WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne: woordvoerder Münire Manisa

21 mei 2016

Münire Manisa is een Turkse die gemeenteraadslid is voor de PvdA in Amsterdam. Ze heeft artikelen gepubliceerd op Joop.nl, dus is bijna per definitie een haatzaaister - op Joop.nl is een artikel van een allochtoon met enige redelijkheid volkomen onbekend; alles is er altijd de schuld van de Nederlanders.

Hier wat al eerder verzamelde berichten, naar aanleiding van haar inmenging in (op televisie) en steun aan de rabiate raciste en haatzaaister Sylvana Simons uitleg of detail . Het eerste is uit de Volkskrant (bijna net zo erg als Joop.nl, maar af en toe een doodenkel tegengeluid - we gebruiken eerst even de kop van de webversie) (de Volkskrant, 24-06-2015, door Münire Manisa, bestuurscommissielid voor de PvdA in Amsterdam Nieuw-West):
  Jasmine moest zich 'invechten' in blanke school

Jasmine werd niet toegelaten op het Nova College omdat ze niet paste in de 'cultuur' van de school.


Tussentitel: De leerlingen komen uit Hilversum en Texel, Jasmine zou gepest worden

... Jasmine is geïnteresseerd in schoonheidszaken en wilt graag de hbo-opleiding huidtherapie volgen. ...
   Vol goede moed voert ze een intakegesprek van tien minuutjes met de opleidingsmanager schoonheidsspecialist niveau 4 van het Nova College in Haarlem.
    Twee dagen later ploft er een brief van het Nova College op de deurmat van Jasmine. ...
    ... Mijn Marokkaans-Nederlandse Jasmine past niet binnen de cultuur van deze blanke school in Haarlem.

Blanke school, blanke school, blanke school. Dus kan er bij weigering van een niet-blanke niet anders sprake zijn dan van racisme.
    Als redenatie al volkomen ongeldig. Als werkelijkheid nog veel minder (van hier uitleg of detail ):
 

Fotobijschrift: "Mark Rutte bezoekt Nova College Haarlem"
    Hoe diep kan je vallen om zulke leugens te verkondigen als basis van een beschuldiging van racisme ...
    En het gaat gepaard met de meest smerige taal:
  Volgens het College past de opleiding onvoldoende bij haar 'aanleg en ambities'. Bovendien past Jasmine 'niet binnen de cultuur van het Nova College'. Het staat er letterlijk.
    De laatste zin is ijskoud. Verbazingwekkend brutaal en eng.

Het gedrag van deze mevrouw is ijskoud. Verbazingwekkend brutaal en eng.
  Na een semi-dreigend telefoontje aan de school waarin ik een enkele keer zeer subtiel het woord 'cliënt' laat vallen ...

 ...en de term "jurisch dienstverlener" of "advocaat". Want dat is nog een leugen die de mevrouw verkondigt: ze vermeldt dat ze schrijft uit hoofde van een connectie met de PvdA. Maar mevrouw heeft het beroep van juridisch dienstverlener uitleg of detail - de hogeschoolversie van advocaat. De term 'semi-dreigend telefoontje' laat zien dat ze in deze hoedanigeid heeft gefunctioneerd in deze zaak. Oftewel: het stuk is onder valse vlag geschreven.
    En na deze leugens, volgen de gore beschuldigingen:
  Wat dacht je van de Ahmeds en de Leila's die geen netwerk hebben? Die in Den Haag voor 81 procent van de arbeidsmarkt worden geweerd. ...

Die voor 81 procent niets kunnen waar de arbeidsmarkt aldaar belangstelling voor heeft en te beroerd zijn om in het Westland (vlakbij) te gaan werken waardoor er Polen nodig zijn.
  Het zat zijn om constant als een stuk vuil weggezet te worden door organisaties die juist behoren te helpen.

Wij zijn het zat om constant als stuk racist te worden weggezet door achterlijke allochtonen die hun bek behoren te houden en te gaan werken in het de tuinbouw en achter de lopende band waar nu Polen staan.
  ... die worden geweerd, beledigd, bespuugd, gediscrimineerd, uitgescholden, nagekeken en aangestaard.

En we zijn dit soort klachten zat en verzoeken jullie om op te rotten naar plekken waar dit niet gebeurt.
    Overigens: de Volkskrant droeg, naast door de publicatie van deze leugens en haatzaaierij, nog een extra steentje bij - middels de kop:
  Zet Ahmeds en Leilas niet weg als een stuk vuil

De werkelijkheid: zodra de Ahmeds en Leilas hun mond open doen, komt er niets beters uit dan wat er komt uit stukken vuil uitleg of detail .
    De Volkskrant pleegde, zoals gebruikelijk bij dit soort stukken, een vrijwel volstrekte censuur. Maar Joop.nl is altijd haantje de voorste als zich de mogelijkheid voordoet om haatzaaiende stukjes over Nederland te schrijven. En daar is de censuur op reacties op dit moment minder streng dan bij de Volkskrant. En daar ging mevrouw Manisa door het putje. Maar eerst nog even wat uitleg van de situatie, want een ander punt waarop Joop.nl beter scoorde dan de Volkskrant, is het plaatsen van een link naar de uitleg van het NOVA-college (Joop.nl, 24-06-2015. uitleg of detail ):
  'NOVA College Haarlem weigert Marokkaans-Nederlandse studente vanwege cultuurverschillen'

Marokkaans-Amsterdamse 'past niet in cultuur van Hilversumse studenten' ... School: 'Ongelukkig geformuleerd'

...
De volledige reactie van de school staat hier.

Hier het essentiële deel uit die reactie (novacollege.nl, 24-06-2015. uitleg of detail ):
  Ongelukkig geformuleerd 'cultuurverschil' leidt tot misverstand

... De term cultuur was hier door ons zeer ongelukkig gekozen en leidt gemakkelijk tot misverstanden.
    Het gaat hier echter niet om de persoonlijke achtergrond van Jasmine, maar om het verschil tussen de culturen van twee soorten onderwijs. Particulier en regulier. Jasmine heeft haar opleiding Schoonheidsspecialist gevolgd in het particulier onderwijs. Uit ervaring weten we dat de overstap van particulier onderwijs naar regulier schools mbo vaak niet succesvol verloopt. Dit hebben wij nader met haar besproken tijdens het tweede gesprek dat naar ons gevoel goed is verlopen. Tijdens dit gesprek hebben wij haar alsnog een plek op de opleiding aangeboden.    ...

Helder. Nu de reacties bij Joop.nl:
  m vdb, wo 24 juni 2015 12:20
Dus als ik het goed begrijp is de racismekaart weer te snel getrokken....

Truus Beek, wo 24 juni 2015 11:14
Het is als ik het goed begrijp geen "blanke school" er zitten genoeg leerlingen van Marokkaanse en Turkse afkomst op.
zij heeft niveau 3 van MBO bij een particuliere opleiding gevolgd en wil nu doorstromen naar nivo 4. Is dit mede een belangrijk criteria geweest en geven ze dat weer in "aanleg en ambitie".
    Heb begrepen dat school haar een plek heeft aangeboden, dus ze heeft zich ingevochten.

willem vandelden, wo 24 juni 2015 11:11
Daar mag wel even een sanctie op staan, dacht ik zo.

Dirk deSlijter, wo 24 juni 2015 15:27 in reactie op willem vandelden
Ja precies. Smaad en laster voor het onterecht 'racisme' insinueren en huilen.

Dirk deSlijter, wo 24 juni 2015 10:51
Misschien heeft de school een open-vrije cultuur waarbij dit meisje duidelijk een gesloten cultuur kent?
    En misschien gaf ze aan heel graag later x te worden, en sluit deze opleiding daar volgens de school niet bij aan?
    Vanwaar de insinuaties?

W Jansen, wo 24 juni 2015 10:48
Ik vraag mij af wat er precies speelt tussen deze studente en het Nova College. Er zitten namelijk al lang allochtonen op deze school. Dus er lijkt hier meer te spelen dan we tot zover horen in de media.

Camilla Rasmussen, wo 24 juni 2015 10:47
En natuurlijk moet dit direct op de meeste hatelijke manier opgenomen worden . . .
Tijdens haar interview heeft ze waarschijnlijk minder slimme dingen gezegd, samen met matige punten kan een afwijzing prima mogelijk zijn op grond van cultuur (pas op, cultuur heeft meerdere betekenissen).

Blowing Bubbles, wo 24 juni 2015 10:42
Heel bijzonder.... Wij hebben regelmatig allochtone MBO-ers van o.a. Nova College op stage. Niet uit Hilversum weliswaar, maar volgens mij zitten er heel veel allochtenen op het Nova, niet echt een omgeving die discrimmineert volgens mij. Vreemd.

En er waren nog zo'n portie meer. Nu die van de allochtone kant (compleet):
  lipidius aki, wo 24 juni 2015 11:58
het is niet meer alleen institutionnel,maar het begint constitutionnel proporties aan te nemen

F Bidar, wo 24 juni 2015 10:53 \
Niks nieuws, normale zak van Nederland.
    Het beleid (de site) is om subsidie binnen te halen en de werkelijkheid staat in de brief:
niet passen “binnen de cultuur van het Nova College"
    Natuurlijk past Jasmine niet aan die cultuur. Wie wilt zich aanpassen aan een racistische cultuur?
    En dan beweren dat we in Nederland geen blanke institutionele racisme hebben. Maar die van school gaat verder, die is openlijke racisme en discriminatie.
    Jasmine moet leren dat de blanken haar niet gunnen hetzelfde bereiken als hun kind! Dat is in ieder geval het advies van de première van dit land. Gelukkig die ene instituut geeft ook duidelijk toe, de rest verhullen dat in veel maar en mitsen!
Op weg naar de volgende school. Een zwarte school?

nexus mythos, wo 24 juni 2015 10:53
Wie deze problematiek volgt weet al lang dat de uitsluiting, xenofobie en racisme probleem in Nederland mede ook aan de hand van dit voorbeeld institutioneel gelegd is en diepe wortels in het DNA heeft waarmee hij wordt meegevoerd.
    Alle praatjes over integratie ten spijt omdat de belangrijkste instrument voor deze is het juist mensen aannemen en insluiten, laten meedoen die wat van kunnen opstrijken.
    Het cultuur van het NOVA College is er weer een typisch Nederlandse - van xenofobe uitsluiting.

Haat, haat, haat ...
    Opgewekt door Münire Manisa.

Natuurlijk worden ook steeds meer Nederlanderds "minder blij" met dit soort paspoortgenoten. En ook dat is dus de fout van de Nederlanders (Joop.nl, 16-03-2016, door Münire Manisa - Bestuurscommissielid Amsterdam uitleg of detail ):
  Beste Henk en Ingrid, zijn jullie bereid om voor mij open te staan?

Twee dingen: de beschukiging dat Nederlanders niet open zoudn staaan, en de eis dat Nederlanders hun cultuur opgeven. Zwarte Piet, Kerstmis, Pasen ...
  Een handreiking om het onderscheid tussen 'jullie' en 'ons' te vernietigen

In contradictie met het voorgaande: daar staat een benadrukken van het verschil en impliciet een erkenning zelf niets te willen bijdragen aan het 'open staan' en het 'onderscheid vernietigen'
  Ik heb het vaak over jullie met jongeren.

Nog meer onderscheid.
  Die avond vond wederom een evenement plaats en hebben wij uitgebreid geroddeld over jullie tijdens een jongerenavond over radicalisering en vervreemding.

Nog meer onderscheid, en afkeer.
  We stonden stil bij jullie woede, vroegen ons af waarom jullie zo boos zijn.

Nog meer onderscheid, en haat.
  Ik spreek over ‘ons’ omdat ik voldoe aan de door ‘jullie’ gehanteerde criteria voor zondebokken; gekleurd, niet- westerse allochtoon en moslim.

Nog meer onderscheid en haat.
  ‘Jullie’ zijn in onze verbeelding westers, blond, boos en heten Henk en Ingrid.

Nog meer onderscheid en haat.
  Ik luisterde naar jongeren die dagelijks gediscrimineerd worden.

Nog meer onderscheid en haat.
  Die een goede opleiding hebben afgerond, zijn geïntegreerd, volwaardig onderdeel proberen te worden van de maatschappij, maar die kans niet krijgen.

Nog meer onderscheid en haat.
  Jongeren die bang zijn voor Henk en Ingrid omdat jullie uit woede een molotovcocktail naar een moskee gooien ...

New York, Theo van Gogh, Parijs, Madrid, Londen, Parij, Parijs. En dat zijn alleen de grote.
  Jongeren die tussen wal en schip raken. Niet weten welke kant ze op moeten. Of ze wel welkom zijn, hun plek in de maatschappij mogen opeisen, hun verhaal mogen vertellen. Jongeren die dezelfde basis toekomstdromen hebben als jullie; huisje, boompje, beestje, met een baan. Zonder terreur. Zonder angst. Jongeren die zich afvragen of dat mag. Die zich afvragen of het nut heeft om continue uit te leggen dat zij wel deugen.

Nog meer onderscheid en haat. 8x.
  Vertel me, Henk en Ingrid, .. ben je bereid om open te staan voor me? Ben je bereid om mij toe te staan jouw angsten weg te nemen zodat we samen kunnen werken aan een fijne en stabiele samenleving? Ben je bereid om mijn hand aan te nemen en samen verder te lopen? Ben je bereid om dat stomme onderscheid tussen ‘jullie’ en ‘ons’ te vernietigen zodat we samen één kunnen worden? ...

Dit is natuurlijk nit het hele artikel. Staat er in ht hele artikel niets over eigen inbreng door moslim in dit proces? Nee. Niks. Nada. Zero, Zip. Noppes.
    Wat kan nu de reactie zijn op zo'n product? Bijvoorbeeld deze:
  ArjanBrockman 16 maart 2016 at 11:51
Beste Munire, als blonde Henk behoor ik ook tot de groep die je aanspreekt en ik zal je maar meteen het eerlijke antwoord geven: NEE.
   (Dat we ooit aan dit multi-culturele fiasco begonnen zijn, waarom?)

overlever 16 maart 2016 at 14:08
@Munire Nee, dank je. Te laat. Het vertrouwen is weg.

Common Sense 16 maart 2016 at 18:06
Jammer dat de meeste bruggenbouwers ervan uitgaan dat de overkant die brug maar moet aanleggen.

Timwitten 16 maart 2016 at 19:31
Schijnheilig geschreven, spreken over wij en zei, spreken over jullie, zogenaamd allerlei handreikingen doen. wij hebben de afgelopen 30 jaar alle handreikingen gedaan welke je kunt bedenken, maar wat krijgen we er voor terug, stank voor dank.

Ger Timmer 16 maart 2016 at 20:33 Deze vraag kan Henk en Ingrid ook retourneren.

Haastig 16 maart 2016 at 20:40
In hoeveel landen kan je als 15 jarige vreemdeling het land binnenkomen, om 30 jaar later deel uit te maken van het kabinet en om vervolgens (breed gewaardeerd) burgemeester van één van de 5 grootste steden te worden?
    Kan dat in Marokko? Kan dat in Ghana? Kan dat in Maleisië? Kan dat in Saudi Arabie?
    Misschien is de acceptatie mede afhankelijk van het eigen succes?

De burgeroorlog komt steeds sneller steeds dichterbij.

Die burgeroorlog zal dus zijn die tussen gekleurden en blanken (later toegevoegde link: ). Waarbij de Turken qua openlijk nationalisme een overduidelijk geval vormen. En wie dat constateert, is natuurlijk helemaal fout (de Volkskrant, 24-06-2015, column door Toine Heijmans):
  Turkse woede

Er was eens een onderzoek naar jonge Hollandse moslims, met verontrustende resultaten. De helft voelt zich allesbehalve Nederlands. 40 procent ziet een onoverbrugbare kloof tussen westerse en islamitische familiewaarden. Eén op de veertien is bereid met geweld de islam te verdedigen.
    Dat onderzoek is van vijftien jaar geleden. Het werd uitgevoerd op verzoek van de Volkskrant door gerenommeerde wetenschappers. Er werd wat over gepraat, en daarna kreeg het een plek in het knekelhuis voor vergeten onderzoeken.    ...

En het is in de tussentijd veel erger geworden.
  Nu is er weer onderzoek gedaan naar jonge Hollandse moslims, of eigenlijk twee onderzoeken, en zijn de jonge Turken boos. Ze hebben zich verenigd in het Turks-Nederlands Tegengeluid - TNT, een duidelijke naam. Volgens het ene onderzoek, van Motivaction, sympathiseert 90 procent van de Turkse Nederlanders met IS. Volgens het andere onderzoek, van het Verwey-Jonker Instituut, is 17 procent van de Turkse Nederlanders 'niet zo positief' over joden.

En dat is allemaal al door de politike-correcte molne gehaald om het twee en meer maal zo gunstig te maken voor de politiek-correcten. Al die vluchtelingen, hè, die binnegehaald moeten worden ... Die kunnen geen slechte publiciteit verdragen ...
    En wie staat er vooraan om te liegen ...? Antwoord:
  De Turkse Nederlanders voelen zich in de hoek gezet, zeggen ze, door ondeugdelijk onderzoek. 'Doe je zo je best omhoog te klimmen op de sociaal-maatschappelijke ladder', zegt organisator Münire Manisa, juriste en politica, 'word je er weer met tien treden tegelijk vanaf gegooid.'

De vijfde colonne in het bestuur.

En daarna kwam de coup in Turkije, in juli 2016, en kwam al het nationalistische pus en etter naar buiten ...
En toen was er ook nog een hele reeks aanlsagen door moslims, grotendeels in Frankrijk, en daarna een halve volksopstand op Corsica van burgers die die boerkini's op het strand niet meer konden luchten of zien, waarop de burgemeester wijselijk besloot die boerkini's te verbieden wegens "provocerend", en er overal ter wereld weer gekozen kon worden: "Islam of westerse waarden". De keuze van alle, ALLE, moslims staat volkomen vast. De kop en de laatste zin (de Volkskrant, 18-08-2016, door Münire Manisa is PvdA-politica in Amsterdam Nieuw-West):
  Boerkiniverbod is juist onderdrukking

... Ik ben Münire Manisa en vandaag sta ik voor de vrijheid van de vrouwen in Frankrijk.

Wat ook in één zin beantwoord kan worden: "Verbod op SS-uniform is nazisme". Meer ideeën: lees George Orwell.
    Dit alles natuurlijk gebouwd op datgene waar zowel moslims als Joden zo ontzettend goed in zijn: verabsoluteren:
  Het motto van Frankrijk is: 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' (liberté, égalité, fraternité).

Oftewel: "Vrijheid is Absolute Vrijheid".
    Maar slechts als het hen uitkomt, natuurlijk.
    Oh ja, de galgevulde woede leidt ook nog tot een bekentenis:
  Normaliter zou ik een 'disclaimer' aan deze tekst toevoegen in de hoop dat het zou helpen om vooroordelen over moslims weg te nemen. Ergens tussendoor een opmerking over dat ik ook moslima ben en terreur op welke wijze dan ook veracht en veroordeel. Dat doe ik nu niet.

Dat wisten we allang, mevrouw ... Dat soort uitspraken zijn uitsluitend voor de bühne. Maar toch leuk dat u het nu toegeeft.
    En deze is ook nog aardig:
  Misschien doe ik het niet omdat 99 procent van de moslims geen terrorist is

Nog niet helemaal zorgvuldig genoeg geformuleerd: die 99 procent legt niet daadwerkelijk bommen, maar is terrorist op een andere manier, bijvoorbeeld in woord (zie alhier) en gebaar (boerkini's, boerka's, hoofddoeken, moskeeën), en steunt de actieve terroristen zodra het op kiezen aankomt.

Er is al maandenlang een heftige #MeToo-campagne bezig tegen vrouw-onvriendelijk gedrag van vooral machtige en bekende mannen. En vooral door vrouwen, natuurlijk. We hebben de moslim-vrouwen niet gehoord. Logisch. Ze zouden onmiddellijk de vrouwonvriendelijkheid van het mannelijke moslim-gajes in het gezicht gemeten hebben gekregen. Of misschien ook wel niet, want oie #MeToo-actievoerders waren voor het overgrote deel ook hoogst politiek-correct.
    Maar nu. Nu wordt er zo'n gajes-moslim genaamd Rapper Boef aan de schandpaal genageld. En daar heb je ze ... (Joop.nl, 04-01-2018, door Münire Manisa - Bestuurscommissielid Amsterdam uitleg of detail):
  Met Boos zijn op Boef zijn we er nog lang niet

Je zou haast denken dat Boef hoogstpersoonlijk een bom onder onze geweldig geregelde vrouwenrechten heeft geplaatst door een misselijkmakende uitspraak te doen

Oftewel: "Omdat het een moslim is, moet de toon gematigd worden".
  Een ‘moslim-‘Boef heeft iets geroepen over meisjes ...

Niemand heeft het bij het aanspreken van dat Boef-gajes over zijn moslim-zijn gehad. Dat doen wel met gajes-moslims solidaire moslims oftewel mede-gajes-moslims. Deze gajes-moslim, ook ,dus.
    Die dus ook meteen gaat wijzen naar niet-moslims:
  ... Donald “grab them by the pussy” Trump ... Thierry Baudet van Forum voor Democratie? ... het CDA? CDA-Kamerlid Peters ... ‘vrouwenmepper’ Camiel Eurlings. ...

Gepaard gaande met datgene dat volkomen vastgenageld zit aan moslims zodra ze hun mond open doen over dit soort zaken:
  ... ik erger me ook enorm aan de hypocrisie van de afgelopen dagen. Je zou haast denken dat Boef hoogstpersoonlijk een bom onder onze geweldig geregelde vrouwenrechten heeft geplaatst door een misselijkmakende uitspraak te doen. En waar de daden van eerder genoemde ‘heren’ Trump, Baudet en Eurlings alleen aan deze ‘heren’ werden toegeschreven, wordt de uitspraak van Boef opeens in de schoenen van alle moslims geschoven.    ...

De glasharde, vuile, gore, leugens. Niemand heeft dat gedaan. Dat heeft alleen moslim-gajes gedaan dat het verband onmiddellijk heeft gelegd in het eigen geestelijke gestoorde brein.
    Wat dus nog eens extra nadruk behoeft:
  ... opeens in de schoenen van alle moslims geschoven. Mislukte integratie, islam, u kent het riedeltje wel. Scheer je weg. Baudet stijgt met de dag in de peilingen ...

Kijk, dat bedoelt ze: ze zit boordevol de gore hete Nederlandhaat vanwege de steun aan Baudet.
    Waarna ze nog een een keer ...
  ...  Baudet stijgt met de dag in de peilingen terwijl hij geilt op het idee van semi-verkrachten en aanranden.    ...

... glasharde, vuile, gore, moslim-leugen debiteert.
    De grote vraag wordt steeds duidelijker: hoe krijgen we dit gajes dat vol Nederlandhaat zit uit ons land. Maar vermoedelijk gaat dit vanzelf: ze maken zichzelf steeds onmogelijker.


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home