WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Homo economicus: reacties

24 sep.2008

Wat reacties op de homo economicus:


Volkskrant website, Opinie, 24-09-2008

Reacties op Klaas Elgersma

Else Verwoerd schreef op 24-09-2008 12:47
 
Goed idee. Dan kunnen we meteen die belachelijke subsidie op gemeentelijke bibliotheken afschaffen. Wie een boek wil, leent het maar van z'n buurman, of koopt het in de winkel.
    Ook wil ik niet dat van mijn centen een paar gigantisch dure gevechtsbataljons in Afghanistan jarenlang een zinloze oorlog voeren. Laat de overheid de financiële steun daarvoor overlaten aan een fonds waar Nederlanders vrijwillig aan kunnen doneren. Dan is het zaakje snel voorbij.
    Mag ik alsjeblieft zelf weten of ik mijn kind naar een openbare school stuur, een privéschool of dat ik het zelf thuis onderwijs? Schaf het ministerie van OCW af (dat scheelt weer heel wat ambtenaren) en geef de mensen het geld zelf, waarmee ze het onderwijs kunnen kopen dat bij hun kind past.
    Wat een miljard of 11 scheelt op de staatsbegroting, is als we die idiote koopsubsidie afschaffen die 'hypotheekrenteaftrek' heet. Ooit bedoeld om een koopwoning voor starters mogelijk te maken, is het enige feitelijke effect dat de prijzen zozeer zijn opgedreven - met de renteaftrek als glijmiddel - dat starters een koopwoning nu meer kunnen vergeten dan ooit, en babyboomers gratis geld verdienen met hun ooit met premie aangekochten woningen. Waarom rijke Jan méér overheidssubsidie moet krijgen voor hetzelfde huis als arme Jan, is mij een raadsel.
    Waarom eigenlijk die peperdure registeraccountants in leven houden? Laat de werkgevers zelf beslissen of ze een registeraccountant willen betalen. Wie dat niet wil, kan de prijs van z'n producten omlaag doen. Weer koopkracht erbij voor jou en mij!
    Bovendien moet accountant een vrij beroep worden. Het is toch niet de taak van de overheid dat beroep wettelijk te beschermen en de salarissen hoog te houden? Zorg dat iedereen accountant kan worden en handtekeningen mag zetten en je zult zien: de salarissen dalen waar je bij staat. Dat is pas een vrije markt.
    Voor een liberaal zit het leven eigenlijk heel simpel in elkaar.


Red.:   Deze is ook aardig:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2007, column door Bas Haring

Vergeleken met 8 uur slaap is het fileprobleem 'n lachertje

Het stikt van de problemen in Nederland. Grote problemen. Kleine problemen. Het bekendste probleem is dat met een eigen naam: het 'fileprobleem' . Honderden kilometers stilstand per dag. Het 'verkeersinfarct'. ...
    Volgens mij heb ik een nieuw probleem ontdekt. Een probleem dat vooralsnog aan onze ogen onttrokken was, maar dat vele malen groter lijkt te zijn dan het fileprobleem.
Het 'slaapprobleem'.
    Acht uur per dag liggen wij bewegingloos en met onze ogen dicht improductief te wezen. Daar is het twintig minuten stapvoets rijden in de file niets bij. Stel je voor dat de marsmannetjes in Nederland landen. 's Nachts. Dan moeten ze toch een rare indruk van ons krijgen: 'Wat doen die vreemde wezens hier. Bewegen niet. Doen niks. Hoe kan het dat deze lui bestaan?' En verveeld vliegen ze weer weg.
    Heeft u er weleens bij stilgestaan wat de economische schade is als gevolg van het feit dat wij dagelijks en masse in een acht uur durende file vertoeven? Op de sporadische fabriek en wat nachtwakers na, staat de Nederlandse economie éénderde van de tijd nagenoeg stil. En u weet: stilstand is achteruitgang.
    Het gemiddelde loon in Nederland is zo'n 20 euro per uur. Wanneer we het slaapprobleem op zouden kunnen lossen, en van de acht uur winst per dag zo'n vier uur zouden werken, dan zouden we met z'n allen meer dan 100 miljard euro per jaar extra verdienen. Het slaapprobleem kost ons honderden miljarden! Daar is het fileprobleem een lachertje bij.   ...
    Het zou me niks verbazen wanneer het slaapprobleem in de toekomst een issue wordt. Omdat we het ons niet kunnen veroorloven zo lang per dag helemaal niks te doen.
Uiteindelijk zal het fileprobleem verbleken bij het echte, veel grotere probleem: het slaapprobleem.
    Kom op. Met z'n allen de schouders eronder. Voor een betere economie. Wakker blijven!


Naar Homo economicus  , Moraal, lijst , Rijnlands beleid, lijst , Rijnlandmodel, overzicht  , of site home .