WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: cultuurstrijd

  Als allochtonen hun eigen cultuur behouden, en ze naar evenredigheid in het bestuur van stad en land vertegenwoordigd mogen worden, is de strijd tussen de culturen niets meer en niets minder dan een strijd om het Nederlandse grondgebied .

Behoud van cultuur betekent dat de loyaliteit aan de eigen cultuur en het land van die cultuur groter is dan die aan het autochtone Nederland. Vertegenwoordiging in bestuur betekent dan vertegenwoordiging van de belangen van die andere cultuur en dat andere land. Als de allochtone groepen zich geografisch concentreren, bijvoorbeeld in de grote steden, zullen die steden dan bij een allochtone meerderheid bestuurd gaan worden door mensen met die allochtone belangen. Daarmee ontvallen ze aan de controle van de autochtone belangen. Daarmee zijn ze de facto bezet door een andere cultuur, en in extreme gevallen door een ander land.


Naar In het kort , of site home .