WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaien, media: NOS, etnisch profileren

4 okt.2016

De verzameling Haatzaaien is gestart ergens in het midden van mei (2016) - het is nu oktober. En vrijwel meteen na de start scoorde het NOS Journaal uitleg of detail .

Daarna kwamen er nog vele anderen, ruim over de vijftig op dit moment, waarbij de regel was: iedereen die in de tussentijd voor het eerst aan het haatzaaien was - los van eerdere prestaties op dit terrein.

Daar gaan we nu van afwijken. We gaan een specieke club hernieuwd opvoeren.

Het NOS Journaal dus.

Dat is overigens een kwestie van de bekende druppel en emmer, want die club van het NOS Journaal komt bijna zonder overdrijven dagelijks in aanmerking voor een haatzaaiers-trofee - oké, twee of drie keer in de week dan ...

Vanwege alleen al dat ene ding: moslims.

Bij het NOS Journaal zijn ze er hartstikke dol en verliefd op.

Zien ze iemand met een hoofddoek of baard, komt de hele redactie klaar.

Of een gepigmenteerde.

Vieze boel daar, in Hilversum.

Moslims en gepigmenteerden zijn het toppunt van beschaving, en dat ze hier in Nederland niet inmiddels hun rechtmatige positie hebben en de hele boel hebben overgenomen, heeft één en slechst één verklaring:

Racisme.

Kolonialisme.

Slavernij.

Oké, drie dan ...

En daar ging het NOS Journaal dus weer wat aan doen, namelijk via het aanpakken van het etnisch profileren.

Want Nederlandse agenten controlen bij voorkeur gekleurde memsen.

Jonge gekleurde mannen in dure auto's van wie het dus redelijk vermoedelijk cirminelen van eén of andere soort zijn omdat tegenwoordig bijna alle criminelen één of ander kleurtje hebben.

Maar daar heeft het NOS Journaal natuurlijk volkomen maling aan.

Zoals al gezien is ieder staande houden van gekleurde mensen een schandelige en gore vorm van racisme, want gekleurde mensen zijn het toppunt van beschaving, en zouden eigenlijk de baas moeten in Nederland en de hele rest van de wereld.

Want in eigen gekleurde landen doen ze het ook veel beter dan wij.

Dus kijk naar de uitzendingen van 3 oktober, en hoe het NOS Journaal zijn beste beentje voorzet om de beschaving te bevorderen:

 
 
 


En meteen hebben we ook een verklaring voor deze gore haatzaaiende vervalsing van de werkelijkheid: op de redactie werkt een zwarte.

Dus is het volstrekt onmogelijk om te melden dat:
 

AGENTEN DOEN AAN ETNISCH PROFIELEREN, OMDAT ER ZO VEEL ZWARTE CRIMINELEN ZIJN DIE BLANKE NEDERLANDERS OVERVALLEN EN VERMOORDEN

 


Dus de zwarten DENKEN hierna nog meer dat ze gediscrimineerd worden, terwijl de blanken nog meer WETEN dat zíj gediscrimineerd worden - zie onderstaande reacties van reageerders op een artikel over de kwestie bij Joop.nl, de rabiaat politiek-correcte website van de VARA (Joop.nl, 03-10-2016 uitleg of detail ):

  Rarar – 3 oktober 2016 at 20:18
Volgens mij gaat het om de combinatie jonge leeftijd en auto. Mensen uit culturen waar uiterlijk vertoon belangrijk is, worden dus vaker aangehouden.

Vroeger reed ik een keer in de auto van mijn vader en toen werd ik ook aangehouden met de tekst “wat moet ik nu denken…zo’n jongen in zo’n auto”

Ik begreep dat volkomen.

Als ik overigens opsporing verzocht kijk (ik probeer dat met alle objectiviteit te doen), heeft het gros van de daders een lichtgetinte huidskleur of Oost-Europees uiterlijk. Hiermee raakt de onderbuik van oom agent ook gevuld.


JoWe62 – 3 oktober 2016 at 20:57
Ik vind dit een te kort door de bocht artikel. Nergens staat dat het alleen “witte huidkleurige” politieagenten zijn die dit doen. Om dus te praten van racisme gaat me veel te ver. Daarnaast is dus 60% van de aanhoudingen terecht. Overigens is aangetoond dat met name “niet witte huidkleurige” (ik haat deze uitdrukking echter je gebruikt hem zelf), verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd zijn bij crimineel gedrag. Misschien wordt het eens tijd dat men niet iedere keer afgeeft op de gezagsdragers maar zelf preventief tegen haar/zijn omgeving spreekt en probeert te overtuigen dat criminaliteit nooit loont. Alhoewel velen dat anders zien.

Cees Groninger – 3 oktober 2016 at 21:02
De kans dat je met etnisch profileren meer succes hebt dan met een casinospel bewijst maar eens temeer dat de vergelijking niet opgaat en dat etnisch profileren, het onderbuikgevoel/ de professionele intuïtie, tot resultaten leidt.

thunderbird – 3 oktober 2016 at 21:33
“Maar als oom agent er in 40 procent van de gevallen compleet naast zit,” Dan zit ie dus in zestig procent goed, uitstekende score. En voordat we verder gaan met het frame dat agenten racisten zijn zul je toch echt even de misdaadstatistieken er bij moeten pakken maar goed, dat is in een ander stukje hier al uit den treure behandeld.

aburrido – 3 oktober 2016 at 21:42
U spreekt over het onderbuikgevoel.
Nu wil ik u vragen hoe u oordeelt over ervaringsdeskundigen die bijvoorbeeld in A’dam West leven?
Ik kan u wel een profielschets geven van de daders die verantwoordelijk zijn voor 85% van alle delicten in deze wijk.
Maar als je dat zegt ben je natuurlijk een racist of extreem rechts.


JanMer – 3 oktober 2016 at 21:56
“Bovendien is 40 procent van die aanhoudingen op geen enkele manier te rechtvaardigen, aldus de onderzoekers. Wat net zoveel betekent als: die 40 procent werd er door de politie uitgepikt vanwege de niet-witte huidskleur. Niet meer, niet minder.”

Wel meer, wel minder, want hier klopt om 2 reden niets van.

– Het onderzoek gaat helemaal niet om aanhoudingen. Voordat iemand wordt aangehouden moet daar echt wel een concrete aanleiding voor zijn. De politie moet in zo’n geval zelfs duidelijk aangeven om welk strafbaar feit het gaat.

– Als je goed leest impliceert het onderzoek absoluut niet dat 40 procent van de staande-houdingen bij getinte personen is vanwege hun huidskleur. Ook mensen met een blanke huidskleur worden immers soms aangehouden zonder enkele aanleiding. Zou het kloppen dat het in het geval van getinte personen altijd is vanwege hun huidskleur – wat Hasna stelt – welke reden blijft er dan over waarom blanke personen zonder reden worden aangehouden?

Etnisch profileren is zeker een discussie waard, maar daar zijn toch geen onjuiste en tendentieuze argumenten voor nodig?


Bram Emanuel – 3 oktober 2016 at 21:58
“De conclusie liegt er niet om: etnische minderheden worden vaker gecontroleerd dan witte Nederlanders. Bovendien is 40 procent van die aanhoudingen op geen enkele manier te rechtvaardigen, aldus de onderzoekers.”

Ik geloof niet dat uit dat onderzoek blijkt dat er etnisch geprofileerd wordt. In het overgrote deel van de gevallen (81%) gaat het om aanhoudingen op basis van een overtreding, van abnormaal gedrag of betreft het een bekende crimineel. En dat blijken vaker niet-witte nederlanders te zijn. Maar dat maakt het nog geen etnisch profileren.
De onderzoekers zeggen zelf (p202): “Tot slot is het van belang op te merken dat de kwantitatieve analyse laat zien dat er geen significante samenhang aanwezig is tussen het uiterlijk van burgers (Nederlands voorkomen of niet-Nederlands voorkomen) en de interventiebeslissing. Dit wil zeggen dat politieagenten in geselecteerde gebeurtenissen met burgers met een niet-Nederlands voorkomen niet significant vaker hebben geïntervenieerd dan in geselecteerde gebeurtenissen met burgers met een Nederlands voorkomen.”

Heeft de schrijfster het onderzoek gelezen? Zo niet, het is hier te vinden:
http://www.politieenwetenschap.nl/cache/files/57f218b4acb82PW91.pdf


joop69amsterdam – 3 oktober 2016 at 22:17
Allochtone Nederlanders worden in bijna de helft van de gevallen terecht staande gehouden door de politie.
Dat is het resultaat van jarenlange ervaring en vakmanschap.


WilhelmTell – 3 oktober 2016 at 23:25
“”. Bovendien is 40 procent van die aanhoudingen op geen enkele manier te rechtvaardigen, aldus de onderzoekers. Wat net zoveel betekent als: die 40 procent werd er door de politie uitgepikt vanwege de niet-witte huidskleur. Niet meer, niet minder.””.

Dus 60% was dus wel te rechtvaardigen?

En over de onderbuik van oom agent; zolang er een significant deel van “bepaalde minderheden” de misdaad statistieken huizenhoog aanvoeren mogen ze van mij gewoon doorgaan met etnisch profileren….


BasVV – 3 oktober 2016 at 23:50
Toch vreemd dat oom agent er dan in 60% van de gevallen niet naast zit. Best wel een hoge score.


conflict – 4 oktober 2016 at 02:16
Profileren is 1 van de onderzoeksmethoden van de politie, als statistisch gezien de niet-witte of blanke vaker voor komt in de criminaliteits cijfers is het niet verwonderlijk dat de politie deze bevolkingsgroepen vaker aangesproken wordt door oom agent. De niet-westers uiterlijk komt inmers vaker voor in de misdaadcijfers dan de westerse. Als van de 135 geselecteerde gebeurtenissen op basis van abnormaal gedrag, profileren (dus ook etnisch) waarbij de verhouding allochtoon/autochtoon 50/50 is er in 57 gevallen (42%) overgegaan tot staande houding (verhouding 55%/45%). Hiervan waren er 19 terecht (33%) waarvan 60% niet blank. (figuur 5.6 in het rapport). Van de 100 personen waarbij de politie iets ziet worden er dus 42 staande gehouden, hiervan zijn er dan 14 terecht (33%), waarvan 8 niet westers en 6 westers. Dus voor zowel de westerse als de niet-westerse is de kans dat de politie een wetsovertreder heeft respectievelijk 6% en 8% op basis van de gestelde parameters. Dit lijkt mij niet een dusdanig groot verschil ondanks dat er ook etnisch geprofileerd wordt. Opzich is etnisch profileren 1 deel van een compleet daderprofiel, waarbij meerdere punten een rol spelen. In het geval van daders van moorden in de criminele sfeer zijn vrijwel altijd man: bij liquidaties 98 procent, roof 92 procent en overig 98 %(bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl). Bij profilering op basis van sekse is de kans dat je in het geval van moord een man moet hebben groter dan de kans dat je een vrouw moet hebben. 60% van de nederlandse gevangen is allochtoon en 46% niet-westers (cbs:2014) terwijl deze maar 21%(cbs:2015) uitmaken van de nederlandse bevolking. De kans dat een niet-westerse uiterlijk de fout in gaat is dus groter dan een westers uiterlijk. Het zou raar zijn als de politie dit gegeven niet meenam in haar profiel. En statistieken discrimineren niet. Of het juist is om te profileren is een andere discussie waarvan profileren op basis van etnisiteit slechts een onderdeel is.

Naast dat je je gediscrimineerd voelt als je gediscrimineerd wordt kun je je ook gediscrimineerd voelen als dat niet zo is. Als je bij een bedrijf soliciteerd en je hebt als allochtoon dezelfde papieren/ervaring als een autochtoon terwijl laatst genoemde de baan krijgt kun je je gediscrimineerd voelen. Dat je niet gediscrimineerd wordt omdat de autochtoon bijvoorbeeld toevallig beter overweg kan met zijn directe collega’s (allochtoon en autochtoon) wordt dan voor het gemak even vergeten.


Sjors Spruitje – 4 oktober 2016 at 07:58
“Bovendien is 40 procent van die aanhoudingen op geen enkele manier te rechtvaardigen, aldus de onderzoekers. Wat net zoveel betekent als: die 40 procent werd er door de politie uitgepikt vanwege de niet-witte huidskleur. Niet meer, niet minder.”

Het is niet iedereen kwalijk te nemen dat men het lezen van statistieken niet beheerst. Bij het aanhouding van een persoon weet je nooit 100% zeker dat je de goede pakt, maar als bij jou aanhoudingen 60% gerechtvaardigd is, dan kan je maar 1 ding concluderen: Je doet het ontzettend goed!
Stel bijvoorbeeld dat je in een willekeurige winkelstraat 100 willekeurige mensen aanhoudt, dan is wellicht 1 procent gerechtvaardigd. Hou je alleen marokanen aan of antilianen, dan kom je wellicht op meer uit, zo’n 7 procent. Maar haal je 60 procent, dan ben je echt verbluffend doeltreffend!.

Ik wilde hier dus namens het Nederlandse volk mijn welgemeende complimenten aanbieden aan de Nederlandse politie. Zeer professioneel, heel doeltreffend. En dat mag ook wel eens een keer worden gezegd.


En dat allemaal mede vanwege de aanwezigheid van zwarten in de nieuwsvoorziening.

En dan hebben nog die andere zwarte, Gloria Wekker, die bezig is met een actie onder de noemer "Winti is beter dan wetenschap", en intellectueel presteren als norm wil vervangen door zwartenquota.

De conclusie:
 DE AANWEZIGHEID VAN ZWARTEN IN EEN BESCHAVING,
IS EEN DODELIJK GEVAAR VOOR DIE BESCHAVING 


Dus slaapt u rustig, tot aan de komende etnische burgeroorlog uitleg of detail .


P.S.
Nagekomen mededeling (GeenStijl.nl, 04-10-2016, ):We moeten die lui kwijt ... Goedschiks of kwaadschiks.


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home .