WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, elite: Volkskrant, racisme

29 mei 2016

Elders is al uitvoerig verslag gedaan over hoe de Volkskrant middels haar berichtgeving naarstige pogingen doet een soort van klassenrevolutie in Nederland te veroorzaken uitleg of detail . Door tot op het bot partij te keizen voor "vluchtelingen, vreemdelingen en moslims". En daarnaast ook nog eens neoliberalisme, globalisering, en kosmopolitisme.
    Deze verzameling is er alleen in aansluiting op het geval Sylvana Simons uitleg of detail , om te laten zien hoe gesloten het politiek-correcte front ook in deze ene zaak is. Een zaak die zo overduidelijk strijdt voor slechts één enkel ding: de allochtone Nederlandhaat.
    Hier dus de steun van de Volkskrant voor die haat:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

Divers Nederland

Tussentitel: We zijn een multi-etnsich land, wen eraan!

Er viel genoeg kritiek te leveren op de eerste optredens van Sylvana Simons als politicus. Als een van je eerste politieke daden de Armeense genocide witwassen - al komt die praktijk in de Nederlandse politiek wel vaker voor - daarmee scoor je terecht geen punten.    ...


Red.:   Maar dat is dus alleen een red herring - iets dat erij gehaald is als afleiding. Dat de raciste Sylvana S. niets zegt over die genocide is alleen omdat ze zich heeft aangesloten bij de Turk-nazi's van DENK. Dat is het gevolg. De oorzaak is die aansluiting. En de reden van die aansluiting.
    Want die Armeense genocide is slechts één enkel voorbeeld van iets dat schier oneindig breed is: Sylvana S. heeft als Surinaamse niets maar dan ook helemaal niets gemeen nmet de Turken van DENK.
    Op één ding na, wat Sylvana S. al uitvoerig eerder beleden had: afkeer van Nederland. Middels haar anti-Zwate Piet acties.
    En wat doe je met mensen die je openlijk in je gezicht zeggen dat ze je haten? Simpel, die wens je "Goedendag!":
  Maar waarom zou ze daarom uitgewuifd moeten worden?

Daarom moet ze dus uitgewuifd worden. Althans, virtueel. Want de kans dat ze weggaat ligt natuurlijk tussen nihil en nul, want in Suriname valt er niets te graaien. Laat staan in Afrika.
    En over het feit dat zij ons vrijelijk kan uitschelden via de media en wij Nederlanders niets terug kunnen doen behalve je eigen Facebook-pagina als je die hebt, zijn natuurlijk de nodige mensen gefrustreerd, die dat dan ook verbaal uiten:
  Of overladen met hatelijke boodschappen die zinspelen op het feit dat ze 'niet een van ons' is, en dus beter kan oprotten?

En terecht!
    Maar goed, ook de Volkskrant haat de oudere Nederlandse culturele waarden, en kiest dus partij voor de allochtone Nederlandhaters:
  Hoe lang kan dat gezegd worden van volbloed Nederlanders die een kleur hebben?

Brullen van de lach! Zodra de term 'volbloed Nederlanders' geïntroduceerd wordt, is er natuurlijk maar één enkele groep die daaraan voldoet: de blanke Nederlanders. Zodra je daarin gaat schuiven, eindig je met "Jansen is een Turkse naam" uitleg of detail  - oftewel: absurditeiten. Contradicties.
    We zijn dus allang weer over de grens van de kwaadaardige haatzaaierij.
    Maar natuurlijk gaat het gewoon door:
  ... racisme, dat is ook als je iemand wilt uitsluiten van het debat op grond van zijn of haar etnische achtergrond.

Oh, is Sylvana Simons een racist ...? Want dat is het als je iemand van het debat wilt uitsluiten door hem een racist te noemen. Dat is erger dan om voor iemand een virtuele uitzwaaidag te organiseren.
    Het zoveelste voorbeeld van de volkomen eenzijdige blik.
    Maar dit soort onzin heb je nodig om dit te kunnen beweren:
  Juist omdat de gemiddelde Nederlander er zo diep van overtuigd is dat hij of zij geen racist is, komt er hier nooit een racismedebat van de grond.

De gemiddelde Nederlander is een racist, omdat hij er niet over wilt praten dat hij een racist is ...
    Weer de volkomen waanzin.
    Negerwaanzin.
    Overgenomen door de Volkskrant.
    Meteen maar even tussendoor: als dat zo is, waarom gaan ze dan niet weg? De porten naar Suriname, Marokko en Turkije staat volkomen open ...
    En tenslotte heeft de Volkskrant nog een goede raad:
  Tussentitel: We zijn een multi-etnisch land, wen eraan!

Waarop de riposte helder is, want hij werkt al als zodanig in de praktijk:
  Als het allochtine schelden en haatzaaien zo door gaat, betekent "Nederlander" binnen niet al te langet tijd "blanke nederlander"- wen er maar alvast aan.

Met in aansluiting:
  De schelders bevinden zich aan de verkeerde kant van de geschiedenis, laat dat hun voornaamste straf zijn.

Inderdaad: zowel de islamitisch als de creoolse cultuur heeft geen enkele kans op overleven! uitleg of detail

En dat is hetgeen ze duidelijk gemaakt moet gaan worden, voor een multi-etnisch Nederland om de vrede te kunnen bewaren.
    Het tweede courante geval. Dat is dat van een jonge zwarte crimineel en drugsdealer die aan de kant gezet werd met zijn veel te dure patserautomobiel, vanwege zijn jonge leeftijd, kleur en een patserautomobiel betaald uit criminaliteit en drugsdeals. Want een jong iemand kan alleen aan het geld voor een patsermobiel komen uit criminaliteit en drugsdeals. Zeker iemand uit "kwestbare" gekleurde groepen, die bovendien ook nog eens vijf keer zo crimineel zijn als blanken.
    Alleen bleek de jonge zwarte crimineel en drugsdealer een jonge zwarte rapper met te veel geld te zijn. Die ene uitzondering. hè ...
    En dus is die aanhouding "Racisme!!!":
 

EN DAT IS RACISME!!!:


Uit: De Volkskrant, 01-06-2016, door Just Fontein

Voor de zoveelste keer de pineut

De politie heeft het toegegeven: rapper Typhoon is aangehouden vanwege zijn zwarte huidskleur. Zulke dingen gebeuren vaker, is ook de ervaring van schrijver Robert Vuijsje.


Red.:
   Al een "eeuwenlange" klacht van de zwarte racisten ("zwart" staat hier voor alles dat niet wit is): dat ze extra aangehouden worden - vanwege de zwarte criminaliteit. Dat dat racisme is. Een gore leugen, natuurlijk: een criminele groep extra aanhouden vanwege de extra criminaliteit van die groep heet "politiewerk". Of: "veiligheidsbeleid". Crimineel profileren. Of beter: crimineel-profileren. En omdat die criminelen in overdaad zwart zijn, komt dat in de praktijk neer op "etnisch profileren". Iets dat zelfs de Volkskant een beetje toegeeft - zie het laatste zinnetje van de onderkop:
  Toch doen agenten het niet zomaar.

Uit welk zinnetje (en dat wordt voldoende uitgewerkt) volgt dat de rest van deze ophef racisme is: anti-blank racisme.
    En daarna gaat de Volkskrant over van racisme op haatzaaien:


Uit: De Volkskrant, 02-06-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

De schijn tegen


Red.:    En het is natuurlijk geen vraag wie de schijn tegen heeft ... Niet de overdadig-criminelen, maar ...
  Voor een agent is het incident gesloten als de aanhouding op een vergissing blijkt te berusten. Maar de aangehouden burger voelt zich gestigmatiseerd op grond van zijn huidskleur. Dat moet de staat uit alle macht proberen te voorkomen.

... de politie.  En waarom voelt de overdadig criminele groep zich gediscrimineerd door de politie op grond van hun huidskleur:
  Zeker als zoiets vaak gebeurt en zeker als de betrokken agent blank is.

Oftewel: de groep "overdadig criminelen" is ook nog eens overdadig racistisch. Ze kijken niet naar de functie van de agent, criminelen oppakken, maar naar de kleur van de agent: "Het is een blanke".
    En de oplossing van de Volkskrant:
  Programma's om agenten verstandig om te laten gaan met profilering en etniciteit moeten worden uitgebreid.

Niet de overdadig-racisten moeten een cursus krijgen, maar de politie. En een tweede oplossing:
  ... het is gewenst dat de politie ... qua personele samenstelling een afspiegeling vormt van de multiculturele samenleving.

Ook de politie moet racistisch worden: "Blanken hoeven niet te solliciteren" ...
    Oh ja, en kijk nog eens een keer naar deze:
  ... de aangehouden burger voelt zich gestigmatiseerd op grond van zijn huidskleur.

En let hier op dat 'zijn' ... Worden zwarte in patserauto rijdende vrouwen dan niet gediscrinimeerd ...?
    Sarcasme, natuurlijk, deze vraag. Ging het om etnische discriminatie, hadden de zwarte vrouwen evenveel klachten. De zwarte vrouwen hebben die klachten niet. Omdat datgene wat gediscrimineerd wordt, niet kleur is, maar criminaliteit.
    En de Volkskrant, die anderzins suggereert, is een goor haatzaaiend kutkrantje.
    We waren veel te vroeg. Het hoogtepunt moest nog komen. in de eerstvolgende zaterdagkrant. Eerst in beeld:

 
 
 

Er staan hier en dara wat vraagtekens, maar dat is natuurlijk je reinste hypocrisie. Alleen al de hoeveelheid aandacht besteed aan de kwestie zegt genoeg: dit ia waar. Was het niet waar, dan was het bgebleven bij een klein berichtje van een kwart pagina, wnat onterechte allochtone klachten, smaneveat als "klaagnegers" door de niet-poltik-correcte waarnemers die er zo lnagzamheand meer dan de neus van vol hebben.
    Bewijs in woorden: het artikel over onderwijs. Alleen al de suggestie is je reinste racisme van de omgekeerde soort, want allochtonen worden op alle mogelijke manieren gepamperd door de overdaad aan vrouwen die werkzaam is op de basisschool tot en met alle universiteiten ide vol zitten met diversiteitscommssies en -bestuurders, gebedsruimtes, en in het geval van de VU Amsterdam al alle eigenschappen van een madrassa heeft: man en vrouw gescheidne in de banken, en evolutieleer is een verboden onderwerp.


Uit: De Volkskrant, 04-06-2016, door Rik Kuiper

Kansarm?

Hoe zit het met racisme op scholen en universiteiten?

Het onderwijs is net de echte maatschappij. En dus komt ook op scholen en universiteiten racisme voor. De grote vraag: is het structureel of betreft het incidenten?
    Gaan we af op het aantal meldingen, dan lijkt het mee te vallen. ...
    Maar het geringe aantal meldingen vertelt niet het hele verhaal. Zo constateerde het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum in 2013 problemen bij de inschrijving van migrantenkinderen. ...
    En er is meer. In 2014 concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat één op de tien scholieren en studenten in het voorgaande jaar discriminatie in het onderwijs had ervaren. Ze waren bijvoorbeeld uitgescholden of gepest of hadden het idee dat ze een te lage beoordeling hadden gekregen. In zes op de tien gevallen was de persoon die discrimineerde een docent, in de overige vier een medeleerling. ...


Red.:   De individuele klachten zijn volkomen verklaarbaar door schuldafschuiving - het principe daarvan: Heeft een autochtoon honderd keer tevergeefs gesolliciteerd? Niets aan de hand. Heeft een allochtoon vijf keer tevergeefs gesolliciteerd? Racisme! Toegepast hier: Krijgt een autochtoon een slechts cijfer? Niets aan de hand. Krijgt een allochtoon een slecht cijfer? Discriminatie!
    En dat Forum-verhaal is daar een samenvatting van.
    Er is racisme. Voornamelijk tot uitsluitend zwart racisme.
    En het racisme van de Volkskrant.
    Hier nog eens een keer bij monde van de hoofdredacteur:


Uit: De Volkskrant, 04-06-2016, door Philippe Remarque

De week van de hoofdredacteur

De beroemdste auto van Nederland, A/B-tests van koppen en Grace Jones


Typhoon

Op de voorpagina van woensdag zetten we een grote foto van een witte auto, en de lezer begreep meteen waar het om ging. Die Mitsubishi Outlander was even de beroemdste auto van Nederland, omdat rapper Typhoon erin was aangehouden  ...
    Reden om vandaag wat dieper te onderzoeken hoe het zit met racisme in Nederland.
    Dat doen we met nieuwsgierigheid en nuance, en zonder de 'collectieve zelfkastijding' waar De Telegraaf progressief Nederland van beschuldigt (wij brachten hun commentaar gisteren op onze opiniepagina).


Red.:   Oftewel: "Ik ben Joseph Goebbels en ik ben trots op wat ik doe". En let ook nog even op deze: "Nuance is: negen pagina's gevuld met beschuldigingen van racisme".
    Terwijl de waarheid dus in zijn eigen krant stond:


De Volkskrant, 03-06-2016.

Ander commentaar

'We laten ons wegzetten als een xenofoob Tokkieland'

De Telegraaf

Racisme komt helaas in Nederland voor en moet worden bestreden. Maar de stemming die zich nu van ons land meester maakt naar aanleiding van de Zwarte Piet-discussie en het incident rond rapper Typhoon, grenst aan massahysterie. Onder aanvoering van de media wordt een sfeertje gecreëerd alsof het hele land bol zou staan van de racisten. Het NOS Achtuurjournaal opende dinsdag zelfs met het nieuws dat de donkere zanger 'van de weg was gehaald'.
    Let wel, Typhoon was ter controle staande gehouden, niet gearresteerd. Laat staan dat hem een haar was gekrenkt. Niemand die het opmerkte. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie beloofde meteen beterschap en vroeg de zanger hem daarbij te helpen. Een goedkope pr-truc.
    Ondertussen laten we ons als een fout xenofoob Tokkieland wegzetten. Wat een onzin. Progressief Nederland, dat zichzelf graag als tolerant presenteert - behalve richting de PVV - verliest compleet het hoofd als de beschuldigende vinger uit allochtone hoek komt.
    Hou op met deze collectieve zelfkastijding! Sinterklaas is een kinderfeest en dat de politie alert is op jonge gasten in dure auto's, heeft alles te maken met de oververtegenwoordiging van bepaalde etnische groepen in criminaliteit. Zo zijn de feiten. Het is zaak dat we met beide benen op de grond blijven staan.


Red.:   Een onweerlegbare weergave van de werkelijkheid.
    Die Remarque is volledig gestoord, en staat vooraan in de rij voor het schavot bij een revolutie.
    En na de uitverkieizing van Donlad trump is het allemaal weer een hele niveau erger geworden. In de aanlop ahd de Volkskrant al twee Marokkanen aangenomen die Nederland tot op het bot haten, Nadia "Ik ben geen Nederlander" Ezzeroili uitleg of detail  en Hassan "De boerkini is het toppunt van beschaving" Bahara uitleg of detail , Die twee Marokkanen mogen  zich nu over een pagina of zes uitleven in het meest gore etnisch profileren van blanke Nederlanders. Blanke Nederlanders ide toevallig lid zijn van de politie, maar dat is natuurlijk onbelangrijk: als etnisch profleren racisme is, zoals men uitvoering heetf betoogd in de Volkskrant is het etnisch profileren door Ezzeroili, Bahara en de Volkskrant dat ook, en gezien de schaal waarop ze het doen horen ze doodgewoon in de gevangenis (de Volkskrant, 03-02-2017, door Hassan Bahara, Nadia Ezzeroili, voorpagina):
  Politiecommissaris waarschuwt: korps moet diverser worden

'Te witte politie mist contact samenleving'

De nationale politie moet meer mensen met een multiculturele achtergrond aannemen en daarvan moeten er ook meer doorstromen naar de top van de organisatie. Anders verliest de politie draagvlak bij de samenleving.
Moeten we dit nog uitleggen? Ja, want anders had het nooit in de Volkskrant gestaan. Eerst de meel-in-de mond termen eruit:
  Politiecommissaris waarschuwt: korps moet gekleurder worden

'Te witte politie mist contact samenleving'

De nationale politie moet meer mensen met gekleurden aannemen en daarvan moeten er ook meer doorstromen naar de top van de organisatie. Anders verliest de politie draagvlak bij de samenleving.

En dan dezelfde verklaring gezien van de andere kant:
  Politiecommissaris waarschuwt: korps moet witter worden

'Te gekleurde politie mist contact samenleving'

De nationale politie moet meer mensen met blanken aannemen en daarvan moeten er ook meer doorstromen naar de top van de organisatie. Anders verliest de politie draagvlak bij de samenleving.

Schrijf dit op, en dat hoeft dan nog niet eens in de Volkskrant, en wordt je beschuldigd van Ku Klux Klan fascisme en -racisme, krijg je de bloedhonden van media en elite achter je aan, wordt je beschuldigd van "deportatie", en belandt je voor het gerecht net als Hans Janmaat en Geert Wilders en je veroordeling staat al van tevoren vast want de juridische macht behoort tot de macht van de elite.

Met slechts drie woorden veranderd!!!

Die drie woorden staande voor een omwisseling van kleur.

Oftewel: dit is racisme op een in Nederland nog nooit geziene schaal.

Anti-blank racisme.

Als vervolg op een voortdurende opklimmende reeks van antiblnak racisme, voor het eerst echt opvallen met de "Zwrate Piet is racime" van Quinsy Gario, en de media, vervolgd door de "Nederlanders zijn kolonialen en racisten" van Gloria Wekker en de media, en "afgemaakt" door Sylvama Simons' "Alle Nederlanders en Martin Simek zijn Ku Klux Klan-racisten". Tezamen met de media.


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home