WERELD & DENKEN
 
 

Moslims, haatzaaiers: Naz Taha

23 mrt.2017

De verkiezingen van 15 maart 2017 zijn achter de rug, en bij de Volkskrant is de normale dienstregeling weer begonnen. Dat wil zeggen, nu, schrijvende een week later, zijn we al twee dubbele paginá-artikelen met de boodschap "Moslims zijn hartstikke oké" verder. En een eerste "Nederlanders zijn haters"-artikel vanuit de allochtone kolonie, van een reguliere bijdraagster: Beri Shalmashi uitleg of detail .

Hier de tweede uit die kring, van een nieuwkomer, wat al voor een groot deel afgedaan kan woden middels de kop (de Volkskrant, 23-03-2017, door Naz Taha, journalist):
 

Ook al is Nederland verrechtst, er blijft hoop op verandering


Waarop de redactie even ging checken of "vernadering" al in de verzameling Termen, kort uitleg of detail stond. Dat was het geval, maar hij is even aangevuld:

  Verandering
Bij gebruik door politiek-correcten: eufemisme voor globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en verdringing van de blanke bevolking door vrije immigratie. Bij gebruik door moslims: invoering van kalifaat en sharia en verdrijving van de kk kazen.

En wie dat wat zwart-wit uitgelegd vindt: hoe anders heeft het zin de Nederlandse samenleving te veranderen zodanig dat het moslims naar de zin maakt? Door winti in te voeren?

De tekst van het artikel is volkomen standaard. Kant één:
  ... mijn tante, die al jaren op de maatschappelijke ladder klimt ...
... laten keiharde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zien dat het met kinderen van gastarbeiders juist bijzonder goed gaat. Ze doen het beter op school en stoten vaker door naar hogeschool en universiteit.
    Diezelfde CBS concludeerde recentelijk dat kinderen van vluchtelingen die eind jaren negentig naar Nederland kwamen, in leerprestaties nauwelijks onderdoen voor autochtone Nederlandse kinderen.

De allochtoon is een hardwerkende bijdrager aan Nederland die zich in alles openstelt voor de Nederlandse  samneleving.

Kant nummer twee:
 

... mijn tante ... als tweederangsburger werd neergezet vanwege haar hoofddoek. En ook het goedbedoelde advies dat ik van een potentiële werkgever kreeg, die meende dat ik mijn moedertaal voortaan beter achterwege kon laten op mijn cv.
    Het illustreerde de verontrustende arbeidsdiscriminatie: het maakt niet uit hoe lang je al in Nederland woont, met je gekke achternaam vind je sowieso minder snel een mooie baan.
    ...'onze' minister-president die eerder dit jaar met een open brief duidelijk maakte dat hij niet de premier van iedere Nederlander is: mensen met andere roots moeten zich volgens Rutte extra hard bewijzen, anders pleuren ze maar op.
    De uitslag van de verkiezingen, met grote winst voor VVD, PVV, CDA en FVD en het 'verlies' van Artikel 1, maakt als laatste pijnlijk duidelijk dat racisme en het wij/zij-denken de status quo is geworden in onze samenleving.
    ...Ik begrijp nu dat sommige Nederlanders met een migrantenachtergrond zich aanmerkelijk minder thuis zijn gaan voelen in Nederland. Je kunt oneindig proberen te integreren in een samenleving, maar als die samenleving jou niet accepteert, blijf je buitenstaander.
    ... waar onze samenleving veel populistische trekken vertoont ... de wij/zij-samenleving van multiculti-haters. ...


De Nederlanders zijn haters. Behalve natuurlijk de politiek-correcte zwarten- en moslim-fetisjisten:
 

... een grote groep medelanders die ook streven naar een inclusiever Nederland. De winst voor GroenLinks bereikte een historisch hoogtepunt ...


Aangevoerd door een Marokkaan uitleg of detail die Nederland wil overstromen met miljoenen nieuwe moslim- (en zwarte)immigranten.

Dit artikel bleek uitest behulpzaam bij het verder aanvullen van de verzameling Termen, kort . Genoteerd werden de volgende gevallen, al dan niet daar al aanwezig:
 

verandering, biculturele Nederlander, inclusieve samenleving, discriminatie, tweedeling, acceptatie, polarisatie, tweederangsburge, neergezet, arbeidsdiscriminatie, thuisvoelt, populistische, polariseerde, iedere Nederlander, roots, racisme, wij/zij-denken, Nederlanders met een migrantenachtergrond, thuis ... voelen, integreren, accepteert, buitenstaander, verandering, medelanders, inclusiever Nederland, multiculturele samenleving, integratie, gastarbeiders, vluchtelingen, autochtone Nederlandse kinderen, populistische, potentie, diversiteit, wij/zij-samenleving, multiculti-haters, verandering, volwaardig, vooruitgang. 


Zelden is wij/zij-denken zo helder geïllustreerd.

Trouwens: net als de Nederlandhaat.


Naar Haatzaaien, allochtoon , Allochtonen, vijfde colonne , of site home .