WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: Roeien naar de kust

Bidt tot god, maar blijf hard naar de kust roeien. (Russische zegswijze)

Wat de zegswijze leert, is dat men een of ander geloof in mythisch ingrijpen in de wereld kan onderhouden, maar dat men er geen praktische conclusie aan moet verbinden in de zin dat het in de plaats komt van wat men anders als de verstandige aanpak zou zien. Dit is een uitermate bruikbare manier van het omgaan met geloof: denk wat je wilt, maar laat het je praktische handelen niet be´nvloeden. Op deze manier is er geen enkel bezwaar tegen geloof of religie van welke soort dan ook. De werkelijkheid is dat vrijwel alle vormen van geloof en religie dat niet doen: op vele plaatsen in de wereld wordt gebedsgenezing gezien als een betrouwbaarder methode dan het gebruik van antibiotica.


Naar In het kort , of site home .