WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: religie en atoombom

De ontdekking van het monothe´stische geloof is oneindig veel erger dan de ontdekking van de atoombom - de monothe´stische godsdienst is de afgegane atoombom in de geest.

De overeenkomst tussen de twee processen; het vervallen tot geen monothe´stisch geloof en het afgaan van een atoombom, is dat beide berusten op een uit de hand lopend proces van zelfversterking. De atoombom start een proces waarbij atoomkernen uit elkaar vallen en waarbij energie vrij komt. Hetgeen afhangt van de aanwezigheid van neutronen. Dus je moet beginnen met de toevoer van neutronen. Maar bepaalde vormen kernsplitsing leveren zelf neutronen. Waardoor weer nieuwe kernen kunnen splitsen en er nog meer neutronen komen. Enzovoort.

En het monothe´stische geloof beperkt vervormt de manier waarop je de wereld waarneemt en bij voorkeur dingen ziet die in overeenstemming zijn met het geloof. Waardoor je meer gaat geloven. Waardoor je nog meer alleen dingen ziet die in overeenstemming zijn met het geloof. Enzovoort


Naar In het kort , Algemeen, overzicht , Site map , of site home .