WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economen: de OESO en anderen

29 mei 2007

Wie zijn geheugen slechts een paar jaar terug laat gaan, weet dat we toen te maken hadden met een periode van economische stagnatie in de groei. Dat was reden voor instituten als het het CPB uitleg of detail en de OESO om beleidssuggesties te doen: verlaging van de overheidsuitgaven, hogere arbeidsproductiviteit, en belastingverlaging of lastenverlichting om de economie weer op peil te krijgen.
   Nu gaat het economisch weer een stuk beter, en de OESO vindt zelfs dat de economie oververhit dreigt te raken. Dus komt ze weer met beleidsvoorstellen:


Uit: De Volkskrant, 25-05-2007, van een verslaggever
 
Economie Nederland dreigt oververhit te raken

Loon-prijsspiraal dreigt. Nederlanders moeten meer uren werken. Productiviteit van Nederlandse werknemer zal dalen.


De Nederlandse economie stevent af op oververhitting. Daardoor dreigt een loon-prijsspiraal, waarbij de lonen snel stijgen en de prijzen in de winkels die ontwikkeling volgen. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar halfjaarlijkse economische rapport. ...
    De OESO adviseert de overheid daarom zo weinig mogelijk geld uit te geven; overheidsuitgaven jagen de economie immers aan. De Europese Commissie drong daar eerder deze maand eveneens op aan.
    Ook vindt de OESO dat Nederlanders langer moeten gaan werken. Dat is een van de belangrijkste manieren om problemen op de krappe arbeidsmarkt af te wenden. ...


Red.:   Dus wat adviseert de OESO: verlaging van de overheidsuitgaven, hogere arbeidsproductiviteit. Wat dus in het eerste of het tweede geval onzin is: verlaging van de overheidsuitgaven en hogere arbeidsproductiviteit kunnen de economie laten groein of laten slinken, maar niet beide.
    Even vreemd is het tweede deel van het recept: de belastingendruk. Het verhaal over de belasting druk wordt zo vaak verteld dat het volkomen ingesleten is: hogere belasting betekent een slechtere economie, lagere belasting betekent een hogere economie. in slecht tijden dus belastingverlaging. En is goede tijden dus ..... En nu zijn die goede tijden er, en nu dreigt oververhitting. En wat stelt die OESO dan voor: juist, geen belastingverhoging.
    Het is dus volkomen duidelijk: die adviezen van de OESO gaan helemaal niet over de objectieve werking van de economie - het zijn gewoon uitspraken in het kader van de invoering van het Angelsaksische model: zo klein mogelijke overheid, zo laag mogelijke belasting, en zo groot mogelijke inkomensverschillen. Want dat is allemaal ten gunste van de heren topeconomen.
    En dure arbeidskrachten moeten natuurlijk zo snel mogelijk vervangen worden door goedkope immigranten:


Uit: De Volkskrant, 01-02-2008, van een verslaggever

OESO: ontslagrecht moet soepeler

Tekort aan arbeidskrachten is belangrijke bedreiging | Advies om AOW-leeftijd te verhogen | Maximale duur van WW moet omlaag.

De OESO, de club van rijke landen, vindt dat het kabinet veel verder moet gaan bij het hervormen van de arbeidsmarkt. In haar jaarlijkse rapport over de Nederlandse economie beveelt de organisatie onder meer aan het ontslagrecht te versoepelen, de AOW-leeftijd op te trekken, en meer te doen om allochtonen aan de slag te krijgen.
    Secretaris-generaal Angel Gurría van de OESO stelt dat een naderend tekort aan arbeidskrachten een van de belangrijkste bedreigingen voor de Nederlandse economie is. ‘Het verbeteren van prikkels om aan het werk te gaan, is van het allergrootste belang’, schrijft de OESO.
    De organisatie doet een aantal concrete maatregelen om moeilijke groepen aan het werk te krijgen. Zo moet het kabinet de fiscale voorzieningen voor niet-werkende partners sneller afbouwen. CDA, PvdA en ChristenUnie hebben in het coalitie-akkoord vastgelegd dat de zogeheten ‘aanrechtsubsidie’ in vijftien jaar naar nul gaat. Dat kan best wat sneller, vindt de OESO, teneinde meer vrouwen de arbeidsmarkt op te krijgen.   ...
    Om het voor werklozen aantrekkelijker te maken aan het werk te gaan, stelt de OESO voor, de duur van de werkloosheidsuitkering WW te beperken. De 38 maanden die een uitkering nu maximaal duurt moet minder. Verder moet de AOW-leeftijd omhoog.


Red.:   Tezamen dus met de afbouw van de rest van de sociale samenleving.
    Volgende club: de Europese Commissie zelf:
 

Uit: De Volkskrant, 20-05-2008, van verslaggever Ferry Haan

‘Discussie marktwerking achterhaald’

Interview Marcel Canoy | Nederland voert een onbegrijpelijke discussie over marktwerking
.

Marcel Canoy is maandag uitgenodigd om de Tweede Kamer te informeren over het begrip ‘marktwerking’. De Kamer wil weten of de overheid de markten niet te vrij heeft gelaten. De Tilburgse zorgeconoom, die de afgelopen drie jaar werkte voor José Barroso, de Portugese voorzitter van de Europese Commissie, verbaast zich over de Nederlandse discussie: ‘Je kunt niet meer voor of tegen marktwerking zijn. Dat is een discussie van vijftien jaar geleden.’

De Tweede Kamer lijkt te twijfelen over meer markt. Er zijn stakingen in het openbaar vervoer, er is verzet tegen de zorgfusies en de privatisering van Schiphol is afgeblazen. Een begrijpelijke ontwikkeling?
‘Nee, dit is heel raar. Ik heb een sterk gevoel van déjà vu en dat is niet plezierig. Vooral over de discussies in de zorg maak ik me zorgen. Minister Ab Klink probeert heel zorgvuldig het nieuwe zorgstelsel in te voeren, maar hij wordt van alle kanten tegengewerkt. Niet met geldige argumenten, maar met ketelmuziek en een gebrek aan gegevens. Dat is echt een heel groot probleem. Het is onmogelijk de efficiëntie van ziekenhuizen te vergelijken. Dat is in niemands belang. Of je nu links bent of rechts, je wilt toch weten hoe het belastinggeld wordt besteed? Maak nou bijvoorbeeld eens de prestaties bij de twintig duurste behandelingen openbaar. Laat de andere 28 duizend gedefinieerde behandelingen (DBC’s) maar zitten. Zelfs dat gebeurt niet.’   ...


Red.:    Andere club:


Uit: De Volkskrant, 29-03-2011, van verslaggever Douwe Douwes

IMF: kabinet hervormt te weinig

Tussentitel: IMF voor verdere verhoging van de pensioenleeftijd

Het kabinet doet veel te weinig om de economie structureel te hervormen. ...
    Minister-president Rutte vindt zijn CDA-VVD-coalitie juist wel een hervormingskabinet. In november stuurde hij een lijst met zeventien 'hervormingsmaatregelen' naar de Kamer. Het gaat onder meer om het nieuwe bedrijfslevenbeleid van minister Verhagen van Economische Zaken, meer marktwerking in de zorg, en de samenvoeging van de regelingen voor jonggehandicapten, sociale werkplaatsen en bijstand.   ...


Red.:   'Samenvoeging' is een politieke leugen voor "bezuinigingen op". Maar het IMF wil meer:

  Maar het IMF is niet erg onder de indruk, bleek gisteren uit een toelichting van Lorenzo Figliuoli, de landenrapporteur voor Nederland. 'De doelstelling van 18 miljard is ambitieus, maar ik zie niet veel structurele hervormingen in het beleid. Wij zouden meer willen zien.' Het IMF pleit onder meer voor een verdere verhoging van de pensioenleeftijd, extra maatregelen om ouderen langer aan de slag te houden, een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op consumptie

En die laatste is een politieke leugen voor "verlaging van de inkomstenbelasting" samen met "verhoging van de btw". Allemaal voorstellen die de rijken rijker maken en de armen armer. Neoliberalisme optima forma.
    Een ander signaal:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2011, van verslaggever Peter de Waard

IMF: de rijke landen bezuinigen te weinig

De rijke landen bezuinigen te weinig, waardoor er nauwelijks voortgang wordt geboekt met het verminderen van de enorme staatsschulden.
    In 2016 zullen bijna alle belangrijke industrielanden nog staatsschulden hebben die ver boven de 60 procent liggen van het bruto binnenlands product (bbp) - het maximum aanvaardbare tekort.
    Griekenland ziet, ondanks een rigide bezuinigingsoperatie, het tekort oplopen van 142 procent nu, tot 145,5 procent van het bbp in 2016. Ook de Nederlandse staatsschuld is in dat jaar nog 64,4 procent van het bbp. ...


Red.:   De juiste kop is natuurlijk: de rijke landen heffen te weinig belasting.
    Een andere panacee voor alle kwalen van dit soort organisaties is privatisering:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2012, Reuters, AFP, ANP

Ierland mag deel van geld privatisering investeren

... Ierland deed eind 2010 een beroep op noodsteun van Europa en het IMF. In ruil daarvoor moet het land de economie hervormen en privatiseringen doorvoeren.
    Het IMF opperde eerder dat Ierland voor ongeveer 5 miljard euro aan staatsbezittingen van de hand moet doen. ...


Red.:   Het bekende verhaal.
    Net als dit:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2012.

Ander commentaar
...
Wall Street Journal

'De Europese leiders zouden het recente RAPPORT van de Wereldbank OVER EUROPA moeten lezen. De eerste bron van zorg is dat de arbeidsparticipatie laag is en dat wie werkt, dat minder doet dan vroeger. De Europese demografie zit evenmin in de plus. Daardoor zal het toekomstige tekort aan arbeidskrachten nog scherper uitvallen. Ook waarschuwen de auteurs dat het te veel opofferen van economische vrijheid aan sociale zekerheid zowel de overheid als het vrije ondernemerschap schaadt.'


Red.:   "Het schaden van het vrije ondernemerschap" is newspeak voor "de graaiers van de financiële markten helpen".
    Het recept daarvoor:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2014, van verslaggever Peter de Waard

IMF waarschuwt: financiële ebola's bedreigen economie

De groei van veel landen gaat te langzaam, vindt het IMF in Washington. ...


Het IMF heeft zaterdag gewaarschuwd dat de zwakke wereldeconomie bevattelijk blijft voor wat 'financiële ebola's werden genoemd - verstoringen van de financiële stabiliteit die zich snel verspreiden. Daarom moeten landen de moed hebben om hun arbeidsmarkt en sociale zekerheidsstelsels te hervormen en groei te stimuleren.    ...


Red.:   En iedereen weet wat 'hervormen' betekent: afbreken van sociale voorzieningen en lonen omlaag. Zodat er 'economische groei' ontstaat, en ook iedereen weet wat dat betekent: "hoge rendementen op investeringen". En ook iedereen weet wat "investeringen' zijn: "financiële speculaties" - hedgefunds en dergelijke.
    Hoe hoger, hoe abstracter, hoe dommer:


De Volkskrant, 16-04-2015, ingezonden brief van Thomas de Boer, Groningen

Rara, hoe kan dat?

Economen moeten we überhaupt niet vertrouwen, vindt Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer (Ten eerste, 14 april). En wat geeft het IMF hem gelijk met zijn laatste rapport, World Economic Outlook. Daarin staat dat de productiviteit in veel landen terugloopt omdat er te weinig jongeren zijn om de arbeidsplaatsen van ouderen over te nemen. Bovendien is in die landen de jeugdwerkeloosheid te hoog.
    Rara, hoe rijm je dat?


Red.:   Niet, dus ... Het gewoon prietpraters. Het IMF. 
    Nog meer corruptie:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2016, rubriek De kwestie, Peter de Waard

Is IMF speeltje van Franse politici?

189 landen zijn lid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar in de achterkamers maken Franse technocraten de dienst uit. Sinds 1963 stond liefst 33 jaar een Fransman of een Française aan het hoofd van het IMF.
    In 2007 werd Dominique Strauss-Kahn algemeen-directeur. Nadat die zich had vergrepen aan een kamermeisje, volgde zijn landgenote Christine Lagarde hem op. Met haar charme, diplomatieke gaven en intelligentie heeft ze het veruit grootste hulpprogramma uit de geschiedenis van het IMF gerealiseerd: niet aan noodlijdende ontwikkelingslanden of in transformatie verkerende Oostbloklanden, maar aan het redden van het europroject. Liefst 107 miljard euro (80 procent van alle kredieten) leende het IMF aan Griekenland, Ierland en Portugal, zonder die landen eerst serieus te analyseren, zoals dat wel gebeurt bij een lening van een paar honderd miljoen aan een West-Afrikaans land. Veel van dat geld kwam indirect terecht bij de Europese banken, met name die in Frankrijk.    ...


Red.:   Keiharde corruptie.

  Het 86 pagina's tellende interne evaluatierapport dat het IMF hierover eind vorige week uitbracht, is ontluisterend. ...
    Via overdreven optimistische voorspellingen (de opbrengst van privatiseringen werd voor het gemak verviervoudigd tot 50 miljard) werd de indruk gevestigd dat Griekenland zelf uit het dal zou kunnen kruipen. Het IMF berekende dat elke procent extra bezuinigen de Griekse economie zou doen krimpen met 0,5 procent, terwijl dat ruim 2 procent was. Toen in 2012 bleek dat de berekening niet klopte, ging het IMF gewoon door met de onwerkbare strategie, ondanks kritiek van veel opkomende landen en de Zwitsers. 'De staf van het IMF schaarde zich achter de officiële lijn van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank, zonder een onafhankelijk oordeel te vellen', aldus het rapport.

Keiharde corruptie.


Naar Economen , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .