WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, moslims: Münire Manisa

20 aug.2016

Münire Manisa is niet zo maar een allochtoon of moslim, maar lid van dat selecte groepje dat door linkse partijen is uitverkoren om te representeren dat allochtonen en moslims net zo goede mensen als u en ik zijn, dus waar u en ik iets namens een politieke partij kunnen doen, moeten zij dat naar getalsmatige evenredigehdi ook kunnen.

Er is tenslotte geen enkel verschil in capaciteiten tussne allochtonen en autochtonen.

En wie ook maar in de buurt komt van de veronderstelling dat dat niet zo zou zijn, is een racist en een facist, en vast wel bereid om treinen richting gaskamers te laten rijden.

Münire Manisa, van Turkse afkomst, is een levend bewijs van die gelijkheid.

En daarna kwam de coup in Turkije, in juli 2016, en kwam al het allochtone nationalistische pus en etter naar buiten ...
En toen was er ook nog een hele reeks aanslagen door moslims, grotendeels in Frankrijk, en daarna een halve volksopstand op Corsica van burgers die die boerkini's op het strand niet meer konden luchten of zien, waarop de burgemeester wijselijk besloot die boerkini's te verbieden wegens "provocerend", en er overal ter werld weer gekozen kon worden: "Islam of westerse waarden". De keuze van alle, ALLE, moslims staat volkomen vast. De kop en de laatste zin van de bijdrage van Münire Manisa, PvdA-politica in Amsterdam Nieuw-West (de Volkskrant, 18-08-2016, door Münire Manisa is PvdA-politica in Amsterdam Nieuw-West):
  Boerkiniverbod is juist onderdrukking

... Ik ben Münire Manisa en vandaag sta ik voor de vrijheid van de vrouwen in Frankrijk.

Wat ook in één zin beantwoord kan worden: "Verbod op SS-uniform is nazisme". Meer ideeën: lees George Orwell.
    Dit alles natuurlijk gebouwd op datgen waar zowel moslims als Joden zo ontzettend goed in zijn: verabsoluteren:
  Het motto van Frankrijk is: 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' (liberté, égalité, fraternité).

Oftewel: "Vrijheid is Absolute Vrijheid".
    Maar slechts als het hen uitkomt, natuurlijk.
    Oh ja, de galgevulde woede leidt ook nog tot een bekentenis:
  Normaliter zou ik een 'disclaimer' aan deze tekst toevoegen in de hoop dat het zou helpen om vooroordelen over moslims weg te nemen. Ergens tussendoor een opmerking over dat ik ook moslima ben en terreur op welke wijze dan ook veracht en veroordeel. Dat doe ik nu niet.

Dat wisten we allang, mevrouw ... Dat soort uitspraken zijn uitsluitend voor de bühne. Maar toch leuk dat u het nu toegeeft.
    En deze is ook nog aardig:
  Misschien doe ik het niet omdat 99 procent van de moslims geen terrorist is

Nog niet helelmaal zorgvuldig genoeg geformuleerd: die 99 procent legt niet daadwerkelijk bommen, maar is terrorist op een andere manier, bijvoorbeeld in woord (zie alhier) en gebaar (boerkini's, boerka's, hoofddoeken, moskeeën), en steunt de actieve terroristen zodra het op kiezen aankomt.

Enfin, die aanslagen en dat vertoon van Turks fascisme in Nederland hebben het maatschappelijk evenwicht weer zo sterk verschoven dat ook in de Volkskrant er sprake is van een minieme hoeveelheid beweging. Want de volgende reacties werden, in tegenstelling tot twee maanden terug, nu wél toegelaten (de Volkskrant, 20-08-2016, ingezonden brief van Martin Bronswijk, Geldrop):
  Tenenkrommend

Het is voor het eerst in 58 jaar dat ik reageer in een krant. Maar het stuk van Münire Manisa vond ik tenenkrommend. Wat een verkrampte poging om middeleeuwse ongelijke behandeling van vrouwen te verdedigen vanuit het standpunt 'keuzevrijheid' van vrouwen. De keuzen in Frankrijk om boerkini's te verbieden zijn misschien omstreden, maar haar mening tekent toch haar naar binnen gekeerde denken en het ontkennen van het feit dat we in de westerse wereld van 2016 leven.

Opzienbarend. Het gezonde verstand in de Volkskrant ... Maar dat indt je dan ok rijwle uitsluitend in de brievenrubriek.
    En niet eentje, nee, meerdere. Hier de intellectuele versie (de Volkskrant, 20-08-2016, ingezonden brief van Marcel Gerrits Jans, psycholoog, Groningen
  Hoezo vrijwillig?

Münire Manisa's stuk in O&D van 18 augustus leverde twee ingezonden brieven op (O&D, 19 augustus) waarin de vrijwilligheid van het dragen van hoofddoeken en boerkini's wordt betwist. In het debat over deze zaken mis ik het in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw veel gebruikte en functionele concept 'verinnerlijkte onderdrukking'.
    Daarmee werd en wordt bedoeld dat mensen door processen als identificatie met de eigen groep, vroegkinderlijke beïnvloeding en buitengeslotenheid van de groep(en) met de macht er ook zelf van overtuigd kunnen gaan raken dat de hun toebedeelde positie terecht en passend is.
    Als vrouw, als slaaf, homo, zwarte, gehandicapte of Jood kwamen zij daardoor niet, of pas laat, in opstand om meer rechten of minder plichten op te eisen. Velen bleven zich houden aan de voorschriften - (inmiddels) ook zonder dwang van buitenaf - omdat die ervaren worden als eigen en natuurlijk. Maar wat is dan de term vrijwillig nog waard?
    Voor de vrijmaking (emancipatie) van minderheidsgroepen is het zich bewust worden van fenomenen als verinnerlijkte onderdrukking belangrijk. En vandaar ook deze bijdrage aan de discussie.

Opzienbarend, want uit deze twee reacties tezamen volgt: dit soort mesen is totaal niet geschikt om te functioneren binnen een democratie. Dit soort mensen is alleen in staat tot lopen achter een islamitisch heerser als Erdogan.
    Het functioneren van dit soort mensen in een democratie is een dodelijk gevaar voor die democratie.
    Eerder en meer haatzaaien van Manisa hier uitleg of detail .

Hier nog maar een vervolgje, omdat het weinig moeite kost want die heeft GeenStijl er al in gestoken (GeenStijl.nl, 12-06-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  PvdA: 'Alles komt goed want Nederlanders doen mee aan ramadan'Raar artikel van PvdA-mevrouw is raar. In een reactie op het verontrustende bericht van Paroollezeres P. Mohan in het Parool aangaande het al dan niet vreedzaam samenleven der verschillende culturen op de kinderspeelplaatsen te Amsterdam schiet Münire Manisa (Partij van de Achterlijkheid) in de wegkijkreflex. Mevrouw Mohan schreef over moslimkinderen, Surinaamse kinderen en Nederlandse kinderen. Manisa: "Dus nee, ik ken geen moslimkinderen in deze stad. Ik ken geen Surinamers. Ik ken geen Nederlanders. Ik ken Amsterdammers." ...

Kent u deze ook al zo lang ...? En weet u ook al zo lang dat het vrijwel altijd een gore leugen is ...? Ja ...? Zo ook nu:
  Het bewijs dat Manisa aandraagt voor deze stelling is op zijn best onzinnig. "En dat ik in bijna elk restaurant waar ik kom voor de iftar Nederlanders zie, die ook een dagje hebben meegevast, word ik gesterkt in mijn overtuiging dat Amsterdam daadwerkelijk zeer divers is. Geen stad als mijn stad Amsterdam. Ik maak kennis met een jongeman, daag hem vijf minuten later voor de grap uit om een dagje mee te vasten en hij gaat er meteen mee akkoord." ...

Mevrouw Manisa kent dus sowieso wel moslim-Amsterdammers en niet-moslim-Amsterdammers.
  ... Huh wat? Omdat mensen meedoen aan een achterlijk gebruik komt het allemaal goed met Amsterdam? Wanneer is de integratie compleet geslaagd, mevrouw Manisa? Als alle Amsterdamse basisschoolmeisjes een hijab omgebonden krijgen? ...

Maar natuurlijk .. Dat is wat ALLE moslims willen: kalifaat en sharia.
  ... Gelukkig kan het nog gekker. "Een radicaliseringsexpert zei tijdens een gesprek: "Iedereen lachte Cohen destijds uit om zijn kopjes thee, nu hebben we spijt dat we niet langer hebben doorgezet. Die kopjes thee waren inderdaad een goede oplossing."" ...

Oftewel: "Verzet u niet tegen de kalifatisering!"

Er is al maandenlang een heftige #MeToo-campagne bezig tegen vrouw-onvriendelijk gedrag van vooral machtige en bekende mannen. En vooral door vrouwen, natuurlijk. We hebben de moslim-vrouwen niet gehoord. Logisch. Ze zouden onmiddellijk de vrouwonvriendelijkheid van het mannelijke moslim-gajes in het gezicht gemeten hebben gekregen. Of misschien ook wel niet, want oie #MeToo-actievoerders waren voor het overgrote deel ook hoogst politiek-correct.
    Maar nu. Nu wordt er zo'n gajes-moslim genaamd Rapper Boef aan de schandpaal genageld. En daar heb je ze ... (Joop.nl, 04-01-2018, door Münire Manisa - Bestuurscommissielid Amsterdam uitleg of detail ):
  Met Boos zijn op Boef zijn we er nog lang niet

Je zou haast denken dat Boef hoogstpersoonlijk een bom onder onze geweldig geregelde vrouwenrechten heeft geplaatst door een misselijkmakende uitspraak te doen

Oftewel: "Omdat het een moslim is, moet de toon gematigd worden".
  Een ‘moslim-‘Boef heeft iets geroepen over meisjes ...

Neiamnd heeft het bij het aanspreken van dat Boef-gajes over zijn moslim-zijn gehad. Dat doen wel met gajes-moslims solidaire mso.lims oftewel mede-gajes-moslims. Deze gajes-moslim, ook,dus.
    Die dus ook meteen gaat wijzen naar niet-moslims:
  ... Donald “grab them by the pussy” Trump ... Thierry Baudet van Forum voor Democratie? ... het CDA? CDA-Kamerlid Peters ... ‘vrouwenmepper’ Camiel Eurlings. ...

Gepaard gaande met datgene dat volkomen vastgenageld zit aan moslims zodra ze hun mond open doen over dit soort zaken:
  ... ik erger me ook enorm aan de hypocrisie van de afgelopen dagen. Je zou haast denken dat Boef hoogstpersoonlijk een bom onder onze geweldig geregelde vrouwenrechten heeft geplaatst door een misselijkmakende uitspraak te doen. En waar de daden van eerder genoemde ‘heren’ Trump, Baudet en Eurlings alleen aan deze ‘heren’ werden toegeschreven, wordt de uitspraak van Boef opeens in de schoenen van alle moslims geschoven.    ...

De glasharde, vuile, gore, leugens. Niemand heeft dat gedaan. Dat heeft alleen moslim-gajes gedaan dat het verband onmiddleijk heeft gelegd in het eigen geestelijke gestoorde brein.
    Wat dus nog eens extra nadruk behoeft:
  ... opeens in de schoenen van alle moslims geschoven. Mislukte integratie, islam, u kent het riedeltje wel. Scheer je weg. Baudet stijgt met de dag in de peilingen ...

Kijk, dat bedoelt ze: ze zit boordevol het gore hete Nederlandhaat vanwege de steun aan Baudet.
    Waarna ze nog een een keer

  ...  Baudet stijgt met de dag in de peilingen terwijl hij geilt op het idee van semi-verkrachten en aanranden.    ...

... glasharde, vuile, gore, moslim-leugen debiteert.
    De grote vraag wordt steeds duidelijker: hoe krijgen we dit gajes dat vol Nederlandhaat zit uit ons land. Maar vermoedelijk gaat dit vanzelf: ze maken zichzelf steeds onmogelijker.


Naar Allochtonen, haatzaaien , Allochtonen, vijfde colonne , of site home