WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, moslims: Ahmed Marcouch

19 jun.2016; 26 dec.2016

Alle moslims zijn haatzaaiers. Ook Ahmed Marcouch, die gezien wordt als en zeer gematigd exemplaar. Slects de koppen uit twee van zijn bijdragen aan de komende etnische burgeroorlog zijn voldoende (Joop.nl, 20-07-2016, door Ahmed Marcouch - Tweede Kamerlid PvdA uitleg of detail ):
  Alarm over Joden, bestrijd ze als jihadistische groeperingen

De politie moet dit echt meteen luid en duidelijk afkeuren en de rechercheurs horen nu al met een huiszoekingsbevel op de stoep te staan bij de gezinnen en andere relaties van Joden

Al duidelijk genoeg. Hier is de tweede, voor alle zekerheid (Elsevier.nl, 01-12-2016, door Emile Kossen uitleg of detail ):
  Ophef rond Marcouch: ‘Joden niets te zoeken bij politie’

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch baart opzien door uitspraken over de achtergrond van politieagenten. Joodse Nederlanders zouden ‘niets te zoeken’ hebben bij de politie.

Waarbij het duidelijk moge zijn dat op de plaatsen waar hier "Joden" of equivalenten staat, oorspronkelijk "PVV-aanhangers" of equivalenten stond. Die vervangingen zijn volgens het recept dat moslims zelf hanteren en dus ook op hun eigen uitspraken van toepassing is.

Daar Ahmed Marcouch ook in de culturele strijd tussen zwarten en Nederlanders, waarin hijzelf als moslim niet direct betrokken is, zonder enige reserve de kant van de zwarten kiest, zie hier uitleg of detail , is het duidelijk dat alle moslims, ook wat geldt als gematigd, samenspannen met zwarten en Joden in de strijd tegen de Nederlandse oftewel blanke cultuur.

En hiermee de weg plaveien voor de komende etnische burgeroorlog .


Naar Haatzaaien, allochtoon , Allochtonen, vijfde colonne , of site home