WERELD & DENKEN
 
 

Het Angelsaksische model

In principe zouden de meeste mensen bekend genoeg moeten zijn met de de cultuur van de Verenigde Staten, om ookeen idee te hebben van wat het Angelsaksische model inhoudt - voor een versie van de redactie zie hier . De laatste decennia is er een toenemende invloed van het Angelsaksische model . Het beste teken daarvan is dat de VVD een voorstel voor het invoeren van een vlaktaks, een gelijk belastingpercentage voor iedereen, heeft kunnen doen (schrijvende 2005), zonder dat hier een oproer over uitbrak. Een vlaktaks is het ultieme symbool van de moderne roofriddermaatschappij, waarin de rijken het voor het zeggen hebben. Het is het begin van het definitieve afscheid van de solidariteit - die met ouderen, zwakkeren, kinderen en het kwetsbare deel van de beschaving in het algemeen .

Het spreekt dus vanzelf dat het Angelsaksische model zijn voornaamste aanhang heeft bij de top van de maatschappij, en haar politieke vertegenwoordigers, de VVD, D66 en een deel van het CDA ; de gewone burgers zijn in grote meerderheid tegen .

Maar essentieel voor de toenemende invloed van het Anglicisme is dat ook binnen wat men linkse deel van het politieke krachtenveld noemt, er een aanzienlijke pro-Amerikaanse en pro-Angelsaksische houding is uitleg of detail . Al veel langer is er een sterke culturele, als gevolg van een idealisering, een vals beeld van de Amerikaanse samenleving - wat men noemt "de Amerikaanse vrijheid". Maar de laatste twee decennia is ook de politiek-economische invloed sterk toegenomen. Binnen een van de belangrijkste cultuur- en informatiebronnen binnen de linkse hoek, de Volkskrant, heerst op dit moment (2004/2005) een sterke stroming pro-Amerikanisme, gedragen door mensen als Arnout Brouwers, Arie Elshout, en Frank Kalshoven, zowel politiek, zie Fout in de krant , als economisch . Het beeld dat zij van Amerika hebben, is grotendeels vals , maar dit propageren van een vals beeld is een belangrijke factor bij het binnendringen van het echte anglicisme, het rabiate kapitalisme . Wat hierbij aan maatschappelijke waarden verloren gaat staat hier . En dat dit noodzakelijkerwijs ook gepaard gaat met een groot verlies aan normen en waarden staat onder andere hier .

De al genoemde vlaktaksvoorstellen zijn het meest recente voorbeeld van de Angelsaksische trend. Een eerdere uiting beschreven in Lastenverlichting en bezuinigingen , en een meer recente vorm wordt besproken Vergrijzing en pensioenen . De algemene strijd tussen Anglicisme en Rijnlandmodel in Nederland wordt beschreven hier .

De achtergronden van het conflict tussen het Angelsaksische en het Rijnlandse model worden belicht in de economie sectie; men kan hier beginnen een analyse over de achterliggende economische klassenstrijd , of via de link naar boven en dan naar Economie.

Maar het ultieme oordeel over het Anglicisme ligt in haar directe verbondenheid met het kapitalisme. Het kapitalisme is een moreel verdorven systeem, zoals iedereen in zijn hart wel weet . Zij die wijzen op het succes ervan misleiden zichzelf, in ieder geval de christenen onder hen - christenen horen te weten dat de duivel niet verleidt met zwavel en pek, maar suiker en honing .


Addendum feb. 2007:

Het harde ultieme oordeel van de redactie over het Anglicisme heeft zijn definitieve bevestiging gevonden in die maatstaf waarvan weinigen zullen ontkennen dat het de ultieme maatstaf is: hoe gaat een maatschappij om met zijn kinderen. Het onderzoek gedaan in de rijkste landen geeft een overdonderend duidelijk antwoord: met stip op de laatste twee plaatsen staan de Verenigde Staten en Groot-Brittanniƫ .

Addendum jun.2007:
Ook voor intellectuelen, die nu nog een een groot deel met het materialisme van het Anglicisme meelopen, is er nu een argument dat doorslaggevend voor hen zou moeten zijn: creativiteit hoort niet bij het Anglicisme, maar bij het Rijnlandmodel .
    En een nadere beschouwing van de relatie tussen drugsgebruik en inkomen en rijkdom leert dat het Angelsaksische maatschappijmodel ook in dit opzicht slechter scoort .


Naar Rijnlandmodel en Angelsaksisch model , of site home .