WERELD & DENKEN
 
 

De Volkskrant, economie redactie

De Volkskrant geldt als een krant uit de linkse of progressieve hoek, of hoe men dat ook wil noemen; in Anglicisme versus Rijnlandmodel, de media is getoond dat dat slechts in beperkte mate waar is . Er zijn redenen om aan te nemen dat dat met name geldt voor haar economie redactie. Al eerder was het de IRP redactie opgevallen dat de opvattingen van hoofdredacteur Frank Kalshoven over de rol van de overheid wel heel dicht lagen bij die van de marktideologen. Er zijn nu twee punten bijgekomen die in dezelfde richting wijzen. Ten eerste zijn daar de opvattingen die hijzelf en de rest van zijn redactie ten toon spreiden ten aanzien van belastingheffing, de belastingmoraal. Die lijkt heel dicht te staan bij die van rechtsen en andere egoïsten .
Als tweede is de houding van die redactie met betrekking tot bezuinigingsmaatregelen en de bijpassende houding van de regering, zie de artikelen hier . Dit is zodanig duidelijk dat het niet alleen de redactie, maar anderen waaronder een onafhankelijk iemand als Marcel van Dam is opgevallen, zie hier .

Dit lijken voldoende aanwijzingen om te kunnen concluderen dat de de Volkskrant economie redactie een duidelijk beleid voert in dit soort zaken, en dat dit beleid zich dicht aan de Angelsaksische kant bevindt. Of om Kalshoven te citeren:
  'Balkenende sluit zich met zijn participatiemaatschappij hierbij aan. Hoe die emancipatie er uit moet zien, dat is het grote debat van 2005.
    Er ligt een mooie journalistieke taak.'

Met die 'mooie journalistieke taak' is Kalshoven dus bezig.
Het hoeft weinig betoog dat het propageren van een economisch beleid geen journalistieke taak is, en dat als de journalistiek zoiets doet, dat ze bezig met het plegen van propaganda, waarbij de ernst van het vergrijp afhangt van de objectieve eenzijdigheid van de betrokken standpunten. Aangaande de keuzes voor een duidelijk eenzijdig economiemodel is dit dus propaganda in aanzienlijke mate. Meer over de achtergronden van de houding van Kalshoven hier . Voorbeelden van andere economie redacteuren hier: Ferry Haan , Gijs Herderscheê , Robin Gerrits . Een instructieve vergelijking vindt men hier .

Ook op andere terreinen is de Anglicistische houding van de Volkskrant merkbaar. Voor de houding met betrekking tot de maatschappelijk top, zie hier , en voor een voorlopig dossier over het buitenlandbeleid, zie hier .


Naar Volkskrant beleid , Anglicisme inleiding , of site home .