WERELD & DENKEN
 
 

Economen en politiek

Het selectief gebruik van centen en procenten is een van de trucs van rechtse politieke partijen, in Nederlands als prominentste natuurlijk de VVD, om de mensen met lagere inkomens te benadelen ten gunste van die met de hoge. De standaardtruc is om lastenverlichting te formuleren in procenten, en lastenverzwaring, zoals bijdrages voor school of zorg, in centen. Onderstaand het meest recente voorbeeld:

 
Uit: De Volkskrant, 29-08-2006, van verslaggevers
 
Sociaal program VVD oogst kritiek

...   De VVD oogst veel kritiek met haar nieuwe verkiezingsprogramma. De vakbonden, de linkse partijen Ún het CDA vinden dat de liberalen te fors willen snijden in de sociale zekerheid.
De VVD presenteerde maandag het programma in een hogeschool in Rotterdam: 3 procent belastingverlaging voor allen (1400 euro per jaar erbij voor een modaal gezin), gratis kinderopvang en een miljard voor onderwijs.
    De liberalen willen dat betalen uit economische groei, een heffing voor woningbouwcorpora-ties, maar ook uit bezuinigingen op de sociale zekerheid. ...


Red.:   Moeilijk verklaarbaar is het gebrek aan reacties van professionele kant, politici, journalisten, economen, op deze toch zeer opvallende truc. Onderstaand een reactie vanuit het lezerspubliek:
 

De Volkskrant, 28-08-2006, ingezonden brief van Annita Niemeijer-Hilsum (Franeker)

Procenten

Ja hoor VVD, belastingverlaging voor iedereen! Alleen is 3 procent van (bijna) niets niets, terwijl 3 procent van een heleboel best leuk kan zijn. Wordt het geen tijd dat de beleidsmakers eens ophouden in procenten te denken?


Red.:   Zo moeilijk is het dus niet te bedenken. Toch is dat alleen opgemerkt door de leiders van de linkse partijen, en dat dan nog op redelijk omfloerste manier. Verder is er geen enkele ophef over deze toch zeer lage truc, vanuit journalistieke en economische hoek. Het IRP kan maar een enkele verklaring bedenken: deze professionele groepen hebben dusdanige inkomens dat ze ook voordeel bij de belastingverlaging hebben - of denken te hebben, want  compenserende maatregelen als schoolgeldverhoging en dergelijke kunnen zelfs voor veel  middeninkomens nadelig uitvallen.
    Maar waar het hier extra om gaat is dat de VVD dus dezelfde economische fout gebruikt als die de economen maken. De VVD maakt die fout ongetwijfeld opzettelijk, als truc om hun beleid ten gunste van de hogere inkomens uit te voeren. Het is eigenlijk niet voorstelbaar dat er bij de economen niet iets dergelijks achter steekt. want zo moeilijk is het dus niet om de fout te ontdekken.


Naar Economen , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .