WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: genocide

Onbewust speelt hier waarschijnlijk ook een rol dat de inheemse volken als minderwaardig werden beschouwd. Het weglaten van de op hen gepleegde genocide zit dus ook een vorm van racisme.

Wat hier toegepast wordt op de Verenigde Staten, geldt vrijwel zonder wijzingen ook voor Australi en Nieuw-Zeeland.

Als men landen als de Verenigde Staten, Australi, en Nieuw-Zeeland bij elkaar neemt, valt op dat deze groep grotendeels samenvalt met de Angelsaksische wereld. Kijken we naar een paar nog niet genoemde leden van deze groep, als Canada en Engeland, dan blijkt dat we daar dezelfde verschijnselen vinden. In Canada is hetzelfde gebeurd als de Verenigde Staten, en Engeland is de bron van het gebeuren in al die andere landen, en heeft gediend als bron van nog meer genocide-achtige processen.

Naast deze gemeenschappelijke achtergrond, trekken een aantal landen van de Angelsaksische groep ook in de hedendaagse wereldpolitiek met elkaar op, met  name Engeland, de Verenigde Staten, en Australi. Als de Verenigde Staten ergens op de wereld oorlog voeren, zijn de anderen vaste bondgenoten. Daar waar de Verenigde Staten bij hun acties beroep doen op de steun van de "internationale gemeenschap", blijkt die steun meestal beperkt te zijn tot deze Angelsaksische groep (en een paar kleinere politieke vazallen (zoals Nederland), en landen die onder politieke of economische druk zijn gezet ).


Naar In het kort , of site home .