WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Belastingverlaging en successierecht

De redenatie die men gebruikt om belastingverlaging te bepleiten is dat het de succesvolle mensen stimuleert om harder te gaan werken, omdat ze meer van hun extra verdiensten over houden. De redenatie wordt ook heel vaak op de omgekeerde manier geformuleerd: belastingverhoging is slecht voor de economie, omdat het de succesvolle mensen remt om zich extra in te spannen.

Als deze redenatie juist is, moet onmiddellijk het successierecht sterk beperkt of afgeschaft worden, ten einde die mensen die anders niets zouden hoeven te doen dan een erfenis te op te maken, om zich in te spannen voor de economie.

Opvallend genoeg zijn de meeste mensen die tegen belastingverhoging zijn ook voorstanders van een zo laag mogelijk successiebelasting. Het gaat deze mensen dus helemaal niet om de stimulering van de economie, maar om financieel eigenbelang.


Naar In het kort , of site home .

.