WERELD & DENKEN
 
 

Dossiers: Piet Hein Donner

Donner heeft te midden van de ministersploeg van het kabinet Balkenende II de reputatie van de meest recht-door-zee en/of rechtvaardige figuur. Onderstaand een paar stukjes die een ander licht op hem werpen:


Uit: De Volkskrant, 27-08-2005, rubriek Binnenskamers, door Raoul de Pré en Philippe Remarque

Een meevaller van 3 miljard, zou u die stilhouden?

...     Maar ach, ministers zijn ook maar mensen. Eerst twee jaar verplicht somberen over de onafwendbare neergang van de economie en dan plots een meevaller van bijna 3 miljard mogen uitdelen. En dat met de gemeenteraadsverkiezingen op komst. Zou u dat stilhouden om de koningin op Prinsjesdag een plezier te doen? Zij mag al in de gouden koets.
    Ze waren nu eenmaal uitgelaten in de Trêveszaal. Dat weten we, want zelfs sfeerbeschrijvingen werden dit jaar gedeeld met het volk. Gerrit Zalm onthulde op zijn weblog dat er gejuich in de zaal opging toen zijn collega's Hoofdstuk 2 van de Miljoenennota zaten te lezen. Titel: 'Achtergronden van het beleid'. Wat een heldere taal! 'Kunnen wij de auteur inlenen?', riep Alexander Pechtold. En Piet Hein Donner, doorgaans toch tegenstander van satire, voer uit tegen Zalm: 'Het moet ingewikkelder en minder leesbaar, want anders denkt de lezer dat regeren eenvoudig is.'


Red.:   Daar verklapt Piet Hein Donner dus de werkelijke reden dat ambtelijke stukken zo ingewikkeld eruit zien, ondanks regelmatige oproepen en beloftes dat men het beter zal gaan doen: men wil ze ingewikkeld houden, om niet te laten zien dat hun werk niet zo moeilijk en ingewikkeld is. De vermoedelijke reden dat ze dat niet willen laten zien is om de mogelijkheid van controle van en invloed door buitenstaanders, gewone burgers, zo klein mogelijk te houden.
 

Uit: De Volkskrant, 09-09-2005, kopartikel

Donner: OM beschadigd door media

Minister overwoog klacht tegen Netwerk

Minister Donner van Justitie maakt zich grote zorgen over de druk die de media uitoefenen op het Openbaar Ministerie. Door alle kritiek op de aanpak van de Schiedamse parkmoord wordt het imago van het OM fors beschadigd, vindt de minister. ‘Onder druk worden uitspraken gedaan die schade doen aan instituten waar we langer mee moeten doen dan vandaag.’


Donner vindt dat er rust nodig is rond de parkmoord-zaak, waarvoor Cees B. ten onrechte werd veroordeeld tot achttien jaar celstraf en tbs voor de moord op Nienke Kleiss (10). ‘Als er iets is misgegaan in deze zaak, is het juist de volle druk van de media op iets dat rustig overleg vergt.’
    Maandag ontstond ophef nadat het televisieprogramma Netwerk had gemeld dat het Openbaar Ministerie bewust bewijs heeft achtergehouden dat had kunnen leiden tot de vrijspraak van Cees B. De voorzitter van het college van procureurs-generaal Brouwer ontkende dat een dag later. In een brief die vervolgens uitlekte, gaf hij echter toe dat het OM de rechter niet had gemeld dat forensische deskundigen twijfelden aan de schuld van Cees B.
...
    De Nederlandse Vereniging van Journalisten ergert zich aan de kritiek van Donner. ‘Het Openbaar Ministerie moet bestand zijn tegen druk van de media’, zegt voorzitter Kees Schaepman. ‘Als het OM fouten maakt, moet je niet de boodschapper de schuld geven.’
...Volgens Schaepman bemoeien Kamerleden en ministers zich te veel met de journalistiek. ‘Het lijkt wel of politici de waakhond zijn van de media in plaats van andersom.’ Het Openbaar Ministerie heeft zelf aanleiding gegeven tot de felle kritiek op zijn handelen, stelt Schaepman. ‘Je kunt moeilijk volhouden dat het slechte imago van het OM wordt veroorzaakt door de media.’


Red.:   Voor de feiten achter de zaak, zie hier uitleg of detail . De weerlegging van Donner's opmerking is dus zeer simpel; eerste de versie van de professionals


Uit: De Volkskrant, 10-09-2005, door Marcel van Lieshout

Peiling | Hebben de media het gedaan in de zaak-Cees B.?

Minister Donner van Justitie heeft het niet zo op de media, bleek al eerder. Nu zegt hij dat ze het imago van het Openbaar Ministerie beschadigen. Is de boodschapper schuldig?


Gijs van Beuzekom, hoofdredacteur van NCRV's Netwerk: 'Onbegrijpelijk dat minister Donner de boel omdraait. Niet wij, maar zijn eigen OM is het probleem. Wij staan honderd procent achter ons verhaal. ....'

Hans Hillen, oud-journalist, oud-Kamerlid, voorzitter College Van Zorgverzekeraars: '... in dit geval slaat Donner de plank volledig mis. Over die DNA-kwestie is zeer zakelijk bericht.'

Gerard Schuyt, emeritus hoogleraar mediarecht: 'Dit is wel een duidelijk gevalletje van: de boodschapper heeft het weer gedaan. Terwijl alles wat is fout gegaan in deze zaak bij het OM is fout gegaan. Die meneer Brouwer van het OM, voorzitter van het college van procureurs-generaal, heeft zelf een scheve schaats gereden door iets te ontkennen, wat later toch weer anders bleek te liggen. Donner vindt het kennelijk lastig dat media fouten belichten. Hij wil ze in alle rust kunnen herstellen. Dat getuigt van een mentaliteit van alles onder de pet houden.'

Lousewies van der Laan, D66-Kamerlid: 'Iemand van justitie heeft zelf een interne e-mail gelekt aan Netwerk. Dan is het bizar om aan Netwerk te vragen dat niet uit te zenden. Soms zijn media inderdaad hijgerig, maar daarvan heb ik in dit geval niets gemerkt. Dit gaat echt ergens over. Mensen zijn geschokt over wat ze horen; niet over de rol van die media. Die vervullen hun rol in de waarheidsvinding.'

Hans Siepel, oud-voorlichter van Binnenlandse Zaken: 'Hoeveel rapporten liggen er niet over verstoorde verhoudingen tussen Den Haag en media? Je kan niet blijven roepen dat alles de schuld is van de media. ... Je ziet toch zo dat het probleem niet bij de media maar bij het OM ligt? Donners werkelijkheid is een heel andere en dat is misschien wel het meest bedreigend: hij denkt écht dat de media alle problemen veroorzaken.'

Hans Hillen: 'Dit is niet voor het eerst dat Donner de schuld bij de media legt. ... Het punt is meer: hij ziet alle kritiek als vijandschap. Ik zeg altijd: de media zijn als ruw toiletpapier, het doet even zeer maar het reinigt goed.'

Gijs van Beuzekom: 'Maandag zijn wij met onze uitzendingen over Cees B. en het DNA begonnen. Justitie wilde niet reageren. Pas toen we zelf een persbericht uitgaven, kwam er van het OM een reactie. Ze hebben ons nog wel gevraagd de DNA-sheets van de site te halen, en dat verzoek hebben we ingewilligd.
    'Ik kan totaal niet begrijpen waarom Donner ons onverantwoordelijkheid verwijt. Hoe je het ook wendt of keert, uit allerlei onderzoeken blijkt dat het vertrouwen in de rechtstaat aan het afnemen is. Daar zou hij zich om moeten bekommeren.'

Hans Hillen: 'Als ik kritiek zou mogen uiten op de media, dan is het dat de media te veel inspelen op de emotie in plaats van op de argumenten.... Maar nogmaals, in deze kwestie is degelijk journalistiek werk geleverd.'

Gerard Schuyt: 'De opstelling van Donner getuigt vaak van paternalisme: als regenten zullen wij het wel even onderling uitzoeken. Hoor eens: ook ik ben geschokt! Maar niet over de media. Wel over hoe het Openbaar Ministerie in deze kwestie heeft gehandeld.'


Red.:   En hier die van krantenlezers:
 

De Volkskrant, 10-09-2005, ingezonden brief van Lietje Perizonius (Abcoude)

Heer Donner zit er niet mee

Nu het Openbaar Ministerie zo kwaad is dat het uitspraken-onder-druk doet, roept het OM dat dat de schuld van de media 'is hadden de media het OM maar niet zo onder druk moeten zetten. Nu is de reputatie van het OM door de media beschadigd.
    Toen mijn moeder zo kwaad op mij was dat ze kokende melk op de poes liet vallen, riep ze ook dat dat mijn schuld was, had ik haar maar niet zo boos moeten maken, nu had de poes door mij een brandwond.
    Donner zit er niet mee. 'Je moet niet telkens uitleg willen geven aan alles achter de komma'. Een aparte redenering.


De Volkskrant, 10-09-2005, ingezonden brief van T.M. Gorter (Wassenaar)

Onderschoffelen

Minister Donner vindt dat er rust nodig is in de Parkmoord-kwestie. Hij overwoog zelfs een klacht tegen Netwerk (Voorpagina, 9 september). Jarenlang heeft de minister de strijd tegen de misdaad aangewakkerd en zware druk gelegd op politie en OM. Jarenlang heeft hij (wettelijke) maatregelen geproduceerd om de speelruimte van politie en justitie te vergroten. Nu dit - geheel voorspelbaar - heeft geleid tot grensoverschrijdend gedrag bij leden van het OM, probeert hij de zaak onder te schoffelen en hebben de media het gedaan.
    Je kunt het jammer vinden dat misdaad zo'n belangrijk onderdeel van het amusement is geworden dat vooral voor de televisie wordt gemaakt. Een minister die angstgevoelens onder het publiek via diezelfde media stelselmatig bespeelt om de macht van de overheid tegenover de burger groter te kunnen maken, moet niet klagen over de gevolgen. Rust voor het OM?
    Heer Donner, dat gaat niet lukken!


De Volkskrant, 10-09-2005, ingezonden brief van Ruud E. de Vringer (Almere)

Farizeïsch

Volgens een onderzoek van TNS NIPO, donderdag gehouden in opdracht van RTL Nieuws, zou 80 procent van de bevolking (lees: de ondervraagden) het ontslag willen van de voorzitter van het College van procureurs-generaal, H. Brouwer, in verband met het achterhouden van ontlastend bewijsmateriaal in de Schiedamse parkmoord. Ik ben het daar volslagen mee eens. Als juist is wat de Volkskrant vrijdag op de voorpagina publiceerde over procureur-generaal Dato Steenhuis (verkeerscriminaliteit op de snelweg A28) mag, wat mij betreft, ook ontslag volgen.
    Maar laten we niet farizeïsch te werk gaan (woorden van de minister van Justitie dezer dagen) en ons afvragen of het aanblijven van minister Donner wel terecht is. Hij is als enige de politiek verantwoordelijke voor de genoemde fouten. Te vaak is het de afgelopen jaren voor de politici met een sisser afgelopen: 'Er zijn fouten gemaakt, maar dat gebeurde door anderen en dus mag de betreffende bewindspersoon gewoon blijven functioneren,en rollen er koppen van andere mensen.' Daar mag nu wel eens een eind aan komen!


De Volkskrant, 10-09-2005, ingezonden brief van M. de Bruijn (Limbricht)

Beschadigd

Sorry meneer Donner, maar het OM beschadigd? Er is er hier maar een die echt enorm en onherstelbaar beschadigd is voor zijn verdere leven en dat is meneer Cees B. Geen enkele som geld kan dit ongedaan maken. Zo zie je weer eens hoe hier in het land de verhoudingen liggen tussen 'hogere instanties' en de 'gewone burger'.


De Volkskrant, 10-09-2005, ingezonden brief van Patrick Marx (Amsterdam)

Dictatuur

Herkent u de eerste trekjes van de dictatuur die Donner in ons land voorstaat? Angst zaaien in het land over, nog fictieve, terroristen. Inperken van de rechten van de mens, als bescherming tegen deze nog fictieve dreiging. Aanpakken van de pers als deze ernstige misstanden binnen zijn justitiële apparaat aan de kaak stelt. Het goedpraten dat onschuldige burgers zonder eerlijk proces veroordeeld worden terwijl de echte dader op vrije voeten blijft.
    In mijn ogen schuilt hierin de ware bedoeling van Donner: het oprichten van een ministeriële dictatuur.


De Volkskrant, 10-09-2005, ingezonden brief van Liek Biggelaar (Oisterwijk)

Blunder

Dit is niet de eerste blunder van de incapabele minister. Het OM met rust laten? Niks ervan. Kamervragen en doorlichten die handel!


Red.:   Hoer fout is die Donner? Ontzettend fout, is die Donner! Het corrupte elitarisme in haar meest stinkende soort.
     Twee jaar later is er een ander kabinet, maar de aard van de heer Donner is niet veranderd:
 

Uit: DePers.nl, 02-10-2007.

Kamer onderzoekt aanpassing notulen door Donner

Het bestuur van de Tweede Kamer gaat uitzoeken hoe de wijziging van de notulen van de Tweede Kamer door minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA) tot stand is gekomen. Dat zei Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

Ieder debat in de Tweede Kamer wordt vastgelegd door stenografen. Na afloop leggen zij een conceptversie van de zogeheten handelingen voor aan de Tweede Kamerleden en bewindslieden. Donner liet onlangs tijdens een debat over de wijziging van het ontslagrecht een uitspraak van zichzelf achteraf wijzigen.
    De gewraakte zin luidt als volgt: "Ik moet toch even wat rechtzetten; partijen kunnen in Nederland niet bij onderlinge overeenstemming de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat heeft de wetgever verboden." De bewindsman liet dit na afloop veranderen in: "Ik moet toch even wat rechtzetten; de werkgever kan in Nederland niet de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Dat heeft de wetgever verboden."    ..


Red.:   Een materiële inhoudelijke verandering. Gepleegd omdat Donner er na het debat op gewezen werd dat zijn uitspraak onjuist was. En ook juridisch onjuist. En hij wilde niet op schrift betrapt worden op een juridische onjuistheid. Waarop hij dus en een echte overtreding pleegde: het dokteren van de notulen van de Tweede Kamer. Wat ook bekend werd:

  Volgens Donner zijn de handelingen geen letterlijk verslag van het debat, maar zijn de notulen bedoeld om 'de zin en strekking van het debat duidelijk te maken'.

Leugen één - de verslagen moeten redelijke letterlijk de inhoud weergeven. Ter voorbereiding van:
  In die zin was zijn wijziging een voorstel 'ter verduidelijking'.

Leugen twee - de wijziging was van materiële aard.
  Hij bestreed daarom dat zijn ingrijpen de strekking van het betoog heeft gewijzigd.

Leugen drie.
    Piet Hein Donner is dus een vervalser van ambtelijke stukken, en een regelrechte leugenaar. Bij herhaling.
    Weer wat later. En talloze leugens, maar het liegen maakt een dusdanig deel uit van de politiek, met name de rechtse, dat een mens daar afgestompt van raakt. Tot er weer een zeer opvallend geval langskwam - niet zozeer een leugen, maar zo mogelijk nog erger:


Uit: De Volkskrant, 05-05-2011, van verslaggever Emiel van Dongen

Kamer bezorgd over aan banden leggen van Wob
 
Tussentitel: Wob-verzoeken zijn nu soms een schot hagel | Piet Hein Donner - Minister van Binnenlandse Zaken

De Tweede Kamer is bezorgd over het voornemen van minister Donner van Binnenlandse Zaken om het opvragen van overheidsinformatie door burgers, journalisten en wetenschappers aan banden te leggen. De minister vindt dat er te veel 'oneigenlijk gebruik' van wordt gemaakt.
    Donner deed zijn uitspraken dinsdagavond in het kader van de Dag van de Persvrijheid. Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moeten volgens Donner niet worden gehonoreerd als ze gaan over het proces dat voorafgaat aan een besluit. Alleen het besluit als 'gemeenschappelijk product' valt volgens Donner onder de openbaarheid van informatie.   ...


Red.:    Waarop meteen al reacties vanuit de journalistiek kwamen dat dat natuurlijk volstrekte onzin is: juist in het voortraject is te bepalen hoe zaken tot stand zijn gekomen en waar dingen fout zijn gegaan wat Donner natuurlijk ook wee, en de reden is om deze beperking voor te stellen. Vergezeld van drogredenen, natuurlijk:

  Verder stelde hij dat de kosten voor het openbaar maken van bepaalde overheidsinformatie soms niet opwegen tegen de 'winst' van openbaarmaking. Donner: 'Verzoeken zijn nu soms een schot hagel in de hoop dat één korreltje raak is. Tientallen ambtenaren hebben daar een dagtaak aan; dat is geen efficiënte tijdsbesteding.'
    Ook vindt de minister dat 'oneigenlijk gebruik' van de Wob moet worden tegengegaan. Zo zou het doel van sommige verzoeken enkel zijn om de dwangsom te incasseren die de overheid moet betalen als zij de informatie te laat levert of om de besluitvorming te frustreren.

Watt zelfs als het waar zou zijn, totaal niet opweegt tegen die gevallen die wel belangrijke informatie opleveren:
  Journalistenvakbond NVJ noemt Donners uitspraken 'zorgelijk'. Informatie over wat aan de overheidsbesluitvorming vooraf gaat, is volgens NVJ juist cruciaal om de macht te controleren. Algemeen secretaris Thomas Bruning: 'Zo kun je bijvoorbeeld controleren of belangen van bedrijven of bepaalde personen invloed hebben gehad.'
    Bruning stelt dat als Wob-verzoeken te veel werk kosten, de overheid eerst bij haarzelf te rade moet gaan. 'Zorg als overheid eerst maar eens dat je informatievoorziening goed is. Dan is het niet nodig om zo veel ambtenaren erop te zetten.'

En waar het natuurlijk om gaat is dit:
  Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA) ... 'De minister gaat uit van 'geheimhouding, tenzij..., terwijl het idee van de Wob moet zijn: 'openbaarheid, tenzij'.

En aangezien openheid en informatie een kern van en noodzakelijke voorwaarde voor democratie zijn, zoals Piet Hein Donner ook heel wel weet, keert Piet Hein Donner zich dus welbewust tegen de democratie. Uit aristocratische en oligarchische machtwellust, natuurlijk
    In tegenstelling tot zijn reputatie is Piet Hein Donner dus geen rechtzinnig en/of rechtvaardig mens, maar een doodgewone belangenvertegenwoordiger van de topklasse, een echte oligarch die strijdt tegen het volk, die er door middel van woord en gebaar er in is geslaagd de indruk van rechtzinnigheid en rechtvaardigheid te wekken.
    Gunst, het wordt nog allemaal bewezen ook:


Uit: De Volkskrant, 09-07-2011, door Ron Meerhof en Martin Sommer

Onderkoning met moerasstrategie

Minister Piet Hein Donner is de gedoodverfde nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State. Maar zijn magie lijkt uitgewerkt. 'Hij is clownesk aan het worden.'

Gezocht: vicevoorzitter van de Raad van State (m/v). Een advertentie met een dergelijke tekst valt na de zomer te verwachten. Maar nu al zijn vriend en vijand het erover eens: dé kandidaat voor het vicepresidentschap van de Raad van State heet Piet Hein Donner.   ...
    Jan Pieter Hendrik Donner (1948) heeft op het oog alle papieren. Hij had al een glanzende carrière achter de rug toen hij in 2002 minister van Justitie werd in het kabinet-Balkenende I; als ambtenaar had de telg uit het roemruchte juristengeslacht weten op te klimmen tot het voorzitterschap van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het lidmaatschap van de Raad van State.
    Sindsdien maakt hij deel uit van alle kabinetten. Eerst driemaal als minister van Justitie; stut en steun voor premier Balkenende. Daarna als minister van Sociale Zaken in het moeizame kabinet met Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) en nu in derde variant als minister van Binnenlandse Zaken. Uiterlijk lijkt er geen betere 'onderkoning' in de aanbieding, met zijn zwarte herenrijwiel, driedelig kostuum en professorale dictie.
    Maar na negen veelbewogen jaren lijkt de magie goeddeels uitgewerkt. Hoewel vermoedelijk dus theoretisch, wordt de vraag op de vierkante kilometer rondom het Binnenhof steeds vaker gesteld: is Piet Hein Donner eigenlijk wel de geschikte man voor die baan? Zijn faam is de laatste jaren aan slijtage onderhevig.
    Donner maakte als minister van Justitie snel indruk.
    Maar hij was ook al snel omstreden, toen hij na de moord op Theo van Gogh in 2004 het beruchte godslasteringsartikel uit de mottenballen wilde halen; daarmee suggererend dat Van Gogh zelf aanleiding had gegeven tot de daad. Nieuwe opwinding volgde toen Donner zei dat de sharia, de islamitische wetgeving, ook in Nederland kon worden ingevoerd. Donner bedoelde vooral dat de Grondwet met een tweederde meerderheid kan worden veranderd, óók als dat de sharia oplevert. Wat bleef hangen was zijn obstinate rechtlijnigheid, plus de kennelijk onweerstaanbare lust om zijn gehoor te prikkelen, uit te dagen en soms regelrecht te pesten.   ...
    Die pesterigheid is ook na bijna een decennium ministerschap nog helemaal intact. Onlangs nog kreeg hij het genootschap van hoofdredacteuren in de gordijnen door te stellen dat er wellicht te veel gebruik of zelfs misbruik van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) wordt gemaakt. 'Donner is wereldvreemd', was de reactie van de hoofdredacteuren. De gemeentekoepel VNG, die dreigde tegen een deel van Donners bestuursakkoord te stemmen, voegde hij toe: 'Als iedereen doet wat hij leuk vindt, dan heb je geen akkoord.'    ...
    Achteraf kan worden vastgesteld dat Donner op het departement van Justitie in zijn element was. Tegen de buitenwereld hield hij altijd stug vol dat hij de taak vervulde uit louter plichtsbesef; ook op zijn voorvaderen had de Staat immers nimmer een vergeefs beroep gedaan. Maar mensen die hem goed kennen, weten het zeker: hij genoot. 'Donner is ijdeler dan hij doet voorkomen', zegt een voormalige collega. Een medewerker: 'Hij was zó trots toen hij langer minister was dan zijn grootvader! Op het kinderachtige af.'    ...
    Hirsch Ballin en Donner waren al sinds de jaren tachtig rivalen in de competitie om het predicaat 'slimste jurist binnen het CDA'. In de eerste drie kabinetten-Balkenende mocht Donner nog graag de ministerraad vergasten op juridische colleges.
    Maar in Balkenende IV was het over met Donners juridische monopolie. Uitgerekend zijn rivaal was inmiddels minister van Justitie. En anders dan Donner was Hirsch Ballin wél een erkend vooraanstaand jurist, wél gepromoveerd, wél hoogleraar geweest. In de Trêveszaal is het meermalen voorgekomen dat hij de betogen van Donner onderbrak om te wijzen op inconsistenties en onjuistheden.
    In dat vierde kabinet kwam tevens aan het licht dat Donner een opmerkelijke opvatting had over onderhandelen. Hij ging nauwelijks in op de argumenten van de overkant en bleef zijn standpunt herhalen. Dat werd niet alleen in het PvdA-kamp vastgesteld. Toenmalig CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel vroeg tijdens de onderhandelingen over het crisispakket van 2009 herhaaldelijk schorsingen aan om op Donner in te praten: hier zit wisselgeld, daar kun je nog wat toegeven. Donner keerde terug en stak weer hetzelfde verhaal af, op de vaderlijke toon die de Kamer ook kent, het hoofd iets schuin en de handen in de uitlegmodus: 'Néééé, opnieuw...' ...
    Op zijn portefeuilles heeft Donner de laatste vier jaar niet veel voor elkaar gekregen, is het in ruime kring gedeelde oordeel. Als oorzaak wordt zijn starheid genoemd. Hij neemt nooit wisselgeld mee naar de Kamer en luistert slecht. Het is lastig om een wezenlijk debat te voeren met Donner. Door de jaren heen verschuilt hij zich steeds routineuzer achter debattrucs; negeren, opzettelijk verkeerd begrijpen of een vlucht in langdradige cirkelredeneringen.
    'Een retoricus met een moerasstrategie', vat SP-Kamerlid Ronald van Raak samen. Aan de andere kant van het politieke spectrum verwoordt SGP-leider Kees van der Staaij dat milder: 'Ik herken dat hij niet het debat in gaat om verrijkt te worden met inzichten van parlementariërs.' En: 'Er is vaak wel een wolligheid waar je niet de vinger achter krijgt.'
    Partijen als de SP verweten Donner in die jaren zetbaas van de werkgevers te zijn. Maar ook in die kring is irritatie. 'Hij was ineffectief', zegt een werkgeversvertegenwoordiger. 'Neem nou die tijdelijke WW-regeling tijdens de crisis: we moesten eindeloos trekken en sjorren voordat-ie in beweging kwam. Een steile calvinist maar ook nog een corpsbal, dus altijd contrair. Moeizaam.'
    Donner doet te weinig en hij doet het te laat, is een bekende klacht, zelfs op een cruciaal onderdeel van zijn portefeuille als de woningmarkt. ...
    ... Een groter obstakel is Donners uitgesproken politieke profiel. Want dat heeft hij, daar helpen geen driedelige pakken en ogenschijnlijk objectief-bestuurlijke redevoeringen aan.
    Zo verdedigde Donner enkele weken terug met verve zijn 'integratie-visie' met als strekking dat immigranten zich moeten 'aanpassen' aan de 'leidende cultuur'. Vijf jaar geleden verzette hij zich daar nog uit alle macht tegen; hij ontkent dat nu stellig. ...
    Paradoxaal genoeg legde Donner op één onderwerp juist wel geregeld een grote mate van soepelheid aan de dag: de wet. 'Hij is nooit te beroerd uiteen te zetten dat iets juridisch niet kan', zegt een voormalige collega-bewindsman. 'En dat blijkt dan vaak niet juist.' Een prominente partijgenoot: 'Piet Hein heeft eerst een standpunt en verzint de juridische argumentatie er ter plekke bij.'
    Juist die wel erg pragmatische omgang met wat wél onwrikbaar zou moeten zijn, baart sommigen zorgen met het oog op zijn mogelijke aanstaande functie. Als Donner moest kiezen tussen de zuiver juridische benadering en politiek gewin op de korte termijn, koos hij al te vaak het laatste, zeggen critici. 'Als het erom spant, is hij de machtspoliticus, níet de staatsman', vat een voormalige collega samen.
    Zijn rol in de formatie van dit kabinet is daarvan een voorbeeld. Achter de schermen probeerde Donner de dissidente Kamerleden Klink, Koppejan en Ferrier een verklaring te laten ondertekenen dat ze zich aan de wil van de fractie zouden onderwerpen. Volstrekt in strijd met het staatsrecht. 'Maar hij had zichzelf ervan overtuigd dat het wel kon', zegt een van de betrokkenen. 'Omdat het hem goed uitkwam.'
 

Tussenstuk:
De Raad van State

De Raad van State werd in 1531 in het leven geroepen door keizer Karel V. Twaalf hoge edelen moesten hem adviseren in zaken als oorlog en vrede. Met twee korte tussenpozen is de raad altijd blijven bestaan. Onder de latere keizer Napoleon Bonaparte kreeg de Raad van State in 1799 ruwweg de huidige vorm.
    Het staatshoofd is voorzitter, er is een vicepresident en er zijn maximaal tien leden. De vicepresident heeft de dagelijkse leiding, het staatshoofd zit ceremoniële gelegenheden voor.
    De raad adviseert de regering en het parlement over wetgeving en bestuur. De regering is verplicht advies te vragen over wetsvoorstellen en internationale verdragen. Sinds 1989 is de Tweede Kamer verplicht de Raad van State advies te vragen als een Kamerlid een eigen wetsvoorstel maakt.
    Ook is de Raad van State de hoogste bestuursrechter. Bij een geschil tussen een burger en de overheid of tussen overheden onderling, kan een van de partijen de raad om een oordeel vragen. Bij geschillen over andere beslissingen en maatregelen als kapvergunningen en subsidies of vreemdelingenzaken dient de raad als eventuele hoogste beroepsmogelijkheid tegen vonnissen van lagere rechtbanken. Bij de afdelingen advisering en bestuurszaken werken op dit moment ruim veertig staatsraden.


Red.:   Zelden zo'n lijst van gebleken ongeschiktheden voor de gewenste functie gezien ... Eigenlijk ongeschiktheden voor wat voor leidende functie dan ook. Misschien zou een tijd handenarbeid nog wat nuttigs voor de maatschappij opleveren ...
    Nog een van zijn "onderhandse" acties:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2011, door Tjerk Gualthérie van Weezel

'Opportunist' Donner onder vuur huurders

... ... de directeuren van de Woonbond en van huurdersvereniging Amsterdam ...Ronald Paping en Arco Leusink ... hebben zij zojuist de algemene maatregel van bestuur aangevochten waarmee Donner huurwoningen in populaire woningmarkten per 1 oktober 15 tot 25 extra punten toekent. Een huurverhoging dus, die kan oplopen tot 125 euro per maand. Een deel van de sociale huurwoningen zal erdoor worden geliberaliseerd. 'Slecht voor huurders en slecht voor de woningmarkt', vinden Paping en Leusink. Maar bozer zijn ze dat Donner die beslissing 'langs het parlement heeft geloodst en niet erdoorheen'.
    Hun belangrijkste argument heeft Donner eerder dit jaar zelf aangeleverd in een debat met de Tweede Kamer, toen hij nog een heel ander voorstel verdedigde. Hij wilde alle huurwoningen in Nederland er 25 extra punten bij geven. ...
    Maar toen Donners eigen CDA de steun voor dat plan introk, bleek de jurist ineens veranderd over de juridische onmogelijkheid van plan B. ...
    De haast van Donner heeft intussen wel praktische consequenties. De nieuwe puntentelling is immers al in werking getreden. De twee huurdersorganisaties vrezen dat er in korte tijd heel veel woningen zullen worden geliberaliseerd, vooral in Amsterdam. ...


Red.:   De kwalificatie in de kop van het artikel had ongetwijfeld anders geleid als het journaille ook door deze maatregel was getroffen. Als het bijvoorbeeld ook de huizenbezitters had getroffen. Dat had er vermoedelijk zoets gestaan als "'Rat' Donner onder vuur kopers" ...
    De houding van Donner ten opzichte van instituties is dezelfde als die van de Zonnekoning: volstrekte willekeur:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2011, van verslaggever Wilco Dekker

'Donner lapte advies Raad van State aan zijn laars'

Oud-minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken heeft vorige week op zijn laatste dag als bewindsman een advies van zijn nieuwe werkgever, de Raad van State, 'aan zijn laars gelapt'. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis.
    In een wetsvoorstel van afgelopen vrijdag houdt Donner vast aan het uitgangspunt dat een woning zonder energielabel niet meer verkocht mag worden. De Raad van State, waar de voormalige CDA-minister vanaf februari de nieuwe vicepresident is, vindt die sanctie te zwaar voor de overtreding.
    Het energielabel, dat aangeeft hoe zuinig een woning is , is al sinds 1 januari 2008 verplicht. Tot nu wordt het gedoogd als bij de verkoop geen energielabel geleverd wordt. Dit tot irritatie van de Europese Unie, die het label bedacht vanwege de energiebesparing. Nederland werd eerder dit jaar door Brussel gemaand werk te maken van de handhaving.
    Dat deed minister Donner, en hoe: als er geen energielabel is, moet de notaris de verkoop van de woning bij het tekenen van de akte blokkeren. De Raad van State vindt dit een te zware sanctie. Andere landen delen boetes uit, en dat werkt ook.
    Afgelopen vrijdag meldde Donner dat hij naar het advies van zijn nieuwe werkgever heeft geluisterd. In het definitieve wetsvoorstel staat dat de notaris al bij het opstellen van de akte van overdracht de woningoverdracht moet weigeren, als er geen energielabel is. Zo krijgt de verkoper tijd zo'n label alsnog te regelen.
    Volgens de Vereniging Eigen Huis blijft het effect hetzelfde: geen label, geen verkoop van de woning. Donner negeert zo zijn nieuwe werkgever, vindt de belangenbehartiger van de huiseigenaren.   ...


Red.:    Er is op zijn minst een kans dat Donner eindigt op zelfde manier als de nazaat van de Zonnekoning: Lodewijk de Zestiende.
    Het is nu 2 november 2014, precies tien jaar na de moord op Theo van Gogh. Tijdens de reportages naar aanleidng hiervan kwamen ook de beelden langs van de reacties van politici, met onder andere Piet Hein Donner, met de uitspraak dat "Wie godsdiensten beledigt, zoiets kan verwachten".
    Maar al eerder had Donner landverraderlijke uitspraken gedaan:


Uit: De Volkskrant, 18-06-2011, van verslaggevers Kim van Keeken en Ron Meerhof

Donner blijft bij uitspraak over sharia

CDA-minister Donner van Integratie houdt zijn omstreden uitspraken uit 2006 over de mogelijkheid van invoering van islamitische rechtspraak in Nederland overeind. Die zijn volgens hem niet strijdig met de deze week openbaar gemaakte nieuwe visie van het kabinet op de integratie.
    Donner, destijds minister van Justitie, zei in 2006 in een interview met Vrij Nederland: 'Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?' Hij noemde dat 'de essentie van democratie'. Donner noemde verder de reactie van veel mensen op de komst van de islam 'extreem' en zei een nieuwe, islamitische zuil met open armen te zullen ontvangen.


Red.:   Die Piet Hein Donner is een zo ernstige cultuur- en landverrader, dat marteling voor zijn executie, na de formaliteiten van een proces, bespreekbaar moet zijn.


Naar Dossiers , of site home .