WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: Sins

God may forgive you for your sins, but your nervous system won't. (Old Maxim)

Wie dat betwijfelt, wordt uitgedaagd een enkele gelukkige misdadiger aan te wijzen. Misdadigers zijn in het algemeen zwaar ongelukkige mensen. De enkele die minder moeilijkheden lijkt te hebben, is meestal van het diep cynische soort (voor de consequenties hiervan voor de behandeling van zware misdadigers, zie hier .

Merkwaardigerwijs is deze uitspraak, die hoogstens algemeen culturele waarde lijkt te hebben, inmiddels ook van een wetenschappelijke achtergrond is voorzien, door de publicatie van wetenschappelijk onderzoek over liegen (Eng.). Wat dit onderzoek laat zien is dat liegen meer geestelijke moeite kost dan de waarheid spreken, en andere delen van de hersenen gebruikt. Liegen is het doen van uitspraken die in strijd zijn met de werkelijkheid. Alle zonden gaan gepaard met leugens, en dikwijls in grote hoeveelheden. Dit onderzoek ondersteund dus de intuītieve uitspraak.

Naast deze rationele aspecten, is er natuurlijk ook het emotionele. De gevolgen daarvan zijn natuurlijk al even lang bekend als de mensheid zich van goed of kwaad bewust is, maar een van de meest pakkende versies is dat van de The Picture of Dorian Gray : Dorian koopt het eeuwige leven van de duivel, en ziet de misdaden die hij straffeloos denkt te kunnen begaan terug in zijn zelfportret. En ook in het echte leven blijkt het zo te werken. Kijk daarvoor naar de verzamelde portrettengalerijen van directeuren, cynici en, ter ijking, wetenschappers,
hier
.

Voor een echte YouTube versie van dit verhaal, zie hier . De clou zit aan het einde, en kijk dus geduldig door (zeven minuten), ook als u de boodschap al begrepen hebt.


Naar In het kort: Sins ,  Algemeen, overzicht , of site home .