qadri'. ...
     De anti-blasfemiebeweging is een gerichte campagne, zegt de Pakistaanse publiciste Beena Sarwar vanuit Boston, VS. Achter de stroom van rechtzaken zit een advocatengroep die verbonden is met de radicaal-islamitische beweging Khatm-e-Nubuwwat. ...
    Khatm-e-Nubuwwat is vanuit zijn hoofdkwartier in Lahore al decennia de motor achter de strijd tegen godslastering, zegt ook Matthew Nelson, Pakistan-expert van de School of Oriental and African Studies in Londen. ...
    In praktijk is de blasfemiewet tegen alle religieuze minderheden gericht, zegt Nelson. Hoewel 97 procent van de Pakistani moslim is, was meer dan de helft van alle aangeklaagden tussen 1987 en 2014 Ahmadi, christen of hindoe. ...
    Het aanpakken van de blasfemiewet zelf lijkt nog een brug te ver, want een meerderheid van de Pakistani vindt dat alle godslastering streng moet worden bestraft. Velen denken ten onrechte dat de blasfemiewet uit de Koran komt. 'Uitdrukkingen van vroomheid zijn in Pakistan een soort publiek muntgeld', zegt Nelson. 'Kritiek op godslastering levert je sociaal kapitaal op.'    ...

De islam is een diep intolerante godsdienst. Alle hoeveelheid islam is een dodelijk gevaar voor democrti, vrijheid, rechtsstaat en beschaving.

En islamitische intolerantie gaat hand-in-hand met islamisering (Elsevier, 20-02-2016, door Peter Blasic):
  Koran in Kosovo

Kosovo werd een van Europa's meest pro-westerse samenlevingen nadat het zich met behulp van de Verenigde Staten in 2008 afscheidde van Servië. Maar sinds de oorlog streken steeds meer religieuze liefdadigheidsinstellingen uit Arabische landen in  Kosovo neer. Zij bieden Engels en computerlessen aan - samen met koranonderwijs.
    Sindsdien bepalen sluiers, burqa's en islamitische baarden in toenemende mate het straatbeeld. Niet veel later volgde, gevoed door internet en lokale imams, islamitische radicalisering. Honderden mannen reisden af naar Syrië om terreurnetwerk IS te versterken. ... 

Meer dan een heel klein beetje islam, dat wil zeggen: meer dan ongeveer 10 procent, leidt tot volledige islam.

Turkije is het meest gematigd-islamtische land (telegraaf.nl, 18-12-2016):
  Turkse overheid verbiedt kerstactiviteiten

De Turkse autoriteiten hebben de kerstviering op een Duitse middelbare school in Istanbul verboden. Het is voor het eerst dat dit gebeurt.
    „De Turkse schoolleiding heeft meegedeeld dat er in de lessen voortaan niet meer mag worden verteld over en gewerkt worden aan kerstgebruiken en het christelijke feest en dat er ook niet meer over gezongen mag worden”, staat in een e-mail, die de Duitse afdeling van het Istanbul Lisesi heeft ontvangen.
    Ook de deelname van het schoolkoor aan het traditionele kerstconcert bij het Duitse consulaat afgelopen dinsdag werd door de Turkse leiding kort onderbroken.
    De 35 Duitse leerkrachten op het Istanbul Lisesi zijn en worden betaald door de Bondsrepubliek. De traditionele eliteschool wordt uitsluitend door Turkse leerlingen bezocht en is een erkende Duitse school in het buitenland. ...

Simpel: alle islamitische uiterlijkheden in Europa verbieden. Islamhonden!

Weer een bericht uit Indonesië: (de Volkskrant, 30-12-2016, verslaggeverscolumn, door Michel Maas):
  Meer dan een lap

'Laat die lap toch eens thuis', moppert haar man, maar Ita wimpelt hem af. 'Bemoei je er niet mee.' Hij haalt zijn schouders op en keert terug naar zijn ijsthee. Ze hebben het spelletje al vaak gespeeld, en hij weet dat hij het niet kan winnen. Ita houdt haar hoofddoek om.


Tussentitel: Hoe meer vrouwen overstappen op de hijab, des te groter de druk wordt om er een te gaan dragen. Dat bedoelt Ita als ze zegt dat mensen 'beginnen te kletsen' als je niet meedoet

Wat eigenlijk alles al zegt:
    Nog wat details:
  Ita is al twee keer in Mekka geweest. Je mag haar dus ibu Haji noemen, eretitel voor een vrouw die de hadj, de heilige pelgrimage heeft gemaakt. Na die tweede pelgrimstocht heeft zij besloten de jilbab, of hijab, te gaan dragen. ...
    Niet alleen de vroomheid heeft Ita tot de hoofddoek gebracht. Aarzelend geeft zij toe dat er duidelijk sprake is van sociale druk. Steeds meer vrouwen gaan aan de hoofddoek en 'mensen kletsen', zegt zij. Zij droeg de hoofddoek vroeger alleen als zij naar de musholla ging, de kleine buurtmoskee, maar werd er steeds meer op aangekeken als zij hem op andere tijdstippen niet ook omdeed. Die sociale druk is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
    Vijftien jaar geleden waren hijabs een zeldzaamheid in Indonesië. ...

Oftewel: islamisering is een progressief proces dat niet te stoppen valt, want gedreven door socio-psychologische processen. Met dus slechts één uitzondering:
  Onder de dictatoriale president Soeharto werd elke vorm van religieuze druk de kop in gedrukt. ...

Een wettelijk verbod. En toen dat werd opgeheven:
  Toen Soeharto in 1998 tot aftreden werd gedwongen, spoelde een golf van vrijheid over het land. De geest van reformasi stuwde Indonesië in de richting van een echte democratie, maar deze nieuwe vrijheid had een keerzijde: ook de islam kreeg de ruimte, en greep die gretig aan. Vanuit moslimorganisaties, politieke partijen en pesantren (islamitische kostscholen), kwam een beweging op gang die het land sluipenderwijs in de richting van een islamitische staat begon te duwen.
    De druk wordt opgevoerd en de hoofddoek is daar een zichtbaar symptoom van. ...

Er is maar één enkele remedie tegen de druk van de islam: een verbod. En als moslims snog een minderheid zijn: een verbod op immigratie ervan.

De een of ander heeft de moeite genomen om te constateren dat de zon opgaat iedere morgen (de Volkskrant, 06-12-2017, door Janny Groen uitleg of detail ):
  Ongelovige vaker aangevallen, vervolgd en zelfs gedood

Zeven landen hebben het afgelopen jaar de jacht geopend op vrijdenkers. In dertien, voornamelijk streng-islamitische, landen staat de doodstraf op geloofsafval en religiekritiek. In 85 van 196 onafhankelijke staten worden de rechten van niet- of andersgelovigen ernstig geschonden.
    In veel landen is het klimaat voor afvalligen verstikkend. Copson: 'Steeds meer humanisten uit Saoedi-Arabië, Pakistan en Afghanistan kloppen bij ons aan. Ze zeggen dat ze er niet voor kunnen uitkomen wie ze zijn. Ze zijn doodsbang te worden aangevallen of te worden vermoord.'
    Behalve Pakistan en Saoedi-Arabië zijn het afgelopen jaar ook India, Maleisië, de Malediven, Mauritanië en Soedan afvalligen en godslasteraars gaan vervolgen.

Gunst ...Hoe is 't mogelijk ...? Daar hadden we toch echt geen idee van ...
    Op de website stond er ook nog bij wie deze wijzen waren:
  Geregeld komt voor dat burgers afvalligen aanvallen en daar niet of nauwelijks voor worden gestraft. Dit blijkt uit het Freedom of Thought Report 2017 dat de Internationale Humanistische en Ethische Unie (IHEU) vandaag in Brussel presenteert in het Europees Parlement.

Ze moesten een lintje krijgen ...


Naar Islam, cultuurbeelden , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .

 

25 jun. 2012