WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economische krachten: groeiwetten

15 feb.2014

De bewijzen van het bestaan van de groeiwetten in de economie worden zo'n beetje iedere dag op televisie vertoont, in de vorm van de gegevens over de steeds verder toenemende tweedeling in alle maatschappijen met een min of meer kapitalistische of neoliberale inlichting. Het enige punt dat iemand zou kunnen maken om zijn onwetendheid te betuigen is dat het per dag of week relatief kleine stapjes zijn. Zoals de rente op een spaartegoed aan het eind van het jaar aanzienlijk kan zijn, maar per dag verwaarloosbaar lijken.
    Evengoed is die tweedeling dus bekend genoeg, en wordt, zelfs in Amerika, steeds vaker opgemerkt als zijnde een probleem:


Uit: theatlantic.com, 13-02-2014. By Derek Thompson uitleg of detail

The Rise (and Rise and Rise) of the [top, red.] in America

Take one look at this graph, and you'll think you recognize the story: Yeah, yeah, yeah, the 1 percent blasts into the stratosphere while the 99 percent languishes in stagnation, moving on...


Simple, right? ...


Red.:   Zelfs in Amerika is dit dus al gemeengoed. Maar dat is dus niet de reden voor dit artikel, en ook niet voor haar reproductie hier. Dat is het directe vervolg van het verhaal:
  Except this graph doesn't tell that story, at all. Because you see that languishing green line at the bottom? That's the 1 percent.
    Now let's add labels (the income data lives here if you wanna play at home) and voila, you can see this isn't a picture of the rich and the rest.

En hier is de grafiek met de labels:

Met de verbale uitleg:
  It's the 40-year history of the rich, the truly rich, and the truly filthy stinking rich—the 1 percent, the 0.1 percent, and the 0.01 percent.

Wat hier dus getoond wordt, is dat het patroon in de verhouding tussen de top 1 procent versus de 99 procent van de rest, zich herhaalt in de top 0,01 procent versus de top 1 procent.
    Dit is geheel en al volgens de voorspelling en verwachting van de groeiwetten. En wel de groeiwetten in hun meest elementaire, wiskundige, vorm, namelijk die van de exponentiŽle groei . Bij de exponentiŽle groei treedt in ieder stadium van het proces dezelfde procentuele groei op. De verschillen worden slechts zichtbaar als je een bepaald beginniveau en een bepaalde grens vaststelt. Zo lijkt de groei van de oppervlakte van het kroos in de vijver steeds sneller te gaan, alleen en slechts alleen omdat die zichtbaar wordt aan de hand van de grens van de vijver. Zou je precies dezelfde groei van het kroos bekijken ten opzichte van de hele aarde, zou die groei aan het einde van het tijdvak wanneer ze snel lijkt te gaan in de vijver, met betrekking tot de aarde even ondragelijk langzaam lijken als bij de start in de vijver, van het eerste naar het tweede kroosblaadje.
    Dit dus ter illustratie van de wiskundige wet dat de groei op alle niveaus even snel lijkt te gaan. En dus is de voorspelling dat als je kijkt naar het relatieve resultaat, dat dat ook altijd hetzelfde zal zijn.
    En dat is dus precies wat dit artikel met enige verbazing constateert: de groei van 1 procent ten opzichte van 100 procent is dezelfde als van 0,01 procent ten opzichte van 1 procent, omdat daar beide een factor 100 tussen zit.
    En hiermee is dus volkomen sluitend, bijna wiskundig, bewezen dat de groei van inkomens de economische groeiwetten volgt in bijna exponentiŽle vorm. Iedere andere vorm van bewijs, aan de hand van andere praktijkvoorbeelden, is hiermee volstrekt overbodig geworden.
    Overigens en voor de volledigheid: dit artikel kwam de redactie onder ogen door een link op de website van de Volkskrant naar het volgende artikel:


Uit: Z24.nl, 14-02-2014. uitleg of detail

Rijkste 1 procent in VS zijn sloebers vergeleken met rijkste 0,01 procent

In de Verenigde Staten wordt veel gediscussieerd over de kloof tussen de rijkste 1 procent van de bevolking en de overige 99 procent. Maar er is nog een andere tweedeling.


Het socialisme heeft als politieke beweging nooit echt wortel heeft geschoten in de Verenigde Staten. Maar de laatste jaren is er wel volop aandacht voor de toegenomen verschillen tussen een kleine, zeer rijk elite en de rest van de Amerikaanse bevolking.   ...
    Toch is dit niet de enige tweedeling tussen inkomens in de Verenigde Staten die opmerkelijk is, signaleert de site Quartz.


Red.:   De site Quartz is een verzamelsite, waarvan het bovenstaande de oorspronkelijke bron is.


Naar Economische krachten , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .