WERELD & DENKEN
 
 

Volkskrant-haatzaaiers: Sander van Walsum

18 jul. 2016

Volkskrantredacteur Sander van Walsum houdt zich normaliter bezieg met andere zaken. Maar kennelijk is hij te hulp georpen door de chef van het katern Vonk, Kustaw Bessems uitleg of detail , om te helpem haatzaaien richting blanke Nederlanders. Ter bescherming en ondersteuning van de gekleurde, in dit geval zwarte, Nederlanders. Want gekleurde Nederlanders zijn immigranten, Kustaw Bessems is van Joodse immigrantenafkomst, dus gekleurden moeten gesteund, ook al vermoorden ze filmers, overvullen de gevangenissen, martelen ze bejaarden, gaan op jihad, verjagen de blanken uit de gemengde wijken, enzovoort.
    Goed, daar was dus die Brexit, en iedereen weet van de hoofdmotivatie was: de wens van een rem op immigratie. En dus kregen we een heel katern met haatzaaierij waaronder dit product:

Gaat dit over de Brexit? Schijnbaar niet. Waar gaat het dan wel over? Het is een soort "ervaringsverhaal" van Volkskrant-redacteur Sander van Walsum over de multiculturele smamneleving. Met dit als schijnbare thema (zijnde de onderkop):
  Sander van Walsum (man, wit, 58) vraagt zich af waarom hij zoveel moeite heeft zich te verplaatsen in mensen die zich in Nederland slachtoffer voelen van racisme.

Zeer verbazingwekkend. Hier lijkt te staan "In het interculturele debat sta ik aan de kant van de Nederlanders".
    Verbazingwekkend omdat de Volkskrant altijd zo ver aan de kant van de gekleurde immigrant staat, dat je je afvraagt of ze wel in Nederland wonen en niet in rieten rokje of boerka ergens in Afrika of het Midden-Oosten rondhuppelen.
    Maar wie zijn blik snel over de bladspiegel laat dwalen vindt onmiddellijk de tussentitel en die luidt:

  Tussentitel: Wie meent in een land zonder daders te leven, gaat ervan uit dat er geen slachtoffers zijn

En we zijn weer in het vertrouwde stramien. Hier gebruik makende van de aloude retorische truc van het petitio principii  , de cirkelredenering: Het bestaan van slachtoffers is datgene dat ter discussie staat.
    Oftewel: Sander van Walsum gaat er volautomatisch van uit dat er slachtoffers zijn, gekleurd natuurlijk, en even volautomatisch dat de Nederlanders, de witten, daders zijn.
    Het universeel en alom geadverteerde standpunt van alle gekleurde immigranten die hun mond open doen. Moslims en negers (neger is: klagende creool - moslim is: reli-nazi, maar de term zlelf is inmiddels al negatief genoeg).
    Sander van Walsum haat Nederlanders.
    Net zoals dus de hele Volkskrant uitleg of detail maar dat weet iedereen al vandaar dat de Volkskrant bij het enige objectieve nieuwskanaal: GeenStijl, ook de Azaanbode heet, een verbastering van Azijnbode.
    En de inhoud van het artikel is inderdaad van die soort. De introductie is natuurlijk die van het anekdotische bewijs  , dat laat zien hier racistisch Nederlanders zijn aan de hand van het soort "persoonlijke" verhalen waarvan je steeds meer afvraagt of er ook maar iets waar is. Die lui die schrijven in boeken of kranten hebben ongelofelijk dikke duimen waaruit ze verhalen kunnen zuigen die klinken alsof het gisteren gebeurd is en die tot het rijk van de totale fantasie behoren. In dit soort gevallen met vele gestrijk over kroeshaar wat een racistisch misdaad blijkt te zijn. Overigens is het constateren van dat kleurverschil dat ook al  , behalve natuurlijk als je zwart bent.
    Anyway. Na deze één en driekwart column aan anekdote, onder de eerste zichtbare alineabreuk met het kopje "Intercultureel conflict" staat dit:
   Een gedaanteverandering van Zwarte Piet is dan ook een maatschappelijke vereiste.

De bevestiging van: 'Ik ben helemaal geen vriend van de Nederlanders - ik haat jullie met je Zwarte Piet".
    Tja, dat vermoedden we dus al ...
    Ook grappig is de argumentatie:
  In een land dat zo ingrijpend van samenstelling is veranderd als het onze, houdt die mythologie uiteraard geen stand - nog afgezien van de omstandigheid dat de schoorsteen er in onbruik is geraakt. Een gedaanteverandering van Zwarte Piet is dan ook een maatschappelijke vereiste.

Oftewel: Zij zijn vrijwillig hierheen gekomen dus mogen zij eisen dat wij zich aan hen aanpassen.
    Volgt nog een aantal expliciete verklaringen van zijn haat voor Nederlanders:
  ...het beeld van nationale voortreffelijkheid waarvan ik mij als Nederlander nooit helemaal heb kunnen losmaken. ...

Het eigen rottige politiek-correcte karakter van "deugmens" toegeschreven aan de Nederlanders.
  ... Ondanks de schrille toon waarmee we elkaar sinds een jaar of twintig de maat nemen. Eerst dacht ik nog dat we daarmee in een therapeutische behoefte voorzagen. Lekker schelden omdat dat vroeger niet mocht. Maar inmiddels moet ik vaststellen dat we niet meer zonder hyperbolen kunnen. ...

Waarin de schrille toon van de moslims en hun scheld-en-vervloek-koran en van de negers met hun "Racisme!" wordt toegeschreven aan de Nederlanders.
  Het beeld van het onbevlekte Nederland raak je nooit helemaal kwijt. Misschien bescherm je jezelf daarmee tegen de beklemmende gedachte dat het land waarmee je je ooit vereenzelvigde er niet meer is. Dat onbevlekte Nederland was een land zonder daders.

Is: Van Walsum, Van Walsum, Van Walsum. Zijn eigen nare deugmenserij-ziel.
    En dus ...:
  Wie zich desondanks beklaagt over vooroordelen, etnische profilering, discriminatie op de arbeidsmarkt of slavernij wekt de verdenking zich aan te stellen of het slachtofferschap te koesteren.

.. omdat Sander van Walsum zichzelf een uitstekend persoon acht en dol is op zwartjes, hebben de zwartjes vanzelfsprekend gelijk met al hun klachten.
    Grappig, dat ze zich zo massaal naar Nederland hebben begeven en er nog steeds zo veel bij willen en geen enkele van de klagers de neiging heeft weg te gaan.
    Oh ja: omdat ze zo heerlijk gekieteld worden door Sander en zijn witte maatjes ... Wat Sander doet vanwege ...:
  Voor mij is de Tweede Wereldoorlog nog actueel omdat mijn ouders erover vertelden, en omdat ik in straten heb gewoond waaruit Joden zijn weggevoerd.

... De Holocaust!
    Oh, en verzet je niet tegen de negers, moslims, Joden en deugmensen en hun leugens, want als je je verzet tegen de negers, moslims, Joden en deugmensen en hun leugens ...
  Voor Gloria Wekker, emeritus hoogleraar gender en etniciteit, getuigt deze houding van blanke onverbeterlijkheid. Voor haar is er geen genade van de late geboorte ...
    Uit het feit dat Wekker ... bij mij een zekere ergernis oproept, is op te maken dat ze misschien wel gelijk heeft.

... dan hebben ze allemaal zeker nog veel meer gelijk.
    Zum kotzen.


Nog een lading: premier Rutte heeft uit verkeizngsnmotoeven gezged dat Nedeland én immigrnaten zich nomraal moten gedrage. Nu is "normaal" al een diep vloek in politiek-correcte kringen van de Volkskrnat-soort, maar incombiantie met immigfrnaten. ... het gif droop al eenm week lang van alle apgina's waar de kwestie ter s[prek kwam en dat waren er heel wat/ aan hetr iende van de week levert Van Walsum een "intellectuel" bijdrage in het opiniekatern Vonk (de Volkskrant, 18-01-2017, door Sander van Walsum):
  Het dwingende karakter van ons 'normaal'

Als je erbij wilt horen in Nederland, moet je eerst laten zien dat je dat heel graag wilt. Hoe? 'Door te zijn zoals wij.' Dat ervaren inburgeraars, dat merkte ook het gezin van Sander van Walsum na terugkeer uit het buitenland.

Je kan bijan al weer afsluiten: als je zaak zo zwak is dat je je eigen gezin er bij moet halen ...
  Na een verblijf van vijf jaar in Berlijn keerden wij - man, vrouw, drie kinderen - in 2009 terug in Nederland. In Berlijn, dat toch niet bekendstaat als het meest gemoedelijke deel van Duitsland, hadden mijn kinderen zich onmiddellijk thuis gevoeld - hoewel ze ten tijde van hun verhuizing amper Duits spraken. De eerste uitnodiging voor een verjaardagsfeestje lag al na een paar dagen op de mat. De reïntegratie in Nederland vergde beduidend meer inspanningen. Hier stuitten ze op de ontgroeningscultuur van gevestigde vriendengroepen. Pas na vele maanden openden die zich aarzelend voor hen. De houding was: 'Wil je erbij horen? Prima, maar dan moet je eerst laten zien dat je dit héél graag wilt. Hoe? Door normaal te doen. Door te zijn als wij.'

Doe dit in beide landen drie buurten verderop, en het rsultaat is precies het tegnoerstelde. Dit is winti.

Maar Sander heeft meer voorbeelden:
  Mies Bouwman
Zo verbruide televisiepresentatrice Mies Bouwman - destijds de populairste Nederlander na de leden van het Koninklijk Huis - het in 1964 volkomen bij het grote publiek met haar optredens in het satirische tv-programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer.

Nog hopelozer ... Teruggaan tot 1964 ... Hoe het er toen elders in de wereld aan toe ging hoeven we het niet over te hebben.
  Sylvana Simons
Sylvana Simons brak niet alleen met haar onschadelijke rol van mooie televisievrouw maar leverde ze ook nog eens kritiek op de Nederlanders. En daar kunnen zij heel slecht tegen.

Ongelofelijk ... De smerigheid van dat 'leverde ze ook nog eens kritiek op de Nederlanders'. Sylvana  hield een hele campagne onder het motto: "Alle Nederlanders zijn racisten". In de meeste landen zouden de "pek en veren" niet overdrachtelijk zijn, en in de halve wereld zou ze niet heelhuids de grens halen.En dit begint als direct over de Europese grens in Turkije.

Oh pardon: dat was de tekst van een tussenstukje in de kantlijn van het artikel op de website. In de hoofdtekst staat het wat omslachtiger:
  Haar [Mies bouwman, red.] verstoting doet denken aan die van Sylvana Simons .. Voor de meeste Nederlanders was de huidskleur van Simons geen probleem zolang ze gewoon vj en tv-presentator was. Dat veranderde toen zij een thema maakte van racisme en 'mentaal kolonialisme'.

Zie je wel: "Alle Nederlanders zijn racisten".

Nou, dat was het qua bewijs van Sander's sociologische observaties, geheel wetenschappelijk afgemeten aan wat er normaal is in de rest van de wereld.

Eigenlijk doodgewoon Nederlandhaat. Iets wat Nederlanders steeds beter beginnen te herkennen.

Nederlanders beginnen die Nederlandershaters ook steeds harder terug te haten.


Naar Journalistieke regels , naar site home .