WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: belastingverlaging en beschaving

Voorstanders van belastingverlaging zijn tegenstanders van beschaving.

Het grootste deel van de belastingopbrengst gaat op aan de salarissen van onderwijsgevenden, mensen in de zorgsector, en de veiligheidssector. Deze mensen verrichten als specialisten voor iedereen de diensten die anders door de burgers zelf gedaan zouden moeten worden. Deze vorm van specialisatie van arbeid is het kenmerk van de westerse beschaving. Belasting-verlaging betekent noodzakelijkerwijs een vermindering van die gespecialiseerde diensten, wat de afgelopen decennia in Nederland al is gebeurd. Het eindresultaat van die ontwikkeling is het ontstaan van elites die zelfs wat betreft veiligheid zelf voor eigen kleine groep zorgen en wonen is zogenaamde gated communities, voor buitenstaanders afgesloten stadsdelen, zoals die in de meest onbeschaafde landen al aan het ontstaan zijn. Die afscherming is er nu al omdat de omringende maatschappijen een hoge mate van onbeschaafdheid kennen. Dat alles is dus een tussenstation in een verval van beschaving . De voorstanders van belastingverlaging zijn de supporters voor dit verval van beschaving. In de gezichten van belastingverlagers als groep zijn dan ook duidelijke retrograde trekken terug te vinden, voorlopig te illustreren hier .


Naar In het kort , of site home .