WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne, woordvoerders: George Arakel

11 jan.2017

George Arakel is iemand die niet frequent maar met enige regelmaat publiceert op Joop.nl. Hetgeen genoeg zou moeten zeggen (niveau: "Joseph Goebbels is iemand die met enige regelmaat publiceert in de Völkischer Beobachter"), maar voor de volledigheid: Arakel is Armeniër en volgens het boekje "politiek vluchteling" maar in iedr gavl niet-westers en dus allochtoon ondanks het hebben van een baan, zijnde die van "expert etnische diversiteit", hetgeen er komt in twee smaken: de vanille die Nederland haat, en de chocolade die Nederland nog harder haat.

Wat allemaal nogal flauwe opmerkingen zijn want conclusies voor het bewijs is geleverd, waarvoor de auteur excuses vraagt maar ook belet om twee redenen: die heeft de rotzooi natuurlijk allemaal al gelezen, en dat Joop.nl, hè ...

Dus maar fluks over naar die bewijzen. Deel één - aanleiding is een aflevering van de regelmatig oplaaiende discussie over de kaboutertjes genaamd "gematigde moslims", het bekende equivalent van "gematigde nazi's" (Joop.nl, 25-11-2015, door George Arakel - Expert etnische diversiteit):
  Hieraan herken je een gematigde 'Nederlander'

Een handige lijst om te checken wie wel of niet extreem-rechts en/of racistisch is


De Volkskrant publiceerde afgelopen vrijdag het stuk 'hieraan herken je een gematigde moslim' van Samira Bouchibti. Een handleiding om gematigde moslims te herkennen. ...
    Het is voor velen een blijkbaar handig lijstje om te hebben. Daarom besloot ik om, geïnspireerd door het stuk in de Volkskrant, ook een lijst te maken. Hiermee kan je het verschil zien tussen de gematigde (autochtone) Nederlander en de extreem-rechtse (autochtone) Nederlander. ...

Natuurlijk is het betoog van de "goede mensen", die de media volkomen domineren, dat de "foute moslims" slechts een uiterst minieme groep vormen - 0,1 procent volgens de gevierde Marokkaanse schrijver Abdelkader Benali uitleg of detail en 0,045 procent volgens migratie-expert Leo Lucassen uitleg of detail . En gezien het verschil in de hoeveelheid aanslagen die ze plegen, kan het aantal "foute", extreme, Nederlanders dan dus niet anders dan nog eens 100 keer zo laag liggen. Je houdt bijna alleen Geert Wilders over.

Absoluut niet de moeite waard om aandacht aan te besteden, zou je denken, maar de Armeense diversiteitsexpert denkt daar anders over, dus. Hier zijn lijstje van kenmerken behulpzaam bij het opsporen van die blanke bommenleggers en terroristen:
  De gematigde Nederlander redeneert op vrije wijze en vanuit een vrije geest. Hij durft een eeuwenoude traditie die wellicht racistisch zou kunnen zijn ter discussie te stellen en open te staan voor verandering om een traditioneel feest te hebben dat voor iedereen leuk is en voor niemand kwetsend.

Oftewel: alle voorstanders van Zwarte Piet zijn bommenleggers en terroristen.
  Zij of hij ontleent ook kennis en wijsheid aan niet-Nederlandse bronnen in wetenschap, cultuur en religie. Een gematigde Nederlander houdt er rekening mee dat sommige tradities eeuwen geleden tot stand zijn gekomen.

Oftewel: allen die beweren dat de Verlichting is ontstaan in Noodwest-Europa zijn  bommenleggers en terroristen.
  De gematigde Nederlander durft dogma’s, witte-privileges en racisme in de Nederlandse cultuur te bespreken en ter discussie te stellen.

Oftewel: allen die niet reageren op beschuldigingn van "white privilege" en dergelijke, zijn  bommenleggers en terroristen.
  Fundamentalisten zeggen ... "Je past je volledig aan mij aan en mag niet afwijken van mijn norm en anders moet je oprotten naar je eigen land. Je moet leven naar de letter van de Nederlander, anders mag je jezelf geen Nederlander noemen en maak ik allochtoon en islam zwart."

Oftewel: allen die van immigranten verwachten dat ze zich op minimale wijze aanpassen, zijn  bommenleggers en terroristen.
  Wanneer ben ik tevreden? ... Het is de plicht van Nederlanders de armen en minderbedeelden te voeden, gezien de rijkdom die vergaard is uit die landen.

Oftewel: het is zo dat Nederland rijk is omdat ze heft gestolen uit Turkije, Marokko, en Afrika, en daarom moet Nderland rijkdom geven aan Turken, Marokkanen en Afrikanen in Nederland. En allen die dat niet willen doen, zijn bommenleggers en terroristen.
  Wanneer ben ik tevreden? ... Denkbeelden van allochtonen moeten deel uitmaken van een debat over macht.

Oftewel: we moeten alle macht geven aan de allochtonen, en wie daar tegen is, is een bommenlegger en terrorist.
  Wanneer ben ik tevreden? ... Als allochtonen in heel Europa net zoveel waard zijn als witte mannen.

Oftewel: alle witte mannen zijn per definitie bommenleggers en terroristen.
     Een samenvatting:
  Wanneer ben ik tevreden? ...  Als allochtonen overal net zoveel kansen krijgen als hen. Als allochtonen zelf mogen beslissen of ze hun moedertaal mogen spreken of niet. Als allochtonen zelfbeschikkingsrecht hebben en niet lijdzaam hoeven te volgen en te gehoorzamen. Allochtonen worden niet geboren om ondergeschikt te worden gemaakt aan het Westen. Als ook allochtonen hoge functies mogen bekleden, minister-president mogen worden en niet meer de dupe worden van de etnische profilering door de politie.

Oftewel: het hele Nederland is een land van bommenleggers en terroristen.   
  Niemand zei in de Volkskrant: "Uiteindelijk kan de westerse wereld alleen overleven als wij onze witte-privileges erkennen, het loslaten, racisme erkennen en iedereen als mens zien."

Oftwel nog eens een volstrekt overbodig: Nederland is ook nog volkomen racistisch.
  Een land hervormen, democratisch en vrij maken kan alleen als het racisme ondergeschikt wordt gemaakt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

En nog eens.
    Waarna iedere fatsoenlijke Nederlander alleen maar kan reageren met: "Rot op naar je eigen land". Maar ...:
  En tot slot: een gematigde Nederlander zegt niet 'rot op naar je eigen land', bespuugt moslims of andere allochtonen niet, vraagt niet alle moslims om zich te excuseren voor IS, valt geen asielzoekerscentra aan en doet geen Hitlergroet.

... dat is hetzelfde als een Hitlergroet en is iets dat natuurlijk iedere seconde gebeurt in Nederland.
    Zelfs bij Joop.nl was de vreugde over deze bijdrage aan het voorspoedigen van de komende rassen-burgeroorlog niet universeel:

  Sander VanderWal, vr 27 november 2015 16:43
Dit is geen definitie van de gematigde Nederlander, maar een klachtenlijst van mensen die aan Nederlanders een hekel hebben.

Mw. Oeverloos, vr 27 november 2015 09:29
Na een lange, uitputtende zoektocht, die me van de krochten van Amsterdam tot de wijde vlakten van Dronten heeft gebracht, heb ik hem gevonden, de "gematigde" Nederlander.
Hij leidt een teruggetrokken bestaan onder een zwerfkei in het mooie Drenthe en wenst absoluut geen publiciteit.
Maar hij bestaat!

de VrolijkeCynicus, do 26 november 2015 16:21
Als witte man en autochtoon ben ik uiteraard een extremistische Nederlander. Helaas helpt mij de lange lijst van eisen niet waaraan ik volgens George moet voldoen. Ik vrees dat niemand aan al zijn eisen kan voldoen.

Haas Tig, do 26 november 2015 09:13
Dus als ik het goed begrijp ben je een dogmatische fundamentalistische zak als je mening en interesses afwijken van Arakel?

Je zou de kerel er met een grote boog uit willen trappen.

Schreef de redactie na het eerste noteren in de verzameling Vijfde colonne, woordvoerders . Maar dat was nog lang niet alles wat de diversiteitsexpert in huis had. Hier is deel twee - de aanleiding is duidelijk (Joop.nl, 16-11-2016, door George Arakel - Expert etnische diversiteit uitleg of detail ):
  Vijf feiten die aantonen dat Zwarte Piet racistisch is

Ik wil het niet hebben over het koloniale verleden of historische feiten die al genoemd zijn maar baseer me enkel op recente gebeurtenissen

De discussie rondom zwarte piet is weer lekker op gang gekomen. ...
    Laat ik, net als in mijn stuk in 2014, voorop stellen dat Zwarte Piet mij niets doet. Ik ben geen autochtoon, dus is het mijn traditie niet en ik heb geen Afrikaanse roots, dus voel ik me er niet door gekwetst. ...

Klopt, dat laatste. Het enige dat George Arakel gemeen heeft met de zwarte klagers, is dat ze allochtoon zijn. Uit een niet-westerse cultuur komen. En hier de culturele nederlaag ondervinden. De minderwaardigheid van hun cultuur. (P.S. Zelfs bij Joop.nl wordt gehakt gemaakt van de 'vijf feiten' van Arakel, alle van de soort "Hitler scheet - jij schijt - jij bent Hitler").

Dit zijnde het hoofdpunt van specifiek deze verzameling: achter de haat die moslims en zwerten koesteren voor Nederland, zit iets groters dan alleen de specifieke eigenschappen van moslims en zwarten. Dat grotere dat ze gemeen hebbe is dat ze de culturel nederlaag lijden: hun eigen cultuur blijkt al wonende in Nederland zodanig minder-functionerend dat je het rustig "achterlijk" kan noemen. En die specidieke eigeneshcppaen van moslims en zwarten deelt George Aarakel niet, maar wel het hebben van een niet-westerse en niet-Nederlandse cultuur. Vandaar het zonder enige aarzeling en zonder enig voorbehoud kiezen van de allochtone kant. Bij iederebelangenconflict tussen Nederlandse en allochtone waarden, hoe kleiu ook, is Nederland altijd fout.

En als er dan ook nog inderdaad eigen specifieke belangen in het spel zijn, gaat het allemaal nog makkelijker (Joop.nl, 10-01-2017, door George Arakel - Expert etnische diversiteit uitleg of detail ):
  Beste Telegraaf, hier is een oplossing

Ik schrijf dit stuk niet om jullie terecht op een fout te wijzen
...

En ook al meteen "Af!", want de klassieke retorische truc met een bijbehorende klassieke naam: "praeteritio" uitleg of detail "Ik niet zeggen dat ..." en dat dan toch doen.
    En wel omdat:
  Als ex-asielzoeker heeft het mij extra pijn gedaan. ...

Wat heeft de asielzoeker pijn gedaan...? Dit heeft de asielzoeker pijn gedaan:
  Beste redactie en journalisten van de Telegraaf. De afgelopen dagen hebben jullie zwaar onder vuur gelegen vanwege de term ‘Asielplaag’,

Slaande op Noord-Afrikanen die de asielprocedure misbruiken om hier criminaliteit te komen plegen, zodanig ernstig dat zelfs uiterst politikek-ocrrecte burgemeesters ze willen opsluiten. En waarvoor meneer Arakel alle begrip heeft:
  ...  ik weet hoe traumatisch het is om een asielzoeker te moeten zijn en als asielzoeker te moeten leven. Het is geen pretje, dat kan ik jullie vertellen.
   Het doet me dan ook, net als velen anderen, heel veel pijn om als “asielplaag” aangeduid te worden. We zijn immers geen mieren of ander ongedierte, kan ik u vertellen.

Dat wil zeggen: voor de asielcriminelen. Maar kennelijk past de schoen ergens, merken ook diverse reageerders op:
  Robbert-Jan Maas – 10 januari 2017 at 17:28
je kan je eigen alleen maar je eigen aangesproken voelen als je zelf een slecht mens ben ben je dat niet kan je je eigen niet aangesproken voelen doe je dat wel dan al er wel een kern van waarheid in zitten

arjenZH – 10 januari 2017 at 17:35
Beste George,
Je betrekt de Telegraaf artikelen op jezelf en dat hoef je helemaal niet te doen.eel te wuft, vrolijk en vakantie-achtig. Waarom niet gewoon: asielmisbruikers? Want dat zijn het. ...

Django – 10 januari 2017 at 18:00
Het lijkt mij overduidelijk dat de schrijver niet zo’n betreffende criminele asielmisbruiker is (ik hoop dat ik deze term voor deze keer mag gebruiken om die kleine groep misbruikers mee aan te duiden?). Dus waarom zou hij zich zo aangesproken voelen? Want als je tussen de regels doorleest, zie je dat zijn oplossing een uiting is van zich aangesproken voelen. Weliswaar luchtig gebracht, maar toch. ...

TotCo Ring – 10 januari 2017 at 18:00
Nou George,
Het doet mij zeer dat jij je aangesproken voelt. Het artikel ging toch echt over criminele kansloze asielzoekers en het lijkt mij niet dat jij bij die groep hoort. ...

JStokx – 11 januari 2017 at 07:20
Was u een criminele immigrant die niet vluchtte voor oorlog of geweld dan? Daar ging het de Telegraaf namelijk om.

Mark Gh – 11 januari 2017 at 07:50
Als je je aangesproken voelt door een artikel over mensen die misbruik maken van het Nederlandse asielsysteem zou je bijna gaan denken dat jij dat óók gedaan hebt. Als dat zo is staat het je vrij je paspoort in te leveren en op te zouten.
    Als dat niet zo is hoef je je niet aangesproken te voelen en is bovenstaand artikel niets meer dan een schreeuw om aandacht.

zandd – 11 januari 2017 at 07:56
Ik, als expert op het gebied van etnische overeenkomsten, heb het artikel ook gelezen en zie toch duidelijk dat het hier over grote groepen noord-Afrikaners gaat die misbruik maken van ons asielbeleid. Een echte plaag voor dat asielbeleid dus. Leest u alleen de koppen van de krant?

En deze is ook nog aardig:
  Walt – 11 januari 2017 at 08:40
” ik schrijf dit stuk niet om jullie op een gout te wijzen, maar ik ga jullie wel leren (middels een workshop) hoe je dit kunt voorkomen”

Wat een betuttelend stuk. De inhoud van het artikel uit de Telegraaf gaat niet eens over u. U refereert verder aan een artikel in De Volkskrant, waaruit u de conclusie trekt dat de Telegraaf nog steeds niet inziet dat het fout was en daarmee wijst u ze dus wel degelijk op een fout.

Met het aanbieden van een workshop om te beseffen dat er ongeoorloofde fouten zijn gemaakt, wijst u hen nogmaals op een fout, ook al zegt u dat u hen niet op een fout wil wijzen.

De toon van uw artikel is eerder cynisch en kleinerend. Zo van “Ach, jullie hebben zelf nog niet door dat jullie fout bezig zijn, gelukkig kan ik ( door hier mijn cursus te promoten) jullie dat laten inzien.

En het helpt ongetwijfeld allemaal helemaal niets. Met dit soort lieden is geen discussie mogelijk.

Waarin onderscheidt de moderne westerse maatschappij zich van de niet-westerse barbarijen over een groot deel van de wereld, zeg maar: de rest minus Azië: ze is georganiseerd langs functionele in plaats van familie-, clan-, stam, etnische en religieuze lijnen uitleg of detail . De stam- en religiebarbarij is inmiddels weer deels terug in de westerse wereld, door de komst van niet-westerse immigranten. Het doet er niet toe welke kleur of soort op welke opleiding ze hebben (Joop.nl, 20-05-2017, door George Arakel - Expert etnische diversiteit uitleg of detail ):
Waarom een hoofddoek bij het politieuniform een goed idee is

Neutraal bestaat niet
...
Daarom is het een goed idee om kruizen, keppeltjes en óók hoofddoeken toe te laten bij het politieuniform.

Daarom is het een goed idee om alle allochtone immigranten het Nederlandschap te ontnemen en het land uit te zetten: het zijn en blijven barbaren.

Daar is de gore racist wiens beroep etnie-tellen is weer (Joop.nl, 28-09-2017, door George Arakel - Expert etnische diversiteit uitleg of detail ):
Ernst & Young Ondernemer van het jaar worden? Dan moet je een witte man zijn

Het bedrijf Ernst & Young heeft de award “EY Entrepreneur Of The Year” in het leven geroepen. EY heeft 9 finalisten gevonden voor deze award, welteverstaan 9 witte mannen.

... En inderdaad EY, waar zijn de vrouwen gebleven? Maar ook, waar is de etnische diversiteit gebleven?    ...

Waarna hij komt opdraven met de bekende "witte raven". Dus eerst even de ongefilteerde gegevens omtrent vrouwen:(Volkskrant.nl, 16-05-2017, door Koen Haegens):
  Bijna geen vrouwen op lijst met jonge miljonairs

Ze zijn gemiddeld hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten en verdienen aan het begin van hun carrière ook meer. Maar in de wereld van de allerrijksten krijgen jonge vrouwen nog altijd geen voet aan de grond.

De nieuwe 'Top 100 jonge miljonairs' van Quote is meer dan ooit een speeltuin voor jongens. ...

De rest kan je ongezien aanvullen, maar voor de volledigheid:
  Tussenstuk:
Top-5 jonge miljonairs

1. Jitse Groen (39), 460 miljoen euro, Takeaway.com (maaltijdbezorging)
2. Pieter Zwart (39), 255 miljoen, Coolblue (elektronicaketen)
3. Paul de Jong (38) , 215 miljoen, Coolblue
4. Peter Becker (37), 55 miljoen, PB Web Media (porno- en gamessites)
5. Dennis Klompalberts (37), 54 miljoen, Travelbird (onlinereisbureau)

Oftewel: vrouwen zijn zeer sterk ondervertegenwoordigd bij het ondernemen.
    En voor allochtonen geldt precies hetzefde, als je gaat kijken naar de top, en de bazaarhandeltjes van veel Turken niet meetelt.
    En zelfs de reageerders bij Joop.nl krijgen er genoeg van:
  Jansen & Jansen – 28 september 2017 at 17:54
Na lezing van dit stukje ben ik zeer benieuwd naar het overzicht van alle ondernemers die zich hebben aangemeld. Dat overzicht Is allesbepalend voor de beoordeling van wat er hier aan de hand Is. Graag nog even toevoegen. ..

Maarten Janssen – 28 september 2017 at 18:39
Iedereen snapt natuurlijk wel dat deze “verkiezing” wordt georganiseerd door de afdeling relatiebeheer en dat alleen klanten van E&Y worden genomineerd.

Biff Everwood – 28 september 2017 at 19:03
Om aan te tonen dat EY vooringenomen is, zou je naar de populatieverdeling moeten kijken. Stel dat 80% van de succesvolle ondernemers ‘witte man’ is, dan is de kans dat als je er negen selecteert 13,4%. Niet zo grote kans, maar het kan makkelijk. Als de helft echter niet ‘witte man’ is wordt de kan minder dan 0,2%. Dan kun je wel vooringenomenheid vaststellen.

Nummer 3820 – 28 september 2017 at 19:07
En als er wel een vrouw en een allochtoon tussen zaten, dan zat er geen homo tussen. En dan zat er geen vluchteling tussen. En dan was iedereen cisgender. Er zit trouwens een jood tussen, maar dat ‘telt’ natuurlijk allang niet meer.

Lozerech – 28 september 2017 at 19:36
Ongeveer 15 van de 17 miljoen inwoners van Nederland is blank. Dat betekent dat de kans dat een groep van 9 willekeurig daaruit geselecteerden allemaal blank zijn, (15/17)^9 is. En dat is ruim 30%. Dus niet zo heel opmerkelijk.
    Dat er geen enkele vrouw tussen zit, is natuurlijk veel eigenaardiger, volgens dezelfde methode is die kans (1/2)^9 = 0,2%. Ik vermoed echter wel dat in praktijk er veel meer mannelijke dan vrouwelijke ondernemers zijn. Maar dan nog lijkt het wat onwaarschijnlijk.

Met Klem – 28 september 2017 at 20:09
Misschien zijn deze ondernemers gewoon de beste, en zijn ze toevallig blank omdat kleur/geslacht geen criterium was?
Dat kan toch?

Twistappel – 28 september 2017 at 21:18
Expert etnische diversiteit (Is dat een via geaccrediteerde opleiding erkend beroep?) George Arakel zou toch moeten weten dat bepaalde categorieën waar prestaties geleverd worden door etniciteit divers bepaald kunnen zijn? Is hij ook zo negatief over de top van de hardlopers (lange en korte afstanden) wat betreft etniciteit of huidskleur?

hansdetorenkraai – 28 september 2017 at 22:25
Dat is een berg aannames. Denk dat Ernst & Young volledig andere criteria heeft dan George Arakel. Ga er van uit dat bij Ernst & Young de centjes/klant centraal staan. En er niet gekeken woord wie of wat die centjes genereert als het maar op de account lijst van Ernst & Young staat.
En zoals de wereld nu in elkaar zit zijn er waarschijnlijk meerdere clubjes die geld genereren/beschermen en zal b.v. Armeense Olcay Gulsen bij een andere club zitten.

7anpau1 – 28 september 2017 at 23:11
Je moet jezelf aanmelden om deel te nemen. Graag even aantonen dat de genoemde voorbeelden 1) voldoen aan de selectiecriteria (te vinden op de site van E&Y) en 2) deze zich aangemeld hebben bij E&Y om deel te nemen aan de competitie. Of is dat teveel gevraagd voor ‘de expert’?

Paddy – 29 september 2017 at 00:20
In de jury zitten vier vrouwen, die in het verleden de prijs ook hebben gewonnen. Dus zo erg is de bias ook weer niet. Vraag is nu hoeveel allochtone ondernemers zijn aangemeld?

Johan P – 29 september 2017 at 05:46
Hmm klagen om het klagen met een aantal argumenten die direct te weerleggen zijn en een aantal argumenten die niet bewezen zijn of te bewijzen zijn, maar goed, we hebben de woorden witte man weer kunnen schrijven op een negatieve wijze, dus zijn vanzelfsprekend blij met het resultaat.

J de jong – 29 september 2017 at 08:42
Moet tegenwoordig alles etnisch verantwoord zijn? Misschien is er wel gekeken naar de prestaties en resultaten en niet naar gender en huidskleur…

Trix – 29 september 2017 at 09:41
Zet eens al deze nederlandse ondernemers, man, vrouw, wit, transgender, migratieachtergrond of smurf op een dartbord. Doe een blinddoek op en gooi nu 10 pijlen en deel het resultaat. Vraag je dan af of dartpijlen bekrompen en bevooroordeeld zijn. Of dat het een kwestie van aantallen met een daar bijbehorend percentage.


Hendrik_69 – 29 september 2017 at 09:48
Stel je voor hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, als je de lijn van George Arakel zou volgen. Je organiseert een verkiezing, het maakt niet uit wat voor verkiezing, en je nomineert:

Mannen
Vrouwen
Mensen die noch man, noch vrouw zijn of willen zijn
Heteroseksuelen
Homoseksuelen
Mensen die een andere seksuele oriëntatie hebben
Gehandicapten
Etnisch blanken
Etnisch Aziaten
Etnisch negroïden
Mensen uit Limburg
Mensen uit Friesland
Jongeren
Ouderen
Et cetera

Het maakt niet uit wat de diverse genomineerden gepresteerd hebben, het gaat erom dat iedereen vertegenwoordigd is! Zodat de winnaar onbetwist de beste lesbische zwarte vrouw van middelbare leeftijd uit Limburg is.


MoksiMeti – 29 september 2017 at 10:26
Goed plan, laten we bij elk wedstrijdje kijken welke etnische groepen ondervertegenwoordigd zijn, en daar vervolgens een drama van maken. Het schijnt dat je daar tegenwoordig je boterham mee kunt verdienen.

En dan heb je ook nog deze:
  Haastig – 28 september 2017 at 21:44
“De eis is dat de ondernemer (mede)eigenaar van het bedrijf moet zijn en minimaal 2 miljoen euro omzet moet hebben. Zijn er dan geen vrouwen en allochtonen die dat hebben?
Jawel. Die zijn er wel, beste EY. Neem bijvoorbeeld de Marokkaanse Rahma el Mouden, die een schoonmaakbedrijf oprichtte en die nu 9 miljoen euro omzet heeft.”

Onjuist.

De eis van min 2mln omzet geldt alleen voor “emerging entrepreneur”, en daarvoor mag de onderneming niet langer dan 10 jr bestaan. “MAS” van El Mouden bestaat 20 jaar.

Zij zou met haar bedrijf vallen in de categorie “entrepreneur”, maar valt dan uit wegens omzet, die moet namelijk voor ondernemingen ouder dan 10 jaar minimaal 50 mln zijn.

Kortom, voldoet niet aan de eisen. Ik vermoed dat dat ook op gaat voor de overig genoemden. Dan is dat alleen nog maar de basisvoorwaarde, hoe de interne ontwikkelingen/vernieuwend bedrijf in de laatste paar jaar geweest zijn is dan nog niet eens meegenomen…..

Het allochtone hondsbrutale leugenaarschap.


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home