WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: paradijs op aarde

Alle middelen en ideen om het paradijs op aarde te scheppen zijn al geruime tijd aanwezig. De enige reden dat het paradijs er nog niet is, is omdat we het niet willen .

De gewone mensen willen niet, omdat ze het initiatief missen, zie Wolven en schapen . De rechtse leiders en denkers willen niet, omdat ze dan hun positie als leiders van de wereld verliezen. De linkse leiders en denkers willen niet omdat ze bang zijn hun individualiteit en creativiteit te verliezen, zie Alfa-denken en orde , of vinden dat de paradijs te saai is .

Een ander voorbeeld van dezelfde redenatie is gegeven door Dr. Phil . Zichzelf posterend voor het publiek van de Oprah Winfrey show, in een special over overgewicht, ging het zo (in een vrij citaat): 'Let me tell you this straight: you are fat, because you want to be fat. Wouldn't you want it, you would not take the food that makes you fat. Because you do take the food, there must be same gain in it for you, or else you wouldn't take it. This is what I mean by saying that you want to be fat. Whether this gain that you see is something healthy, is an entirely different matter, to which we will come later. But first you have to accept that you want it yourself, because you first got to acknowledge the problem, before you can solve it.'

De uitspraak zoals hier geformuleerd is bedacht door de redactie, daterend uit de jaren negentig van de twintigste eeuw. Tot verbazing van de redactie blijkt ze al veel eerder geformuleerd, door Alfred Korzybski in Science and Sanity , zoals blijkt uit deze twee citaten:  '... there is already afloat in the "universe of discourse"  a great deal of genuine knowledge and wisdom, and that, on the other hand, this wisdom is not generally applied' (4e ed., p. lxxix); en: 'If the ignorance ... of our rulers could be eliminated, ... effective solutions of our problems would then appear spontaneously and in simple ... and we could "walk through life" in comfort, instead of enduring the present sufferings' (4e ed., p. lxxxi).

De verbazing van de redactie is veroorzaakt door de datering van deze laatste citaten, zijnde 1933, dus zo'n zeventig jaar geleden. Gezien de betrekkelijk geringe vooruitgang op dit vlak, zal het dus nog heel lang duren voor dat paradijs er komt. Want dat paradijs bestaat niet uit materile rijkdom, maar uit een prettig en gelukkig leven.


Naar In het kort , of site home