WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne: woordvoerder Tofik Dibi

5 jul.2009

Onder de moslim-woordvoerders zijn er een paar speciale gevallen. De oudste daarvan is Mohamed Rabbae, die berucht werd met zijn steun aan de fatwa tegen Salman Rushdie. Maar hier gaat het over het jongere geval van Tofik Dibi, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Wie het verschijnsel in levende lijve wil observeren, kijke naar dit twee gesprek met Paul Witteman, waarin de laatste constateert dat zijn, Dibi's, algemene kritiek op de integratiedebat en de focus op Wilders ook kritiek op zijn eigen fractieleider (Femke Halsema) zit en Dibi dat ontkent: "Ik hou echt vast aan mijn eigen verhaal" ( uitleg of detail na 14:25; reactie Witteman, ten overvloede: "U bedoelt, u geeft geen antwoord op vragen hier?". "Nee, nee, nee", liegt Dibi, "ik sta helemaal open voor kritische vragen...", en praat snel door en geeft geen antwoord - let op de trekken op zijn gezicht). De klassieke reactie van de man uit een zich superieur wanende geloofscultuur uitleg of detail .
    Hier verder wat schriftelijke uitingsvormen, met als eerste zijn reactie op de winst van de PVV bij de Europese verkiezingen van juni 2009:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2009, door Tofik Dibi, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Open brief aan u die op de PVV stemt

De PVV-stemmer ziet geen spoken, maar hij moet beseffen dat de dreiging van de radicale islam voor mij net zo groot is als voor hem, betoogt Tofik Dibi.


Voor ik van wal steek, realiseer ik me natuurlijk terdege dat de PVV-stemmer net zo min bestaat als de Nederlandse cultuur. ...
  Ik vraag me af hoe u het ervaart dat iedereen met u wil praten om te weten wat u beweegt. Uit veel verhalen blijkt namelijk ook dat u in uw eigen omgeving niet openlijk uit de kast durft te komen als PVV-stemmer. .... De kans is groot dat u dan automatisch weggezet wordt als een xenofobe tokkie. ... De reden dat ik u rechtstreeks aanspreek, is niet om u te reduceren tot racist of u te onderzoeken, als nieuw ontdekte diersoort.... Deze persoonlijke brief is om u te vertellen hoe ik het ervaar dat u uw uiteindelijk kostbare stem aan de PVV hebt geschonken. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik baal als een stekker. Dat ervaar ik zo, omdat u blijkbaar geen enkel alternatief hebt gevonden dan een politieke partij die mijn bestaan ontkent. Ik zal uitleggen wat ik hiermee bedoel. Een aantal jaar geleden is door het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek verricht naar de moslimgemeenschap in Nederland. Uit dat onderzoek bleek dat Nederlandse moslims die al langere tijd in Nederland wonen, die een hoge opleiding hebben en een betaalde baan, het belangrijk vinden om het geloof op een eigen manier in te vullen en zij zijn kritisch op de precieze teksten in de Koran.  ...
    Ik hoop dat u nu niet denkt wat iedereen altijd tegen me zegt: 'maar jij bent anders'. Ik ben namelijk met velen, zoals het onderzoek van het SCP laat zien. Ik hoop ook niet dat u nu denkt, dat ik zeg dat er geen gevaren kleven aan de islam. U ziet geen spoken. Het feit dat uw politiek leider niet eens boodschappen kan doen zonder ring van bodyguards om zich heen is daarvan het onbetwistbare bewijs. Er zijn radicale moslims die met behulp van dood en verderf macht willen verwerven, ook in Nederland. Die bittere realiteit hebben we in New York, Madrid en Londen gezien, en zien we om de haverklap in islamitische landen. Wat ik wil zeggen, is dat de dreiging van de radicale islam voor mij net zo groot is als voor u.
    Maar belangrijker dan dat, is dat ik wil zeggen: ik ga niet weg. Ik blijf hier. Ik ben een geboren en getogen Nederlander. Net zo Nederlands als U. .... Ik ben niet 'anders', maar onderdeel van een nieuwe generatie kinderen van de multiculturele samenleving die zegt: er is geen weg terug. Dat is geen islamisering, maar een nuchtere Hollandse constatering.
    ... Ik pleit niet voor een immigratiestop of voor uitzetting van Nederlandse moslims. Ik wil bondgenootschappen creëren met alle mensen, die vrijheid en gelijkheid net zo belangrijk vinden als ik, zodat er geen ruimte is voor een radicale Islam.   ...


Red.:   Dibi formuleert het handig: hij zegt niet zelf dat PVV-stemmers xenofobe tokkies zijn, en hij zegt dat hij ze niet racistisch vindt, maar op een dusdanige manier dat volkomen duidelijk is dat hij dat allemaal wel vindt. Als het niet zo zou zijn, was hij de enige GroenLinkser die dat niet vindt, en zijn eerdere stellingnames waren ook allemaal van die houding en in die richting.
    Maar ook hier is het eigenlijk volkomen duidelijk, want dit zijn boodschappen: Ik haat jullie, er is maar een hele kleine minderheid extremen moslims, ik blijf moslim en aangesloten bij de extreme moslims, en ik ga niet weg. Zeer "geruststellend", allemaal, en ook heel empathisch ten opzichte van de Nederlanders die de plaag van de islam moeten ondergaan. Het zal natuurlijk een aanmoediging zijn voor de PVV-stemmers om daar te blijven, en voor twijfelaars om op de PVV te gaan stemmen.
    Laten we nu eens laten zien wat hij had moeten zeggen:


Uit: De Volkskrant, 04-07-2009, door Siem van 't Oever, politicoloog en werkzaam bij de gemeente Amsterdam.

Laat Dibi de islam bekritiseren

Het Kamerlid Tofik Dibi had zijn open brief niet moeten richten aan de PVV maar aan zijn medemoslims, vindt Siem van 't Oever

Tofik Dibi baalt als een stekker van al die PVV-stemmers en heeft er bezwaar tegen dat de PVV alle moslims over één kam scheert, namelijk die van de radicale islam. In feite richt hij zich hiermee op het gevolg van het probleem en niet op de oorzaak. Ja, wat de PVV voorstelt kan niet door de beugel. Moslims wegsturen omdat ze een misdrijf plegen of omdat ze de sharia of de jihad aanhangen, is een maatregel waarmee de partij zich buiten de democratische rechtstaat plaatst. Maar de leer van de islam zet schreden die veel verder gaan. En dan bedoel ik niet alleen de sharia of de jihad en de ongelijke positie van vrouwen, maar ook – om nog maar één voorbeeld te noemen – het Korangebod bevolkingsgroepen die de islam niet aanhangen de dood in te jagen.
    Vaak wordt hier tegenover gesteld dat er zoveel verschillende groepen islamieten zijn en zoveel verschillende opvattingen over de islam. Dibi heeft er bezwaar tegen dat Wilders alle moslims opsluit in één interpretatie van de Koran, namelijk die van de radicale islam. Hij voegt eraan toe dat het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzocht dat Nederlandse moslims die al langer in Nederland wonen, die een hoge opleiding hebben en een betaalde baan, kritisch zijn op de precieze teksten in de Koran.
    Maar dit is nu juist de kern van het probleem. We horen geen korankritiek van deze groep moslims. En in reactie op kritiek van niet islamieten op de islam, is van die zogenaamde verscheidenheid van de islamgemeenschap weinig over. Kritiek op, en het afwijzen van delen van, de leer uit de Koran door gelovigen lijkt nauwelijks mogelijk. De geloofsgemeenschap van islamieten (de ummah) is bij velen die zich tot die ummah rekenen onomstreden en vormt één van de essenties waarom het ter discussie stellen van onderdelen van de islam door islamieten zelf niet van de grond komt. Waar blijft die actiegroep van moslims die strijdt tegen de op de islam gebaseerde apartheidsstaat Saoedi-Arabië? Waar blijven die moslimbewegingen in Nederland die zich niet beperken tot het verdedigen van moslims in Nederland, maar die zware kritiek uitoefenen op de Koran, imams en gewone gelovigen die zich in woord en daad op de Koran baseren?
    In feite is er geen onderscheid tussen een radicale en vrijzinnige islam zolang niet een aantal essentiële elementen van de islam worden afgewezen. Voor het gemak geef ik Dibi hier drie elementen waaruit geloofskritiek op de eigen islam zou moeten bestaan.
    1. De leer: Wilders wilde een groot deel van de Koran de prullenbak in mieteren, ... vanwege onder andere de totalitaire denkbeelden die erin zouden staan. Sommige aanhangers van de islam en anderen daarentegen betogen dat de islam een geloof is van liefde en opkomen voor zwakkeren. Maar zolang er passages in de Koran staan die ongelijkheid prediken en aanzetten tot terreur, zijn de passages over bloemetjes en bijtjes van generlei waarde. ... Maar binnen de islam zou een beweging op gang moeten komen die een aantal essentiële elementen, waaronder de doodsbedreigingen aan niet islamieten, de ummah, de ongelijke positie van vrouwen ronduit moeten worden afgewezen.
    2. De profeet: het leven van de profeet is voor veel islamieten een voorbeeld. Maar naast het voorbeeldige gedrag dat hij ten toon heeft gesteld in de tijd dat hij de Koran schreef, was hij ook een krijgsheer en deed hij het met jonge meisjes. De profeet mag en kan nooit een voorbeeld zijn in deze tijd en zijn handelen zal op essentiële elementen ter discussie moeten worden gesteld, binnen de islamitische gemeenschap door islamieten.
    3. De praktijk: de Koran bestaat uit veel regels en geboden die islamieten worden geacht na te leven. Dit betekent automatisch ook dat intolerante denkbeelden uit de heilige schrift in het dagelijks leven in het publieke domein tot uiting komen. Dan kan het gaan over mensen met een islamitische achtergrond die homo’s, joden of niet islamitisch geklede vrouwen lastig vallen. Maar ook over islamitische mannen die wel met niet islamitische vrouwen mogen omgaan, uitgaan en trouwen, terwijl islamitische meisjes dit niet mogen. Binnen menig islamitisch gezin krijgen kinderen op de islam geïnspireerde overtuigingen mee over de man-vrouwverhouding, geweld en andersgelovigen die aan dit gedrag ten grondslag liggen. Deze manier van opvoeden zal structureel op de schop moeten.   ...


Red.:   En nu gaan we  zien waarom Tofik dit niet gezegd heeft. Want wat hij in de Volkskrant schreef was voor het autochtone publiek. Laten we nu eens zien wat Dibi te melden heeft tegen zijn mede-moslims:
 

Van: www.al-yaqeen.com, november 2008 uitleg of detail

Al-Yaqeen interviewt Tofik Dibi (Groen Links)

1. Kunt u iets vertellen over uzelf? (opleiding, politieke loopbaan, religieuze achtergrond.)
Ik studeer eigenlijk nog steeds Media & Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, maar ik ben nu even gestopt. Ik ben de politiek ingegaan, omdat ik politiek bewust ben geraakt na de aanslagen van 11 september. ...

2. Welke plaats neemt de Islam in uw dagelijks leven in?
Terugdenkend aan mijn jeugd: Ik zou hier niet zijn als ik geen contact had met Degene daarboven, Allah, met Wie ik gesprekken voer. Ik praktiseer nu voornamelijk door voor het slapen gaan gesprekken te voeren met God. Dit geeft mij kracht om te doen wat ik wil doen.
...
6. Bij de verkiezingen hebt u voorkeursstemmen gehad van veelal jonge allochtonen en moslims om hun belangen te behartigen. In een introductiefilmpje zegt u op te komen voor onder andere moslims. Waarin uit zich dit?
Ik neem alles wat ik zelf heb meegemaakt mee de Kamer in en dat probeer ik elke dag dan ook te verwoorden. Dus als ik een debat heb over welk onderwerp dan ook, bijvoorbeeld over onderwijs, dan heb ik het over meisjes met een hoofddoek die geweigerd worden om stage te lopen. Als ik het heb over integratie, dan kan ik het hebben over uitsluiting van zoveel jongeren in Nederland. Over het islamdebat heb ik stelling genomen. Als het over Wilders gaat, heb ik stelling genomen. Ik bekijk het altijd vanuit het perspectief van een jonge moslim hier in de samenleving en wat zij hier dagelijks meemaken.
...
10. .... Minister Vogelaar heeft eens gezegd dat Nederland in de toekomst een Christelijk-Joods-Islamitische traditie zal hebben. Er is toen een stortvloed van kritiek over haar gekomen. Wat is uw mening met betrekking tot de opmerking van Vogelaar?
Na die uitspraak was ik net in de Kamer en begon me door deze uitspraak net thuis te voelen. Ik heb haar hiervoor ook bedankt. ... Ze zei dat een soortgelijk proces in Nederland zou kunnen plaatsvinden na een bepaalde periode.
    En volgens mij is de Islamitische cultuur al een onderdeel van Nederland en was hij dat al toen mensen van mijn generatie geboren waren in Nederland. Dus het klopt. De Islam is inmiddels een Nederlandse godsdienst. Ik weet dat niet alle mensen dat leuk vinden en dat het voor hen moeilijk is, maar het zal steeds meer onderdeel worden van Nederland. Ik ben daar blij om, omdat de moslims nu eenmaal burgers zijn van Nederland. Ook moeten zij op hun school, hun werk, in de media en in het publieke domein terug zien dat zij onderdeel zijn van deze samenleving.

12. Als de politiek, inclusief de Groen Links, instemt met inperking van religieuze vrijheden (zoals het dragen van een hoofddoek), komt u dan niet in een spagaat terecht en wat zal uw vervolgstap worden?
Ik zou dat nooit accepteren. Groen Links zou nooit akkoord gaan met een verbod op de hoofddoek. Ook geen verbod op boerka’s in het publieke domein. Ik hecht heel erg aan de essentie van Groen Links. ...  Ik maak de lijn als het gaat om integratie en ik heb een heel duidelijke lijn.

14. Als u nu een minuut krijgt om te zeggen waarom u moslim bent, wat zou u Nederland hierover zeggen?
Dan zou ik willen zeggen dat ik geen moslim ben omdat mijn ouders in Marokko geboren zijn en omdat daar toevallig de Islam de godsdienst was. Ik ben moslim, omdat ik daar zelf bewust voor heb gekozen. Ik ben moslim met opgeheven hoofd. Als ik zeg dat ik het zelfvertrouwen terug wil geven aan jonge moslims in Nederland, dan bedoel ik dat daarmee. Je moet assertief en bewust zijn als het gaat om je religieuze vrijheid.
    Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik hier kracht en inspiratie uit haal en omdat ik zeker weet dat er een God is Die Allah heet en Die dit alles mogelijk heeft gemaakt en naar Hem zullen we weer terugkeren.

15. In hoeverre wordt u op uw werk in de Kamer in de gelegenheid gesteld om uw geloof te praktiseren? Met namen in de vorm van uw dagelijkse gebeden.
Wij hebben binnen de Groen Links een aantal mensen dat moslim is en tijd nodig heeft voor het gebed. Binnen onze partij hebben we daar alle ruimte voor en ik merk ook dat dit geldt voor al het personeel dat werkzaam is in de Kamer. Als deze ruimte er niet was, dan zou ik deze afdwingen. Als die behoefte er is bij werknemers, dan ga ik ervan uit dat de werkgevers daar absoluut rekening mee houden. Het verhoogt ook de loyaliteit van zo een werknemer aan zijn baan.

16. Dus in dat opzicht bent u ook tegen het voorstel van Minister Ter Horst om het dragen van een hoofddoek voor agenten te verbieden? Ook al gaat dat in Engeland goed?
Absoluut. Ik ben hier heel erg tegen en ik vind het ook heel krampachtig. Het gaat eigenlijk om het hoofddoekje, maar dat zegt ze dan niet met zoveel woorden. Uit angst voor reacties uit de samenleving als zij een hoofddoekje mogelijk maakt. Want tjah, dan is het weer de islamisering van de politie. Ik had van haar meer nuchterheid verwacht.
    Natuurlijk moet je een hoofddoek kunnen dragen. Of een tulband. Allereerst omdat het helemaal niets zegt over de kwaliteit van iemand en hoe hij zijn functie uitoefent. En ten tweede zorg je ervoor dat iemand zijn taak alleen maar beter uitvoert.


Red.:
   Dit is allemaal overduidelijk. Voor we conclusies trekken, eerst de betekenis van  van deze opvattingen voor Nederland:


De Volkskrant
, 04-07-2009, ingezonden brief van H. K. Groeneweg (Brouwershaven)

Verwerpelijk

Het programma punt waarmee de PVV zich onderscheidt van andere partijen, is het opkomen tegen de bedreiging van de democratie door de politieke ambities van de islam. Het gaat dus niet om de zuiver religieuze beleving van individuele moslims, maar om de instituties die macht over hen kunnen uitoefen en. In een democratie zijn de vrijheden als volgt georganiseerd: bovenaan staat het beginsel dat iedereen gelijk is voor de wet, waaronder vervolgens de individuele vrijheid is gesteld, die op zijn beurt staat boven de godsdienstvrijheid. De politieke orthodoxe islam streeft naar een theocratie, waarbinnen men uitgaat van het omgekeerde principe, dus: de enige godsdienst staat boven de individuele vrijheid, en het algemeen gelijkheidsbeginsel wordt verworpen.
    Het zijn deze kenmerken van de islam die verwerpelijk zijn, en waartegen een zichzelf respecterende democratie zich moet wapenen: letterlijk. De weigering zich te verweren tegen anti-democratische invloeden kan leiden tot haar vernietiging, en daarom mag een democratie uitsluitend alleen in dit verweer binnen haar grenzen anti-democratisch zijn.
 

Red.:   De punten waar de PVV voor strijdt, is die waar Tofik Dibi tegen strijdt - zoals we hebben gezien. Tofik Dibi spreekt als een rasechte islampropagandist, die alles zal doen om van Nederland een islamitisch land te maken.
    De laatste zin van zijn bekentenis spreekt boekdelen over de inspiratiebron: de islam maakt dat iemand beter gaat functioneren - de islam maakt een beter mensen. De werkelijkheid van de islamitische wereld laat zien dat dit een regelrechte leugen is. Tofik Dibi wil ons de wereld van Saoedi-Arabië, Jemen, Soedan, en Iran brengen. Tofik Dibi is een levensgevaarlijke vijfde colonnist.
    Ter aanvulling wat eerder verzamelde gevallen:


Uit: Volkskrant website, 25-06-2009, de Haagse redactie, door Remco Meijer

Eberhards dilemma’s

Een debat met Geert Wilders wil hij, minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie.

...    In De Telegraaf van 7 juni profileerde Van der Laan zich als het antwoord van de PvdA op Wilders. Hij zei over de instroom en inburgering van kansarme migranten: ‘Het gaat onze spankracht te boven.’ Dat hij daarbij mede doelde op Marokkaanse mannen die ondanks allerlei beperkende regelgeving hun bruiden uit Marokko halen, is GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi in het verkeerde keelgat geschoten. In een venijnig slot van het debat hield hij dat de bewindsman voor. ‘Een hype’, zei hij donderdag fel tegen Van der Laan. ...


Red.:   Geval 2:


Uit: Trouw, 20-04-2009, door Rob Pietersen

Kamerlid Dibi: Enkeltje buitenland kán niet

De politie en stadsdeel Amsterdam-Slotervaart willen twee criminele broers uizetten naar Marokko. Tweede Kamerlid Tofik Dibi is boos.

Tofik Dibi (GroenLinks) schrok van het nieuws in Trouw dat de politie in Slotervaart twee criminele Amsterdamse broers wil uitzetten naar Marokko. ...
    Tweede Kamerlid Dibi schrok nog meer toen bleek dat hij de broers kent. „We hebben vroeger op straat vaak gespeeld en heel veel gelachen. Mijn broers en ik zijn die jongens op een gegeven moment uit het oog verloren. We weten dat het geen lieverdjes zijn, maar ze zijn niet alleen daders, maar ook slachtoffers van familiedrama’s en falende instanties.”
    De politie in Slotervaart en stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (PvdA) willen dat de IND de verblijfsvergunning van de broers niet verlengt. .... Omdat de broers onlangs vergaten hun verblijfsvergunning tijdig te verlengen, zegt de politie dat vanaf dat moment opnieuw kan worden geteld. Na nieuwe overtredingen zijn ze tot ongewenste vreemdelingen verklaard.   ...
    De broers maken deel uit van criminele Piet Mondriaangroep, jeugd die vaak rondhangt in de Mondriaanstraat. ...
    ... Mijn statement is dat ik niet kan toelaten dat jonge Nederlanders, hoe onverbeterlijk ook, een enkeltje buitenland krijgen. Wij dragen gezamenlijk de moeilijke verantwoordelijkheid om ze het juiste pad op te krijgen, niet het vliegtuig in”, aldus Dibi ...


Red.:   De overeenkomsten tussen de twee gevallen:  in beide gevallen zijn het Marokkanen, in beide gevallen benadelen ze Nederland, en in beide gevallen kiest Tofik Dibi onverkort voor  steun aan de Marokkanen. Ondanks het feit dat ze Nederland benadelen middels criminaliteit en bevolkingsdruk. En let ook op het voor moslims karakteristieke imperialistische taalgebruik: 'Ik kan niet toelaten ...'
    De clou is dus dat het "super-geïntegreerde" Marokkaanse Kamerlid Tofik Dibi hartstikke solidair met en loyaal aan zijn etnie-genoten (Dibi is geboren in Nederland). De ware rol van een actief lid van de islamitische vijfde colonne.
    Een halfjaartje later. Minister Van der Laan heeft een nieuwe Integratienota gepubliceerd, waarin één belangrijke wijziging ten opzichte van het voorgaande beleid wordt gemaakt: het principe van wederkerigheid,dat wil zeggen: autochtonen moeten zich voor de integratie net zo veel inspannen als de allochtonen, is opgegeven. Bij allochtonen ligt een grotere inspanningsplicht.
    Dat is niet naar de zin van Dibi. Dus gaat over tot een bekend actiemiddel van zijn voorganger: Mohamed Rabbae: het manifest:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2009, door Tofik Dibi e.a.

Weg met het doemscenario

In het integratiedebat moet het doemscenario worden afgelost door zelfbewuste, eigentijdse verhalen van een nieuwe generatie, betogen Tofik Dibi e.a.

Tussentitel: Richt schijnwerper niet op gevangeniscel, maar op collegezaal

U kent ons niet persoonlijk, maar u heeft vast over ons gehoord. Wij zijn de hoofdrolspelers in het debat van de 21ste eeuw: het integratiedebat.
    ... Linksbuiten Paul Scheffer ... met het ‘multiculturele drama’, een essay waarin hij zich afvroeg waarom we denken ons te kunnen veroorloven generaties migranten te zien mislukken.
    Een essentiële vraag. De beantwoording ervan werd op 11 september 2001 ruw verstoord door een wereldwijde wake up call. Het besef dat de multiculturele smeltkroes niet alleen de Marokkaanse slager en Turkse groenteboer onderdak bood, maar ook de islamitische terrorist, schoot diep wortel. Opgekropte angstgevoelens en rationele bezwaren konden eindelijk worden geuit zonder dat de racismekaart werd gespeeld.
    Maar er ging ook iets kapot. De ene politicus volgde de andere op met hetzelfde integratietrucje: Fortuyn, Hirsi Ali, Verdonk en Wilders. Met elke nieuwe speler werd de boodschap harder en apocalyptischer. Van ‘achterlijke cultuur’, naar ‘tsunami’ tot ‘kopvoddentaks’. Het integratiedebat dat in 2001 veelbelovend leek, bleek een bodemloze put. ...
    Buiten het zicht van de politieke radar is het niet 5 voor 12, maar een nieuwe dag. Een dag die zich kenmerkt door een bloeiende en groeiende nieuwe generatie jonge Nederlanders. Wij zijn onderdeel van deze generatie die het doemscenario uit het integratiedebat achter zich heeft gelaten. Wie blijft staren naar het stilstaande beeld zal ons niet zien, maar wie op play drukt en verder kijkt dan de straattaal, de huidskleur of de oorverdovende iPod zal een nieuwe voorhoede aanschouwen.
    Een voorhoede die haar weg omhoog vindt via sport, politiek en kunst en cultuur en in toenemende mate de middenklasse bevolkt. ...
    Een hoofddoek op stiletto’s. Sproeten met kroeshaar. ...
    Ondertussen is de politiek ziende blind en horende doof. Politieke partijen komen niet verder dan als marionetten te figureren in de Grote Geertshow. De klassieke middenpartijen spelen een wedstrijdje hard-harder-hardst om verloren kiezers terug te winnen, andere partijen schelden alleen maar terug om kiezers te winnen. Partijen die de nuance willen bewaren, dreigen in het mediageweld onzichtbaar te worden. Het draait om futiliteiten als satellietschotels, handjesschudden en een Kinderen voor Kinderenliedje.


Red.:   Even een adempauze: de hoofdlijn van Dibi's redenatie is duidelijk: het gaat niet slecht met alle allochtonen, dus moet er niet meer bericht worden over dat slecht-gaan, en in plaats daarvan moet er bericht worden hoe goed het met ze gaat.
    In alle opzichten een naïeve en belachelijke houding: nergens gaat het nieuws over wat er goed gaat: dat er geen brand is uitgebroken, geen aardbeving is geweest, en er geen oorlog is uitgebroken. Nieuws gaat over wat er misgaat.
    Maar er staat ook nog een aardig detail, in de combinatie die Dibi gebruikt als voorbeelden: 'hoofddoek op stiletto’s' en 'sproeten met kroeshaar',  Dat laatste is volkomen duidelijk een extreem uitzonderlijke combinatie. En dat geldt natuurlijk ook voor het eerste. Dibi waffelt.
    Maar er staat nog meer: zaken als satellietschotels, handjesschudden en een Kinderen voor Kinderenliedje'' zijn futiliteiten. helaas voor Dibi is er een enorme waslijst van dit soort futiliteiten, zie Cultuurbedreiging uitleg of detail . En die doet Dibi al als details. De manier van Dibi om goodwill te kweken: de stelling dat de autochtonen zeuren over de culturele uitwassen van de allochtonen.
    Hij meldt nog een paar wensen:

  Een scenario waarin wij vrij zijn om de hoofddoek af te slingeren of strak om het hoofd te houden. Waarin wij naar Suriname of Curaçao kunnen reizen zonder 100 procent controle. Waarin wij niet worden witgewassen tot culturele klonen van de prototype Nederlander. Een scenario waarin wij niet worden vastgeketend in onze ‘eigen gemeenschap’ als Mohammed of Jermaine Opsporing Verzocht domineren.

Oftewel: hoofddoeken moeten altijd kunnen, drugscontroles moeten afgeschaft worden omdat het negers betreft, en het programma Opsporing Verzocht moet worden afgeschaft omdat het allochtonen stigmatiseert - omdat ze de criminaliteit overbevolken uitleg of detail .
    En van wie krijgt allemaal steun:
  Dit artikel is medeondertekend door Noortje Thijssen, Saydan Karaman, Joeri Wetters, Kimberly Hintz, Erdal Kiran, Siddeeqah Sharif, Alexander Rontgen en Sabra Dahhan.

Het voorkomen in deze lijst van Sabra Dahhan deed besluiten een wat langer uitgesteld voornemen uit te voeren, namelijk een verzameling te maken van besprekingen van haar columns die al op deze website stonden uitleg of detail . Uit deze verzameling kan men zonder enige twijfel opmaken waar zij voor staat: haat voor Nederland. Iets waarmee ze wat betreft Tofik Dibi in goed gezelschap verkeert, gezien de volgend reacties (voor de uitzending zie hier uitleg of detail ):


Uit: pauwenwitteman.vara.nl, 23-11-2009.

Integratiedebat moet anders volgens Tofik Dibi

...Morgen debatteert de Tweede Kamer over de begroting van Wonen, Wijken en Integratie. GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi vindt het de hoogste tijd voor een nieuwe fase in het integratiedebat. Vanavond vertelt Dibi hoe hij dat ziet.


Reacties:

Zatkees Geplaatst op maandag, 23-11-09 21:23
Ik zie dat de reactie van Keeszat verwijderd is over die moslim mongool,ik vond die ook wel heel erg zeer vreselijk grof.

Kenneth Geplaatst op maandag, 23-11-09 21:17
Het zal wel weer een oproep zijn tot een 'beschaafd' debat.
Hoe kan hij nu zo'n oproep doen na 2 politieke moorden?
Er zal uiteindelijk wel weer instemmend geknik zijn door Pauw en Witteman.

Mimoen El Ammehoula Geplaatst op maandag, 23-11-09 21:03
Als je naar dat smoelwerk kijkt van die dibi zou je bijna zeggen dat het zoon van spong is. En nu niet zeuren hierover want bij de heer Wilders gaat het ook altijd over zijn blonde haar.

Gerard Geplaatst op maandag, 23-11-09 20:57
Kan die dibi weer over discriminatie zeiken ten opzichte van zijn stamgenoten terwijl datzelfde tuig overal in het land de boel loopt te verzieken. Misselijk wordt je van dat "mannetje".


Red.:   Er was nog een aspect aan het stuk van Dibi dat hier is overgeslagen, maar waaraan herinnerd werd toen het werd herhaald in een ingezonden brief. Eerst Dibi's versie:

  Het integratiedebat is niet één en al ellende. De mooiste ontdekking van het integratiedebat is de (her)ontdekking van het dna van Nederland: vrijheid van meningsuiting, recht op zelfbeschikking, non-discriminatie, gelijkheid van man en vrouw en scheiding van kerk en staat. Wij dragen de erfelijke informatie in dit dna vol trots. Maar wat in het debat ontbreekt, is een zelfbewust eigentijds verhaal dat aansluit bij onze werkelijkheid. Wij staan te springen en te dringen voor een volgende fase in het integratiedebat en vragen de politiek ons te volgen.

En nu de ingezonden brief:


Uit: De Volkskrant, 04-07-2009, ingezonden brief Süleyman Sener (Dordrecht)

Sta niet toe dat onze prachtige samenleving verandert in zij en wij

... Mijn naam is Süleyman. Ik ben 29 jaar, bijna net zo oud als toen mijn opa in Nederland arriveerde. Hier geboren en getogen.   ...
    Ik zal het niet toelaten dat Geert Wilders deze mooie samenleving verandert in een samenleving waar het normaal is om te praten in termen als 'wij' en 'zij'. God leert ons elkaar lief te hebben en geen haat te koesteren. Om elkaar te accepteren, ongeacht cultuur of geloof. Laat mensen zijn zoals ze zijn. En laat ze geloven wat ze willen geloven. Praat liever over het leveren van een bijdrage aan Nederland en wijs mensen, ongeacht of ze nu moslim zijn of niet, op hun verantwoordelijk zich in te zetten voor een fijne samenleving, waar we met zijn allen in vrede kunnen leven.
    Als ik naar de acties van Geert Wilders kijk, dan denk ik dat ik meer om Nederland geef dan hij. Dat mijn liefde voor Nederland groter is dan zijn haat voor de islam. Daarom weet ik dat het hem niet zal lukken van Nederland een totalitair regime te maken en van Nederlanders (moslims en niet-moslims) bange mensen te maken. Daar zijn Nederlanders te weerbaar voor en daar is Nederland te weerbaar voor.  ...


Red.:   Natuurlijk gaat dit in de gebiedende wijs. Want al ben je geboren en getogen in Nederland: als islamiet gebruik je de gebiedende wijs.
    Even over dat geboren en getogen: een derde-generatieimmigrant,en nog steeds een "wij"-naam uit het achterland... over wij-zij denken gesproken. Als een Nederlands emigranten kleinkind uit Amerika dat Jantien heet .... Nooit van gehoord.
    Nu de overeenkomst met Dibi. Die is dat ze zich Nederland toe-eigenen. Dibi beweert dat hij een bijdrage heeft geleverd aan het democratisch DNA van Nederland. Süleyman beweert dat zij beter is voor Nederland dan Wilders. Ondanks haar wij-zij naam en haar wij-zij houding. Ja, ze zegt wel dat ze niet wij-zij is, maar stuurt tegelijkertijd een brief naar de krant met klachten over Nederlanders: een wij-zij brief.
    Over Dibi's diefstal kan je wat uitgebreider zijn. Dat is al voor ons gedaan het gaat om de reactie:


Uit: Volkskrant weblog, 24-11-2009, door alib

Ren Tofik, ren...

Het is mooi om te zien hoe een jonge hond links en rechts iedereen inhaalt en dan ineens stilstaat en begint te blaffen. Het is niet eens hard blaffen, maar de poten staan stijf in het zand en zijn bek staat wijd open.

Dat is wat Tofik Dibi doet in zijn manifest Zeau 2001.
    Er is geen vooruitgang in het integratiedebat, zegt Dibi. Volgens hem is de tijd sinds 2001 blijven stilstaan op 5 voor 12. Hij wil door. En gaat door. Voor hem is het vroeg in de ochtend. ...


Reacties:

'George Knight 25-11-2009 18:30
De tekst van Dibi is een ware snoepwinkel voor kritiek. Vanwege de overzichtelijkheid kies ik een aspect dat zijn hoofdlijn weergeeft. Dibi schrijft in zijn manifest:
De mooiste ontdekking van het integratiedebat is de (her)ontdekking van het DNA van Nederland: de vrijheid van meningsuiting, het recht op zelfbeschikking, non-discriminatie, de gelijkheid van man en vrouw en de scheiding van kerk en staat. Dit is wat Nederland, Nederland maakt.
    Ja, dat is wat Nederland tot Nederland heeft gemaakt lang voordat de huidige stroom immigranten op gang kwam, zelfs nog niet geboren was. Dibi keert de boel om en koppelt dat wat-ie het DNA noemt aan het integratiedebat. Hij lijkt op een bankier die schulden laat saneren door de samenleving, en zelf de winst saneert.
    Dibi doet aan geschiedvervalsing en is of naief of kwaadwillend. Ik gok op het eerste. Men kan nauwelijks volhouden dat de fase van het huidige integratiedebat het DNA van Nederland opnieuw heeft ontdekt op de manier die Dibi suggereert. Ik zie weinig feiten die dit per saldo ondersteunen. Met andere woorden, om in zijn eigen modieuze terminologie te blijven, Dibi praat peop.
   Het is van een verregaande reductie van Dibi om te suggereren dat een aangenaam neveneffect van het integratiedebat de (her)ontdekking van de vrijheid van meningsuiting, het recht op zelfbeschikking, non-discriminatie, de gelijkheid van man en vrouw en de scheiding van kerk en staat is. Niets is minder waar. De introductie van de immigranten gaf juist aanleiding voor de verzwakking van dit DNA.
    De grafische weergave van het woord (her)ontdekking suggereert zelfs dat voor de huidige fase van het integratiedebat het DNA in Nederland totaal afwezig was. Want nog niet ontdekt volgens Dibi. Dit is van een merkwaardig soort arrogantie en een tekort aan historisch besef dat een parlementslid onwaardig is.    ...
    Kortom, het is niet alleen niet aantoonbaar dat het DNA van Nederland dankzij het integratiedebat is (her)ontdekt, met andere woorden is versterkt, maar het is zelfs aantoonbaar dat door het integratiedebat het DNA van Nederland wel of niet tijdelijk is verzwakt. Dat tijdelijke hangt af van de ruimte die minister Van der Laan krijgt om ons weer te brengen tot de uitgangspositie waar we waren toen het huidige integratiedebat begon. Wat het DNA van Nederland betreft.
 

Red.:   Amen.
    Inmiddels is er een regering met gedoogsteun van de PVV. Tofik reageert:


Uit: Volkskrant.nl, 16-10-2010, door Tofik Dibi, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Wees moslim met opgeheven hoofd!

Sinds Geert Wilders het kabinet-Rutte gedoogsteun toezegde, krijg ik van vooral jonge moslims steeds vaker de vraag voorgelegd: wat nu? Wordt een voorbeeld voor anderen.

De uitslag van de verkiezingen sloeg bij veel mensen in mijn omgeving in als een bom. Ik kreeg regelmatig de vraag ‘Wat nu?’. De vraag kwam in het bijzonder van – jonge – moslims. ...
    Toch leek het merendeel van de mensen die mij aansprak oprecht bezorgd over hun toekomst, en de toekomst van Nederland. De twee studentes in de trein, de beschonken jongen in Paradiso, mijn bovenbuurman in het trapportaal, een vriendin van mijn moeder, de jongens op het pleintje in de buurt: allemaal bezig met de opmars van de PVV en allemaal nieuwsgierig naar een geruststellend antwoord op hun vragen. Zoals: Wat gaat Geert Wilders doen? Kan ik met mijn twee paspoorten worden uitgezet? Moet ik mijn hoofddoek afdoen? Wordt de Koran een verboden boek? Mag de moskee nog wel open blijven? Moeten we emigreren? Is dit het begin van deïslamisering? De vraag die het meest terugkeerde was: En nu, wat gaat er gebeuren?
    Soms probeerde ik uit te leggen dat de PVV niet aan de regering gaat deelnemen, maar slechts gedoogsteun geeft aan een minderheidskabinet. Een wazige blik in hun ogen was het resultaat. ...
    Veel belangrijker voor deze Nederlanders was mijn antwoord op de vraag of Geert Wilders een bedreiging voor hen is nu de PVV tegen de macht aanschuurt. Het antwoord dat ik hen gaf en nu weer luid en duidelijk geef, is eigenlijk heel simpel: de PVV is geen bedreiging voor jou, jij bent een bedreiging voor de PVV. Geert Wilders krijgt knikkende knietjes en klamme handjes van jou omdat één blik op jou hem stamelend achterlaat met een mond vol tanden.   ...


Red.:   Die Tofik toch ... Er is geen enkele aanwijzing dat Geert Wilders ook maar een seconde bang is voor welke moslim dan ook. Fysiek of verbaal. Hij heeft tot nu toe alle discussies gewonnen. En wel zodanig dat niemand hem nog op feiten durft aan te spreken. Ze durven allen nog maar te schelden. Ze geven voor een klein beetje al toe dat hij gelijk heeft "Er zijn inderdaad wel problemen..." En die "problemen" dat zijn jouw vrienden, en hun gedrag en woorden, Tofik.
    Na de bluf dus de leugens:

  De twee rechtenstudentes zijn namelijk niet bezig met de sharia, maar met onze rechtsstaat.

Het sharia-initiatief in Amsterdam uitleg of detail kwam van types als advocaten-met-hoofddoek, niet van caissières:
  De jongen in Paradiso voelt zich moslim, maar ook vrij om een wodka-7Up te drinken.

Als moslims in Paradiso verschijnen, moet het worden drooggelegd uitleg of detail  - net als wanneer ze op bezoek zijn bij Pauw & Witteman uitleg of detail . Die Dibi is gewoon een botte leugenaar.
  Mijn bovenbuurman bidt vijf keer per dag en laat zijn dochters vrij in hun keuze een hoofddoek te dragen

De bovenbuurman die vijf keer per dag bidt, slaat zijn dochters verrot als ze naar Hollanders kijken.
  De jongens uit de buurt hebben een hekel aan Geert Wilders, maar verdedigen zijn vrijheid van meningsuiting.

De jongens uit de buurt zouden hem molesteren, net als ze Ehsan Jami hebben gedaan uitleg of detail .
   En wat moeten de moslims doen om de bange Wilders het hoofd te bieden:
  Wees moslim met opgeheven hoofd.

Oftewel: maak je hoofddoek nog een decimeter breder en neem een nog donkerder tint - of laat je baard nog een decimeter groeien en zet een gehaakt mutsje op. Daarvan wordt niet alleen Geert Wilders bang, maar dat jaagt ook de stuipen op het lijf van een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (zie de reactie onder het artikel uitleg of detail ). Het zal ze leren!
    De nieuwe rechtse regering heeft een maatregel aangekondigd, december 2010, waarbij degene die zich gewelddadig verzet hebben tegen een misdaad, niet langer meteen al gearresteerd worden - de toetsing van het geweld is pas achteraf (met een aantal uitzonderingen als vuurwapengebruik). En natuurlijk is Tofik Dibi hier tegen, zie EenVandaag, 15-12-2010 uitleg of detail (na 7:05min.). De daders zijn tenslotte voor vele tientallen procenten Marokkanen. En als Tofik moet kiezen tussen een Nederlandse middenstander en een Marokkaanse crimineel, dan is de keuze snel gemaakt: samen met Fatima Elatik uitleg of detail en alle andere Marokkanen kiezen ze voor de Marokkaanse crimineel.
    Uit meedere landen, met name Duitsland en Engeland, komen nu opmerkingen van regeringsleiders dat de multiculturele samenleving mislukt is,  en in Nederland schaft het nieuwe rechtse kabinet een aantal vormen van bevoordeling van allochtonen af. Tofik laat zich weer eens van zijn gematigde kant zien:


Uit: De Volkskrant, 26-02-2011, door Tofik Dibi.

Beste premier, vergeet uw leerlingen niet

Tofik Dibi | De auteur is lid van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Hij schrijft een open brief aan premier Mark Rutte, tevens docent maatschappijleer.

Tussentitel: Uw leerlingen zijn die multiculturele samenleving

Beste minister-president, iedereen heeft er één. Soms twee. Een juf of meester die de loop van zijn leven heeft veranderd. Zij leerden ons niet alleen lezen en schrijven, maar leerden ons te durven dromen. Zij maakten van spiegels ramen en van drempels doorzettingskracht. U bent als geen ander bekend met de inspiratie die uitgaat van een bevlogen docent. Want niemand minder dan de premier himself doceert wekelijks twee uur maatschappijleer op het Haagse Varias College aan een VMBO-klas.   ...
    Meer dan welke andere docent maatschappijleer kunt u over onze samenleving een fundamenteel verhaal vertellen aan uw leerlingen. U kunt als premier van een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV hoogstpersoonlijk getuigen van de verschillende ideeën die in een open en vrije samenleving leven. U kunt uitdragen dat wij in Nederland al deze verschillende opvattingen kunnen overbruggen. Ideeën die we in onze democratie nooit mogen onderdrukken of bestraffen, maar die we in het publieke debat vrijelijk moeten kunnen uiten en bestrijden.
    U kunt aan deze nieuwe generatie leren dat er ruimte voor verschil moet bestaan in een democratische rechtsstaat. U kunt ze voorzien van een schild als meningen botsen en u kunt ze wapens geven in de vorm van woorden waarmee ze hun eigen mening leren formuleren. ...
    Op één punt blijft u echter pijnlijk in gebreke. Zodra u maatschappijleer verruilt voor de maatschappij en de lerarenkamer voor de Tweede Kamer, lijkt u uw leerlingen volledig te vergeten.
    Het kan niet anders dan dat u uw leerlingen was vergeten toen u in weekblad Elsevier de volgende oproep deed in de aanloop naar de komende Statenverkiezingen: 'Het maakt niet uit wat u stemt, als het maar op CDA, PVV of VVD is.' Politieke samenwerking met de PVV is iets wezenlijk anders dan deze stemoproep. Hiermee droeg u Nederlanders op om op een partij te stemmen die voor uw leerlingen twee aparte Grondwetten en twee aparte Wetboeken van Strafrecht in petto heeft al naar gelang hun afkomst.   ...


Red.:   Ach, geen rabiate taal, maar toch weer niet zo gematigd: het afschaffen van de bevoordeling van moslims is hetzelfde als het instellen van twee Grondwetten. Tofik denkt dus dat als moslims gelijk behandeld worden, ze in deze maatschappij ten onder zullen gaan - en misschien is dat ook wel zo. Reden dus om nog eens een pleidooi te houden voor die bevoordeling:

  Premier, uw leerlingen zíjn die multiculturele samenleving.

Want u weet het: de multiculturele samenleving, dat is dat andere culturen en met name moslims hun slechte en achterlijke gewoontes niet hoeven op te geven, en de Nederlanders de hunne wel ten einde ruimte te geven aan die anders-culturele wantoestanden.
    Tofik is als immigrantenkind natuurlijk hartstikke solidair met iedere immigrant en asielzoeker. Dus is het geen enkel probleem dat hij de ene dag schrijft dat je als Tweede Kamer niet over individuele gevallen mag praten en zeker niet stemmen, en de dag later, zodra het uitkomt, dat wil zeggen: als het geval een immigrant, asielzoekers of moslim betreft, wordt er een uitzondering gemaakt. En als je daar dan over ondervraagd wordt, blijf je draaien tot je horendol ziet uitleg of detail (Moraalridders, 09-11-2011, na 23:50 min.).
    Tofik wordt geïnterviewd door een volledig gelijkgestemde geest: VK-journaliste Greta Reimersma, getrouwd met een Marokkaan en liefst woonachtig in Marokko. Het levert desondanks onthullend materiaal op:


Uit: De Volkskrant, 03-12-2011, door Greta Reimersma

Tofik

... Toen hij in de zomer in Marokko op vakantie was, het geboorteland van zijn ouders, begon hij na te denken. Hij zoudit jaar 31 worden, hij was al vijf jaar Kamerlid, hij voelde zich geleefd. In Marokko zag hij dat de wereld zo veel groter is. Hij praatte er over de Arabische Lente, het onderwerp lag op ieders lippen, en hij werd aangestoken door de vrijheidsstrijd. Moest hij niet naar Marokko of een ander land
om daar de vrijheidsbeweging te helpen?
Je hebt erover gedacht als Kamerlid te stoppen? ‘Ja.’
Omdat je in een land als Marokko zinniger werk kunt doen dan in Nederland? ‘Véél zinniger. In Nederland
hebben we vrijheid en democratie. De fundamenten van het huis zijn stevig en als Kamerlid kan ik het alleen maar
mooier maken met af en toe een likje verf. Maar in Marokko zijn die fundamenten er nog niet eens. Maar
toen dacht ik: ik ben nog niet klaar in Nederland.’   ...


Red.:   Nee, natuurlijk niet. Want dat 'likje verf ' is in feite een vloeistof die op razendsnelle manier de betonrot in werking zet. Te beginnen met zaken als het verbieden van kunst en rituele slacht, en eindigende met de sharia.

  Meteen na de zomervakantie, op 11 september, lanceerde hij zijn ‘final fatwa’, waarin Dibi betoogde dat de islam na de aanslagen in New York is gekaapt door twee soorten extremisten: radicale moslims en fanatieke bestrijders van de islam.

Typisch de imam die spreekt: de islam is door niemand gekaapt. De islam ís extremisme, en de bestrijders van de islam constateren dat slechts. Imam Dibi probeert te verkondigen dat "islam" "vrede" betekent, terwijl zo langzamerhand iedereen weet dat het letterlijk "onderwerping" betekent  - van de moslims aan Allah, en van de niet-moslims aan de moslims.
  In dezelfde periode heb je een Kamerdebat aangevraagd over xenofobie in Nederland naar aanleiding van de aanslag in Noorwegen. Waarom? Andere partijen hebben zich uitgeput om de link tussen Breivik en Wilders níét te leggen en jij deed dat wel.
‘Ik leg de link tussen Nederland en Breivik. Ik zie in Nederland dezelfde patronen als die Breivik tot zijn daad hebben gebracht, en daar heeft de PVV een rol in.’

Natuurlijk is er een verband: beide bestrijden de intolerante en onderdrukkend haat-godsdienst. Hetzelfde verband als tussen Tofik Dibi en de moslim-aanslagplegers all over the world: beide steunen de  intolerante en onderdrukkend haat-godsdienst. Dat is de taak waarmee Dibi in Nederland nog niet klaar is. Kijk maar:
  Heb jij eenWilders-obsessie? Je noemde hem laatst racistisch en je bent vaker met hem bezig.
‘Nee, ik heb een obsessie met de open en vrije samenleving en iedereen die daaraan
een einde wil maken.’

Als hij bedoelt dat hij er zelf voor is: dat is een noodzakelijke uitspraak - je kan in Nederland niet zeggen dat je tegen de open samenleving bent, dus als je er tegen bent, zeg je dat je er voor bent, en steunt ondertussen dngen die er tegen zijn: de islam en de bijbehorende culturen zoals de Marokkaanse:
  Tijdens vakanties in Marokko viel hem op hoe vrouwen in een discotheek volledig losgaan, terwijl ze overdag ingepakt over straat lopen. Hij maakte mee hoe een vrouw met hoofddoek in een taxi het ene na het andere bekertje wijn achteroversloeg. ‘Marokkanen gedragen zich in het openbare leven
zoals ze denken dat ze moeten, het individu doet wat het volgens het collectief moet doen. Dat is in Marokko hetzelfde als onder Marokkanen in Nederland. Maar als de zon ondergaat en als ze niet in hun eigen omgeving zijn, vertonen ze totaal ander gedrag.’

Precies. dat moeten we, de niet-moslims en niet-Marokkanen, allemaal weren. Bestrijden. En wie ervoor is, bestrijdt degene die er tegen strijden:
  Wie wil daaraan dan een einde maken? ‘De PVV natuurlijk.’
De PVV zegt ook voor een open en vrije samenleving te zijn en vindt juist dat de islam die bedreigt. ‘Ik kan het aantal Kamervragen dat de PVV heeft gesteld om mensen met een andere opvatting monddood te maken, niet meer tellen. ... De PVV is tegen iedereen die niet dezelfde opvattingen heeft.’

Inderdaad. De PVV is tegen iedereen die tegen de open samneleving is: de moslims. De Marokkanen. Die andere godsdiensten niet tolereren en stiekem anders doen binnen.
    En tot slot, als voorbeeld van de de contradicties waar het conflict tussen binnen en buiten denken en spreken toe leidt eerst de taal voor de Nederlandse bühne:
  Dibi woont in een flat in Amsterdam-Slotervaart met zijn moeder en twee van zijn drie broers. Dibi is moslim en ziet Marokko als het land waar zijn roots liggen. ‘Maar ik ben van Nederlandse bodem. Ik hou van Nederland. Dit is mijn thuis.’

En dan, verderop, de werkelijkheid:
  Waarom blijf je nog steeds bij je moeder en broers wonen? ‘Door alles wat we hebben meegemaakt, is onze band niet meer los te trekken.’
Het is toch ook gewoon een Marokkaanse gewoonte om met de hele familie bij elkaar te blijven? ‘Zoals ik leef in Nederland, zo leeft mijn familie in Marokko, dat is zo.’

Oftewel: geografisch is Dibi in Nederland geboren, maar cultureel stond zijn wieg in hartje Rifgebergte.
    Het is maart 2017 en de Turken hebben voor de tweede keer binnen een half jaar bewzen dat wat ze verder ook zijn, er niets Nederlands aan ze is. Deomstrerende voor de Truk-Hitler Erdogan en tegen de Nederldse staat die zijn Goebbesl en Rieefnsthal eran heetf weerhoudne om in Nederland de trukse vijfdecolinne n toe te bsprken. Dibi beseft wat dit betrekent, de definitiede doodsteek voor het strpejes-nederlander idee, en kostst van de missleijkheid zijn hele onderbuik eruit. Getsuend door het NSB Halalblad:Uit: nrc.nl, 13-03-2017, door Tofik Dibi, oud-Kamerlid voor GroenLinks

Vergis je niet: de multiculturele samenleving is juist wel gelukt

Alle ogen zijn nu gericht op de Turks-Nederlandse Erdogan-fans. Maar verkijk je er niet op, schrijft Tofik Dibi, witte Nederlanders zijn niet boos omdat de integratie is mislukt, ze vrezen juist het succes ervan.


De voorpagina van de Telegraaf van 13 maart: een Turks-Nederlandse demonstrant ligt met een hoofdwond op de grond. Een politieagent met hond hangt boven hem. Voor veel Nederlanders is dit het bewijs van de mislukte integratie.
    Laat ik dit rookgordijn voor u wegtrekken ...
    De gangbare verklaring voor de witte woede jegens de multiculturele samenleving is tot op de dag van vandaag een echo van Paul Scheffers essay in NRC Handelsblad uit 2000, Het multiculturele drama. Daarin schreef hij dat „het achterblijven van hele generaties allochtonen” gezien moet worden als „de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede”. Het is zeventien jaar later nog altijd het grootste mantra in politiek en media. Het is ook de grootste blabla.
    De meest recente cijfers van het SCP en het CBS laten zien dat de kinderen van de gastarbeiders zich steeds meer vestigen als een nieuwe middenklasse. Ze hebben hogere opleidingsniveaus, betere onderwijsprestaties en een betere beheersing van de Nederlandse taal. Ze hebben vaker een betaalde baan of onderneming en vaker een hoger besteedbaar inkomen. Ze trouwen vaker met een partner uit Nederland. Ze bezitten vaker een eigen woning, zijn minder vaak verdachte en de opvattingen over de rol van man en vrouw, homoseksualiteit en ethische kwesties over leven en dood worden moderner. ...


Red.:    Brullen van de lach: waar ze vroeger alle 100 procent achterlijk waren, is het nu 95 procent ....Vroeger droeg er geen eentje een hoofddoek, nu tientallen procenten ...
    Maar het mooiste komt dus nog:
  Vorig jaar plaatste de Amerikaanse DJ Khaled een quote op Instagram die is uitgegroeid tot een iconische internet-meme: „They don’t want you to win, [...]they don’t want you to succeed, [...]they want you miserable. So what we going to do is be the greatest ever.” Het zijn niet de jongens met ‘Noord-Afrikaans’ uiterlijk die de revue passeren bij Opsporing Verzocht die „de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede” zijn, en ook niet de demonstranten met Turkse vlaggen. Zij voldoen namelijk aan de stereotiepe verwachtingen die van hen bestaan. Het zijn de jongedames op de foto van apotheek Van der Laan en de jongeheren op de selfie van Depay die pijn doen. Zij zijn het levende bewijs dat iedereen in Nederland iets van zijn leven kan maken als hij of zij ervoor vecht. Wat doe je als je dat zelf niet kunt en wordt ingehaald door anderen? Dan ga je wijzen, soms zelfs om je heen slaan. De ‘mislukte integratie’ is een mythe, de integratie is hartstikke aan het lukken en dat doet achterblijvers pijn. Deze paradox is het multiculturele drama van deze tijd.

Brullen van de lach!! De dwergmongolen roepen vanuit de achterhoede: "Jullie zijn jaloers!" Speciaal voor het GroeLinkertje Dibi een fotootje vanuit de zaal vol aanhangers:

Deze boodschap u gebracht door een nog erger jaloersmakend figuur ...
    Nogmaal brullen van de lach!!!


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home