WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economische krachten: belasting, btw

14 aug.2015

Zoals gezien in Economische krachten, belasting , zijn de belangrijkjste vormen van van belasting de inkomstenbelastin en de btw. Daarover wordt meestal gedaan, bijvoorbeeld door vrijwel de gehele Volkskrant-economieredactie, of die min-of-meer inwisselbaar zijn. Degenen die dat doen, zijn gore graaiende en plunderende neoliberalen, of heulen daarmee. Want voor iedereen met enige kennis of inzicht is volkomen duidelijk dat een verschuiving van inkomstenbelasting naar btw voordelig is voor de hogere inkomens,  en wel, voordeliger naarmate het inkomen hoger is.
    Desondanks werd bij de voorstellen voor belastingvernieuwing van de VVD-PvdA regering Rutte-II in juni 2015, waarin een forse verschuiving zat van inkomstenbelasting naar btw, gedaan of dit neutraal was, "Want lagere loonlasten dus meer werkgelegenheid". Een andere gore leugen want het is "lagere loonlasten, hogere winsten, meer uitkeringen aan de aandeelhouders en nog grotere vermogensverschillen". Dat door voorgaande herhalingen van dit (soort) proces al gigantisch is.
    En dit dus door alle media, inclusief de zogenaamd neutrale maar in werkelijkheid strak neoliberale NOS Journaal (niet-neoliberale standpunten zijn "niet-realistisch"). En . Nieuwsuur nodigt voor haar "analyses" vrijwl uitsluitend rabiaat neolibrale economen uit: Barbara Baarsma, Mathijs Bouman, Lex Hoogduin, enzovoort.
    Hier uitzonderingen op de verhullingstaktieken:


Uit: De Volkskrant, 04-07-2015, ingezonden brief van P.J. Baars, fiscalist, Den Haag

Asociale btw

Toen ik eind jaren zeventig college liep in Leiden, bij mr. Koos Reugebrink, hield hij ons voor dat de Wet op de omzetbelasting (btw), die hij toen net had opgesteld, de meest asociale belastingwet van Nederland was. Hij was destijds ambtenaar bij Financiën en hoogleraar belastingrecht. Hij schreef de wet in opdracht van de minister. De staat had geld nodig en de bestaande wetten leverden niet genoeg op voor de schatkist.
    Reugebrink zei: 'Stelt u zich eens voor: een zwerver die geen cent bezit en niets verdient, vindt een gulden op straat en uitgehongerd als hij is, koopt hij een brood. En nu komt het: zelfs van die arme ziel wil de staat nog belasting: omzetbelasting.' Als je je gehele inkomen met je gezin moet consumeren, drukt die belasting natuurlijk veel zwaarder dan bij iemand die veel daarvan kan sparen. Toch verhoogt men steeds de btw-tarieven, en zonder veel protest van wie men dat zou mogen verwachten.


Red.:   Basale waarheden.
    Economie-columnist van de Volkskrant Peter de Waard betoogt dat lagere inkomstenbelasting wel meer werk oplevert. Misschien is dat ook wel zo. Zeg: 1000 banen op korte termijn. Maar daar tegenover staat, moet ook hij erkennen:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Gaat kappersprijs voor meer werk?

...    Natuurlijk kan worden betoogd dat een verhoging van de btw de laagste inkomens het meest treft. Maar hier had gemakkelijk een mouw aan kunnen worden gepast door de btw-tarieven te differentiëren: per bedrijfstak of per product (lagere tarieven op populaire diensten en producten). ...


Red.:   Dat laatste is nu juist precies wat ze willen opheffen ...
    Maar goed: die inkomsten van de lagere inkomens gaan omlaag. En dus gaan die lagere inkomens minder besteden. En waar besteden de lagere inkomens het meeste van hun inkomen in tegenstelling tot de hogere? Antwoord: in het binnenland. Dus minder binnenlandse omzet. Dus ... minder banen!
    En ga dat maar eens goed uitrekenen en tegen elkaar afwegen.


Naar Economische krachten , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .