Inrichting

De lijst van artikelen over de ruimtelijke inrichting, architectuur en dergelijke. De eerste serie laat voorbeelden zien van hoe het niet moet, en de effecten ervan:
  Architectonische lelijkheid
  Lelijk Nederland, door Paul Witteman
  De clash der smaken
  Kleine architectuur in de binnenstad: Gronings voorbeeld
  Straatinrichting, rechtlijnigheid, ge´llustreerd
  Filebestrijding
  Verkeersbeleid en automobilisme
  Planologische rechtlijnigheid, ge´llustreerd
  Architecten: Carel Weeber
  De alfa-intellectuele- en architecten-afkeer van traditie
  Megasteden
   
De volgende serie behandelt de positieve mogelijkheden:
  Kleinschalige stedenbouw
  Bronnen bij Rijnlandmodel: kleinschaligheid
  Architect Rob Krier: Visie  ---  Voorbeelden 1  ---  Voorbeelden 2
  Straataanzicht
  Rijnlandse verkeersbeleid
  Het hergebruik van architectuur
  Grootschaligheid, de betere vorm


Naar Rijnlandmodel, lijst , Rijnlandmodel, overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]