WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: kapitalisme en geluk

Waar het ultieme doel van de kapitalistische onderneming het maken van zoveel mogelijk winst is, en het maken van zoveel mogelijk winst vaak in tegenstrijd met het behoud van arbeid, is het ultieme doel van de kapitalistische onderneming in strijd met het streven naar zoveel mogelijk geluk in de maatschappij.

De opmerking bij In het kort is geschreven naar aanleiding van een stuk in de Volkskrant van 3 augustus 2004 over de presentatie van de jaarcijfers van de ABN-Amro bank,  met een toename van de winst van 30%, en de aankondiging van het schrappen van 2000 arbeidsplaatsen.

Uit dezelfde krant : In Groot-Brittann is het aandeel in de welvaart van de rijkste 10%  gedurende de laatste 10 jaar (met een Labour regering)  gestegen van 47% naar 54% . De rijkste 1% heeft 13% van de totale welvaart. 25% van alle kinderen leeft in gezinnen waarvan inkomen 60% onder gemiddelde ligt. In Denemarken is dat 5%, in Zweden 10%, en in Duitsland 14%.

De waarheid van de uitspraak wordt bevestigd door een VVD georiŽnteerde socioloog, citerend :
'Het kapitalisme, aldus de promovendus, gaat nu eenmaal vanzelf op zoek naar maximale winst, ook als die ten koste van de gezondheid van de werknemer behaald wordt. De rol van de vakbonden is anno 2005 daarom in wezen nog hetzelfde: strijd voeren om erger te voorkomen.'

Gezondheid wordt algemeen gezien als de eerste voorwaarde voor geluk. Kapitalisme is dus een tegenstrever van het streven naar geluk. Het kapitalisme is dus een verdorven systeem.


Terug naar In het kort , Anglicistisch beleid , Angl. vs Rijnl. overzicht , of naar site
home .