WERELD & DENKEN
 
 

Islam: beelden van de cultuur

3 okt.2007

In de maatschappij en op deze website wordt veel gediscussieerd over de islam. Daarvoor zijn slechts een paar basisregels van de islam relevant:
- Het bestaan van Allah.
- Het heersen van Allah over alles en iedereen oftewel kalifaat en sharia.
- De volkomen heiligheid en wijsheid van zijn voornaamste uitvoerder op Aarde: Mohammed.
- De bijna volkomen heiligheid en wijsheid van al zijn volgelingen en onderdanen.
Dat is alles wat er aan kennis nodig is van de islam voor alle maatschappelijke discussies. En deze zaken gelden voor alle moslims van alle varianten en alle mates van gematigdheid of extremisme. Wie zich niet herkent in één van deze punten, is geen moslim.

Voor de discussie over de rol van de islam in de maatschappij is het handig deze eigenschappen eerst in maatschapelijke en sociologische terminologie te vertalen:
1:  Er is een enkele almachtige leider die grenzeloos verheerlijkt wordt.
2:  Er is een vaststaande, geschreven, universele, leer.
3:  Alle volgelingen zijn onderworpenen.
4:  Alle niet-volgelingen moeten onderworpen worden.
5:  Er zijn vaststaande rituelen, waaronder massa-demonstraties.
6:  Een grote groep fanatiekere volgelingen draagt uniformen.
7:  Sommige volgers gebruiken geweld.

Met deze directe vertaling valt als eerste op dat dit sociologisch gezien valt onder de noemer van ideologie uitleg of detail . En de ideologie waar dit nog het meest op lijkt, is die van het fascisme, zie hier uitleg of detail (Wikipedia) of hier uitleg of detail .

Voor de maatschappelijke beoordeling van dit soort ideologie in het algemeen moet je een ideologie kiezen die er niet eentje is van degene die het beoordelen doet. Om een oordeel over de islam te vragen aan politiek-correct Nederland heeft geen zin. Maar we willen graag een gepubliceerd oordeel over ideologie. Wat je dus moet doen, is zoeken naar een gepubliceerd en liefst politiek-correct oordeel over andere vormen van ideologie. Hier is zo'n oordeel, uit een zeer ruime keuze (de Volkskrant, 04-05-2013, column door Bert Wagendorp):
  ... ideologie, een gevoel van morele superioriteit en gore brutaliteit gaan nu eenmaal wel vaker hand in hand: de combinatie was de grote vloek van de vorige eeuw.

Het oordeel van een topcolumnist van de Volkskrant over ideologie, van de communistische soort.

Het oordeel van de politieke-correctheid over de communistische ideologie, is nog veel harder van toepassing op ideologie van de islam.

Voor wat betreft de maatschappelijk discussie in Nederland, is islam, volgende de woorden van Wagendorp, de grote vloek van de huidige eeuw, en een ernstig gevaar voor cultuur en staat uitleg of detail . En in die discussie blijken moslims in bezit te zijn van een groot gevoel van morele superioriteit en nog veel grotere gore brutaliteit - als binnendringers van buiten.

Onder zijn beelden en teksten verzameld vanuit de islamitische cultuur van over de hele wereld, die een naadloos passende illustratie vormen van de bovenstaande omschrijving van de islam. De beelden illustreren dat, in tegenstelling tot de leugens die de meeste moslims ons daarover wijsmaken, zoals de term zelf al aangeeft, islam niet "vrede" uitleg of detail , maar "onderwerping" betekent uitleg of detail , en de wereld deelt in tweeën: die van de onderworpenen, en die van degenen die nog onderworpen moeten worden. Het geweld dat daarmee gepaard gaat, is een natuurlijk gevolg, maar niet het belangrijkste. Het belangrijkste gevolg van de islam is de rem of blokkade in de psyche uitleg of detail , en het daaruit volgende sociale achterblijven ten opzichte van niet-religieuze of verlicht-religieuze maatschappijen uitleg of detail . De illustratie van deze conclusie is uitgevoerd op twee manier: hieronder voornamelijk in beelden, en op schrift in een aantal bronverzamelingen, over meer algemene zaken uitleg of detail , over de houding ten opzichte van rationaliteit uitleg of detail , kunst uitleg of detail , ten opzichte van humor uitleg of detail , kritiek uitleg of detail , de vrijheid van meningsuiting uitleg of detail , de houding in de dialoog uitleg of detail , het gebruik van de gebiedende wijs uitleg of detail , het liegen uitleg of detail , de dominantie uitleg of detail , het superioriteitsgevoel uitleg of detail , het niet-speels zijn uitleg of detail , de homohaat uitleg of detail , het antisemitisme uitleg of detail , de wraakzucht uitleg of detail , de intolerantie uitleg of detail (in beelden: uitleg of detail ), het geweld uitleg of detail , het terrorisme uitleg of detail , de weerstand tegen en gevaar voor het onderwijs uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail, gevaar voor de democratie uitleg of detail ,  gevaar voor de meningsvrijheid uitleg of detail , gebrek aan aanpassing uitleg of detail , islamisering uitleg of detail , vooruitgang" uitleg of detail ,  barbarij uitleg of detail , achterlijkheid uitleg of detailen gevaar qua ideologie in het algemeen uitleg of detail .

Onderstaand dus beelden uit de wereld van de islam, zij-aan-zij met hun inspiratiebron: teksten uit de koran. Bedenk dat de beelden een tweeledige relatie illustreren: de mens is gemaakt door de islam, en het is de mens die de islam maakt. Bedenkt tevens dat deze islam en deze mensen al circa 1200 honderd jaar in deze combinatie bestaat, en dat de kans op wat snellere verandering nihil is: dit is de islam, en zo zal zij voor de voorzienbare toekomst blijven.

Kleine catechismus van de islam.

De naam van onze godsdienst is islam.

Deze benaming is niet door mensen bedacht, maar door God in de heilige Qoer'aan gegeven.

Daarom is de islam niet de godsdienst van slechts één volk, één natie, maar hij is de godsdienst van alle mensen,
hij is de laatste godsdienst,
hij is de godsdienst van het verstand en de wetenschap,
hij is de godsdienst van de moraal,
hij is de godsdienst van de vrede en de orde,
hij is voor degenen die in hem geloven, het leven.

De islam zuiverde de wetten die al in de godsdiensten voorhanden waren, maar daarna door mensenhanden werden vervalst.

De islam redde de mensheid uit haar lage geestelijke niveau en voerde haar naar een zedelijke hoogte, zoals de menselijke geest niet vermocht te bedenken.


Uit: Hans Küng, De Islam pag. 45.
(Koran uitg. door Mehmet Soymen, Mufti in Isparta. (publicatie van het ministerie voor religieuze aangelegenheden) Ankara 1975)
 

De wereld van de koran

Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld:

'Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel'.

Ter onderbouwing zijn hier 448 korte omschrijvingen van en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera, de tweede naar de verzen in de soera.

2:6.  Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet.
2:7.  God straft de ongelovigen
2:8.  Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:10.  Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
2:17.  Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblind
2:39.  Wie niet gelooft zal branden!
2:90.  Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.  God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:85.  Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
2:88.  Ongelovigen zijn vervloekt
2:89.  Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
2:96.  Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
2:98.  God is de vijand van iedereen die niet moslim is
2:99.  Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden
2:104.  Ongelovigen worden gestraft
2:114.  Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120.  Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:121.  Niet-moslims zijn verliezers
2:126.  Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel
2:130.  Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk
2:159.  Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt
2:161.  Ongelovigen worden niet alleen door God , maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt
2:162.  Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165.  Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171.  Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175.  Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178.  Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190.  Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:206.  De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen, en dat is lekker puh.
2:217.  Een afvallige zal branden in de hel
2:221.  Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.
2:254.  Ongelovigen zijn onrechtvaardig
2:257.  Ongelovigen hebben duivels als vrienden
2:264.  Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door God gesteund.
3:10.  Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
3:12.  Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
3:21.  Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.
3:23.  Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.
3:28.  Wordt geen vriendjes met ongelovigen want zij zijn eng.
3:32.  God vindt ongelovigen niet lief
3:56.  God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun ook niet helpen. Lekker puh.
3:73.  Alleen moslims zijn te vertrouwen
3:76.  God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.
3:85.  Alle niet-moslims gaan naar de hel.
3:87.  En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (Ongelovigen zijn nl. geen mensen)
3:91.  Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen. Ze zullen branden in de hel!
3:106.  Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.
3:116.  God pleurt ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in de hel. Lekker puh!
3:118.  Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op God )
3:130.  Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.
3:149.  Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen
3:151.  Maak ongelovigen bang.
3:176.  Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen!
3:177.  God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen
3:178.  De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.
3:181.  Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
3:183.  Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood
3:187.  Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
3:196.  Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
4:14.  Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
4:18.  God vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.
4:25.  Wie wegens geldgebrek geen 'gewone' gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze gelovig is natuurlijk.
4:37.  Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
4:38.  Wie zijn geld aan zichzelf besteed en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
4:42.  De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn
4:46.  Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt
4:48.  Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bv Jezus = God) begaat een grote zonde
4:50.  Joden en Christenen verdraaien de waarheid over God , het zijn leugenaars en God heeft ze daarom vervloekt.
4:55.  Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
4:56.  Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God !
4:60.  Wie Mohammed niet als de boodschapper van God wil zien, is verleidt door Satan.
4:63.  Wend je af van degene die niet gelooft
4:74.  Wie vecht voor God vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor God zal worden beloont.
4:82.  Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken terwijl dat het bewijs is dat het van God afkomstig is! (in werkelijkheid barst de koran van de tegenstrijdigheden)
4:84.  Strijd voor de islam en God zal de macht der ongelovigen beperken
4:89.  Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.
4:92.  Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo erg.
4:101.  Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.
4:102.  Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
4:104.  Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
4:115.  Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
4:119.  Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
4:137.  Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
4:138.  Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden
4:139.  Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
4:140.  Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel
4:141.  Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
4:144.  Wordt geen vrienden van ongelovigen
4:145.  Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
4:150.  Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
4:160.  Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen
4:168.  Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel
5:5.  Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
5:10.  Ongelovigen gaan naar de hel
5:12.  Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
5:14.  Omdat Christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.
5:17.  Christenen zijn godslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan God.
5:33.  Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
5:36.  Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
5:41.  God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen.
5:45.  Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig
5:51.  Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volken in overtreding.
5:57.  Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen
5:59.  Joden en Christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
5:60.  God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
5:63.  Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
5:66.  De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.
5:67.  Ongelovigen krijgen geen steun van God
5:68.  Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven
5:69.  Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
5:70.  De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
5:71.  Wat God ook deed, de joden bleven blind en doof voor God
5:72.  Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
5:73.  Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
5:78.  Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
5:80.  Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat God wil dat ze doen.
5:81.  Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam
5:82.  Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder
5:86.  Ongelovigen branden in de hel
5:90.  Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes wordt door satan verleidt.
6:27.  Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
6:30.  Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
6:49.  Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
6:68.  Luister niet naar kritiek op de koran
6:70.  Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
6:93.  Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden
6:106.  Vermijd andersgelovigen.
6:110.  Wie voorheen niet in God geloofde zal blijven dwalen
6:111.  Ongelovigen zijn blind en onwetend
6:113.  Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
6:157.  Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft
7:27.  Ongelovigen zijn vrienden van de duivel
7:37.  Wie God 's bestaan niet wil zien zal worden gestraft
7:38.  Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
7:40.  Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
7:50.  Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
7:51.  Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
7:59.  God verdronk ongelovigen in de zondvloed
7:78.  God trof ongelovigen met aardbevingen
7:80.  God straft een volk dat homosexualiteit tolereert
7:90.  God straft een ongelovig volk met aardbevingen
7:96.  God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen
7:101.  Ongelovigen zullen worden gestraft
7:107.  Wie God 's tekenen niet wil zien zal worden gestraft
7:139.  Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God
7:166.  God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
7:177.  Niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel
7:182.  Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
7:186.  Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
8:12.  Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af
8:14.  Ongelovigen branden in de hel
8:17.  De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen
8:22.  God ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof
8:32.  God straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen
8:36.  Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden geworpen.
8:39.  Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is
8:41.  Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God .
8:50.  Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
8:52.  God strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren
8:55.  Ongelovigen zijn erger dan beesten
8:57.  Verjaag ongelovigen, God haat ze.
8:59.  Ongelovigen zijn achterlijk
8:65.  Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als God ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.
8:73.  Ongelovigen veroorzaken problemen
9:1.  God zal ongelovigen vernederen
9:3.  Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
9:5  Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
9:7  Omdat andersgelovigen slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims
9:12  Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden
9:17  Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden
9:19  Andersgelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig
9:23  Verstoot ongelovige familieleden
9:24.  Moslims moeten meer van God houden dan van hun familie
9:26  God straft ongelovigen
9:28  Andersgelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden
9:29  Bestrijd christenen en joden die geen belasting betalen
9:30  God vervloekt joden en christenen
9:32  Ongelovigen zullen tevergeefs God bestrijden
9:34  Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen
9:35  Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
9:36  Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden
9:49  Ongelovigen gaan naar de hel
9:52  Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen
9:63  De vijanden van God branden in de hel
9:67  Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan God en ongelovigen branden in de hel.
9:73  Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden
9:74  Ongelovigen branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.
9:80  God luistert niet naar niet-moslims
9:84  Bid niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim. Negeer de wezen van niet-moslims
9:94  Bekeerde niet-moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein
9:97  De woestijnnomaden zijn de ergste ongelovigen.
9:107  Wie het ongeloof verbreid is een leugenaar
9:109  Andersgelovigen gaan naar de hel
9:111  Torah, Bijbel en Koran roepen op om te vechten tot de dood voor God
9:113  Andersgelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel
9:123  Bestrijdt ongelovigen
10:4  Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf
10:7  Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel
10:13  God heeft al heel wat ongelovigen vernietigd
10:17  Het is onrechtvaardig skeptisch te zijn
10:45  Niet-moslims zullen boeten
10:68  Christenen worden zwaar gestraft
10:73  God liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed
10:88  God geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof
10:95  Niet-moslims wacht een straf
11:17  Niet moslims zullen branden
11:39  Niet-moslims worden gestraft
11:42  Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken (inclusief ongelovige zuigelingen)
11:48  Niet-moslims wacht een pijnlijke straf
13:5  Wie in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel
13:18  Niet-moslims gaan naar de hel
13:33  Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel
14:2  Ongelovigen worden gestraft
14:21  Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel
14:22  Wie niet God heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
14:30  Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel
15:2  Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn
15:42  Wie dwaalt gaat naar de hel
16:22  Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen
16:26  God vernietigt de gebouwen van andersgelovigen
16:27  Andersgelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen
16:28  Ongelovigen gaan naar de hel
16:39  Ongelovigen liegen
16:60  Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht
16:62  Ongelovigen gaan naar de hel
16:63  Andersgelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel
16:88  Ongelovigen krijgen dubbele straf
16:94  Niet-moslims worden gestraft
16:106  Ex-moslims krijgen een grote straf
16:118  Joden zijn onrechtvaardig
17:8  De hel is een kerker voor ongelovigen
17:10  Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft
17:16  God heeft hele steden en generaties uitgemoord
17:18  Ongelovigen branden in de hel
17:39  Wie in meer dan één God gelooft, brandt in de hel
17:45  God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran
17:49  Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer
17:58  Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd
17:97  Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims
18:26  God is tegen democratie
18:29  Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood
18:52  Christenen en hindoestanen branden in de hel
18:57  God maakt wie de 'tekenen' vergeet doof en blind
18:100  Ongelovigen zien de hel
18:102  Ongelovigen branden in de hel
18:104  Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel
19:35  Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel
19:73  God heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood
19:83  De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel
20:48  Ongelovigen worden gefolterd
20:127  Ongelovigen branden in de hel
21:6  God heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd
21:26  Christenen gaan naar de hel
21:39  Ongelovigen zullen branden
21:97  Ongelovigen zijn brandstof voor de hel
22:9  Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden
22:15  Wie denkt dat de profeet niet door God wordt gesteund moet zelfmoord plegen.
22:19  Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes
22:25  Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft
22:51  Wie de koran matigt, gaat naar de hel
22:55  Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel
22:57  Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden
22:72  Ongelovigen zullen branden
23:74  Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel
23:117  Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft
24:57  Wie niet gelooft gaat naar de hel
24:62  Alleen moslims zijn gelovigen.
25:11  Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
25:26  De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn
25:36  Volkeren die de tekenen van God niet zagen, zijn door God vermoord
25:52  Bestrijd ongelovigen
26:200  Ongelovigen zondigen en worden gestraft
26:213  Andersgelovigen worden gestraft
26:224  Dichters trekken ongelovigen aan
27:4  Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
28:62  Andersgelovigen worden gestraft.
28:86  Steun ongelovigen nooit
29:23  Geen genade voor ongelovigen
29:25  Andersgelovigen branden in de hel
29:49  Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig
29:52  Niet-moslims zijn verliezers
29:53  De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.
29:64  Leven stelt niets voor.
29:68  Niet-moslims gaan naar de hel
30:16  Niet-moslims worden gestraft
30:45  God houdt niet van ongelovigen
30:57  Geen genade voor ongelovigen
30:59  God sluit de harten van ongelovigen
31:6  Wie spot met de islam zal gestraft worden
31:23  Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft
32:20  Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel
32:22  Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft
32:30  Negeer ongelovigen
33:1  De profeet negeert ongelovigen
33:8  Ongelovigen worden gestraft
33:18  Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.
33:25  God steunt gelovigen in oorlog
33:48  Gehoorzaam ongelovigen niet
33:57  Wie God lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt
33:64  Ongelovigen branden in de hel
33:68  Straf ongelovige leiders extra zwaar
33:73  Niet islamitische priesters en monniken worden gestraft
34:5  Wie de profeet bekritiseerd wordt gestraft
34:8  Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft
34:33  Ongelovigen gaan zware kettingen dragen
34:38  Kritiek op de koran wordt gestraft
34:51  Geen genade voor ongelovigen
35:7  Wie niet gelooft, wordt gestraft
35:26  Ongelovigen worden afgekeurd
35:36  Ongelovigen branden in de hel
35:37  Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar
35:39  Ongelovigen verliezen
36:6  Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek
36:9  God heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven
36:63  Ongelovigen gaan naar de hel
37:35  Ongelovigen worden gestraft
37:82  Ongelovigen verdronken in de zondvloed
37:127  Ongelovigen worden gestraft
37:136  God doodde iedereen in Sodom
38:2  Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn
38:3  God heeft veel ongelovigen vernietigd
38:8  Andersgelovigen worden gestraft
38:14  God heeft nog meer ongelovigen vernietigd
38:26  Wie niet doet wat God zegt wordt gestraft
38:27  Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is
39:8  Ongelovigen branden in de hel
39:13  Wie God niet gehoorzaamd wordt gestraft
39:22  Niet-moslims dwalen
39:25  Wie voor de profeet leefden werden gestraft
39:26  God vernederde niet-moslims ook tijdens hun leven
39:32  Wie liegt over God (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht
39:54  Wie zich niet onderwerpt aan God wordt gestraft
39:56  God heeft genoeg tekenen gegeven, wie die niet ziet wordt gestraft
40:60  Gebeden worden verhoord, maar wie niet bid gaat naar de hel.
40:63  Wie geen tekenen ziet, is door God afgeleid
40:70  Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in het vuur worden gegooid.
40:76  Ongelovigen branden in de hel
40:84  Geen genade voor de ongelovigen in de hel
41:6  Andersgelovigen zijn schandalig
41:19  De oren, ogen en huid van de vijanden van God zullen in de hel getuigenis afleggen
41:27  Ongelovigen worden gestraft
41:28  Ongelovigen branden in de hel
41:40  Wie de tekenen van God niet ziet gaat naar de hel
41:50  Ongelovigen worden gestraft
42:16  Afvalligen worden gestraft
42:26  Ongelovigen worden gestraft
42:44  Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel
43:36  Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel
43:88  Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen
44:10  Ongelovigen zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp
44:54  Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur
45:7  Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen
45:11  Wie de tekenen van God niet ziet wordt gestraft
45:31  Wie geen moslim wordt is arrogant
45:32  Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel
45:35  Wie de tekenen van God bespot brandt in de hel
46:20  Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn
46:33  Wie niet gelooft dat God doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
47:1  Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn
47:3  Ongelovigen volgen een leugen
47:4  In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen ongelovigen gaan naar het paradijs
47:8  Het werk van ongelovigen is vruchteloos
47:9  Ongelovigen haten God
47:10  God heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd.
47:11  Ongelovigen worden niet beschermd
47:12  Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden
47:25  Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn
47:32  Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn
47:34  Ongelovigen worden niet vergeven door God
48:6  Andersgelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft worden door God.
48:13  Niet-moslims branden in de hel
48:16  Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.
48:17  Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.
48:25  God zal ongelovigen straffen
48:28  God zal de islam laten zegevieren
48:29  Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen.
50:26  Wie in andere goden dan in God gelooft, zal gemarteld worden.
51:10  Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
51:44  Wie een gebod van God overtreed kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen.
51:60  Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag
52:7  Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.
52:18  Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
53:29  Negeer niet-moslims
53:47  Niet-moslims branden in de hel
54:34  De inwoners van Sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof
55:43  Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen
56:51  Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken
56:92  Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.
57:13  Ongelovigen worden gestraft.
57:15  Ongelovigen branden in de hel
57:19  Niet-moslims gaan naar de hel.
58:4  Ongelovigen worden pijnlijk gestraft
58:5  Ongelovigen zullen worden gestraft
58:8  Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
58:14  Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft
58:16  Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.
58:20  Wie God of de profeet tegenwerkt wordt vernederd
59:2  God heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
59:11  Ongelovigen onder de 'mensen van het Boek' zijn leugenaars.
59:13  Niet-moslims vrezen moslims meer dan God.
59:17  Niet-moslims branden met satan in de hel.
60:1  Wordt geen vrienden met niet-moslims
60:9  Biedt geen vriendschap aan aan niet-moslims.
60:13  Wordt geen vrienden met niet-moslims
61:7  Liegen over God is het ergste wat je kan doen
61:9  De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.
62:5  Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van God .
63:1  Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
63:6  God zal de joden niet leiden.
64:5  Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
64:10  Ongelovigen gaan naar de hel
65:8  Vele steden zijn verwoest door God omdat ze niet volgzaam waren.
66:9  De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.
67:6  Ongelovigen gaan naar de hel.
67:28  Ongelovigen wacht een pijnlijke straf
68:8  Gehoorzaam geen niet-moslims
68:15  Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
69:30  Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.
70:6  Ongelovigen worden gestraft
71:1  Het volk van Noach werd gestraft
71:26  Het nageslacht van ongelovigen is onzedelijk en ondankbaar.
72:14  Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.
72:17  Wie niet denkt aan God wordt gestraft
72:23  Niet-moslims gaan naar de hel
73:11  Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
74:9  De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor ongelovigen
74:31  Ongelovigen dwalen
76:4  Ongelovigen branden in de hel
76:24  Ongelovigen moet je niet gehoorzamen
77:15  Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen
78:21  Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
78:40  Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.
79:36  Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.
80:41  Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel
83:10  Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels in de hel branden
83:36  Ongelovigen worden gestraft
84:21  Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
86:16  Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel
88:23  Ongelovigen en afvalligen worden gestraft
89:11  God heeft ongelovige steden gestraft
90:19  Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.
92:14  Wie de islam loochent brandt in de hel.
95:4  God laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.
96:13  Zoek en verraad ongelovigen
98:6  De Christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.
107:1  Niet-moslims verstoten wezen en laten de armen verhongeren.

Dit is slechts een uittreksel uit een lijst die nog veel langer is. Het oordeel dat hierover geveld zou moeten worden kan afgeleid worden uit wat moslims denken over de uitspraken van Geert Wilders over de islam. Uitspraken die samen te vatten zijn als:
 

  Moslims dragen kopvodden
Moslims zijn stemvee

Moslims zijn een gevaar voor de westerse cultuur
Moslims horen niet in Nederland en Europa

Deze uitspraken zijn zowel in hevigheid als aantal (de koran-uitspraken boven worden vijf keer per dag voorgedragen in eindeloos veel moskeeën en vanaf nog veel meer bidkleedjes) zeer veel minder dan de uitspraken van de moslims. Dit is het oordeel van de moslims over de uitspraken van Wilders, verborgen in vragen gesteld tijdens een interview met een politicus (Volkskrant Magazine, 02-07-2011, interview met Maxime Verhagen):
 

  Wilders zet wel systematisch een bevolkingsgroep weg.
Zegt u wel eens: ‘Hou op te suggereren dat alle moslims gevaarlijk zijn of dat ze de sharia willen invoeren?’
Bijna iedereen is tegen extremisme. Maar Wilders scheert alle moslims over één kam.
Moslims krijgen vreselijke dingen naar hun hoofd geslingerd.

De islam is een godsdienst die talloze malen erger doet dan wat de interviewer hier suggereert aangaande wat moslims wordt aangedaan. Evenredige vergroting van het oordeel over wat Wilders doet naar het oordeel over wat moslims doen kwalificeert moslims op zijn allerminst als dragers van een volstrekt weerzinwekkende mentaliteit, waarmee je zo min mogelijk te maken wilt hebben, en die je liefst zo ver mogelijk van je af wilt hebben.

Merk hierbij op dat de geformuleerde gevoelens niet die zijn van een moslim, maar iemand die met een moslim getrouwd is, en je veilig mag aannemen dat het voor de gemiddelde moslim nog aanzienlijk sterker ligt.

 
Onderwerping uitleg of detail :
 

 
Een vrouw in Banda Atjeh, die kussend is  betrapt met een vriendje, wordt gestraft bij de moskee. De straf blijft beperkt tot publieke vernedering; de beul doet alleen alsof hij slaat.
NRC Handelsblad, 19-02-2006.

Het psychische resultaat: een "closed mind" (def.: Karl Popper) en superioriteitsdenken  uitleg of detail - op jeugdige leeftijd:... en in volwassenheid:
'... Mijn hoofddoek zegt iets over mijn persoonlijke relatie met God, ik buig mijn hoofd alleen voor God.'
Volkskrant, 07-12-2007, Ceylan Pektas-Weber 
 
Individualiteit / diversiteit:
 
 
India
 
Indonesië
 
Saoedi-Arabië
 
Tolerantie/ multiculturalisme:
 
 
 

(Cartoon Ad Kolkman)
 
Verlichting:

Turken bidden vrijdag in de Kocatepe-moskee in Ankara voor regen. De hoofdstad van Turkije heeft te kampen met watergebrek, veroorzaakt door erg weinig neerslag in de winter en zeer hoge temperaturen in de zomer.
De Volkskrant, 10-08-2007, EPA.
 
 
De denkende islam
 

De ultieme vorm van verlichting.
 
Politiek uitleg of detail :
 
 
 
 
 
Islam en vrede:
 
 
 
Democratie:
 
 
 
Democratisch protest tegen cartoons in Denemarken
 
Parlement in een islamitisch land (Marokko, 2011)
 
Winnaars van verkiezingen (Egypte, 2012) - de vrouwelijke tak van de woestijn-Ku Klux Klan .
 
Leiders:
Soedanees president Omar al-Bashir, verantwoordelijk voor genocide in Darfur
 
Taliban leiders, verantwoordelijk voor religieus fascisme in Afghanistan
 
Sociale omgang:
11-jarige bruid foto van het jaar - Het meisje dat op haar verlovingsfeest angstig kijkt naar haar aanstaande 40-jarige man is de 'Unicef foto van het jaar'.
De Telegraaf, 18-12-2007
 
 
Meisjes links en jongens rechts, en meisjes in klederdracht
 
Emancipatie:

 
Integratie:
 
Turkse voetbalwinst (jun. 2008), R'dam Hofplein
 
Demonstratie tegen Gaza-oorlog-2009, Utrecht.
 
Stilte voor Gaza-oorlog-2009, Nederlands lyceum
 
Evenredigheid:
Via "evenredige" vertegenwoordiging: uit iedere subcultuur eentje...
 
... tot dit: het Engelse populairste BBC-kinderprogramma Blue Peter (het Engelse Klokhuis) - de blanke racisten zijn er helemaal uit ...
 
... en in Nederland dit: zwart met een beetje wit - illustratie bij een column van koran-vertaler en islam-propagandist Kader Abdolah.

En uiteindelijk:

Het islamitische doel voor de Nederland:


Het islamitische doel voor de wereld:Dit soort ideologie heeft natuurlijk zijn weerslag op de hele maatschappij waar het deel vanuit maakt. Een verzameling van de vele achterlijkheden die het tot gevolg heeft, staat hier uitleg of detail .

Die universele islam heeft natuurlijk ook op de Nederlandse moslims zijn uitwerking. Hoe zich dat vertaald, is te zien hier . De dreiging die hier van uitgaat voor onze cultuur staat beschreven hier uitleg of detail .

Met mensen die een dergelijke absolutistische religie en cultuur aanhangen is het natuurlijk moeilijk discussiëren. Daarvan zijn een aantal prachtige voorbeelden te zien geweest in de dialoog met Nederlandse, prominente moslims, zoals te zien is in de beelden horende bij de volgende links:
Nazmiye Oral (05-05-2002) , in gesprek met Pim Fortuyn, over van alles waaronder de vrijheid van meningsuiting, in alle fasen van ontkenning (beruchte NMO-uitzending waarin Oral het kampioenschap vieze-bekken-trekken voor eeuwig claimt). Oral: "Spreekt u mij aan als individu", Fortuyn: "U zit hier als presentator van een moslimomroep".
Ali Eddaoudi
en Mohammed Cheppih (12-09-2002) , over gematigde islam en zelfkritiek onder moslims (beruchte Rondom Tien uitzending waarin Eddaoudi overspannen wegloopt).
Meiden van Halal, onder moslims het vaakst op televisie (tot 2008), over de vrijheid van meningsuiting versus belediging, eerst als moslims het doen (wat natuurlijk niet erg is), bij Pauw & Witteman op 31 oktober 2006  , en dan als ze zich zelf beledigd voelen (wat natuurlijk heel erg is), in Boerka's en Bimbo's, uitgezonden door de NPS op 30 augustus 2007 (teksten hier ).
Esmaa van Halal en scholieren
(2006) uitleg of detail , die taal uitslaan die, indien uitgesproken door autochtonen, gezien zou worden als radicaal, extremistisch, en reden voor onderzoek door AIVD of psychiater.
Waiel Alkhateeb
(05-12-2007) uitleg of detail , sprekende namens twintig moslim-organisaties, in Pauw & Witteman pleitend voor een verbod op voor moslims beledigende kunst.
Abdoe Khoulani
van Islam Democraten uit Den Haag bij Nova, op 7 december 2007, ook over moslim-beledigende kunst uitleg of detail
Ahmed Marcouch
, stadsdeelbestuurder in Amsterdam, bij Buitenhof op 9 december 2007, over de neutraliteit van de politie versus het dragen van hoofddoeken, pleitend voor de hoofddoeken, natuurlijk uitleg of detail .
Asis Aynan
, jonge berber-Marokkaanse schrijver die boekje open doet over het gebrek aan de artistieke en andere vrijheden onder islam uitleg of detail .
Fouad Sidali
, stadsdeelbestuurder in Amsterdam Bos en Lommer, die samen met Ahmed Marcouch pleit voor islamles op de openbare school - net als eerder voor: overheidsdienaren die geen handen hoeven schudden, en een overheid die zijn burgers begroet in Turks en Arabisch, omdat die burgers zich daarmee identificeren uitleg of detail (na 11: 45 minuten).
Farid Azarkan
(van het Samenwerkingsorgaan Moslims Nederland) die de schuld van de Marokkaanse overlastgevers verplaatst naar Nederland, vindt dat de Marokkaanse afkomst niet genoemd mag worden ook als is 80 procent van de daders Marokkaan, en zelf wil hij er niets aan wil doen (samenvatting) uitleg of detail (details) uitleg of detail .
Tofik Dibi
uitleg of detail , die geen millimeter wil afdoen aan de islam uitleg of detail (na 26:20 min.).
Yasmin Nasr
, die stemmers op de PVV gaat vertellen wat ze fout doen, want moslims doen nooit iets fout uitleg of detail .
Sheich Fawaz Jneid
(17-08-2009) uitleg of detail , imam in Den Haag, die de sharia in Nederland wil invoeren.
Fatima Elatik
(27-08-2009) uitleg of detail die Geert Wilders met Hitler vergelijkt uitleg of detail (na 20:00 min).
Dialoog met moslims in het algemeen, uit de mond van Sharon Dijksma uitleg of detail , fervent multiculturaliste, die als staatssecretaris van Onderwijs over haar ervaringen vertelt.
Farid Azarkan
, die de oorzaak van de problemen  veroorzaakt door Marokkanen ziet in de (negatieve) berichten hierover uitleg of detail (na 30:25 min.), en uitsluitend en alleen de schuld van Wilders (na 36:30 min.).
Tofik Dibi
uitleg of detail (23-11-2009), die een nieuw integratiedebat wil met alleen positieve zaken over moslims.
Famile Arslan
uitleg of detail (01-12-2009, na 20:10 min.), advocaat-met-hoofddoek, die gevraagd wordt wat bescheidener te zijn met religieuze symbolen, en antwoordt met de bekende islamitische arrogantie (en op weerzinwekkende wijze, met bijpassende mimiek).
Hassnae Bouazza
(18-12-2009), die in Vrouw & Paard uitleg of detail (na 16:10) haar sterke afkeer van Nederland belijdt middels de suggestie dat ze na zes generaties nog als "allochtoon" gediscrimineerd zal worden, en ondertussen zelf een discriminerende naam heeft gekregen en die haar kinderen ongetwijfeld ook gaat geven.
Willekeurige moslim over zijn visie op joden uitleg of detail .
Sabra Dahhan (Volkskrant.nl, 12-03-2010) uitleg of detail vergelijkt Geert Wilders en de PVV met een auto-immuniteitsziekte - "want de moslims horen er inmiddels bij en de PVV probeert ze af te stoten" - commentaar hier uitleg of detail .
Samira Azabar (02-04-2010, Terzake, België) woordvoerster van de pro-hoofddoek beweging in België, praat de fundamentalistische sharia-beweging goed uitleg of detail .
Moslims in België (02-04-2010) "pleiten voor de vrijheid van meningsuiting" uitleg of detail .
Moslim-leider in België (03-04-2010) "pleit voor vrijheid en democratie" uitleg of detail .
Moslims in Zweden (11-05-2010) "pleiten voor de vrijheid van meningsuiting" uitleg of detail .
Zianab Al-Suwaij (23-05-2010) uitleg of detail spreekt met tranen in de ogen over haar (Amerikaanse) collega's die na 9/11 uit solidariteit met haar een hoofddoek droegen naar werk. Natuurlijk heeft Zianab Al-Suwaij er geen seconde aan gedacht om uit solidariteit met haar Amerikaanse collega's haar hoofddoek af te doen.
Gewone moslimjongeren (opgeslagen 21-06-2010) uitleg of detail , wier gedrag "niets met de islam van doen heeft", belijden hun tolerantie jegens anders-gelovigen (meer leuke filmpjes in de YouTube-feature balk).
Gewone moslimjongeren (opgeslagen 07-08-2010) uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail , die op een zwarte school de Duitse minderheid terroriseren.
Gewone moslims (opgeslagen 17-10-2010) uitleg of detail , die allemaal (een half dozijn - allemaal!) liegen dat ze niet weten dat de islam niet-moslims als minderwaardig ziet. Ook een aantal Nederlanders ondersteunen dezelfde leugen, waaronder burgemeester van Utrecht Aleid Wolfson en koningin Beatrix. Zie Naema Tahir die uitlegt dat juist de tweede-generatie moslims die we hier zien, veel de koran raadplegen uitleg of detail (Buitenhof, 17-10-2010).
Funda Müjde (P&W, 29-10-2010) uitleg of detail , die zeer onsamenhangend liegt dat de positie van een Turkse immigrant dezelfde is als die van een Zweedse immigrant uitleg of detail . Die ook demonstreert en uitlegt dat hoe gematigd en aangepast de moslim ook zegt te zijn, ze uiteindelijk altijd kiezen voor de haatzaaiende geloofsgenoot als die wordt aangevallen. En alles is weer helemaal de schuld van Nederland.
Diverse buitenlandse moslim-woordvoerders (opgeslagen 20-11-2010) uitleg of detail over de "liefde" van de moslim voor joden.
Een gewone hoofddoek-vader (Moraalridders, 05-04-2011, na 23:15 min.) uitleg of detail , die maar één recht kent: het recht van de moslim.
Esmaa Alariachi, voormalig Meid van Halal, (Knevel & Van den Brink, 03-06-2011, na 29:00 min.) uitleg of detail , die aanwezig ter promotie van haar nieuwe programma dat laat zien hoe gezellig moskeeën zijn, en geconfronteerd met een één van de bekende scènes waarin een moskeebestuurder een camerajournalist molesteert, totaal van haar verder zo tefal-achtige kook raakt - ze moet bijna janken bij de confrontatie met de minder feestelijke werkelijkheid van de moslim, en hakt in op degenen die die werkelijkheid vertonen.
Gewone hoofddoekmoslima (Man bijt hond, 11-01-2013, na 5:09 min.) uitleg of detail , rubriek De Babbelbox, motto "Wat zit u niet snor", waarin een moslima een nieuwe variant ten beste geeft van de oude grap over het toppunt van brutaliteit: "Tegen de broekspijp van een agent plassen en dan vragen waar de trekker zit": "Met een hoofddoek op solliciteren bij de recherche, en dan klagen dat je niet wordt aangenomen".
Kaouthar Darmoni (Lux, 23-06-2013, na 26:00 min.) uitleg of detail , die met een arrogant glimlachje om haar mond verkondigt dat "Wat ik jammer vind in de Nederlandse cultuur is dat ze, behalve Sinterklaas, rituelen verwaarloost", oftewel: "De Nederlandse rituelen zijn niets waard vergeleken bij de islamitische" (de Tunesische cultuur waar Darmoni uit stamt, heeft rituelen die natuurlijk stront zijn vergeleken bij de Nederlandse - want anders waren ze niet zo armoedig). En "dat die Nederlandse cultuur nu alleen nog maar materialisme en consumentisme is", reden natuurlijk dat ze uit het o zo rituele en o zo spirituele Tunesië naar Frankrijk en Nederland is gevlucht.
Gewone moslims-met-een-school (Pauw &Witteman, 11-09-2013, na 37:27 min.) uitleg of detail , wier school vanwege wanbestuur, oplichting en examenfraude geen geld meer krijgt, en waarvan ze de Nederlanders de schuld geven, blijk gevende van een grenzeloze Nederlandhaat. Verslagen hier uitleg of detail (gematigd) en hier uitleg of detail (realistisch).
Zaal vol gewone moslims in Oslo (YouTube, opgeslagen 05-11-2013) uitleg of detail (motto: Islamic Peace Conference in Oslo), die zich collectief scharen achter wat geldt als de extremistische islam.
Gewone moslim weggebruiker (SBS Wegmisbruikers, via GeenStijl, 18-11-2013) uitleg of detail , na diverse overtredingen doorlopende het bekende repertoire: smoezen, ontkenningen, schuld aan de Nederlanders, de staat, en beschuldigingen van discriminatie en racisme. Zijn gewone moslim vrouw/vriendin steunt hem van harte. Dit zijnde slechts een enkel specimen van een bijzonder lange reeks soortgelijke voorvallen. Politie weet: allochtonen en dus ook moslims moet je eigenlijk niet aanhouden: altijd gezeik.
Gewone moslimscholier uitleg of detail (Pownews, 08-10-2013), die ons allemaal de moeder neukt.
Marokkaanse jongens uitleg of detail (Pownews, 31-03-2014), over de dood van twee Marokkaanse juwelierovervallers.
Moslimintellectuelen en angehauchten uitleg of detail (Ramadan Talks, 21-06-2015) over "Het is allemaal de schuld van de Nederlanders".
Websites: Een continue reeks haattaal is te bewonderen op de volgende websites (hun webnaam is vertaald naar hun daadwerkelijke boodschap): wijzijngeennederlanders.nl, wijhatenjullieallemaal.nl, julliezijnallemaalsmerigehonden.nl , en westaanklaaromdeoorlogmorgentebeginnen.nl.

Voor dezelfde soort uitingen op schrift, zie hier uitleg of detail .

Voor het sektarische karakter van de islam zie de volgende documentaire, mede gemaakt door de hoofd-islampropagandisten van de Volkskrant: Janny Groen en Annieke Kranenberg  - geef er een kleine draai aan, bekijk de beelden hierboven nogmaals, en u ziet de bomgordeldragers voor u: uitleg of detail .

Uit de discussies komt een volkomen eenduidig beeld naar voren: moslims willen hun cultuuruitingen volstrekt niet ter discussie stellen, want gebaseerd op een (ongetwijfeld onfeilbaar geachte) religie, terwijl zij van ons wel verwachten dat wij onze cultuuruitingen ter discussie stellen. Het eerste uit zich in een volstrekte allergie voor wat voor kritiek dan ook, en het tweede in het voortdurende impliciete en soms expliciete gebruik van de gebiedende wijs - uit een stukje schrift (uit: De Volkskrant, 04-07-2009, ingezonden brief van Süleyman Sener)

  Sta niet toe dat onze prachtige samenleving verandert in zij en wij

... Mijn naam is Süleyman. Ik ben 29 jaar, bijna net zo oud als toen mijn opa in Nederland arriveerde. Hier geboren en getogen.   ...
    Ik zal het niet toelaten dat Geert Wilders ...

Of in het gesprek tussen Tofik Dibi en Paul Witteman, waarin de laatste constateert dat de algemene kritiek op de integratiedebat en de focus op Wilders ook kritiek op zijn eigen fractieleider (Femke Halsema) zit en Dibi dat ontkent: " Ik hou echt vast aan mijn eigen verhaal" ( uitleg of detail na 14:25; reactie Witteman, ten overvloede: "U bedoelt, u geeft geen antwoord op vragen hier?". "Nee, nee, nee", liegt Dibi, "ik sta helemaal open voor kritische vragen...", en praat snel door en geeft geen antwoord - let op de trekken op zijn gezicht).
    (Tussen twee haakjes: de niet-wij-zij mevrouw heeft als derde-generatie-immigrant nog steeds een wij-zij-naam. Overeenkomstig een Hollandse derde-generatie-migrant in Amerika met de naam "Jantien" - onbestaand, dat laatste.)

Dit alles ter illustratie van de bekende stelling dat met gelovigen niet valt te praten - en met moslims al helemaal niet uitleg of detail . En uiteindelijk dat er maar één enkele plaats is waar moslims op hun plaats zijn: in een islamitisch land.

Dat dit niet alleen slaat op moslim-woordvoerders, maar ook op de gewone moslims, blijkt in dit filmpje uitleg of detail , en onder. Maar eigenlijk spreekt dat voor zich, want er is geen speciale kweekplaats voor moslim-woordvoerders - ze zijn allemaal uit de broedplaats voortgekomen. De aanleiding voor onderstaande interviews de komende hadj, de pelgrimsticht naar Mekka:
 

De Volkskrant, 08-12-2007, door Lou de Jong

De reis van je leven

Jaren sparen, baan opzeggen, duizenden euro's uitgeven, weken slecht slapen van de spanning. Vijftien van de 4750 Nederlanders die dezer dagen naar Mekka vertrekken voor de hadj.


Rabea Ben Salah (32) uit Kudelstaart. Ze werkte als leidinggevende bij een callcenter. Ze is getrouwd, heeft een dochter van acht maanden en is zwanger van een tweede kind.

'Ik heb net ontslag genomen bij het callcenter waar ik sinds anderhalf jaar werkte. Ik dacht dat ik de hele maand december vrij kon krijgen, maar nu wilden ze per se dat ik tot 24 december zou werken. Er hing een heel negatieve sfeer. Toen heb ik maar ontslag genomen.
Het is mijn grote droom de hadj te doen, die ga ik niet zomaar opgeven. Ik vertrek samen met mijn oma en een oudtante en -oom. In 2005 ben ik naar Mekka gegaan voor de Umrah, een soort voorbereiding op de hadj. Wat me van die reis is bijgebleven, is dat alle dagelijkse kopzorgen verdwenen. Er viel een last van me af.'

Rabea is op 28 november naar Mekka vertrokken.


Kadir (24) en Birsel (23) Koç uit Leerdam.  Kadir studeert bedrijfseconomie en werkt als assistent controller. Birsel is huisvrouw ze hebben een zoon van vier maanden.

Kadir: 'Om ons voor te bereiden hebben we een seminar gevolgd. Met een powerpointpresentatie werd verteld hoe we ons moeten gedragen, wat wel en niet mag. Ze zeggen dat het een heel emotioneel moment is als je de zwart-gouden kubus ziet, de Kaba. In het hotel slapen de mannen op de onderste en de vrouwen op de bovenste etages. Ik slaap met vier mannen op een kamer.' Birsel: 'voor familie en vrienden in Nederland nemen we dadels mee en zamzam, heilig water.' Kadir: 'Wij hebben het water en de dadels al bij onze reisorganisatie besteld, zij hebben het vast hierheen laten komen. Ik heb vorige week onze 30 liter zamzam al ontvangen. Dan hoeven we daar niet te sjouwen.'

Kadir en Birsel vertrekken vandaag naar Mekka.


Aysel (41), dochter Zeynep (22) en echtgenoot Turgut (43, op de rechterfoto) Kara uit Oss. Turgut is productiemedewerker bij Unox, Aysel is schoonmaakster ze hebben vier kinderen.

Turgut: 'Ik heb pas één keer geoefend met de doeken. Ik weet nog niet precies hoe ik ze om moet doen.' Aysel: 'Het zijn een soort witte badlakens. Het moeten ongenaaide lappen zijn. Voor vrouwen maakt het niet zoveel uit wat ze dragen.' Turgut: 'Ik ben erg zenuwachtig. Ik slaap al twee weken slecht door de spanning. Om daar te zijn, in Allah's huis, met zoveel miljoen andere moslims. Die sfeer is niet normaal.' Aysel: 'We wilden al drie jaar gaan, maar er kwam steeds wat tussen.' Turgut: 'Twee jaar geleden was Aysel ziek.' Aysel: 'En vorig jaar ging mijn kleine zusje trouwen.' Turgut: 'Ook op het werk leven ze met me mee. Mijn Nederlandse collega's noemen me nu al soms hadji. Dat is de naam die je krijgt als je de hadj hebt gedaan.'
Aysel: 'Het lijkt me wel moeilijk om de kinderen een maand te moeten missen, maar ze zeggen dat je er daar helemaal niet mee bezig bent. We kunnen ook gewoon met ze msn'en, dat was vroeger natuurlijk wel anders.'

Turgut en Aysel vertrekken op 11 december. Zeynep blijft thuis.


Ibrahim Dündar (21) en Kürsat Kurtbas (20 jaar) uit Oss zijn vrienden. Ibrahim is installatiemonteur, Kürsat is accountant op de rechterfoto Kürsats ouders Mehmet (48) en Nergiz (42) Kurtbas. Mehmet is chauffeur bij een tapijtfabriek, Nergiz is huisvrouw.

Kürsat: 'Ibrahim en ik zijn matties. We doen alles samen en hebben elkaar gemotiveerd om de hadj te gaan doen.' Ibrahim: 'Afgelopen februari hebben we besloten te gaan en zijn we gaan sparen. Elke maand legden we een paar honderd euro opzij. Alles bij elkaar kostte het 2400 euro.' Kürsat: 'Familieleden en vrienden vroegen: zijn jullie niet te jong om nu al te gaan? Als we terugkomen uit Mekka krijgen we de titel hadji. Dan kunnen we niet meer gaan stappen en drinken. Ik vind dat niet zo erg. We gaan wel andere leuke dingen doen, zoals bowlen of karten.' Nergiz (vanuit de keuken): 'Sorry, maar ik heb even geen tijd. Ik ben druk met koken voor alle familieleden en kennissen die ons een goede reis komen wensen: Mehmet: 'Kijk, als ik op vakantie ga naar Turkije dan neem ik boodschappen mee voor onderweg, zoals aardappelen en tomaten. Als ik doodga neem ik ook boodschappen mee, maar dan heb ik niks aan tomaten of augurken. Dan gaat het erom wat ik voor mijn geloof heb gedaan; of ik gevast heb en de hadj heb gedaan.'

Mehmet, Nergiz, Kürsat en Ibrahim zijn op 1 december naar Mekka vertrokken.


Imran Chandoe (45) en Mavis Soekhai (46) uit Amsterdam. Imran is administratief medewerker, Mavis is huisvrouw. Ze zijn sinds 1983 getrouwd en hebben drie kinderen.

Imran: 'Ik ga dit jaar voor de tiende keer, sinds 2001 als groepsleider. Dat betekent dat ik een maand lang verantwoordelijk ben voor zo'n honderd mensen: Mavis: 'Voor mij wordt het de vijfde hadj.' Imran: 'Het blijft gigantisch mooi, het wordt nooit gewoon. Het is niet in woorden uit te leggen wat ik van binnen voel als ik daar ben. Al die miljoenen mensen uit alle landen in hun witte kleding.' Mavis: 'Er is geen onderscheid meer tussen arm en rijk.' Imran: 'Ik ben nooit bang geweest om in de verdrukking te raken. Je hoort er wel van. Meestal gebeurt het tijdens het ritueel van het stenigen van de duivel.' Mavis: 'Het zijn mensen die verdwaald zijn, ze raken verward.' Imran: 'Ze komen van het platteland. Ze snappen de borden niet, raken in paniek en gaan tegen de richting in lopen. Maar ze hebben de straten daar nu verbreed. De organisatie is ontzettend goed.'

Imran en Mavis vertrekken vandaag naar Mekka.


Ahmet Karabulut (29) uit Utrecht hij is docent techniek in het voortgezet onderwijs. Ahmet is getrouwd met Rabia (29). ze hebben een dochter Munise Ravza.

Ahmet: 'Ik heb op een plaatje in een blad gevonden hoe ik de doeken om moet doen. Ik trek het pelgrimskleed aan op het vliegveld van Düsseldorf, waarvandaan we vertrekken.' Rabia: 'Ik hoef niet op de foto, ik ben niet fotogeniek. Mijn witte jurk is ook nog niet gestreken.' Ahmet: 'De echte hadj is van 16 tot 20 december en eindigt met het offerfeest dat vier dagen duurt. Op die dagen vinden de belangrijkste gebeden en rituelen plaats. Daarna gaan we naar Medina, waar de profeet begraven ligt. Als ik weer terug ben, ga ik een verslag schrijven voor de school waar ik lesgeef. De meeste leerlingen reageren wel positief op de hadj. Ze weten er al wat van af. 'O, je gaat rondjes om de Kaba lopen?', zeiden ze.'

Ahmet en Rabta vertrekken morgen naar Mekka


Jimmy (36) en Gina (34) Setroirono uit Oss. Jimmy is productiemedewerker bij een chemisch bedrijf, Gina is huisvrouw. Ze hebben twee kinderen.

Jimmy: 'Tien jaar geleden hebben we een rekening geopend om te sparen voor de hadj. Nu is het dan zover: Gina: 'We hebben ieder 2850 euro betaald, all-in: Jimmy: 'Bij de tussenstop in Istanbul trek ik mijn pelgrimsgewaad aan: Gina, lachend: 'Hij mag er verder niks onder dragen!' Jimmy: 'In Jeddah nemen we de bus naar Mekka. Het lijkt me heel bijzonder om In de verte de minaretten van die immens grote moskee te zien opdoemen. Dan zullen de tranen, de rillingen en het kippenvel wel komen: Gina: 'Ik heb al een lijst gemaakt met namen van familie en vrienden die mij gevraagd hebben een smeekgebed voor hen te doen. Na de hadj wil ik een hoofddoek gaan dragen. Je bent dan als herboren.'

Jimmy en Gina vertrekken op 10 december naar Mekka.
 

Red.:   Ook hier het volkomen gebrek aan relativering - daar waar opvattingen van deze mensen niet overeenkomen met de gang van zaken in onze seculiere, verlichte maatschappij, zal er met deze mensen niet te praten zijn.
    Nog wat andere bronnen over de echte cultuur van de islam:
 

Volkskrant weblog, 13-11-2007, door Klaverblad

Mijn portie Islam

heb ik voorlopig wel even gehad, nadat ik in korte tijd drie literaire meesterwerken heb gelezen. Van Ahmed Hosseini De Vliegeraar en Duizend schitterende zonnen en van Kader Abdolah Het huis van de moskee. Wat in naam van religie mensen al niet is aangedaan! Mijn weerzin tegen religie en ihb de fundamentalistische. radicale en agressieve aspecten van godsdienst is zo groot, dat ik vaak moeite heb om nog te genieten van het verhaal en de schrijfstijl van de auteurs. Ik ben een nogal associatieve lezer en verbindt gegevens uit een boek al snel met eigen ervaringen en meningen. ...
    Wat ook de motieven van de schrijvers waren, de invloed van de islam-godsdienst op het dagelijkse leven van mensen komt in al haar facetten indringend naar je toe. Een totaal andere wereld dan de mijne. Kader Abdolah zegt zelf dat de roman over de islam gaat. Hij heeft met dit boek geprobeerd een beeld te schetsen van de betekenis van de islam aan de hand van de gebeurtenissen in Iran. Abdolah schetst hoe het land zich ontwikkelt in de jaren zestig naar een moderne samenleving onder invloed van de op Amerika georiënteerde sjah. Daarop volgt de tegenbeweging vanuit de heilige stad Qom van de strenge ayatollahs en imans die leidt tot de revolutie en een samenleving die sterk doordrongen is van de harde islam. ...
    In zijn verantwoording achteraf zegt Abdolah dat de verhalen in zijn roman op historische gebeurtenissen zijn gebaseerd, maar dat alle namen en verhalen die naar de realiteit verwijzen toch naar de wetten van de literatuur gelezen moeten worden. Ik heb vrij uitvoerig de moeite genomen om die gebeurtenissen na te slaan en kwam o.a. terecht bij de hanging judge Khalkahli -in de roman Galgal- die schuldig is aan vele terechtstellingen zonder een humane rechtsgang. Typisch een handlanger van het régime in een revolutionaire periode. Op de site Holy Crime worden zijn praktijken en terechtgestelde slachtoffers getoond.
    De drie boeken zijn in wezen een aanklacht tegen de islam. Het zal niet zo bedoeld zijn, maar voor mij heeft dat wel het effect. Mannen, m.n. de familieoudsten domineren het sociaal-economische leven; vrouwen worden gebagatelliseerd en gekleineerd, soms hun hele leven lang vernederend onderdrukt. De rolverdeling, b.v. in huishoudelijk werk, is gewoon archaisch. Mannen hoeven niets te doen, kunnen eindeloos bidden en praten en rusten. Vrouwen zorgen voor de kinderen en het huishouden. De sharia veroorzaakt bekrompen etisch en wraakzuchtig gedrag.
    De sexualiteit wordt bij Abdolah overwegend beschreven als lustgevoel; huwelijkspartners worden zonder elkaar te kennen gekoppeld in familieberaad; mannen "nemen" voortdurend de vrouwen, die zich eerst verzetten, maar zich altijd (moeten) onderwerpen. Ook in het volgen van de religieuze diensten staan de mannen op de voorgrond en spelen de vrouwen een bijrol. Met fanatisme tijdens de omwenteling en in de revolutionaire jaren kunnen ze een rol spelen, desnoods ten koste van vrienden en familieleden. Buiten die functies zijn ze niets waard. Ontdaan van persoonlijkheid en anoniem gesluierd in de buitenwereld.
    Een vreselijke en achterlijke religie, die cultureel en literair, zoals het christendom, nog prachtige producten levert. Bizar.


Volkskrant weblog, 14-11-2007, door Alice

Moet je klappen ofzo?

Vanavond met de tram naar de stad geweest.
    Er waren jongens in de tram die om zich heen spuugden tegen de mensen aan en riepen dat ze alleen naar Nederland waren gekomen om het land te verkrachten.
    Vrouwen verkrachten deden ze niet, beweerde er één tegen mij persoonlijk, aangezien ik de laatste passagier was die bij ze in de buurt durfde te blijven zitten.
    Ze stonken.
    Naar zweet en de blikjes bacardi-cola waar ze uit dronken.
    Ik zei dat ik niet wist dat Nederland een man was en dat ik dacht dat homofilie voor Marokkanen verboden was.
    Oké dat zei ik niet echt maar dat had ik moeten zeggen.
    In het echt was ik wel net zo dapper, maar niet zo gevat.
    Ik zei dat ik ze asociaal vond.
   Zij zeiden dat mijn moeder asociaal was.
   Ik zei: moet je klappen ofzo?
    Nee dat is niet waar en dat had ik ook niet moeten zeggen. Het is maar goed dat ik dat niet heb gezegd. Want dan waren de klappen waarschijnlijk voor mij geweest.
    Want vrouwen slaan, dat deden ze wel, vertelden ze trots. Maar verkrachten niet.
    Dus ik liet ze maar praten over mijn moeder en over Nederland.
    Ik bedacht me hoe grappig het eigenlijk was dat ik me niet in het minst beledigd voelde, dat ik ze maar gewoon een triest groepje acoholistische minderjarige marokkaantjes vond en verder niets.
    Het zou eens andersom moeten zijn.
Ik zou eens tegen zo'n jongen aan moeten spugen en dan roepen dat zijn moeder asociaal is en dat ik alleen naar zijn land ben gekomen om het te verkrachten.
    Het zou voor mij een zinlose dood betekenen.
    Gelukkig weet ik beter.


Naar Islamdebat , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .