WERELD & DENKEN
 
 

Anglicisme: het lot van de middenklassen

23 mrt.2005

Het vrij algemeen gekoesterde idee van het Angelsaksische model is dat het iedereen rijk maakt. Oké, de arbeiders wat minder, maar de rest is, als meer dan voldoende compensatie, toch fantastisch af. Een waanidee - uiteindelijk zal het kapitalisme ook de middenklassen bijna volledig uitknijpen:
 

Uit: De Volkskrant, 29-09-2004, door Chris Kijne, journalist bij de VPRO

Amerikaan niet dol op binnenlandse Bush

Kritiek op het economische beleid van de regering Bush geldt in Europa al gauw als anti-Amerikaans en radicaal links. Snel verarmend Ohio ziet dat helemaal niet zo, merkte Chris Kijne.

...Uit de jongste statistieken blijkt in welk tempo de goedbetaalde fabrieksbanen uit Amerika verdwijnen: dertig jaar geleden maakten ze 56 procent van de arbeidsmarkt uit, nu nog 39 procent. Maar niet alleen productie-arbeiders en administratieve krachten - met een behoorlijk inkomen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden - vallen uit de middenklasse. Steeds vaker dreigt ook het hogere personeel terecht te komen in het laagste segment van de Amerikaanse arbeidsmarkt. De kloof tussen het gemiddelde loon van een dertigjarige met middelbare school en een 30-jarige met een academische graad was in 1979 17 procent, nu meer dan 50 procent.
    Het perspectief voor die steeds grotere onderklasse is werk op contract- of oproepbasis, met een loontje onder de tien dollar per uur, zonder gezondheidszorg of andere voorzieningen. Een huiveringwekkend modern slavenbestaan als beschreven door Pulitzer Prize-winnaar David K. Shipler in The Working Poor. En dat zijn dan de armen mét een baan.
    De Amerikaanse middenklasse verdwijnt. Dat is niet de schuld van George W. Bush. Het is zelfs geen uniek Amerikaans verschijnsel. ...


Red.:   De kredietcrisis van 2008 brengt een en ander nog een duidelijk over het voetlicht:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2008, van correspondent Philippe Remarque

Obama: snel reddingsplan middenklasse

President-elect: ook hulp voor gemeenten, uitkeringsgerechtigden en auto-industrie

De volgende Amerikaanse president Obama kondigde vrijdag in Chicago een ‘reddingsplan voor de middenklasse’ aan. Op zijn eerste persconferentie zei hij dat ‘we snel moeten handelen’. Hij wil ‘liever eerder dan later’ een nieuw stimuleringspakket, iets waar president Bush tegen is. ‘Als het niet lukt voor de inauguratie, is dat het eerste dat ik ga doen’, zei Obama, die benadrukte dat hij nog geen president is.
    Hij wil hulp voor gemeenten, uitkeringsontvangers en de auto-industrie. Hij wees op het nieuwe werkloosheidcijfer, dat in oktober is gegroeid naar 6,5 procent. We hebben dit jaar 1,2 miljoen banen verloren, aldus Obama. Hij suggereerde ook dat de belastingverhogingen voor de rijken worden opgeschort om groei te stimuleren.   ...


Red.:   Dit proces is ingebouwd in het Anglicisme, en normaliter loopt het gestaag door. In tijden van crisis (we zitten in de kredietcrisis van 2008-2010) gaat het veel sneller:


Uit: De Volkskrant, 17-08-2010, rubriek Weekbladen, door Leen Vervaeke

De 'American Dream' gaat ten onder in 'sociale ijstijd'

Sinds vorige zomer is het in Ventura, een badplaats ten noorden van Los Angeles, toegestaan in de auto te overnachten. Vroeger was dat verboden: niemand wilde wrakkige minibussen vol slapende Mexicaanse gastarbeiders in zijn straat. Maar sinds vorig jaar zijn het ‘nieuwe armen’ – inwoners van Ventura, net uit hun huis gezet – die overnachten in hun BMW (een herinnering aan betere tijden).
    ‘Bijna 20 procent van de inwoners van Ventura dreigt dakloos te worden’, zegt William Finley van het plaatselijke Leger des Heils in Der Spiegel. ‘Het aantal mensen dat naar de voedselbank komt, is verdubbeld.’
    Volgens Der Spiegel staat Ventura symbool voor heel Amerika. De economie mag dan weer aantrekken, het aantal verliezers van de crisis stijgt. Vooral de middenklasse is getroffen: 40 procent van de Amerikaanse middenklasse vreest dat ze hun sociale status niet zullen kunnen behouden.
    Officieel zijn er in de VS nu drie keer zo veel werklozen als voor de crisis: 9,5 procent. Als je mensen met een deeltijdbaantje meetelt, kom je op 17 procent werkloosheid. Een op de vier Amerikaanse kinderen leeft van gesubsidieerde maaltijdbonnen. Een ‘sociale ijstijd’ is aangebroken.
    Misschien nog erger is dat het typisch Amerikaanse optimisme is verdwenen. De meerderheid van de Amerikanen denkt dat hun kinderen het slechter zullen hebben dan zijzelf. De American dream geldt niet meer.   ...


Red.:   In de versie van een artikel dat middels wijdverspreid is op het internet:


The Business Insider
, 15-07-2010, by Michael Snyder, editor of theeconomiccollapseblog.com

The Middle Class in America Is Radically Shrinking. Here Are the Stats to Prove it

The 22 statistics detailed here prove beyond a shadow of a doubt that the middle class is being systematically wiped out of existence in America.

The rich are getting richer and the poor are getting poorer at a staggering rate. Once upon a time, the United States had the largest and most prosperous middle class in the history of the world, but now that is changing at a blinding pace.

So why are we witnessing such fundamental changes? Well, the globalism and "free trade" that our politicians and business leaders insisted would be so good for us have had some rather nasty side effects. It turns out that they didn't tell us that the "global economy" would mean that middle class American workers would eventually have to directly compete for jobs with people on the other side of the world where there is no minimum wage and very few regulations. The big global corporations have greatly benefited by exploiting third world labor pools over the last several decades, but middle class American workers have increasingly found things to be very tough.

Here are the statistics to prove it:

• 83 percent of all U.S. stocks are in the hands of 1 percent of the people.
• 61 percent of Americans "always or usually" live paycheck to paycheck, which was up from 49 percent in 2008 and 43 percent in 2007.
• 66 percent of the income growth between 2001 and 2007 went to the top 1% of all Americans.
• 36 percent of Americans say that they don't contribute anything to retirement savings.
• A staggering 43 percent of Americans have less than $10,000 saved up for retirement.
• 24 percent of American workers say that they have postponed their planned retirement age in the past year.
• Over 1.4 million Americans filed for personal bankruptcy in 2009, which represented a 32 percent increase over 2008.
• Only the top 5 percent of U.S. households have earned enough additional income to match the rise in housing costs since 1975.
• For the first time in U.S. history, banks own a greater share of residential housing net worth in the United States than all individual Americans put together.
• In 1950, the ratio of the average executive's paycheck to the average worker's paycheck was about 30 to 1. Since the year 2000, that ratio has exploded to between 300 to 500 to one.
• As of 2007, the bottom 80 percent of American households held about 7% of the liquid financial assets.
• The bottom 50 percent of income earners in the United States now collectively own less than 1 percent of the nation’s wealth.
• Average Wall Street bonuses for 2009 were up 17 percent when compared with 2008.
• In the United States, the average federal worker now earns 60% MORE than the average worker in the private sector.
• The top 1 percent of U.S. households own nearly twice as much of America's corporate wealth as they did just 15 years ago.
• In America today, the average time needed to find a job has risen to a record 35.2 weeks.
• More than 40 percent of Americans who actually are employed are now working in service jobs, which are often very low paying.
• or the first time in U.S. history, more than 40 million Americans are on food stamps, and the U.S. Department of Agriculture projects that number will go up to 43 million Americans in 2011.
• This is what American workers now must compete against: in China a garment worker makes approximately 86 cents an hour and in Cambodia a garment worker makes approximately 22 cents an hour.
• Approximately 21 percent of all children in the United States are living below the poverty line in 2010 - the highest rate in 20 years.
• Despite the financial crisis, the number of millionaires in the United States rose a whopping 16 percent to 7.8 million in 2009.
• The top 10 percent of Americans now earn around 50 percent of our national income.

Giant Sucking Sound

The reality is that no matter how smart, how strong, how educated or how hard working American workers are, they just cannot compete with people who are desperate to put in 10 to 12 hour days at less than a dollar an hour on the other side of the world. After all, what corporation in their right mind is going to pay an American worker 10 times more (plus benefits) to do the same job? The world is fundamentally changing. Wealth and power are rapidly becoming concentrated at the top and the big global corporations are making massive amounts of money. Meanwhile, the American middle class is being systematically wiped out of existence as U.S. workers are slowly being merged into the new "global" labor pool.

What do most Americans have to offer in the marketplace other than their labor? Not much. The truth is that most Americans are absolutely dependent on someone else giving them a job. But today, U.S. workers are "less attractive" than ever. Compared to the rest of the world, American workers are extremely expensive, and the government keeps passing more rules and regulations seemingly on a monthly basis that makes it even more difficult to conduct business in the United States.

So corporations are moving operations out of the U.S. at breathtaking speed. Since the U.S. government does not penalize them for doing so, there really is no incentive for them to stay.

What has developed is a situation where the people at the top are doing quite well, while most Americans are finding it increasingly difficult to make it. There are now about six unemployed Americans for every new job opening in the United States, and the number of "chronically unemployed" is absolutely soaring. There simply are not nearly enough jobs for everyone.

Many of those who are able to get jobs are finding that they are making less money than they used to. In fact, an increasingly large percentage of Americans are working at low wage retail and service jobs.

But you can't raise a family on what you make flipping burgers at McDonald's or on what you bring in from greeting customers down at the local Wal-Mart.

The truth is that the middle class in America is dying -- and once it is gone it will be incredibly difficult to rebuild.


Red.:    Aan te vullen met de volgende persoonlijke ervaring:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2011, door Wilma de Rek

'De wereld staat in brand en wij gaan navelstaren'

Interview | Regeringsleiders moeten lef tonen, vindt Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economie in Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Als ze dat niet doen, wordt ook deze crisis verspild. 'Nederland wordt geregeerd door angst.'

...   Esther-Mirjam Sent (1967, single, moeder van twee kinderen van 4 en 6 jaar) spuwt vuur in haar werkkamer aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze werd er in 2004 hoogleraar economische theorie en economisch beleid, na haar terugkeer uit Amerika waar ze vijftien jaar woonde.   ...
    ... Bovendien lopen niet alleen politici, maar ook de scholen achter bij de laatste inzichten. Als je in die boeken kijkt: dat is een en al verheerlijking van het kapitalisme en neoliberalisme. Ik heb vijftien jaar in Amerika gewoond en ik bewonder het optimisme; maar als je ergens ziet hoe die harde keuze voor zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid kan ontaarden, is het daar. Mensen moeten dubbele banen hebben, omdat ze het anders niet redden. Of ze wonen drie uur rijden van hun werk omdat de huizen dichterbij onbetaalbaar worden. Count your blessings, denk ik hier vaak.'   ...


Naar Anglicistisch beleid Angl. vs. Rijnl. lijst , Angl. vs. Rijnl. overzicht , of site home .