WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, moslims: Sinan Çankaya

25 mei 2016

Sinan Çankaya, door de Volkskrant voorzien van de nieuw-Nederlandse spelling Cankaya want dat staat zo veel minder niet-Nederlands (zo werd ook drenkelingetje Aylan bij de Volkskrant Alan), is een haatzaaier van de meer intellectuele soort. "Subtieler' was het eerste bijvoegelijke naamwoord dat in de geest opsprong, maar subtiel is het niet. Het is gewoon dat er meer ambtelijke in plaats van gewone Nederlandse taal wordt gebruikt. Sinan Çankaya werkt dan ook bij wat vroeger was een universiteit en nu een soort madrassa: de VU te Amsterdam. 

Sinan Çankaya heeft ook een eigen veelvuldig uitgedragen boodschap aan Nederland: de Nederlandse politie is racistisch. Dit geheel volgens de ijzersterke logica: "De politie arresteert relatief meer gekleurden dan Nederlanders - gekleurden zijn in alle opzichten gelijkwaardig en identiek aan Nederlanders - dus, ergo, q.e.d.: De politie is racistisch".

En daarvan heeft hij meerdere onderzoeken gepubliceerd.

En daarover en aanverwante zaken heeft hij ook meerdere artikelen geschreven bij Joop.nl, en daarmee was Sinan Çankaya al geslaagd voor zijn haatzaaiers-examen, want bij Joop.nl mogen alleen allochtonen schrijven die van alles wat er met die mensen misgaat, wat samengevat wordt in "kwetsbaar", de Nederlanders de schuld geven.

Maar door de affaire Sylvana S. uitleg of detail , de nog niet gearresteerde rabiate raciste, is hij "gepromoveerd" naar de Volkskrant. (de Volkskrant, 25-05-2016, door Sinan Cankaya, is cultureel antropoloog en als postdoc onderzoeker verbonden aan de VU):
  Politiek links heeft DENK over zich afgeroepen

Linkse partijen hebben racisme te lang afgedaan als een niet-politieke, persoonlijke kwestie.

Juist ja ... Omdat de PvdA en GroenLinks, wat door Çankaya vermoedelijk bedoeld wordt met "linkse partijen", niet nog harder "Racisme!!" hebben geroepen dan hun aanhangers in de media al deden, is er de Turk-nazipartij DENK ontstaan ...
    Waarbij Sylvana S. zich heeft aangesloten omdat de Turknazi's Nederland evenzeer haten als zijzelf dat doet, met haar boodschap: "Alle Nederlanders zijn racisten" - minus dat kleine groepje aanhangers van "de linkse partijen" dat de media domineert, want dat zijn de enigen die ook zijn voor wat Sylvana S. hanteert als criterium voor racisme: het niet-willen-afschaffen van Zwarte Piet.
    Simpele vrouw, simpele redenaties.
    En waarna Sylvana S. op passende simpele wijze op haar rabiate racisme werd gewezen, wat voor Sinan dan weer een uitstekende onderbouwing is van zijn "onderzoek": Nederlanders zijn racistisch. Oh nee, dat was tot nu toe alleen de politie, maar nu is het ook de rest:
  De ander, nu tijdelijk in de gedaante van Sylvana Simons, morrelt aan het positieve zelfbeeld van een tolerant en progressief Nederland. Dan blijken 'wij' plots regressief, hysterisch-collectivistisch, seksistisch en racistisch. ...
    De valkuil is om racisme te reduceren tot een probleem van laagopgeleide, witte Nederlanders. Maar racisme - een systeem dat mensen begunstigt en benadeelt - is structureel en gaat dwars door lijnen van klasse, opleiding en sekse.

En de redenen:
  We moeten spreken over journalisten die eenzijdig de schuld van sociale problematiek bij migranten en hun nakomelingen deponeren.

Al geconstateerd: alle problemen met allochtonen zijn de schuld van de Nederlanders
  Waarom is DENK nodig... De reden is dat politiek links niet in staat is gebleken om een krachtig ... multi-etnisch en multireligieus alternatief te bieden voor de toekomst.

Grappig ... De PvdA heeft een zo sterk multi-etnisch en multireligieus alternatief geboden, dat ze nog slechts 8 (acht!) zetels heeft in de peilingen. D'Ancona, Van Tijn, Vogelaar, Cohen, Asscher ... Allemaal hete pleitbezorgers van het multi-etnische en multireligieuze alternatief voor de toekomst.
   En hadden we nog praktische voorbeelden van dat hedendaagse racisme? Ja, dat hadden we. Hier zijn ze:
  Zwarte Piet heeft verder, natuurlijk, niets van doen met racisme.

Juist ja ... het enige genoemde hedendaagse voorbeeld van racisme is Zwarte Piet ...

Enige tijd later kwam er een reactie op dit haatzaai-vod en nog wat soortgelijke uitingen van de overigens zeer politiek-correcte Stephan Sanders in het nog correcter Vrij Nederland, waarop Çankaya dan weer bij Joop.nl reageerde (de Volkskrant had kennelijk andere prioriteiten). Hier nog wat hoogtepunten als slagroom op de taart van het eerste product (Joop.nl, 15-06-2016, door Sinan Cankaya - Cultureel Antropoloog uitleg of detail ):
  Het Debat: stropoppen en teksten moedwillig met kwade intenties lezen

Stephan Sanders bekritiseert in Vrij Nederland mijn stuk in De Volkskrant. ...
    ... Ik denk namelijk dat de specifieke Nederlandse geschiedenis van racisme overeenkomt, maar ook absoluut verschillend uitpakt, in relatie tot andere landen. ...

"Nederland is racistisch".
  Zo kent islamofobie een specifieke geschiedenis op Europese bodem

"Nederland en Europa is islamofoob".
  De reden dat ik in één adem spreek van “de Nederlander met een migratie-, slavernij- of vluchtelingenverleden” ... deze uiteenlopende ‘groepen’ ... die groepen zich herkennen in de ervaring van uitsluiting.

"Nederlanders sluiten allochtonen uit".
   ... die groepen  ,,, een politieke strijd voor gelijke rechten ...

"Nederland schendt de gelijke rechten van allochtonen".
    Meer Nederlanderhaat van Sinan Çankaya hier uitleg of detail .


Naar Haatzaaien, allochtoon , Allochtonen, vijfde colonne , of site home