WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne: bevestigingen

28 jun.2009

Een lijst van bronnen die de rol van de moslims in Nederland, en elders, als vijfde colonne bevestigen:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2009, Van onze verslaggever Remco Meijer

'Vermogen van Al Qaida om aanslagen te (laten)plegen is de afgelopen jaren toegenomen'

AIVD: Nederland voorkeursdoelwit

Een groeiend aantal mensen afkomstig uit Europa volgt een militaire opleiding in trainingskampen in de Pakistaans-Afghaanse regio. Dit schrijft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het jaarverslag over 2008 dat dinsdag door minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd.   ...
    De AIVD stelde in 2008 verder vast dat de Marokkaanse inlichtingendienst heeft geprobeerd een informantennetwerk in Nederland op te bouwen. Daartoe zetten de Marokkanen Nederlandse politiefunctionarissen met een Marokkaanse achtergrond in, van wie een zich toegang verschafte tot besloten gegevensbestanden. Naar aanleiding van deze kwestie is een aantal Marokkaanse diplomaten teruggeroepen naar Marokko.   ...


Uit: De Volkskrant, 28-05-2009, Van onze verslaggever John Wanders

Van spionage verdachte ex-agent alsnog vervolgd

Brigadier zou tussen 2006 en mei 2008 informatie hebben gelekt naar de Marokkaanse inlichtingendienst.

Het OM gaat oud-politieagent Ré L., die voor Marokko zou hebben gespioneerd, alsnog vervolgen. De officiële verdenking tegen de 38-jarige Rotterdammer van Marokkaanse origine luidt ‘schending van de geheimhoudingsplicht’. Daarop staat een maximumstraf van vier jaar cel.
    Tussen 2006 en mei 2008 zou L. als brigadier van het korps Rotterdam-Rijnmond vertrouwelijke informatie uit politieregisters hebben verstrekt aan de Marokkaanse inlichtingendienst. Omdat het daarbij geen staatsgeheimen betrof, mijdt het OM in zijn formele aanklacht de term ‘spionage’.
    De zaak rond de oud-agent kwam september vorig jaar via NOVA in de publiciteit en werd al gauw een diplomatieke rel. Marokko trok daarop twee van zijn diplomaten uit Nederland terug.  ...


Uit: De Volkskrant, 29-01-2009, door Annieke Kranenberg

Namenlijst Marokko 'provocerend'

Ouders van Marokkaanse afkomst moeten vrij zijn om elke naam, dus ook een Berbernaam, voor kun kind te kiezen. Coalitiepartijen PvdA en CDA willen dat het kabinet opnieuw bekijkt hoe de Marokkaanse overheid daartoe kan worden bewogen.
    Onlangs maakte een hoge Marokkaanse ambtenaar bekend dat een nieuwe namenlijst naar alle ambassades en consulaten in het buitenland wordt gestuurd. Berbernamen zijn uit den boze, omdat die in strijd zouden zijn met de ‘Marokkaanse identiteit’. Maar in Nederland wonen vooral Marokkaanse Berbers. Nu al mogen Marokkaanse consulaten alleen kinderen registreren die een goedgekeurde, veelal Arabische naam hebben. Zonder registratie kunnen de kinderen in de problemen komen als zij naar Marokko reizen of vandaaruit een erfenis krijgen.   ...


Red.:   Maar ook zonder lijst wordt en door de moslims koloniserend opgetreden:


Uit: Dagblad DePers, 24-02-2009.

Ali B. vader van zoon Amin

Rapper en presentator Ali B. en zijn vrouw Brechje zijn dit weekeinde de ouders geworden van een zoon. De jongen heet Amin (spreek uit Emmien) en weegt ruim zeven pond, zo maakte Ali B. maandag op zijn website bekend.
    De 27-jarige Ali B., echte naam Bouali,...


Red.:   Dit is een enkel voorbeeld van een universeel verschijnsel: bij gemengde huwelijken met een islamitische partner krijgen de kinderen vrijwel universeel islamitische namen. Zo koloniseert de vijfde colonne Nederland.
    Het is zelfs geformaliseerd - dat heet "tweede nationaliteit":


Uit: De Volkskrant, 03-04-2009, van verslaggever Ron Meerhof

Tweede nationaliteit is weerbarstig

De Tweede Kamer wil een einde maken aan de praktijk dat gemeenten ongevraagd de tweede nationaliteit van kinderen uit een gemengd huwelijk registreren. De regeringspartijen CDA en PvdA kondigden donderdag een initiatiefwet aan die dit moet regelen.   ..


Red.:   Hier de uitleg van de betekenis hiervan:


Uit: De Volkskrant, 06-04-2009, ingezonden brief van Pieter Markus (Geldrop)

Tweede nationaliteit

Een kind van een ouder met de Turkse of Marokkaanse nationaliteit verkrijgt vanzelf ook die nationaliteit (Binnenland, 3 april). En dat gaat zo eindeloos door, van geslacht op geslacht. Wil het een beetje vlotten met de integratie, en dus met gemengde huwelijken, dan heeft op den duur iedereen wel ergens een Turkse en een Marokkaanse voorouder. En heeft dus iedere Nederlander ook de Turkse en de Marokkaanse nationaliteit. En moet iedere jongen in Turkse krijgsdienst, of zijn gezicht daar nooit laten zien. Voordat het zo ver is moet de Nederlandse overheid een einde maken aan dit neokolonialisme.


Red.:  De armen van de vijfde colonne reiken ook tot ver in de media - de schrijver van het volgende, Hans Jansen, is een bekend arabist:


Uit: www.hoeiboei.nl, 01-07-2009, door Hans Jansen

Rapporteur of propagandist

Maarten van Rossem en ik zijn beiden redelijk op de hoogte van de ‘wetenschappelijke’ literatuur over onze onderwerpen, respectievelijk Amerika en de wereld van de islam. Maarten van R. leest Amerikaanse boeken en kranten, ik lees Arabische boeken en kranten. Sinds zo’n twintig jaar, eigenlijk langer al, doen we daarvan op de buis of de radio wel eens verslag, een enkele keer zelfs samen. Ik herinner me tenminste dat ik begin jaren negentig bij het uitbreken van de oorlog tegen Iraq, ter bevrijding van Koeweit, vele malen, soms haast dagelijks, naast en tegelijk met Maarten in tv-programma’s heb gezeten. ...
    Beiden wisten we wel eens iets niet, wie regelmatig in studio’s zit raakt alleen al daardoor het contact met het laatste nieuws een beetje kwijt, maar we werden op ons woord geloofd. Niemand riep tegen ons dat we politieke propaganda bedreven. We zaten daar omdat we door onze opleiding en door ons werk aan de universiteit, feiten kenden die voor de nieuwsberichtgeving relevant zouden kunnen zijn, en waarvan het minder waarschijnlijk was dat een leek of een niet-specialist ze ook kende. ...
    Ergens tussen toen en nu is er veel veranderd. Ik realiseerde me dat eigenlijk pas voor het eerst volledig in het voorjaar van 2009, tijdens een programma waarin ik zat samen met Tofik Dibi (GroenLinks), op 27 maart. Maar er waren natuurlijk al vele gelegenheden eerder dat er me iets begon te dagen. Kort na de moord op Theo van Gogh zat ik veel in programma’s, onder andere om antwoord te geven op de vraag hoe in andere landen op vergelijkbare moorden gereageerd was.
    Naar aanleiding daarvan gingen de zusjes Azough, de een journaliste en de andere kamerlid voor GroenLinks, in de weken daarna redacties waar ik voor had opgetreden afbellen, om navraag te doen: waarom ‘zo’n controversieel Arabist als Hans Jansen’ gevraagd was iets te schrijven of te zeggen voor de krant, of de rubriek, van de redactie die ze aan de lijn hadden. De zusjes hebben (denk ik) inderdaad wel een artikel gemaakt dat ergens verschenen is, en waarin je hopelijk iets van de verbazing van de redacteuren aan wie die vraag gesteld werd, kunt horen doorklinken.
    Er zal wel meer gebeurd zijn dat mij gelukkig ontging, uiteindelijk zou ik normaal gesproken ook niets van die telefoontjes van de Azoughjes gehoord moeten hebben. Maar ik merkte geleidelijk aan dat ik langzaam maar zeker niet meer als rapporteur maar als propagandist werd gecast. Had dat te maken met de ontwikkeling van mijn persoonlijke opvattingen, of weerspiegelde het veranderingen in de maatschappij die buiten mij om plaats hadden? Ik denk het laatste.   ...


Red.:  Die verandering in de maatschappij was dat de vijfde colonne van moslims steeds meer invloed heeft gekregen - deels door eigen doen, maar (groten)deels door verraad van de intellectuele elite.
    De volgende geïnterviewde is iemand die zichzelf onder de meest geïntegreerde en verlichte moslims schaart:


Van: www.al-yaqeen.com

Al-Yaqeen interviewt Tofik Dibi (Groen Links)

1. Kunt u iets vertellen over uzelf? (opleiding, politieke loopbaan, religieuze achtergrond.)
Ik studeer eigenlijk nog steeds Media & Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, maar ik ben nu even gestopt. Ik ben de politiek ingegaan, omdat ik politiek bewust ben geraakt na de aanslagen van 11 september. ...

2. Welke plaats neemt de Islam in uw dagelijks leven in?
Terugdenkend aan mijn jeugd: Ik zou hier niet zijn als ik geen contact had met Degene daarboven, Allah, met Wie ik gesprekken voer. Ik praktiseer nu voornamelijk door voor het slapen gaan gesprekken te voeren met God. Dit geeft mij kracht om te doen wat ik wil doen.
...
6. Bij de verkiezingen hebt u voorkeursstemmen gehad van veelal jonge allochtonen en moslims om hun belangen te behartigen. In een introductiefilmpje zegt u op te komen voor onder andere moslims. Waarin uit zich dit?
Ik neem alles wat ik zelf heb meegemaakt mee de Kamer in en dat probeer ik elke dag dan ook te verwoorden. Dus als ik een debat heb over welk onderwerp dan ook, bijvoorbeeld over onderwijs, dan heb ik het over meisjes met een hoofddoek die geweigerd worden om stage te lopen. Als ik het heb over integratie, dan kan ik het hebben over uitsluiting van zoveel jongeren in Nederland. Over het islamdebat heb ik stelling genomen. Als het over Wilders gaat, heb ik stelling genomen. Ik bekijk het altijd vanuit het perspectief van een jonge moslim hier in de samenleving en wat zij hier dagelijks meemaken.
...
10. .... Minister Vogelaar heeft eens gezegd dat Nederland in de toekomst een Christelijk-Joods-Islamitische traditie zal hebben. Er is toen een stortvloed van kritiek over haar gekomen. Wat is uw mening met betrekking tot de opmerking van Vogelaar?
Na die uitspraak was ik net in de Kamer en begon me door deze uitspraak net thuis te voelen. Ik heb haar hiervoor ook bedankt. ... Ze zei dat een soortgelijk proces in Nederland zou kunnen plaatsvinden na een bepaalde periode.
    En volgens mij is de Islamitische cultuur al een onderdeel van Nederland en was hij dat al toen mensen van mijn generatie geboren waren in Nederland. Dus het klopt. De Islam is inmiddels een Nederlandse godsdienst. Ik weet dat niet alle mensen dat leuk vinden en dat het voor hen moeilijk is, maar het zal steeds meer onderdeel worden van Nederland. Ik ben daar blij om, omdat de moslims nu eenmaal burgers zijn van Nederland. Ook moeten zij op hun school, hun werk, in de media en in het publieke domein terug zien dat zij onderdeel zijn van deze samenleving.

12. Als de politiek, inclusief de Groen Links, instemt met inperking van religieuze vrijheden (zoals het dragen van een hoofddoek), komt u dan niet in een spagaat terecht en wat zal uw vervolgstap worden?
Ik zou dat nooit accepteren. Groen Links zou nooit akkoord gaan met een verbod op de hoofddoek. Ook geen verbod op boerka’s in het publieke domein. Ik hecht heel erg aan de essentie van Groen Links. ...  Ik maak de lijn als het gaat om integratie en ik heb een heel duidelijke lijn.

14. Als u nu een minuut krijgt om te zeggen waarom u moslim bent, wat zou u Nederland hierover zeggen?
Dan zou ik willen zeggen dat ik geen moslim ben omdat mijn ouders in Marokko geboren zijn en omdat daar toevallig de Islam de godsdienst was. Ik ben moslim, omdat ik daar zelf bewust voor heb gekozen. Ik ben moslim met opgeheven hoofd. Als ik zeg dat ik het zelfvertrouwen terug wil geven aan jonge moslims in Nederland, dan bedoel ik dat daarmee. Je moet assertief en bewust zijn als het gaat om je religieuze vrijheid.
    Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik hier kracht en inspiratie uit haal en omdat ik zeker weet dat er een God is Die Allah heet en Die dit alles mogelijk heeft gemaakt en naar Hem zullen we weer terugkeren.

15. In hoeverre wordt u op uw werk in de Kamer in de gelegenheid gesteld om uw geloof te praktiseren? Met namen in de vorm van uw dagelijkse gebeden.
Wij hebben binnen de Groen Links een aantal mensen dat moslim is en tijd nodig heeft voor het gebed. Binnen onze partij hebben we daar alle ruimte voor en ik merk ook dat dit geldt voor al het personeel dat werkzaam is in de Kamer. Als deze ruimte er niet was, dan zou ik deze afdwingen. Als die behoefte er is bij werknemers, dan ga ik ervan uit dat de werkgevers daar absoluut rekening mee houden. Het verhoogt ook de loyaliteit van zo een werknemer aan zijn baan.

16. Dus in dat opzicht bent u ook tegen het voorstel van Minister Ter Horst om het dragen van een hoofddoek voor agenten te verbieden? Ook al gaat dat in Engeland goed?
Absoluut. Ik ben hier heel erg tegen en ik vind het ook heel krampachtig. Het gaat eigenlijk om het hoofddoekje, maar dat zegt ze dan niet met zoveel woorden. Uit angst voor reacties uit de samenleving als zij een hoofddoekje mogelijk maakt. Want tjah, dan is het weer de islamisering van de politie. Ik had van haar meer nuchterheid verwacht.
    Natuurlijk moet je een hoofddoek kunnen dragen. Of een tulband. Allereerst omdat het helemaal niets zegt over de kwaliteit van iemand en hoe hij zijn functie uitoefent. En ten tweede zorg je ervoor dat iemand zijn taak alleen maar beter uitvoert.


Red.:   Dit is allemaal overduidelijk: hier spreekt een rasechte islampropagandist, die alles zal doen om van Nederland een islamitisch land te maken. De laatste zin spreekt boekdelen over de inspiratiebron: de islam maakt dat iemand beter gaat functioneren - de islam maakt een beter mensen. De werkelijkheid van de islamitische wereld laat zien dat dit een regelrechte leugen is.
    Tofik Dibi wil ons de wereld van Saoedi-Arabië, Jemen, Soedan, en Iran brengen. Tofik Dibi is een levensgevaarlijke vijfde colonnist.
    Een paar buitenlandse voorbeelden:


Uit: De Volkskrant, 11-07-2009, AP, Reuters

Erdogan: genocide in West-China

Turkse premier heklet optreden tegen Oeigoeren | Ondanks verbod openen moskeeën hun deuren | Bewoners ontvluchten stad

Het etnische geweld in de West-Chinese regio Xinjiang lijkt op genocide. Dat heeft de Turkse premier Tayyip Erdogan vrijdag gezegd.
    ‘De incidenten lijken, eenvoudig gezegd, op genocide. Het heeft geen zin het anders te interpreteren’, zei Erdogan nadat de Chinese autoriteiten opnieuw een nachtelijk uitgaansverbod hadden afgekondigd in de regionale hoofdstad Urumqi. Turkije voelt zich religieus en etnisch verbonden met de Oeigoeren in het westen van China.
    Het dodental van de onlusten Xinjiang is opgelopen tot 184, zo meldden de Chinese autoriteiten. Volgens het persbureau Xinhua zijn de slachtoffers 137 Han-Chinezen, 46 Oeigoeren en één man van het Hui-volk. ...


Red.:   Het essentiële aspect aan het karakter van het vormen van een vijfde colonne, is de and die wederzijds gevoeld wordt. Nou, daarover is Erdogan volkomen duidelijk: hij slaat volledig door.
    Nog meer buitenland:


Van: www.uitkijk.nl, 27-02-2009

Zweden: koekje linkse moslim deeg

Het Zweedse Södertälje zucht onder een spoor van brandstichtingen in winkels die Amerikaanse producten verkopen. De extreemlinkse groepering Global Intifida zou achter de intimidatiecampagne zitten.
    Het 'sociaal-democratische' Zweden heeft sinds de Amerikaanse inval 40.000 Irakezen opgenomen, meer dan elk ander Europees land en Amerika. Naar schatting zevenduizend van hen wonen in Södertälje, dat in totaal 83.000 inwoners heeft en ook wel Little Baghdad wordt genoemd. Gisteren was het opnieuw raak: drie supermarkten brandden af, en een vierde raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden, meldt de Engelstalige website Stockholm News.
    Volgens de politie zijn er mogelijk tijdmechanismen gebruikt om de branden tegelijkertijd te laten beginnen. Ook afgelopen december en januari waren er brandstichtingen in het zuid-Zweedse stadje. Toen werden er flyers gevonden waarin Global Intifada de verantwoordelijkheid opeist voor de vernielingen.
    Bovendien zijn er flyers gevonden met instructie over hoe je vuurbommen kunt maken en waarin wordt opgeroepen tot het gooien van molotovcocktails naar winkels die Amerikaanse producten verkopen. Twee weken geleden ontvingen de getroffen supermarkten een schriftelijke waarschuwing van de extreemlinkse beweging. De linkse en pro-Palestijnse groepering Global Intifada zegt wereldwijd 'te strijden' tegen kapitalisme en imperialisme. Vooral landen die betrokken zijn bij de inval in Irak vormen een doelwit.
    Volgens de Zweedse veiligheidspolitie eiste Global Intifada in 2005 ook de verantwoordelijkheid op voor het in brand steken van voertuigen van de Deense en Russische ambassade. Ook stichtte de groepering brand op het Poolse consulaat in Stockholm in 2004, schrijft de Duitse krant Die Welt. De Amerikaanse ambassade in Zweden waarschuwt voor mogelijke bedreigingen van Amerikaanse doelen in het land.


Red.:   Terug naar de geïntegreerde Nederlanders:


Uit: De Volkskrant, 21-07-2009, van correspondent Marc Peeperkorn

Belgisch pardon ergert CDA, PVV en VVD

Mogelijk 50 duizend illegalen profiteren van pardon | VVD wil Europese regels | D66 en GroenLinks juichen ruimhartigheid toe


Europarlementariërs van CDA, PVV en VVD veroordelen de legalisering van tienduizenden illegalen door België. Zij vrezen dat een deel zich uiteindelijk in Nederland vestigt en dat de pardonregeling extra illegalen aantrekt.   ...
    PvdA-europarlementariër Emine Bozkurt vindt het nog te vroeg voor Europese regels. ...


Red.:    Waarom zou Emine Bozkurt dat nu vinden?:
 

Van: www.europa-nu.nl.

Drs. E. Bozkurt

Emine Bozkurt (1967) is sinds 20 juli 2004 lid van het Europees Parlement. Zij maakt namens de PvdA deel uit van de fractie der Europese Sociaal-Democraten (PES). Voor zij in het Europees Parlement kwam, was mevrouw Bozkurt werkzaam bij de Nederlandse Moslim Omroep (tot 1997), voorlichter van het Rathenau Instituut (tot 2001) en adviseur van Radar (adviesbureau voor sociale vraagstukken). In het Europees Parlement houdt zij zich met name bezig met vrouwenrechten in Turkije, mede met het oog op het kandidaat-EU-lidmaatschap van dat land.
...
- lid bestuur Algemene Programmaraad (APR), trad in februari 2001 af omdat de APR zou falen een pluriform samengesteld pakket te adviseren voor tv- en radiozenders op de Amsterdamse Kabel.
- voorzitter Raad van Toezicht van Tumajon (landelijke stichting voor Turkse en Marokkaanse jongeren), van 2000 tot 2003
...
- lid delegatie in de gemengde parlementaire commissie EU-Turkije (rapporteur vrouwenrechten voor Turkije), vanaf september 2004
- vicevoorzitter van de anti-racisme intergroup
...
- lid comité van aanbeveling Türkçe için el ele (Stichting Turks Onderwijs Nederland)
- lid comité van aanbeveling Vrijheid is Frikti (initiatief Landelijk Overleg Minderheden)
...
- Nam in 2006 het initiatief voor een handtekeningenactie in het Europees Parlement tegen racisme in het voetbal. De verklaring werd door in het EP door 423 handtekeningen bekrachtigd en overgenomen door de Uefa en de Fifa.
...
Haar vader kwam als een van de eerste gastarbeiders vanuit Turkije naar Nederland, haar moeder is van Friese afkomst
...
- Werd bij de Europese Verkiezingen van juni 2004 met voorkeursstemmen gekozen.
...
- prijs voor 'vrouwen met lef' van de Universiteit van Istanbul, februari 2005
- onderscheiding van de feministische krant "Kazete", oktober 2006
- prijs van het Turkse weekblad "True", januari 2007
- Turkse persprijs, februari 2008 (voor inzet voor vrouwenrechten en democratie in Turkije)


Red.:   Nog een vraag: waarom zou Emine Bozkurt, in tegenstelling tot, zeg, Jet Bussemaker (ook PvdA, ook vrouw), nu zoveel Turkse prijzen krijgen?
    Nog meer Turken:


Uit: DePers.nl, 21-07-2009, door Remco Tomesen

De nieuwe Turk is een Bulgaar

Turkse Bulgaren zijn de snelst groeiende groep nieuwkomers. Ze verdienen weinig en wonen vaak illegaal.

De Bulgaren zijn de snelst groeiende groep nieuwkomers in Nederland. En veruit het grootste deel (90 procent) van die groep is van etnisch Turkse origine.
    Ze komen in groten getale naar Nederland, omdat ze werk vinden bij Turkse bedrijven. Daar krijgen ze ver onder het minimumloon betaald en werken ze meer dan zestig uur per week. Ze wonen vaak in illegale woningen. Dat blijkt uit gesprekken met Bulgaren in Nederland.
    Veel Turkse Bulgaren komen in Nederland met hulp van louche tussenpersonen uit Bulgarije, zegt voorzitter Gerlof Roubos van de VIA, branchevereniging voor uitzendbureaus die bemiddelen voor buitenlandse werknemers in Nederland.
    Die bureaus staan onder controle van de corrupte politieke partij DPS, zeggen Bulgaren die in Nederland wonen. De DPS heeft volgens hen haar tentakels ook uitgeslagen naar bedrijven in Nederland waar Bulgaren werken. Medewerkers van deze bedrijven werden onlangs door hun bazen gedwongen te stemmen op de DPS. De DPS zegt op te komen voor de belangen van Turkse Bulgaren. ...
    De Bulgaren zijn de snelstgroeiende groep nieuwelingen in Nederland. Hoeveel er precies wonen, is onbekend; schattingen lopen uiteen van tienduizend tot dertigduizend. Amsterdam en Den Haag zijn steden met veel Bulgaren. Alleen in Den Haag staan er al drieduizend officieel ingeschreven. Twaalf keer zoveel als in 2005. Een nog groter aantal komt niet terug in de lijstjes.
    Dat er zoveel Bulgaren juist naar Nederland komen, is geen toeval. Natuurlijk heeft het te maken met de toetreding van het land tot de EU in 2007. Sinds dat jaar mogen de Bulgaren overal in de Europese Unie wonen. Maar het verklaart niet waarom er veel meer Bulgaren naar Nederland zijn gekomen dan Roemenen. Terwijl het veel grotere Roemenië tegelijk met Bulgarije lid werd van de EU.
    Nee, de verklaring moet worden gezocht bij de Turkse moskee. En bij andere Turkse ontmoetingsplekken waar veel Bulgaren komen. De Bulgaren die op die plekken op zoek zijn naar werk, zijn namelijk allemaal Turkssprekende Bulgaren. Turkse Bulgaren worden ze ook wel genoemd. Vrijwel alle Bulgaren die de afgelopen jaren hier zijn gekomen, zijn zulke Turkse Bulgaren.
    ‘De Turkse gemeenschap in Nederland is groot. Daarom ben ik samen met mijn dochter hier naar toegegaan’, zegt de 45-jarige Turkse Bulgaar Zeydzhan Selimova. Nieuwelingen werken volgens haar meestal voor Turkse bedrijven. Mannen komen in de bouw terecht, in restaurants. Vrouwen worden, net als zij, vaak schoonmaakster. Veel Bulgaren zijn de gastarbeiders van een eerdere generatie gastarbeiders.
    De Turkse Turken zijn blij met de Turkse Bulgaren. Ze werken voor een salaris onder het minimumloon en maken lange werkweken. Je zou het uitbuiting kunnen noemen.  ...
    Dat er vooral Turkse Bulgaren in Nederland wonen, kwam een paar weken geleden heel duidelijk naar voren bij de Bulgaarse parlementsverkiezingen. Bulgaren konden hier toen op een paar plekken stemmen; onder meer bij de ambassade in Den Haag, en in een bedrijfspand in Amsterdam. De Bulgaarse Bulgaren die gingen stemmen ‘keken heel somber’, zegt Daniela Gortcheva. ‘Er waren in Amsterdam vrijwel alleen maar Turkse Bulgaren’, zegt de met een Nederlander getrouwde Bulgaarse Bulgaarse, die het Bulgaars-Nederlandse tijdschrift Dialoog uitgeeft.
    Maar er was meer aan de hand bij het stembureau. Volgens Gortcheva gingen veel Turkse Bulgaren niet vrijwillig stemmen. ‘Er waren functionarissen van de politieke partij DPS aanwezig. Zij controleerden of Bulgaarse Turken stemden op hun partij.’ De Beweging voor Rechten en Vrijheden (DPS) is een politieke partij die zegt op te komen voor de belangen van de Bulgaarse Turken. In de praktijk is het echter vooral een zeer corrupte partij die het om de eigen macht gaat, blijkt uit gesprekken met Bulgaren in Nederland.
    De DPS-mannen bij het stembureau hadden lijsten met namen van Bulgaars-Turkse mensen. Het ging om werknemers van bedrijven waar veel Turkse Bulgaren werken, zegt Gortcheva. ‘De bazen van die bedrijven hadden de lijsten aan de DPS verstrekt. De werknemers kregen te horen dat ze pas na de verkiezingen hun salaris kregen uitbetaald. Niet stemmen betekende dus: geen salaris’.  ...
    In Bulgarije heeft de DPS de Turks-Bulgaarse gemeenschap onder controle, zegt Konstantinov. Ook de ‘uitzendbureaus’ die Bulgaarse Turken helpen naar Nederland te komen, zijn volgens hem in de greep van de DPS. ‘Ze zijn bij alles betrokken. Van het regelen van het vervoer tot het regelen van de werkplekken in Nederland.’
    Volgens Gerlof Roubos, directeur van de VIA, zijn er veel louche tussenpersonen en uitzendbureaus actief in Bulgarije. ...
    Volgens Roubos begon dat ‘slechte gevoel’ al bij de manier van werven. ‘Allerlei louche tussenfiguren zijn er bezig om mensen op een goedkope manier naar Nederland te krijgen.’ Er zijn volgens hem bemiddelaars die ‘betaald krijgen per persoon die ze naar Nederland vervoeren’. ‘Ze duwen op zaterdagmiddag zoveel mogelijk Bulgaren in een busje. Zonder dat ze werk voor ze hebben geregeld in Nederland.’ De tussenfiguren zijn er alleen op uit om zoveel mogelijk Bulgaren naar Nederland te krijgen; voor de rest maakt het ze niks uit, zegt Roubos.    ...
   ...VIA-directeur Gerlof Roubos: ‘Ik heb het gevoel dat de Bulgaren het werk overnemen van oudere migranten, Turken en Marokkanen. Ik denk dat zij het kind van de rekening zijn.’


Red.:   Dat laatste is natuurlijk niet helemaal juist... het echte kind van de rekening zijn natuurlijk uiteindelijk de Nederlanders, die de probleemgevallen, de kinderen en de rest van de toestroom moeten opvangen. Dit alles dank zij de Turks gemeenschap - onze vijfde (immigratie)colonne.
    Een wat kleinere deelgroep maar die cultureel in vele opzichten er ook bij hoort:


Uit: De Volkskrant, 22-07-2009, column door Evelien Tonkens, hoogleraar burgerschap

Ambassades tegen eerwraak

De zomervakantie is niet alleen een tijd van romantische stranden en prachtig weer, maar ook van gedwongen huwelijken en andere vormen van eergerelateerd geweld. Sommige Turkse, Afghaanse, Marokkaanse en Pakistaanse Nederlanders verkeren die tijdens familiebezoek in het land van herkomst, niet in zonnige stemming, maar in doodsangst. Doodsbang dat ze niet meer als vrij Nederlands staatsburger kunnen terugkeren.   ...
    De aanleiding voor geweld om de eer kan zijn dat een jongen uitkomt voor zijn homoseksualiteit. Of dat een meisje verliefd wordt op iemand die ze zelf uitkiest zoals in het toneelstuk Dilek. Dilek is beloofd aan een man, maar verliefd op een ander. Ze heeft die ander nog met geen vinger heeft aangeraakt, wanneer het roddelcircuit al in volle gang is. Ze zou geen maagd meer zijn, en heeft dus de eer van de familie bezoedeld. Ze is een 'vleugellamme vogel', een 'vaderdoder', besmet en smerig. Dilek vlucht naar haar geliefde, maar die stuurt haar onder druk van zijn familie weg. De man aan wie ze beloofd was, wil haar ook niet meer. Haar eigen familie" doet wat deze als plicht beschouwt en vermoordt haar.
    Daarvoor hebben sommige nieuwe Nederlanders begrip, blijkt uit de discussie op internet naar aanleiding van het toneelstuk. Stel je voor, betoogt de Afghaans-Nederlandse Rohit, 'dat ik op iemand verliefd word die niet afkomstig is uit mijn eigen land. En mijn familie gaat me wel accepteren. Ik zal in dat geval alleen aan mezelf denken in plaats van aan mijn toekomstige kinderen. Mijn kinderen zullen totaal geen identiteit hebben en er zullen weinig Afghanen zijn.'   ...

Red.:   Wij-zij denken, clan-denken, racisme, noem maar op - de hele reeks. En dat heeft ze natuurlijk niet van zichzelf, maar vanuit gezin, familie, gemeenschap.
    Het volgende is een grensgeval tussen tussen de verzamelingen Bevestigingen en Terrorisme:


Uit: Volkskrant.nl, 09-09-2009, ANP

Oorlogswapens gevonden in diverse wijken Brussel

In verscheidene Brusselse wijken zijn de afgelopen dagen oorlogswapens gevonden. Bij elke vondst werden schoten gelost tussen politie en jongeren. Dat meldde de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws woensdag.
    Het is al lange tijd onrustig in vooral de Brusselse deelgemeente Anderlecht. De bussen rijden er onder bewaking van de politie en onlangs vochten jongeren er uren met agenten.
    De oorlogswapens werden dinsdagnacht gevonden, nadat de politie melding had gekregen van jongeren die in Anderlecht met jerrycans rondliepen. Bij het uitkammen van de buurt stuitte de politie op een kalasjnikov, een riotgun, acht molotovcocktails en een revolver. ...


Red.:   Je zou zeggen dat asielzoekers niet voor de kwalificatie van "vijfde colonne" in aanmerking zouden komen ...:
 

Uit: De Volkskrant, 14-09-2009, van correspondent Gert-Jan van Teeffelen

‘Kampen Somalië trekken Britse moslims’

Inlichtingendienst: jongeren op zoek naar terreurtraining | Britten vrezen dat Somalië uitgroeit tot basis voor radicale islamitische groepen

Somalië lijkt zich steeds meer te ontpoppen als alternatieve basis voor radicale islamitische groepen. Volgens de Britse inlichtingendienst MI5 is het aantal Britse mannen dat naar het land reist om zich te melden bij terroristische trainingskampen explosief toegenomen.
    Het zou gaan om ‘minstens honderd’ personen per jaar, zo meldde The Independent on Sunday gisteren op basis van anonieme bronnen. Dat zou een verviervoudiging zijn ten opzichte van 2004.
    Dit aantal valt in het niet bij de groep Britten – veelal van Pakistaanse afkomst – die zich in hun land van herkomst of in Afghanistan melden aan het terreurfront. De Britse autoriteiten maken zich niettemin grote zorgen over de trend. Een toenemend aantal met terrorisme geassocieerde Somaliëgangers heeft geen familiebanden met dit land.
    Die diversiteit suggereert volgens MI5 dat Somalië nu dient als opleidingscentrum voor extremistische moslims uit het Westen. Onder andere de jihadistische militie Al-Shabaab (‘de jeugd’) zou zich over hen ontfermen.
    Eerder dit jaar werd bekend dat een Brit uit West-Londen zich had opgeblazen in Somalië, waardoor twintig mensen om het leven kwamen. Hij was via Kenia te voet het land binnengekomen.   ...
    De Britten zijn al langer beducht voor Somalische connecties. Twee van de vier mannen die zijn veroordeeld voor de mislukte aanslagen in de Londense metro in 2005 waren asielzoekers uit Somalië.


Red.:   En dat hetzelfde gold voor de kinderen van de ongetwijfeld zeer geïntegreerde moslim-woordvoerders en -aanvoerders.


Uit: Volkskrant.nl, 14-09-2009, AP

Terreurverdachte blijkt ex-gevangene Guantánamo

Een terreurverdachte die eind augustus werd opgepakt in Pakistan, de Zweed Mehdi-Muhammed Ghezali, heeft twee jaar vastgezeten in de Amerikaanse inrichting te Guantánamo Bay. De Pakistaanse politie heeft dit maandag gezegd.
    De commandant van politie van de stad Dera Gazi Khan in zuidelijk Pakistan zei dat bij het verhoor van de man bleek dat hij in 2001 in Pakistan was gearresteerd, na met ruim 150 anderen uit het Tora Bora-gebergte in Afghanistan te zijn gevlucht. Hij was uitgeleverd aan de Verenigde Staten, die hem twee jaar later, in 2004, op vrije voeten hadden gesteld. De commandant sprak van 'een zeer gevaarlijke man'.
    Ghezali werd op 28 augustus bij Dera Gazi Khan in gezelschap van een groep buitenlanders, onder wie zeven Turken en drie Zweden, aangehouden. ... De groep zou Pakistan zijn binnengetrokken via Iran en op weg zijn geweest naar Noord-Waziristan, waar Pakistaanse Taliban de dienst uitmaken. Zij zouden zich hebben willen aansluiten bij Al-Qaida.
    Onder de Zweedse arrestanten zijn Safia Benaouda en Munir Awad. De toen 17-jarige Benaouda werd in 2007 aan de grens tussen Ethiopië en Kenia aangehouden door Ethiopische grenswachten. Zij zei tegen een Zweedse krant wekenlang ondervraagd te zijn door blanke buitenlanders, die wilden weten wat zij wist over extremisme in Zweden. Awad werd geïdentificeerd als haar verloofde.
    Benaouda is vermoedelijk een dochter van Helena Benaouda, de voorzitster van de Zweedse Moslim Raad. Haar arrestatie is groot nieuws in Zweden. Helena Benaouda dacht dat haar dochter in Mekka, in Saudi-Arabië, verbleef. ...


Red.:   Wat valt hier verder nog aan toe te voegen. Het is duidelijk dat niet álle moslims terroristen zijn - maar het volkomen duidelijk dat de moslim-gemeenschap wel het broeinest is van moslim-terrorisme. En dat de betere opleiding die moslims in het Westen krijgen ze alleen maar gevaarlijker maakt. Dat zijn mensen als Mohammed Atta.
   Een van de aspecten van het vijfde-colonne zijn is de and met het thuisland. Die is onverminderd sterk:


Uit: Trouw.nl, weblog Midden-Oosten, 07-07-2009, door Eduard Padberg

'Dood aan Duitsland'

Het klonk uit duizenden kelen tijdens de begrafenismars in Alexandrië. De gemoederen liepen hoop op; zo hoog dat de burgemeester van Alexandrië een plein vernoemde naar de Egyptische vrouw die vorige week in Dresden werd doodgestoken door een doorgedraaide neo-nazi. "Er is geen God dan Allah en de Duitsers zijn Zijn vijand", scandeerde de menigte.

Het is altijd even schrikken hoe een incident, hoe tragisch ook, dergelijke grote woorden kan uitlokken in de islamitische wereld. De Nederlandse verzetsleuzen uit de Tweede Wereldoorlog steken er tam bij af.
    Maar het betreft hier dan ook een religieuze kwestie, en dan mag je je in Egypte helemaal laten gaan. De Egyptische vrouw werd immers gedood vanwege haar geloof, en dat maakt haar een martelaar.
    De neo-nazi - een Duitser van Russische origine - stak tot achttien keer op haar in, nadat zij tegen hem had getuigd in een rechtszaak waarbij hij terechtstond wegens belediging. Hij had haar ‘terrorist’ genoemd, volgens haar echtgenoot enkel vanwege haar hoofddoek.
    De Egyptische media doopten haar om die reden om tot de ‘hoofddoek-martelaar’, en spraken schande van het Duitse rechtssysteem. Net als de menigte in de straten van Alexandrië, en evenals de religieuze autoriteiten in Egypte, eisten zij oog om oog, tand om tand.   ...
Ondertussen houdt de christelijke gemeenschap in Alexandrië zijn adem in. Voor veel minder werden de kerken in de stad belegerd door woedende menigten moslims.
    "Maar dat is anders", legt een taxichauffeur in Cairo uit, na eerst vriendelijk geïnformeerd te hebben of ik niet toevallig Duits ben. "Dat is een Egyptische aangelegenheid. En dat gebeurt alleen met een goede reden; als de islam wordt aangevallen."
    Hij ondersteunt zijn argumenten met klassiek-Arabische Koranverzen die ik niet versta. "Dit is een islamitisch land", voegt hij ter verduidelijking in het Egyptisch toe. "Iedereen moet zich hier aan de regels van islam houden."
    Ik werp tegen dat Duitsland een christelijk land is, en aangezien het incident zich in Dresden heeft afgespeeld, dat hij de wet ter plaatse moet respecteren. "De dader staat nu toch terecht voor moord?"
    Het is niet genoeg, vindt hij. De man moet dood, evenals iedereen die Islam beledigt. "Dat heeft niets te maken de Duitse wet. Het staat in de Koran."    ...


Red.:    En er moet voor alles voorkomen worden dat dat anders wordt:


Uit: Volkskrant.nl, 11-02-2008, ANP, DPA

Erdogan waarschuwt Duitse Turken voor assimilatie

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan heeft de 1,7 miljoen Turken in Duitsland zondag opgeroepen zich niet te veel te assimileren aan de Duitse maatschappij. Tijdens zijn bezoek aan de bondsrepubliek hield hij een rede in een stadion in Keulen, gevuld met 16.000 Duitse Turken.   ...
    Tegelijkertijd zei Erdogan dat integratie niet gelijk mag worden gesteld aan assimilatie. 'Assimilatie is een misdaad tegen de menselijkheid', zei hij, die niemand van in het buitenland woonachtige Turken mag verlangen. Om de verbondenheid met het vaderland te versterken zullen Turken in de toekomst ook vanuit het buitenland aan parlementsverkiezingen en referendums in Turkije mogen deelnemen.    ...


Red.:   Een bericht uit Engeland, waar ook een grote kolonie met veel extremisten zit:


Uit: DailyExpress.co.uk, 15-10-2009, door Martyn Brown

Now muslims demand full sharia

Muslim group sparked outrage last night as it launched a massive campaign to impose sharia law on Britain.
    The fanatical group Islam4UK has ­announced plans to hold a potentially ­incendiary rally in London later this month.
    And it is calling for a complete upheaval of the British legal system, its officials and ­legislation.
    Members have urged Muslims from all over Britain to converge on the capital on October 31 for a procession to demand the full implementation of sharia law.
    On a website to promote their cause they deride British institutions, showing a mock-up picture of Nelson’s Column surmounted by a minaret.
    Plans for the demonstration have been ­delivered to the Metropolitan Police and could see up to 5,000 extremists marching to demand the controversial system.
    The procession – dubbed March 4 Shari’ah – will start at the House of Commons, which the group’s website describes as the “very place where the lives of millions of people in the UK are changed and it is from here where unjust wars are launched”.   ...
    Last night politicians and fellow Muslims condemned the group’s incendiary comments, which come in the wake of recent violent incidents in towns and cities like Manchester, Birmingham and Luton, Beds.   ...


IRP:
   Ook op het financiële vlak gedragen moslims als een vijfde colonne - bijvoorbeeld door geldstortingen, investeringen in onroerend goed terwijl de Nederlandse buurt verwaarloosd wordt, of zo:


Uit: CNN.com, 12-11-2009.

U.S. alleges company laundered money for Iran

Alavi Foundation, Assa Corp. accused of transferring money to Iran
U.S. Attorney: "Alavi Foundation has effectively been a front for the government of Iran"
Companies own 3 mosques, have interest in New York skyscraper
U.S. wants company to forfeit the mosques and skyscraper

Photo: The U.S. government seeks forfeiture of at least three mosques, including this one in Houston, Texas.

The federal government moved Thursday to seize assets belonging to the Alavi Foundation and the Assa Corp., including a Manhattan skyscraper and four mosques, citing alleged links to the Iranian government.
    Preet Bharara, the U.S. attorney for the Southern District of New York, announced Thursday's filing of an amended civil complaint seeking forfeiture of the Alavi Foundation's interest in the 36-story office tower located on Fifth Avenue in Midtown Manhattan.
    The tower is owned by 650 Fifth Avenue Company, a partnership between the Alavi Foundation and Assa Corp., the Justice Department said. The amended complaint alleges that the Alavi Foundation provided services to the Iranian government and transferred money from 650 Fifth Avenue Company to Bank Melli, Iran's largest state-owned financial entity.
    U.S. and European Union officials last year designated Bank Melli as a proliferator for supporting Iran's nuclear and ballistic missile programs and funneling money to the Revolutionary Guard and Quds Force, considered terrorist groups by the United States.   ...
    Thursday's amended complaint seeks forfeiture of all assets of the Alavi Foundation and Assa Corp., including bank accounts owned by 650 Fifth Avenue Company, the Alavi Foundation and Assa Corp.; and properties owned by the foundation in New York, Maryland, Virginia, Texas and California.
    It alleges that the properties were "involved in and [were] the proceeds of money laundering offenses," and that the owners violated the International Emergency Economic Powers Act, executive orders and U.S. Department of Treasury regulations.
    "As today's complaint alleges in great detail, the Alavi Foundation has effectively been a front for the government of Iran," Bharara said. "For two decades, the Alavi Foundation's affairs have been directed by various Iranian officials, including Iranian ambassadors to the United Nations, in violation of a series of American laws. The Alavi Foundation's former president remains under investigation for alleged obstruction of justice, and both the criminal and civil investigations are ongoing."   ...
 

Red.:   Iemand die ook consequent de andere kant kiest:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2009, column door Kader Abdolah

Naar Turkije

Geert Wilders en een groep Nederlandse parlementariërs willen naar Turkije, maar Wilders zal niet officieel ontvangen worden.   ...
    Na de val van het Ottomaanse Rijk en de stichting van de Republiek Turkije staan de Turken voor het eerst stevig in hun eigen schoenen. De nieuwe Turkse visie is verankerd in hun oude oosterse cultuur en hun dierbare eigentijdse Istanbul.   ...
    Als ik de president van Turkije zou zijn, zou ik Geert Wilders zeker buiten laten staan. Ik verkies principes boven de nonsens die in dit land vaak als vrije meningsuiting worden verkocht.
    Ik doe dat vanwege de rijke geschiedenis van Turkije, de goddelijke moskeeën van Istanbul, de mysterieuze literatuur, de gastvrijheid van het volk en uit respect voor mijn Turkse vrienden.   ...
    We zitten hier en praten zo zoet over die mensen en hun achterlijke cultuur. ...
    Geert Wilders mag iedereen blijven beledigen in Nederland, maar hij verdient het niet om in een islamitische cultuur als Turkije toegelaten te worden.   ...


Red.:   Nou, is dat niet duidelijk: als er ooit in één opzicht gekozen moet worden tussen Nederland die prachtige islamitische cultuur, dan weten wij nu waar Kader Abdolah staat.
    Zoiets begint natuurlijk al op de vroegste leeftijden:


Uit: DePers.nl, 13-12-2009, door Ivo Haank

Extremisme op Britse kleuterscholen

Sommige kleuterscholen zouden in de gaten gehouden moeten worden gehouden voor Jihadistische brainwashing. Dat vindt het het politiekorps West-Midlands, bleek uit een uitgelekte memo die in handen is gekomen van The Times.
    Een medewerker van de anti-terrorisme-eenheid schrijff: 'Hopelijk worden er ook meldingen gemaakt van tekenen van radicalisatie van alle leeftijden (...) we hebben bewijzen dat kinderen vanaf vier jaar te maken krijgen met brainwashing.'
    De politie bevestigt dat agenten, speciaal opgeleid voor het herkennen van extremistische signalen, bij bepaalde kleuterscholen zijn langs geweest om poolshoogte te nemen.


Red.:   In deze verzameling nog niet voorgekomen: Frankrijk:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2010, van correspondent Ariejan Korteweg

Mislukte aanslag op actrice uit Algerije

Aanvallers pogen Frans-Algerijnse actrice in Parijs in brand te steken

De van oorsprong Algerijnse actrice en schrijfster Rayhana (45) is in Parijs met spiritus overgoten. Een poging haar vervolgens met een sigaret in brand te teken, mislukte. Haar aanvallers zouden haar in het Arabisch hebben uitgescholden.
    Het gebeurde kort voordat haar voorstelling, A mon âge, je me cache pour fumer (op mijn leeftijd verstop ik me als ik wil roken), zou beginnen. In de voorstelling vertellen negen vrouwen elkaar in een Algerijns badhuis over hun leven, hun dromen en de onderdrukking waaraan ze blootstaan in hun huwelijk. ...
    Actrice en regisseur Rayhana ontvluchtte Algerije na bedreigingen door moslimfundamentalisten. Twee weken eerder zou ze bij het verlaten van haar huis in Parijs ook al zijn bedreigd. ‘Dit is een eerste waarschuwing’, hadden haar belagers toen gezegd, die haar voor ‘hoer’ en ‘ongelovige’ uitscholden.
    Het theater waar de voorstelling wordt gespeeld ligt schuin tegenover een moskee waar radicale opvattingen zouden worden verkondigd. ‘Dit is een van de weinige straten in Parijs waar boerka’s te koop zijn’, zegt Philippe Mourat, directeur van het theater. ‘We vermijden provocaties, maar willen ons ook geen censuur laten opleggen.’ Hij zegt zich te kunnen voorstellen dat er moslims zijn die aanstoot nemen aan de teksten.   ...


Red.:   Verkiezingstijd, dus overeenkomstige verschijnselen:


Uit: DePers.nl, 01-03-2010.

Moslims geven stemadvies tegen Marcouch

Een onbekende groep moslims heeft per mail een oproep gedaan niet op Ahmed Marcouch (PvdA) te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. ...
    Marcouch vermoedt dat het bericht uit de radicale hoek komt. Hij sluit een verband met een negatief stemadvies van de Haagse imam Fawaz niet uit. Die riep vorige week op te gaan stemmen op politici die moslims niet beledigen en die de islam willen bedienen. In de mail, die aan bijna honderd mensen is verstuurd, staat onder meer: ,,Oh gelovige neem geen deel aan het stemmen van welke partij dan ook, ook al zijn hun lijsttrekkers Marokkaans, Turks of Arabisch.'' ,,Laat jullie niet misleiden door wolven in schaapskleding.''
    De PvdA'er van Marokkaanse afkomst liet tijdens het Festival van de Lokale Democratie in de Melkweg weten dat hij veel kritiek vanuit de moslimhoek krijgt op het feit dat hij opkomt voor homorechten. Hij denkt dat dit ook aanleiding is voor de mail, aangezien daarin foto's van Marcouch op de Gay Pride zijn bijgevoegd.
    In het bericht staat verder dat de PVV dan wel openlijk tegen de islam is, maar dat de PvdA dat net zo goed is omdat de partij de islam wil veranderen. ,,Muslimeen samen staan we sterk! Laat jullie niet misleiden.''


Red.:   En niets is veilig:


Uit: DePers.nl, 15-03-2010.

Bedreiging familie Uruzgan-gangers

Familieleden van militairen die zijn uitgezonden naar de Afghaanse provincie Uruzgan worden bedreigd. Dat staat in een blad voor onderofficieren waaruit De Telegraaf maandag citeert. ,,Wekelijks komen meldingen binnen van militairen of hun relaties over mogelijke bedreigingen aan hun adres per telefoon, e-mail, chat of sms'', schrijft een adjudant die is belast met veiligheid.
   Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt dat er bedreigingen binnenkomen, maar stelt dat het dan nog de vraag is of deze met de uitzending van de militairen te maken hebben of in de privésfeer liggen. Volgend Defensie komen bedreiging die met het werk te maken hebben niet erg vaak voor. ... Ook de andere voorbeelden die in het artikel in het blad worden genoemd, zijn van een paar jaar geleden. Zo troffen familieleden van een Uruzgan-ganger een doodskist aan in hun tuin.  ...


Red.:   Ook al een instituut dat besmet blijkt te zijn met het meel-in-de-mond virus:

  Over de achtergrond van de bedreigingen kon Defensie niets zeggen.

De mosilim-kaboutertjes zullen wel weer op het kerkhof liggen ...
    Een dag later, een bewijs van een directe vijfde-colonne-actie:


Uit: De Volkskrant, 16-03-2010, door Noël van Bemmel

Een doodskist in de tuin vanwege werk bij defensie

...   Om het thuisfront te beschermen, dragen militairen in Afghanistan alleen hun rang en voornaam op het naamlint van hun uniform. Dat contacten betaan tussen Taliban en inwoners van Nederland, bleek toen NRC Handelsblad in Urzugan hoorde over een op handen zijnde operatie en die informatie publiceerde. Drie uur later, zegt Defensie, keerde dat bericht terug via de walkietalkie van de Taliban.


Red.:   Mogelijk vanuit de gemeenschap van Afghaanse vluchtelingen.
    De vijfde colonne zit overal en overal in:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2010, ANP/AFP.

VN-raad hekelt minaretverbod Bern

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft het Zwitserse verbod op de bouw van minaretten donderdag scherp veroordeeld. Zulke maatregelen ‘voeden discriminatie, extremisme en onbegrip, wat leidt tot polarisatie en verdeeldheid met gevaarlijke onbedoelde en onvoorziene gevolgen’, stelt de raad in een resolutie.
    De raad klaagt ook over wetten en maatregelen ‘die moslimminderheden stigmatiseren en zo discriminatie rechtvaardigen’ en zegt ‘dat de islam vaak en ten onrechte wordt geassocieerd met mensenrechtenschendingen en terrorisme’.
    De resolutie was ingediend door de Organisatie van de Islamitische Conferentie. ...


Red.:   De OIC is een beruchte club van islamitische actievoerders. Die Mensenrechtraad is dus dodelijk besmet geraakt met islamitisch activisme - de naam kan vervangen worden door "Moslimrechtenraad".
    De Turkse cultuur-fascist Erdogan is gelukkig altijd heel duidelijk in zijn streven:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2010, AP.

Erdogan: 'Turkse scholen in Duitsland'

Duitsland moet Turkse vwo-scholen oprichten, net zoals Turkije Duitse vwo-scholen heeft opgericht. Dat stelt de Turkse premier Tayyip Erdogan voor in een interview met het Duitse weekblad Die Zeit. Hij wijst op de taalproblemen die een groot deel van de drie miljoen Turkse migranten in Duitsland heeft.
    Erdogan is van mening dat mensen eerst hun eigen taal, het Turks, goed moeten beheersen, en dat is zelden het geval. Hij stelde ook voor om in de periode na het eindexamen Turks onderwijs aan te bieden. ‘We richten nu een Turks-Duitse universiteit op in Istanbul. Waarom doen we dat ook niet bij jullie?’, vroeg hij. ...


Red.:   Dat oprichten van een Turks-Duitse universiteit is voorlopig slechts een plan, en ongetwijfeld een plan alleen bedoeld om deze eisen te kunnen formuleren. Bovendien is hier sprake van een volkomen asymmetrie, gezien de verschillende aantallen immigranten waar het over gaat, en het verschil in vooropleidingsniveau.
    Erdogan liegt nog even door:

  Erdogan zei dat het bittere noodzaak is en bovendien geen luxe, maar een belangrijke bijdrage aan de integratie.

En laat ook meteen zien dat het een leugen is:
  In het interview verklaarde Erdogan verder voorstander te zijn van de invoering van een dubbele nationaliteit.

Slim is de man niet, maar dat is zelden zo met extreem-nationalisten, fascisten en dergelijke. Even tevoren heeft hij gedreigd met het uitzetten van 100 duizend Armeniërs ...
    Volgende club:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2010, van verslaggeefster Janny Groen

Kamer: spoeddebat over islamitische conferentie in A'dam

De Tweede Kamer wil een spoeddebat met minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) over een islamitische conferentie eind mei in Amsterdam, die zou worden georganiseerd door de fundamentalistische Moslimbroederschap. Het verzoek van PVV-Kamerlid Raymond de Roon wordt gesteund door VVD, CDA en de SGP.

De Kamerfracties willen weten of de Moslimbroederschap betrokken is bij de bijeenkomst en of buitenlandse deelnemers kunnen worden geweerd door hun geen visa te verlenen. Het congres ‘Islam in Holland: mediteren over de huidige en toekomstige horizonten’ wordt van 28 tot 30 mei georganiseerd door de International Support Organization (ISO) in samenwerking met de Federatie Islamitische Organisaties Nederland (FION).
    De Roon reageerde op een bericht in De Telegraaf, waarin inlichtingenbronnen worden geciteerd die de ISO een ‘frontorganisatie’ noemen voor de International Union of Muslim Scholars, geleid door sjeik Yusuf al-Qaradawi. Die zou fatwa’s hebben uitgevaardigd waarin zelfmoordaanslagen worden goedgekeurd.
    ‘Hierdoor wordt duidelijk aangezet tot geweld’, aldus De Roon. ...
    Behalve buitenlandse islamitische sprekers, staan academici op de gastenlijst die verbonden zijn aan Nederlandse universiteiten. Onder wie Wasif Shadid, hoogleraar interculturele communicatie aan de universiteit van Leiden en Ruud Peters, hoogleraar islamitisch recht aan de Universiteit van Amsterdam. Beiden zeggen de organisatoren niet te kennen en de conferentie niet te zullen bijwonen.
    De buitenlandse sprekers zijn volgens diverse bronnen ultra-orthodoxe geleerden uit Saudi-Arabië, Koeweit, Qatar en Soedan of verbonden aan de FIOE, de Europese koepelorganisatie van de Moslimbroederschap. De conferentie in Amsterdam wordt ook aangekondigd op de FIOE-site.
    Dat de Moslimbroederschap betrokken is bij de conferentie in Amsterdam wordt aannemelijk uit het antwoord van minister Ter Horst op Kamervragen over de financiering van een moskee in Slotervaart, waarbij de FION betrokken is. Op 29 april 2009 antwoorde Ter Horst: ‘Op Europees niveau heeft de Moslimbroederschap zich vooral georganiseerd via de FIOE. De FION is aangesloten bij deze Europese koepel.’


Red.:   Het is dus ook een feit dat de islamitische fundamentalisten in Wasif Shadid, hoogleraar interculturele communicatie aan de universiteit van Leiden en Ruud Peters, hoogleraar islamitisch recht aan de Universiteit van Amsterdam medestanders voor de islamitische zaak zien.
     Weer een gevalletje intimidatie door de vijfde colonne:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2010, ANP.

Verdonk bekogeld

De politie in Den Bosch onderzoekt de zaak van een groep jongeren die Rita Verdonk zou hebben uitgescholden en met eieren zou hebben bekogeld.
    De lijsttrekker van Trots op Nederland was zaterdag in Den Bosch voor de opname van een promotiefilmpje. De komst van de filmploeg was aangekondigd. De aanwezige wijkagent kreeg hulp van collega’s toen bleek dat er veel publiek op Verdonk af kwam.
   Verdonk twitterde over het incident: ‘Bekogeld met eieren en uitgemaakt voor kankerhoer en racist. Door Marokkaanse jongens natuurlijk.’ Eerst zei de partij geen aangifte te doen, omdat dat geen zin zou hebben. Maar nu er wellicht beelden zijn van de daders, is de er toch aangifte gedaan.


Red.:   De racisten zijn natuurlijk het allochtone tuig zelf. Maar daarvoor zullen ze nooit vervolgd worden.
    Nu weer een exemplaar met een hogere opleiding. De aanleiding is een kwestie van Europees cultuurverraad:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2010, van verslaggeefster Janny Groen

Hof: Turkse migrant betaalt te veel leges

De leges die Nederland sinds 1994 aan Turkse migranten in rekening brengt voor een eerste verblijfsvergunning zijn in strijd met het Europese recht. Dit heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag bepaald. Nederland is al eerder teruggefloten door het Hof in verband met vergunningstarieven.

In september 2009 oordeelde het Hof dat de hoge bedragen die Nederland vroeg voor een verlenging van een verblijfsvergunning en een vergunning voor onbepaalde tijd onrechtmatig waren. ... reageert Harm van Zuthem, medewerker van het Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT).    ...
    De belangenorganisatie heeft folders verspreid in de Turkse gemeenschap. Daarin wordt uitgelegd dat velen recht hebben op teruggave, maar dat ze hun zaken zelf moeten bevechten bij de rechtbank. De Nederlands Turkse advocate Famile Arslan, een van de raadslieden die in de IOT-folder worden aanbevolen, zegt te worden ‘platgebeld’.   ...


Red.:   Hier  gaat het niet allaen om die legeskwestie, waarin de Turkse advocateopkomt voor het belang van de Turkse immigranten boven dat van Nederland, maar wat er nog bij kwam:

  Volgens Arslan heeft de uitspraak van het Hof nog meer ‘verstrekkende gevolgen’. Op grond van Artikel 9 van de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Turkije (op 12 september 1963 in Ankara ondertekend) oordeelde het Hof dat lidstaten aan Turken überhaupt geen afwijkende bepalingen mag opleggen. Arslan: ‘Turken worden gezien als Europese onderdanen. Verplichte inburgeringsexamens zijn dus ook onrechtmatig.’

Wat al helemaal volstrekte onzin is: dan zou je op dezelfde gronden kunnen zeggen dat Turken vrij toegang moeten krijgen. Dat is niet zo in het argument slaat dus nergens op. Die Zeki Arslan, al vele malen in de media als de "geïntegreerde" Turkse-advocate-met-hoofddoek probeert zo veel mogelijk Turken in Nederland te krijgen, en is dus lid van de vijfde colonne.
     Een nog niet belicht punt: de culturele ondermijning:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2010, door Ariejan Korteweg

Verbeten strijd tegen pipolisation van het Frans

Ook in Frankrijk rukt het Engels op en niet iedereen is daar blij mee. ‘Frans wordt de taal van het volk. De heersende klasse wil zich veramerikani-seren. Er is hier een klassenstrijd aan de gang.’

Tussentitel:  'We moeten niet blijven kijken in de achteruitkijkspiegel' - Abd El-Haq, slammer


Red.:   Tja, immigranten hebben als ze de taal geleerd hebben toch eigenlijk niets ermee - het is voor hen een middel. Net als de rest van de cultuur waar ze toevalligerwijs  in zitten. Een houding die blijft, want ook joden hebben hem nog steeds uitleg of detail .
    Waar hebben ze dan wel wat mee?:


Uit: De Volkskrant, 16-07-2010, van verslaggeefster Janny Groen

Beledigende teksten op site islamstichting

[VVD] ... Fractievoorzitter Hayke Veldman wilde weten waarom de gemeente een stichting financiert die antisemitische cartoons op de site heeft staan en teksten die polygamie propageren. De subsidie (3.500 euro) is verleend in het kader van het gemeentelijke programma Emancipatie en Integratie. ...
    Veldman is blij dat het stichtingsbestuur op het matje is geroepen. ‘Maar er staan nog steeds teksten op die niet stroken met het emancipatiebeleid. Bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen die niet directe verwanten van elkaar zijn, niet ‘onnoodzakelijk’ met elkaar zouden moeten praten.’
    Op de site zijn donderdag nog talloze anti-emancipatoire boodschappen te vinden. Zoals: ‘Mannen zijn hoeders van de vrouwen’, met de uitleg: ‘Mannen die het niet erg vinden hoe hun vrouwen zich gedragen en kleden in de aanwezigheid van andere mannen en daarnaast hun vrouwen niet opdragen om de hijaab (hoofddoek, red.) te dragen, worden Dayyoeth genoemd. Het zijn van een Dayyoeth is een grote zonde.’   ...
    Een van de doelstellingen van Ar Rayaan is ‘kennis over de islam toegankelijker te maken’ en vooroordelen te bestrijden. Daartoe geeft de stichting gastlessen op scholen. Prioriteit, zo blijkt uit de beschrijving van zo’n gastles, is het vooroordeel weg te nemen tegen vrouwen die een nikab (gezichtsbedekkende sluiter) dragen.   ...
    Yoessef Nejjari van Ar Rayaan wil niet reageren. Per e-mail laat hij weten dat hij ‘gelet op de niet objectieve Nederlandse journalistiek’ geen zaken doet met de media.


Red.:   En natuurlijk genoot de vijfde colonne steun van de notabelen - tot de VVD aan de bel trok, want het is inmiddels duidelijk dat de meerderheid der burgers dit soort verraad niet meer accepteert - uit de tussentitel:

  ‘Onacceptabel’, ... burgemeester De Graaf van Nijmegen

Op het stippellijntje stond 'vindt' - er had moeten staan "huichelde" - De Graaf is een rabiate multiculturalist. De man die Pim Fortuyn verweet medeplichtig te zijn aan de moord op Anne Frank  ...
    Ze zijn natuurlijk allemaal voor het binnenhalen van nog meer immigranten, uit eigen land:


Uit: De Volkskrant, 18-02-2011, van verslaggeefster Janny Groen

'Visumplicht Turken blijft'

Tussentitel: De overheid rijdt nu schaamteloos door het rode licht | Aydin Akkaya, Inspraak Orgaan Turken

... Minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel liet de Tweede Kamer donderdag weten dat de visumplicht voor Turken nog altijd geldt.
     Leers gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van rechters in Haarlem, die maandag de visumplicht voor Turken ongegrond verklaarden.
    Ze deden dit in de zaak die de Turkse ondernemer Cahil Yilmaz tegen de staat had aangespannen. ...
    ...Yilmaz' advocaat Ejder Köse ...
    De raadsman denkt, 'voor de zoveelste keer', te kunnen aantonen dat Nederlandse Turken veel meer mogen dan de regering wil toestaan. ...
    Voorzitter Aydin Akkaya van het Inspraak Orgaan Turken heeft daar premier Rutte op de nieuwjaarsreceptie bij de koningin persoonlijk op aangesproken. 'U komt uw afspraken niet na', hield hij Rutte voor met een verwijzing naar Europese verdragen. De premier riposteerde dat het de politiek vrij staat afspraken te veranderen. ...
    Akkaya zegt dat de Nederlandse Turken het spuugzat zijn. 'Steeds weer wordt er nieuwe regelgeving uitgevonden om migranten af te stoppen. Keer op keer moeten wij, via lange juridische omwegen, de overheid op de vingers tikken. Aan dat gezeur moet een einde komen.'   ...


Red.:   Immigratie van andere groepen willen ze nog wel eens tegen zijn. Maar immigratie van de eigen groep zijn ze allemaal hartstikke voor. Want dan zijn er meer van die groep. En kunnen ze meer invloed uitoefenen. En hebben de Nederlanders dus minder invloed. Oftewel: allochtone immigranten zijn een vijfde colonne voor hen die nog in het achterlijke en corrupte thuisland zitten en ook hierheen willen komen.
    En dit is een direct teken van hun invloed:


Uit: De Volkskrant, 08-08-2011, door Leen van Dijke, Gert-Jan Segers, en Joel Voordewind

De ene genocide is de andere niet

In een tot niets verplichtende brief over de 'Armeense kwestie' waarin het woord 'genocide' wordt vermeden, ontziet het kabinet alle Turkse gevoeligheden.

Leen van Dijke | Gert-Jan Segers | Joel Voordewind | Leen van Dijke is oud-Kamerlid. Gert-Jan Segers is directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Joel Voordewind is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

Tussentitel: Het kabinet heeft meer respect voor Turkije dan voor de historische feiten

... In een recente brief aan de Tweede Kamer over de 'Armeense kwestie' vermeed minister Rosenthal angstvallig het woord 'genocide'. Dat is een bewuste, maar laffe keus om Turkije te ontzien. En daarmee wordt onrecht gedaan aan een gruwelijke episode uit de recente geschiedenis en aan de anderhalf miljoen doden die toen vielen.
    Onder gerenommeerde historici is het geen enkele vraag of er in Turkije sprake is geweest van een genocide onder Armenen. Anderhalf miljoen Armenen vonden de dood, en zij die de genocide overleefden, stierven meestal in de diaspora. Het is gedocumenteerd en bijvoorbeeld via het door de Nederlandse regering opgezette Centrum voor Holocaust en Genocidestudies voor iedereen beschikbaar. In juni van dit jaar promoveerde Ugur Ümit Üngör op een proefschrift dat de Armeense genocide beschrijft als onderdeel van de Turkse bevolkingspolitiek van die tijd. De Britse journalist Robert Fisk beschreef deze periode in een boek met de veelzeggende titel De eerste Holocaust.
    ...de huidige Turkse staat voert een obsessieve strijd tegen het woord 'genocide'. Althans, als het in verband wordt gebracht met het lot van de honderdduizenden Armenen aan het begin van de 20ste eeuw. Dat die strijd zelfs in Nederland vruchten afwerpt, blijkt uit de brief die minister Rosenthal naar de Tweede Kamer stuurde. Als je de bewoordingen van de minister vertaalt naar de tweede Holocaust, namelijk die op de Joden in de Tweede Wereldoorlog, wordt duidelijk hoezeer dit kabinet zijn oren laat hangen naar de Turkse regering en haar gemankeerde versie van de geschiedenis.
    Stel je het eens voor. 'Het kabinet is van mening dat er tussen 1940-1945 verschrikkelijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en dat het van belang is dat Duitsers en Joden over de kwestie een dialoog aangaan. Het kabinet vindt voorts dat de Joodse kwestie onbelemmerd in Duitsland besproken en onderzocht moet kunnen worden. Duitse erkenning is echter geen harde eis. En wat de oprichting van een monument voor Joodse slachtoffers betreft, zal het kabinet hieraan geen steun dan wel medewerking verlenen, omdat dit in strijd zou zijn met de neutrale opstelling van Nederland.'
    Inderdaad, niet voor te stellen. Maar als het om Armenen gaat, krijgt minister Rosenthal het allemaal uit zijn pen.
 

Red.:   Allemaal uitsluitend en alleen door de aanwezigheid van een groot contigent Turken in Nederland, en de inschikkelijkheid ten opzichte van deze lieden.
    Het karakter als vijfde colonne is ook te vinden in het fundament van hun gebouwen:


Uit: De Volkskrant, 29-03-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Libië financiert Utrechtse moskee

Tussentitel: Welk regime Libië ook krijgt, de steun gaat gewoon door | Abdelmajid Khairoun - Bestuurder moskee Omar al Farouk

Het voortbestaan van de Marokkaanse moskee Omar al Farouk in de Utrechtse wijk Overvecht, deels draaiend op Libische giften, loopt geen gevaar.
    Dat bezweert moskeebestuurder Abdelmajid Khairoun. Volgens hem staat de Libische zendingsorganisatie World Islamic Call Society (WICS), die de moskee financieel ondersteunt, los van het regime van kolonel Kadhafi.    ...
    De geschiedenis van de Omar al Farouk-moskee bevat elementen van een spionagefilm. Begin jaren tachtig schreven armlastige Marokkanen uit het noorden van de stad bedelbrieven aan rijke Arabische landen als Saoedi-Arabië, Koeweit en Libië, om geld voor een nieuwe moskee. De Libische ambassade in Brussel nodigde hen uit voor een gesprek en verwees hen door naar de WICS, de wereldwijde Libische zendingsorganisatie die de Libische versie van de islam over de wereld wil verspreiden.
    En zo toog een Utrechtse delegatie naar Tripoli om een deal te sluiten. Met 2,5 miljoen gulden Libisch geld kon in 1983 het voormalige kerkgebouw aan de Winterboeidreef worden aangeschaft.    ...
    Tot 2000 draaide de moskee volledig op Libisch geld en lagen er ook 'Groene Boekjes', de pamfletten met de wereldvisie van Kadhafi. Een Marokkaanse delegatie van de moskee ging zelfs op zijn uitnodiging op bezoek bij de Libische leider in Tripoli.   ...


Red.:    In Nederland teren ze op de zak van de Nederlanders, en als ze geld ophalen uit het buitenland, gaat dat niet naar afbetaling van hun Nederlandse schuldeisers, maar naar moskeeën. Zelfs de roverhoofdman zier dat er iets scheef zit:

  Khairoun, tevens voorzitter van de Nederlandse Moslim Raad, erkent dat de financiële afhankelijkheid van sommige moslimgemeenschappen in Nederland van buitenlandse moslimregimes kan wringen.

Maar gebruikt dit, de ware moslimwoordvoerder eigen, als chantagemiddel om Nederland meer geld af te persen:
  Khairoun: 'Als Nederland niet wil dat islamitische gemeenschappen banden hebben met moslimlanden, dan moet ze met geld over de brug komen.'

     Weer een buitenlands geval:


Uit: De Volkskrant, 29-04-2011, van correspondent Ariejan Korteweg

Naamloos park is Ali's eindpunt

Veel Tunesische emigranten komen terecht in een Parijse groenstrook die de betiteling park niet verdient. Werk krijgen is moeilijk: papieren hebben ze niet. ‘Alles wil ik doen.’

Het is hier typisch de rafelrand van de stad - wie hier bivakkeert, hangt met zijn nagels aan Parijs. ...
    Aan het klimrek op het grasveldje hangen twee Tunesische vlaggetjes. Want in dit parkje verblijven enkele honderden Tunesiërs. Ooit - drie maanden geleden - vormden ze de voorhoede van het legioen van duizenden jonge mannen dat in bootjes Tunesië verliet. Ze landden op het Italiaanse eiland Lampedusa en wisten een paar weken later op een of andere manier Parijs te bereiken. Dit zijn de jongens over wie Sarkozy en Berlusconi vergaderen, de jongens voor wie Frankrijk de grenzen met Italië wil dichtgooien.   ...
    De Tunesische gemeenschap van Parijs zorgt er voor dat de jongemannen niet aan hun lot worden overgelaten. Elke avond brengen vrijwilligers cous-cous, spaghetti, yoghurt, fruit en sandwiches. De jongens krijgen soms schone kleren, mogen bij iemand thuis douchen of krijgen geld om hun kleren naar de wasserette te brengen. Bij de ingang van het parkje zit een Tunesisch echtpaar dat een paar jongens een dag mee naar huis wil nemen, zodat ze op krachten kunnen komen.
    'Mijn hart breekt als ik mijn landgenoten zo zie', zegt Diana, een Frans-Tunesische vrouw van middelbare leeftijd. Haar vakantie en vakantiegeld besteedt ze aan de migranten. De meesten van hen spreken zeer gebrekkig Frans. Dus tolkt Diane voor hen als ze naar de dokter of een officiële instantie moeten.
    Op een parkbankje zit een jonge vrouw van de FTCR, een organisatie voor de betrekkingen tussen Tunesië en Frankrijk. De jongemannen drommen om haar heen, terwijl zij namen en gegevens noteert. En ze deelt pamfletten uit: 'Vrijdagavond om 19.00 uur. Verzamelen voor de Arbeidsbeurs aan de rue du Chateau d'eau. Om te protesteren tegen de mensonwaardige behandeling van Tunesische migranten.'    ...


Red.:   De al aanwezige immigranten steunen de nieuwkomers, die totaal geen politieke vluchteling zijn, maar economische migranten - gelukszoekers. En vormen daarmee de vijanden van de Franse werkenden, wier arbeidsmarkt zij verpeste. Een (economisch) vijandige invasie gesteund door een economisch vijandige vijfde colonne.
    De "intellectuelen" onder de moslims zouden volgens de multiculturalisten allemaal verlichte mensen zijn. het tegenovergestelde lijkt eerder waar:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Verblijfsstatus 'radicale islamist' stuit op verbazing en onbegrip

Tussentitel: In Madrid opgepakte Hassan B. hoorde in Marokko doodvonnis

Hoe kan een Marokkaanse islamist, betrokken bij een beweging die geweld niet schuwt, in recordtempo in Nederland een asielstatus hebben gekregen? De in Gouda woonachtige Hasan B. (44) werd in 1985 in Marokko ter dood veroordeeld.   ...


Red.:    Heel gewoon: in Nederland krijgen alle Marokkanen in recordtempo een verblijfsvergunning. iets anders is namelijk discriminatie.

  Hasan B. leefde tot 2005 in ballingschap in Libië, kreeg in datzelfde jaar politiek asiel in Nederland en is meteen begonnen met lesgeven aan de Islamitische Universiteit van Europa in Rotterdam. ...
    B. is op 21 juli op verzoek van de Marokkaanse autoriteiten gearresteerd in Madrid. Marokko heeft om zijn uitlevering gevraagd. ...
    ... Hij was betrokken bij de Chebiba Islamia (Islamitische Jeugd), een in 1969 opgerichte ondergrondse beweging die met geweld de islamitische staat in Marokko wil vestigen. De Spaanse krant El Pais, die op 30 juli over B.'s arrestatie berichtte, meldt dat hij de secretaris-generaal in ballingschap is van die beweging.    ...
    Een van de oprichters van Chebiba Islamia, Abdelkrim Motii, was aanvankelijk naar Saoedi-Arabië gevlucht. In november 1979 was Motii betrokken bij de aanval op de Grote Moskee van Mekka door een groep Saoedische, Marokkaanse en Tunesische fundamentalisten. Hij dook vervolgens onder in Libië.
    Daar studeerde B. in 1992 af in Arabische taal en letterkunde. Hij volgde een jaar Turkse lessen in Istanbul. En gaf, tot zijn vlucht naar Nederland, lessen Arabische taal en godsdienstwetenschappen aan de Cordoba en Alquds universiteiten in Libië.    ...
    Het bestuur van de Islamitische Universiteit van Europa zegt niet op de hoogte te zijn van B.'s arrestatie. 'We zijn compleet verrast', zegt een woordvoerder. B. staat nog steeds ingeroosterd. Het nieuwe studiejaar begint op 12 september.

Daar zitten er dus ongetwijfeld nog veel meer. Overigens geeft de website van dit instituut van religieus radicalisme ook zijn volledige naam: Hasan Bakir.
    Twee berichten uit Frankrijk die laten zien hoe puur de aanwezigheid van moslims de westerse maatschappij corrumpeert. Het eerste is het boerka-terrorisme:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2011, AFP, AP, Reuters

Franse sluiervrouwen gaan door tot aan Europees Hof
 


Voor het eerst zijn moslimvrouwen in Frankrijk donderdag veroordeeld wegens het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De 32-jarige Hind Ahmas en de 36-jarige Najate Naitali kregen van de politierechter in Meaux, een voorstad van Parijs, boetes opgelegd van respectievelijk 120 en 80 euro.
    De vrouwen kondigden aan in beroep te zullen gaan tegen het vonnis. Uiteindelijk willen ze de zaak voorleggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. ...


Red.:   Naar aanleiding van dit artikel bedacht deze redactie een afdoend argument om boerka's te verbieden: het is volkomen duidelijk dat je een toestand zoals op deze foto tentoon wordt gesteld niet toestaan als iedereen of grote groepen het gaan doen. Dus moet je het iedereen verbieden.  
    Ook is uit vorige soortgelijke gevallen duidelijk dat een beroep op Europese rechterlijke instanties een goede kans maakt. Een volkomen heldere illustratie van het ondermijnende karakter van de aanwezigheid van moslims.
    Het tweede geval: een vorm van straatterrorisme:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2011, door Ariejan Korteweg

Column | Frankrijk doet van alles om moslims in 'moskeeën' te houden

Liever geen beelden van opgepakte straatbidders

Tussentitel: Debat over scheiding van kerk en staat draait om een paar straatjes in Parijs

Het debat over de verhouding tussen kerk en staat in Frankrijk draait al een tijdje rond een paar straten in de Parijse wijk La Goutte d'Or. Elke vrijdag puilen daar de moskeeën uit. Met als gevolg dat de gelovigen - vaak een paar duizend man sterk - elke vrijdagmiddag hun kleedjes op straat uitspreiden om te bidden. Een klein uur zijn de straten geblokkeerd voor het verkeer, passanten resteert een smalle strook trottoir.   ...


Red.:   De oplossing is bijzonder simpel: zou iedere andere groep een straat, de openbare weg, blokkeren, worden ze verwijderd. Eerst met zachte drang, en indien dit niet helpt met de ME en het waterkanon. En gelovige in het algemeen en moslims in het bijzonder hebben totaal geen meerecht boven  andere burgers. waterkanon erop
    Maar is dit niet zo simpel:

  Het principe van de scheiding van kerk en staat blijkt intussen op gespannen voet te staan met iets heel prozaïsch: geen overheid wil beelden de wereld zien rondgaan van straatbidders die met harde hand door de politie worden afgevoerd.

Een zoveelste illustratie van het dat moslims een vijfde colonne vormen - een vijfde colonne voor de achterlijkheid. leiden tot totaal inacceptabele toestanden:
  Uiteindelijk heeft het een jaar en de tussenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken gekost om een oplossing te vinden. Sinds afgelopen vrijdag hebben de straatbidders van de Goutte d'Or een nieuw onderkomen; elke vrijdag kunnen ze terecht in een voormalige kazerne aan de Boulevard Ney. In die immense hangar is ruimte voor zo'n drieduizend biddenden.   ...
    Het is een kwestie die de gebruikelijke tegenstellingen tussen links en rechts te boven gaat. Dat wordt duidelijk in het boek dat de jonge linkse filosofe Caroline Fourest onlangs schreef over Marine Le Pen. Op vrijwel elk gebied staan haar opvattingen haaks op die van de leidster van het FN. Maar gaat het over de straatbidders, dan is er begrip . 'Het is niet de rol van de republiek moskeeën te bouwen', vindt Fourest. 'Een dergelijke concessie wekt de schijn van een privilege.'

Het wekt niet de schijn van een privilege, het ís een privilege. De bijl aan de wortels van de westerse cultuur.
    Er is een onder de cocaïne zittende Turk overleden na zijn arrestatie. De eerste en de vijfde colonne staat klaar voor de hulp- en wraakacties:


Uit: De Volkskrant, 21-11-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Zaak-Gürz beweegt de opinie in Turkije

De Turkse Commissie voor Mensenrechten wil dat het Europees Parlement Nederland onder druk zet om zo snel mogelijk opheldering te geven over het overlijden na zijn arrestatie van de Turkse Nederlander Ihsan Gürz.   ...
    Gürz' dood, in juli, leidde in Turkije tot commotie. De media pakten uit met vette krantenkoppen en emotionele tv-reportages.  ...
    Turkse kranten laten de zaak niet los. ...


Red.:   De eerste colonne.

  ... Turkse jongeren in Europa zinnen op nieuwe, heftiger demonstraties in Nederland en Brussel.

En de vijfde.
    Geholpen door hun cliëntilitische leiders:
  De Turkse Commissie voor Mensenrechten wil dat het Europees Parlement Nederland onder druk zet ...
    Dit zegt Europarlementariër Emine Bozkurt (PvdA), die onlangs met de commissie Buitenlandse Zaken een bezoek bracht aan Turkije. Aan het slot van een bijeenkomst over mensenrechten en persvrijheid overhandigde commissievoorzitter Ayhan Sefer Üstün haar een brief. Daarin worden kritische noten gekraakt. 

Waarbij aan te tekenen valt dat Emine Bozkurt een Nederlandse moeder heeft, dus dat Turkse is behalve in de naam ook in de rest volstrekt dominant.
   

Geert Wilders heeft iets dwars gezegd over een aanstaand Turks bezoek aan Nederland. Het verlokt Volkskrant-buitenlandcommentaar tot wat werkelijkheidszin:


Uit: De Volkskrant, 21-11-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Paul Brill

Schrijf Turkije niet af

Is Turkije een voorbeeldige rechtsstaat? Heeft het land een onberispelijke democratie? Zijn minderheden, zoals Koerden en christenen, vrij van dwang en discriminatie? Is de persvrijheid in orde? Het antwoord op al die vragen is een ondubbelzinnig nee. ...


Red.:    En waarom is dat van belang?

  Er wonen zo'n 400 duizend migranten van Turkse origine in Nederland. Allemaal goede redenen om de Turks-Nederlandse banden te koesteren.

Koesteren dus, die anti-democratie, dwang, discriminatie en personvrijheid ...
    Net als al die andere vormen van barbarij:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2011, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Illegale 'Obedient Wives Club' duikt op in Londen

Tussentitel: Het maximum aantal vrouwen is vier. Dat schrijft de Koran voor - Mohammed Ali Mohammed Tahir - Maleisische restauranteigenaar, gehuwd met twee vrouwen

Van buiten lijkt het een gewoon restaurant, ingeklemd tussen een makelaar en een fysiotherapeut. ...
    Wat de meeste bezoekers niet zullen weten, is dat dit pas geopende etablissement de zetel is van de Obedient Wives Club, een organisatie die polygamie en gehoorzaamheid van de vrouw binnen het geregelde huwelijk aanmoedigt.
    Rond het middaguur zit de Maleisische restauranteigenaar Mohammed Ali Mohammed Tahir met vier mannen aan de teh tarik, getrokken Maleisische thee. De vijf mannen zijn traditioneel gekleed, met batikshirts en songkoks of tulbanden op hun hoofden. Ieder van hen verklaart twee tot drie vrouwen te hebben.
    'Het maximum aantal vrouwen is vier. Dat schrijft de Koran voor', legt Mohammed uit. Zelf heeft hij twee vrouwen, die beiden in de keuken van het restaurant werken. ...


Red.:   De aartsbisschop van Canterbury heeft hierover al zijn zegen gegeven.
    Misschien heeft hij toch nog enige bedenkingen over dit:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn

'Hogerhuislid zette prijs op hoofden Bush en Obama'

De Britse Labourpartij heeft een van haar Hogerhuisleden geschorst die een prijs van 10 miljoen pond (12,1 miljoen euro) zou hebben gezet op de hoofden van de Amerikaanse president Barack Obama en zijn voorganger George Bush.
    Volgens een Pakistaanse krant had Nazir Ahmed vrijdag tijdens een politieke bijeenkomst in Haripur gezegd dat hij alles zou opgeven om dat geld bijeen te brengen, inclusief zijn huis en bezittingen. De 53-jarige politicus ontkent dit te hebben beweerd.
    De in Pakistan geboren Ahmed zou met zijn oproep hebben gereageerd op de 10 miljoen dollar die de Amerikaanse overheid heeft uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar Hafiz Mohammed Saeed. Deze Pakistaanse extremist wordt ervan verdacht achter de terreuraanslagen in Bombay te zitten waarbij in 2008 166 mensen om het leven kwamen.   ...
    Ahmed, een voormalige vishandelaar, trad in 1998 als eerste moslim toe tot het Hogerhuis. Van Tony Blair kreeg hij de titel Baron Ahmed of Rotherham. ...


Red.:   Natuurlijk vertelt hij voor eigen parochie totaal andere verhalen dan tegen de multiculturalisten die zijn leugens voor zoete koek slikken. Dit volgens het allerwegen als niet-bestaand begrepen begrip van taqqiyah.
    Sommige moslims zijn zo eerlijk hun emoties uit te dragen:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2012, van correspondente Leen Vervaeke

Haat prediker gezien als aanstoker rellen na arrestatie vrouw in nikab

Leider Sharia4Belgium weer vast

Fouad Belkacem, de leider van de radicale moslimbeweging Sharia4Belgium, is donderdag in België gearresteerd. De Marokkaanse Belg wordt verdacht van het aanzetten tot haat tegen niet-moslims..
    In videoboodschappen prees Belkacem vorige week de rellen in de Brusselse gemeente Molenbeek, die uitbraken na de arrestatie van een vrouw in nikab.    ...
    Belkacem - ook bekend onder de naam Abu Imran - wordt gezien als de officieuze aanstoker van de rellen die vorige week donderdag en vrijdag plaatsvonden. Enkele tientallen moslims die tegen de aanhouding van een gesluierde vrouw protesteerden, kwamen daarop in botsing met de politie. Ze beweerden dat de vrouw door de politie was mishandeld. Haar kleding zou in stukken zijn geknipt. In België geldt een verbod op het dragen van gezichtssluiers.
    'Wat doen jullie eraan, broeders, als ze onze zusters op straat uitkleden?', vroeg Belkacem donderdag in een internetvideo.
    De dag erna noemde hij de politie 'dienaren van de duivel'. 'Wij hebben geen gram respect voor jullie, ongelovigen, en ook niet voor jullie manier van leven', besloot hij. 'Onze religie en onze levenswijze zijn superieur aan die van jullie.' ...


Red.:   Gevoelens die in wijde kring in de islam-gemeenschap gedragen worden. Recent nodigden Amsterdamse moslim-studenten een soortgelijk figuur uit voor lezingen.
    Ondertussen in Duitsland ...:


Uit: De Volkskrant, 15-06-2012, van correspondent Merlijn Schoonenboom

Invallen door Duitse politie bij salafisten

Met een eerste verbod van een salafistische vereniging en een reeks huiszoekingen is de Duitse regering donderdag begonnen aan haar aangekondigde actie tegen deze radicaal-islamitische stroming. De verboden vereniging Millatu Ibrahim en drie andere worden verdacht zich tegen de Duitse grondwet te keren.    ...
    De verboden vereniging Millatu Ibrahim komt uit Solingen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar het een paar weken geleden tot een conflict kwam tussen salafisten en aanhangers van de rechts-populistische splinterpartij ProNRW. Een salafist heeft toen drie agenten zwaar verwond. 'Millatu Ibrahim heeft dit geweld in strijdvideo's gelegitimeerd, en tot meer gewelddaden opgeroepen', zegt Friedrich.
    De andere vereniging 'Dawa FFM' komt uit Frankfurt am Main, het netwerk 'De ware religie' uit Keulen. 'De ware religie' wordt geleid door de radicale prediker Ibrahim Abou-Nagie. Hij had afgelopen maanden in verscheidene Duitse steden gratis korans laten uitdelen. Het uitdelen van de korans is niet strafbaar.
    In Duitsland geldt het salafisme als de snelst groeiende stroming binnen het islamisme. Het aantal aanhangers wordt op vierduizend geschat. Van de ongeveer 130 personen in Duitsland die tot terroristische aanslagen in staat worden geacht, zouden er 24 salafisten zijn.   ...


Red.:   Ruim genoeg om tot een algeheel uitzettingsbeleid over te gaan. In ieder geval net zo lang tot ze hun extremisten zelf komen uitleveren.
    Er is ruzie tussen de extremisten, dus komt er weer wat vergif naar buiten:


Uit: De Volkskrant, 06-07-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Moskeebestuur geeft imam aan

Het Openbaar Ministerie in Den Haag onderzoekt mogelijk illegale shariapraktijken van de omstreden imam Fawaz Jneid. Het bestuur van de salafistische (ultra-orthodoxe) As Soennah-moskee, dat de imam per 1 juli ontslag heeft aangezegd, heeft aangifte gedaan tegen zijn eigen geestelijk leider.    ...


Red.:   Waar gaat dit om

 

De strijd, zeggen ingewijden, gaat om de macht. 'En macht is geld', zegt Farid Aouled-Lahcen van de Stem van Marokkaanse Democraten-Nederland (STEM), die de ontwikkelingen in de As Soennah-moskee al sinds eind jaren negentig volgt.
    Van een ideologische koerswijziging door het nieuwe bestuur is volgens hem geen sprake. ...
    Opvallend vindt Aouled-Lahcen dat 'de opstand van Fawaz' leerlingen' plaatsvindt kort na de inwijding van de 'peperdure nieuwbouw'. 'Een mooi moment om de boel over te nemen.' Er is, zegt hij, een groot salafistisch centrum gecreëerd met internationale uitstraling. Fawaz, die slecht Nederlands spreekt, had in zijn communicatie naar de buitenwacht die jongeren nodig als 'brug'.
    De leerlingen van Fawaz hebben de afgelopen jaren inzicht gekregen in diens financiële netwerk, in bijvoorbeeld de contacten met sjeiks uit de Golfstaten. ...


En om dit lekkere koekje te veroveren, beschuldigen ze Fawaz Jneid van datgene ...
  Fawaz heeft sinds 2008 meer dan vijftien illegale huwelijken gesloten en illegale echtscheidingen uitgesproken, zegt de advocate van het bestuur, Anja Hoffmans. ...
    Maar de imam is niet gestopt met zijn 'lucratieve shariahandel', ervaren vrouwenorganisaties in de Schilderswijk. Vrouwelijke bekeerlingen worden gekoppeld aan illegalen uit Algerije of Tunesië. Spijtoptanten kunnen moeilijk terugkrabbelen als hun een religieuze scheiding wordt geweigerd.

... wat ze zelf zullen gaan voortzetten
  Aouled-Lahcen: 'Het nieuwe bestuur kan nu onder meer profiteren van de handel in oemrah- en hadj-reizen, van contacten met lokale halal-slagers, theehuizen, kleine ondernemers, en van het sluiten van religieuze huwelijken.'

Voort met de strijd van de vijfde colonne tegen Nederland.
    Turken zijn natuurlijk per definitie voor meer Turken:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2012, ingezonden  brief van Tayfun Balçik, historicus, Amsterdam

Islamitisch Turkije past in EU

Europa is volgens Thomas von der Dunk (O&D, 6 november) niet los te zien van het (Latijnse) christendom. Dat werpt volgens hem een enorme culturele hindernis op voor inpassing van Turkije: 'niet ómdat, maar dóórdat het islamitisch is'. Hij bevestigt de beeldvorming in Turkije over de EU als 'christelijk clubje', voortkomend uit een moreel superioriteitsgevoel. ...


Red.:   Je moet wel een zeer ernstige vijfde-colonnist zijn, om Thomas von der Dunk, een van de felste tegenstanders is van Geert Wilders en dus een immigrantenvriend, van een superioriteitsgevoel ten opzichte van immigranten te kunnen betichten.

  Een consequentie is dat moslims nooit Nederlander of Duitser kunnen worden. Maar dat kan wel.

Hierachter verwacht je een redenatie waarom dit wel kan. Dit is wat er volgde
  Is historisch gezien een definitie van Europa zonder christendom denkbaar? Nee. Is historisch gezien een Turkije zonder islam mogelijk? Nee, Mohammed en de shariawetgeving hebben in Turkije nog steeds veel invloed.
    We zitten dus opgescheept met de islam en het christendom. Ik vat dat niet op als een bedreiging.

Tjonge. Hij vindt van niet, dus het is niet zo. De maan is van groene kaas, omdat  Tayfun Balçik, historicus te Amsterdam, verklaart dat de maan van groene kaas is. Dit soort redenaties is een glasheldere illustratie waarom de islam een bedreiging is: heter hoort een verkalkte geest bij die een redenatie niet van een mening van onderscheiden. Alle moslims zijn een vijfde colonne wat betreft de verspreiding van deze geestesziekte: Vrij naar N.S. Naipaul: "Vraag: Wat betekent die hoofddoek? Antwoord: Mijn hoofd is leeg".
    Zweden is één van de meest allochtoon-vriendelijke landen. Ze betonen dan ook uitgebreid hun dankbaarheid:


Uit: De Volkskrant, 04-12-2012, van verslaggever Ron Meerhof

PVV: al-Shabaab bedreigt parlement


Tussentitel: Afschaffing verbod op godslastering zou woede wekken terreurbeweging

De PVV wil van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie meer weten over een dreigement van de Somalische terreurbeweging al-Shabaab tegen het Nederlandse parlement. ...
    Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt dat de uitspraken van Fuad Shangole al eerder bij de dienst bekend waren. 'Ze zijn geëvalueerd en de NCTV ziet er geen aanleiding in het dreigingsniveau, dat nu beperkt is, op te hogen.'
    De 47-jarige Fuad Shangole woonde twaalf jaar in asiel in Zweden, waar hij onder meer imam was in een moskee in de omgeving van Stockholm. Hij ging in 2004 terug om te vechten tegen de toenmalige Ethiopische regering.
    In de Zweedse media doen gruwelverhalen over hem de ronde. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij de steniging van een 13-jarig meisje in maart 2009.
    Hij wordt gezien als een van de belangrijkste leiders van al-Shabaab. De VS hebben een beloning tot 5 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot zijn aanhouding.


Red.:   Hij is pas het tienduizendste "incident" van dit soort. En inderdaad: er zijn ook Somalische immigranten die niet de leider zijn geworden van Al Shabaab ...
    En weer een nieuwe groep:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Reportage | Gerekruteerd in Den Haag

Met roestige kalasjnikov op naar het paradijs

Moslimjongeren in Nederland worden geronseld om in Syrië te strijden tegen de regering-Assad. Ouders zijn ongerust, maar ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt: terugkerende jihadi's kunnen hier aanslagen plegen.


Ze verkopen Lebara-simkaarten op Haagse markten en in de buurt van moskeeën. Als ze eenmaal in gesprek zijn met moslimjongeren, wordt de strijd in Syrië aangekaart. Gruwelijk wat daar gebeurt met hun 'broeders en zusters'. Elke rechtgeaarde moslim zou in actie moeten komen, is de boodschap van de ronselaars.
    Veel Haagse moslimjongeren koesteren de wens naar Syrië af te reizen. Dat baart hun ouders zorgen. ...


Red.:   Een leugen. Er zitten volgens alle berichten meer dan honderd uit Nederland afkomstige moslims in Syrië, en al die tijd hebben we niets gehoord. Er is nu mogelijk een enkele ouder die bezorgd is. Ongeveer 1 op de 100. De rest vindt het goed dat ze gaan. Kijk maar naar dit citaat verderop uit het stuk:

  De jongeren kijken met hun ouders naar Al Jazeera, of naar Turkse televisiezenders. De jihad in Syrië leeft niet alleen onder Marokkaans-Nederlandse jongeren, maar ook onder Turken (vooral Koerden) en Iraakse immigranten. Ze zien heftige beelden, ouders die zich opwinden over de toestand daar.

Dat is het probleem van liegen: je moet consequent zijn en dus razendgoed in de gaten houden wat je liegt.
    En dit is wat er gaat komen
  ... radicaliseringsdeskundige Halim el Madkouri van het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum. ...
    ... directeur Edwin Bakker van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (CTC)
Bakkers grootste zorg is niet dat dwepen met de jihad, maar de jongeren die na een mislukt Syrisch avontuur terugkeren naar Nederland. 'Militairen die in Afghanistan hebben gestreden, zijn vaak getraumatiseerd. Zij krijgen hulp. De jongens uit Syrië niet. Die zijn agressief, gestresst, zwaar teleurgesteld. Ze kunnen daar niet altijd een belangrijke rol vervullen.'
    El Madkouri: 'Vaak spreken ze de taal niet, of gebrekkig, kunnen ze niet vechten en ze worden nogal eens gebruikt als kanonnenvoer.' Bakker: 'Ze krijgen soms enige training en een roestige kalasjnikov in hun handen geduwd. Of ze worden gewantrouwd.'
    Volgens Bakker zijn extremistische organisaties als Jabhat al-Nusra op hun hoede voor infiltranten van westerse inlichtingendiensten en laten ze 'buitenlandse broeders' node in hun midden. Die zijn vaak gedoemd rottige klusjes op te knappen achter het front. Lijken afvoeren bijvoorbeeld, zoals te zien was in het filmpje dat de Nederlandse journalist Harald Doornbos half februari rondtwitterde. Na een bombardement in een buitenwijk van Damascus, worden lichamen in een laadbak van een vrachtwagen gekieperd. 'Is-ie dood?', vraagt een van de omstanders in het Nederlands.
    Ook woordvoerder Yassin Elforkani van het Contactorgaan Moslims en Overheid maakt zich zorgen over jongeren die getraumatiseerd terugkeren uit Syrië. 'Ze hebben daar met wapens rondgelopen, nare ervaringen gehad. Het is de vraag hoe ze zich gaan gedragen in een harmonieuze samenleving zonder geweld. Dat kan een gevaar zijn voor onze veiligheid.' Elforkani bevestigt dat de opstand in Syrië 'spookt in de hoofden van jongeren'. Meer dan andere conflicten, zoals Afghanistan, Irak. 'Meer zelfs dan Palestina.'

Natuurlijk heeft niemand ook maar een lettergreep gewijd aan de enige manier om dit probleem aan te pakken: het onmiddellijk afpakken van de paspoorten van de Syrië-gangers, gevolgd door het uitzetten van hun ouders, en liefst eigenlijk ook de rest van de familie. Een zo ernstig probleem moet je, leert de geneeskunde, met wortel en tak uitroeien, met de beste chemokuur die er is.
    Correctie: er heeft wél iemand een lettergreep gewijd aan de oplossing:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Veel Nederlandse 'strijders' in Syrië

Een kleine honderd Nederlandse jihadstrijders zijn de laatste maanden naar conflictgebieden afgereisd, met name naar Syrië. De omvang en snelheid van radicalisering onder Nederlandse moslims zijn dermate zorgelijk, dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof woensdag het dreigingsniveau terrorisme verhoogde van beperkt naar 'substantieel'.    ...
    Drastische maatregelen als het afpakken van de Nederlandse nationaliteit van jihadi's, zoals Wilders eerder opperde ...


Red.:    Hoezo is deze maatregel 'drastisch'? Er is eigenlijk niets bijzondes aan. iemand wordt ene potentieel gevaar voor je land, dus laat je hem er niet meer in.
    Maar nog steeds is het zo dat ieder optreden tegen allochtone immigranten, wat ze ook doen, als een probleem wordt gezien. De holocaust, weet u wel. Dus liegt ook deze kerel er vol op los:

  zijn volgens Schoof juridisch niet mogelijk.

Sowieso is er een wet die formuleert dat houders van een nederlands paspoort die in vreemde krijgsdienst treden, automatisch hun formele Nederlanderschap verliezen. Dat kan al zonder veel interpretatie toegepast worden. En als daar een tijdelijk formeel probleem mee is, kan dat onmiddellijk opgelost worden door een noodwet en een tijdelijke maatregel van bestuur. In afwachting van aanpassing van de wet.
    En tegelijkertijd speelt de volgende kwestie. het artikel begint alsof de zaak al uitgebreid aan de orde is geweest. dat is zo. In ander media. De Volkskrant had het wee proberen dood te zwijgen, zoals gewoonlijk - in dit soort zaken. Want wat uit deze zaak overduidelijk blijkt, in tegenstelling tot de hardnekkig volgehouden mythes, mensen die in Nederland geboren zijn net per definitie Nederlanders zijn:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2013, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Lesbische moeders Turks kind duiken onder

De lesbische pleegouders van de Turkse Yunus (9) zijn met hun pleegzoon ondergedoken, meldt Bureau Jeugdzorg Haaglanden. De reden is de grote ophef in Turkije over islamitische pleegkinderen die in West-Europa bij homokoppels of christelijke gezinnen worden ondergebracht.
    Er is in bepaalde Turkse kringen zoveel woede, dat deskundigen van jeugdzorg, politie en de gemeente vrezen dat het gezin voorlopig niet veilig is in de eigen woning in Den Haag.    ...
    De zaak is in de Turkse media gebracht door de biologische moeder van Yunus, die al jaren strijd voert om haar zoontje thuis te mogen opvoeden. Voor de camera van de NOS meldde ze overstuur: 'Ik ben verdrietig omdat mijn kind bij die familie zit, met een totaal andere cultuur die niet strookt met onze normen en waarden. Hoe zou jij je voelen als jouw kind bij een lesbienne zou wonen?'
    Yunus werd als baby bij de lesbische pleegouders geplaatst. Toen zijn twee oudere broers in 2008 daar ook ondergebracht zouden worden, brachten de biologische ouders de jongens (toen 7 en 11 jaar) naar familie in Turkije. ...


Red.:   Dus mensen die in Nederland geboren zijn geen Nederlanders als hun ouders Turken zijn (of Marokkanen, enzovoort) - de Volkskrant geeft het met haar kop bijna expliciet toe. Dan zijn het Turken (of Marokkanen, enzovoort). Een oneindig doorlopend proces. Oftewel: dit is een Turkse (of Marokkaanse, enzovoort) vijfde colonne. Die delen van Nederland bezet hebben uitleg of detail .
    Ach, die Turken ... Die gaan zelfs de straat om de te lanen zien dat ze een vijfde-colonne, uh pardon: diaspora, vormen:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Diaspora strijdt voor 'burgeropstand'

De 'burgeropstand' in Turkije leeft enorm bij Turken in de diaspora. Ook in Nederland gaan, vooral linkse, Turkse organisaties, Koerden en Alevieten, elke dag de straat op. .
    Tot hun grote frustratie krijgen die dagelijkse solidariteitsacties, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Enschede, nauwelijks aandacht van de nationale media. ...


Red.:   Hahahaha, ze snappen er ook helemaal niets van. Dat doen de media expres, omdat ze best wel beseffen wat de Nederlanders zullen concluderen: dat zijn geen Nederlanders - dat is een vijfde-colonne.
  In de Tweede Kamer blijft het ook opvallend stil, zegt voorzitter Fethi Killi van de alevitische koepel Hakder. Killi, tevens PvdA-raadslid in Amersfoort, bestookt zijn partij met boze e-mails.

Net als de politici, dus.
    Maar de Turkse massa's zelf zijn niet te stuiten:
  Hakder blijft, in samenwerking met andere linkse Turkse organisaties, de straat zoeken. Vrijdagavond op het Beursplein kwamen zo'n 1.500 tot 2.000 Turken bijeen. 'Het was de op een na grootste betoging in de geschiedenis van Hakder', zegt Killi enthousiast. ...
    Hij zag spandoeken van Alevieten, Koerden, Kemalisten en een 'linkse culturele elite'. Er werd een gedicht voorgedragen van Nazim Hikmet, 'een oude communistische volksdichter'. Aan de overkant van het consulaat zaten theedrinkende Erdogan-aanhangers zich op te winden. Özdil: 'In hun ogen waren de betogers geen echte moslims, maar instrumenten van duistere krachten die Turkije kapot willen maken.'
    Uit de hand liep het niet in Rotterdam, omdat, denkt Özdil, geen sprake was van een gerichte tegendemonstratie. Maar als in Turkije massaal gehoor wordt gegeven aan een dreigende oproep van Erdogan aan zijn sympathisanten om ook de straat op te gaan, kan het in Nederland stevig misgaan.
    Donderdagavond sloeg in Enschede de vlam al in de pan. Twee groepen Turken botsten, waarop de politie ingreep.

Pardon, dit zijn de intellectuelen. Hier zijn de massa's (citaten in volgorde omgedraaid):
  Hij zag spandoeken van Alevieten, Koerden, Kemalisten en een 'linkse culturele elite'. ... Aan de overkant van het consulaat zaten theedrinkende Erdogan-aanhangers zich op te winden. ...
    De meeste religieuze Turken (...) waren dolblij met Erdogans interventie in de Yunus-zaak. Die hebben nu ook niets met de loyaliteitsacties. 'Je ziet hier dezelfde scheidslijnen als in Turkije', merkt maatschappijhistoricus Zihni Özdil op. ....

En dus krijg je ook nog dit erbij:
  ... Uit de hand liep het niet in Rotterdam, omdat, denkt Özdil, geen sprake was van een gerichte tegendemonstratie. Maar als in Turkije massaal gehoor wordt gegeven aan een dreigende oproep van Erdogan aan zijn sympathisanten om ook de straat op te gaan, kan het in Nederland stevig misgaan.
    Donderdagavond sloeg in Enschede de vlam al in de pan. Twee groepen Turken botsten, waarop de politie ingreep.

Gratis ... Turkse burgeroorlog. Maar die wordt vast snel weer bijgelegd. want veel belangrijker is de oorlog tegen het goddeloze verachtelijke westen.
    De andere club:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2013, van correspondente Leen Vervaeke

Marokko: waarde in België geroofde diamanten veel hoger

Bij de spectaculaire diamantroof op de Belgische luchthaven van Zaventem in februari bedroeg de buit geen 37 miljoen euro, maar 300 miljoen euro. Dat zegt de Marokkaanse inlichtingendienst, aldus de Belgische krant De Morgen. De Marokkanen vermoeden dat de Antwerpse diamantsector de waarde van de buit minimaliseerde uit angst voor imagoschade.
    Met een officiële buit van 37 miljoen euro aan diamanten werd de overval van 18 februari al als 'een van de grootste diamantroven ooit' bestempeld. Maar volgens de Marokkaanse inlichtingendienst, die ontdekte dat de kraak in Marokko werd voorbereid, ...


Red.:   En vrijwel is deze uitgevoerd door Marokkanen in België, met hoogstwaarschijnlijk betrokkenheid van Marokkanen die werkten bij het vliegveld, gezien de getoonde kennis van procedures en beveiliging.
    We hebben het al gehad over de jihadistische Syriëgangers. Mannen, natuurlijk. Maar niet heus:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2014, van verslaggeefster Janny Groen

Ouders moslimmeisjes vrezen 'jihadprostitutie'

'Die meiden gaan naar Syrië ...' Zonder schroom legt Rachma el Hamdaoui (50-plus) van de Haagse stichting Moeder en dochter de grootste angst bloot van ouders van potentiële jihadbruiden.    ...
    Volgens de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verblijven zo'n twintig Nederlandse moslima's in Syrië. ...
    De jonge vrouwen reizen hun man, de mujahid (strijder), achterna. ...
    In de spaarzame contacten met hun ouders vertellen de Syriëbruiden dat ze daar in hun visie een puur islamitisch leven leiden. Ze hebben het daar beter dan in het land van de kufar (ongelovigen), waar ze voortdurend concessies moeten doen.    ...


Red.:   Kijk er eens ... In die ideeën hebben ze natuurlijk niet in isolatie opgedaan ... Dit zijn gevoelens regelrecht uit de gemeenschap van moslims in Nederland. Of in de o zo kernachtige uitspraak van de ROC Amsterdam-scholier: "Ik neuk jullie allemaal de moeder" uitleg of detail .
    Ze zijn zich ook al aan het voorbereiden op de strijd tegen ons:


Uit: Telegraaf.nl, 08-08-2014, door Nienke Oort uitleg of detail

Marokkaanse jeugd leert hoe ze agenten kunnen dwarszitten

Sarren met subsidie

Stichting Aknarij West wapent Marokkaanse jongeren tegen de politie. Ze krijgen tijdens de cursus ’Straatrecht’ tips en trucs hoe ze agenten kunnen dwarszitten, concludeert de VVD na onderzoek naar subsidies aan welzijnsorganisaties.


Gemeenteraadslid Rik Torn dient vandaag schriftelijke vragen in over de kwestie.
    In juni 2014 organiseerde Aknarij West een Straatrechttraining. Op de website van Aknarij staat: ’Straatrecht is een training voor jongeren die vaak met de politie in aanraking komen – of dat nu terecht of onterecht is. Moet je altijd een identiteitsbewijs tonen als je daarom wordt gevraagd? Mag een agent je fouilleren? Wat kan je aan een agent vragen?’
    „Als de training daadwerkelijk de omgang tussen jongeren en de politie zou bevorderen zou het wellicht een positieve bijdrage aan de stad kunnen leveren, maar de Facebookpagina van Straatrecht geeft de indruk dat met de training een groep al dan niet probleemjongeren extra munitie wordt geboden om het werk van de politie moeilijker te maken, bijvoorbeeld met ’tips’ om de politie te filmen tijdens haar werk of het advies om nooit iets tegen de politie te zeggen als je wordt aangehouden. De politie lijkt daarmee door Aknarij niet als vriend maar als vijand te worden neergezet”, aldus Torn.    ...


Red.:   En denk niet dat dit een Nederlandse club zou zijn omdat die tegenwoordig ook wel eens rare namen hebben:

  Stichting Aknarij richt zich op inwoners van Amsterdam met een Marokkaanse achtergrond.

Marokkanen, dus. Zie ook dit:
  Tevens haalt Torn een actie uit 2013 aan waarin de achterban van Aknarij wordt opgeroepen bezwaar te maken tegen het beleid van minister Asscher om uitkeringen die in het buitenland worden uitgekeerd aan te passen aan de kosten van levensonderhoud van dat betreffende land.

Het zijn onze vijanden. We moeten ze snel snel mogelijk uitzetten, nu dit nog vreedzaam kan.


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home