WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: geloof in woord

14 feb.2010

  Geloof niemand op zijn woord (Nullius in verba).
Deze uitspraak was door de redactie eerder verwoord in termen als: "Er gaan een miljoen woorden in de tegenwaarde van een cent". Dit staande voor de praktijk dat met woorden zo ernstig gelogen wordt, vooral door degenen die ze als voornaamste of enige capaciteit of kunde hebben uitleg of detail , dat de waarde ervan geïnflateerd is tot het niveau van Duits oorlogsgeld.
     De herinnering aan dit gezegde kwam naar aanleiding van onderstaande artikel:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2010, boekrecensie door Gert-Jan van Teeffelen

Geloof niemand op zijn woord

Het waren grote vraagstukken. Waardoor worden eb en vloed veroorzaakt? Waarom is de winter kouder dan de zomer? ... In 1660 was het leven één groot mysterie.
    In november van dat jaar verzamelden zich twaalf mannen in Londen, bij een lezing van de 28-jarige hoogleraar astronomie Christopher Wren. Ze richtten een genootschap op dat het verzamelen van nuttige kennis ten doel had, liefst door experimenten. De fellows kwamen bijeen op woensdagmiddag onder het motto Nullius in verba: geloof niemand op zijn woord.
    De Royal Society of Londen for Improving Natural Knowledge, nu kortweg Royal Society, is ook 350 jaar en 8.200 fellows later nog de meest prestigieuze academie van wetenschappen in de wereld. Al kort na de oprichting bleek het genootschap een daverend internationaal succes.
    Uit de hele wereld stuurden ‘correspondenten’, inclusief briljante geesten als Christiaan Huygens en Antoni van Leeuwenhoek, hun observaties in. Al snel begon de Society met het uitgeven van Philosophical Transactions, nu het oudste nog verschijnende wetenschappelijke periodiek in de wereld.
    In februari 1672 besprak de Society een brief van een zekere Isaac Newton uit Cambridge, die beweerde dat hij met een prisma had ontdekt dat licht niet wit is, maar samengesteld uit kleuren. Hij werd niet geloofd. De beledigde Newton werd later toch fellow, en was zelfs een kwart eeuw president.   ...


Red.:   Er is eigenlijk niets mis met het woord, want dat werd ook gebruikt door al die correspondenten. Waar iets mis mee is, zijn de gebruikers buiten deze groep mensen. Buiten de natuurwetenschappers. Die gebruiken, in de termen van Wendell Johnson uitleg of detail : words cut loose from their moorings.


Naar In het kort , Algemeen, overzicht , Site map , of site home .