WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: Het grote gevaar voor de organisatie

Het grootste gevaar voor iedere organisatie is de niet-goed functionerende leidinggevende met de bevoegdheid tot het bevorderen of aannemen van medewerkers .

Het grote gevaar van de niet-goed functionerende leidinggevende is niet dat hij niet goed functioneert. Daar kunnen in veel gevallen de meeste werknemers, dat wil zeggen degenen in de organisatie die het echte werk doen, wel omheen. Niettemin wordt op termijn wel aanzienlijke tot grote schade aan de organisatie toegebracht.

Een dodelijk gevaar echter wordt de niet-goed leidinggevende zodra hij invloed heeft op het bevorderen of aannemen van medewerkers. Praktische ervaring leert dat de niet-goed functionerende leidinggevende vrijwel altijd mensen kiest met zeer volgzame neigingen, of mensen die inhoudelijk nog slechter functioneren dan hijzelf, en vaak dezelfde methode van werken hebben. Als de niet-goed functionerende leidinggevende de gelegenheid krijgt dit beleid zo lang uit te voeren dat een aanzienlijk deel van de medewerkers op die manier op hun functie zijn gekomen, krijgt de hele organisatie de cultuur van die mensen. Het resultaat is een organisatie die steeds slechter gaat functioneren, en niet meer te redden is met het aannemen van nieuwe mensen, omdat de nieuwe mensen meegezogen worden in de bestaande slechte cultuur, of uitgestoten worden.

In het voorgaande is voortdurend de term 'niet-goed functionerende leidinggevende' gebruikt, en dat is niet bedoeld als een synoniem van 'slecht functionerende leidinggevende'. De eerste term houdt ook de middelmatig functionerende leidinggevenden in, de tweede niet. Voor de middelmatige leidinggevende geldt wat in de eerste alinea staat in verminderde mate. Maar wat in de tweede alinea staat geldt voor hen even zeer als voor de slecht functionerende leiding-gevende. In zekere zin is de matig functionerende leidinggevende met benoemingsbevoegd-heden een groter gevaar dan de slecht functionerende, daar de eerste meestal langer in zijn functie blijft.

De enige redding van een (deel)organisatie die langere tijd ten prooi is geweest aan (een) niet-goed functionerende leidinggevende(n) is het ontslag van alle betrokken leidinggevenden en middenkader, het aannemen van een veel kleinere groep nieuwe leidinggevenden, en een nieuw middenkader zorgvuldig te selecteren uit de groep die het echte werk doet. Het kleinere aantal leidinggevenden is nodig omdat niet-goed functionerende leidinggevenden vrijwel altijd een aantal nutteloze mensen of functies om zich verzamelt. Het laatste is nodig ten einde te zorgen voor continuteit in de werkzaamheden van de organisatie, daar de nieuw aangenomen medewerkers niet voldoende op de hoogte zijn van de organisatie en haar taken.


Naar In het kort , of site home .