WERELD & DENKEN
 
 

Loon naar werken, detail

Een goede illustratie van hoe het principe van loon-naar-werken gebruikt kan worden om de discussie rond uitkeringen te verhelderen is het volgende: het commentaar van de critici op het uitkeringsysteem gaat uit van het idee dat een uitkering van 1000 euro zonder tegenarbeid ter waarde van 1000 euro ten onrechte is. Volgens louter dit principe zouden deze critici het net zo erg moeten vinden dat er mensen zijn die boven een gerechtvaardigd inkomen van 100.000 euro nog 1000 euro zonder tegenarbeid krijgen. Moreel is de duizend euro boven de honderdduizend euro natuurlijk veel erger, omdat die mensen het niet nodig hebben. In feite liggen de bedragen die door die laatsten extra verdiend worden eerder in de buurt van de 10.000 en 100.000 euro dan de 1000 euro. En in de discussie over de rechtvaardigheid van uitkeringen reppen de critici met geen woord over die veel grotere onterechte inkomsten.


Naar Loon naar werken II   , In het kort   , Economie overzicht , of site home .