WERELD & DENKEN
 
 

Ploerten: Arnout Brouwers

13 okt.2016

De lijst van ploerten groeit wat langzamer dan die van Haatzaaiers en Landverraders , omdat de oorzaak van de ploerterij, het neoliberalisme, zo doodnormaal is geworden dat het niet alleen niemand meer opvalt, maar ook deze redactie niet al te zeer. Het voorbeeld hier deed dat wel, omdat het gaat om een kleine versie van het Amerika-EU handelsverdrag TTIP, waarvan iedere persoon met gezond verstand en/of maatschappelijk fatsoen inmiddels een overtuigde vijand is, want TTIP leidt tot nog meer neoliberalisme. Nog meer ploerterij.

Op naar de tijd van Dickens.

En voor waar het hier om gaat, de versie Canada-EU genaamd CETA, geldt natuurlijk precies hetzelfde.

En, vanzelfsprekend voor een krant die onder sterke Joodse en Joodsistisch en dus neoliberale invloed staat: de Volkskrant is weer helemaal ...(De Volkskrant, 13-10-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers):
  CETA

Het vrijhandelsverdrag is een lichtpuntje ...

Tussentitel: Aan vrijhandel gaat de wereld niet ten onder

De Volkskrant is inderdaad weer helemaal voor.

Voor terug naar de tijd van Dickens.

En dus tegen iedereen die die cultuurgevaarlijke en levensgevaarlijke trend wil stoppen.
  Te midden van alle instortende of afkalvende internationale instellingen, ...

Een afkalvende EU zal hij bedoelen.

Prachtig.
  ... populistische golven die van links en rechts over het politieke theater klotsen

Tegen alles en iedereen dat dee eigen ideologie tegenwerkt:
  ... de ene keer tegen fantoomvluchtelingen  ...

De ideologie van het nomadisme en Joodsisme.
  Waar de rechtse angst voor het opgeven van soevereiniteit (internationale hoven!) zich mengt met de linkse angst voor de dictatuur van het grootkapitaal en 'het economisme', is de rede ver te zoeken.

Waar de soevereiteit wordt overgeheveld naar een neoliberaal imperium dat zich mengt met de dictatuur van het grootkapitaal en 'het economisme' zijn scoiaal gevoel, medemenselijkheid, beschaving én de  rede ver te zoeken.

Het neoliberalisme heeft maar één doel: alle geld naar de rijken, en daaronder zo veel mogelijk Joden .

En mocht dit niet lukken, dan dit:Zoals beschreven hier : de Struldbrugs met bezit.

De Joodse versie van de zin van het leven. Al sinds de tijden van de Geldwisselaars in de Tempel.


P.S.
Zelfs de lezers bij de Volkskrant trappen er niet langer in (dit zijn alle reacties en ze zijn allemaal tegen):
  Sam Gosens - donderdag 13 oktober 19:43
Demagogisch gelijkstelling van xenofoben met mensen die democratische beslissingen niet afgestraft willen zien door hoge "schadevergoedingen" voor geschatte misgelopen toekomstige (!) winst. En dan wordt de mening van de schrijver zonder enige argumentatie of bewijsvoering gebombardeerd tot "rationeel" en verstandig. Je kunt tienduizendmaal herhalen dat jouw mening rationeel is, maar dat bewijst niks. Nobelprijswinnaar Stiglitz en 220 Amerikaanse professoren/hoogleraren op gebied van Recht en Economie die in september een manifest ondertekent hebben tegen ISDS in verdragen worden genegeerd.

Roland Horvath - donderdag 13 oktober 19:33
Totale vrije handel is op lange termijn dodelijk voor ieder land en - onderneming. Er is een combinatie nodig van vrije handel en protectionisme wat de VS altijd voor zichzelf hebben bedongen. En van andere landen eisen ze totale vrije handel zodat de Grote Multinationale Ondernemingen GMO door niets gehinderd worden. CETA/TTIP eisen van de EU lidstaten totale vrije handel. Dat gekoppeld aan het ISDS systeem is dodelijk voor de hele wetgeving in de EU. Die wordt opzij geschoven ten bate van de toepassing van de lossere Canadese/VS wetten. De 2e Kamer wil terug naar het 19e eeuwse kapitalisme.

Blutch1 - donderdag 13 oktober 18:46
Nee, maar de samenleving wel.

JPHR - donderdag 13 oktober 15:56
Referendum.

JPHR - donderdag 13 oktober 15:20
En Nederland onderwerpt zich hiermee aan een ISDS mechanisme dat nationale rechtsspraak, parlement en grondwet opzij zet voor een interpretatie/arbitrage door een panel van drie ongetwijfeld neo-liberale handelsexperts. Omdat US bedrijven eenvoudig een filiaal vestigen in Canada kunnen ze van CETA vast gebruikmaken in afwachting TTIP. Enig idee meneer Brouwers waarom ontwikkelingslanden als India en Indonesië recent juist al dat soort verdragen aan het opzeggen zijn? Juist, ja ongewenst kolonialisme onder een ander vlag. Maar wij Nederland moeten ons daaraan onderwerpen...heel vreemd.

Jeroen van Dorp - donderdag 13 oktober 15:11
Het is een waanidee van Arnout Brouwers dat vrijhandel automatisch tot rijkdom zou leiden. In de meeste gevallen hebben kwetsbare economieën het veel beter gedaan met behulp van verstandige staatsbescherming. En aan de andere kant van het spectrum vinden we landen die steenrijk zijn geworden _juist_ met behulp van uitgebreid protectionisme, zoals de Verenigde Staten en de UK. Kortom, een mening die Brouwers mag hebben, maar niet wordt ondersteund door argumenten. Ik weet niet hoe waardevol hoofdredactioneel commentaar dan nog is.

Tenred - donderdag 13 oktober 12:46
Dat zogenaamd rationele keuzes het in het politieke theater steeds vaker afleggen, komt niet doordat politici bang zijn ze in het openbaar te verdedigen, dat komt omdat ze niet te verdedigen zijn. Het blijken namelijk iedere keer weer leugens om het grote geld te dienen ten koste van de bevolking.

Spartuijn - donderdag 13 oktober 12:45
Dit verhaal zou dan moeten rechtvaardigen waarom de PvdA in de Tweede Kamer voor dit neoliberale vrijhandelsverdrag heeft gestemd...Dat de PvdA een neoliberale partij is en niet voor niets met de VVD in een regeringscoalitie zit wordt hiermee bevestigd...De PVV heeft de PvdA inzake dit vrijhandelsverdrag al links ingehaald...

Sam Molenaar - donderdag 13 oktober 12:20
Ik zie geen enkele reden tot het sluiten van nieuwe verdragen en/of akkoorden, alvorens er eerst een robuust moreel kader wordt gesteld wat internationaal op erkenning en implementatie kan rekenen. Ik zou de auteur willen uitdagen toe te lichten in welke zin het CETA constructief bijdraagt aan het verminderen van de twee grote uitdagingen van onze tijd, te weten ecologische en sociale duurzaamheid. Overtuig mij! Slechts het beroepen op de rede zonder verdere argumenten, terwijl een "monstercoalitie" voor het tegenovergestelde doel daar al boekwerken vol voor heeft geformuleerd, werkt niet.

Sam Molenaar - donderdag 13 oktober 12:18
Arnout Brouwers stelt dat de argumenten van "links" tegen het sluiten van nieuwe handelsakkoorden zijn ingegeven door een vorm van irrationele angst (voor het grootkapitaal/economisme). Echter, gezien het feit dat de immigratieproblematiek (waar overigens "rechts" de grootste angst voor koestert) een direct gevolg is van ontoereikende afkadering van handelsvrijheid en de geografische variatie in welvaart die hieruit resulteert, kan men stellen dat dit geen irrationele angst betreft, maar juist een zeer gegronde zorg!

Satuka - donderdag 13 oktober 11:38
Er is geluisterd? De procedure is misschien iets transparanter geworden, maar het blijft nog steeds krankzinnig dat een bedrijf een soeverein land kan aanklagen als zijn product daar niet op de markt mag.

Johnny123 - donderdag 13 oktober 11:25
"Bij de totstandkoming van CETA is geluisterd naar de bezwaren van tegenstanders." Ploumen luisterde aandachtig en interpreteerde vervolgens dat men het goedkeurden. Trouwens, bezwaren van tegenstanders konden pas geformuleerd worden tijdens en aan het eind van de onderhandelingen, wanneer details uitlekte, en niet aan het begin.

rope88 - donderdag 13 oktober 11:17
Het is niet die vrijhandel, waar weinigen echt op tegen zijn -leuke stroman- maar de wijze waarop het dreigt te worden afgedwongen: een tribunaal buiten de reguliere rechtsgang om waar multinationals een staat aansprakelijk kunnen stellen voor (te verwachten) verliezen en daarmee effectief schadelijke stoffen of effecten van hun producten onbelemmerd kunnen slijten. Dát is ongewenst: de democratische controle wordt hiermee buitenspel gezet. En doen alsof het zo'n vaart niet zal lopen is idioot: het ene na het schandaal optellend laat wereldwijd zien hoe gevaarlijk die vrije hand is.

Johnny123 - donderdag 13 oktober 11:13
Sterk verhaal... Dit is markt fundamentalisme ten top. Brouwers gebruikt geen argumenten om zijn positie te onderbouwen en slaat wilt om zich heen tegen mensen die het wagen kritiek te uiten op een handelsverdrag. De houding van Brouwers in deze is niet 'rationeel' zoals hij zelf schrijft, maar dogmatisch. 'Vrijhandel' is goed. Punt. Dat vaak ook opkomende economieën en armere landen uiterst kritisch handelsverhandelingen tegemoet treden heeft natuurlijk zijn redenen. Een faliekant mislukte poging aan het eind om links schuldgevoelens aan te praten somt het stuk goed op.

acbinnendijk - donderdag 13 oktober 11:10
Wat brengt dit verdrag dan voor die armere landen?

Game, set, match ...


Addendum okt. 2016

Deze redactie was weer te positief. Er is op bestuurlijk niveau wat tegengas (de Walen willen niet tekenen), en meneer Brouwers gaat botweg in de herhaling - precies een week later (20-10-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers):
  Handel en inspraak

... Het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) dreigt inderdaad alsnog getorpedeerd te worden door de deelregering van Wallonië.

En dat is FOUT, want:
  Als CETA sneuvelt, is dat een grote zege voor de krachten tegen de mondialisering en de Europese Unie.

En die zijn GOED want Joods en Joodsistisch. En het Joodse en Joodsistische neoliberalisme is de bron van alle welvaart:
  Het moderne kapitalisme ... wie het proces zelf opblaast, zorgt ervoor dat er straks niets meer te verdelen is.

En als we het rabiate neoliberalisme opgegeven ...:
  Een internationale orde die van buitenaf door China en Rusland wordt ondermijnd en uitgedaagd ...

... nemen de communisten de boel over. Volgens de Joden en Joodsisten.
    En om het klootjesvolk dat zich tegen CETA keert, ook wel geheten ...
   ... adviserend referendum ... een dictatuur van de schreeuwerige minderheid.

... van hun goedertiendheid te overtuigen, geven de Joden en Joodsisten hun eigen ideologische belang ...
  Tussentitel: Politici moeten waken over algemeen belang

... de naam van 'algemeen belang'. Oftewel: "algemeen belang" is een belang dat zetelt in Wall Street, New York. Met als spreekbuis de zusterpublicatie van de Volkskrant: The Jew York Times (Brooks, Cohen, Friedman, Haass, Klugman, enzovoort).
    En alweer zijn de commentaren oneindig veel beter dat de rotzooi van de redactie (de Volkskrant, 22-10-2018, ingezonden brief van Faiza Ouhlasen, campagneleider TTIP en CETA bij Greenpeace):

  Protestmagneet

Arie Elshout vraagt zich af waarom handelsverdragen als TTIP en CETA een protestmagneet zijn geworden (Ten eerste, 21 oktober). Met het grootste gemak worden miljoenen bezorgde burgers, juristen en academici over een kam geschoren en afgedaan als bange nationalisten die tegen handel zijn en de grenzen willen sluiten. Niets is minder waar.
    Het probleem is niet dat er handel gedreven wordt. Dat gebeurt al eeuwen. Wij hebben moeite met TTIP en CETA omdat hiermee belangrijke verworvenheden ter bescherming van het milieu, consumenten en volksgezondheid overboord worden gegooid. Deze handelsverdragen druisen rechtstreeks in tegen het recent gesloten klimaatakkoord en zetten privacy van burgers en rechten van arbeiders op het spel.
    Laten we belangrijke maatschappelijke waarden niet als belemmering zien, maar juist borgen in handelsverdragen. Geen handelsverdragen die 'speciale rechten verlenen aan bedrijven, die werknemers en maatschappelijke organisaties niet krijgen', zoals Hillary Clinton onlangs zei. Maar handelsverdragen die maatschappelijke waarden als doel stellen. Wat we nodig hebben, is een fundamenteel andere benadering van handelspolitiek met een betere balans tussen verschillende belangen.
    Eerlijke en duurzame handel kan en moet de norm worden.

En: (de Volkskrant, 22-10-2018, ingezonden brief van Frans van der Steen, Den Haag):
  Daarom geen CETA

Er is niets op tegen dat de Volkskrant bij monde van Arnout Brouwers een pro-standpunt inneemt met betrekking tot CETA (O&D, 20 oktober), al geeft hij toe dat de voordelen moeilijk concreet te maken zijn. Hij stelt dat het sneuvelen van CETA een overwinning zou zijn voor krachten tegen mondialisering, de EU of het moderne kapitalisme. Maar je hoeft daar niet tegente zijn en tóch tegen CETA: bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van juridische kracht van voornemens opgenomen in de bijlage bij het verdrag, om arbeidsrechten, privileges versus democratie en de mogelijkheid om zonder miljardenclaims nieuwe regels, bijvoorbeeld rond milieu, in te voeren.
    Brouwers stelt terecht dat het nuttig is om over deze kwestie een niet bindend, maar adviserend referendum te organiseren. Maar als hij stelt dat je door bij voorbaat een referendum bindend te verklaren, de dictatuur van een schreeuwerige minderheid krijgt, gaat hij in de fout. Het kan heel goed dat een minderheid die stevig aan de bel trekt het gelijk aan haar kant heeft: zie de beginnende bewegingen tegen slavernij en kinderarbeid, voor emancipatie en stemrecht, tegen oorlog of de almacht van de banken tot de beschermers van het klimaat die als alarmisten werden weggezet.
    De kans is groot dat de wereldgeschiedenis de beweging tegen CETA en TTIP in het gelijk zal stellen.

Tjonge, wat een kutkrant is die Volkskrant toch ... (En de rest is geen haar beter ...)

En waarachtig ... Daar is 'ie nog een derde keer om elitair te drammen (de Volkskrant, 26-10-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers):
  EU en populisme

Politici moeten het verschil kennen tussen 'luisteren naar burgers' en de overgave aan het populisme.

Tja, dat verschil kende Adolf ook zo goed.

Hadden we trouwens al verteld dat Arnout zeer goede vrienden is mat Laura Starink (NRC) ... Ook zo iemand met een hyperobsessie. Deze obsessie:
  Langs de lijn staan rivaliserende machten te trappelen om gebruik te maken van de Europese zwakheden en verdeeldheid.

Waar kennen we dát ook alweer van ...? Oh ja: "Bombardeer Vietnam naar de hel, want langs de lijn staan rivaliserende machten te trappelen om gebruik te maken van de westerse zwakheden en verdeeldheid".

Levensgevaarlijke obsessieve gekken, deze lui in dienst van de Volkskrant en de rest van de Koude Oorlogstokende media.


Naar Ploerten, inleiding , of site home