WERELD & DENKEN
 
 

Ploerten: Barbara Baarsma

1 jul.2016

Om voor de kwalificatie "ploert" in aanmerking te komen, is slechts één ding nodig: een pleidooi, in welke vorm dan ook ten gunste van de rijkeren en ten nadele van de minder-rijken. Die laatste terminologie gebruikt om de grens rekbaar te houden. Een pleidooi voor neoliberalisme komt in feite alleen de bovenste 1 procent ten goede, maar wat daar direct onder zit, kan je nauwelijks "arm" noemen.
    De eerste kandidaat staat al voor het examen met slechts de koppen van haar eerste bijdrage in de lijst van ploerten, direct na het instellen ervan als aparte categorie:


Uit: De Volkskrant, 30-06-2016, door Barbara Baarsma, directeur kennisontwikkeling Rabobank en hoogleraar economie UvA.

Neem emoties serieus maar laat ze niet regeren


Red.:   Uit de mond van een econoom weet iedereen al wat hier bedoeld wordt (woordenboek: Emoties (econ.): die toestand in het brein van armeren als ze formuleren dat ze bestolen worden door de rijken), maar dat gaan we zo meteen uitvoerig zien.
    Eerst de onderkop:
  Om tweedeling tegen te gaan is herverdeling nodig, en die is slechts mogelijk met economische groei.

En meteen heeft mevrouw Baarsma gescored. Natuurlijk is er niets dat het logisch of fysiek het tegenhoudt om tre nivelleren bij welk percenatge economische groei dan ook. Tussen de +99 en -99 procent. Toch legt mevrouw Baarsma ene grens. Bij de nul procent.
    Wat is er dan zo bijzonder aan die nul proecnt? Dat is dit: dat is de grens waarbij zeker is dat nivelleren een achteruitgang oplevert voor de rijkeren
    Als de economisch groei boven de nul procent ligt, kan je die economsiche groei geven aan de minder-rijken, terwijl de rijkeren gelijk blijven.
    Is de econmosiuche groei nul procent (of lager), dan is dat laatste niet mogelijk: bij nivelleren gaan de rijkeren er op achteruit.
   De stelling van mevrouw Baarsma ...:
  Om tweedeling tegen te gaan is herverdeling nodig, en die is slechts mogelijk met economische groei.

... is dus equivalent aan:
  De rijkeren mogen er nooti op achteruit gaan.

En met deze stelling kwlaificeer je ejzelf dus als ene ploert.
    Mevrouw Baarsma, u bent een ploert.
    Natuurlijk gaf mevrouw Baarsma wat meer gedetailleerde uitleg van haar ploert-zijn. - denk daarbij nog even aan die kop:
  Dat een Brexit grote negatieve effecten op de Britse economie zal hebben, staat als een paal boven water. Toch koos de meerderheid van de Britten ervoor uit de EU te treden. Nationalistische en onderbuikgevoelens voeren de boventoon.

Nee, de armere Britten telden hun knopen: immigratie is in ons nadeel, en neoliberalisme is in ons nadeel. De EU staat voor immigratie en neoliberalisme. Ergo, middels pure logica: een Brexit is in ons voordeel.
    Oftewel: degene die hier redeneert tegen de logica, oftewel met emoties, is mevrouw Baarsmaa.
    Hele simpele emoties hoor. Je kan er heel moeilijk over doen, maar het is gewoon "Egoïsme". Van de ernstige soort. Je mag ook "Graaien" zeggen. Of "Ploertigheid", dus.
    Verder met haar betoog:

  Wie dieper kijkt, ziet een zorgwekkend patroon. Welke groepen stemden voor een Brexit? Waar zitten de aanhangers van Trump en nationalistische partijen in Europa? Dat zijn vooral laagopgeleiden en ouderen.

Precies. Die hartstikke logisch redeneerden.
  Structureel lagere groei in de EU en de VS maakt dat herverdelingsmachines die nodig zijn om tweedeling te temperen, onder druk staan.

Niet helemaal juist: het gaat niet om de tweedeling op zich, maar het groeien van de tweedeling. Bij nul economische groei en een neoliberaal beleid wordt de tweedeling steeds groter.

  ... zorg en onderwijs zijn voorbeelden van die herverdelingsmachines.

En ook dit is voldoende om te kwalificeren als "ploert". Dat onderwijs en zorg geen basisvoorzieningen zouden zijn, is alleen zo in een Dickensiaanse maatschappij. Waarin dit soort zaken alleen bestaan bij gratie van de aalmoezen van de rijken.

  Mensen willen best bijdragen aan welvaart van anderen zolang ze er zelf ook maar op vooruit gaan.

En andere formulering van de ploertigheid van nul-groei.
    Overigens vragen de rijkeren zonder enig bezwaar een bijdrage aan de welvaart van asielzoekers aan anderen, terwijl die anderen er precies die bijdrage op achteruit gaan. Maar dat is dus een bijdrage die de rijkeren zelf niet hoeven te betalen.
    Alweer het voldoen aan een criterium voor ploertigheid.
  We weten dat het zorgstelsel, volkshuisvesting ... herverdeling van hoog- naar laagopgeleiden inhoudt.

En alweer de Dickensiaans ploertigheid aangaande zorg. Wat betreft volkshuisveting wordt hier keihard gelogen: die bestaat niet (er is individule huursubsidie maar dat valt onder sociale zekerheid)
  We weten dat ... de AOW herverdeling van hoog- naar laagopgeleiden [betekent, red.].

En alweer een Dcikesiaanse opvatting: ouderenzorg is geen basisvoorzoening volgend mevrowu baarsma dus bejaarden mogen doodgaan volgens mevrouw baarsma.
    Overigens: er is een vorm van herverdeling die mevrouw Baarsma hier weglaat: de hypotheerente aftrek. Maar ook dat is een herverdeling van de minder-rijken naar de rijkeren. Ter waarde van 20 miljard euro per jaar.
     En deze stelling is nodig om:
  De herverdelingseffecten van de AOW zijn zo groot dat de omgekeerde herverdeling van laag- naar hoogopgeleiden in de werknemerspensioenen ruimschoots wordt gecompenseerd.

Dus wat een basisrecht is compenseert het stelen van de pensioen van de laagopgeleiden.
    Mevrouw Baarsma haar stuk touw wordt steeds korter. Maar nu lopen we op de conclusie vooruit.
  Als dan ook nog mensen uit andere landen worden toegelaten tot de herverdelingsarrangementen, daalt het vertrouwen nog verder. Arbeidsmigranten en vluchtelingen worden gezien als bedreiging voor 'onze' bijstand en sociale huurwoningen.

En daar zijn de emoties weer.
    De feiten: arbeidsmigranten en vluchtelingen zijn een bedreiging voor de bijstand en sociale huurwoningen van minder-rijke Nederlanders.
 
  Politici die dit gevoel van afhankelijkheid en wantrouwen aanwakkeren, ...

En alweer worden belangen vertaald naar emoties.
  ... scoren beter dan goed is voor ons allemaal.

Nee. Het is alleen niet goed voor de rijkeren. De elite.
    En dan de conclusie van mevrouw Baarsma:
  Zolang herverdelingsmachines nog afhankelijk zijn van economische groei en herverdeling nodig is om tweedeling tegen te gaan, kan niemand zich veroorloven op basis van de onderbuik te stemmen

Oftewel: de minder-rijken, wier belangen niets anders zijn dan emoties, mogen niet volgens hun belangen stemmen.
    Oftewel: de directeur gaat met jouw mee het stemhokje in, en bepaalt dat je voor de directeur moet stemmen.
    Anders wordt je ontslagen.
    Zoals al gesuggereerd. Niet alleen kwalificeert mevrouw Baarsma zich als "ploert" met dit soort taal, de galg staat al voor haar klaar.
    En dan komt ze er nog genadig van af ...


Naar Ploerten, inleiding , of site home .