WERELD & DENKEN
 
 

Moslims, haatzaaiers: Mohammed Benzakour

13 mrt.2017

Mohammed Benzakour is voornamelijk bekend van sprekende optredens, en dat dan ook nog voornamelijk van wat langere tijd geleden. Maar tijdens die optredens heeft hij een diep gat gebrand in de geest van deze redactie. Het is het soort onbeschofte arrogantie als van dwergmongolen als Appa en Salaheddine, maar dan met een nog sterkere uit de hoogte uitstraling, veroorzaakt door zijn intellectuele pretenties. Terwijl iedereen weet: moslims kunnen niet denken. Moslims hebben geen hersenen maar een "overtuigingsorgaan". Het produceert alleen overtuigingen en hun verband met de werkelijkheid is van volstrekte toeval tot  "voornamelijk tegengesteld".

De aanleiding om deze verzameling te starten is een publicatie waarin Benzakour de gelegenheid te baat neemt van een goorheid uit de mond van de Turk-nazi's van DENK luidende "dat Nederlandse artsen allochtonen laten sterven". Benzakour had al eerder iets dergelijks beweerd en grijpt de gelegheid aan om zijn eigen smerigheden te herhalen (Joop.nl, 13-03-2017, column door Mohammed Benzakour - Columnist uitleg of detail):
 

Het schrijnende gebrek aan passende zorg voor moslimpatiënten

Alle kritiek op Kuzu gaat gemakkelijk voorbij aan het punt waar Denk als eerste politieke partij aandacht voor vraagt: de zorg- en verpleegwereld is slecht geëquipeerd voor de toenemende groep oude moslimpatiënten.

In 2011 sloeg het noodlot bij mijn moeder toe in de gedaante van een herseninfarct. ...
    Dus dacht ik op zeker moment: is het niet beter als de methodiek zich aanpast aan de cliënt in plaats van andersom? Op alle brochures van het verpleeghuis las ik immers ‘zorg op maat’ en dat was vast niet voor niets. Ik had me intussen behoorlijk ingelezen in de logopedie en ontdekte het bestaan van (in het buitenland) succesvolle klank-en-melodie therapieën. Omdat mijn moeder haar hele leven uit de koran reciteerde, zangerig en op rijmrefrein, dacht ik het ei van Columbus gevonden te hebben. Dus deed ik bij de logopediste de gouden suggestie om recitaties van koranverzen te gebruiken en daarmee te oefenen. Haar reactie: „Sorry meneer, maar ik ga mij niet verdiepen in de islam.” Toen stelde ik maar zelf een oefenpakketje samen ...


Alle Nederlanders zijn dr. Mengele's, omdat ze niet bereid zijn de koran te bestuderen ten einde de moeders van straatterroristen, plofkrakers en jihadisten een extra handje te helpen.

Hetgeen voor deze redactie aanleiding was om op te zoeken wat al eerder van de brutale schoft was genoteerd, beginnede in een tijd van voor de start van deze website (de Volkskrant, 23-02-2001, door Mohammed Benzakour):
  Aïsja, of hoe verbeelding de dupe werd van een wereldverbeteraar

Gerrit Timmers, regisseur van de toneelvoorstelling Aïsja, had een voorbeeld moeten nemen aan de film Al-Risala, waarin de profeet Mohammed niet aan de kijker wordt getoond. Was Timmers maar meer kunstenaar dan wereldverbeteraar geweest, stelt Mohammed Benzakour.

...De kunst is dus: hoe kan het onzichtbare, het onuitgesprokene prevaleren temidden van het manifeste? - een artistieke habitus die, me dunkt, nastrevenswaardig is. ... De dingen niet bij de naam noemen, niet tonen, met name heilige en seksuele kwesties, is een traditie die misschien niet exclusief, dan toch zeker als karakteristiek geldt voor de Oriëntaalse toneel- en literatuurgeschiedenis.
    De vertellingen van Duizend-en-één-nacht zijn beroemde voorbeelden van hoe een duizelingwekkend boeket van metaforen en woord- en toespelingen, van sluiers, zinnebeelden en filologische uitweidingen heimelijk verwijst naar het minnespel tussen de vrouw en de man, naar de zonden en juveniele uitspattingen. ...
    Hoe veel geiler zijn deze Oosterse werken dan bijvoorbeeld het zelfreferentiële lul-kut-kont oeuvre van een Gerardjan Rijnders of Theo Van Gogh? Hoe opwindender zijn de lonkende gazellenogen van het gesluierde gelaat, dan het naakte vertoon van haar slijmerige, onwelriekende liefdesgleuf?
    Om Aïsja - Mohammeds' oogappeltje, in wier schoot hij zijn laatste adem uitblies - jengelend, kreunend en heupzwaaiend ten tonele op te voeren, oog in oog met het lodderige publiek, is weinig spannend, flauw zelfs.
    Het was boeiender geweest als Timmers Al-Rissala had bestudeerd, en zich had verdiept in de Oriëntaalse (liefdes)poëzie en podiumkunsten. Was hij maar meer kunstenaar en minder wereldverbeteraar, had hij maar van een nood een deugd gemaakt door Aïsja te verbergen en de verbeelding te laten triomferen. Niet omwille religieuze principes, maar volgens goed artistiek gebruik. Want wat goed genoeg is voor de moslim is goed genoeg voor de niet-moslim.

Het voor die tijd actuele thema: Nederlandse kunst mag niets anders dan de diepste achting voor de islam betonen. Dus dat toneelstuk maar beter niet opgevoerd kan worden. Want het kwetst de moslims. Hetgeen Mohammed Benzakour op hetzelfde niveau plaatst als fatwa-tegen-Rushdie-ondersteuner Mohamed Rabbae uitleg of detail . Misschien heeft het wel iets met de naam Moham(m)ed te maken ...

Ergens onderweg noemt Benzakour ook de naam Van Gogh, die toen nog leefde en nog niet door één van Benzakour's broertjes afgeslcht was (de Volkskrant, 27-02-2001, door Theo van Gogh):
 

Mag ik opvoering toneelstuk Aisja zelf beoordelen?

Mohammed Benzakour verdedigt het niet opvoeren van het toneelstuk Aïsja met een beroep op artistieke opvattingen. Theo van Gogh vindt dat een 'mislukte voorstelling' niet kan gelden als verontschuldiging voor het onmogelijk maken van de opvoering.

Afgelopen vrijdag drukte de Volkskrant als clubblad van de Vijfde Colonne een bijdrage af van de hand van Mohammed Benzakour (Forum, 23 februari). Die meneer betoogt met enige omhaal van woorden dat het onmogelijk maken van de opvoering van het toneelstuk Aïsja de wereld behoed heeft voor een artistieke mislukking. ...

Dat had Theo toch al weer scherp gezien: we hebben hier te maken met een vijfde colonne.

Het volgende dat in het archief werd aangetroffen, was een door hem georganiseerde massa-actie (NRC Handelsblad, 08-02-2010, door Mohammed Benzakour):

 

De PvdA heeft de allochtone achterban verdacht gemaakt

De PvdA weigert stelling te nemen tegen het rechts-conservatieve populisme. De partij is de allochtone stem zo niet waard. Stem dus progressief.


Enzovoort. Eén van de inmiddels talloze soortgelijke "manifesten" waarin "het" allemaal aan de Nederlanders ligt. Met een lanage lijst mede-ondertekenaars:
 

Mede ondertekend door: Miriyam Aouragh, research fellow Oxford University, Ilhan Akel, directeur Nederlands Centrum Buitenlanders, Salima Belhaj, fractievoorzitter/lijsttrekker D66 Rotterdam, Marion Bloem, schrijfster, Brahim Bourzik, Landelijke Beraad Marokkanen, René Danen, voorzitter Nederland Bekent Kleur, Layla Hacena, voorzitter Participatie Team Rotterdam, Peyman Jafari, politicoloog Universiteit van Amsterdam, Chris Keulemans, schrijver, Halim el Madkouri, programmamanager Forum, Mohammed Rabbae, oud-Kamerlid GroenLinks, Wasif Shadid, emeritus hoogleraar interculturele communicatie, Ivan Wolffers, schrijver, arts en hoogleraar VU, Nuweira Youskine, islamologe en journaliste.


Met Mohamed Rabbae uitleg of detail erbij, de aanbrenger van Salman Rushdie ...

De volgende poging van Benzakour om Nederlanders te schofferen had een wat aparte aanleiding: een rapport waaruit blijkt dat 80 procent van de Turken en Marokkanen in eigen kring trouwt. Een slechte pers, natuurlijk. En een ander lid van de clan probeerde het in een gehoopt positieve richting te draaien (de Volkskrant, 01-12-2011, door Nora Kasrioui, bedenker van Brood & Rozen en schrijver):
  Marokkaanse vrouw zoekt blonde prins

Moderne Marokkaanse vrouwen laten de meeste Marokkaanse mannen ver achter zich. Daarom wijken ze uit naar (bekeerde) Nederlandse mannen.

Tussentitel: Marokkaanse vrouwen schuiven elkaar namen toe, want als Frans niet bij Fatima past, kan hij het misschien wel met Selma vinden

De nieuwe generatie hoogopgeleide Marokkaanse vrouwen, vooral de twintigers en dertigers onder hen, ziet zich geconfronteerd met vraagstukken die een hogere prioriteit hebben dan het al dan niet dragen van een hoofddoek. Hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek op 23 november 2011 meldde dat vier van de vijf Turken en Marokkanen nog steeds in eigen kring trouwen ...
    ...wijkt zo'n hoogopgeleide Marokkaanse vrouw het liefst uit naar een bekeerde Nederlandse man. ...

Een aperte leugen natuurlijk. Misschien geldt het vor één of twee, maar de meute volgt de dikke reet van de islam.

Maar wie zich natuurlijk pas echt aan de taas getrokken voelt door het stuk van Kasrioui, ondanks die 80 procent eigen-huwelijksmarkt, is de HMM: de hoogopgeleide Marokkaanse man (de Volkskrant, 07-12-2011, door Mohammed Benzakour, socioloog en publicist):

  Zo'n ambitieuze vrouw is ook niet alles

Dacht even dat ik was beland op een datingsite: 'Marokkaanse vrouw zoekt blonde prins'. Maar nee, gewoon de opiniepagina. Een geschoolde Marokkaanse vrouw maakt gewag van haar vruchteloze zoektocht naar de Marokkaanse prins en ziet zich nu gedwongen haar geluk te zoeken bij een blonde proseliet.   ...

De redactie moest het even opzoeken, maar een proseliet is een bekeerling. In zekere zin is Benzakour dus een proseliet, want een echte moslim doet niet aan wetenschap - zelfs niet sociologie, hoewel westerlingen met gezond verstand weten dat sociologie in hoge mate ook maar ideologie is met een wetenschappelijk sausje .
  Nieuw is deze hartekreet niet. Met de regelmaat van de biologische klok duikt wel ergens een artikel of interview op van een 'hoogopgeleide Marokkaanse vrouw' (HMV) die zucht onder het juk van een onvervuld verlangen: waar is toch die Marokkaanse prins?

Op groepsniveau, of statistisch gezien, dus evenzovele leugens - gezien die 80 procent. Dus aan die stroom leugens maar een nieuwe toegevoegd:
  De auteur, Nora Kasrioui, wijst hoe dan ook terecht op een sociaal nieuw verschijnsel. Alleen: haar vaststelling is maar het halve verhaal. Het hart heeft twee kamers: ook de hoogopgeleide Marokkaanse man (HMM) is vaak net zo teleurgesteld in de huwelijksmarkt en vindt zijn geluk in toenemende mate bij blonde prinsessen.

Weer die 80 procent die er tegenover staat. Hoewel: misschien is die 20 procent die wel over de etnische grens kijkt wel opgebouwd uit allemaal mannen - want vrouwen die over die grens gaan kunnen nog steeds op veel op zijn minst verbaal geweld rekenen.

Al met al lijkt dit sterk op een discussie tussen de leden van de homo neandertalis over hoe om te gaan met homo sapiens. In een culturele variant, weliswaar, maar het resultaat is even voorspelbaar: de ondergang van de soort die niet mee kan komen omdat de andere soort nu eenmaal beter gereedschap heeft meegekregen:
  Deze Janneke komt bij voorkeur uit een dorp, of is uit de klei getrokken in Achterhoek, Veluwe of Bible Belt. Dat ze in de Here is, mag geen beletsel heten: Mohammed en Jezus zijn dikke maatjes. Sterker nog: liever christen dan ongelovig. Want het geheim van een lang en gelukkig samenzijn schuilt tenslotte in geest en karakter: Janneke bloost, is trouw, lief en eert het kleine. Allah ziet alles en knikt instemmend.

Een beter immuunstelsel tegen het kwaadaardige virus genaamd Jahweh, God of Allah.

En de volgende is ook bijzonder treffend (Volkskrant.nl, 17-04-2013, door Anna van den Breemer):
  Mohammed Benzakour: 'Ik lees geen Hollandse meningen meer'

NIEUWSBREAK | Verwarring alom tijdens het debat over het sociaal akkoord ... Hoe bekijkt schrijver Mohammed Benzakour het nieuws van vandaag?
...
Met wie was u het hartgrondig oneens vandaag?
'Ik lees geen meningen meer. Of in elk geval geen Hollandse meningen.'

Buitenlandse meningen zijn beter?
Ja, sorry. Behalve Wagendorp en Thomas von der Dunk, die zeggen treffende dingen. Ik kijk bij de Herald Tribune of Al Jazeera. Met Nederlandse opiniemakers ben ik het vaak niet eens, het is vaak slecht onderbouwd of je ziet de naam en weet al wat ze gaan zeggen. Het is slecht voor de gezondheid.'

Bert Wagendorp uitleg of detail en Thomas von der Dunk uitleg of detail ... Voordat die hierop kunnen reageren moeten ze eerst neus, mond en de rest van het hoofd uit de anus van de islam halen ...

Toen deed zich de situatie voor waar in het eerst stuk al aan gerefereerd werd (de Volkskrant, 27-03-2014, door Nell Westerlaken):
  Poëzie uit ellende

Mohammed Benzakour beschreef het leven van zijn Marokkaanse moeder in een Nederlands revalidatiecentrum en kreeg er de E. du Perronprijs voor. 'Een hel met lichtpuntjes.'


...    Een jaar brengt ze door in een revalidatiecentrum dat niet is toegerust op analfabete, islamitische bejaarden die het Nederlands nauwelijks machtig zijn. ...
    Het revalidatiecentrum van zijn moeder reageerde positief op het boek, ondanks Benzakours soms dissidente acties, zoals de verboden uitstapjes naar de kelder om Marokkaans te eten met moeder. In de kantine mag geen meegebracht voedsel worden gegeten. ...
    'De directeur heeft mijn boek aan zijn medewerkers uitgedeeld en is nu bezig het centrum meer in te richten op moslims. ...

De boodschap hierachter kwam goed over (de Volkskrant, 29-03-2014, ingezonden brief van Kim Ryan van Veen, Soest):
  Moeders

Beste Mohammed Benzakour. Ik denk dat mijn moeder ook liever eten van thuis eet wanneer zij moet worden opgenomen in een revalidatiecentrum of in een verpleeghuis (V, 27 maart). Zij eet graag Indiaas, Turks of Indonesisch, maar in ieder geval vegetarisch en liever geen aardappelen met jus.
    Ik vermoed dat ik dan ook met haar stiekem een plekje ga zoeken om meegenomen eten te verorberen. Verder denk ik ook dat mijn moeder niet graag op een gemengd zaaltje ligt waar een meneer bedlegerig is die regelmatig bloot te zien is.
    Wij willen vast ook allemaal heel vaak op bezoek. Volgens mij heeft dit alles niets te maken met geloof.
    Overigens spreekt mij uw boek zeer aan en de liefdevolle wijze waarop u over uw moeder praat. Het staat al op mijn verlanglijstje om zeer binnenkort aan te schaffen!

Mede naar aanleiding van dit geval en vele soortgelijke gedurende de lange jaren sinds het begin van deze verzameling, heeft zich een gedachte uitgekristalliseerd die zich allang aan het vormen was: moslim kennen het begrip "empathie" niet.  Wat ze hebben gaat niet verder dan een bijna of geheel "achter de kudde"-instinct, in dit geval niet gedreven door geur of iest dergelijks maar door neigingen zoals om vijf keer per dag je neus herhaaldeijk op een bidkleedje te drukken, en oneidig herhaald in en uit hetzelfde beok te lezen.

Dodelijke voor geest en empathie.


Naar Haatzaaien, allochtoon , Allochtonen, vijfde colonne , of site home .