WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: verdorvenheid

Er is geen duidelijker aanwijzing voor morele verdorvenheid in geestelijke of politieke leiders, dan de uitspraak: Wie niet voor mij is, is tegen mij

'Wie niet voor mij is, is tegen mij', is een voorbeeld van tweewaardige logica, er bestaat geen derde mogelijkheid. Het wordt al sinds de eeuwigheid gebruikt door dictatoriale leiders om trouw af te dwingen. Op het religieuze vlak is het oorzaak van religieuze vervolging, ייn van de grote kwaden van de geschiedenis, en van het heden. Een recent (2003) voorbeeld is de uitspraak van president George W. Bush van de Verenigde Staten, in een poging om loyaliteit jegens zijn oorlog tegen Irak af te dwingen.


Naar In het kort , of site home .