WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economie, basis, II : dwang

14 okt.2008

Er bestaat een langdurige geschiedenis, bijna net zo lang als die van de mensheid, van gevallen waarbij bepaald mensen gedwongen werden te produceren voor andere, zonder noemenswaardige tegenprestatie - een enkel historisch voorbeeld:


Uit: NRC Next, 02-09-2008, door Evert Jan Ouweneel

Zonder boer geen gouden tijden

...   Ooit leefde men op aarde van jagen en verzamelen, maar dat leverde onvoldoende voedsel op voor een beschaving. In vier gebieden op aarde zien wij eerst de landbouw opkomen en daarna een beschaving: in het Midden-Oosten, in Oost-AziŽ en in Midden- en Zuid-Amerika.
    In de eerste beschaving, die van MesopotamiŽ (het huidige Irak), gebruikten de priesters vanaf 3500 voor Christus het voedsel van de boeren om de tempeldienst steeds verder uit te breiden en te verfraaien. ... De belangrijkste knooppunten in het handelsweb werden steden met hoge muren, waarbij de macht van de strijders toenam ten koste van de priesters.  ...


Red.:   Dat gebruik door priesters en later de strijders van het voedsel van de boeren ging niet altijd en overal op vrijwillige basis. Onderstaande illustratie is uit Das Narrenschiff van Sebastian Brant (met illustraties van onder andere van Albrecht DŁrer) , en is uitgegeven 1494, dat wil zeggen: het is een illustratie van hoe het er in de Middeleeuwen aan toeging:


De boer wordt toch ondanks zijn ijver,
levend gevild door ridder en schrijver


Red.:   Oftewel: in de Middeleeuwen was het afstaan van voedsel aan "de stad" niet heel erg een kwestie van vrijwilligheid. Het is eigenlijk nauwelijks voorstelbaar dat het er elders op de wereld heel erg anders aan toeging.


Naar Economie, basis II , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .