WERELD & DENKEN
 
 

Mediahetzes: bankier Sjoerd van Keulen

.2012

Het is februari 2013 en de grote bankencrisis is nu ongeveer vijf jaar geleden begonnen in Amerika, veroorzaakt door frauduleuze praktijken met hypotheken - waarvan men wist dat ze niet terugbetaald konden worden. Met daarna een soortgelijke crisis binnen Europa, veroorzaakt door frauduleuze leningen aan landen waarvan men wist dat ze niet terugbetaald konden worden. Met in Nederland mede daardoor de ondergang en nationalisatie van de ABN-AMRO-bank. Wat de Nederlandse staat en belastingbetaler een nog onbekend maar mogelijk boven de tien aantal miljarden euro's heeft gekost.
    Tijdens de de grote crisis is er veel gepraat over meer controle op de banken.En meer verantwoordelijkheid voor bankiers.
    Er is uiteindelijk niets gebeurd.
    Er ontstond een wereldwijde massabeweging tegen bankiers: de Occupy-beweging.
    Die pieterde uit en er is uiteindelijk niets gebeurd.
    De bovenste derde van de maatschappij en met name de media, blijven keihard achter de bankiers staan.
    En dan nu, begin 2013, gaat ook de vierde bank van Nederland, SNS-Reaal, failliet, en moeit door de staat worden genationaliseerd,  met weer minstens 4 miljard verlies voor staat en belastingbetaler.
    Zoals voorheen uitte het ongenoegen van de bevolking zich alleen op het internet. Ze hebben tenslotte geen toegang tot de media.
    Maar nu, bij de ondergang van SNS-Reaal, heeft zich eindelijk íemand uit de bovenste derde van de maatschappij, met contacten in de media, zich tegen de bankiers gekeerd.
    Reisjournalist Jelle Brandt-Corstius heeft op internet een oproep gedaan om mailtjes te sturen naar de graaier die directeur was van SNS-Reaal, ene Sjoerd van Keulen, om van hem te eisen dat hij zijn de afgelopen jaren gegeven bonussen terug zou betalen.
    En hij gaf er het emailadres van die Sjoerd van Keulen bij.
    Een goede gelegenheid voor de bovenste tweederde van de maatschappij en met name de media om, bij totaal gebrek aan eerdere correctie van de fraude en het gegraai van bankiers, iets te doen om de situatie wat te corrigeren.
    Om in ieder geval de allereerste stap op dat pad te zetten, namelijk door een van de witteboordencriminelen een slecht gevoel te bezorgen.
    Om voor het eerst iets voor de onderste tweederde van de maatschappij te doen.
    Deze verzameling is een weerslag van de reactie van die bovenste tweederde, met name de media op de actie van de reisjournalist.
    Als eerste een gelegenheidscolumnist die zich voornamelijk op zaken die liggen in de buurt van zijn vakterrein, de psychologie. Hier is zijn bijdrage:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2013, door Bram Bakker is psychiater en columnist voor Volkskrant.nl
 
Bram Bakker: 'We zijn vergeten dat emotioneel gedoe ons niet verder helpt'

De gang van zaken rond de nationalisatie van SNS past moeiteloos in een steeds sterker wordende trend om de nieuwswaarde van bepaalde gebeurtenissen vooral af te laten hangen van de hoeveelheid emoties die er mee gepaard gaan, schrijft psychiater Bram Bakker.


Tussentitel: We zouden er goed aan doen om eerst eens wat nauwkeuriger naar de feiten te kijken, alvorens een emotionele reactie te geven

De afgelopen dagen is het debacle rond de SNS-bank een favoriet onderwerp op alle sociale media. Mensen laten zich helemaal gaan, alsof ze zojuist slachtoffer zijn geworden van een gewelddadige beroving. De emotionele lading waarmee veel berichten over de zaak worden gepresenteerd, beneemt echter wel regelmatig het zicht op de feitelijke werkelijkheid. ...


Red.:   Nieuwe feiten, die de opwinding van het volk zouden moeten dempen. Hier zijn ze:
 
  Want al jaren geleden was het een puinhoop bij deze bank, en de vraag is waar alle autoriteiten toen waren met hun gepeperde mening.

Tja ... Natuurlijk duurt het altijd even voor zo'n zaak tot uitbarsting komt (zou een psycholoog moeten weten), de autoriteiten zijn in deze zaken mededader, want lid van dezelfde sociologische groep: graaiers en fraudeurs. Het argument van Bakker: Omdat de collaborateurs in de regering niets eerder gezegd hebben, mag het volk nu niet boos worden. Oftewel:het plaatsen van de regering aan de kant van de gekwetste burgers, is een gore leugen. Het kenmerk van dit soort lieden
    Nu is het als een leek dit doet, het "emotionaliseren" van iemand argumenten ook wel bekend als psychologiseren, al bijzonder kwalijk. Voor iemand werkzaam in het vak der psychologie en psychiatrie, is het zonder meer een doodzonde. Gepleegd met één duidelijk doel: de graaier uit de wind te houden.
    Volgende: de stem van het financiële mediawereld:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2013, door Cees van Lotringen, zat in de hoofdredactie van het FD; is nu hoofdredacteur Fondsnieuws

Brandt Corstius verraadt de goede zaak

Het is zorgelijk dat Jelle Brandt Corstius zijn frustratie over de crisis, met al haar hebzucht en wanbeleid, richt op één man: Sjoerd van Keulen.


Tussentitel: Hij roept op Van Keulen te mailen met: 'Geef terug die bonus!'

...    Nu heeft Brandt Corstius een nieuwe 'boerenbraadlul' gevonden, zoals hij dat in een Twitterbericht noemt: Sjoerd van Keulen, de in ongenade gevallen ex-topman van het genationaliseerde SNS Reaal. Van Keulen moet zijn bonus teruggeven, omdat hij gefaald heeft als topman, vindt Brandt Corstius.
    Hij heeft de e-mailadressen van Van Keulen doorgestuurd aan zijn volgers en opgeroepen de 'boerenbraadlul' te mailen met de boodschap: 'Geef terug die bonus!'.
Interessant is deze zaak minder om de inhoud dan om de vorm. Natuurlijk is terugkijkend de vraag gerechtvaardigd of de bonus aan Van Keulen en zijn toenmalige raad van bestuur terecht is geweest. Er is onomstotelijk wanbeleid gevoerd, maar dat moet je ook in de context zien van een tijd waarin vrijwel niemand aan de risico's van ondernemerszin dacht, maar uitsluitend aan het potentiële rendement. ...
    Maar wat ergerlijk en vooral ook zorgelijk is, dat is dat een intelligent mens en een kundig journalist als Jelle Brandt Corstius de frustratie van hemzelf en van een hele bevolking over de nu al vijf jaar durende crisis, met al zijn hebzucht, zelfverrijking en wanbeleid, richt op één man.
    Dat is bedreigend voor Sjoerd van Keulen en voor zijn familie, zeker als De Telegraaf ook nog luchtfoto's van diens huis plaatst, maar het is vooral ook extreem populistisch.
    Brandt Corstius maakt dat wat groot en complex is klein en simpel. Hij zoekt niet de oplossing, maar de confrontatie. Dat is de breed verbreide pavlovreactie in deze door sociale media en kijkcijfers gehypte samenleving.    ...


Red.:  De trucs van goorlappen: als je je op een groep richt, zeggen ze dat je meer specifiek moet zijn - richt je je op een specifiek individu, zeggen ze dat het de hele groep betreft.
    En ook  hier is er natuurlijk de gore leugen, namelijk dat de media de zaak gehypt zouden hebben. Zoals al uit voorgaande berichten blijkt, hebben de media zich vanaf de eerste seconde stijf achter de graaier geplaatst. Wat de media gedaan hebben, omdat ze nauwelijks anders konden, was de feiten verspreiden. Die feiten zijn dusdanig, dat je ze kan beschouwen als hebben een opruiend karakter. Zo liet de Telegraaf een foto van het huis van de graaier zien. dat beschouwt men als "opruiend". Natuurlijk is dat alleen opruiend, omdat die foto een dusdanige ernstige misstand laat zien dat mensen er een sterke oordeel over zullen hebben. Maar het is dus niet degen die de foto laat zien die "opruit", maar degene die dat huis heeft. Tezamen met degenen die de eigenaar van dat huis steunen. Dus in die zin heeft de financieel journalist gelijk: de steun door de mendia, en hemzelf, aan de graaier is opruiend. De volgende keer worden er daadwerkelijk huizen afgebrand, met of zonder voorafgaande foto. dat heet dan oproep. Of opstand. Of revolutie.
    De volgende. De dagelijkse columnist op de voorpagina. Dit betreft successchrijver, elitarist, volksvijand, Nederlandhater, rabiaat-neoliberaal, kapitalist, geldfetisjist, en bankiersvriend en moraal-psychopaat Arnon Grunberg. Wat zijn in deze kwestie zou zijn, was zo voorspelbaar als de opkomst van de zon, morgenochtend


Uit: De Volkskrant, 09-02-2013, column door Arnon Grunberg

Dekmantel

...  In een maatschappij waar alles, in naam van de vrijheid van meningsuiting, gezegd mag worden, zijn morele opvattingen daarom strikt gezien frivool. De moraal moet door economische en militaire macht worden gesteund, wil zij iets voorstellen.    ...
    Een vriendelijke jongeman ziet in een ex-bankier de personificatie van het kwaad ...
    Veel Nederlanders mogen de schandpaal in ere willen herstellen, maar misschien moeten ze leren om hun moraal ... geheim te houden.


Red.:   Arnon Grunberg zou nog graag vriendjes willen worden met iemand die zijn kapitaal vergaard heft door een miljoen oude mensen te vermoorden - door ze hun pensioen af te pakken. Maar als hij het met zijn blote handen zou doen, zou Arnon ook wel wel een excuus weten te vinden., Rijk is rijk, tenslotte. Want rijk heeft succes gehad en dus  ook altijd gelijk
    De datum van 09-02-2013 valt samen met de zaterdag, waarin de krant een ruim aanbod aan columnisten heeft. Uit het katern Vonk komen het volgende duo, dat op het moment van inbreng kakelvers is in het columnistenbestand van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 09-02-2013, rubriek De Betrouwbare Mannetjes, door Melle Runderkamp en Simon Hendriksen

Zielig

Tussentitel: Daar stonden we dan met onze boze mailtjes

Slachtoffers. De Betrouwbare Mannetjes zijn er gek mee. In het huidige meningenklimaat kunt u nauwelijks een comfortabeler positie innemen. Slachtoffers zijn zielig en kunnen zich in alle rust een beschuldigende vinger permitteren. En dat het hoogtijdagen zijn voor gedupeerden is wel duidelijk. Het is dringen geblazen.
    Zo hield studente Joanna een kartonnen antimonarchiebordje in de lucht waarna ze prompt werd aangehouden. ...
    Ouderen blijken zo te hechten aan de status van slachtoffer dat ze zelfs bereid zijn bij volgende verkiezingen massaal op de zoetgevooisde bejaardenfluisteraar Henk Krol te stemmen. ...
    ...Wij hebben de raarste dingen gezien. Sjoerd van Keulen was Het Kwaad in Krijtstreep. De zelfbenoemde slachtoffers van de man die ons allemaal een godsvermogen kostte, verenigden zich en hakten er onder aanvoering van Jelle Brandt Corstius dusdanig op in dat de 'boerenbraadlul' ineens zelf het te betreuren slachtoffer van een hetze was. De zondebok voor een veel groter maatschappelijk probleem. Daar stonden we dan. Met onze boze mailtjes.
    Onthoud: uiteindelijk zijn wij allemaal slachtoffer. Bankier of burger ...


Red.:  Al helemaal ingewerkt, kennelijk, deze nieuwe betrouwbaar de oligarchie volgende mannetjes .
    Een al langer werkzaam expert in het aan de verkeerde kant staan in maatschappelijke issues is de huidige tv-recensent, hier aan het woord in een andere rubriek:


Uit: De Volkskrant, 09-02-2013, rubriek Medialogica, door Jean-Pierre Geelen

Deaud aan de braadlul

We weten hem te vinden: de voormalige SNS-topman Sjoerd van Keulen. Het volksgericht is een 'followersgericht' geworden.

Tussentitel: De burger vuurt met zijn smartphone salvo's af op iedereen die hem niet zint

Het is slechts een kwestie van tijd voordat er slachtoffers vallen, betoogde onlangs Henri Beunders, hoogleraar geschiedenis van maatschappij, media en cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 'Dankzij de 'sociale media' begint vervolging van daders en verdachten al in de media 'en dat leidt in de toekomst tot een heksenjacht of lynchpartijen', zo zei Beunders tegen RTL Nieuws.
    Op welke wetenschappelijke discipline de hoogleraar zijn voorspellende gaven baseert, is onbekend, maar je hoeft geen geleerde te zijn om een dreiging te zien in de volkswoede die stroomt door kanalen als Twitter, Facebook en blogs.    ...


Red.:   Volkswoede ... Stel je voor. Dat dit gribus zich het recht toeeigent om woedend over iets te worden. Dat recht zou toch voorbehouden moeten zijn aan de elite, die nog bezig is het schuim van de lippen af te vegen afkomstig van de woedeaanval, zeer langgerekt, die volgde op het gebruik, eenmalig, door Geert Wilders, van de term "kopvoddentaks". Men heeft het er nog bijna degelijks over. Echte elitewoede. en dat mag. Volkswoede niet. Overigens strekt de elitewoede zich ook uit tot degen die Geert Wilders waagde te verdedigen in het strafproces dat tegen Wilders was aangespannen door de elite: Bram Moszkowicz. Tegen Moszkowicz was het natuurlijk wél toegestaan om een "Van Keulen"-hetze te voeren. Die Moszkowicz stond aan de verkeerde kant. Van Keulen aan de goede
   Dus elitewoede, dat mag. Maar volkswoede ... Dat is gajus:

  De 'acht van Eindhoven', de bulkende baas van de SNS-bank: we weten ze te vinden.

Laatst zei een lid van de elite zoiets als "Ze moesten de persoonsbeveiliging van Wilders opheffen, dan weten de moslims hem wel te vinden". Dat laatste zei hij er, heel snugger, niet expliciet bij maar het was glashelder dat dat hij dat bedoelde.
    En dat is is nu het verschil tussen elite en elitewoede en burgers en bergerwoede: die laatste doen het tenminste eerlijk in je gezicht. Dat gajus van de elite doet het achter hun ellebogen.
    De tv-recensent is ook nog onbedoeld behulpzaam. Want deze redactie kijkt niet naar het "smaakmakende" tv-programma De Wereld Draait Door, omdat dat veel te veel is voor het beperkte vermogen om politieke-correctheid aan te horen wat ieder redelijk mens heeft:

  In DWDD poogde hoogleraar Sweder van Wijnbergen de SNS-zaak te nuanceren. Als er schuld bestaat, dan niet alleen Van Keulen, maar de hele directie, de raad van commissarissen, De Nederlandsche Bank en toezichthouders.

Want in de politieke-correctheid is zo'n beetje iedere uitspraak met die niet geheel zinledig is, een vorm van retorische truc, denkfout, of doodgewoon leugen: de schuld van de moordenaar wordt niet minder als hij de moord begaat als lid van een bende - zoals deze van Wijnbergen (zeer prominent econoom en veelgevraagd "raadgever"), kennelijk met instemming van de tv-recensent, betoogt. In het geval van de moordenaar krijgt hij er nog een straf bij, in het kader "lid van een criminele organisatie", iets wat tegenwoordig apart strafbaar is.
    De tv-recensent laat ook nog even zien waar bij hem de (res)sentimenten schuilen:

  De sentimenten leven volksbreed: het linksige anarcho-gevoel van 'Occupyer' Brandt Corstius

Maar dat hadden we hier al geconstateerd.


Uit: De Volkskrant, 16-02-2013, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant.

Bezuinigen met de Heer

Tussentitel: Publieke moraal krijgt steeds meer trekken van volksgericht

...    In Nederland zijn we helemaal ons soevereine zelf zolang de wet het niet verboden heeft. Naar de biecht gaan we niet meer, en tegelijk is het onbehagen groter dan ooit. Hoe zou het komen dat mensen niet vanzelf hun fatsoen houden? ...
    De publieke moraal bestaat wel, maar krijgt steeds meer de trekken van een volksgericht. Sjoerd van Keulen van SNS is als 'een braadlul' aan de schandpaal van Twitter genageld. Tel uit je winst. ...


Red.:    Martin Sommer is één van de meer gematigde krachten als het op neoliberalisme en Europeanisme aankomt. Hier slaat hij volledig de plank mis. En bevestigt hier nog eens:

  Donderdag was er weer een rapport over de graaiers van onderwijsmoloch Amarantis. 'Niet onwettig, wel onwenselijk', stond boven het persbericht. En: 'Bestuurders, leidinggevenden en toezichthouders moeten voorbeeldgedrag vertonen.' Ruim tien jaar wordt er nu geklaagd, gedebatteerd en gestemd over te-veelverdieners. Ik heb niet de indruk dat we veel zijn opgeschoten.

Dit is de typische reactie van de media op het misbruik aan de top: Jammer, maar niets aan te doen. Het is een sociologisch wet dat hierop niet meteen een opstand of revolutie volgt. Maar evenzeer sociologisch is de wet dat deze situatie niet te lang moet aanhouden. En ze duurt al ruim twintig, eigenlijk zelfs dertig, jaar - de economsich groei ten gevolge van technologisch vooruitgang heeft het tot nu toe verhuld.
    En Sommer bevestigt nogmaals het niet begrepen te hebben:

  Politici zijn zo angstig voor de volkswoede dat ze zich uit de voeten maken zodra een collega aanspraak maakt op wachtgeld.

Die politici zijn je reinste collaborateurs met die weerzinwekkende graaiers, die sterk bijdragen aan het steeds verder uit de hand lopen.
    Ook opvallend: Sommer breekt de staf over de houding tegenover het graaiende gajus. Hier zijn eigen "toon":

  Het was weer lachen om de aftredende paus. Een clown met een rok aan. De volgende moet volgens Frénk van der Linden een lesbische negerin van 23 zijn.

Hier is verder commentaar overbodig.
    Naast het graaien en frauderen zijn lieden op dat soort posities natuurlijk capabel, op nog een aantal andere daarvoor noodzakelijke terreinen. Zoals list en doortraptheid:


Uit: Volkskrant.nl, 18-02-2013, redactie

'Voormalig SNS-topman Van Keulen vlucht naar buitenland'

Voormalig topman van de genationaliseerde bank-verzekeraar SNS Reaal Sjoerd van Keulen is na bedreigingen uitgeweken naar het buitenland. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. ...


Red.:
   Zo doe je dat: je laat vrienden of mensen die je diensten schuldig zijn en goede contacten hebben met de media wat nepberichten toespelen. Drie de behulpzame media dan natuurlijk braaf rondsturen. Waarmee je nu dus twee vliegen in één klap slaat: je maakt de tegenstander zwart en:

  Vanwege Van Keulens vlucht naar het buitenland zal hij niet aanwezig zijn bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over de nationalisatie van SNS Reaal op 8 maart.

Wat een gore smeerlap.
    Het was tevens het signaal aan zijn vrienden om een nieuwe campagne te starten:
    Vriend 1: de verslaggever bij de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2013, van verslaggever Pieter Smit

Natuurlijk deugt hij niet, maar dit wilde niemand

...    Maandag 18 februari duikt Van Keulen onder. Heeft de aanpak van PowNews, Brandt Corstius, Samsom, Dijsselbloem en De Telegraaf bijgedragen aan de hetze tegen Van Keulen? ...

Red.:    Vriend nummer 2:

  Diederik Samsom: 'Het is terecht en begrijpelijk dat er een maatschappelijke discussie is ontstaan over Van Keulen, want onder zijn leiding zijn er grote fouten gemaakt bij SNS. Maar persoonlijke bedreigingen zijn natuurlijk verschrikkelijk, daar neemt ieder weldenkend mens afstand van. Ik ook.' .

Op Diederik Samsom kan je altijd rekenen als het erop aankomt om eerdere gedane suggestieve uitlatingen dat hij aan de goede kant zou staan te verraden zodra er werkelijk gekozen moet worden tussen elite en burgers - na een campagne vol met dat soort beloftes werd hij na de verkiezingen meteen de beste vrienden met de Dickens-reactionairen van de VVD en voert driekwart van hun uitzuigprogramma uit. Hier plaatst hij zich dus achter de listige graaier.
    We hebben nog één colimnist overgeslagen: de relcolumnist op pagina twee. Die komen er in twee smaken: die met grootmoeder in Israel Bert wagendorp, en de smaak met grootmoeder in Suriname, Sheila Sitalsing. In dit geval betreft het de laatste:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2013, column door Sheila Sitalsing

Budget

Toen Mark Rutte en zijn onderhandelingsdelegatie twee weken geleden terugkwamen uit Brussel, glommen ze. ...
    Rutte kreeg weliswaar geen high fives van de omstanders terwijl hij over Amsterdam Centraal Station liep, want dat eerbetoon is voorbehouden aan activisten die oproepen een bankier zodanig te treiteren dat hij zich genoodzaakt ziet het land tijdelijk te verlaten, 'maar het verder wel beschaafd te houden'. ...


Red.:    Kijk, dat is nu de overeenkomst tussen mensen met een groot moeder in Israël en die met een grootmoeder in Suriname: het zijn immigranten die op het geld afkomen. En die dus een natuurlijke sympathie voelen voor iedereen met delfde graaiersneigingen. En afschuw hebben voor mensen die paal en perk willen stellen aan graaien. En diep afschuw voor het paal en perk stellen aan graaien is hier duidelijk sprake van.
    Ook op de zaterdag is er zelfs even tijd om met een filosoof te praten. De uitverkoren is degene die zijn verblijf in New York in en appartement van vele duizenden dollars per maand de mooiste tijd van zijn carrière vond (overigens vinden dat allemaal, hoor, in de media):


Uit: De Volkskrant, 20-02-2013, van verslaggever Jan Tromp

'Wat nu met Sjoerd van Keulen gebeurt, is bijna middeleeuws'

De woede is begrijpelijk, maar een volksgericht is uit den boze, zegt de Denker des Vaderlands.


'Iemand moet hangen, dat is wel duidelijk. Vanuit een algemeen gevoel van wantrouwen.' ...


Red.:   Leugen. het is geen kwestie van een algemeen gevoel van wantrouwen, maar van een algemeen zichtbaar betrappen van een weerzinwekkende graaier. Iemand die veel, heelveel, meer heeft gekregen dan hij verdiende. Zoals vrijwel iedereen aan de top.

  Dat voormalig topman van SNS Reaal Sjoerd van Keulen die als een opgejaagd hert de wijk heeft moeten nemen

Een nauwelijks minder gore leugen: er is geen enkele aanleiding om de graaier en fraudeur op zijn woord te geloven. Boze mailtjes zijn geen bedreiging.

  Achterhuis: 'Waarom heeft niemand uit zijn omgeving het voor Van Keulen opgenomen? Ze hebben hem toch bewonderd, ze hebben hem uitgeroepen tot Financieel Man van het Jaar. Nu laat iedereen hem vallen en staan ze toe dat hij als enige de zondebok is.'

Tjonge, daarvoor moet je filosoof zijn. iedereen zonder intellectueel bord voor zijn kop weet hierop het antwoord: omdat het allemaal graaiers zijn met een wolven-mentaliteit.

  ... neem heel simpel de minister. De minister doet toch mee aan het klimaat van heksenjacht?

Vreemd dat in de citaten die term 'heksenjacht' niet eerder is voorgekomen. Want hij werd veelvuldig gehanteerd. En alweer: het is een grote leugen. Een "heksenjacht" is letterlijk een "jacht op heksen", en iedereen weet dat "hekserij" niet bestaat. En "heksenjacht" staat dan ook voor jacht op mensen die ten onrechte van iets beschuldigd worden". En we hoeven hopelijk niet uit te legen dat de beschuldigingen richting de graaier terecht zijn. Er is dus, per definitie, geen sprake van een heksenjacht". Er is sprake van een graaiersjacht.
    Overigens doet de filosoof ook enige correcte observaties:

  De financiële managers die het verknald hebben, weten er steeds mee weg te komen. Er is niemand die wordt aangepakt. Neem meneer Zalm, die stond er toch dicht bij, bij de ondergang van DSB-bank. Maar die kan zonder probleem doorschuiven.

Maar zodra hij conclusies gaat trekken, gaat het meteen fout:

  'Bij Van Keulen is dat collectieve wantrouwen tot een uitbarsting gekomen. Als filosoof begrijp ik het, al keur ik het niet goed.

De foute tussenstap: het is geen wantrouwen - het zijn constateringen van sociale misdaden

  '... Als filosoof begrijp ik het, al keur ik het niet goed.'

Je kan net goed zeggen dat je het vallen van de steen niet goedkeurt. het laat zien waar ook de filosoof huist: in de top van de maatschappij. En hoogstvermoedelijk omdat hij onbewust wel weet wat de consequentie is van een echte aanpak van deze en andere graaiers: het haalt het hele bouwwerk van de oligarchie onderuit, en hijzelf zou misschien ook in positie achteruit gaan.
    De "New York"-ofiele journalist is natuurlijk nog veel verder verdwwaald:

  Maar rechtvaardigt het een heksenjacht, een volksgericht?

Waarop ook de filosoof, indachtig de eerdere analyse, definitief het rechte pad weer af is:

  Maar rechtvaardigt het een heksenjacht, een volksgericht?
'Nee, dat is natuurlijk kwalijk en gevaarlijk. Maar als Jelle Brandt Corstius en media als De Telegraaf ermee aan de haal gaan en de woning van de betrokkene op de voorpagina zetten, wordt het onvermijdelijk. Wat nu gebeurt, is bijna middeleeuws.'

Hier is inderdaad sprake van Middeleeuwse toestanden. namelijk die van de roofridder in zijn kasteel die met behulp van een groepje soldaten de akkers van de boeren leegrooft, waarna de hofvleiers in het kasteel zijn lof bezingen en op schrift stellen.
     Waarna het nog erger wordt:

  Achterhuis vertelt over de Frans-Amerikaanse antropoloog en historicus René Girard die een theorie over het 'zondebokmechanisme' ontwikkelde, een vijandschap tegen de eenling die de groep nodig heeft om een crisis te overwinnen.
    Achterhuis: 'Als het misging in de Middeleeuwen met de pest, was de jood aan de beurt. Zo is nu Van Keulen aan de beurt. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord en het zou me niet verbazen als dat voor velen geldt.'

Wat een gorigheid. je zou bijna gaan refereren aan de rol van jood Shylock als woekeraar in Shakespeare.
    Om te besluiten met nog een leugen:

  U schreef over woningcorporatie Vestia, over de slachtoffers die in 'erbarmelijke woonomstandigheden' achterblijven en de directeur die 'prinsheerlijk in zijn villa op Bonaire' verblijft.
Schreef u niet dat u zich geweld van de bewoners kon voorstellen?

'Nee, ik schreef juist dat hoe begrijpelijk ook, intimidatie en geweld uit den boze zijn. Dit zijn de Middeleeuwen niet. Voor dit soort zaken hebben wij nu juist de rechter. Daar kun je ook je woede luchten, hoor.'

Waarvan de werkelijkheid allang, sinds het begin van de crisis van 2008 bewezen is. Er is slecht één enkel persoon achter de tralies verdwenen: "investeerder" Bernard Madoff. Die op privé-schaal deed wat al die andere graaiers op institutionele schaal deden: winsten uitkeren aan oude inleggers uit de inbreng van nieuwe inleggers. En als die andere piramidebankiers zijn vrijuit gegaan. De burgers achterlatende met de schulden.


Naar Media kongsi Media lijst , Politiek & media overzicht  , of site home .