WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne: woordvoerder Ahmed Marcouch

16 jun.2010

Ahmed Marcouch is onder de moslim-woordvoerders een soort tragische figuur. Van alle regelmatig in de media verschijnende moslims is hij wel het meest reëel en kritisch, waardoor hij niet goed ligt bij grote delen van zijn geloofsgenoten, die hem dan ook wegstemden als fractieleider van de PvdA in Amsterdam-Zuidoost. Maar even zo goed zegt hij nog zulk soort dingen, zoals steun aan agenten met hoofddoeken en islamles op de openbare school, dat een groot deel van de autochtonen ook de pest aan hem hebben.
    Maar al voordat hij landelijke bekendheid kreeg, toonde Marcouch hoezeer hij de zaak van de islam is toegedaan (de Volkskrant, 04-03-2005, ANP):
  Moslims boos op Hoogervorst

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gaat zich per brief beklagen bij minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over diens uitspraken over moslims en orgaandonatie. Met name moslims weigeren volgens hem op religieuze gronden orgaandonor te worden, terwijl ze wel een donororgaan willen ontvangen als ze dat nodig hebben.

Typisch des moslims: wanpresteren op sociaal gebied, en dan de schuld schuiven richting degenen die het constateert. Logisch, in hun ogen, want ze zijn superieur - tenslotte. Ook A. Marcouch:
  De uitspraak van Hoogervorst 'riekt naar discriminatie' en geeft moslims ten onrechte 'het etiket van profiteurs', vindt bestuurslid A. Marcouch van de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken.

A. Marcouch: hypocriet en leugenaar. Hoogervorst constateert feiten en moslims zijn profiteurs.

Op het moment van het starten van deze verzameling zijn de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 achter de rug, en is het zetelaantal van de PVV gestegen van 9 naar 24. Tot ontzetting van alles dat multicultureel, pro-islam, of moslim is (de Volkskrant, 15-06-2010, door Ahmed Marcouch):
  Moslim, wees je ervan bewust dat velen bang zijn voor je religie

Moslims in Nederland moeten niet blijven hangen in ‘het is mijn recht om hier te zijn’. Ze moeten tonen zich werkelijk betrokken te voelen bij de samenleving.

Ramzi Alioui schreef mij ‘the day after’ een ontroerende brief over wat de opmars van de PVV met hem doet. Wat moet ik doen om gemotiveerd te blijven, vraagt hij. Mijn antwoord is, breng een beweging op gang van goedwillende Marokkanen die zich distantiëren van kwelgeesten en radicalen. Laat massaal en publiekelijk zien dat wij houden van Nederland en bijdragen aan deze samenleving.   ...

Dat wordt bij dit soort gelegenheden, bijvoorbeeld als er een vliegtuig een kantoorgebouw in vliegt of een filmer wordt doodgeschoten, dus met enige regelmaat gezegd, maar het gebeurt daadwerkelijk nooit. Met als enige conclusie dat moslims niet van Nederland houden en niet willen bijdragen aan deze samenleving. Wat doen ze hier dan wel? Nou, gewoon er materieel van profiteren - met werk of anderszins - en dat 'anderzins' is natuurlijk het probleem.
    Marcouch geeft ook een suggestie van hoe dit gedaan zou kunnen worden:
  ... sta stil bij de effecten van je aanwezigheid als nieuwe religie. Zie óf af van de minaret óf leg uit wat de bouw ervan betekent, te weten: ‘Wij houden van Nederland, wij zijn geen gast meer, wij hangen niet in een tijdelijke garagemoskee die wij for the time being benutten, wij binden ons door een echt gebouw te bouwen, daar steken wij ons geld in en niet in een tweede huis in Marokko.’

Kijk, daar worden de Nederlanders nu gek van. Want iedere janboerenlul weet dat die minaret betekent: "Wij houden van onze eigen cultuur, willen niet bij die van jullie horen, en zijn niet van plan er weer weg te gaan". Overigens: onze politieke en bestuurlijke elite zijn beslist geen janboerenlullen, en bevorderen het bouwen van minaretten ten gevolge waarvan de PVV nu 24 zetels heeft, en de volgende keer meer bij gelijkblijvend beleid.
    Dit soort soort islamitische propaganda van de soort "Islam betekent vrede" (de werkelijkheid is dat islam "onderwerping" betekent) maakt dat iedere woord van Marcouch door iedereen die niet multiculturalistisch of moslim is, met het grootst mogelijk wantrouwen wordt bezien. Ook als hij betere dingen zegt als:
  ... als wij dit alles doen – de weg naar criminaliteit afsnijden, de weg naar onderwijs en werk plaveien, afstand nemen van wandaden, en een omgang vinden met de angst voor identiteitsverlies – alleen zo hebben wij over vier jaar het tij gekeerd, van een angstige samenleving vol wantrouwen en isolatie naar een hoopvolle samenleving die sterk en betrokken is. Dus niet vluchten, maar uitdiscussiëren en de handen uit de mouwen steken.

Het is onmogelijk laveren tussen islam en de vrije, Nederlandse, maatschappij - ze sluiten elkaar uit.

Marcouch is behoort zeker tot de groep mensen die relatief zijn best doet. Desalniettemin gaat het toch regelmatig fout (de Volkskrant, 26-10-2010, door Ahmed Marcouch):
  Politie Utrecht is weg kwijt

De Utrechtse politie neemt criminele jongeren bij de hand en verzaakt daarbij haar eigenlijke opdracht: daders oppakken.

Ahmed Marcouch | De auteur is lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Voorheen was hij brigadier bij de politie en voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.


Mijn politiehart bloedt. In de Volkskrant lees ik over het wel en wee van een politiebureau in Utrecht (23 oktober). Ik wrijf mijn ogen nog eens goed uit. Het lijkt wel of ik lees over een welzijnsinstituut: jeugdigen aan de hand nemen, scholieren een diploma laten halen en de gezinsvoogd uitnodigen. Welkom op het politiebureau van Utrecht, de stad die er maar niet in slaagt daders op te sporen van homogeweld, dit jaar vier reeksen gewelddelicten tegen homo’s op een rij. De politie wekt de indruk vergeten te zijn waartoe zij op aarde is: daders opsporen, aanhouden en verhoren.   ...

Tot zover gaat het goed.
  Om te beginnen moet de korpschef echte speurneuzen gaan werven, jonge mannen en vrouwen die de milieus kennen ... Mannen en vrouwen die Romeo kunnen onderscheiden van Roy, en Hassan van Houssain.

Maar hier gaat het fout. Het probleem is niet dat de agenten Kees en Arie niet Romeo van Ramses kunnen onderscheiden, maar dat Romeo en Ramses niet Kees en Arie kunnen onderscheiden. Niet van elkaar, en niet van het land waarin ze zitten, en dat ze ervan beschuldigen hen te discrimineren. Omdat zijn  niet in een een mooie auto rondrijden, liefst een Ferrari of een Maserati, terwijl Kees en Arie wel een leuker auto hebben. Oké, geen Ferrari of een Maserati, en dat is dan ook een reden om geen respect voor ze te hebben. Want vrienden van Romeo en Ramses hebben die Ferrari of Maserati wel - verkregen op de bekende manier maar hebben is hebben.
   En mogelijkerwijs het gevolg van deze fout van Marcouch, is de volgende:
  Om te beginnen moet de korpschef echte speurneuzen gaan werven, jonge mannen en vrouwen die de milieus kennen, Antilliaanse agenten voor Den Helder, Marokkaanse agenten voor Utrecht en Afrikaanse agenten voor de Amsterdamse Bijlmer.

Dat is je reinste racisme. Want op die manier kan je in een moeite doorgaan: (blanke) Nederlanders voor de Nederlandse televisie (allochtonen hebben hun eigen televisie via de satellietschotel), (blanke) Nederlanders voor het Nederlandse bestuur (in allochtone buitenlanden laten allochtonen zien dat ze niet kunnen besturen), enzovoort. Dit laatste mag niet, dus het eerste ook niet. Of het eerste mag wel, dan mag het tweede ook wel. Wat in ieder geval ook racisme is, is het maken van een asymmetrische keuze: allochtonen mag je wel bij voorkeur kiezen, maar autochtonen niet. Toch is dat laatste de standaardoptie in deze multiculturalistische maatschappij .

Het pleidooi voor meer allochtonen bij de politie steekt Marcouch met enige regelmaat af. Nieuwer is, tezamen met de toename van de haatzaaiende beschuldiging van wit racisme in het algemeen, de beschuldiging dat de politie racistisch zou zijn. Omdat ze relatief meer allochtonen arresteren dan witten. En allochtonen "buitensluiten" (Joop.nl, 12-04-2015, door Ahmed Marcouch - Tweede Kamerlid PvdA uitleg of detail):
  Politie, bestrijd het sluipend gif van discriminatie

Korpschef Gerard Bouman legt bij de Nationale Politie zijn vinger op de zere plek. 'Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting', schreef hij in zijn blog aan zijn agenten en hun leidinggevenden. ...

Die Bouman is een leugenaar. Hier is de waarheid:
  j westers, zo 12 april 2015 18:05
Dhr Marcouch weet exact wat de hoofdreden is dat er weinig niet westerse politieagenten zijn. En dat is met stip op nr 1 de uitsluiting van de eigen (marokkaanse) gemeenschap
    Politieagent worden in Amsterdam-West is hetzelfde als uit de kast komen in staphorst.

Marcouch zelf wordt al gezien als een verrader door de moslims, en bij soortgenoten die bij de politie zouden willen gaan is dat natuurlijk nog veel erger.
    Die Bouman is een volksverraderlijke leugenaar.
    En die Marcouch ...
  Wat betreft de nieuwe agenten, doet de korpschef er goed aan zijn sollicitanten te checken op PVV-achtige opvattingen die destructief zijn en voor het politiewerk ronduit fataal.

... is een liegende vijfde-colonnist, want iedere PVV ér is natuurlijk oneindig veel betrouwbaarder als steun voor Nederland dan welke moslim dan ook, voor wie de islam de zin van zijn leven is, die solidair is met iedere moslim hoew crimineel ook voordat er ooit een anders- of niet-gelovige in de buurt komt,  en die per definitie het ongelovige en Allah-ontkennende bestuur van democratie en vrijheid wil vervangen door kalifaat en sharia.
    Bovendien zijn volgens Ahmed Marcouch alle moslims terroristen. Want Marcouch neemt een enkel incident:
  Agenten van allochtone afkomst horen hun maten in de agentenwacht spreken over 'die kutmoslims' en dat wij 'die moskeeën maar in de fik moeten steken, want dan is het probleem opgelost.'

Tevens een leugen want dit enkele incident stond op twitter, en van dit ene enkele incident maakt Marcouch eerst meervoud, en daarna...
  ... het zijn geen incidenten, het zijn patronen.

En als je zo mag praten, dan zijn die moslim-aanslagen en jigadigangers, tientallen respectievelijk duizenden, geen incidenten maar een patroon van terreur en Nederland- en westenhaat.
    Dag meneer Marcouch.

Die naar aanleiding van de ophef rond Sylvana "Zwartjes" Simons en de staandehouding van de zwarte rapper Typhoon nog een keer faliekant in de fout gaat. Want neem dit citaat uit het artikel ervoor:
  Om te beginnen moet de korpschef echte speurneuzen gaan werven, jonge mannen en vrouwen die de milieus kennen, Antilliaanse agenten voor Den Helder, Marokkaanse agenten voor Utrecht en Afrikaanse agenten voor de Amsterdamse Bijlmer.

Dit is etnisch profileren. Ten gunste van allochtonen en ten nadele van Nederlanders.

En neem vervolgens dit (Joop.nl, 14-06-2016. uitleg of detail ):
  Ahmed Marcouch: etnisch profilerende agenten ‘totaal krankjorum’

Volgens PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch staat de beroepseer van de politie op het spel door het etnisch profileren door agenten. Marcouch schrijft dat in een opiniestuk in NRC. ...


‘Hoort etnisch profileren erbij als je boeven wilt vangen? Het leek alsof ik dat fractieleider Halbe Zijlstra (VVD) losjes hoorde beweren bij Buitenhof. Fout! Er is niets dat een selectie op huidkleur of ras legitimeert, ook de misdaadstatistieken niet,’ schrijft Marcouch, zelf oud-politieagent. Volgens Marcouch mag de politie uitsluitend controles uitvoeren als het signalement overeenkomt. Tenzij het een verkeerscontrole betreft, maar: ‘dan moet de politie juist iedereen staande willen houden’.    ...

Ahmed Marcouch, is voor etnisch profileren als het gunste is van moslims, en is tegen etnisch profileren als het ongunstig is voor moslims. Zelfs als dat laatste gaat ten koste van grotere criminaliteit.
    Precies zoals al gesteld: moslims zijn per definitie solidair met de zaak van de moslims En daarom nergens in te vertrouwen.
    Allemaal.

Het verschijnsel waar je op kon wachten is nu opgedoken: Nederlandse burgers die zich organiseren om de Nederlandse burgers te beschermen tegen het geïmporteerde gekleurde gajes. En zo'n groep heeft een gekleurd stuk gajes dat Nederlandse vrouwelijke burgers had lastiggevallen aangehouden, waartoe je het recht hebt als burger, en overhandigd aan de politie. Ahmed Marcouch voelt de bui hangen (er is eindeloos veel van dat soort moslimgajes en je krijgt burgeroorlog) en maakt amok (Joop.nl, 20-07-2016, door Ahmed Marcouch - Tweede Kamerlid PvdA uitleg of detail ):
  Alarm over Soldiers of Odin, bestrijd ze als jihadistische groeperingen

De politie moet dit echt meteen luid en duidelijk afkeuren en de rechercheurs horen nu al met een huiszoekingsbevel op de stoep te staan bij de gezinnen en andere relaties van Soldiers of Odin

De schreeuwende idioot. Nooit hebben we hem gehoord over de extremisten in de moskeeën, de salafisten, de jihadi's (oh ja, misschien, voor de bühne). Die lui van Odin hebben niets misdaan. Pas je zijn recept toe naar evenredigheid, moeten alle moslims onmiddellijk het land uit gedeporteerd worden, met een pak slaag op de koop toe.
    Maar er stond natuurlijk nog veel meer rotzooi:
  Vrienden van Nederland, ik sla alarm over de schokkende achteloosheid waarmee wij tot ons nemen dat de militante Soldiers of Odin, geüniformeerd in zwarte legerkledij, gedreven door extreem-rechtse opvattingen, de jacht openen op vluchtelingen en migranten die al dan niet Nederlandse vrouwen aanspreken ...

Ook dat nog: aanranders worden "aansprekers" - natuurlijk, moslims deden nog nooit iets fout, weet u nog.
  Ik sla alarm omdat wij hier in Nederland de gevaren al kennen van ideologische gemotiveerde racistische groeperingen die in georganiseerd verband door onze straten paraderen. Vorige zomer hadden wij zo’n wake up call, met de salafistische jihadsympathisanten in de Schilderwijk.

"wake up call"... De moslims zijn in het geniep gaan opereren, en niemand heeft er iets aan gedaan.
  De politie moet dit echt meteen luid en duidelijk afkeuren en de rechercheurs horen nu al met een huiszoekingsbevel op de stoep te staan bij de gezinnen en andere relaties van Soldiers of Odin, om de motieven en netwerken te onderzoeken.

Gaan we doen. En daarna dus op dezelfde manier, naar proportionaliteit, de moslims opdrijven en deporteren. Marcouch mag voorop.

En na de vele pleidooien voor hoofddoeken bij de politie, komt Marcouch met dit (Elsevier.nl, 01-12-2016, door Emile Kossen uitleg of detail ):
  Ophef rond Marcouch: ‘PVV’ers niets te zoeken bij politie’

...    Marcouch, zelf een oud-agent, zat aan tafel bij Pauw om te praten over nieuwe maatregelen die politieagenten moeten beschermen tegen treitervloggers, door het te verbieden om agenten herkenbaar in beeld te brengen. Maar even later ging het gesprek over de handelswijze en achtergrond van politieagenten.
    ‘De politie hanteert een aantal waarden van gelijkheid en hoe je met elkaar omgaat,’ aldus Marcouch. ‘Je kunt stemmen wat je wil, maar het gaat mij erom dat als je de ideologie van de PVV aanhangt – dus als je mensen ongelijk behandelt en voor moslims geen plek is in Nederland – dan hanteer je waarden die niet passen bij de politie,’ aldus Marcouch. ‘Dan heb je er dus niets te zoeken.’    ...

Dank u wel, meneer Marcouch: het is volkomen duidelijk dat moslims waarden aanhangen die oneindig ver van de gelijke behandeling en dergelijke afstaan dus dat moslims nooit en te nimmer bij de politie toegelaten moeten worden.

Nederland wrodt steeds absurder, in de pogingne van de lite om een burgeroorlog te forceren. De niewste vondt: een islamitisch fundamentalist benoemen als burgemeester. Naast een zich verdekt opstellende moslim die al op zo'n post zit. Ja ja: Marcouch wordt het ook. En aanleiding voor één aan het kleine aantal wakkere mensen om zijn doopceel te lichten. Eens kijken wat we gemist hebben (briefjevanjan.nl, 04-07-2017, door Jan Dijkgraaf uitleg of detail ):
  Aan Ahmed MarcouchBeste Ahmed,

Toen gisteren bekend werd dat jij de nieuwe burgemeester van Arnhem wordt, regende het voorspelbare reacties. ...

Overigens: alleen al van de aanblik van dat wijf moet je kotsen. Dat is het soort gezicht dat zit achter de religieuze burgeroorlogen in Syrië en Irak. En de moslimterreur overal ter wereld.
    Maar laten we ons niet laten afleiden
  Ik snap dat niet.
    ...omdat er op jou wel meer is aan te merken dan het feit dat je een PvdA’er bent.
    Veel meer.
    Een paar maanden na de moord op Theo van Gogh wilde je in je rol van moskeebestuurder (uiteraard met 150.000 euro subsidie) de radicale Egyptische geestelijke Yusuf al-Qaradawi naar je moskee halen.  De man is een ideoloog van de Moslimbroederschap. Denk: zelfmoordaanslagen zijn prima, doodstraf voor homo’s – zo’n type.    ...

Gemist. Onvergefelijk. Zowel van deze redactie als van hem. Hij had onmiddellijk het land uitgezet moeten worden.
  Je wilde als stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Slotervaart dat islamonderwijs gegeven zou worden op openbare scholen.

Gemist in deze verzameling - mogelijk wel ergens anders genoteerd.

  Je wilde (in het kader van de integratie?) van Nieuw-West een islamitisch stadsdeel maken, een ‘bloeiende moslimgemeenschap’.

Gemist. Vijfde-colonnisme. Goed voor een paar stokslagen vooafgaande aan de uitzetting.
  Je vond het prima als jeugdwerkers in Amsterdam vrouwen geen hand willen geven.

Kleinigheidje: één stokslag extra.
  Je vond dat de politie-agenten die in bepaalde delen van Den Haag of Amsterdam werken Turks of Arabisch moeten kunnen spreken

Iets erger: twee erbij.
  Je noemde PVV-leider Geert Wilders een antisemiet.

Ook nog steeds allemaal gemist. Deze krijgt hij cadeau. Zelf is hij natuurlijk een gemankeerd terrorist - zonder die banen was hij mensen omver gaan rijden - of zoiets, we weten niet of hij handig is met chemicalieën ...
  Je zei dat PVV’ers niks te zoeken hebben bij de politie

Hé! De eerste die we ook hadden.
  Je bent er voorstander van dat geüniformeerde vrouwelijke ambtenaren een onderdrukkingsdoek mogen dragen.

En de tweede. En tevens het einde van de lijst van Jan Dijkgraaf. Chapeau! Het is volkomen duidelijk dat Ahmed Marcouch van het verbinden is. Dat wil zeggen: vanaf nu Arnhem met Riyaad.


Naar Allochtonen, vijfde colonne , of site home