WERELD & DENKEN
 
 

Het Rijnlandmodel: de boerderij als heelmiddel

12 mei 2005

Op deze site is op vier plaatsen de boerderij aangehaald als middel om mensen in nood te helpen . Voor mensen met met grote culturele sociale achterstanden , geestelijke kwalen, voor drugsgebruikers, en voor misdadigers . Het is duidelijk dat er een aantal overeenkomsten zijn tussen deze groepen, met als eerste dat ze geen van alle overweg kunnen met de normale maatschappij, door allerlei geestelijke en sociale processen. De verschillen zitten in de oorzaken, de heftigheid, en de controleerbaarheid van die processen.

De mensen met geestelijke kwalen komen er in allerlei soorten, om te beginnen met de tijdelijke en de permanente. Tijdelijke kwalen zijn zaken als overspannenheid, burn out en dergelijke, of kinderen met ernstige opvoedingsproblemen. Dit zijn kwalen vaak veroorzaakt doordat de druk van het dagelijkse bestaan langdurig te groot was, en waarvan men verwacht te genezen. Het is duidelijk dat dit het best gebeurt zo ver mogelijk van die druk. De boerderij, het platteland, is daar het archetypische voorbeeld van - natuurlijk is enige professionele begeleiding daarbij een grote hulp, maar soms niet eens noodzakelijk .

De mensen met permanente kwalen, als psychose en schizofrenie, werden normaliter in instituten behandeld. Daar doet men zijn best, maar een instituut voor dit soort kwalen heeft een immens en onoverkomelijk nadeel: het draait om de kwaal. Mensen hebben er geen afleiding en geen ander levensdoel, groot of klein. Dat is een ernstige rem op hun genezing, zelfs als die genezing altijd maar gedeeltelijk kan zijn. Ook hier kan de boerderij een essentiƫle rol vervullen: de verzorging van dier en land zijn levensdoelen die ieder fatsoenlijk mens kan begrijpen en waarderen. Een behandeling in een agrarische omgeving zal alleen al veel effectiever zijn omdat het afleiding en bereikbare levensdoelen biedt.

Als tweede groep zijn de drugsgebruikers genoemd. Het is inmiddels algemeen bekend dat het meeste drugsgebruik stamt van kleinere psychische kwalen en opvoedingsproblemen. Minder bekend is dat circa 80 procent van drugsgebruikers er tussen de leeftijd van twintig en dertig vanaf raakt. Degenen die verslaafd blijven lijken in gedrag in aanzienlijke mate op de psychisch zieken, met dat verschil dat in het innemen van de drugs een mate van vrijwilligheid lijkt te zitten. Maar waarschijnlijker is dat een belangrijke deel van dit gedrag voortvloeit uit gebrek aan mogelijkheden om op andere manieren iets in het leven te doen te hebben dat enigerlei vorm van troost voor hun psychische lijden verschaft. Ook hier ligt er dus een belangrijk pluspunt in het verschaffen van voor die groepen bereikbare doelen, die noodzakelijkerwijs beperkt zijn. Ook hier biedt de agrarische en bijbehorende klein-technische omgeving de beste mogelijkheden .

Tenslotte de misdadigers. Ook over hen bestaat er een theorie dat dit mensen zijn met een psychische kwaal. Maar de meeste mensen zijn het erover eens dat hierin toch een nog aanzienlijke grotere mate van vrijwilligheid in steekt dan in drugsgebruik. Maar het heeft met de andere genoemde groepen gemeen dat het toch voornamelijk een verschijnsel is van de moderne stadsmaatschappij. Hier heeft plaatsen in een agrarische omgeving in eerste instantie een negatief doel: namelijk het verwijderen uit de stadsomgeving.

Maar ook voor misdadigers heeft een agrarische omgeving veel te bieden dat hun gedrag zou kunnen verbeteren. Hier draait het om allerlei klein-maatschappelijke processen als samenwerking, afhankelijkheid, onderlinge zorg, enzovoort. Vrijwel alle misdaad berust op zijn minst in aanzienlijke mate op gebrek aan inzicht in het leed dat anderen wordt aangedaan, de gevoelens van anderen. In zo'n kleine omgeving wordt iemand direct met die gevoelens geconfronteerd, en zijn er voortdurend mogelijkheden tot correctie, in kleine behapbare stappen. Natuurlijk moeten voor misdadigers allerlei beveiligingsmaatregelen genomen worden, maar men zou kunnen denken aan een afgesloten complex met verschillende regimes van beperking, waarbinnen men kan promoveren en degraderen. Een van de voor de hand liggende methoden om sociaal gedrag te stimuleren is om de levensomstandigheden te laten afhangen van gedrag. In de strengere regimes kan het onderdak primitiever worden gemaakt, en bijvoorbeeld onbereid voedsel worden verstrekt. Dit noodzaakt een gezamenlijke inspanningen voor de bereiding ervan. Degenen die de lessen hiervan leren kunnen naar een omgeving waar hogere sociale eisen worden gesteld. Net als in de Glenn-Mills methode kunnen succesvollen ingezet worden om nieuwe rekruten mede op te voeden.


Naar Programma, justitie , Programma, drugs , Drugs, waarom , Drugs lijst , Rijnlandmodel, lijst , Rijnlandmodel, overzicht , of site home .

 

 

12 mei 2005